Truyện Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Truyện teen

  • Tên truyện: Tôi Muốn Gặp Lại Anh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/01/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Tôi Muốn Gặp Lại Anh
Tôi Muốn Gặp lại Anh là một lời xin lỗi cho khoảng cách 3 năm, không phải từ anh, từ em mà là cả hai ta khi không can đảm đối mặt.

Không một lúc nào anh không nghĩ đến em…nhưng anh biết…giữa chúng ta còn có một cái gì đó ngăn cách…anh đã sống 3 năm mà không có em bên cạnh… 3 năm đó rất dài… anh luôn làm mọi việc và không cho mình thời gian để nghỉ ngơi, vì mỗi lần rãnh rỗi anh lại thường nhớ đến em…anh đã cố gắng sống thật tốt và mong một ngày có thể gặp lại em để nói một lời xin lỗi với em…Pul…anh…xin lỗi!  -Tại sao anh phải xin lỗi em chứ?

Em… cũng có lỗi mà!!!! Một câu truyện viết về các bạn tuổi teen, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Tình yêu tự thuở học trò, trong sáng ngô nghê, nhiều khi thời gian làm vương chút bụi mờ hãy cùng nhau lau sạch, xóa nhòa dấu vết khắc lên.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 1 28/01/2014
2 Chương 2 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 2 28/01/2014
3 Chương 3 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 3 28/01/2014
4 Chương 4 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 4 28/01/2014
5 Chương 5 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 5 28/01/2014
6 Chương 6 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 6 28/01/2014
7 Chương 7 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 7 28/01/2014
8 Chương 8 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 8 28/01/2014
9 Chương 9 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 9 28/01/2014
10 Chương 10 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 10 28/01/2014
11 Chương 11 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 11 28/01/2014
12 Chương 12 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 12 28/01/2014
13 Chương 13 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 13 28/01/2014
14 Chương 14 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 14 28/01/2014
15 Chương 15 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 15 28/01/2014
16 Chương 16 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 16 28/01/2014
17 Chương 17 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 17 28/01/2014
18 Chương 18 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 18 28/01/2014
19 Chương 19 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 19 28/01/2014
20 Chương 20 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 20 28/01/2014
21 Chương 21 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 21 28/01/2014
22 Chương 22 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 22 28/01/2014
23 Chương 23 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 23 28/01/2014
24 Chương 24 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 24 28/01/2014
25 Chương 25 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 25 28/01/2014
26 Chương 26 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 26 28/01/2014
27 Chương 27 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 27 28/01/2014
28 Chương 28 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 28 28/01/2014
29 Chương 29 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 29 28/01/2014
30 Chương 30 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 30 28/01/2014
31 Chương 31 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 31 28/01/2014
32 Chương 32 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 32 28/01/2014
33 Chương 33 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 33 28/01/2014
34 Chương 34 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 34 28/01/2014
35 Chương 35 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 35 28/01/2014
36 Chương 36 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 36 28/01/2014
37 Chương 37 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 37 28/01/2014
38 Chương 38 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 38 28/01/2014
39 Chương 39 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 39 28/01/2014
40 Chương 40 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 40 28/01/2014
41 Chương 41 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 41 28/01/2014
42 Chương 42 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 42 28/01/2014
43 Chương 43 Tôi Muốn Gặp Lại Anh - Chương 43 28/01/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-toi-muon-gap-lai-anh-1628.html