Kinh tế xã hội hôm nay

Phụ nữ Việt Nam - Những khoảng khắc

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, tạo dựng và bảo tồn những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp.

Phát huy tinh thần con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng triệu phụ nữ đã không ngại gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời mình; họ còn là hậu phương vững chắc cho những người chồng, người con tận hiến cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

Trong thời đại mới, phụ nữ việt nam đã không ngừng nỗ lực để khẳng định vai trò và vị thế của mình trên mọi lĩnh vực: văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng,…góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và phồn vinh.

Cuốn sách phụ nữ việt nam – những khoảng khắc (vietnamese women extraordinary moments in history) do hội liên hiệp phụ nữ việt nam biên soạn, nhà xuất bản phụ nữ ấn hành năm 2021 với 188 trang sách đã giới thiệu khái quát truyền thống, các hoạt động và những cống hiến của phụ nữ việt nam từ năm 1938 đến nay. cuốn sách đã tập hợp được nhiều bức ảnh phản ánh hình ảnh của phụ nữ việt nam qua các thời kỳ. với mỗi bức ảnh, có phần chú thích song ngữ việt - anh, giúp cho người đọc hiểu về thời gian, địa điểm, sự kiện, nhân vật.

Sách được chia thành 2 phần chính

Phần 1: Vì độc lập, thống nhất đất nước tập hợp các bức ảnh trong giai đoạn từ năm 1938 đến năm 1975. Hình ảnh được trình bày theo tiến trình thời gian, thể hiện sự đóng góp của người phụ nữ trong từng giai đoạn lịch sử của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phần 2: vì phát triển và hội nhập là tập hợp những hình ảnh khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ việt nam trong xây dựng và phát triển đất nước, với nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,…trong nước và quốc tế.

Để biết thêm chi tiết, xin mời quý bạn đọc xem tại Kênh Cùng bạn đọc sách: https://www.youtube.com/watch?v=qDOG7Tcb9a8

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/phu-nu-viet-nam-nhung-khoang-khac-1920221810141829686.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY