Truyện Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lịch sử

  • Tên truyện: Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 31/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
Bạn đang đọc truyện Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia của tác giả Nã Cát Ma trên trang đọc truyện online.

Trần Nguyên xuyên việt đến tống triều, phụ thân tại Trần Thế Mỹ đích trên người.

Hắn đầu tiên nghĩ đến đích không phải cải biến đại tống đích vận mệnh, mà là cải biến chính mình đích vận mệnh.

Hắn không muốn làm trạng nguyên, càng không muốn làm phò mã, hắn chỉ nghĩ xa xa đích tránh ra Bao Chửng, an ổn đích tố chút sinh ý, nhượng chính mình năng hạnh phúc đích sống đến lão tử.

Khả lão thiên có đôi lúc tựu là hồ nháo, ngươi tưởng muốn đích hắn không cấp ngươi, ngươi không nghĩ yếu đích hắn lại khăng khăng nhét vào ngươi trong ngực lai.

Giang hồ, thương trường, quan trường, tựu tượng một cái vòng xoáy một dạng bả Trần Nguyên hấp hướng hắn không muốn đi đích địa phương.

Trạng nguyên còn là rơi tại liễu Trần Nguyên đích trên đầu, công chúa cũng không có thuốc chữa đích ái thượng liễu hắn.

Thôi, như đã như thế, như vậy chỉ có thể đón lấy Bao Chửng đích trát đao, tố một cái --[ sử thượng tối ngưu phò mã gia ]

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiếc nuối 30/03/2014
2 Chương 2 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta là Trần Thế Mỹ 30/03/2014
3 Chương 3 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cá cược 30/03/2014
4 Chương 4 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bán rượu 30/03/2014
5 Chương 5 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khách hàng lớn 30/03/2014
6 Chương 6 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Án mạng 30/03/2014
7 Chương 7 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ai là hung thủ 30/03/2014
8 Chương 8 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bạch Ngọc Đường 30/03/2014
9 Chương 9 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người trong thùng rượu 30/03/2014
10 Chương 10 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Suýt bị lộ 30/03/2014
11 Chương 11 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Càng lún càng sâu 30/03/2014
12 Chương 12 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vụng trộm sờ một tý 30/03/2014
13 Chương 13 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Âu Dương Tu 30/03/2014
14 Chương 14 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tuyệt đối 30/03/2014
15 Chương 15 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thăm Nhan Tra Tán 30/03/2014
16 Chương 16 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không đáng cười đâu 30/03/2014
17 Chương 17 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trò chơi nguy hiểm 30/03/2014
18 Chương 18 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tỉnh lại là tốt rồi 30/03/2014
19 Chương 19 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Di chứng hô hấp nhân tạo 30/03/2014
20 Chương 20 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh nhau rồi 30/03/2014
21 Chương 21 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Triển Chiêu 30/03/2014
22 Chương 22 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giải thích 30/03/2014
23 Chương 23 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cẩn thận người phủ Thái Sư 30/03/2014
24 Chương 24 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sát khí trong truyền thuyết 30/03/2014
25 Chương 25 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bố trí bẫy 30/03/2014
26 Chương 26 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cao thủ đến 30/03/2014
27 Chương 27 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cửu vương tử 30/03/2014
28 Chương 28 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tướng Quốc Tự 30/03/2014
29 Chương 29 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đụng xe 30/03/2014
30 Chương 30 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lữ lão gia 30/03/2014
31 Chương 31 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Quảng cáo 30/03/2014
32 Chương 32 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lữ Di Giản 30/03/2014
33 Chương 33 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Biến cố 30/03/2014
34 Chương 34 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mưu kế vụng về 30/03/2014
35 Chương 35 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắt người 30/03/2014
36 Chương 36 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đập phá 30/03/2014
37 Chương 37 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bao Chửng 30/03/2014
38 Chương 38 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh 30/03/2014
39 Chương 39 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cẩu đầu trảm 30/03/2014
40 Chương 40 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tố cáo 30/03/2014
41 Chương 41 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Quy tắc ngầm 30/03/2014
42 Chương 42 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trời sập đập bọn họ trước 30/03/2014
43 Chương 43 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chơi luôn đi 30/03/2014
44 Chương 44 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cùng lắm thì cá chết lưới rách 30/03/2014
45 Chương 45 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nghĩ kế 30/03/2014
46 Chương 46 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mang người đi 30/03/2014
47 Chương 47 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giả trang 30/03/2014
48 Chương 48 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vào phủ Thái sư 30/03/2014
49 Chương 49 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xuân dược 30/03/2014
50 Chương 50 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Qua ải thứ nhất 30/03/2014
51 Chương 51 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lừa người 30/03/2014
52 Chương 52 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vào phòng phu nhân 30/03/2014
53 Chương 53 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cắm sừng Bàng thái sư 30/03/2014
54 Chương 54 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ngọc mã xuất hiện 30/03/2014
55 Chương 55 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chém giết 30/03/2014
56 Chương 56 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chạy ra ngoài 30/03/2014
57 Chương 57 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Má ơi 30/03/2014
58 Chương 58 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Rút đao 30/03/2014
59 Chương 59 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giang hồ là cái gì 30/03/2014
60 Chương 60 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Phủ tướng quốc 30/03/2014
61 Chương 61 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đạp cha vợ 30/03/2014
62 Chương 62 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Làm buôn bán không 30/03/2014
63 Chương 63 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuyện nan giải 30/03/2014
64 Chương 64 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị kinh doanh 30/03/2014
65 Chương 65 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người quen xuất hiện 30/03/2014
66 Chương 66 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đi vào địa ngục 30/03/2014
67 Chương 67 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ảnh hưởng lớn 30/03/2014
68 Chương 68 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cố gắng 30/03/2014
69 Chương 69 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tống triều gặp rắc rối 30/03/2014
70 Chương 70 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Phá cửa 30/03/2014
71 Chương 71 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Oan gia ngõ hẹp 30/03/2014
72 Chương 72 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Một hòn đá ném hai chim 30/03/2014
73 Chương 73 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Suýt chết 30/03/2014
74 Chương 74 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chiêu mộ vệ sĩ 30/03/2014
75 Chương 75 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Làm gián điệp 30/03/2014
76 Chương 76 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiệc cưới 30/03/2014
77 Chương 77 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khiêu khích 30/03/2014
78 Chương 78 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nam nhân, đều là như vậy 30/03/2014
79 Chương 79 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bá đạo 30/03/2014
80 Chương 80 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mùi máu 30/03/2014
81 Chương 81 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta tịch thu 30/03/2014
82 Chương 82 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đuổi giết Gia Luật Niết Cô Lỗ 30/03/2014
83 Chương 83 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Biên quan thủ tướng 30/03/2014
84 Chương 84 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khuôn mặt quen 30/03/2014
85 Chương 85 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Văn Cùng 30/03/2014
86 Chương 86 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cao thủ 30/03/2014
87 Chương 87 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Con chuột 30/03/2014
88 Chương 88 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tình thế đảo ngược 30/03/2014
89 Chương 89 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết 30/03/2014
90 Chương 90 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh bạc 30/03/2014
91 Chương 91 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Địch Thanh 30/03/2014
92 Chương 92 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thành sự tại thiên 30/03/2014
93 Chương 93 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Liêu cẩu 30/03/2014
94 Chương 94 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cứu người 30/03/2014
95 Chương 95 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ngốc nghếch 30/03/2014
96 Chương 96 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ghen 30/03/2014
97 Chương 97 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - 30/03/2014
98 Chương 98 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiểu Hầu gia 30/03/2014
99 Chương 99 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta sang phòng ngươi ngủ 30/03/2014
100 Chương 100 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ai yên tâm 30/03/2014
101 Chương 101 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bích Đào 30/03/2014
102 Chương 102 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh thành 30/03/2014
103 Chương 103 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thắng 30/03/2014
104 Chương 104 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Quát mắng 30/03/2014
105 Chương 105 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - An ủi 30/03/2014
106 Chương 106 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chữ mã 30/03/2014
107 Chương 107 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lên đường 30/03/2014
108 Chương 108 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tai nạn chưa gì đã đến 30/03/2014
109 Chương 109 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Liêu Đạo Tông 30/03/2014
110 Chương 110 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tuyệt cảnh 30/03/2014
111 Chương 111 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắt đầu chiến 30/03/2014
112 Chương 112 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta là ai 30/03/2014
113 Chương 113 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Họ lợi dụng ngươi thôi 30/03/2014
114 Chương 114 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nữ kỵ sỉ 30/03/2014
115 Chương 115 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ở lại 30/03/2014
116 Chương 116 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mùi thịt nướng 30/03/2014
117 Chương 117 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vào Yên Kinh 30/03/2014
118 Chương 118 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Biến pháp 30/03/2014
119 Chương 119 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh nhau 30/03/2014
120 Chương 120 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bị người đẹp ép 30/03/2014
121 Chương 121 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đấm gãy răng 30/03/2014
122 Chương 122 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bẩn quá 30/03/2014
123 Chương 123 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bày mưu 30/03/2014
124 Chương 124 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cao thủ sao? 30/03/2014
125 Chương 125 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trẻ nhỏ 30/03/2014
126 Chương 126 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đi ra ngoài 30/03/2014
127 Chương 127 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Rắc rối 30/03/2014
128 Chương 128 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giải quyết nhanh chóng 30/03/2014
129 Chương 129 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tranh đấu triều đình 30/03/2014
130 Chương 130 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hai mươi gậy 30/03/2014
131 Chương 131 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hoàng hậu 30/03/2014
132 Chương 132 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kế hoạch buôn bán 30/03/2014
133 Chương 133 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bàn về biến pháp 30/03/2014
134 Chương 134 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nữ chân 30/03/2014
135 Chương 135 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tìm đến cửa. 30/03/2014
136 Chương 136 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị đi. 30/03/2014
137 Chương 137 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ý nghĩ bất chợt. 30/03/2014
138 Chương 138 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắt đầu đi. 30/03/2014
139 Chương 139 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người Nữ Chân 30/03/2014
140 Chương 140 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chặt 30/03/2014
141 Chương 141 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mò vào tận nhà 30/03/2014
142 Chương 142 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xuất quân 30/03/2014
143 Chương 143 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị kỹ hơn 30/03/2014
144 Chương 144 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không muốn đi 30/03/2014
145 Chương 145 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trưởng thành nhanh chóng 30/03/2014
146 Chương 146 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lì hơn liều 30/03/2014
147 Chương 147 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tạo khung cảnh 30/03/2014
148 Chương 148 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nàng là nữ nhân của ta 30/03/2014
149 Chương 149 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đảng Hạng, Lý Nguyên Hạo 30/03/2014
150 Chương 150 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Phụ nữ là độc nhất 30/03/2014
151 Chương 151 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - 30/03/2014
152 Chương 152 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cứ chén cái đã 30/03/2014
153 Chương 153 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không sống tốt đâu 30/03/2014
154 Chương 154 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xu Mật viện 30/03/2014
155 Chương 155 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khí phách đàn ông 30/03/2014
156 Chương 156 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lợn Tống 30/03/2014
157 Chương 157 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kế hoạch trả thù 30/03/2014
158 Chương 158 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị 30/03/2014
159 Chương 159 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đến Tiêu giai 30/03/2014
160 Chương 160 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sơ bộ thành công 30/03/2014
161 Chương 161 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xấu hổ 30/03/2014
162 Chương 162 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mục tiêu 30/03/2014
163 Chương 163 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta giúp hắn sát thuốc 30/03/2014
164 Chương 164 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đàn bà là thế 30/03/2014
165 Chương 165 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắt cóc 30/03/2014
166 Chương 166 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mật thám Đại Tống 30/03/2014
167 Chương 167 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Điều kiện 30/03/2014
168 Chương 168 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nhờ vả 30/03/2014
169 Chương 169 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hoàng hậu triệu kiến 30/03/2014
170 Chương 170 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đổ mồ hôi 30/03/2014
171 Chương 171 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đụng nhau 30/03/2014
172 Chương 172 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mật thám Đại Tống 30/03/2014
173 Chương 173 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gây thù với Lý Nguyên Hạo 30/03/2014
174 Chương 174 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kế hoạch chạy 30/03/2014
175 Chương 175 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đoán bài của nhau 30/03/2014
176 Chương 176 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sáu thành 30/03/2014
177 Chương 177 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xuân sắc hoàng cung 30/03/2014
178 Chương 178 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kỳ binh 30/03/2014
179 Chương 179 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chém giết 30/03/2014
180 Chương 180 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chó cùng dứt giậu 30/03/2014
181 Chương 181 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vui vẻ trong cung 30/03/2014
182 Chương 182 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gia Luật Tông Nguyên cũng muốn giết ta 30/03/2014
183 Chương 183 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tra tấn 30/03/2014
184 Chương 184 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tình hình bên Tống 30/03/2014
185 Chương 185 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cầu xin 30/03/2014
186 Chương 186 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Can đảm 30/03/2014
187 Chương 187 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị 30/03/2014
188 Chương 188 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mỹ nam kế 30/03/2014
189 Chương 189 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bất ngờ mới 30/03/2014
190 Chương 190 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chui vào địa đạo 30/03/2014
191 Chương 191 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khí đế vương 30/03/2014
192 Chương 192 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bị nữ nhân đùa bỡn rồi 30/03/2014
193 Chương 193 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đường cùng 30/03/2014
194 Chương 194 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta là người Tống 30/03/2014
195 Chương 195 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Về nhà 30/03/2014
196 Chương 196 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xử cả hai 30/03/2014
197 Chương 197 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vào phủ Thái Sư 30/03/2014
198 Chương 198 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Con người đổi thay 30/03/2014
199 Chương 199 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người giang hồ đến 30/03/2014
200 Chương 200 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ghen 30/03/2014
201 Chương 201 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gặp lại Trần Thế Trung 30/03/2014
202 Chương 202 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cùng đi 30/03/2014
203 Chương 203 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thọ yến 30/03/2014
204 Chương 204 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Quân tử 30/03/2014
205 Chương 205 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thích khách 30/03/2014
206 Chương 206 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trốn 30/03/2014
207 Chương 207 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị về nhà 30/03/2014
208 Chương 208 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tần Hương Liên 30/03/2014
209 Chương 209 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vào nhà 30/03/2014
210 Chương 210 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ăn đòn 30/03/2014
211 Chương 211 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dỗ con 30/03/2014
212 Chương 212 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nghĩ cách đưa người về 30/03/2014
213 Chương 213 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gan ta mạnh hơn 30/03/2014
214 Chương 214 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Du côn thôn 30/03/2014
215 Chương 215 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đại hiệp(1 2) 30/03/2014
216 Chương 216 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tôn Công Sáng 30/03/2014
217 Chương 217 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người trong mắt tối 30/03/2014
218 Chương 218 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chia tay 30/03/2014
219 Chương 219 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Về Biện Kinh 30/03/2014
220 Chương 220 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta đi 30/03/2014
221 Chương 221 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hô Diên Bích Đào 30/03/2014
222 Chương 222 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Anh rể truyền thuyết 30/03/2014
223 Chương 223 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gặp lại người xưa 30/03/2014
224 Chương 224 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kích thích 30/03/2014
225 Chương 225 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không còn gì (1 2) 30/03/2014
226 Chương 226 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cãi nhau trên triều 30/03/2014
227 Chương 227 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vận mệnh an bài 30/03/2014
228 Chương 228 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh chết ngươi(1 2) 30/03/2014
229 Chương 229 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tài quá hóa dở 30/03/2014
230 Chương 230 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kéo người (1 2) 30/03/2014
231 Chương 231 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cực phẩm (1 2) 30/03/2014
232 Chương 232 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nghề nào cũng tốt 30/03/2014
233 Chương 233 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dự Tính (1 2) 30/03/2014
234 Chương 234 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lau bàn 30/03/2014
235 Chương 235 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trần Thế Trung rung động (1 2) 30/03/2014
236 Chương 236 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giết cửu tộc hắn 30/03/2014
237 Chương 237 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cứ chờ đi (1 2) 30/03/2014
238 Chương 238 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kỷ nữ củng học 30/03/2014
240 Chương 240 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gặp mặt 30/03/2014
241 Chương 241 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Công chúa bị bắt nạt 30/03/2014
242 Chương 242 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lộ tẩy (1 2) 30/03/2014
243 Chương 243 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cho vay ít tiền đi 30/03/2014
244 Chương 244 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tìm người giúp (1 2) 30/03/2014
245 Chương 245 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sài Dương trở lại (1 2) 30/03/2014
246 Chương 246 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không có cơ hội 30/03/2014
247 Chương 247 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không thấy (1 2) 30/03/2014
248 Chương 248 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xem ai phải cầu ai 30/03/2014
249 Chương 249 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Quân tử cũng mê gái 30/03/2014
250 Chương 250 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vị khách bất ngờ (1) 30/03/2014
251 Chương 251 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vị khách bất ngờ (2) 30/03/2014
252 Chương 252 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiền mừng 30/03/2014
253 Chương 253 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Yên ổn 30/03/2014
254 Chương 254 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mỗi người một chỗ vui chơi 30/03/2014
255 Chương 255 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Có một gián điệp (1 2) 30/03/2014
256 Chương 256 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đe dọa (1 2) 30/03/2014
257 Chương 257 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đi hay không 30/03/2014
258 Chương 258 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hết đường 30/03/2014
259 Chương 259 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chữa bệnh 30/03/2014
260 Chương 260 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị cho chức thái giám (1 2) 30/03/2014
261 Chương 261 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đẹp trai quá 30/03/2014
262 Chương 262 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Có thai 30/03/2014
263 Chương 263 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bực rồi (1 2) 30/03/2014
264 Chương 264 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cuốn xéo 30/03/2014
265 Chương 265 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khóc lóc 30/03/2014
266 Chương 266 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vào ngục 30/03/2014
267 Chương 267 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thảo luận 30/03/2014
268 Chương 268 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cù nhầy 30/03/2014
269 Chương 269 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Câu chuyện 30/03/2014
270 Chương 270 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cách để sống 30/03/2014
271 Chương 271 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tự cứu trước khi trời cứu 30/03/2014
272 Chương 272 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ra tòa 30/03/2014
273 Chương 273 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nhân chứng 30/03/2014
274 Chương 274 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tâng bốc 30/03/2014
275 Chương 275 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đàm phán 30/03/2014
276 Chương 276 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hoàng thượng muốn gặp ngươi (1 2) 30/03/2014
277 Chương 277 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đàm phán một bàn (1 2) 30/03/2014
278 Chương 278 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nghị lực 30/03/2014
279 Chương 279 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiêu chảy (1 2) 30/03/2014
280 Chương 280 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Làm quan 30/03/2014
281 Chương 281 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Công chúa giá bao nhiêu 30/03/2014
282 Chương 282 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hầm băng(1) 30/03/2014
283 Chương 283 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hầm băng(2) 30/03/2014
284 Chương 284 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Về cung 30/03/2014
285 Chương 285 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không nói cho hắn 30/03/2014
286 Chương 286 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không nói cho hắn 30/03/2014
287 Chương 287 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Buôn bán là nhất 30/03/2014
288 Chương 288 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đến muộn (1) 30/03/2014
289 Chương 289 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trò chơi 30/03/2014
290 Chương 290 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cái tốt của có quan 30/03/2014
291 Chương 291 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chiến tranh 30/03/2014
292 Chương 292 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ngao (1,2) 30/03/2014
293 Chương 293 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sự thật 30/03/2014
294 Chương 294 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trần Thế Mỹ (1 2) 30/03/2014
295 Chương 295 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sài Dương về 30/03/2014
296 Chương 296 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị 30/03/2014
297 Chương 297 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đến Tây Hạ 30/03/2014
298 Chương 298 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chương 0298 30/03/2014
299 Chương 299 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chém giết trong đêm(1 2) 30/03/2014
300 Chương 300 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh đến tận cửa 30/03/2014
301 Chương 301 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đợi mười ngày(1,2) 30/03/2014
302 Chương 302 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Địch nhân như heo 30/03/2014
303 Chương 303 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nhân hòa 30/03/2014
304 Chương 304 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dân biến(1,2) 30/03/2014
305 Chương 305 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kế hoạch chạy 30/03/2014
306 Chương 306 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đóng con dấu 30/03/2014
307 Chương 307 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cứ để họ đi 30/03/2014
308 Chương 308 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lý Nguyên Hạo đến 30/03/2014
309 Chương 309 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vào địa đạo 30/03/2014
310 Chương 310 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thiên sứ 30/03/2014
311 Chương 311 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ăn quả đắng 30/03/2014
312 Chương 312 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Địch Thanh vô đối 30/03/2014
313 Chương 313 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắt là tốt 30/03/2014
314 Chương 314 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dẫn độ hay không 30/03/2014
315 Chương 315 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bỏ vợ 30/03/2014
316 Chương 316 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bán quyền kinh doanh 30/03/2014
317 Chương 317 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Biên lai 30/03/2014
318 Chương 318 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Phò mã 30/03/2014
319 Chương 319 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mưu sát chồng 30/03/2014
320 Chương 320 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Liễu Vĩnh về 30/03/2014
321 Chương 321 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Muốn chức gì 30/03/2014
322 Chương 322 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lý Vĩ 30/03/2014
323 Chương 323 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không ai đỗ 30/03/2014
324 Chương 324 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vấn đề ở nơi nào 30/03/2014
325 Chương 325 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Áp ti 30/03/2014
326 Chương 326 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hải thương 30/03/2014
327 Chương 327 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nhậm chức(1.2) 30/03/2014
328 Chương 328 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mộc Quế Anh 30/03/2014
329 Chương 329 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không cần quấy rầy 30/03/2014
330 Chương 330 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kế sách diệt Liêu 30/03/2014
331 Chương 331 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khó 30/03/2014
332 Chương 332 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dao găm(1,2) 30/03/2014
333 Chương 333 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đạn pháo(1,2) 30/03/2014
334 Chương 334 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bó tay 30/03/2014
335 Chương 335 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chơi chiến tranh 30/03/2014
336 Chương 336 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không nên đi 30/03/2014
337 Chương 337 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người lợi hại 30/03/2014
338 Chương 338 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chém gió 30/03/2014
339 Chương 339 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cảnh Thiên Đức 30/03/2014
340 Chương 340 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thầy miễn phí 30/03/2014
341 Chương 341 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chấp nhận 30/03/2014
342 Chương 342 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thi tài 30/03/2014
343 Chương 343 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Phản bội 30/03/2014
344 Chương 344 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vỡ trận 30/03/2014
345 Chương 345 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nước lũ 30/03/2014
346 Chương 346 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xin xuất quân 30/03/2014
347 Chương 347 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiền nhiều 30/03/2014
348 Chương 348 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bảy vợ 30/03/2014
349 Chương 349 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đề phòng 30/03/2014
350 Chương 350 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đoán tâm 30/03/2014
351 Chương 351 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trò chuyện 30/03/2014
352 Chương 352 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lui lại 30/03/2014
353 Chương 353 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Một người 30/03/2014
354 Chương 354 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chơi lớn đi 30/03/2014
355 Chương 355 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chém ngang lưng 30/03/2014
356 Chương 356 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chó gà không tha 30/03/2014
357 Chương 357 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không đánh 30/03/2014
358 Chương 358 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tập kích 30/03/2014
359 Chương 359 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đàm phán 30/03/2014
360 Chương 360 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chém ngang lưng 30/03/2014
361 Chương 361 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hạ Từ xuất hiện 30/03/2014
362 Chương 362 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dũng mãnh 30/03/2014
363 Chương 363 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thay đổi lịch sử 30/03/2014
364 Chương 364 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thẻ đánh bạc (1,2) 30/03/2014
365 Chương 365 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Một người chạy 30/03/2014
366 Chương 366 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cầm đao dọa 30/03/2014
367 Chương 367 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Muội muội của ta 30/03/2014
368 Chương 368 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vũ minh 30/03/2014
369 Chương 369 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta muốn giết người Đảng Hạng 30/03/2014
370 Chương 370 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đừng run 30/03/2014
371 Chương 371 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ngu ngốc đáng chết 30/03/2014
372 Chương 372 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trộm thơ Nhạc Phi 30/03/2014
373 Chương 373 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giỏi thì giết 30/03/2014
374 Chương 374 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không thành kế 30/03/2014
375 Chương 375 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mắc mưu 30/03/2014
376 Chương 376 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lợi hại 30/03/2014
377 Chương 377 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trận chính 30/03/2014
378 Chương 378 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trời giúp 30/03/2014
379 Chương 379 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đá kê chân 30/03/2014
380 Chương 380 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Toàn người già 30/03/2014
381 Chương 381 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cũng có lúc hồ đồ (1 2) 30/03/2014
382 Chương 382 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Yên bình 30/03/2014
383 Chương 383 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cưới trước(1,2) 30/03/2014
384 Chương 384 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Quay về 30/03/2014
385 Chương 385 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cải cách 30/03/2014
386 Chương 386 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ở lại không(1,2) 30/03/2014
387 Chương 387 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ép giá 30/03/2014
388 Chương 388 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sao chỉ cần hải đường(1 - 2) 30/03/2014
389 Chương 389 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thấy hải đường 30/03/2014
390 Chương 390 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ngã đau(1,2) 30/03/2014
391 Chương 391 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bàn tính (1,2) 30/03/2014
392 Chương 392 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mê tín 30/03/2014
393 Chương 393 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không sợ 30/03/2014
394 Chương 394 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chị dâu 30/03/2014
395 Chương 395 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Uống thoải mái 30/03/2014
396 Chương 396 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đường thứ ba 30/03/2014
397 Chương 397 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tử thủ(1,2) 30/03/2014
398 Chương 398 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lùi lại 30/03/2014
399 Chương 399 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không thể chết 30/03/2014
400 Chương 400 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khó khăn có người giúp(1,2) 30/03/2014
401 Chương 401 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thứ tốt(1,2) 30/03/2014
402 Chương 402 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cho đi học 30/03/2014
403 Chương 403 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nói mò 30/03/2014
404 Chương 404 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Có hàng về 30/03/2014
405 Chương 405 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thất vọng(1,2) 30/03/2014
406 Chương 406 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nói thật (1 2) 30/03/2014
407 Chương 407 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tìm cứu viện 30/03/2014
408 Chương 408 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tức giận 30/03/2014
409 Chương 409 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sát thủ(1 2) 30/03/2014
410 Chương 410 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cái gì đến sẽ đến 30/03/2014
411 Chương 411 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cố chấp (1 2) 30/03/2014
412 Chương 412 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đột kích (1 2) 30/03/2014
413 Chương 413 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Phá vòng vây 30/03/2014
414 Chương 414 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Viện quân đến(1,2) 30/03/2014
415 Chương 415 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tin chiến thắng 30/03/2014
416 Chương 416 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không tin 30/03/2014
417 Chương 417 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dọa 30/03/2014
418 Chương 418 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nói xấu 30/03/2014
419 Chương 419 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xin tý tóc 30/03/2014
420 Chương 420 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người phải chết (1,2) 30/03/2014
421 Chương 421 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mâu thuẫn bên trong(1,2) 30/03/2014
422 Chương 422 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ghi lại kinh nghiệm 30/03/2014
423 Chương 423 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cho ngươi quyết định 30/03/2014
424 Chương 424 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Báo chí 30/03/2014
425 Chương 425 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lắm gái 30/03/2014
426 Chương 426 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Một cơ hội 30/03/2014
427 Chương 427 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không công bằng 30/03/2014
428 Chương 428 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hai điều lo lắng 30/03/2014
429 Chương 429 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thăm Lữ Di Giản 30/03/2014
430 Chương 430 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thưởng chữ 30/03/2014
431 Chương 431 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Diễn tuồng(1,2) 30/03/2014
432 Chương 432 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vũ khí mới 30/03/2014
433 Chương 433 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thăm quân(1 2) 30/03/2014
434 Chương 434 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kệ hắn thôi 30/03/2014
435 Chương 435 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắt sống(1,2) 30/03/2014
436 Chương 436 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đàm phán 30/03/2014
437 Chương 437 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đăng cơ(1,2) 30/03/2014
439 Chương 439 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắn chết hết 30/03/2014
440 Chương 440 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ngự giá thân chinh (1 2) 30/03/2014
441 Chương 441 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không ai giúp 30/03/2014
442 Chương 442 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lọc Ngao Đảng Hạng(1,2) 30/03/2014
443 Chương 443 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vương Luân phản 30/03/2014
444 Chương 444 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không cân 30/03/2014
445 Chương 445 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ở đâu 30/03/2014
446 Chương 446 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chiến đấu với thuyền Triều Tiên(1,2) 30/03/2014
447 Chương 447 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sang Triều Tiên mua 30/03/2014
448 Chương 448 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Có ta ủng hộ 30/03/2014
449 Chương 449 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không cần sợ(1 2) 30/03/2014
450 Chương 450 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nghi ngờ(1 2) 30/03/2014
451 Chương 451 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Phản hết rồi (1 2) 30/03/2014
452 Chương 452 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Liều đi (1 2) 30/03/2014
453 Chương 453 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mang gái về (1 2) 30/03/2014
454 Chương 454 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nhờ lực lượng 30/03/2014
455 Chương 455 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đến thăm (1,2) 30/03/2014
456 Chương 456 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gặp Tư Mã Quang (1 2) 30/03/2014
457 Chương 457 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta sẽ thành công 30/03/2014
458 Chương 458 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không thể chiêu an(1 2) 30/03/2014
459 Chương 459 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thuận thế mà làm (1 2) 30/03/2014
460 Chương 460 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Khách đến nhà 30/03/2014
461 Chương 461 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giám quân thứ nhất (1 2) 30/03/2014
462 Chương 462 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thịt dê hai chân 30/03/2014
463 Chương 463 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắn vào chân (1 2) 30/03/2014
464 Chương 464 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tụ họp (1 2) 30/03/2014
465 Chương 465 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chỉ mâu thuẫn nhỏ (1 2) 30/03/2014
466 Chương 466 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hoành tráng quá 30/03/2014
467 Chương 467 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta muốn giết hắn (1 2) 30/03/2014
468 Chương 468 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chiến đấu ác liệt 30/03/2014
469 Chương 469 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Viện binh đến 30/03/2014
470 Chương 470 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ba đạo phòng tuyến 30/03/2014
471 Chương 471 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người vào đầu (1 2) 30/03/2014
472 Chương 472 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắn thử 30/03/2014
473 Chương 473 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hoàng thượng không biết (1 2) 30/03/2014
474 Chương 474 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giúp ta diệt hắn 30/03/2014
475 Chương 475 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vì cái gì (1 2) 30/03/2014
476 Chương 476 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Rạn nứt (1 2) 30/03/2014
477 Chương 477 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chính sách có lợi 30/03/2014
478 Chương 478 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Rơi giám quân (1 2) 30/03/2014
479 Chương 479 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Quyết tâm 30/03/2014
480 Chương 480 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đối mặt 30/03/2014
481 Chương 481 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chạy mất(1,2) 30/03/2014
482 Chương 482 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hưng phấn 30/03/2014
483 Chương 483 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Làm nốt đi 30/03/2014
484 Chương 484 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không đau 30/03/2014
486 Chương 486 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Anh hùng cùng đường 30/03/2014
487 Chương 487 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chiến thắng về 30/03/2014
488 Chương 488 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tám người rồi 30/03/2014
489 Chương 489 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đường cùng(1) 30/03/2014
490 Chương 490 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tương Dương vương 30/03/2014
491 Chương 491 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xả hơi (1) 30/03/2014
492 Chương 492 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh lạc hướng (1 2) 30/03/2014
493 Chương 493 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sai như sai người hầu 30/03/2014
494 Chương 494 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiền trang (1 2) 30/03/2014
495 Chương 495 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Họp hội 30/03/2014
496 Chương 496 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tô Hiểu Du 30/03/2014
497 Chương 497 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ăn đá(1 2) 30/03/2014
498 Chương 498 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gặp mặt(1 2) 30/03/2014
499 Chương 499 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cái bẫy dịu dàng 30/03/2014
501 Chương 501 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mở rộng 30/03/2014
502 Chương 502 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiền trang(1 2) 30/03/2014
503 Chương 503 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Làm thịt hoàng thượng(1 2) 30/03/2014
504 Chương 504 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sứ giả Liêu quốc (1 2) 30/03/2014
505 Chương 505 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bị đánh 30/03/2014
506 Chương 506 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hai người cùng đâm(1) 30/03/2014
507 Chương 507 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Để xe lại 30/03/2014
508 Chương 508 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Con như cha 30/03/2014
509 Chương 509 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Con như cha 30/03/2014
510 Chương 510 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Vây giết 30/03/2014
511 Chương 511 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tàn sát 30/03/2014
512 Chương 512 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ngươi đi đi 30/03/2014
513 Chương 513 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Người Triều Tiên đến(1 2) 30/03/2014
514 Chương 514 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sợ hãi(1 2) 30/03/2014
515 Chương 515 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Phục vụ ai(1 2) 30/03/2014
516 Chương 516 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bị tóm(1 2) 30/03/2014
517 Chương 517 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thả ngươi đi 30/03/2014
518 Chương 518 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không nên quay lại(1) 30/03/2014
519 Chương 519 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Xin đi thăm (1 2) 30/03/2014
520 Chương 520 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trở về 30/03/2014
521 Chương 521 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ám sát(1 2) 30/03/2014
522 Chương 522 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lữ Di Giản chết (1 2) 30/03/2014
523 Chương 523 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Một cước 30/03/2014
524 Chương 524 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tiến cung(1,2) 30/03/2014
525 Chương 525 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nàng muốn giết ta(1,2) 30/03/2014
526 Chương 526 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mua chuộc 30/03/2014
527 Chương 527 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đảng Hạng mời(1 2) 30/03/2014
528 Chương 528 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đổi bánh 30/03/2014
529 Chương 529 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sẩy thai 30/03/2014
530 Chương 530 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Một người phải chết(2) 30/03/2014
531 Chương 531 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cùng đường 30/03/2014
532 Chương 532 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Con gái(1,2) 30/03/2014
533 Chương 533 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ba năm 30/03/2014
534 Chương 534 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bận rộn 30/03/2014
535 Chương 535 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Gặp lại người quen 30/03/2014
536 Chương 536 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lỗ hổng lớn 30/03/2014
537 Chương 537 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mỗi người tự phát huy 30/03/2014
538 Chương 538 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chính sách phiên bang (1 2) 30/03/2014
539 Chương 539 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Diễn biến bất ngờ (1) 30/03/2014
540 Chương 540 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dám không cho ta? 30/03/2014
541 Chương 541 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kế hoạch thay đổi 30/03/2014
542 Chương 542 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Kế hoạch thay đổi 30/03/2014
543 Chương 543 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh Nhân châu 30/03/2014
544 Chương 544 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chưa qua sông đã cắt cầu 30/03/2014
545 Chương 545 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nhận con(1) 30/03/2014
546 Chương 546 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Quá kiêu ngạo 30/03/2014
547 Chương 547 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Triều Tiên không còn(1,2) 30/03/2014
548 Chương 548 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nuôi rắn (1 2) 30/03/2014
549 Chương 549 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đâm sau lưng 30/03/2014
550 Chương 550 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tìm đến người Mông Cổ (1 2) 30/03/2014
551 Chương 551 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đến nhà xin xỏ (1 2) 30/03/2014
552 Chương 552 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mang gái đến đây 30/03/2014
553 Chương 553 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hưởng thụ 30/03/2014
554 Chương 554 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Thuận lợi kích động(2) 30/03/2014
555 Chương 555 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ta sẽ đích thân đi 30/03/2014
556 Chương 556 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Về với lão bà 30/03/2014
557 Chương 557 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Mộng tưởng 30/03/2014
558 Chương 558 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Lên bờ 30/03/2014
559 Chương 559 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chém giết Đông Doanh 30/03/2014
560 Chương 560 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chiếm cầu 30/03/2014
561 Chương 561 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giám quân suýt chết(1,2) 30/03/2014
562 Chương 562 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Nam nữ thụ thụ bất thân 30/03/2014
563 Chương 563 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tập trận 30/03/2014
564 Chương 564 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tra tấn đe dọa 30/03/2014
565 Chương 565 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đánh dễ dàng (1 2) 30/03/2014
566 Chương 566 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị đánh 30/03/2014
567 Chương 567 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bắt đầu 30/03/2014
568 Chương 568 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Dụ dỗ 30/03/2014
569 Chương 569 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Giao dịch 30/03/2014
570 Chương 570 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chấp nhận 30/03/2014
571 Chương 571 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Sắp đánh 30/03/2014
572 Chương 572 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Ưu thế không phát huy 30/03/2014
573 Chương 573 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đột kích 30/03/2014
574 Chương 574 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Còn sống 30/03/2014
575 Chương 575 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Hoàng thượng là ai? 30/03/2014
576 Chương 576 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chuẩn bị cuộc chiến mới 30/03/2014
577 Chương 577 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Đi hết 30/03/2014
578 Chương 578 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Liều chết 30/03/2014
579 Chương 579 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chương 579 30/03/2014
580 Chương 580 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Chiến thằng đầu 30/03/2014
581 Chương 581 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không hiện ra 30/03/2014
582 Chương 582 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trận chiến cuối 30/03/2014
583 Chương 583 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không cân sức 30/03/2014
584 Chương 584 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Con chuột đến 30/03/2014
585 Chương 585 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không hận 30/03/2014
586 Chương 586 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bao Chửng mất 30/03/2014
587 Chương 587 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Cẩn thận 30/03/2014
588 Chương 588 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - đòi công bằng 30/03/2014
590 Chương 590 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Tam quân để tang 30/03/2014
591 Chương 591 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Trở về rầm rộ 30/03/2014
592 Chương 592 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Bận không chịu nổi 30/03/2014
593 Chương 593 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - thành toàn 30/03/2014
594 Chương 594 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - cần người 30/03/2014
595 Chương 595 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Con rể và anh em 30/03/2014
596 Chương 596 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - định làm gì 30/03/2014
597 Chương 597 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - không muốn bất kính 30/03/2014
598 Chương 598 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - đường đột 30/03/2014
599 Chương 599 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - cưới xong 30/03/2014
600 Chương 600 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - loạn 30/03/2014
601 Chương 601 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - Không cần đa lễ 30/03/2014
602 Chương 602 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - giảm béo 30/03/2014
603 Chương 603 Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia - xin xỏ 30/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-su-thuong-toi-nguu-pho-ma-gia-1981.html