Truyện Quỷ Thê - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Quỷ Thê
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Quỷ Thê
Bạn đang đọc truyện Quỷ Thê của tác giả Mạt Hồi trên trang đọc truyện online. Chuyên lan kí giả Tần Tiêu chuyên môn tìm kiếm những sự kiện thần bí, một ngày theo như tình báo đã vạch ra kế hoạch đến một thôn xóm quỷ dị nằm sâu trong một ngọn núi, không ngờ gặp gỡ quỷ mà không cách nào trời khỏi.

Nguyên lai là do cứ năm mươi năm một lần “Quỷ Vương” cưới vợ, Tần Tiêu liền bị thôn dân đem ra làm người hi sinh, phủ thêm hỉ phục thượng hoa kiệu hiến cho Quỷ Vương.

Tần Tiêu nguyên tưởng sẽ giống như những tế phẩm đi trước chỉ có một con đường chết, nhưng lại không ngờ rằng mình chính là người mà Quỷ Vương đang chờ đợi.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Quỷ Thê - Chương 0001 09/12/2013
2 Chương 2 Quỷ Thê - Chương 0002 09/12/2013
3 Chương 3 Quỷ Thê - Chương 0003 09/12/2013
4 Chương 4 Quỷ Thê - Chương 0004 09/12/2013
5 Chương 5 Quỷ Thê - Chương 0005 09/12/2013
6 Chương 6 Quỷ Thê - Chương 0006 09/12/2013
7 Chương 7 Quỷ Thê - Chương 0007 09/12/2013
8 Chương 8 Quỷ Thê - Chương 0008 09/12/2013
9 Chương 9 Quỷ Thê - Chương 0009 09/12/2013
10 Chương 10 Quỷ Thê - Chương 0010 09/12/2013
11 Chương 11 Quỷ Thê - Chương 0011 09/12/2013
12 Chương 12 Quỷ Thê - Chương 0012 09/12/2013
13 Chương 13 Quỷ Thê - Chương 0013 09/12/2013
14 Chương 14 Quỷ Thê - Chương 0014 09/12/2013
15 Chương 15 Quỷ Thê - Chương 0015 09/12/2013
16 Chương 16 Quỷ Thê - Chương 0016 09/12/2013
17 Chương 17 Quỷ Thê - Chương 0017 09/12/2013
18 Chương 18 Quỷ Thê - Chương 0018 09/12/2013
19 Chương 19 Quỷ Thê - Chương 0019 09/12/2013
20 Chương 20 Quỷ Thê - Chương 0020 09/12/2013
21 Chương 21 Quỷ Thê - Chương 0021 09/12/2013
22 Chương 22 Quỷ Thê - Chương 0022 09/12/2013
23 Chương 23 Quỷ Thê - Chương 0023 09/12/2013
24 Chương 24 Quỷ Thê - Chương 0024 09/12/2013
25 Chương 25 Quỷ Thê - Chương 0025 09/12/2013
26 Chương 26 Quỷ Thê - Chương 0026 09/12/2013
27 Chương 27 Quỷ Thê - Chương 0027 09/12/2013
28 Chương 28 Quỷ Thê - Chương 0028 09/12/2013
29 Chương 29 Quỷ Thê - Chương 0029 09/12/2013
30 Chương 30 Quỷ Thê - Chương 0030-End 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-quy-the-556.html