Truyện Đại Nhân Sợ Hãi - Ngôn tình

  • Tên truyện: Đại Nhân Sợ Hãi
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 01/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đại Nhân Sợ Hãi
Bạn đang đọc truyện Đại Nhân Sợ Hãi của tác giả Mạc Nhan trên trang đọc truyện online.Vì chỉnh đốn lại quan lại các địa phương có thói quen lưu luyến yên hoa. Hạng Thiếu Hoài quyết định phải khai tử Nguyệt Hoa phường nổi danh!

Ngay hôm đó hắn ra lệnh cưỡng chế không kinh doanh, phong lâu bế quán! Chuyện này làm hoa khôi khuynh quốc khuynh thành Minh Nguyệt của Nguyệt Hoa phường nổi điên!! Nàng tuy rằng là nữ tử thanh lâu, là loại người xã hội coi là hời hợt, tuy nói dân không nên đấu cùng quan Nhưng vì sinh kế của những tỉ muội trong thanh lâu, nàng phải đấu với cái tên quan này mới được! Bị Quan Minh Nguyệt âm thầm dùng kế đùa giỡn, hạng Thiếu Hoài tức giận đến gân xanh bạo khởi, nổi giận! Hắn tróc nã nàng bỏ vào đại lao, ai ngờ đàng sau nàng có chỗ dựa, mà kẻ đó lại là .

Hoàng Thượng?

! Hắn chẳng những không thể động vào một cọng tóc nàng, còn phải cho mở của lại Nguyệt Hoa phường, Mà Hoàng Thượng lại mật chỉ xuống, ra lệnh cho hắn phải bảo vệ nàng!!!! "Nếu nàng thiếu một cọng tóc, cái nón trên đầu ngươi cũng coi chừng.

"

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Đại Nhân Sợ Hãi - Chương 10 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dai-nhan-so-hai-338.html