Truyện Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Truyện teen

  • Tên truyện: Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không?
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/01/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không?
Cô bé ngốc khiến anh phải để tâm, phải âm thầm lo lắng, tưởng như sẽ bình lặng ai dè có ai nhảy vào cuộc đời của anh

Anh là Hot boy của trường, thiếu gia tập đoàn cổ đông lớn nhất thế giới.

Trẻ con,thỉnh thoảng hơi không bình thường ,cầm đầu hắc băng dù chỉ 17 tuổi.

Nàng là Emi, tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới, xinh đẹp, giỏi giang, trẻ con cùng tuổi với anh.

Cô và anh là cặp đôi tuổi teen lãng mạn nhưng cũng rất trái khoái, tình eyeu của họ sẽ nảy nở ra sao ?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 1 28/01/2014
2 Chương 2 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 2 28/01/2014
3 Chương 3 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 3 28/01/2014
4 Chương 4 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 4 28/01/2014
5 Chương 5 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 5 28/01/2014
6 Chương 6 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 6 28/01/2014
7 Chương 7 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 7 28/01/2014
8 Chương 8 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 8 28/01/2014
9 Chương 9 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 9 28/01/2014
10 Chương 10 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 10 28/01/2014
11 Chương 11 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 11 28/01/2014
12 Chương 12 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 12 28/01/2014
13 Chương 13 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 13 28/01/2014
14 Chương 14 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 14 28/01/2014
15 Chương 15 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 15 28/01/2014
16 Chương 16 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 16 28/01/2014
17 Chương 17 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 17 28/01/2014
18 Chương 18 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 18 28/01/2014
19 Chương 19 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 19 28/01/2014
20 Chương 20 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 20 28/01/2014
21 Chương 21 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 21 28/01/2014
22 Chương 22 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 22 28/01/2014
23 Chương 23 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 23 28/01/2014
24 Chương 24 Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không? - Chương 24 28/01/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-be-ngoc-lam-vo-anh-duoc-khong-1659.html