Truyện Đáng Tiếc Không Phải Anh - Ngôn tình

  • Tên truyện: Đáng Tiếc Không Phải Anh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 01/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đáng Tiếc Không Phải Anh
Bạn đang đọc truyện Đáng Tiếc Không Phải Anh của tác giả Diệp Tử trên trang đọc truyện online.Câu chuyện tình lãng mạn của Diệp Tử và Hướng Huy bắt đầu từ đại học, đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.

Nhưng những lời thề thốt đẹp đẽ đến mấy cũng không thắng nổi nỗi đau của số mệnh.

Hướng Huy phải sang Anh Quốc thay gia đình trả một khoản nợ, buộc phải rời xa Diệp Tử.

Thời gian và khoảng cách, liệu tình yêu của họ có đủ để chiến thắng số mệnh?

Hai người yêu nhau có trở về bên nhau ?

! Sau bốn năm dài, với bao hiểu lầm xảy ra, quá khứ và hiện tại, liệu Diệp Tử còn tin tưởng và tha thứ cho Hướng Huy?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương15 30/11/2013
16 Chương 16 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 29 30/11/2013
30 Chương 30 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 30 30/11/2013
31 Chương 31 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 31 30/11/2013
32 Chương 32 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 32 30/11/2013
33 Chương 33 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 33 30/11/2013
34 Chương 34 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 34 30/11/2013
35 Chương 35 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 35 30/11/2013
36 Chương 36 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 36 30/11/2013
37 Chương 37 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 37 30/11/2013
38 Chương 38 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 38 30/11/2013
39 Chương 39 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 39 30/11/2013
40 Chương 40 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 40 30/11/2013
41 Chương 41 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 41 30/11/2013
42 Chương 42 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 42 30/11/2013
43 Chương 43 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 43 30/11/2013
44 Chương 44 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 44 30/11/2013
45 Chương 45 Đáng Tiếc Không Phải Anh - Chương 45 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dang-tiec-khong-phai-anh-340.html