Truyện THI VƯƠNG - Tiên hiệp

  • Tên truyện: THI VƯƠNG
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : THI VƯƠNG
Bạn đang đọc truyện Thi Vương của tác giả Phiêu Vũ trên trang đọc truyện online.Truyện xảy ra trên Vô Tận giới, là thế giới tiên hiệp của bản thân tôi, thế giới này trong tác phẩm kia được nhắc đến tương đối rõ ràng ngay từ đầu, còn trong tác phẩm này, xin để mọi người tìm hiểu nó theo từng chương vậy.Trên Vô Tận giới có rất nhiều tộc loại, nên khi tôi nhắc đến con người, chính là nhắc đến tất cả mọi tộc loài, chứ không phải nói riêng nhân loại.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 THI VƯƠNG - Dị khảo 19/11/2013
2 Chương 2 THI VƯƠNG - Kim Giác Ma Lang 19/11/2013
3 Chương 3 THI VƯƠNG - Tử Vong Ma Pháp 19/11/2013
4 Chương 4 THI VƯƠNG - Nhã Dạ 19/11/2013
5 Chương 5 THI VƯƠNG - Đại hồng nhân 19/11/2013
6 Chương 6 THI VƯƠNG - Mĩ thực danh tửu 19/11/2013
7 Chương 7 THI VƯƠNG - Dạ Chiến chi khởi 19/11/2013
8 Chương 8 THI VƯƠNG - Đại chiến ma pháp 19/11/2013
9 Chương 9 THI VƯƠNG - Bại tẩu 19/11/2013
10 Chương 10 THI VƯƠNG - Chân chính dị khảo 19/11/2013
11 Chương 11 THI VƯƠNG - Tiến nhập hỗn mang 19/11/2013
12 Chương 12 THI VƯƠNG - Trình Tưởng chi tử 19/11/2013
13 Chương 13 THI VƯƠNG - Quyện Long kiến mĩ 19/11/2013
14 Chương 14 THI VƯƠNG - Thần bí nữ tử 19/11/2013
15 Chương 15 THI VƯƠNG - Thiên không thưởng mĩ 19/11/2013
16 Chương 16 THI VƯƠNG - Li biệt – Tái ngộ 19/11/2013
17 Chương 17 THI VƯƠNG - Thực lực 19/11/2013
18 Chương 18 THI VƯƠNG - Linh hồn cảnh giới 19/11/2013
19 Chương 19 THI VƯƠNG - Họa Vũ 19/11/2013
20 Chương 20 THI VƯƠNG - Ám Tuyển 19/11/2013
21 Chương 21 THI VƯƠNG - Thi Cầm 19/11/2013
22 Chương 22 THI VƯƠNG - Dị Truyền Thuyết 19/11/2013
23 Chương 23 THI VƯƠNG - Trúc Lâm Chi Chiến 19/11/2013
24 Chương 24 THI VƯƠNG - Trúc Diệp Tiên Tử 19/11/2013
25 Chương 25 THI VƯƠNG - Lục Nhi 19/11/2013
26 Chương 26 THI VƯƠNG - Trúc Mị Chi Bí 19/11/2013
27 Chương 27 THI VƯƠNG - Tuyệt Thế Cường Giả 19/11/2013
28 Chương 28 THI VƯƠNG - Sinh Tử Chiến 19/11/2013
29 Chương 29 THI VƯƠNG - Xuân Võng 19/11/2013
30 Chương 30 THI VƯƠNG - Phụng Vũ 19/11/2013
31 Chương 31 THI VƯƠNG - Kiến thiên lập địa 19/11/2013
32 Chương 32 THI VƯƠNG - Kịch chiến 19/11/2013
33 Chương 33 THI VƯƠNG - Duyên 19/11/2013
34 Chương 34 THI VƯƠNG - Lân hội 19/11/2013
35 Chương 35 THI VƯƠNG - Cuồng loạn chi cảnh 19/11/2013
36 Chương 36 THI VƯƠNG - Bí Tịch Các 19/11/2013
37 Chương 37 THI VƯƠNG - Nguyệt Thi 19/11/2013
38 Chương 38 THI VƯƠNG - Giam cầm 19/11/2013
39 Chương 39 THI VƯƠNG - Quá khứ của Nhã Dạ 19/11/2013
40 Chương 40 THI VƯƠNG - Phượng Hoàng 19/11/2013
41 Chương 41 THI VƯƠNG - Khởi trình 19/11/2013
42 Chương 42 THI VƯƠNG - Cường giả chi lộ 19/11/2013
43 Chương 43 THI VƯƠNG - Báo thù 19/11/2013
44 Chương 44 THI VƯƠNG - Tạm biệt Phụng Vũ 19/11/2013
45 Chương 45 THI VƯƠNG - Không gian chuyển dịch 19/11/2013
46 Chương 46 THI VƯƠNG - Thoát thai hoán cốt 19/11/2013
47 Chương 47 THI VƯƠNG - Quái thú chi chiến 19/11/2013
48 Chương 48 THI VƯƠNG - Y Nhược chi ca 19/11/2013
49 Chương 49 THI VƯƠNG - Biên bức tử dực 19/11/2013
50 Chương 50 THI VƯƠNG - Kì Lân chi bí 19/11/2013
51 Chương 51 THI VƯƠNG - Lân Nhân hợp nhất 19/11/2013
52 Chương 52 THI VƯƠNG - Cường giả chi ngôn 19/11/2013
53 Chương 53 THI VƯƠNG - Bạo tộc 19/11/2013
54 Chương 54 THI VƯƠNG - Thành toàn 19/11/2013
55 Chương 55 THI VƯƠNG - Tử Vong Ma Long 19/11/2013
56 Chương 56 THI VƯƠNG - Đinh đinh đang đang 19/11/2013
57 Chương 57 THI VƯƠNG - Huyết Lưu Thâm Hải 19/11/2013
58 Chương 58 THI VƯƠNG - Nguyên Thủy Hắc Ám 19/11/2013
59 Chương 59 THI VƯƠNG - Huyết Hải Thâm Cừu 19/11/2013
60 Chương 60 THI VƯƠNG - Tháp trung nữ tử 19/11/2013
61 Chương 61 THI VƯƠNG - Đinh Đang 19/11/2013
62 Chương 62 THI VƯƠNG - Tỉ muội thâm tình 19/11/2013
63 Chương 63 THI VƯƠNG - Tử Huyết Ma Nhãn 19/11/2013
64 Chương 64 THI VƯƠNG - Xuất hải 19/11/2013
65 Chương 65 THI VƯƠNG - Nỗi đau bất chợt 19/11/2013
66 Chương 66 THI VƯƠNG - Lạc Việt Nhị công chúa 19/11/2013
67 Chương 67 THI VƯƠNG - Tàn sát 19/11/2013
68 Chương 68 THI VƯƠNG - Cố chấp và ích kỉ 19/11/2013
69 Chương 69 THI VƯƠNG - Khảo nghiệm cuối cùng 19/11/2013
70 Chương 70 THI VƯƠNG - Sư, Xà, Điểu 19/11/2013
71 Chương 71 THI VƯƠNG - Biến cố Đông Phương 19/11/2013
72 Chương 72 THI VƯƠNG - Nhất Long Tứ Phụng 19/11/2013
73 Chương 73 THI VƯƠNG - Hi vọng 19/11/2013
74 Chương 74 THI VƯƠNG - Thần Đản(1) 19/11/2013
75 Chương 75 THI VƯƠNG - Biệt Lộ Khiêm (1) 19/11/2013
76 Chương 76 THI VƯƠNG - Bất Tử bí sự 19/11/2013
77 Chương 77 THI VƯƠNG - Biệt Ám Tuyển 19/11/2013
78 Chương 78 THI VƯƠNG - Bí sự (1) 19/11/2013
79 Chương 79 THI VƯƠNG - Biệt Phụng Vũ-End 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thi-vuong-25.html