Truyện Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Bất Diệt Kiếm Thể
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bất Diệt Kiếm Thể
Bạn đang đọc truyện Bất Diệt Kiếm Thể của tác giả Thập Bộ Hành trên trang đọc truyện online. Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu.Kiếm là vua của mọi loại binh khí.Nơi đây là Kiếm Thần đại lục, có vô số tông môn tu luyện.

Trên đại lục này, người tu luyện kiếm tụ kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ một kiếm chẻ đôi núi, tách đôi dòng sông.

Nơi này không chỉ có những kiếm trì quý báu, kiếm trủng thần thánh mà còn có cả kiếm mộ quỷ bí.

Thậm chí còn có biết bao nhiêu loại linh thú kỳ lạ, cùng với các phương pháp tu luyện kiếm đạo bí ẩn.

!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bất Diệt Kiếm Thể - Rèn kiếm (thượng) 09/12/2013
2 Chương 2 Bất Diệt Kiếm Thể - Rèn kiếm (trung) 09/12/2013
3 Chương 3 Bất Diệt Kiếm Thể - Rèn kiếm (hạ) 09/12/2013
4 Chương 4 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhiệt huyết trong lòng 09/12/2013
5 Chương 5 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ phong luận kiếm 09/12/2013
6 Chương 6 Bất Diệt Kiếm Thể - Triêu Dương phong 09/12/2013
7 Chương 7 Bất Diệt Kiếm Thể - Sơ thí thân thủ (thượng) 09/12/2013
8 Chương 8 Bất Diệt Kiếm Thể - Sơ thí thân thủ (hạ) 09/12/2013
9 Chương 9 Bất Diệt Kiếm Thể - Khuyết điểm của kiếm pháp 09/12/2013
10 Chương 10 Bất Diệt Kiếm Thể - Luyện kiếm trong đầm. 09/12/2013
11 Chương 11 Bất Diệt Kiếm Thể - Cắn răng nhẫn nhục(thượng) 09/12/2013
12 Chương 12 Bất Diệt Kiếm Thể - Cắn răng nhẫn nhục (hạ) 09/12/2013
13 Chương 13 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức! 09/12/2013
14 Chương 14 Bất Diệt Kiếm Thể - Tam phẩm kiếm khí. Cự kiếm luyện tâm (thượng) 09/12/2013
15 Chương 15 Bất Diệt Kiếm Thể - Tam phẩm kiếm khí. Cự kiếm luyện tâm (hạ) 09/12/2013
16 Chương 16 Bất Diệt Kiếm Thể - Luận kiếm bằng ngón tay. 09/12/2013
17 Chương 17 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ cảnh kiếm đạo, tam điều lộ (thượng). 09/12/2013
18 Chương 18 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ cảnh kiếm đạo. Tam điều lộ (hạ) 09/12/2013
19 Chương 19 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hồn kinh 09/12/2013
20 Chương 20 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến lúc chia tay. 09/12/2013
21 Chương 21 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiếu nữ Minh Tuyết Nhi. 09/12/2013
22 Chương 22 Bất Diệt Kiếm Thể - Chiến ý! Kiếm Giả tiểu thiên vị 09/12/2013
23 Chương 23 Bất Diệt Kiếm Thể - Bích Thủy tam điệp lãng. Lĩnh ngộ Cử trọng nhược khinh 09/12/2013
24 Chương 24 Bất Diệt Kiếm Thể - Thú Khư! Linh thú bạo động. 09/12/2013
25 Chương 25 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm cương tung hoành. 09/12/2013
26 Chương 26 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm trận! Bích thủy xung thiên. 09/12/2013
27 Chương 27 Bất Diệt Kiếm Thể - Thú đan! Lôi điện nhập thể 09/12/2013
28 Chương 28 Bất Diệt Kiếm Thể - Trúc Cơ tụ nguyên. Bước vào kiếm đạo 09/12/2013
29 Chương 29 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Điện kiếm khí 09/12/2013
30 Chương 30 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhân sâm năm trăm năm 09/12/2013
31 Chương 31 Bất Diệt Kiếm Thể - Chiếm được nhân sâm 09/12/2013
32 Chương 32 Bất Diệt Kiếm Thể - Tăng tiến. Chuy pháp hóa kiếm. 09/12/2013
33 Chương 33 Bất Diệt Kiếm Thể - Trở về! Khiếp sợ. 09/12/2013
34 Chương 34 Bất Diệt Kiếm Thể - Bế quan đột phá 09/12/2013
35 Chương 35 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại hội luận kiếm. Tề tụ kiếm đài. 09/12/2013
36 Chương 36 Bất Diệt Kiếm Thể - Chấn động mọi người! Tam tấc kiếm khí 09/12/2013
37 Chương 37 Bất Diệt Kiếm Thể - Cử nhược trọng khinh 09/12/2013
38 Chương 38 Bất Diệt Kiếm Thể - Đệ tử đại hộ pháp. Khí thế tăng mạnh. 09/12/2013
39 Chương 39 Bất Diệt Kiếm Thể - Đoạn Thanh Vân chiến đấu 09/12/2013
40 Chương 40 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm khí hệ hỏa 09/12/2013
41 Chương 41 Bất Diệt Kiếm Thể - Khẩn cấp triệu tập 09/12/2013
42 Chương 42 Bất Diệt Kiếm Thể - Giết! Một kiếm độc chiến 09/12/2013
43 Chương 43 Bất Diệt Kiếm Thể - Sát lục kiếm đạo (kiếm đạo giết chóc). 09/12/2013
44 Chương 44 Bất Diệt Kiếm Thể - Giận mà chém! (Thượng). 09/12/2013
45 Chương 45 Bất Diệt Kiếm Thể - Ám toán! Cường viện bất ngờ 09/12/2013
46 Chương 46 Bất Diệt Kiếm Thể - Chiến! Bắt! 09/12/2013
47 Chương 47 Bất Diệt Kiếm Thể - Chặn giết! Diệt cỏ giệt tận gốc 09/12/2013
48 Chương 48 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiếng chùy! Kiếm ý 09/12/2013
49 Chương 49 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm ý luyện tiên thiên 09/12/2013
50 Chương 50 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn pháp quy tông 09/12/2013
51 Chương 51 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuối năm 09/12/2013
52 Chương 52 Bất Diệt Kiếm Thể - Trở lại Triêu Dương Phong 09/12/2013
53 Chương 53 Bất Diệt Kiếm Thể - Rửa nhục 09/12/2013
54 Chương 54 Bất Diệt Kiếm Thể - Một chiêu rửa nhục. 09/12/2013
55 Chương 55 Bất Diệt Kiếm Thể - Hâm rượu luận kiếm (1) 09/12/2013
56 Chương 56 Bất Diệt Kiếm Thể - Hâm rượu luận kiếm (2) 09/12/2013
57 Chương 57 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền Thanh triệu kiến 09/12/2013
58 Chương 58 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Tiêu Phong Lôi kiếm 09/12/2013
59 Chương 59 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi kiếm khí 09/12/2013
60 Chương 60 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm kiều ba nghìn trượng 09/12/2013
61 Chương 61 Bất Diệt Kiếm Thể - Gặp lại Minh Tuyết Nhi. 09/12/2013
62 Chương 62 Bất Diệt Kiếm Thể - Khiêu khích 09/12/2013
63 Chương 63 Bất Diệt Kiếm Thể - Cự kiếm phong lôi 09/12/2013
64 Chương 64 Bất Diệt Kiếm Thể - Hộ pháp chấp pháp 09/12/2013
65 Chương 65 Bất Diệt Kiếm Thể - Ý chí chiến đấu ngất trời 09/12/2013
66 Chương 66 Bất Diệt Kiếm Thể - Dương danh Tử Hà phong (1) 09/12/2013
67 Chương 67 Bất Diệt Kiếm Thể - Dương danh Tử Hà phong (2) 09/12/2013
68 Chương 68 Bất Diệt Kiếm Thể - Tu dưỡng 09/12/2013
69 Chương 69 Bất Diệt Kiếm Thể - Lang khẩu thôn 09/12/2013
70 Chương 70 Bất Diệt Kiếm Thể - Trường Nha lang 09/12/2013
71 Chương 71 Bất Diệt Kiếm Thể - Thực lực của Lạc Tâm Vũ 09/12/2013
72 Chương 72 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiếng địch quái dị 09/12/2013
73 Chương 73 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm trận vô hình 09/12/2013
74 Chương 74 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên địa thần bí 09/12/2013
75 Chương 75 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết tế. Niệm Vân hiện thế 09/12/2013
76 Chương 76 Bất Diệt Kiếm Thể - Dòng chảy ngầm bắt đầu 09/12/2013
77 Chương 77 Bất Diệt Kiếm Thể - Cường giả tề tụ 09/12/2013
78 Chương 78 Bất Diệt Kiếm Thể - Bạch phát ma nữ 09/12/2013
79 Chương 79 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngọc kiếm thần bí 09/12/2013
80 Chương 80 Bất Diệt Kiếm Thể - Hoàng Kiếm Thân kinh 09/12/2013
81 Chương 81 Bất Diệt Kiếm Thể - Thoát ra 09/12/2013
82 Chương 82 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hoàng Tử Hà tông 09/12/2013
83 Chương 83 Bất Diệt Kiếm Thể - Trần ai lạc định 09/12/2013
84 Chương 84 Bất Diệt Kiếm Thể - Niềm băn khoăn và sự thay đổi của Lục Thanh 09/12/2013
85 Chương 85 Bất Diệt Kiếm Thể - Kế thừa chức vụ hộ pháp 09/12/2013
86 Chương 86 Bất Diệt Kiếm Thể - Lạc Nhật thành 09/12/2013
87 Chương 87 Bất Diệt Kiếm Thể - Tông dân mất tích 09/12/2013
88 Chương 88 Bất Diệt Kiếm Thể - Đuổi theo dưới lòng đất (Thượng). 09/12/2013
89 Chương 89 Bất Diệt Kiếm Thể - Đuổi theo dưới lòng đất(2) 09/12/2013
90 Chương 90 Bất Diệt Kiếm Thể - Đá hệ Thổ 09/12/2013
91 Chương 91 Bất Diệt Kiếm Thể - Quan sát độ nguyên kiếp. (Thượng) 09/12/2013
92 Chương 92 Bất Diệt Kiếm Thể - Quan sát độ nguyên kiếp. (2). 09/12/2013
93 Chương 93 Bất Diệt Kiếm Thể - Hỏa nguyên kiếp. Ý chí của trời đất 09/12/2013
94 Chương 94 Bất Diệt Kiếm Thể - Độ kiếp thành công! Tin tức phường thị 09/12/2013
95 Chương 95 Bất Diệt Kiếm Thể - Giết gà dọa khỉ (thượng) 09/12/2013
96 Chương 96 Bất Diệt Kiếm Thể - Giết gà dọa khỉ (trung) 09/12/2013
97 Chương 97 Bất Diệt Kiếm Thể - Giết gà dọa khỉ (hạ) 09/12/2013
98 Chương 98 Bất Diệt Kiếm Thể - Sát khí của Tư Đồ Trọng 09/12/2013
99 Chương 99 Bất Diệt Kiếm Thể - Đối chọi tương đối 09/12/2013
100 Chương 100 Bất Diệt Kiếm Thể - Tăng lên tới cực hạn 09/12/2013
101 Chương 101 Bất Diệt Kiếm Thể - Lực mạnh không ngờ. Phong Lôi tung hoành (thượng) 09/12/2013
102 Chương 102 Bất Diệt Kiếm Thể - Lực mạnh không ngờ. Phong Lôi tung hoành (2) 09/12/2013
103 Chương 103 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền Kim đại chân kiếm! Chiến thắng 09/12/2013
104 Chương 104 Bất Diệt Kiếm Thể - Tư Đồ lão tổ trở về 09/12/2013
105 Chương 105 Bất Diệt Kiếm Thể - Thanh danh! Lễ phong hộ pháp 09/12/2013
106 Chương 106 Bất Diệt Kiếm Thể - Luyện Tâm viện! Sâm Vương đan 09/12/2013
107 Chương 107 Bất Diệt Kiếm Thể - Cố Nguyên đan 09/12/2013
108 Chương 108 Bất Diệt Kiếm Thể - Trở ngại của kiếm pháp 09/12/2013
109 Chương 109 Bất Diệt Kiếm Thể - Bản chất kiếm pháp 09/12/2013
110 Chương 110 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi bộ (thượng) 09/12/2013
111 Chương 111 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi bộ (thượng) 09/12/2013
112 Chương 112 Bất Diệt Kiếm Thể - Diệp lão ngủ say 09/12/2013
113 Chương 113 Bất Diệt Kiếm Thể - Tụ tập tại kiếm đài 09/12/2013
114 Chương 114 Bất Diệt Kiếm Thể - Kịch chiến trên chiến đài 09/12/2013
115 Chương 115 Bất Diệt Kiếm Thể - Húc Nhật Đông Thăng. 09/12/2013
116 Chương 116 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhập ma 09/12/2013
117 Chương 117 Bất Diệt Kiếm Thể - Địa hỏa chân tuyệt kiếm (1) 09/12/2013
118 Chương 118 Bất Diệt Kiếm Thể - Địa hỏa chân tuyệt kiếm (2). 09/12/2013
119 Chương 119 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi bao phủ (1). 09/12/2013
120 Chương 120 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi bao phủ (2) 09/12/2013
121 Chương 121 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến cuối cùng (1) 09/12/2013
122 Chương 122 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến cuối cùng (2) 09/12/2013
123 Chương 123 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi dẫn, Tốn Phong phá 09/12/2013
124 Chương 124 Bất Diệt Kiếm Thể - Truyền thuyết thần kiếm 09/12/2013
125 Chương 125 Bất Diệt Kiếm Thể - Thôn phệ thú đan 09/12/2013
126 Chương 126 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngẫu nhiên lĩnh ngộ 09/12/2013
127 Chương 127 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Trì (thượng) 09/12/2013
128 Chương 128 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ phong luận kiếm 09/12/2013
129 Chương 129 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Trì (hạ) 09/12/2013
130 Chương 130 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi kiếm chủng (thượng) 09/12/2013
131 Chương 131 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi kiếm chủng (trung) 09/12/2013
132 Chương 132 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi kiếm chủng (hạ) 09/12/2013
133 Chương 133 Bất Diệt Kiếm Thể - Thanh kiếm lục phẩm 09/12/2013
134 Chương 134 Bất Diệt Kiếm Thể - Hai năm 09/12/2013
135 Chương 135 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại lễ kế vị 09/12/2013
136 Chương 136 Bất Diệt Kiếm Thể - Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (thượng) 09/12/2013
137 Chương 137 Bất Diệt Kiếm Thể - Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (trung) 09/12/2013
138 Chương 138 Bất Diệt Kiếm Thể - Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (hạ) 09/12/2013
139 Chương 139 Bất Diệt Kiếm Thể - Khí kiếm chỉ! Đoạn kiếm! 09/12/2013
140 Chương 140 Bất Diệt Kiếm Thể - Quyết định 09/12/2013
141 Chương 141 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Sát kiếm khí (thượng) 09/12/2013
142 Chương 142 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Sát kiếm khí (hạ) (thượng) 09/12/2013
143 Chương 143 Bất Diệt Kiếm Thể - Mang kiếm quay về núi 09/12/2013
144 Chương 144 Bất Diệt Kiếm Thể - Hai đạo thiên nhân. Bán kiếm (1) 09/12/2013
145 Chương 145 Bất Diệt Kiếm Thể - Hai đạo thiên nhân. Bán kiếm (2) 09/12/2013
146 Chương 146 Bất Diệt Kiếm Thể - Đưa kiếm thiếp 09/12/2013
147 Chương 147 Bất Diệt Kiếm Thể - Bên bờ Lệ Thủy 09/12/2013
148 Chương 148 Bất Diệt Kiếm Thể - Thủy tặc 09/12/2013
149 Chương 149 Bất Diệt Kiếm Thể - Chưa update 09/12/2013
150 Chương 150 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền Thủy mãng 09/12/2013
151 Chương 151 Bất Diệt Kiếm Thể - Tụ Ác thủy tặc 09/12/2013
152 Chương 152 Bất Diệt Kiếm Thể - Bái sư 09/12/2013
153 Chương 153 Bất Diệt Kiếm Thể - Thu đồ đệ. Ám ảnh 09/12/2013
154 Chương 154 Bất Diệt Kiếm Thể - BTrấn Trăn Đồng 09/12/2013
155 Chương 155 Bất Diệt Kiếm Thể - Cút! 09/12/2013
156 Chương 156 Bất Diệt Kiếm Thể - Vỡ kiếm. Tiếng đàn 09/12/2013
157 Chương 157 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhân đạo sơ hiện. Mười ngón cầm kiếm 09/12/2013
158 Chương 158 Bất Diệt Kiếm Thể - Âm Sát kiếm khí 09/12/2013
159 Chương 159 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến trên đỉnh tháp (thượng) 09/12/2013
160 Chương 160 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến trên đỉnh tháp 09/12/2013
161 Chương 161 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến trên đỉnh tháp (hạ) 09/12/2013
162 Chương 162 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại sư Nhân đạo 09/12/2013
163 Chương 163 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến tuyệt đỉnh (thượng) 09/12/2013
164 Chương 164 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến tuyệt đỉnh (hạ) 09/12/2013
165 Chương 165 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ hành kiếm cương! Lượng thiên kiếm xích! 09/12/2013
166 Chương 166 Bất Diệt Kiếm Thể - Trần ai lạc định 09/12/2013
167 Chương 167 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Phong ưng, sát khí sơ hiện 09/12/2013
168 Chương 168 Bất Diệt Kiếm Thể - Kích đấu, đuổi giết 09/12/2013
169 Chương 169 Bất Diệt Kiếm Thể - Manh mối, thư sinh 09/12/2013
170 Chương 170 Bất Diệt Kiếm Thể - Thảo Thanh Hà 09/12/2013
171 Chương 171 Bất Diệt Kiếm Thể - Thanh Hà kiếm trận (Thượng) 09/12/2013
172 Chương 172 Bất Diệt Kiếm Thể - Thanh Hà kiếm trận (Hạ) 09/12/2013
173 Chương 173 Bất Diệt Kiếm Thể - Chém giết! 09/12/2013
174 Chương 174 Bất Diệt Kiếm Thể - Khói xanh xuất, ngọc giao long hiện ( thượng ) 09/12/2013
175 Chương 175 Bất Diệt Kiếm Thể - Khói xanh xuất, ngọc giao long hiện ( hạ ) 09/12/2013
176 Chương 176 Bất Diệt Kiếm Thể - Diệp lão thức tỉnh 09/12/2013
177 Chương 177 Bất Diệt Kiếm Thể - Tru sát! Uy hiếp 09/12/2013
178 Chương 178 Bất Diệt Kiếm Thể - Dãy núi Liên Vân 09/12/2013
179 Chương 179 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm cốt! Kiếm thi 09/12/2013
180 Chương 180 Bất Diệt Kiếm Thể - Tông sư Nhân đạo (thượng) 09/12/2013
181 Chương 181 Bất Diệt Kiếm Thể - Tông sư Nhân đạo (hạ) 09/12/2013
182 Chương 182 Bất Diệt Kiếm Thể - Cỏ Trường Sinh 09/12/2013
183 Chương 183 Bất Diệt Kiếm Thể - Lần đầu đến núi Phù Vân 09/12/2013
184 Chương 184 Bất Diệt Kiếm Thể - Ninh Hoàn Chân 09/12/2013
185 Chương 185 Bất Diệt Kiếm Thể - Cửu Thiên Phong Cương kiếm (thượng) 09/12/2013
186 Chương 186 Bất Diệt Kiếm Thể - Cửu Thiên Phong Cương kiếm (hạ) 09/12/2013
187 Chương 187 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiếng vang tận trời 09/12/2013
188 Chương 188 Bất Diệt Kiếm Thể - Bích Vân Quả. Thiên địa ý chí 09/12/2013
189 Chương 189 Bất Diệt Kiếm Thể - Đồng hành, nghi hoặc 09/12/2013
190 Chương 190 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma chu tái hiện (thượng) 09/12/2013
191 Chương 191 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma chu tái hiện (hạ) 09/12/2013
192 Chương 192 Bất Diệt Kiếm Thể - Tru sát 09/12/2013
193 Chương 193 Bất Diệt Kiếm Thể - Dọa lui 09/12/2013
194 Chương 194 Bất Diệt Kiếm Thể - Trở về 09/12/2013
195 Chương 195 Bất Diệt Kiếm Thể - Hoàng Linh Nhi 09/12/2013
196 Chương 196 Bất Diệt Kiếm Thể - An nguy của ba người 09/12/2013
197 Chương 197 Bất Diệt Kiếm Thể - Phản ứng của tông môn 09/12/2013
198 Chương 198 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi kiếp (thượng) 09/12/2013
199 Chương 199 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi kiếp (trung) 09/12/2013
200 Chương 200 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi kiếp (hạ) 09/12/2013
201 Chương 201 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiên thiên Phong Lôi châu 09/12/2013
202 Chương 202 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Chủ - Chuẩn đại sư 09/12/2013
203 Chương 203 Bất Diệt Kiếm Thể - Cầu kiếm 09/12/2013
204 Chương 204 Bất Diệt Kiếm Thể - Khiêu khích! Trở về 09/12/2013
205 Chương 205 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Mộc kiếm cửu phẩm (thượng) 09/12/2013
206 Chương 206 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Mộc kiếm cửu phẩm (trung) 09/12/2013
207 Chương 207 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Mộc kiếm cửu phẩm (hạ) 09/12/2013
208 Chương 208 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm dụ, chu họa! 09/12/2013
209 Chương 209 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong chủ Liệt Diễm Sơn 09/12/2013
210 Chương 210 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại chiến 09/12/2013
211 Chương 211 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Tiêu Phong Lôi Dẫn 09/12/2013
212 Chương 212 Bất Diệt Kiếm Thể - Bố trí, quái nhân 09/12/2013
213 Chương 213 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ độc tái hiện 09/12/2013
214 Chương 214 Bất Diệt Kiếm Thể - Chiến đấu kịch liệt 09/12/2013
215 Chương 215 Bất Diệt Kiếm Thể - Bắt, toàn diệt 09/12/2013
216 Chương 216 Bất Diệt Kiếm Thể - Khai nhận. Sát khí 09/12/2013
217 Chương 217 Bất Diệt Kiếm Thể - Nổi trận lôi đình 09/12/2013
218 Chương 218 Bất Diệt Kiếm Thể - Nổi trận lôi đình 2 09/12/2013
219 Chương 219 Bất Diệt Kiếm Thể - Độc hạt ! Thiên lôi. 09/12/2013
220 Chương 220 Bất Diệt Kiếm Thể - ĐỂ CHO CON ĐƯỢC ĐIÊN 09/12/2013
221 Chương 221 Bất Diệt Kiếm Thể - HỒI SINH SAU KIẾP NẠN 09/12/2013
222 Chương 222 Bất Diệt Kiếm Thể - NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA 09/12/2013
223 Chương 223 Bất Diệt Kiếm Thể - ĐÁY SÔNG LUYỆN THÂN 09/12/2013
224 Chương 224 Bất Diệt Kiếm Thể - HUYỀN QUY XUẤT HIỆN 09/12/2013
225 Chương 225 Bất Diệt Kiếm Thể - HUYỀN THỦY LONG MÃNG 09/12/2013
226 Chương 226 Bất Diệt Kiếm Thể - Long Mãng xuất thế 09/12/2013
227 Chương 227 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong đạm vân thanh 09/12/2013
228 Chương 228 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong vân tụ tập 09/12/2013
229 Chương 229 Bất Diệt Kiếm Thể - Các phương tề tụ 09/12/2013
230 Chương 230 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại thế ngưng tụ! 09/12/2013
231 Chương 231 Bất Diệt Kiếm Thể - Tam giáp phần thưởng, khôi thủ Niệm Vân 09/12/2013
232 Chương 232 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm đài 09/12/2013
233 Chương 233 Bất Diệt Kiếm Thể - Bày trận. Minh Tuyết Nhi 09/12/2013
234 Chương 234 Bất Diệt Kiếm Thể - Bích Thủy Lục Điệp Lãng 09/12/2013
235 Chương 235 Bất Diệt Kiếm Thể - Diệp Cô Hàn (thượng) 09/12/2013
236 Chương 236 Bất Diệt Kiếm Thể - Diệp Cô Hàn (trung) 09/12/2013
237 Chương 237 Bất Diệt Kiếm Thể - Diệp Cô Hàn (hạ) 09/12/2013
238 Chương 238 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Si 09/12/2013
239 Chương 239 Bất Diệt Kiếm Thể - Thất bại. Long Tuyết 09/12/2013
240 Chương 240 Bất Diệt Kiếm Thể - Vòi rồng. Băng phượng 09/12/2013
241 Chương 241 Bất Diệt Kiếm Thể - Băng Phượng Vũ Thiên 09/12/2013
242 Chương 242 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại thế Phong Lôi. Tử Dương Chân Hỏa 09/12/2013
243 Chương 243 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Tiêu Phong Lôi dẫn. Tam túc kim ô (thượng) 09/12/2013
244 Chương 244 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Tiêu Phong Lôi dẫn. Tam túc kim ô (trung) 09/12/2013
245 Chương 245 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Tiêu Phong Lôi dẫn. Tam túc kim ô (Hạ) 09/12/2013
246 Chương 246 Bất Diệt Kiếm Thể - Một kiếm cuối cùng! 09/12/2013
247 Chương 247 Bất Diệt Kiếm Thể - Lưỡng bại câu thương. Kết thúc 09/12/2013
248 Chương 248 Bất Diệt Kiếm Thể - Kinh nghe Kiếm Mộ 09/12/2013
249 Chương 249 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ Hành Kiếm Mộ. Kiếm Hồn đan 09/12/2013
250 Chương 250 Bất Diệt Kiếm Thể - Lĩnh ngộ. Biến hoá 09/12/2013
251 Chương 251 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngoại tượng niệm thần 09/12/2013
252 Chương 252 Bất Diệt Kiếm Thể - Quyết đoán, Trúc Cơ. 09/12/2013
253 Chương 253 Bất Diệt Kiếm Thể - Đoạn Thanh Vân 09/12/2013
254 Chương 254 Bất Diệt Kiếm Thể - Vãng sự như yên 09/12/2013
255 Chương 255 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhập ma 09/12/2013
256 Chương 256 Bất Diệt Kiếm Thể - Nghiền xương thành tro! 09/12/2013
257 Chương 257 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn Niên Tẩy Tâm Quả. Cửu Duơng Kiếm Khí 09/12/2013
258 Chương 258 Bất Diệt Kiếm Thể - Thú vực man hoang (thượng) 09/12/2013
259 Chương 259 Bất Diệt Kiếm Thể - Thú vực man hoang (trung). 09/12/2013
260 Chương 260 Bất Diệt Kiếm Thể - Thú vực man hoang (hạ) 09/12/2013
261 Chương 261 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần điểu Kim Dương 09/12/2013
262 Chương 262 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm trận! Hư không sinh vật 09/12/2013
263 Chương 263 Bất Diệt Kiếm Thể - Phá trận! Chân Dục kiếm cương 09/12/2013
264 Chương 264 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ hành kiếm đạo. Dị vực Man Hoang 09/12/2013
265 Chương 265 Bất Diệt Kiếm Thể - Địa Long Man Hoang 09/12/2013
266 Chương 266 Bất Diệt Kiếm Thể - Địa Long pháp tương, Kim Dương thần trảo 09/12/2013
267 Chương 267 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Phong cốc! 09/12/2013
268 Chương 268 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Phong sát linh (Thượng) 09/12/2013
269 Chương 269 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Phong sát linh (Hạ) 09/12/2013
270 Chương 270 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Phong nhập thể (Thượng) 09/12/2013
271 Chương 271 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Phong nhập thể (hạ) 09/12/2013
272 Chương 272 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân Hỏa hải! Kiếm cốt xuất hiện (thượng) 09/12/2013
273 Chương 273 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân Hỏa hải! Kiếm cốt xuất hiện (hạ) 09/12/2013
274 Chương 274 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma uy cái thế 09/12/2013
275 Chương 275 Bất Diệt Kiếm Thể - Tu dưỡng hồn phách 09/12/2013
276 Chương 276 Bất Diệt Kiếm Thể - Lập trận trong không trung. 09/12/2013
277 Chương 277 Bất Diệt Kiếm Thể - Thủy Liên Vô Căn 09/12/2013
278 Chương 278 Bất Diệt Kiếm Thể - Thủy Liên Vô Căn. (hạ) 09/12/2013
279 Chương 279 Bất Diệt Kiếm Thể - Câu Vẫn 09/12/2013
280 Chương 280 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Linh 09/12/2013
281 Chương 281 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Mộc Man Hoang (thượng) 09/12/2013
282 Chương 282 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Mộc Man Hoang (hạ) 09/12/2013
283 Chương 283 Bất Diệt Kiếm Thể - Bất Tử Căn Mộc Linh Quả 09/12/2013
284 Chương 284 Bất Diệt Kiếm Thể - U Đàm Thiếu Nữ 09/12/2013
285 Chương 285 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn Niên Bất Tử Căn (thượng) 09/12/2013
286 Chương 286 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn Niên Bất Tử Căn (hạ) 09/12/2013
287 Chương 287 Bất Diệt Kiếm Thể - Sát tâm như sắt 09/12/2013
288 Chương 288 Bất Diệt Kiếm Thể - Kinh biến. Bóng kiếm thông thiên 09/12/2013
289 Chương 289 Bất Diệt Kiếm Thể - Thất tông tề tụ 09/12/2013
290 Chương 290 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại chiến. Kiếm Khí tung hoành (thượng) 09/12/2013
291 Chương 291 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại chiến. Kiếm Khí tung hoành (hạ) 09/12/2013
292 Chương 292 Bất Diệt Kiếm Thể - Tam Túc Kim Ô 09/12/2013
293 Chương 293 Bất Diệt Kiếm Thể - Gã Kiếm Chủ 09/12/2013
294 Chương 294 Bất Diệt Kiếm Thể - Tốn Phong Kiếm Khí 09/12/2013
295 Chương 295 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm thi đột kích (thượng) 09/12/2013
296 Chương 296 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm thi đột kích (trung và hạ) 09/12/2013
297 Chương 297 Bất Diệt Kiếm Thể - Sương mù trùng điệp điệp 09/12/2013
298 Chương 298 Bất Diệt Kiếm Thể - Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối 09/12/2013
299 Chương 299 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Thi diệt, Kiếm Mộ mở 09/12/2013
300 Chương 300 Bất Diệt Kiếm Thể - Lĩnh vực tam khảo (thượng) 09/12/2013
301 Chương 301 Bất Diệt Kiếm Thể - Lĩnh vực tam khảo (Trung) 09/12/2013
302 Chương 302 Bất Diệt Kiếm Thể - Lĩnh vực tam khảo ( Hạ ) 09/12/2013
303 Chương 303 Bất Diệt Kiếm Thể - Hồn dung thiên địa, thiên địa uy 09/12/2013
304 Chương 304 Bất Diệt Kiếm Thể - Cự tuyệt truyền thừa, hiểu rõ bản tâm 09/12/2013
305 Chương 305 Bất Diệt Kiếm Thể - Cảnh giới Giả Hồn đỉnh phong. Nghi định 09/12/2013
306 Chương 306 Bất Diệt Kiếm Thể - Trông mòn con mắt, tâm lĩnh tụ hội 09/12/2013
307 Chương 307 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong vũ dục lai 09/12/2013
308 Chương 308 Bất Diệt Kiếm Thể - Hoành mi lãnh đối đáp một cách mỉa mai 09/12/2013
309 Chương 309 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hoàng tái hiện 09/12/2013
310 Chương 310 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại phong khởi hề 09/12/2013
311 Chương 311 Bất Diệt Kiếm Thể - Lục tông cùng tới 09/12/2013
312 Chương 312 Bất Diệt Kiếm Thể - Đối chọi gay gắt 09/12/2013
313 Chương 313 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngươi không đủ tư cách 09/12/2013
314 Chương 314 Bất Diệt Kiếm Thể - Tất nhiên là phải giết 09/12/2013
315 Chương 315 Bất Diệt Kiếm Thể - Tần Vô Song, Hàn Kiếm Tâm 09/12/2013
316 Chương 316 Bất Diệt Kiếm Thể - Hộ tông trưởng lão (thượng) 09/12/2013
317 Chương 317 Bất Diệt Kiếm Thể - Hộ tông trưởng lão (trung) 09/12/2013
318 Chương 318 Bất Diệt Kiếm Thể - Hộ tông trưởng lão (hạ) 09/12/2013
319 Chương 319 Bất Diệt Kiếm Thể - Chú kiếm đại hội 09/12/2013
320 Chương 320 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngôn ngữ hoành ky 09/12/2013
321 Chương 321 Bất Diệt Kiếm Thể - Liệt Địa, Hàn Sương (thượng) 09/12/2013
322 Chương 322 Bất Diệt Kiếm Thể - Liệt Địa, Hàn Sương (trung) 09/12/2013
323 Chương 323 Bất Diệt Kiếm Thể - Liệt Địa, Hàn Sương (Hạ) 09/12/2013
324 Chương 324 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Phong luyện hình, Thiên Lôi tôi vào nước lạnh 09/12/2013
325 Chương 325 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Vân Kiếm, tâm nguyện 09/12/2013
326 Chương 326 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ phong đại tuyển 09/12/2013
327 Chương 327 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ phong đại tuyển (Trung) 09/12/2013
328 Chương 328 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ phong đại tuyển (Hạ) 09/12/2013
329 Chương 329 Bất Diệt Kiếm Thể - Dốc lòng tu luyện 09/12/2013
330 Chương 330 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến mở màn Kiếm Vương (thượng) 09/12/2013
331 Chương 331 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến mở màn Kiếm Vương (trung) 09/12/2013
332 Chương 332 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến mở màn Kiếm Vương (hạ) 09/12/2013
333 Chương 333 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân Long Hiện Thế. Kiếm Hồn Đạo! 09/12/2013
334 Chương 334 Bất Diệt Kiếm Thể - Bốn tầng thế giới. (thượng) 09/12/2013
335 Chương 335 Bất Diệt Kiếm Thể - Bốn tầng thế giới (hạ) 09/12/2013
336 Chương 336 Bất Diệt Kiếm Thể - Đoạn niệm thành không (thượng) 09/12/2013
337 Chương 337 Bất Diệt Kiếm Thể - Đoạn niệm thành không (hạ) 09/12/2013
338 Chương 338 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ Hành Liên Thiên Kiếm Trận 09/12/2013
339 Chương 339 Bất Diệt Kiếm Thể - Trăm dặm kiếm kiều 09/12/2013
340 Chương 340 Bất Diệt Kiếm Thể - Kẻ cản đường ta! Sát! Sát! Sát! 09/12/2013
341 Chương 341 Bất Diệt Kiếm Thể - Chém giết. Phong Lôi hiện thế 09/12/2013
342 Chương 342 Bất Diệt Kiếm Thể - Tuyết Sơn, Tử Thanh song kiếm 09/12/2013
343 Chương 343 Bất Diệt Kiếm Thể - Mượn Phong Lôi 09/12/2013
344 Chương 344 Bất Diệt Kiếm Thể - Lăng Tiêu tông 09/12/2013
345 Chương 345 Bất Diệt Kiếm Thể - Tuyết Sơn tìm Tuyết Liên 09/12/2013
346 Chương 346 Bất Diệt Kiếm Thể - Linh thú dưới hàn đầm 09/12/2013
347 Chương 347 Bất Diệt Kiếm Thể - Vô Tình tông 09/12/2013
348 Chương 348 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Long Phong Lôi 09/12/2013
349 Chương 349 Bất Diệt Kiếm Thể - Đuổi giết! Kiếm trận tàng hình 09/12/2013
350 Chương 350 Bất Diệt Kiếm Thể - Liệt Thiên kiếm khí 09/12/2013
351 Chương 351 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhân kiếm hợp nhất 09/12/2013
352 Chương 352 Bất Diệt Kiếm Thể - Núi Liệt Thiên 09/12/2013
353 Chương 353 Bất Diệt Kiếm Thể - Tia khí! 09/12/2013
354 Chương 354 Bất Diệt Kiếm Thể - Tình Hoa, Chân Tình Kiếm Khí! 09/12/2013
355 Chương 355 Bất Diệt Kiếm Thể - Đoạn Tình cốc 09/12/2013
356 Chương 356 Bất Diệt Kiếm Thể - Sát khí tứ khởi 09/12/2013
357 Chương 357 Bất Diệt Kiếm Thể - Linh Đoạn Sơn Mạch 09/12/2013
358 Chương 358 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Linh tộc 09/12/2013
359 Chương 359 Bất Diệt Kiếm Thể - Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (thượng) 09/12/2013
360 Chương 360 Bất Diệt Kiếm Thể - Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (trung) 09/12/2013
361 Chương 361 Bất Diệt Kiếm Thể - Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (hạ) 09/12/2013
362 Chương 362 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Đạo tức Kiếm Đạo 09/12/2013
363 Chương 363 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim Cương Bất Hoại, hóa kiếm vi quyền (thượng) 09/12/2013
364 Chương 364 Bất Diệt Kiếm Thể - Quyền Ý trấn áp, dẫn lôi nhập quyền 09/12/2013
365 Chương 365 Bất Diệt Kiếm Thể - Năm trăm năm trước 09/12/2013
366 Chương 366 Bất Diệt Kiếm Thể - Bích Lạc hải, hư không trọng lực 09/12/2013
367 Chương 367 Bất Diệt Kiếm Thể - Trung ương hải vực, mạc danh biến hóa! 09/12/2013
368 Chương 368 Bất Diệt Kiếm Thể - Dập nát chân không, quyền ảnh bạo áp! 09/12/2013
369 Chương 369 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Khí Thần Long, chân long quyền ảnh! 09/12/2013
370 Chương 370 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy chấn Bích hải, Phong Lôi dị biến 09/12/2013
371 Chương 371 Bất Diệt Kiếm Thể - Bích hải động, Nhược Thủy môn hiện 09/12/2013
372 Chương 372 Bất Diệt Kiếm Thể - Kinh người đoán, chân long ngủ say! 09/12/2013
373 Chương 373 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi tiến giai? 09/12/2013
374 Chương 374 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiến giai, hoàng tước kì hậu 09/12/2013
375 Chương 375 Bất Diệt Kiếm Thể - Hóa Long trì, Long Nguyên dịch! 09/12/2013
376 Chương 376 Bất Diệt Kiếm Thể - Nghìn trượng long cốt 09/12/2013
377 Chương 377 Bất Diệt Kiếm Thể - Nghìn trượng long cốt (hạ) 09/12/2013
378 Chương 378 Bất Diệt Kiếm Thể - Long ngâm Bích Lạc. Nhập ma! 09/12/2013
379 Chương 379 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Vương đỉnh phong 09/12/2013
380 Chương 380 Bất Diệt Kiếm Thể - Tâm Ma Kiếm Cương. Long ngâm Phong Lôi! 09/12/2013
381 Chương 381 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Vương đỉnh phong, thực lực thấp nhất! 09/12/2013
382 Chương 382 Bất Diệt Kiếm Thể - Đối chọi gay gắt 09/12/2013
383 Chương 383 Bất Diệt Kiếm Thể - Di cốt Chân Long 09/12/2013
384 Chương 384 Bất Diệt Kiếm Thể - Kế thừa Chân Long 09/12/2013
385 Chương 385 Bất Diệt Kiếm Thể - Thân thể Bán Long. Kiếm thể Thanh Phàm (thượng) 09/12/2013
386 Chương 386 Bất Diệt Kiếm Thể - Thân thể Bán Long. Kiếm thể Thanh Phàm (trung) 09/12/2013
387 Chương 387 Bất Diệt Kiếm Thể - Thân thể Bán Long. Kiếm thể Thanh Phàm (hạ) 09/12/2013
388 Chương 388 Bất Diệt Kiếm Thể - Chuyển hóa thuộc tính. Kiếm sí Phong Lôi 09/12/2013
389 Chương 389 Bất Diệt Kiếm Thể - Thực lực dũng mãnh. Chân Long xuất thế 09/12/2013
390 Chương 390 Bất Diệt Kiếm Thể - Bạt kiếm giương cung 09/12/2013
391 Chương 391 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy nghiêm của Chân Long 09/12/2013
392 Chương 392 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Phong lĩnh 09/12/2013
393 Chương 393 Bất Diệt Kiếm Thể - Hai đại vực chủ 09/12/2013
394 Chương 394 Bất Diệt Kiếm Thể - Quân Mạc Vấn. Thích giả sinh tồn 09/12/2013
395 Chương 395 Bất Diệt Kiếm Thể - Luận đạo! 09/12/2013
396 Chương 396 Bất Diệt Kiếm Thể - Xích Hổ Thú Đan 09/12/2013
397 Chương 397 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm toái Thần Phong( thượng) 09/12/2013
398 Chương 398 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm toái Thần Phong (hạ) 09/12/2013
399 Chương 399 Bất Diệt Kiếm Thể - Long uy hàng thế (thượng) 09/12/2013
400 Chương 400 Bất Diệt Kiếm Thể - Long uy hàng thế (hạ) 09/12/2013
401 Chương 401 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngưng Hồn. Thiên Đạo! 09/12/2013
402 Chương 402 Bất Diệt Kiếm Thể - Lấy thần ngự kiếm! 09/12/2013
403 Chương 403 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm xuất pháp tùy (thượng) 09/12/2013
404 Chương 404 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm xuất pháp tùy (hạ) 09/12/2013
405 Chương 405 Bất Diệt Kiếm Thể - Chém giết, chuyển biến 09/12/2013
406 Chương 406 Bất Diệt Kiếm Thể - Thanh Trúc lâm 09/12/2013
407 Chương 407 Bất Diệt Kiếm Thể - Đoạn Trường tửu, tâm cảnh tẩy luyện! 09/12/2013
408 Chương 408 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên nhân hợp nhất! 09/12/2013
409 Chương 409 Bất Diệt Kiếm Thể - Cổ Thanh Trúc 09/12/2013
410 Chương 410 Bất Diệt Kiếm Thể - Trường Sinh đạo. Giới bích 09/12/2013
411 Chương 411 Bất Diệt Kiếm Thể - Hư không. Phá Sát tông 09/12/2013
412 Chương 412 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tông, trận chiến mở màn (thượng) 09/12/2013
413 Chương 413 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tông, trận chiến mở màn (trung) 09/12/2013
414 Chương 414 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tông, trận chiến mở màn (hạ) 09/12/2013
415 Chương 415 Bất Diệt Kiếm Thể - Thanh Phàm điện (thượng) 09/12/2013
416 Chương 416 Bất Diệt Kiếm Thể - Thanh Phàm điện (trung) 09/12/2013
417 Chương 417 Bất Diệt Kiếm Thể - Thanh Phàm điện (hạ) 09/12/2013
418 Chương 418 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Trì nhập đạo (Thượng) 09/12/2013
419 Chương 419 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Trì nhập đạo (Trung) 09/12/2013
420 Chương 420 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Trì nhập đạo (Hạ) 09/12/2013
421 Chương 421 Bất Diệt Kiếm Thể - Pháp tắc 09/12/2013
422 Chương 422 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Long Man Hoang 09/12/2013
423 Chương 423 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Long Man Hoang (hạ) 09/12/2013
424 Chương 424 Bất Diệt Kiếm Thể - Linh châu dị biến 09/12/2013
425 Chương 425 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi pháp tắc 09/12/2013
426 Chương 426 Bất Diệt Kiếm Thể - Vinh quy Tử Hà tông (thượng) 09/12/2013
427 Chương 427 Bất Diệt Kiếm Thể - Vinh quy Tử Hà tông (hạ) 09/12/2013
428 Chương 428 Bất Diệt Kiếm Thể - Ta muốn bế quan! 09/12/2013
429 Chương 429 Bất Diệt Kiếm Thể - Danh chân Tử Hà 09/12/2013
430 Chương 430 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hồn cảnh (thượng) 09/12/2013
431 Chương 431 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hồn cảnh (trung) 09/12/2013
432 Chương 432 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hồn cảnh (hạ) 09/12/2013
433 Chương 433 Bất Diệt Kiếm Thể - Hồn thức hóa chùy ,chú luyện Kiếm Chủng! 09/12/2013
434 Chương 434 Bất Diệt Kiếm Thể - Thế giới Kiếm Chủng, không gian pháp tắc! 09/12/2013
435 Chương 435 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tông tiểu thiên vị (thượng) 09/12/2013
436 Chương 436 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tông tiểu thiên vị (hạ) 09/12/2013
437 Chương 437 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong vân sậu khởi 09/12/2013
438 Chương 438 Bất Diệt Kiếm Thể - Hư không đại chiến! 09/12/2013
439 Chương 439 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tông xuất thế, song long hí châu! ( thượng ) 09/12/2013
440 Chương 440 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tông xuất thế, song long hí châu! ( trung ) 09/12/2013
441 Chương 441 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tông xuất thế, song long hí châu! ( hạ ) 09/12/2013
442 Chương 442 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Đạo uy, kiếm nuốt lôi kiếp 09/12/2013
443 Chương 443 Bất Diệt Kiếm Thể - Hộ tông trưởng lão 09/12/2013
444 Chương 444 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim Thiên bách chiến bảng (thượng) 09/12/2013
445 Chương 445 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim Thiên bách chiến bảng (hạ) 09/12/2013
446 Chương 446 Bất Diệt Kiếm Thể - Chiến trường Kiếm Hồn 09/12/2013
447 Chương 447 Bất Diệt Kiếm Thể - Đoạn Tình cốc 09/12/2013
448 Chương 448 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Ý sắc bén 09/12/2013
449 Chương 449 Bất Diệt Kiếm Thể - Tổ Nguyên 09/12/2013
450 Chương 450 Bất Diệt Kiếm Thể - Ba cảnh giới Kiếm Hồn 09/12/2013
451 Chương 451 Bất Diệt Kiếm Thể - Chưởng toái hồng lưu 09/12/2013
452 Chương 452 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm khí sắc bén 09/12/2013
453 Chương 453 Bất Diệt Kiếm Thể - Động hư Thần kiếm 09/12/2013
454 Chương 454 Bất Diệt Kiếm Thể - Hư Không Kiếm Vực 09/12/2013
455 Chương 455 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ đại tông môn 09/12/2013
456 Chương 456 Bất Diệt Kiếm Thể - Giả Tông đan 09/12/2013
457 Chương 457 Bất Diệt Kiếm Thể - Sinh Tử Uyên 09/12/2013
458 Chương 458 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hồn Chiến Trường 09/12/2013
459 Chương 459 Bất Diệt Kiếm Thể - Thuộc tính chuyển hóa 09/12/2013
460 Chương 460 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân Long thần thông 09/12/2013
461 Chương 461 Bất Diệt Kiếm Thể - Thổ Giao Long linh chú 09/12/2013
462 Chương 462 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Lôi thần chùy, Đại Sư tề tụ! 09/12/2013
463 Chương 463 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết mạch thành long, chiến ý tận trời! 09/12/2013
464 Chương 464 Bất Diệt Kiếm Thể - Thân dung huyết mạch, chân long pháp tương! 09/12/2013
465 Chương 465 Bất Diệt Kiếm Thể - Hoang dã Lôi Thú, long ngâm lôi khiếu! 09/12/2013
466 Chương 466 Bất Diệt Kiếm Thể - Sinh tử nhị khí, Phong Lôi linh cầu! 09/12/2013
467 Chương 467 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên giai Kiếm Nguyên công 09/12/2013
468 Chương 468 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiên thiên ma khí 09/12/2013
469 Chương 469 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Vô Thường! 09/12/2013
470 Chương 470 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết hải, Huyết Xà! 09/12/2013
471 Chương 471 Bất Diệt Kiếm Thể - Tam Túc Kim Ô! 09/12/2013
472 Chương 472 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Kim Ấn 09/12/2013
473 Chương 473 Bất Diệt Kiếm Thể - Dòng chảy huyết sắc 09/12/2013
474 Chương 474 Bất Diệt Kiếm Thể - Hư không kiếm chủng 09/12/2013
475 Chương 475 Bất Diệt Kiếm Thể - Hư không kiếm chủng.(2) 09/12/2013
476 Chương 476 Bất Diệt Kiếm Thể - Hư không kiếm chủng.(3) 09/12/2013
477 Chương 477 Bất Diệt Kiếm Thể - Man Hoang Lôi Thú 09/12/2013
478 Chương 478 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma Vô Thường 09/12/2013
479 Chương 479 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Linh ma kiếm 09/12/2013
480 Chương 480 Bất Diệt Kiếm Thể - Vô Thường luận đạo 09/12/2013
481 Chương 481 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm hữu! Thoát khốn 09/12/2013
482 Chương 482 Bất Diệt Kiếm Thể - Thôn phệ! Chư Hoàng vẫn! 09/12/2013
483 Chương 483 Bất Diệt Kiếm Thể - Trăn hồ! Cổ độn! ! 09/12/2013
484 Chương 484 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Nhân hợp thành, tẩy luyện Mệnh Hồn! 09/12/2013
485 Chương 485 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết nhiễm Tần Hoằng (thượng) 09/12/2013
486 Chương 486 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết nhiễm Tần Hoằng (hạ) 09/12/2013
487 Chương 487 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân Long Kiếm Tông 09/12/2013
488 Chương 488 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (thượng) 09/12/2013
489 Chương 489 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (trung) 09/12/2013
490 Chương 490 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (hạ) 09/12/2013
491 Chương 491 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Thần chùy (thượng) 09/12/2013
492 Chương 492 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Thần chùy (hạ) 09/12/2013
493 Chương 493 Bất Diệt Kiếm Thể - Nguyện lực thần đạo 09/12/2013
494 Chương 494 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Thần chùy. Chiến ý trùng thiên. (thượng) 09/12/2013
495 Chương 495 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Thần chùy. Chiến ý trùng thiên. (trung) 09/12/2013
496 Chương 496 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Lôi thần chùy. Chiến ý xung thiên (hạ) 09/12/2013
497 Chương 497 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim Thiên Kiếm Thể 09/12/2013
498 Chương 498 Bất Diệt Kiếm Thể - Trở về 09/12/2013
499 Chương 499 Bất Diệt Kiếm Thể - Chiến ngũ phong phong chủ. (1 2) 09/12/2013
500 Chương 500 Bất Diệt Kiếm Thể - Đánh với Tử Dương Kiếm Hoàng 09/12/2013
501 Chương 501 Bất Diệt Kiếm Thể - Song Long Hí Châu đối Tử Dương phá 09/12/2013
502 Chương 502 Bất Diệt Kiếm Thể - Song Long Chân Lôi Thức (thượng) 09/12/2013
503 Chương 503 Bất Diệt Kiếm Thể - Song Long Chân Lôi Thức (Hạ) 09/12/2013
504 Chương 504 Bất Diệt Kiếm Thể - Năm người kết bái 09/12/2013
505 Chương 505 Bất Diệt Kiếm Thể - Tuyết Phong bế quan 09/12/2013
506 Chương 506 Bất Diệt Kiếm Thể - Tuyết phong truy sát 09/12/2013
507 Chương 507 Bất Diệt Kiếm Thể - Xuất quan 09/12/2013
508 Chương 508 Bất Diệt Kiếm Thể - Quyết định 09/12/2013
509 Chương 509 Bất Diệt Kiếm Thể - Vãng sự yên vân 09/12/2013
510 Chương 510 Bất Diệt Kiếm Thể - Hư không tương đối 09/12/2013
511 Chương 511 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Kiếm dị biến 09/12/2013
512 Chương 512 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiên thiên tử khí 09/12/2013
513 Chương 513 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần Kiếm Lĩnh Vực 09/12/2013
514 Chương 514 Bất Diệt Kiếm Thể - Khúc chung nhân tán 09/12/2013
515 Chương 515 Bất Diệt Kiếm Thể - Bí mật của Quỷ giới 09/12/2013
516 Chương 516 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ Hành luân hồi (trung) 09/12/2013
517 Chương 517 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Đạo nhân quả, Thiên Hồn tẩy luyện (thượng)! 09/12/2013
518 Chương 518 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Đạo nhân quả, Thiên Hồn tẩy luyện (hạ)! 09/12/2013
519 Chương 519 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngự thú sư, Giao Long hiện (thượng)! 09/12/2013
520 Chương 520 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngự thú sư, Giao Long hiện (trung)! 09/12/2013
521 Chương 521 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngự thú sư, Giao Long hiện (hạ)! 09/12/2013
522 Chương 522 Bất Diệt Kiếm Thể - Con Đường Kiếm Hoàng 09/12/2013
523 Chương 523 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn trượng địa động 09/12/2013
524 Chương 524 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn trượng địa động 09/12/2013
525 Chương 525 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn trượng địa động 09/12/2013
526 Chương 526 Bất Diệt Kiếm Thể - Địa Động dị biến 09/12/2013
527 Chương 527 Bất Diệt Kiếm Thể - Địa Động biến đổi lớn 09/12/2013
528 Chương 528 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Hải Mã 09/12/2013
529 Chương 529 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Mang Chân Long 09/12/2013
530 Chương 530 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngân hôi linh cầu 09/12/2013
531 Chương 531 Bất Diệt Kiếm Thể - Ba nghìn hải đảo 09/12/2013
532 Chương 532 Bất Diệt Kiếm Thể - Hải Thiên tái hiện 09/12/2013
533 Chương 533 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Chủng lột xác (2) 09/12/2013
534 Chương 534 Bất Diệt Kiếm Thể - Chuẩn bị độ kiếp 09/12/2013
535 Chương 535 Bất Diệt Kiếm Thể - Bốn phương chuyển động 09/12/2013
536 Chương 536 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Vân hội tụ. 09/12/2013
537 Chương 537 Bất Diệt Kiếm Thể - Trưởng lão Bạch Linh điện 09/12/2013
538 Chương 538 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhất trọng lôi kiếp 09/12/2013
539 Chương 539 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhất trọng lôi kiếp 09/12/2013
540 Chương 540 Bất Diệt Kiếm Thể - Thạch Kiếm, Thần Đạo ý chí (thuợng) 09/12/2013
541 Chương 541 Bất Diệt Kiếm Thể - Thạch Kiếm, Thần Đạo ý chí (Trung) 09/12/2013
542 Chương 542 Bất Diệt Kiếm Thể - Thạch Kiếm, Thần Đạo ý chí (Hạ) 09/12/2013
543 Chương 543 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết kiếm tái hiện 09/12/2013
544 Chương 544 Bất Diệt Kiếm Thể - Lục Vân, Lục Thiên Thư 09/12/2013
545 Chương 545 Bất Diệt Kiếm Thể - Lục Vân ngã xuống 09/12/2013
546 Chương 546 Bất Diệt Kiếm Thể - Hội bại! 09/12/2013
547 Chương 547 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hoàng xuất thế! 09/12/2013
548 Chương 548 Bất Diệt Kiếm Thể - Biến hóa, cút! 09/12/2013
549 Chương 549 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngân tử sắc Kiếm Cốt 09/12/2013
550 Chương 550 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngân tử sắc Kiếm Cốt 09/12/2013
551 Chương 551 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Hoàng bảng! 09/12/2013
552 Chương 552 Bất Diệt Kiếm Thể - Tương tụ! Tin tức ma nữ 09/12/2013
553 Chương 553 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim ngọc mãn đường Thiên Lôi minh! (thượng) 09/12/2013
554 Chương 554 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim ngọc mãn đường Thiên Lôi minh! (trung) 09/12/2013
555 Chương 555 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim ngọc mãn đường Thiên Lôi minh! (hạ) 09/12/2013
556 Chương 556 Bất Diệt Kiếm Thể - Luyện Tâm, nặng ba vạn sáu ngàn cân! 09/12/2013
557 Chương 557 Bất Diệt Kiếm Thể - Tứ kiếm xuất thế! 09/12/2013
558 Chương 558 Bất Diệt Kiếm Thể - Đánh nhập luân hồi! 09/12/2013
559 Chương 559 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Phách tông sư! 09/12/2013
560 Chương 560 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Cốc hư không, Ma Đạo Kiếm 09/12/2013
561 Chương 561 Bất Diệt Kiếm Thể - Giới Thần sơn 09/12/2013
562 Chương 562 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết mạch rung động! 09/12/2013
563 Chương 563 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Hoàng thánh giới! 09/12/2013
564 Chương 564 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong mang đối lập! 09/12/2013
565 Chương 565 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền Âm băng độc, nhân kiếm hợp nhất! 09/12/2013
566 Chương 566 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Tiêu hiện thế! 09/12/2013
567 Chương 567 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhân thế lợi đạo! 09/12/2013
568 Chương 568 Bất Diệt Kiếm Thể - Luân hồi tái hiện 09/12/2013
569 Chương 569 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy lực của Luyện Tâm 09/12/2013
570 Chương 570 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiếp kiếm 09/12/2013
571 Chương 571 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi hai mươi bảy thức 09/12/2013
572 Chương 572 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm khí tối cao 09/12/2013
573 Chương 573 Bất Diệt Kiếm Thể - Lưỡng bại câu thương 09/12/2013
574 Chương 574 Bất Diệt Kiếm Thể - Sức lực Chân Long 09/12/2013
575 Chương 575 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhược Thủy 09/12/2013
576 Chương 576 Bất Diệt Kiếm Thể - Âm vang Kiếm cốt 09/12/2013
577 Chương 577 Bất Diệt Kiếm Thể - Khóa hồn định phách, cố gia gia! 09/12/2013
578 Chương 578 Bất Diệt Kiếm Thể - Chuẩn bị đột phá! 09/12/2013
579 Chương 579 Bất Diệt Kiếm Thể - Máu tươi màu lam! 09/12/2013
580 Chương 580 Bất Diệt Kiếm Thể - Thực lực thiếu nữ! 09/12/2013
581 Chương 581 Bất Diệt Kiếm Thể - Đàn kiếm tề minh! 09/12/2013
582 Chương 582 Bất Diệt Kiếm Thể - Phá kén mà ra ( trung ) 09/12/2013
583 Chương 583 Bất Diệt Kiếm Thể - Phá kén mà ra (hạ) 09/12/2013
584 Chương 584 Bất Diệt Kiếm Thể - Lấy lực phá vạn pháp 09/12/2013
585 Chương 585 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn pháp đều có thể vi kiếm! 09/12/2013
586 Chương 586 Bất Diệt Kiếm Thể - Tự đuổi khỏi tông môn 09/12/2013
587 Chương 587 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma uy cái thế 09/12/2013
588 Chương 588 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma uy cái thế (2) 09/12/2013
589 Chương 589 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Tôn ma đạo 09/12/2013
590 Chương 590 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi Ma vực 09/12/2013
591 Chương 591 Bất Diệt Kiếm Thể - Mệnh chẳng dài đến thế 09/12/2013
592 Chương 592 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma Linh nuốt đạo 09/12/2013
593 Chương 593 Bất Diệt Kiếm Thể - Cái quan tài bằng Thanh Đồng 09/12/2013
594 Chương 594 Bất Diệt Kiếm Thể - Long Hoàng chín ngón 09/12/2013
595 Chương 595 Bất Diệt Kiếm Thể - Niệm thần hòa hợp 09/12/2013
596 Chương 596 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiến thối lưỡng nan 09/12/2013
597 Chương 597 Bất Diệt Kiếm Thể - Bốn phương di chuyển 09/12/2013
598 Chương 598 Bất Diệt Kiếm Thể - Ta là Kiếm Linh 09/12/2013
599 Chương 599 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết mạch hô ứng 09/12/2013
600 Chương 600 Bất Diệt Kiếm Thể - Một kiếm kinh thế hãi tục 09/12/2013
601 Chương 601 Bất Diệt Kiếm Thể - Một kiếm đánh lui. 09/12/2013
602 Chương 602 Bất Diệt Kiếm Thể - Thực lực kinh người 09/12/2013
603 Chương 603 Bất Diệt Kiếm Thể - Đạo, Ma liên thủ. 09/12/2013
604 Chương 604 Bất Diệt Kiếm Thể - Diệp lão xuất hiện 09/12/2013
605 Chương 605 Bất Diệt Kiếm Thể - Một tay đẩy lùi. 09/12/2013
606 Chương 606 Bất Diệt Kiếm Thể - Lôi kiếp hư không 09/12/2013
607 Chương 607 Bất Diệt Kiếm Thể - Hóa thân thành kiếm 09/12/2013
608 Chương 608 Bất Diệt Kiếm Thể - Tần gia Tam tiểu thư 09/12/2013
609 Chương 609 Bất Diệt Kiếm Thể - Lý Nguyên Bộ 09/12/2013
610 Chương 610 Bất Diệt Kiếm Thể - Trứng tứ giai Linh Viên 09/12/2013
611 Chương 611 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim Cương Bạo Viên 09/12/2013
612 Chương 612 Bất Diệt Kiếm Thể - Ta muốn khiêu chiến 09/12/2013
613 Chương 613 Bất Diệt Kiếm Thể - Vô đề 09/12/2013
614 Chương 614 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết nhục sống lại 09/12/2013
615 Chương 615 Bất Diệt Kiếm Thể - Lửa giận ngút trời 09/12/2013
616 Chương 616 Bất Diệt Kiếm Thể - Quỳ xuống đất dập đầu 09/12/2013
617 Chương 617 Bất Diệt Kiếm Thể - Sinh Tử uyên 09/12/2013
618 Chương 618 Bất Diệt Kiếm Thể - Người có ba loại kiếm khí 09/12/2013
619 Chương 619 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy hiếp, Thiên Đạo đồ! 09/12/2013
620 Chương 620 Bất Diệt Kiếm Thể - Cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết (1 2) 09/12/2013
621 Chương 621 Bất Diệt Kiếm Thể - Cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết ( hạ ) 09/12/2013
622 Chương 622 Bất Diệt Kiếm Thể - Liên thủ kháng địch! 09/12/2013
623 Chương 623 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiêu đốt, Kim Ô Thổ Diễm! 09/12/2013
624 Chương 624 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy thế vô song! 09/12/2013
625 Chương 625 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Kiếm tái hiện! 09/12/2013
626 Chương 626 Bất Diệt Kiếm Thể - Lĩnh vực chi lực! 09/12/2013
627 Chương 627 Bất Diệt Kiếm Thể - Say! 09/12/2013
628 Chương 628 Bất Diệt Kiếm Thể - Lục Viễn 09/12/2013
629 Chương 629 Bất Diệt Kiếm Thể - Luận bàn so đấu! 09/12/2013
630 Chương 630 Bất Diệt Kiếm Thể - Một mình chờ đợi 09/12/2013
631 Chương 631 Bất Diệt Kiếm Thể - Ly biệt 09/12/2013
632 Chương 632 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết mạch truyền thừa! (hạ) Đám người ở trước cửa sương phòng nhao nhao ồn ào 09/12/2013
633 Chương 633 Bất Diệt Kiếm Thể - Hàn Băng Linh Xà! 09/12/2013
634 Chương 634 Bất Diệt Kiếm Thể - Giao thủ, kính trà! 09/12/2013
635 Chương 635 Bất Diệt Kiếm Thể - Vô quyền! (1 2 ) 09/12/2013
636 Chương 636 Bất Diệt Kiếm Thể - Sơ văn Thiên Đạo đồ! (1 2 ) 09/12/2013
637 Chương 637 Bất Diệt Kiếm Thể - Bất động như núi (1 2 ) 09/12/2013
638 Chương 638 Bất Diệt Kiếm Thể - Luyện quyền 09/12/2013
639 Chương 639 Bất Diệt Kiếm Thể - Cửu Viêm Động! 09/12/2013
640 Chương 640 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Đạo thập đồ, võ học động! 09/12/2013
641 Chương 641 Bất Diệt Kiếm Thể - Âm dương tàn thư, lưu ảnh không gian! (1) 09/12/2013
642 Chương 642 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Thi, Huyết Thú! (thượng) 09/12/2013
643 Chương 643 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Thi, Huyết Thú! (hạ) 09/12/2013
644 Chương 644 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Thử Vương ngũ giai 09/12/2013
645 Chương 645 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngoại tộc trưởng lão Huyền Dương tông 09/12/2013
646 Chương 646 Bất Diệt Kiếm Thể - Hộ Phong Kiếm Linh, tin tức hoàn hồn 09/12/2013
647 Chương 647 Bất Diệt Kiếm Thể - Hang động linh thạch 09/12/2013
648 Chương 648 Bất Diệt Kiếm Thể - Cương nhu phối hợp 09/12/2013
649 Chương 649 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Nhân đại đạo 09/12/2013
650 Chương 650 Bất Diệt Kiếm Thể - Cầm Kiếm tông 09/12/2013
651 Chương 651 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn Niên Huyền Thiết Mẫu 09/12/2013
652 Chương 652 Bất Diệt Kiếm Thể - Bái Nguyệt phong 09/12/2013
653 Chương 653 Bất Diệt Kiếm Thể - Gặp lại cố nhân 09/12/2013
654 Chương 654 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Sát Hồn Thạch 09/12/2013
655 Chương 655 Bất Diệt Kiếm Thể - Lời nói kinh người 09/12/2013
656 Chương 656 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngôn Xuất Pháp Tùy 09/12/2013
657 Chương 657 Bất Diệt Kiếm Thể - Bách Kiếm thiên hàng, Thức Kiếm phong mang 09/12/2013
658 Chương 658 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Nhân tương hội 09/12/2013
659 Chương 659 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết Hải Lan Can Đồ 09/12/2013
660 Chương 660 Bất Diệt Kiếm Thể - Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận Huyết Hải Lan Can Đồ! 09/12/2013
661 Chương 661 Bất Diệt Kiếm Thể - Nghiêm hình bức cung 09/12/2013
662 Chương 662 Bất Diệt Kiếm Thể - Sinh cơ duy nhất 09/12/2013
663 Chương 663 Bất Diệt Kiếm Thể - Truy đuổi trong hư không 09/12/2013
664 Chương 664 Bất Diệt Kiếm Thể - Gặp lại Tử Thiên Lôi 09/12/2013
665 Chương 665 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhướng mày khinh miệt 09/12/2013
666 Chương 666 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm trận Truyền ảnh, hội kiến tứ tông 09/12/2013
667 Chương 667 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại Trận Đồ 09/12/2013
668 Chương 668 Bất Diệt Kiếm Thể - Trấn áp, Nhiếp Bích Tâm đắc đạo 09/12/2013
669 Chương 669 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyết hải giáng xuống. 09/12/2013
670 Chương 670 Bất Diệt Kiếm Thể - Pháp tắc hệ Chư Thiên 09/12/2013
671 Chương 671 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân Long nhất tộc 09/12/2013
672 Chương 672 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Chủng biến hóa. 09/12/2013
673 Chương 673 Bất Diệt Kiếm Thể - Phá nát Long Vương 09/12/2013
674 Chương 674 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận đồ cấp Bán Hoàng 09/12/2013
675 Chương 675 Bất Diệt Kiếm Thể - Giao Châu, Hạo Nhiên Chính Khí Đỉnh 09/12/2013
676 Chương 676 Bất Diệt Kiếm Thể - Chém tận giết tuyệt 09/12/2013
677 Chương 677 Bất Diệt Kiếm Thể - Bí mật của Quỷ giới 09/12/2013
678 Chương 678 Bất Diệt Kiếm Thể - Hồn phách Kim Quang 09/12/2013
679 Chương 679 Bất Diệt Kiếm Thể - Hồn phách Kim Dịch 09/12/2013
680 Chương 680 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến ờ Tuần bộ (Thượng) 09/12/2013
681 Chương 681 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến ờ Tuần bộ (Trung) 09/12/2013
682 Chương 682 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến ở Tuần bộ (Hạ) 09/12/2013
683 Chương 683 Bất Diệt Kiếm Thể - Truyền thừa Kiếm Hồn Kinh 09/12/2013
684 Chương 684 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại thế kinh thiên 09/12/2013
685 Chương 685 Bất Diệt Kiếm Thể - Tĩnh tu Dĩ Thần Ngự Kiếm 09/12/2013
686 Chương 686 Bất Diệt Kiếm Thể - Thập Quỷ Kiếm Tháp 09/12/2013
687 Chương 687 Bất Diệt Kiếm Thể - Bầu không khí kỳ dị 09/12/2013
688 Chương 688 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại chiến linh vực 09/12/2013
689 Chương 689 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần niệm của Kiếm Tổ 09/12/2013
690 Chương 690 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Nhai Hải Giác (Thượng) 09/12/2013
691 Chương 691 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Nhai Hải Giác (Trung) 09/12/2013
692 Chương 692 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Nhai Hải Giác (Hạ) 09/12/2013
693 Chương 693 Bất Diệt Kiếm Thể - Truyền thuyết Kiếm Tâm 09/12/2013
694 Chương 694 Bất Diệt Kiếm Thể - Cự Ma Chương 09/12/2013
695 Chương 695 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy năng hung thú 09/12/2013
696 Chương 696 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Hoàng Thủy gia (Thượng) 09/12/2013
697 Chương 697 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Hoàng Thủy gia (Hạ) 09/12/2013
698 Chương 698 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền Băng Hải Long thú (Thượng) 09/12/2013
699 Chương 699 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền Băng Hải Long thú (Hạ) 09/12/2013
700 Chương 700 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngân hà mầu xanh 09/12/2013
701 Chương 701 Bất Diệt Kiếm Thể - Ý chí kiếm thần 09/12/2013
702 Chương 702 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Cốt vang vang - Nhân Kiếm Hợp Nhất 09/12/2013
703 Chương 703 Bất Diệt Kiếm Thể - Chữ đạo màu xanh - Kiếm Thánh hệ Thủy 09/12/2013
704 Chương 704 Bất Diệt Kiếm Thể - Mơ hồ không biết 09/12/2013
705 Chương 705 Bất Diệt Kiếm Thể - Lột xác (Thượng) 09/12/2013
706 Chương 706 Bất Diệt Kiếm Thể - Lột xác (Trung) 09/12/2013
707 Chương 707 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại Trận Đồ 09/12/2013
708 Chương 708 Bất Diệt Kiếm Thể - Giữa Đạo và Ma 09/12/2013
709 Chương 709 Bất Diệt Kiếm Thể - Lại dùng búa luyện 09/12/2013
710 Chương 710 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Đế đỉnh phong (Thượng) 09/12/2013
711 Chương 711 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Đế đỉnh phong (Hạ). 09/12/2013
712 Chương 712 Bất Diệt Kiếm Thể - Trảm Long (Thượng). 09/12/2013
713 Chương 713 Bất Diệt Kiếm Thể - Trảm Long (Trung) 09/12/2013
714 Chương 714 Bất Diệt Kiếm Thể - Trảm long (Hạ). 09/12/2013
715 Chương 715 Bất Diệt Kiếm Thể - Thủy Linh đảo! 09/12/2013
716 Chương 716 Bất Diệt Kiếm Thể - Thủy Ly! 09/12/2013
717 Chương 717 Bất Diệt Kiếm Thể - Mở ra đại đạo! 09/12/2013
718 Chương 718 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Quang Kiếm Đồng! 09/12/2013
719 Chương 719 Bất Diệt Kiếm Thể - Ý chí trấn áp! 09/12/2013
720 Chương 720 Bất Diệt Kiếm Thể - Sát vũ nhi quy! 09/12/2013
721 Chương 721 Bất Diệt Kiếm Thể - Thú triều (Thượng) 09/12/2013
722 Chương 722 Bất Diệt Kiếm Thể - Thú triều (trung) 09/12/2013
723 Chương 723 Bất Diệt Kiếm Thể - Thú triều (hạ) 09/12/2013
724 Chương 724 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn Thú Linh Kiếm đồ (thượng) 09/12/2013
725 Chương 725 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn Thú Linh Kiếm Đồ (Trung) 09/12/2013
726 Chương 726 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn Thú Linh Kiếm Đồ (Hạ) 09/12/2013
727 Chương 727 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy của Long Hoàng 09/12/2013
728 Chương 728 Bất Diệt Kiếm Thể - Ý chí vô biên. Long Hoàng hóa kiếm 09/12/2013
729 Chương 729 Bất Diệt Kiếm Thể - Long huyết hội tụ - Cỗ quan tài bằng đồng xanh trấn áp 09/12/2013
730 Chương 730 Bất Diệt Kiếm Thể - Sáu kiếm trấn áp, quan tài ngưng luyện 09/12/2013
731 Chương 731 Bất Diệt Kiếm Thể - Bại lộ thân phận 09/12/2013
732 Chương 732 Bất Diệt Kiếm Thể - Long Vương cửu giai 09/12/2013
733 Chương 733 Bất Diệt Kiếm Thể - Hung Kiếm Long Vương 09/12/2013
734 Chương 734 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi Kiếm Trụ 09/12/2013
735 Chương 735 Bất Diệt Kiếm Thể - Lời mời của Đoạn Thất Ngôn 09/12/2013
736 Chương 736 Bất Diệt Kiếm Thể - Che mắt lôi kiếp 09/12/2013
737 Chương 737 Bất Diệt Kiếm Thể - Xuyên qua không gian, ý chí hóa kiếm 09/12/2013
738 Chương 738 Bất Diệt Kiếm Thể - Nỗi nhớ của thần mộc hóa thành người 09/12/2013
739 Chương 739 Bất Diệt Kiếm Thể - Quay ngược linh lực 09/12/2013
740 Chương 740 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Hà Bảo Điện 09/12/2013
741 Chương 741 Bất Diệt Kiếm Thể - Luân Hồi Kiếm Bảo 09/12/2013
742 Chương 742 Bất Diệt Kiếm Thể - Thu hết hung thú 09/12/2013
743 Chương 743 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm trận vây bắt 09/12/2013
744 Chương 744 Bất Diệt Kiếm Thể - Trở lại núi Chân Viêm 09/12/2013
745 Chương 745 Bất Diệt Kiếm Thể - Sát ý ngập trời, thương thế nghịch chuyển 09/12/2013
746 Chương 746 Bất Diệt Kiếm Thể - Dung hợp thần thông 09/12/2013
747 Chương 747 Bất Diệt Kiếm Thể - Phá rồi lập - Lôi kiếp lột xác thay hình 09/12/2013
748 Chương 748 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Hà sơn mạch 09/12/2013
749 Chương 749 Bất Diệt Kiếm Thể - Lục gia trang 09/12/2013
750 Chương 750 Bất Diệt Kiếm Thể - Sáu người đàm luận. 09/12/2013
751 Chương 751 Bất Diệt Kiếm Thể - Tế thiên hương 09/12/2013
752 Chương 752 Bất Diệt Kiếm Thể - Âm mưu dần hiện 09/12/2013
753 Chương 753 Bất Diệt Kiếm Thể - Tam tài thất lợi 09/12/2013
754 Chương 754 Bất Diệt Kiếm Thể - Năm tông cùng tới 09/12/2013
755 Chương 755 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại thế ngất trời 09/12/2013
756 Chương 756 Bất Diệt Kiếm Thể - Chống lại uy trời, hư không diệt sát 09/12/2013
757 Chương 757 Bất Diệt Kiếm Thể - Một năm chuẩn bị 09/12/2013
758 Chương 758 Bất Diệt Kiếm Thể - Kim Thiên biến động 09/12/2013
759 Chương 759 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại thế che trời 09/12/2013
760 Chương 760 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiến cảnh kinh người - khe Kiếm Thanh 09/12/2013
761 Chương 761 Bất Diệt Kiếm Thể - Trở về - Cự kiếm mở đường 09/12/2013
762 Chương 762 Bất Diệt Kiếm Thể - Trung niên áo đen 09/12/2013
763 Chương 763 Bất Diệt Kiếm Thể - Không đề 09/12/2013
764 Chương 764 Bất Diệt Kiếm Thể - Tử Kim Long Vương - Tam Mục Bạch Hổ 09/12/2013
765 Chương 765 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm thiếp tử ngọc 09/12/2013
766 Chương 766 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Đạo nổi giận 09/12/2013
767 Chương 767 Bất Diệt Kiếm Thể - Bảo điện hiện thế 09/12/2013
768 Chương 768 Bất Diệt Kiếm Thể - Tái kiến Dịch lão, cải lão hoàn đồng 09/12/2013
769 Chương 769 Bất Diệt Kiếm Thể - Bước đầu của Đạo 09/12/2013
770 Chương 770 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Ý huyết mạch 09/12/2013
771 Chương 771 Bất Diệt Kiếm Thể - Tông sư Nhược Thủy môn 09/12/2013
772 Chương 772 Bất Diệt Kiếm Thể - Nhược Thủy Ấn 09/12/2013
773 Chương 773 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền Thiên Kiếm Vực 09/12/2013
774 Chương 774 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc sống trong sơn cốc 09/12/2013
775 Chương 775 Bất Diệt Kiếm Thể - Hoa văn trên tay biến mắt 09/12/2013
776 Chương 776 Bất Diệt Kiếm Thể - Hai nữ tử gặp mặt lần đầu 09/12/2013
777 Chương 777 Bất Diệt Kiếm Thể - Thức tỉnh! 09/12/2013
778 Chương 778 Bất Diệt Kiếm Thể - Biến hóa trong năm năm 09/12/2013
779 Chương 779 Bất Diệt Kiếm Thể - Bạch Linh Lãnh gia 09/12/2013
780 Chương 780 Bất Diệt Kiếm Thể - Bạch Linh Lãnh gia (Trung) 09/12/2013
781 Chương 781 Bất Diệt Kiếm Thể - Bạch Linh Lãnh gia (Hạ) 09/12/2013
782 Chương 782 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm phá núi sông (Thượng) 09/12/2013
783 Chương 783 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm phá núi sông (Hạ). 09/12/2013
784 Chương 784 Bất Diệt Kiếm Thể - Song kiếm ngang trời 09/12/2013
785 Chương 785 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy danh bắt đầu hiển lộ 09/12/2013
786 Chương 786 Bất Diệt Kiếm Thể - Luân Hồi Kiếm Kiều. 09/12/2013
787 Chương 787 Bất Diệt Kiếm Thể - Trấn áp chữ Đạo 09/12/2013
788 Chương 788 Bất Diệt Kiếm Thể - Vô Vọng Lâm Hải – Phạt Lục Kiếm Sơn 09/12/2013
789 Chương 789 Bất Diệt Kiếm Thể - Tranh chấp trên đỉnh núi 09/12/2013
790 Chương 790 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma Thần Vực 09/12/2013
791 Chương 791 Bất Diệt Kiếm Thể - Luân Hồi Phong Lôi – Ma Thần thứ mười 09/12/2013
792 Chương 792 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại Diễn Kiếm Tổ Lục Bất Quy 09/12/2013
793 Chương 793 Bất Diệt Kiếm Thể - Thời không kiếm quang 09/12/2013
794 Chương 794 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân thân trấn áp, Đan Điền vỡ nát 09/12/2013
795 Chương 795 Bất Diệt Kiếm Thể - Núi Trấn Kiếm 09/12/2013
796 Chương 796 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma niệm giót vào 09/12/2013
797 Chương 797 Bất Diệt Kiếm Thể - Đạo - Ma gặp lại 09/12/2013
798 Chương 798 Bất Diệt Kiếm Thể - Bốn giới hợp nhất 09/12/2013
799 Chương 799 Bất Diệt Kiếm Thể - Năm mươi năm 09/12/2013
800 Chương 800 Bất Diệt Kiếm Thể - Tranh chấp trong thời loạn 09/12/2013
801 Chương 801 Bất Diệt Kiếm Thể - Tâm nguyện của Tử Uyển 09/12/2013
802 Chương 802 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại lục luận kiếm (Thượng) 09/12/2013
803 Chương 803 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại lục luận kiếm (Trung) 09/12/2013
804 Chương 804 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại lục luận kiếm (Hạ) 09/12/2013
805 Chương 805 Bất Diệt Kiếm Thể - Đệ tử Kim Thiên tông một mình chống năm tông 09/12/2013
806 Chương 806 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong mang đối chọi 09/12/2013
807 Chương 807 Bất Diệt Kiếm Thể - Long Hoàng Long tộc 09/12/2013
808 Chương 808 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong lôi cửu giai 09/12/2013
809 Chương 809 Bất Diệt Kiếm Thể - Tổ Long Long Châu - Ước chiến 09/12/2013
810 Chương 810 Bất Diệt Kiếm Thể - Cự kiếm thần sơn 09/12/2013
811 Chương 811 Bất Diệt Kiếm Thể - Thần sơn vỡ nát 09/12/2013
812 Chương 812 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến kinh thiên 09/12/2013
813 Chương 813 Bất Diệt Kiếm Thể - Quan tài chấn động - Kiếm Bảo Hoàng giai 09/12/2013
814 Chương 814 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuồng chiến Phong Lôi 09/12/2013
815 Chương 815 Bất Diệt Kiếm Thể - Đạo Tổ Long - Chân thân Cổ Long 09/12/2013
816 Chương 816 Bất Diệt Kiếm Thể - Cho ngươi kỳ tích 09/12/2013
817 Chương 817 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Chỉ Trăm Trượng 09/12/2013
818 Chương 818 Bất Diệt Kiếm Thể - Thời Không Luân Bàn 09/12/2013
819 Chương 819 Bất Diệt Kiếm Thể - Hành Lang Thời Không, Vô Vọng Kiếm Cốc 09/12/2013
820 Chương 820 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Thể Biến Hóa — Nửa Bước siêu thoát 09/12/2013
821 Chương 821 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại chiến Kiếm Tổ Tâm kiếp 09/12/2013
822 Chương 822 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân thân Cỗ Long vạn trượng 09/12/2013
823 Chương 823 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Lạc Tinh Thần — Đội Trời Đạp Đất 09/12/2013
824 Chương 824 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Đạo Tru Thần — Trảm Lục Thời Không 09/12/2013
825 Chương 825 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Đạo Tru Thần 09/12/2013
826 Chương 826 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên Phạt Hiện Thế 09/12/2013
827 Chương 827 Bất Diệt Kiếm Thể - Trăm bức trận đồ chống lại trời cao(Thượng) 09/12/2013
828 Chương 828 Bất Diệt Kiếm Thể - Trăm bức trận đồ chống lại trời cao(Hạ) 09/12/2013
829 Chương 829 Bất Diệt Kiếm Thể - Hoàng Thiên đương tử (thượng) 09/12/2013
830 Chương 830 Bất Diệt Kiếm Thể - Hoàng Thiên Đương tử (hạ) 09/12/2013
831 Chương 831 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi Nộ Chiến 09/12/2013
832 Chương 832 Bất Diệt Kiếm Thể - Cửu dương võ tôn 09/12/2013
833 Chương 833 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Đạo Thời Không 09/12/2013
834 Chương 834 Bất Diệt Kiếm Thể - Trấn Áp Tuyệt Thế 09/12/2013
835 Chương 835 Bất Diệt Kiếm Thể - Thầy trò gặp lại. 09/12/2013
836 Chương 836 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại thọ ở Lục phủ 09/12/2013
837 Chương 837 Bất Diệt Kiếm Thể - Trong đạo, ngoài đạo 09/12/2013
838 Chương 838 Bất Diệt Kiếm Thể - Dòng sông Thời Không 09/12/2013
839 Chương 839 Bất Diệt Kiếm Thể - Phía trên Thiên Đạo 09/12/2013
840 Chương 840 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy chấn đại lục 09/12/2013
841 Chương 841 Bất Diệt Kiếm Thể - Ba năm luận kiếm 09/12/2013
842 Chương 842 Bất Diệt Kiếm Thể - Tổ Thần điện 09/12/2013
843 Chương 843 Bất Diệt Kiếm Thể - Bốn chữ Giết kinh thiên 09/12/2013
844 Chương 844 Bất Diệt Kiếm Thể - Viêm Tổ 09/12/2013
845 Chương 845 Bất Diệt Kiếm Thể - Manh mối ở từ đường 09/12/2013
846 Chương 846 Bất Diệt Kiếm Thể - Quan tài dị biến - Hư không vây khốn 09/12/2013
847 Chương 847 Bất Diệt Kiếm Thể - Mười một năm 09/12/2013
848 Chương 848 Bất Diệt Kiếm Thể - Trở về đất cũ 09/12/2013
849 Chương 849 Bất Diệt Kiếm Thể - Tâm Thánh Giả - Kiếm bi Bản Nguyên 09/12/2013
850 Chương 850 Bất Diệt Kiếm Thể - Cảnh giới Hư Thần - Nguyện lực hương hỏa 09/12/2013
851 Chương 851 Bất Diệt Kiếm Thể - Giới Chủ Quỷ giới 09/12/2013
852 Chương 852 Bất Diệt Kiếm Thể - Đối chiến lực Thế Giới của Giới Chủ Quỷ giới 09/12/2013
853 Chương 853 Bất Diệt Kiếm Thể - Một kiếm Tuế Nguyệt - Sư đồ tái kiến 09/12/2013
854 Chương 854 Bất Diệt Kiếm Thể - Bí mật xưa nay 09/12/2013
855 Chương 855 Bất Diệt Kiếm Thể - Lời nói kinh người của Thiên Đạo 09/12/2013
856 Chương 856 Bất Diệt Kiếm Thể - Trấn Thế Thánh vị 09/12/2013
857 Chương 857 Bất Diệt Kiếm Thể - Vạn Kiếm Triều Tông 09/12/2013
858 Chương 858 Bất Diệt Kiếm Thể - Hỗn Loạn Thời Không 09/12/2013
859 Chương 859 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiên địa quay ngược lại - Sao băng rơi xuống 09/12/2013
860 Chương 860 Bất Diệt Kiếm Thể - Lực lượng siêu thoát 09/12/2013
861 Chương 861 Bất Diệt Kiếm Thể - Thế giới biến hóa 09/12/2013
862 Chương 862 Bất Diệt Kiếm Thể - Các tông tề tựu 09/12/2013
863 Chương 863 Bất Diệt Kiếm Thể - Liên thủ trấn áp 09/12/2013
864 Chương 864 Bất Diệt Kiếm Thể - Sáu đại Kiếm Thánh 09/12/2013
865 Chương 865 Bất Diệt Kiếm Thể - Thời Không Lưu Tố 09/12/2013
866 Chương 866 Bất Diệt Kiếm Thể - Không chết không thôi 09/12/2013
867 Chương 867 Bất Diệt Kiếm Thể - Đạo Linh xuất thủ 09/12/2013
868 Chương 868 Bất Diệt Kiếm Thể - Ngũ thánh thối lui 09/12/2013
869 Chương 869 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma Đạo Bất đầu động - Tin tức Huyền Thanh 09/12/2013
870 Chương 870 Bất Diệt Kiếm Thể - Tái kiến Huyền Thanh (Phần 1) 09/12/2013
871 Chương 871 Bất Diệt Kiếm Thể - Tái kiến Huyền Thanh (Phần 2) 09/12/2013
872 Chương 872 Bất Diệt Kiếm Thể - Trận chiến trên chín tầng trời 09/12/2013
873 Chương 873 Bất Diệt Kiếm Thể - Hành động của Ma Đạo 09/12/2013
874 Chương 874 Bất Diệt Kiếm Thể - Dị biến nơi kiếm mộ 09/12/2013
875 Chương 875 Bất Diệt Kiếm Thể - Khu vực Hỗn Độn 09/12/2013
876 Chương 876 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Thần thân tới 09/12/2013
877 Chương 877 Bất Diệt Kiếm Thể - Ma Linh lập thệ - Lời mời của Phượng tộc 09/12/2013
878 Chương 878 Bất Diệt Kiếm Thể - Huyền Âm Phượng tộc 09/12/2013
879 Chương 879 Bất Diệt Kiếm Thể - Đơn độc rời đi 09/12/2013
880 Chương 880 Bất Diệt Kiếm Thể - Âm mưu bí mật 09/12/2013
881 Chương 881 Bất Diệt Kiếm Thể - Thế Giới Tù Lung (Phần 1) 09/12/2013
882 Chương 882 Bất Diệt Kiếm Thể - Thế Giới Tù Lung (Phần 2) 09/12/2013
883 Chương 883 Bất Diệt Kiếm Thể - Thực lực của Kiếm Thần - Ý chí Thế giới 09/12/2013
884 Chương 884 Bất Diệt Kiếm Thể - Khó bề phân biệt 09/12/2013
885 Chương 885 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm chỉ Kiếm Thần 09/12/2013
886 Chương 886 Bất Diệt Kiếm Thể - Chín thành nguyện lực 09/12/2013
887 Chương 887 Bất Diệt Kiếm Thể - Rót nguyện lực vào - Hỗn Độn lão nhân 09/12/2013
888 Chương 888 Bất Diệt Kiếm Thể - Phong Lôi mất tích - Phá kén mà ra 09/12/2013
889 Chương 889 Bất Diệt Kiếm Thể - Ý Chí Thời Không 09/12/2013
890 Chương 890 Bất Diệt Kiếm Thể - Gặp lại Quỷ lão 09/12/2013
891 Chương 891 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiến thoái lưỡng nan - Nguy cơ của Quỷ giới 09/12/2013
892 Chương 892 Bất Diệt Kiếm Thể - Thế giới Đại Đạo 09/12/2013
893 Chương 893 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại Đạo Tinh Không 09/12/2013
894 Chương 894 Bất Diệt Kiếm Thể - Tề Đạo Thiên 09/12/2013
895 Chương 895 Bất Diệt Kiếm Thể - Thế giới Thời Không 09/12/2013
896 Chương 896 Bất Diệt Kiếm Thể - Quyết chiến Đạo Linh 09/12/2013
897 Chương 897 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy năng Bản Nguyên 09/12/2013
898 Chương 898 Bất Diệt Kiếm Thể - Thu Thiên Linh tộc 09/12/2013
899 Chương 899 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến cuối cùng với Thiên Đạo (Phần 1) 09/12/2013
900 Chương 900 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến cuối cùng với Thiên Đạo (Phần 2) 09/12/2013
901 Chương 901 Bất Diệt Kiếm Thể - Cuộc chiến cuối cùng với Thiên Đạo (Phần 3) 09/12/2013
902 Chương 902 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại Đạo Tinh Không 09/12/2013
903 Chương 903 Bất Diệt Kiếm Thể - Đao Đạo Nhiếp Cuồng Sinh! 09/12/2013
904 Chương 904 Bất Diệt Kiếm Thể - Đạp bước Tinh Không 09/12/2013
905 Chương 905 Bất Diệt Kiếm Thể - Sáu Tinh Vực lớn 09/12/2013
906 Chương 906 Bất Diệt Kiếm Thể - Ai tìm đạo nấy 09/12/2013
907 Chương 907 Bất Diệt Kiếm Thể - Tinh Vực Cổ Thần 09/12/2013
908 Chương 908 Bất Diệt Kiếm Thể - Nửa bước vào Bỉ Ngạn 09/12/2013
909 Chương 909 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Đạo nguy cơ. 09/12/2013
910 Chương 910 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Đạo suy tàn 09/12/2013
911 Chương 911 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Ý Khí Tức 09/12/2013
912 Chương 912 Bất Diệt Kiếm Thể - Tiếp ta một kiếm 09/12/2013
913 Chương 913 Bất Diệt Kiếm Thể - Thánh Chủ giáng lâm 09/12/2013
914 Chương 914 Bất Diệt Kiếm Thể - Ba bước trấn áp 09/12/2013
915 Chương 915 Bất Diệt Kiếm Thể - Tượng đá trong Kiếm Trủng 09/12/2013
916 Chương 916 Bất Diệt Kiếm Thể - Tinh Hệ Thần Thánh 09/12/2013
917 Chương 917 Bất Diệt Kiếm Thể - Hủy diệt Tinh Chu 09/12/2013
918 Chương 918 Bất Diệt Kiếm Thể - Bách Chiến Đài 09/12/2013
919 Chương 919 Bất Diệt Kiếm Thể - Dám đánh một trận không? 09/12/2013
920 Chương 920 Bất Diệt Kiếm Thể - Ánh mắt xé rách không gian 09/12/2013
921 Chương 921 Bất Diệt Kiếm Thể - Tranh tài kinh thế 09/12/2013
922 Chương 922 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm thể ngàn trượng 09/12/2013
923 Chương 923 Bất Diệt Kiếm Thể - Đệ nhất Cổ Thần 09/12/2013
924 Chương 924 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Thần tái hiện 09/12/2013
925 Chương 925 Bất Diệt Kiếm Thể - Đại Năng Thần tộc 09/12/2013
926 Chương 926 Bất Diệt Kiếm Thể - Tứ đại Bỉ Ngạn 09/12/2013
927 Chương 927 Bất Diệt Kiếm Thể - Thiêu thân hóa kiếm 09/12/2013
928 Chương 928 Bất Diệt Kiếm Thể - Bất Diệt Kiếm Thể 09/12/2013
929 Chương 929 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm thể mạnh mẽ 09/12/2013
930 Chương 930 Bất Diệt Kiếm Thể - Trao đổi thần quyết 09/12/2013
931 Chương 931 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Thần trùng sinh 09/12/2013
932 Chương 932 Bất Diệt Kiếm Thể - Kiếm Ý Hỗn Độn 09/12/2013
933 Chương 933 Bất Diệt Kiếm Thể - Không thể nghịch chuyển 09/12/2013
934 Chương 934 Bất Diệt Kiếm Thể - Cả nhà đoàn tụ 09/12/2013
935 Chương 935 Bất Diệt Kiếm Thể - Hư không Hỗn Độn 09/12/2013
936 Chương 936 Bất Diệt Kiếm Thể - Mảnh vỡ quy tắc 09/12/2013
937 Chương 937 Bất Diệt Kiếm Thể - Mục đích của Đạo Tề Thiên 09/12/2013
938 Chương 938 Bất Diệt Kiếm Thể - Uy của Thần Ma 09/12/2013
939 Chương 939 Bất Diệt Kiếm Thể - Chân chính bất hủ (Đại Kết Cục) 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-bat-diet-kiem-the-545.html