Truyện VÔ LẠI KIM TIÊN II - Tiên hiệp

  • Tên truyện: VÔ LẠI KIM TIÊN II
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : VÔ LẠI KIM TIÊN II
Bạn đang đọc truyện Vô Lại Kim Tiên II của tác giả Lương Trạm trên trang đọc truyện online.Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi nơi....
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Vô danh 19/11/2013
2 Chương 2 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Gặp lại tiểu Thanh. 19/11/2013
3 Chương 3 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Tiện nghi đồ đệ. 19/11/2013
4 Chương 4 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thải y Nghê Thường. 19/11/2013
5 Chương 5 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Cực Lạc tiên phủ. 19/11/2013
6 Chương 6 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Linh Thứu lão yêu. 19/11/2013
7 Chương 7 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Trọng bàng tạc trận. 19/11/2013
8 Chương 8 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Đại la kim đan. 19/11/2013
9 Chương 9 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Xúc phạm thiên điều. 19/11/2013
10 Chương 10 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Dao Trì công chủ. 19/11/2013
11 Chương 11 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Sắc đảm bao thiên. 19/11/2013
12 Chương 12 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thiên binh hạ giới. 19/11/2013
13 Chương 13 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Nguyên Dương lão đạo. 19/11/2013
14 Chương 14 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Tiêu diệt Thúy Hà. 19/11/2013
15 Chương 15 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Tiên thân hậu thế. 19/11/2013
16 Chương 16 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thâu đào sự kiện. 19/11/2013
17 Chương 17 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Yêu ma quỷ quái. 19/11/2013
18 Chương 18 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Vân du tứ hải. 19/11/2013
19 Chương 19 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Tôn đạo ức phật. 19/11/2013
20 Chương 20 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Quan âm bồ tát. 19/11/2013
21 Chương 21 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Miệng lưỡi bén nhọn. 19/11/2013
22 Chương 22 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Âm dương cân bằng. 19/11/2013
23 Chương 23 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Dê thế tội. 19/11/2013
24 Chương 24 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Nhị Lang Chân Quân . 19/11/2013
25 Chương 25 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Hồng Mông cực lạc . 19/11/2013
26 Chương 26 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thanh Hà tiên tử. 19/11/2013
27 Chương 27 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Tam bích tỉ muội. 19/11/2013
28 Chương 28 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Tề Thiên Đại Thánh. 19/11/2013
29 Chương 29 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Một nhà đoàn viên. 19/11/2013
30 Chương 30 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Lâm Phong bao che khuyết điểm. 19/11/2013
31 Chương 31 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Hiểu biết nhân quả 19/11/2013
32 Chương 32 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Côn Luân lục tiên. 19/11/2013
33 Chương 33 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thân ngoại hóa thân 19/11/2013
34 Chương 34 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Đến đại Côn Luân. 19/11/2013
35 Chương 35 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Trảm thảo trừ căn. 19/11/2013
36 Chương 36 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Vu tổ Tần Xuyên. 19/11/2013
37 Chương 37 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Phá xác trọng tu 19/11/2013
38 Chương 38 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Huyết Hồn Thất Phiên 19/11/2013
39 Chương 39 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Như Lai kim phù. 19/11/2013
40 Chương 40 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Đông Thổ hoà thượng 19/11/2013
41 Chương 41 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Nói phải củ cải cũng nghe. 19/11/2013
42 Chương 42 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Đại đạo thì vô tranh. 19/11/2013
43 Chương 43 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Ngũ hành yên la. 19/11/2013
44 Chương 44 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Như ý kim kiếm. 19/11/2013
45 Chương 45 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Hỗn Độn Sát Trận. 19/11/2013
46 Chương 46 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Ly Sơn lão mẫu 19/11/2013
47 Chương 47 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Đại thánh bái sư 19/11/2013
48 Chương 48 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Hóa thân thiện – ác. 19/11/2013
49 Chương 49 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Náo loạn thiên cung. 19/11/2013
50 Chương 50 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thái Ất kim tiên. 19/11/2013
51 Chương 51 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Đại thánh sính uy. 19/11/2013
52 Chương 52 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Nhất ba vị bình. 19/11/2013
53 Chương 53 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Dĩ tử tương oán. 19/11/2013
54 Chương 54 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Nhân Quả Tuần Hoàn 19/11/2013
55 Chương 55 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Nhất Ba Hựu Khởi 19/11/2013
56 Chương 56 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Huyết Hà Sát Trận 19/11/2013
57 Chương 57 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thủy Bộ Nguyên Soái. 19/11/2013
58 Chương 58 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Loạn Tương Sơ Hiện. 19/11/2013
59 Chương 59 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Diệt sát chân linh. 19/11/2013
60 Chương 60 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Dị Bảo Hàng Thế. 19/11/2013
61 Chương 61 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thái cổ sát trận. 19/11/2013
62 Chương 62 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Định Hải Thần Châu. 19/11/2013
63 Chương 63 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Các hữu kì chủ 19/11/2013
64 Chương 64 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Tiền thân hậu thế. 19/11/2013
65 Chương 65 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Rơi vào kiếp nạn 19/11/2013
66 Chương 66 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Hồng Mông thế giới 19/11/2013
67 Chương 67 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Kim Thư Ngọc Điệp 19/11/2013
68 Chương 68 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Huyết nhục tung toé 19/11/2013
69 Chương 69 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Bồ Đề Diệu Thụ 19/11/2013
70 Chương 70 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Cục thế hỗn loạn 19/11/2013
71 Chương 71 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Điềm trời giáng 19/11/2013
72 Chương 72 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Vĩnh hằng bất diệt. 19/11/2013
73 Chương 73 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Sát kiếp tương hiện. 19/11/2013
74 Chương 74 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thiện tâm từ bi. 19/11/2013
75 Chương 75 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Phân tranh tương khởi. 19/11/2013
76 Chương 76 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Thánh nhân chi uy. 19/11/2013
77 Chương 77 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Hội bàn đào. 19/11/2013
78 Chương 78 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Cửu Cửu quy nhất. 19/11/2013
79 Chương 79 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Đại thừa quy nguyên. 19/11/2013
80 Chương 80 VÔ LẠI KIM TIÊN II - Toàn thư hoàn. 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vo-lai-kim-tien-ii-24.html