Truyện HỖN ĐỘN LÔI TU - Tiên hiệp

  • Tên truyện: HỖN ĐỘN LÔI TU
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : HỖN ĐỘN LÔI TU
Bạn đang đọc truyện Hỗn Độn Lôi Tu của tác giả Tả Tự Bản trên trang đọc truyện online.Một tiểu đạo sĩ béo ở trong môn phái rất hay bị người khác khi dễ, dựa vào pháp bảo cha mẹ đã qua đời để lại, tu luyện ra tuyệt thế Hỗn Độn Ngũ Hành lôi thuật, dần dần quật khởi .
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tiểu Bàn đạo sĩ 19/11/2013
2 Chương 2 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bổn mạng pháp bảo 19/11/2013
3 Chương 3 HỖN ĐỘN LÔI TU - Pháp bảo diệu dụng 19/11/2013
4 Chương 4 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngoại môn đệ tử 19/11/2013
5 Chương 5 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chấp sự gây khó dễ 19/11/2013
6 Chương 6 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngự kiếm phi hành 19/11/2013
7 Chương 7 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đồng phiến quái dị 19/11/2013
8 Chương 8 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đồng Chung thần kỳ 19/11/2013
9 Chương 9 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lần đầu phát uy 19/11/2013
10 Chương 10 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bị người đuổi giết 19/11/2013
11 Chương 11 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lăng Tiêu thần thành 19/11/2013
12 Chương 12 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chật vật chạy trốn 19/11/2013
13 Chương 13 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mua linh dược 19/11/2013
14 Chương 14 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phong Lôi phi kiếm 19/11/2013
15 Chương 15 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thủy hệ lôi thuật 19/11/2013
16 Chương 16 HỖN ĐỘN LÔI TU - Âm mưu tính kế 19/11/2013
17 Chương 17 HỖN ĐỘN LÔI TU - Một trận đại chiến 19/11/2013
18 Chương 18 HỖN ĐỘN LÔI TU - Một đêm phong nguyệt 19/11/2013
19 Chương 19 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lăng nhục giai nhân 19/11/2013
20 Chương 20 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thám hiểm sơn động 19/11/2013
21 Chương 21 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nổ mạnh ngoài ý muốn 19/11/2013
22 Chương 22 HỖN ĐỘN LÔI TU - Uy lực âm lôi 19/11/2013
23 Chương 23 HỖN ĐỘN LÔI TU - Uy lực quý thủy âm lôi 19/11/2013
24 Chương 24 HỖN ĐỘN LÔI TU - Xuân phong nhất tiết 19/11/2013
25 Chương 25 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nghe được âm mưu 19/11/2013
26 Chương 26 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tương kế tựu kế 19/11/2013
27 Chương 27 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cùng nhau lên đường 19/11/2013
28 Chương 28 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tứ Nhãn Khuê Xà 19/11/2013
29 Chương 29 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ám toán thành công 19/11/2013
30 Chương 30 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thiên đại tai họa 19/11/2013
31 Chương 31 HỖN ĐỘN LÔI TU - Huyền thiết đại chung( Chuông lớn bằng huyền thiết) 19/11/2013
32 Chương 32 HỖN ĐỘN LÔI TU - chạy trốn tìm đường sống 19/11/2013
33 Chương 33 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thăm dò sơn động 19/11/2013
34 Chương 34 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phát hiện kinh người 19/11/2013
35 Chương 35 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thu bảo bối 19/11/2013
36 Chương 36 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chuẩn bị trở về 19/11/2013
37 Chương 37 HỖN ĐỘN LÔI TU - Về đến tông môn 19/11/2013
38 Chương 38 HỖN ĐỘN LÔI TU - Luận công nhận thưởng 19/11/2013
39 Chương 39 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cưỡng chế nhiệm vụ 19/11/2013
40 Chương 40 HỖN ĐỘN LÔI TU - Từ biệt giai nhân 19/11/2013
41 Chương 41 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thế giới phàm nhân 19/11/2013
42 Chương 42 HỖN ĐỘN LÔI TU - Quân tử chi đạo 19/11/2013
43 Chương 43 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chung kiến trưởng bối 19/11/2013
44 Chương 44 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chuyện xưa 19/11/2013
45 Chương 45 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tróc quỷ 19/11/2013
46 Chương 46 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lần đầu ngồi kiệu 19/11/2013
47 Chương 47 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chữa bệnh trầm kha 19/11/2013
48 Chương 48 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lệ quỷ Đức Vinh 19/11/2013
49 Chương 49 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kiếm chỉ bản tâm 19/11/2013
50 Chương 50 HỖN ĐỘN LÔI TU - Người khác giải quyết hậu quả 19/11/2013
51 Chương 51 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trả lại di vật 19/11/2013
52 Chương 52 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mậu Thổ Thần Lôi 19/11/2013
53 Chương 53 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bị người vẽ mặt 19/11/2013
54 Chương 54 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chém thành tám khối 19/11/2013
55 Chương 55 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ác nhân cáo trạng 19/11/2013
56 Chương 56 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kiếm trảm Quốc Trượng 19/11/2013
57 Chương 57 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nguyên do căn bản 19/11/2013
58 Chương 58 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sung quân Thanh Phong 19/11/2013
59 Chương 59 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tiếp nhận chức quán chủ 19/11/2013
60 Chương 60 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hắc sắc cự chu 19/11/2013
61 Chương 61 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phát sinh tranh chấp 19/11/2013
62 Chương 62 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cự nỗ kinh hồn 19/11/2013
63 Chương 63 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đương trường oanh sát 19/11/2013
64 Chương 64 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cơ quan luyện khí 19/11/2013
65 Chương 65 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lần đầu luyện khí 19/11/2013
66 Chương 66 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thanh Phong huyết án 19/11/2013
67 Chương 67 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tình thế nghiêm trọng 19/11/2013
68 Chương 68 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chuẩn bị vây công 19/11/2013
69 Chương 69 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đạp vân sáp sí 19/11/2013
70 Chương 70 HỖN ĐỘN LÔI TU - Giết người bỏ chạy 19/11/2013
71 Chương 71 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kịch chiến trường không 19/11/2013
72 Chương 72 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nhẹ nhàng thoải mái 19/11/2013
73 Chương 73 HỖN ĐỘN LÔI TU - Oanh Thiên thần pháo 19/11/2013
74 Chương 74 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kiệt hết toàn lực 19/11/2013
75 Chương 75 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đồng loạt liều mạng 19/11/2013
76 Chương 76 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngàn cân treo sợi tóc 19/11/2013
77 Chương 77 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sư bá tới cứu 19/11/2013
78 Chương 78 HỖN ĐỘN LÔI TU - Về lại sơn môn 19/11/2013
79 Chương 79 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ba năm trôi qua 19/11/2013
80 Chương 80 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thiên tài Hồng Ảnh 19/11/2013
81 Chương 81 HỖN ĐỘN LÔI TU - Diện kiến chưởng viện 19/11/2013
82 Chương 82 HỖN ĐỘN LÔI TU - Quân tử báo thù 19/11/2013
83 Chương 83 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trục xuất sơn môn 19/11/2013
84 Chương 84 HỖN ĐỘN LÔI TU - Giam cầm suốt đời 19/11/2013
85 Chương 85 HỖN ĐỘN LÔI TU - Một đoạn vãng sự 19/11/2013
86 Chương 86 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ta thật thiện lương 19/11/2013
87 Chương 87 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngũ Hành thần lôi 19/11/2013
88 Chương 88 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bính Hỏa Thần Lôi 19/11/2013
89 Chương 89 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hồng Ảnh cưỡi hổ 19/11/2013
90 Chương 90 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nội môn Đại Bỉ 19/11/2013
91 Chương 91 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tin tức Đại Bỉ 19/11/2013
92 Chương 92 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ta rất cường đại 19/11/2013
93 Chương 93 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kiều nữ khiêu khích 19/11/2013
94 Chương 94 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thanh Ảnh Thần Kiếm 19/11/2013
95 Chương 95 HỖN ĐỘN LÔI TU - Khéo léo lợi dụng 19/11/2013
96 Chương 96 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thủy Tĩnh tiểu thư 19/11/2013
97 Chương 97 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tiên tri 19/11/2013
98 Chương 98 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hồng Ảnh tới chơi 19/11/2013
99 Chương 99 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mai Hoa Dịch Số 19/11/2013
100 Chương 100 HỖN ĐỘN LÔI TU - Quyết chiến Thanh Ảnh 19/11/2013
101 Chương 101 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nữ nhân điên liều mạng 19/11/2013
102 Chương 102 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kết quả bất ngờ 19/11/2013
103 Chương 103 HỖN ĐỘN LÔI TU - Khó xử 19/11/2013
104 Chương 104 HỖN ĐỘN LÔI TU - Linh bảo 19/11/2013
105 Chương 105 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hai tên dở hơi 19/11/2013
106 Chương 106 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tái kiến Thủy Tĩnh 19/11/2013
107 Chương 107 HỖN ĐỘN LÔI TU - Linh Bảo sơ hiện 19/11/2013
108 Chương 108 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mưa gió sắp đến 19/11/2013
109 Chương 109 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thủy Nguyệt ý cảnh 19/11/2013
110 Chương 110 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cưỡng từ đoạt lý 19/11/2013
111 Chương 111 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tranh giành 19/11/2013
112 Chương 112 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kinh hỷ bất ngờ 19/11/2013
113 Chương 113 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tiên Âm Thực Cốt 19/11/2013
114 Chương 114 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hỏa Long phẫn nộ 19/11/2013
115 Chương 115 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mai Hoa Thần Nữ 19/11/2013
116 Chương 116 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lựa chọn cho tương lai 19/11/2013
117 Chương 117 HỖN ĐỘN LÔI TU - Săn bắt yêu thú. 19/11/2013
118 Chương 118 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cuộc gặp ngoài ý muốn 19/11/2013
119 Chương 119 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phượng Minh Lão Ma. 19/11/2013
120 Chương 120 HỖN ĐỘN LÔI TU - Uy phong Lão Ma 19/11/2013
121 Chương 121 HỖN ĐỘN LÔI TU - Người chết chính là hắn 19/11/2013
122 Chương 122 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chi viện đến chậm 19/11/2013
123 Chương 123 HỖN ĐỘN LÔI TU - Không mắc mưu 19/11/2013
124 Chương 124 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tuyền Ki xui xẻo 19/11/2013
125 Chương 125 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lựa chọn của Thủy Tĩnh 19/11/2013
126 Chương 126 HỖN ĐỘN LÔI TU - Băng Phách Thần Kiếm 19/11/2013
127 Chương 127 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thần Lôi Kiếm Khí 19/11/2013
128 Chương 128 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phế võ công? 19/11/2013
129 Chương 129 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thiên Dục Môn 19/11/2013
130 Chương 130 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cửu Mỹ Đồ 19/11/2013
131 Chương 131 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tranh đoạt bắt đầu 19/11/2013
132 Chương 132 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bẫy rập hộp ngọc 19/11/2013
133 Chương 133 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mỹ nữ gặp nạn 19/11/2013
134 Chương 134 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kiếm trảm cự phong 19/11/2013
135 Chương 135 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thủy Tĩnh gặp nạn 19/11/2013
136 Chương 136 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trận chiến nguy hiểm 19/11/2013
137 Chương 137 HỖN ĐỘN LÔI TU - Huyết Ảnh Độn 19/11/2013
138 Chương 138 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đắc Cửu Mỹ 19/11/2013
139 Chương 139 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chịu oan thay người 19/11/2013
140 Chương 140 HỖN ĐỘN LÔI TU - Khảo nghiệm của Cửu Mỹ Đồ 19/11/2013
141 Chương 141 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nhận khảo nghiệm 19/11/2013
142 Chương 142 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bữa sáng ướt át 142-143 19/11/2013
144 Chương 144 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sơ ngộ tu sĩ tà phái 19/11/2013
145 Chương 145 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ma Nữ khủng bố 19/11/2013
146 Chương 146 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lấy một địch ba 19/11/2013
147 Chương 147 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bắt Hàn Băng Nhi 19/11/2013
148 Chương 148 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chà đạp nữ thần 19/11/2013
149 Chương 149 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ma nữ điên cuồng 19/11/2013
150 Chương 150 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngàn cân treo sơi tóc 19/11/2013
151 Chương 151 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ác chiến 19/11/2013
152 Chương 152 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thân thể khủng bố 19/11/2013
153 Chương 153 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phượng minh cửu thiên 19/11/2013
154 Chương 154 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phích lịch tập kích 19/11/2013
155 Chương 155 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trêu chọc thiếu nữ 19/11/2013
156 Chương 156 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kinh thiên đại chiến 19/11/2013
157 Chương 157 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sinh cơ duy nhất 19/11/2013
158 Chương 158 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lai lịch của thần kiếm 19/11/2013
159 Chương 159 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đại chiến bi thảm 19/11/2013
160 Chương 160 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kinh thiên nhất kiếm 19/11/2013
161 Chương 161 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sàng chiến ngọc phượng 19/11/2013
162 Chương 162 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tà phái truy nã 19/11/2013
163 Chương 163 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trúc cơ 19/11/2013
164 Chương 164 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đại nạn lâm đầu 19/11/2013
165 Chương 165 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngũ Hành Lôi Kiếp 19/11/2013
166 Chương 166 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đại nạn lâm đầu 19/11/2013
167 Chương 167 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nhân Họa Đắc Phúc 19/11/2013
168 Chương 168 HỖN ĐỘN LÔI TU - Huyền Thiên Đạo Tông 19/11/2013
169 Chương 169 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngộ Đạo Thần Trà 19/11/2013
170 Chương 170 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lại song tu 19/11/2013
171 Chương 171 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sự tình cấp bách 19/11/2013
172 Chương 172 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hà Đồ Huyết Văn 19/11/2013
173 Chương 173 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tiên Thú Huyền Quy 19/11/2013
174 Chương 174 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lựa chọn cuối cùng 19/11/2013
175 Chương 175 HỖN ĐỘN LÔI TU - Điên cuồng mua tài liệu 19/11/2013
176 Chương 176 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tin tức cha mẹ 19/11/2013
177 Chương 177 HỖN ĐỘN LÔI TU - Toán kế tiểu nhân 19/11/2013
178 Chương 178 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lại tìm Thủy Tĩnh 19/11/2013
179 Chương 179 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bỏ trốn xuống núi 19/11/2013
180 Chương 180 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bị phục kích 19/11/2013
181 Chương 181 HỖN ĐỘN LÔI TU - Gian kế âm hiểm 19/11/2013
182 Chương 182 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bao vây tiêu diệt lão ma 19/11/2013
183 Chương 183 HỖN ĐỘN LÔI TU - Liên thủ kháng địch 19/11/2013
184 Chương 184 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đại chiến Kim Đan 19/11/2013
185 Chương 185 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sau đại chiến 19/11/2013
186 Chương 186 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sắc Ma Đạo Nhân 19/11/2013
187 Chương 187 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trứng vỡ 19/11/2013
188 Chương 188 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tứ Đại Kim Cương 19/11/2013
189 Chương 189 HỖN ĐỘN LÔI TU - Khẩu chiến 19/11/2013
190 Chương 190 HỖN ĐỘN LÔI TU - Khiêu chiến con lừa ngốc 19/11/2013
191 Chương 191 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tìm người tính sổ 19/11/2013
192 Chương 192 HỖN ĐỘN LÔI TU - Làm trước nói sau 19/11/2013
193 Chương 193 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kinh thiên phích lịch 19/11/2013
194 Chương 194 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nguy cơ mọc sừng 19/11/2013
195 Chương 195 HỖN ĐỘN LÔI TU - Song phi thâm hầu 19/11/2013
196 Chương 196 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kinh thiên nhất lôi 19/11/2013
197 Chương 197 HỖN ĐỘN LÔI TU - Người gây sự 19/11/2013
198 Chương 198 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bạch nhật tuyên dâm 19/11/2013
199 Chương 199 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thủy Tĩnh đau khổ 19/11/2013
200 Chương 200 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tận tình gian dâm 19/11/2013
201 Chương 201 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kiếm trảm quang đầu(đầu trọc) 19/11/2013
202 Chương 202 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đông Hải 19/11/2013
203 Chương 203 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thợ săn yêu thú 19/11/2013
204 Chương 204 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nữ nhân đáng sợ 19/11/2013
205 Chương 205 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chà đạp điên phụ 19/11/2013
206 Chương 206 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đông Hải vô đạo 19/11/2013
207 Chương 207 HỖN ĐỘN LÔI TU - Khinh thường ngươi 19/11/2013
208 Chương 208 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tất cả đều là biến thái 19/11/2013
209 Chương 209 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ma nữ khỏa thân 19/11/2013
210 Chương 210 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hỏa bạo ma nữ 19/11/2013
211 Chương 211 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tử Dung hành hình 19/11/2013
212 Chương 212 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bán đứng ma nữ 19/11/2013
213 Chương 213 HỖN ĐỘN LÔI TU - Giương buồm ra biển 19/11/2013
214 Chương 214 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mới tới hỏa đảo 19/11/2013
215 Chương 215 HỖN ĐỘN LÔI TU - Yêu thú tự tàn 19/11/2013
216 Chương 216 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phân chia vi diệu 19/11/2013
217 Chương 217 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lâm vào tuyệt cảnh 19/11/2013
218 Chương 218 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ưng vương Thiểm Nhi 19/11/2013
219 Chương 219 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thần lôi ngăn địch 19/11/2013
220 Chương 220 HỖN ĐỘN LÔI TU - Quỷ kế của Ưng vương 19/11/2013
221 Chương 221 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hắc Sa Vương Giả 19/11/2013
222 Chương 222 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngươi gạt ta 19/11/2013
223 Chương 223 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kịch chiến Hắc Sa 19/11/2013
224 Chương 224 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đại chiến long trời 19/11/2013
225 Chương 225 HỖN ĐỘN LÔI TU - Có đi không có về 19/11/2013
226 Chương 226 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hòn đảo kỳ quái 19/11/2013
227 Chương 227 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hỗn độn chân hỏa 19/11/2013
228 Chương 228 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tái chiến hắc sa 19/11/2013
229 Chương 229 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tìm đường sống trong chỗ chết 19/11/2013
230 Chương 230 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tạm biệt ma nữ 19/11/2013
231 Chương 231 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thương nghị về Tử Dung 19/11/2013
232 Chương 232 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đông Hải đảo chủ 19/11/2013
233 Chương 233 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phong ba tại biệt viện 19/11/2013
234 Chương 234 HỖN ĐỘN LÔI TU - Một mũi tên bắn hai đích 19/11/2013
235 Chương 235 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tam yêu khiêu khích 19/11/2013
236 Chương 236 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trừng Phạt Tử Dung 19/11/2013
237 Chương 237 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đại chiến Liêu Tiểu Yêu 19/11/2013
238 Chương 238 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đẩy lùi tam yêu 19/11/2013
239 Chương 239 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tập trung linh đảo 19/11/2013
240 Chương 240 HỖN ĐỘN LÔI TU - Gặp lão lừa già ngu ngốc 19/11/2013
241 Chương 241 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bí mật kinh thiên 19/11/2013
242 Chương 242 HỖN ĐỘN LÔI TU - Muốn biết sao? 19/11/2013
243 Chương 243 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hội vân thành binh 19/11/2013
244 Chương 244 HỖN ĐỘN LÔI TU - Dẫn ma nhập thể 19/11/2013
245 Chương 245 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chật vật đào tẩu 19/11/2013
246 Chương 246 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kẻ truy người đuổi 19/11/2013
247 Chương 247 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trận chiến thảm liệt 19/11/2013
248 Chương 248 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đại sự phía sau 19/11/2013
249 Chương 249 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cái giá của sự hi sinh 19/11/2013
250 Chương 250 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mật đàm tương kế 19/11/2013
251 Chương 251 HỖN ĐỘN LÔI TU - Huyết thống đế vương 19/11/2013
252 Chương 252 HỖN ĐỘN LÔI TU - Là họa hay phúc? 19/11/2013
253 Chương 253 HỖN ĐỘN LÔI TU - Diện kiến yêu hoàng 19/11/2013
254 Chương 254 HỖN ĐỘN LÔI TU - Mẫu bạo long khủng bố 19/11/2013
255 Chương 255 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thực Thủy thần cung 19/11/2013
256 Chương 256 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lão Ngao ngàn năm 19/11/2013
257 Chương 257 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tái kiến song mỹ 19/11/2013
258 Chương 258 HỖN ĐỘN LÔI TU - Kim đan đại thành 19/11/2013
259 Chương 259 HỖN ĐỘN LÔI TU - Xuất quan 19/11/2013
260 Chương 260 HỖN ĐỘN LÔI TU - Xuất quan 19/11/2013
261 Chương 261 HỖN ĐỘN LÔI TU - Gặp lại Hỏa Tinh Tử 19/11/2013
262 Chương 262 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tuyệt cảnh 19/11/2013
263 Chương 263 HỖN ĐỘN LÔI TU - Trục xuất sư môn 19/11/2013
264 Chương 264 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tử điện Hoàng Long 19/11/2013
265 Chương 265 HỖN ĐỘN LÔI TU - Long khiếu cửu thiên 19/11/2013
266 Chương 266 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cầu viện 19/11/2013
267 Chương 267 HỖN ĐỘN LÔI TU - Uy Thần Nữ 19/11/2013
268 Chương 268 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thay Đổi Mục Tiêu 19/11/2013
269 Chương 269 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tuyền Cơ Sơn Mạch 19/11/2013
270 Chương 270 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tái Kiến Giai Nhân 19/11/2013
271 Chương 271 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nộ Hỏa Tuyền Cơ 19/11/2013
272 Chương 272 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đuổi Cùng Giết Tận 19/11/2013
273 Chương 273 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tâm Kế 19/11/2013
274 Chương 274 HỖN ĐỘN LÔI TU - Thiên Dục Môn 19/11/2013
275 Chương 275 HỖN ĐỘN LÔI TU - Đột Kích 19/11/2013
276 Chương 276 HỖN ĐỘN LÔI TU - NHập Thể 19/11/2013
277 Chương 277 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tái đấu 19/11/2013
278 Chương 278 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lục Bì 19/11/2013
279 Chương 279 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nộ trảm lão ma 19/11/2013
280 Chương 280 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tàn sát điên cuồng 19/11/2013
281 Chương 281 HỖN ĐỘN LÔI TU - Biến Cố Bất Ngờ 19/11/2013
282 Chương 282 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lục Bì 19/11/2013
283 Chương 283 HỖN ĐỘN LÔI TU - Sát Khai Huyết Lộ 19/11/2013
284 Chương 284 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tuyệt Cảnh 19/11/2013
285 Chương 285 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chiến đấu kịch liệt! 19/11/2013
286 Chương 286 HỖN ĐỘN LÔI TU - Quỷ Kế 19/11/2013
287 Chương 287 HỖN ĐỘN LÔI TU - Viện Binh Yêu Tộc 19/11/2013
288 Chương 288 HỖN ĐỘN LÔI TU - Dũng Chiến Nguyên Anh 19/11/2013
289 Chương 289 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phản Kích 19/11/2013
290 Chương 290 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hỏa Thiêu 19/11/2013
291 Chương 291 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hình thái thứ hai 19/11/2013
292 Chương 292 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chuẩn bị trả thù! 19/11/2013
293 Chương 293 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hàng phục Tiểu Yêu! 19/11/2013
294 Chương 294 HỖN ĐỘN LÔI TU - Vét lưới! 19/11/2013
295 Chương 295 HỖN ĐỘN LÔI TU - Cự Phủ thần bí! 19/11/2013
296 Chương 296 HỖN ĐỘN LÔI TU - Chiến đấu kịch liệt ở tổng bộ! 19/11/2013
297 Chương 297 HỖN ĐỘN LÔI TU - Toàn thắng!! 19/11/2013
298 Chương 298 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bắt được tiên khí! 19/11/2013
299 Chương 299 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tà ma phản kíchí! 19/11/2013
300 Chương 300 HỖN ĐỘN LÔI TU - Toàn Thắng 19/11/2013
301 Chương 301 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phân Chia 19/11/2013
302 Chương 302 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bắt Được Tiên Khí 19/11/2013
303 Chương 303 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bắt Được Tiên Khí 2 19/11/2013
304 Chương 304 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tà Ma Phản Kích 19/11/2013
305 Chương 305 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phệ Kim Thú 19/11/2013
306 Chương 306 HỖN ĐỘN LÔI TU - Bát Quái Môn 19/11/2013
307 Chương 307 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lấy Một Địch Hai 19/11/2013
308 Chương 308 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hoàng Long Kiếm 19/11/2013
309 Chương 309 HỖN ĐỘN LÔI TU - Huyền Thiên Phân Viện 19/11/2013
310 Chương 310 HỖN ĐỘN LÔI TU - Ngọc Thụ Thần Cung 19/11/2013
311 Chương 311 HỖN ĐỘN LÔI TU - Nguyệt Hoa Bảo Châu 19/11/2013
312 Chương 312 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hàn Băng Thủy Linh (1 2) 19/11/2013
313 Chương 313 HỖN ĐỘN LÔI TU - Phệ Hồn Quỷ Nhãn Liên (1 2) 19/11/2013
314 Chương 314 HỖN ĐỘN LÔI TU - Lừa Gạt 19/11/2013
315 Chương 315 HỖN ĐỘN LÔI TU - Tính Toán Xảo Diệu (1 2) 19/11/2013
316 Chương 316 HỖN ĐỘN LÔI TU - Hối Hận ( Thượng Hạ) 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hon-don-loi-tu-23.html