Nguyên lý y học nội khoa Harrison lần thứ 18 hôm nay

Nguyên lý y học nội khoa Harrison xuất bản lần thứ 18

Khám tâm thần: nguyên lý chẩn đoán điều trị, dấu hiệu triệu chứng

Ký ức xa hơn được đánh giá bằng khả năng cung cấp bệnh sử hay hoạt động sống cá nhân của bệnh nhân theo trình tự thời gian

Khám sơ bộ: Trong lúc hỏi bệnh, tìm sự khác biệt trong cách giao tiếp và xác định bệnh nhân có nhớ, nhắc lại sự việc gần đây và quá khứ hay không.

Khám tâm thần được thực hiện ngay khi bác sỹ bắt đầu quan sát và nói chuyện với bệnh nhân. Mục đích khám tâm thần là đánh giá sự tập trung, định hướng, trí nhớ, thấu hiểu, quyết đoán, nắm được thông tin chung. Kiểm tra sự tập trung bằng cách bệnh nhân đáp ứng mỗi khi một vật cụ thể tái xuất hiện trong danh sách. Kiểm tra định hướng bằng cách hỏi về ngày, tháng, vị trí. Đánh giá trí nhớ: yêu cầu bệnh nhân nhắc lại ngay lập tức chuỗi con số hay đồ vật trong thời gian xác định (vd, 5 và 15 phút). Ký ức xa hơn được đánh giá bằng khả năng cung cấp bệnh sử hay hoạt động sống cá nhân của bệnh nhân theo trình tự thời gian. Nhắc lại sự kiện lịch sử hay thời gian của sự kiện hiện tại có thể được dùng để đánh giá kiến thức. Chức năng ngôn ngữ bao gồm đánh giá nói tự nhiên, đặt tên, nhắc lại, đọc, viết và hiểu. Những kiểm tra khác bao gồm khả năng vẽ và sao chép, tính toán, giải thích câu tục ngữ hay vấn đề logic, định hướng trái-phải, nêu tên và chỉ đúng từng phần cơ thể , ... cũng quan trọng.

Khám tầm soát hữu ích về chức năng nhận thức là dùng thang đánh giá tâm thần tối thiểu.

Bảng. THANG ĐÁNH GIÁ TÂM THẦN TỐI THIỂU

Thang điểm đánh giá tâm thần kinh

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-kham-tam-than-nguyen-ly-chan-doan-dieu-tri-dau-hieu-trieu-chung-48976.html)
Từ khóa: khám tâm thần

Chủ đề liên quan:

khám tâm thần

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY