Truyện Con Gái Của Biển Cả - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Con Gái Của Biển Cả
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Con Gái Của Biển Cả
Bạn đang đọc truyện Con Gái Của Biển Cả của tác giả Bái Tang trên trang đọc truyện online. Tên ta, Ursula.Mỗi khi nhắc tới cái tên này đám hải tộc luôn dùng một loại ngữ khí vừa khiếp sợ lại vừa khinh bỉ, mặc dù chúng có thể chỉ là lũ cá tôm với bộ não không lớn hơn hạt đậu bao nhiêu. Ursula là nữ thần hay là nỗi kinh hoàng cho tấc cả các tàu thuyền khi lênh đênh trên biển..?
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Con Gái Của Biển Cả - Cơ hội 09/12/2013
2 Chương 2 Con Gái Của Biển Cả - Vương miện 09/12/2013
3 Chương 3 Con Gái Của Biển Cả - Nảy mầm 09/12/2013
4 Chương 4 Con Gái Của Biển Cả - Quá vãng 09/12/2013
5 Chương 5 Con Gái Của Biển Cả - Khế ước 09/12/2013
6 Chương 6 Con Gái Của Biển Cả - Phản bội 09/12/2013
7 Chương 7 Con Gái Của Biển Cả - Xem kịch 09/12/2013
8 Chương 8 Con Gái Của Biển Cả - Mở màn 09/12/2013
9 Chương 9 Con Gái Của Biển Cả - Dạo đầu 09/12/2013
10 Chương 10 Con Gái Của Biển Cả - Cô lập 09/12/2013
11 Chương 11 Con Gái Của Biển Cả - Độc diễn 09/12/2013
12 Chương 12 Con Gái Của Biển Cả - Người xem 09/12/2013
13 Chương 13 Con Gái Của Biển Cả - Có qua có lại 09/12/2013
14 Chương 14 Con Gái Của Biển Cả - Dấu vết 09/12/2013
15 Chương 15 Con Gái Của Biển Cả - Chuyện khó xử 09/12/2013
16 Chương 16 Con Gái Của Biển Cả - Ngoại truyện 1 09/12/2013
17 Chương 17 Con Gái Của Biển Cả - Tâm sự 09/12/2013
18 Chương 18 Con Gái Của Biển Cả - Bảo vệ 09/12/2013
19 Chương 19 Con Gái Của Biển Cả - Ngoài cuộc 09/12/2013
20 Chương 20 Con Gái Của Biển Cả - Hai mình 09/12/2013
21 Chương 21 Con Gái Của Biển Cả - Khoảng cách 09/12/2013
22 Chương 22 Con Gái Của Biển Cả - Cầu hôn 09/12/2013
23 Chương 23 Con Gái Của Biển Cả - Quyết đấu 09/12/2013
24 Chương 24 Con Gái Của Biển Cả - Chị em 09/12/2013
25 Chương 25 Con Gái Của Biển Cả - Dao găm 09/12/2013
26 Chương 26 Con Gái Của Biển Cả - Ngoại truyện (2) 09/12/2013
27 Chương 27 Con Gái Của Biển Cả - Hôn lễ 09/12/2013
28 Chương 28 Con Gái Của Biển Cả - Lựa chọn và kết thúc 09/12/2013
29 Chương 29 Con Gái Của Biển Cả - Sau đó 09/12/2013
30 Chương 30 Con Gái Của Biển Cả - Ngoại truyện (3) 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-con-gai-cua-bien-ca-558.html