Giải phẫu cơ thể người hôm nay

Giải phẫu gian não: tế bào vị trí kích thước đặc điểm chức năng

Nó nằm ở mặt dưới đại não, đi từ thể vú đến giao thị, bao gồm cả tuyến yên, tạo nên tầng bụng của thành bên và sàn não thất III.

Gian não là phần não phát sinh từ não trước, bị vùi vào giữa hai bán cầu đại não. Gian não bao gồm đồi não và vùng hạ đồi, quây quanh não thất III.

Ðồi não

Gồm 4 phần.

Ðồi thị

Là khối chất xám nhỏ hình soan, có hai đầu và bốn mặt. Cùng với vùng hạ đồi tạo nên thành bên não thất III

Vùng trên đồi

Gồm thể tùng và tam giác cuống tùng.

Vùng sau đồi

Gồm 4 thể gối nằm ở sau và dưới đồi chẩm.

Vùng dưới đồi

Chiếm phần sau ngoài của đồi não, phía sau vùng hạ đồi.

Hình. Gian não

Vùng hạ đồi

Vùng hạ đồi là phần trước của gian não, phía trước dưới rãnh hạ đồi. Nó nằm ở mặt dưới đại não, đi từ thể vú đến giao thị, bao gồm cả tuyến yên, tạo nên tầng bụng của thành bên và sàn não thất III. Trọng lượng chỉ khoảng 0,3% trọng lượng não bộ nhưng vùng hạ đồi là một vùng rất quan trọng và phức tạp, là một trung khu thần kinh cao cấp chi phối mọi hoạt động của hệ thần kinh tự chủ.

Não thất III

Là một khoang hình phểu nằm ngay chính giữa gian não. Khoang này hẹp theo chiều dọc, có mái ở trên và đỉnh ở dưới, có 4 thành: hai thành bên, thành trước và thành sau dưới.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/giaiphaunguoi/giai-phau-gian-nao/)

Chủ đề liên quan:

giải phẫu gian não

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY