Truyện MA KIẾM LỤC - Tiên hiệp

  • Tên truyện: MA KIẾM LỤC
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : MA KIẾM LỤC
Bạn đang đọc truyện Ma Kiếm Lục của tác gỉa Tàn Nguyệt Bi Mộng trên trang đọc truyện online. Một đôi thiên nữ - thiên ma, vì khối tình si mà khổ ải luân hồi ba kiếp.

Chốn nhân gian, có người chỉ vì mất đi hồng nhan tri kỷ, một đêm đã bạc mái đầu.

Tan mộng mười năm, tâm đầy oán hận, chàng xả thân nhập vào ma đạo.

Gặp lại người xưa, lòng chìm trong mơ, nàng ngu ngơ lạc lối sai tình.

Ái tình chân chính, nhưng đầy đau thương.

Cuộc đời khổ ải, lệ khóc vì ai?

Ruột đứt từng đoạn, mất cả nửa cuộc đời, nhưng .

không oán thù .

không hối hận!Một thanh ma kiếm, chém đến vạn trượng trời cao, để lại xương khô muôn đống,Một cỗ ma đao, đánh khắp phù thế trần ai, chém sạch vạn đoạn tình li.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 MA KIẾM LỤC - Vong trần bi ca, tiếu dẫn U Minh lộ 19/11/2013
2 Chương 2 MA KIẾM LỤC - Tiếu khán hồng trần, du thưởng Tây Tử Hồ 19/11/2013
3 Chương 3 MA KIẾM LỤC - Thần bí A Cửu, Trọng kim cầu danh họa 19/11/2013
4 Chương 4 MA KIẾM LỤC - Tiến thoái lưỡng nan, bất biến ứng vạn biến 19/11/2013
5 Chương 5 MA KIẾM LỤC - Dạ sấm Liễu phủ, Thập Nhất hiển thân thủ 19/11/2013
6 Chương 6 MA KIẾM LỤC - A Cửu thiết chuỷ, hí sọa đại tài tử 19/11/2013
7 Chương 7 MA KIẾM LỤC - Long Phụng Trình Tường, tống tẩu tiểu sát tinh 19/11/2013
8 Chương 8 MA KIẾM LỤC - Hoàng đế mật chỉ, bi tùng thiên thượng lai 19/11/2013
9 Chương 9 MA KIẾM LỤC - Nhất sự vô thành, thời quang tuỳ lưu thuỷ 19/11/2013
10 Chương 10 MA KIẾM LỤC - Nhân gian tiên tử, Tây Thục thần bí hành 19/11/2013
11 Chương 11 MA KIẾM LỤC - Nhật lạc nguyệt xuất, Lang Vương động ngộ hiểm 19/11/2013
12 Chương 12 MA KIẾM LỤC - Lang Vương thần uy, Thập Nhất ngật đại khuy 19/11/2013
13 Chương 13 MA KIẾM LỤC - Tin tức Lâu chủ, hy vọng lại thất vọng 19/11/2013
14 Chương 14 MA KIẾM LỤC - Thùy dữ tranh phong, vị lai đích mê mang 19/11/2013
15 Chương 15 MA KIẾM LỤC - Thương thiên bất công, tam nhân trình anh hùng 19/11/2013
16 Chương 16 MA KIẾM LỤC - Hà vi chân tình, song lệ lạc quân tiền 19/11/2013
17 Chương 17 MA KIẾM LỤC - Thiên thốc chi âm, nhân gian đích kỳ tích 19/11/2013
18 Chương 18 MA KIẾM LỤC - Sinh tử ly biệt , tối thâm huynh đệ tình 19/11/2013
19 Chương 19 MA KIẾM LỤC - Đại nạn bất tử, xảo đắc thiên niên đan 19/11/2013
20 Chương 20 MA KIẾM LỤC - Băng hỏa tiên ngao, vấn quân hà vi lai 19/11/2013
21 Chương 21 MA KIẾM LỤC - Bích ngọc hoa chỉ, phàm trần hoa ngữ hương 19/11/2013
22 Chương 22 MA KIẾM LỤC - Vô lại thư sinh, nộ phát xung quan xứ 19/11/2013
23 Chương 23 MA KIẾM LỤC - Nhất ba vị bình, kế tục hướng tây hành 19/11/2013
24 Chương 24 MA KIẾM LỤC - Hồi thủ Phong Ma, vọng quân Thần Môn hành 19/11/2013
25 Chương 25 MA KIẾM LỤC - Vấn tầm y nhân, đang hỏa lan san xứ 19/11/2013
26 Chương 26 MA KIẾM LỤC - Tiền trần vãng sự, nhất sanh đích hạnh phúc 19/11/2013
27 Chương 27 MA KIẾM LỤC - Giai nhân tương bạn, tiền thế tự tương thức 19/11/2013
28 Chương 28 MA KIẾM LỤC - Ngộ nhập lang khẩu, khúc chung hóa kiếp nan 19/11/2013
29 Chương 29 MA KIẾM LỤC - Linh tâm chi thảo, cơ quái đích ma cô 19/11/2013
30 Chương 30 MA KIẾM LỤC - Thiên chi dựng dục, tại vong phàm trần gian 19/11/2013
31 Chương 31 MA KIẾM LỤC - Thất chủng hoa hương, thủy tinh Lưu Ly Thảo 19/11/2013
32 Chương 32 MA KIẾM LỤC - Lan san y nhân, thanh hương ma cô thang 19/11/2013
33 Chương 33 MA KIẾM LỤC - Thiên Niên Chi Chiến, Trảm Thiên Bạt kiếm Thức 19/11/2013
34 Chương 34 MA KIẾM LỤC - Song Diện Y Nhân, Đàm Hoa Vi Thùy Hiện 19/11/2013
35 Chương 35 MA KIẾM LỤC - Hoa Vi Thùy Khai, Hựu Vi Thùy Điêu Tạ 19/11/2013
36 Chương 36 MA KIẾM LỤC - Tiên tử phàm trần, A Cửu ngộ tình địch 19/11/2013
37 Chương 37 MA KIẾM LỤC - Bái Phỏng Thần Môn, Phàm Nhân Phiền Tâm Sự 19/11/2013
38 Chương 38 MA KIẾM LỤC - Khinh phong u u, luận tam giới giang hồ 19/11/2013
39 Chương 39 MA KIẾM LỤC - Đầu Sáp Kê Mao, Dữ Thanh Thiên Bỉ Cao 19/11/2013
40 Chương 40 MA KIẾM LỤC - Chiêu Phong Dẫn Điệp, Phù Hoa Nhân Sinh Mộng 19/11/2013
41 Chương 41 MA KIẾM LỤC - Phục Ma Đại Trận, Phục Ma Tâm Dục Tĩnh 19/11/2013
42 Chương 42 MA KIẾM LỤC - Phong Ma Trừ Quái, Kinh Tẩu Thiên Thượng Nhân 19/11/2013
43 Chương 43 MA KIẾM LỤC - Mộng huyễn bào ảnh, tử sắc phát tùy phong 19/11/2013
44 Chương 44 MA KIẾM LỤC - Nhân sinh khổ đoản, ức mộng số bách niên 19/11/2013
45 Chương 45 MA KIẾM LỤC - Tĩnh dạ thâm đàm, tha hương ngộ cố nhân 19/11/2013
46 Chương 46 MA KIẾM LỤC - Phật pháp vô biên, thập niên đích thừa nặc 19/11/2013
47 Chương 47 MA KIẾM LỤC - Bạt kiếm vô tình, toái tinh khởi kiếm thức 19/11/2013
48 Chương 48 MA KIẾM LỤC - Tái ngộ sát thủ, băng lãnh đích ôn nhu 19/11/2013
49 Chương 49 MA KIẾM LỤC - Nhất cá thuấn gian, vĩnh viễn hữu đa viễn 19/11/2013
50 Chương 50 MA KIẾM LỤC - Bất ly bất khí, tình tại tâm thâm xứ 19/11/2013
51 Chương 51 MA KIẾM LỤC - Thất Nguyệt lưu hỏa, huy kiếm trảm bạc lang 19/11/2013
52 Chương 52 MA KIẾM LỤC - Ninh tử bất thú, tối độc phụ nhân tâm 19/11/2013
53 Chương 53 MA KIẾM LỤC - Thiên nhai hải giác, vô lực đích nặc ngôn 19/11/2013
54 Chương 54 MA KIẾM LỤC - Duyên diệt duyên khởi, toái tâm tình vô ngôn 19/11/2013
55 Chương 55 MA KIẾM LỤC - Lạc Tuyết tương tụ, ná nhất trích nhãn lệ 19/11/2013
56 Chương 56 MA KIẾM LỤC - Bôi trung biệt tửu, minh nguyệt vị thùy khuyết. 19/11/2013
57 Chương 57 MA KIẾM LỤC - Thanh Âm Nhã Các, Lục Châu đích uy hiếp. 19/11/2013
58 Chương 58 MA KIẾM LỤC - Cửu Liên Phong hạ, Thanh Âm Nhã Các trung. 19/11/2013
59 Chương 59 MA KIẾM LỤC - Phiêu Tuyết hoa hải, hạnh phúc đích bi thương. 19/11/2013
60 Chương 60 MA KIẾM LỤC - Bảo tàng chi hành, hà xứ bất tương phùng. 19/11/2013
61 Chương 61 MA KIẾM LỤC - Động trung cơ quan, tối nan biệt ly nhân 19/11/2013
62 Chương 62 MA KIẾM LỤC - Địa hạ đảo tự, nguyên lai duyên thử thời 19/11/2013
63 Chương 63 MA KIẾM LỤC - Ân oán tình cừu, lưỡng nhân đích y kháo 19/11/2013
64 Chương 64 MA KIẾM LỤC - Ngộ hiểm trung hiểm, tiếu tử vong chi mĩ. 19/11/2013
65 Chương 65 MA KIẾM LỤC - Ná nhất trích nhãn lệ, khả tri vị thùy lạc 19/11/2013
66 Chương 66 MA KIẾM LỤC - Vũ nguyệt thần kiếm, loạn kiếm thập tam thức 19/11/2013
67 Chương 67 MA KIẾM LỤC - Linh kiếm trạch chủ, phỏng tự nhân vô tình 19/11/2013
68 Chương 68 MA KIẾM LỤC - Ly động thoát hiểm, túy nhân đích khinh vẫn 19/11/2013
69 Chương 69 MA KIẾM LỤC - Ma kiếm Bi Mộng, bồi hồi trung quyết trạch 19/11/2013
70 Chương 70 MA KIẾM LỤC - Ám môn sát thủ, hà xứ bất tương phùng 19/11/2013
71 Chương 71 MA KIẾM LỤC - Kim phi tích bỉ, kiếm ma thị nhân tâm 19/11/2013
72 Chương 72 MA KIẾM LỤC - Ma môn báo phục, bi thương đích thế giới 19/11/2013
73 Chương 73 MA KIẾM LỤC - Khắc cốt minh tâm, na nhất cá vĩnh hằng 19/11/2013
74 Chương 74 MA KIẾM LỤC - Sanh vô tha luyến, phong đái bi thương tẩu 19/11/2013
75 Chương 75 MA KIẾM LỤC - Tam thế luân hồi, kim sinh chi ngã dục thành ma 19/11/2013
76 Chương 76 MA KIẾM LỤC - Nhất mộng thập niên, tâm tự Hoàng Hà thủy mang mang 19/11/2013
77 Chương 77 MA KIẾM LỤC - Minh thống ám thong, thập niên sinh tử lưỡng mang mang 19/11/2013
78 Chương 78 MA KIẾM LỤC - Kinh thiên khấp quỷ, hoa tự phiêu linh kiếm tranh phong 19/11/2013
79 Chương 79 MA KIẾM LỤC - Tâm toái vô ngân, y nhân lạc lệ đào hoa phấn 19/11/2013
80 Chương 80 MA KIẾM LỤC - Ngô tâm dục tĩnh, thế sự khởi năng tận nhân ý 19/11/2013
81 Chương 81 MA KIẾM LỤC - Trảm Thiên Bạt Kiếm, sát kỳ hồn bất thương kỳ thân 19/11/2013
82 Chương 82 MA KIẾM LỤC - Quang chi lợi nhận, sát quỷ thị phách kinh chúng nhân 19/11/2013
83 Chương 83 MA KIẾM LỤC - Nghịch phong nhi vũ, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên 19/11/2013
84 Chương 84 MA KIẾM LỤC - Phù sinh nhược mộng, thượng thiên thanh dục minh nguyệt 19/11/2013
85 Chương 85 MA KIẾM LỤC - Hỏa chi tinh linh, triền thanh đông lưu hỏa liên thiên 19/11/2013
86 Chương 86 MA KIẾM LỤC - Sinh tử nhất thuấn, ước mộng chi tử vong lãng mạn 19/11/2013
87 Chương 87 MA KIẾM LỤC - Hắc thạch tinh anh, nghịch thiên hành bạt kiếm trảm 19/11/2013
88 Chương 88 MA KIẾM LỤC - Long ngâm hổ khiếu, phong khởi hề thiên địa biến sắc 19/11/2013
89 Chương 89 MA KIẾM LỤC - Kiếm trảm long thủ, cuồng bạo chi toái tinh khởi kiếm 19/11/2013
90 Chương 90 MA KIẾM LỤC - Bạch hổ phục chủ, thiên niên hận chi ngã thị thùy 19/11/2013
91 Chương 91 MA KIẾM LỤC - Ngôn chấn long thần, kiếm khiếu tam giới ma vi chân 19/11/2013
92 Chương 92 MA KIẾM LỤC - Vô ngôn khí mộng, lệ dĩ can tâm vi thùy tái 19/11/2013
93 Chương 93 MA KIẾM LỤC - Sinh tử mang mang, dạ lai u mộng hốt hoàn hương 19/11/2013
94 Chương 94 MA KIẾM LỤC - Vĩnh Hằng chi thành, vô giản đạo tam phân thiên hạ 19/11/2013
95 Chương 95 MA KIẾM LỤC - Phù Hoa sơn trang, danh dự bối hậu đích đại giới 19/11/2013
96 Chương 96 MA KIẾM LỤC - Tình nhân linh đang, chân tâm ái tha đích vi tiếu 19/11/2013
97 Chương 97 MA KIẾM LỤC - Huyết phù dữ kiếm, vi danh lợi xá thân vong tử 19/11/2013
98 Chương 98 MA KIẾM LỤC - Thiên Chi ma đao, ma chi khí tức cuồng bạo 19/11/2013
99 Chương 99 MA KIẾM LỤC - Vĩnh Hằng chi thành, Bi Mộng Kiếm hiển lộ thần oai 19/11/2013
100 Chương 100 MA KIẾM LỤC - Trần ai lạc định, kiếm tại thủ thùy dữ tranh phong 19/11/2013
101 Chương 101 MA KIẾM LỤC - Vãng sự tùy phong, gia đích hạnh phúc thị ôn noãn 19/11/2013
102 Chương 102 MA KIẾM LỤC - Sinh tử đối quyết, vi hư vô vong sinh vong tử 19/11/2013
103 Chương 103 MA KIẾM LỤC - Vô thức quy kiếm, ý dục trảm Ly Tâm thương hồn 19/11/2013
104 Chương 104 MA KIẾM LỤC - Tam thế tình duyến, bị thiên thần trớ chú đích ái 19/11/2013
105 Chương 105 MA KIẾM LỤC - Thiên băng địa liệt, kiếp trung kiếp Cửu U tử linh 19/11/2013
106 Chương 106 MA KIẾM LỤC - Tuyệt đối thật lực, Cửu U chi Ma thần tô tỉnh 19/11/2013
107 Chương 107 MA KIẾM LỤC - Cố nhân tương kiến, bằng hữu đích mạt nhật vi tiếu 19/11/2013
108 Chương 108 MA KIẾM LỤC - Vi nễ kiêu ngạo, thùy thuyết nữ tử bất như nam 19/11/2013
109 Chương 109 MA KIẾM LỤC - Thống khổ quyết trạch, bạt kiếm chỉ vi mông lông mỹ 19/11/2013
110 Chương 110 MA KIẾM LỤC - Bi khổ thập niên, thỉnh quân hồi thủ bất tương vọng 19/11/2013
111 Chương 111 MA KIẾM LỤC - Phong Đô Quỷ Thành, vi hồng nhan dục kiến Ma thần 19/11/2013
112 Chương 112 MA KIẾM LỤC - Vong tình khí ái, Ma Trung Ma dục đọa hồng trần 19/11/2013
113 Chương 113 MA KIẾM LỤC - Vi ái thủ hộ, tha đích lệ thị băng lãnh đích 19/11/2013
114 Chương 114 MA KIẾM LỤC - Thiên thượng nhân giản, tứ hải ngũ châu tầm truyện thuyết 19/11/2013
115 Chương 115 MA KIẾM LỤC - Si kiếm nhất mộng, kiếm quang hóa thải hồng tinh thần 19/11/2013
116 Chương 116 MA KIẾM LỤC - Dĩ phụ chi danh, tầm Thất Nguyệt Vĩnh Hằng chi thành 19/11/2013
117 Chương 117 MA KIẾM LỤC - Đọa lạc Thần giới, ức thất thiên niên đích ái luyến 19/11/2013
118 Chương 118 MA KIẾM LỤC - Thần giới minh đô, vấn tâm sự thần bí nhị nữ 19/11/2013
119 Chương 119 MA KIẾM LỤC - Hải ngoại chi đảo, ngộ vi yêu ngư nhân tứ tán 19/11/2013
120 Chương 120 MA KIẾM LỤC - Thật lực dụ hoặc, vi tín niệm bạt kiếm đoạn thủy 19/11/2013
121 Chương 121 MA KIẾM LỤC - Đại trí tuệ giả, nhất vi trần tam thiên thế giới 19/11/2013
122 Chương 122 MA KIẾM LỤC - Cô thân nhập đỗng, nhãn trúng đích hắc ám vị tri 19/11/2013
123 Chương 123 MA KIẾM LỤC - Tử vong chi vũ, quy tứ thức vi kiếm vô thức 19/11/2013
124 Chương 124 MA KIẾM LỤC - Thiên chi tinh hoa, vi tín niệm vong khước sanh tử 19/11/2013
125 Chương 125 MA KIẾM LỤC - Tà ác kí ức, song long hiện mê mang không gian 19/11/2013
126 Chương 126 MA KIẾM LỤC - Di biến tiến hóa, hồng sắc đích tinh linh chi hỏa 19/11/2013
127 Chương 127 MA KIẾM LỤC - Kiếm giả chi mộ, phá thiên đạo nhất tịch đốn ngộ 19/11/2013
128 Chương 128 MA KIẾM LỤC - Thần tiễn đại thành, đắc nhất vật nhi thất tứ thức 19/11/2013
129 Chương 129 MA KIẾM LỤC - Cường hành phong ấn, Cửu U Ma Thần đích thệ ngôn 19/11/2013
130 Chương 130 MA KIẾM LỤC - Mĩ lệ hoang ngôn, lãnh nguyệt hạ ác độc âm mưu 19/11/2013
131 Chương 131 MA KIẾM LỤC - Lãnh nguyệt khinh phong, ma thập nhị thiên hỏa phần tâm 19/11/2013
132 Chương 132 MA KIẾM LỤC - Tà ác âm mưu, thiện ý đích di hồn hoán phách 19/11/2013
133 Chương 133 MA KIẾM LỤC - Kí ức trần tẩy, tâm dục toái vi ái đọa lạc 19/11/2013
134 Chương 134 MA KIẾM LỤC - Nguyệt quang ái nhân, lưu tinh vũ hạ đích nguyện vọng 19/11/2013
135 Chương 135 MA KIẾM LỤC - Tự ảo thị chân, bạo phong vũ tiền đích bình tĩnh 19/11/2013
136 Chương 136 MA KIẾM LỤC - Ma thần trọng hiện, Tô gia thiếu gia đích điều kiện 19/11/2013
137 Chương 137 MA KIẾM LỤC - Tương sanh tương khắc, bi khổ Ma thần đích sát tinh 19/11/2013
138 Chương 138 MA KIẾM LỤC - Lưu manh đại thiểu, ma tí đáng Lam Nhận Thiên Đao 19/11/2013
139 Chương 139 MA KIẾM LỤC - Minh giới tà đế, trường đao giả thiên hạ vô song 19/11/2013
140 Chương 140 MA KIẾM LỤC - Đạp kiếm du thiên, phàm nhân tâm Ma thần dụ hoặc 19/11/2013
141 Chương 141 MA KIẾM LỤC - Vi ái si mê, bất khả cứu dược đích hoang ngôn 19/11/2013
142 Chương 142 MA KIẾM LỤC - Huynh muội đàm tâm, vi tiểu muội đao thí tình lang 19/11/2013
143 Chương 143 MA KIẾM LỤC - Chân giả Liễu Dật, hắc phát nhân đại thế bạch phát 19/11/2013
144 Chương 144 MA KIẾM LỤC - Đao trảm trường kiếm, bất thị oan gia bất tụ đầu 19/11/2013
145 Chương 145 MA KIẾM LỤC - Vọng động sát ky, vấn thiên đa cao địa đa hậu 19/11/2013
146 Chương 146 MA KIẾM LỤC - Đao phách Ma thần, minh tâm giả thắng vương bại khấu 19/11/2013
147 Chương 147 MA KIẾM LỤC - Thiện lương đích tâm, đao quang kiếm ảnh đích ôn nhu 19/11/2013
148 Chương 148 MA KIẾM LỤC - Thế ngoại đào viên, một hữu kí ức đích hạnh phúc 19/11/2013
149 Chương 149 MA KIẾM LỤC - Chân ái nan tuyệt, vi ái giá khởi hoang ngôn mộng 19/11/2013
150 Chương 150 MA KIẾM LỤC - Hỗn Độn tiên cảnh, khán bất đáo vị lai đích ái 19/11/2013
151 Chương 151 MA KIẾM LỤC - Đạp kiếm truy vân, tây côn luân Hỗn Độn Tiên Cảnh 19/11/2013
152 Chương 152 MA KIẾM LỤC - Bất quy chi lộ, nguyện vi na nhất khắc trầm luân 19/11/2013
153 Chương 153 MA KIẾM LỤC - Hạnh phúc tiên cảnh, ký đắc đối tha thuyết phiêu lượng 19/11/2013
154 Chương 154 MA KIẾM LỤC - Thủy tinh chi lệ, tưởng nhĩ mộng lý đích nhật tử 19/11/2013
155 Chương 155 MA KIẾM LỤC - Thanh sáp bình quả, Tô đại thiếu đích phiền tâm sự 19/11/2013
156 Chương 156 MA KIẾM LỤC - Tư tâm tư dục, ngộ thính ma ngôn dục tranh phong 19/11/2013
157 Chương 157 MA KIẾM LỤC - Ma Thần trọng quy, dĩ thật hoa phân thiên hạ thế 19/11/2013
158 Chương 158 MA KIẾM LỤC - Mộng đổng thiếu niên, dĩ kinh tử vong đích ái tình 19/11/2013
159 Chương 159 MA KIẾM LỤC - Tam giới phân tranh, Thiên cực tinh cung đích quật khởi 19/11/2013
160 Chương 160 MA KIẾM LỤC - Uy chấn chính ma, Anh hùng thiếp quảng yêu kiêu hùng 19/11/2013
161 Chương 161 MA KIẾM LỤC - Ma thần kế mưu, ái liễu bất cai ái đích nhân 19/11/2013
162 Chương 162 MA KIẾM LỤC - Tham phá thiên đạo, nhập kiếm đạo ngộ hư vô thức 19/11/2013
163 Chương 163 MA KIẾM LỤC - Thiên thiên cá dạ, tại na nhai giác đích chúc phúc 19/11/2013
164 Chương 164 MA KIẾM LỤC - Tình hám thiên địa, vạn vật bi thất sắc hoa khai 19/11/2013
165 Chương 165 MA KIẾM LỤC - Cửu nguyệt phiêu tuyết, ma chi lệ quân tâm dục toái 19/11/2013
166 Chương 166 MA KIẾM LỤC - Tử vong chi quang, tha li khai chích vi chân tướng 19/11/2013
167 Chương 167 MA KIẾM LỤC - Thiên Chi truyền thuyết, tây bắc chi Di vong sâm lâm 19/11/2013
168 Chương 168 MA KIẾM LỤC - Quang long hiện thế, ý thức trung trí mệnh nhất kích 19/11/2013
169 Chương 169 MA KIẾM LỤC - Hàng long thần kiếm, Ma thần hiện tha đích uy hiếp 19/11/2013
170 Chương 170 MA KIẾM LỤC - Trí mệnh dụ hoặc, đại chiến tiền nhất xúc tức phát 19/11/2013
171 Chương 171 MA KIẾM LỤC - Sát lục chi tâm, phong vân biến bi thảm Nhân gian 19/11/2013
172 Chương 172 MA KIẾM LỤC - Tử vong biên duyến, lục dục hồng trần ma hữu ái 19/11/2013
173 Chương 173 MA KIẾM LỤC - Bi ma chi lệ, sang kì tích trọng tạo Long Hoàng 19/11/2013
174 Chương 174 MA KIẾM LỤC - Vi hận vi ái, ngộ nhập kì bàn cục trung cục 19/11/2013
175 Chương 175 MA KIẾM LỤC - Ân oán giang hồ, si nhân thuyết mộng hà thì hưu 19/11/2013
176 Chương 176 MA KIẾM LỤC - Cục trung hữu kế, khán đáo bất đại biểu chân tướng 19/11/2013
177 Chương 177 MA KIẾM LỤC - Trường đao ma kiếm, cửu trùng thiên ngoại đích bí mật 19/11/2013
178 Chương 178 MA KIẾM LỤC - Mộng ức thập niên, giản đan ái na tâm sở ái 19/11/2013
179 Chương 179 MA KIẾM LỤC - Tâm đích bì quyện, toàn thế giới đô khả phóng khí 19/11/2013
180 Chương 180 MA KIẾM LỤC - Thất nhật tư quá, phó phật môn thập niên chi ước 19/11/2013
181 Chương 181 MA KIẾM LỤC - Thiên nhai hải giác, thất minh nhân đạp tam trọng lãng 19/11/2013
182 Chương 182 MA KIẾM LỤC - Phá lãng nhi xuất, kiếm dục trảm thâm hải yêu thú 19/11/2013
183 Chương 183 MA KIẾM LỤC - Sanh sanh tương thác, Thiên Nhai Hải Giác bỉ ngạn hoa 19/11/2013
184 Chương 184 MA KIẾM LỤC - Cửu chủng nhãn lệ, Bỉ Ngạn chi hoa đích trớ chú 19/11/2013
185 Chương 185 MA KIẾM LỤC - Lam thị A phi, mạch sanh đích thương lương thế giới 19/11/2013
186 Chương 186 MA KIẾM LỤC - Tứ dực long thú, Mạc Tang châu Diệp La Bách Hoa 19/11/2013
187 Chương 187 MA KIẾM LỤC - Thần bí thiếu niên, Diệp La thành Bách Hoa tuyển thân 19/11/2013
188 Chương 188 MA KIẾM LỤC - Liệt Diễm tinh cung, tam thiếu chủ dữ Vũ Trầm Tinh 19/11/2013
189 Chương 189 MA KIẾM LỤC - Thiên kiều bách mị, khước hữu nhân độc ái nhất chủng 19/11/2013
190 Chương 190 MA KIẾM LỤC - Tinh dữ băng điểu, minh chi giới đạo pháp các tu 19/11/2013
191 Chương 191 MA KIẾM LỤC - Tinh hóa chân thân, hắc sắc đích đọa lạc vũ dực 19/11/2013
192 Chương 192 MA KIẾM LỤC - Ngọc chỉ phá địch, dục luận văn nhất thí cao hạ 19/11/2013
193 Chương 193 MA KIẾM LỤC - Diệu bút đan thanh, hắc dữ bạch vô biên tư niệm 19/11/2013
194 Chương 194 MA KIẾM LỤC - Cửu xích tinh đao, phong dục tĩnh vô tình đao kiếm 19/11/2013
195 Chương 195 MA KIẾM LỤC - Huyền Tinh Võng Lôi, sinh mệnh biên duyến đích trất tức 19/11/2013
196 Chương 196 MA KIẾM LỤC - Ma công phản phệ, na nhất khắc quân dĩ mạt lộ 19/11/2013
197 Chương 197 MA KIẾM LỤC - Công chúa đổ ước, dụng nhất sinh hoán cá hi vọng 19/11/2013
198 Chương 198 MA KIẾM LỤC - Nhất khúc thương tình, sinh sinh thác bỉ ngạn vô lệ 19/11/2013
199 Chương 199 MA KIẾM LỤC - Băng Tâm chi thảo, Diệp La thị nội đích chiến tranh 19/11/2013
200 Chương 200 MA KIẾM LỤC - Tam thị tu luyện, bạch phát thư sinh đích kế mưu 19/11/2013
201 Chương 201 MA KIẾM LỤC - Tri âm chi nhân, tĩnh dạ tư bối phụ vĩnh hằng 19/11/2013
202 Chương 202 MA KIẾM LỤC - Thiên bất phùng thì, kiếm nhược vô tình kiếm vô ưu 19/11/2013
203 Chương 203 MA KIẾM LỤC - Nhân tâm bổn thiện, thế dữ sự ma kiếm vô tình 19/11/2013
204 Chương 204 MA KIẾM LỤC - Chân thật mộng cảnh, song mục phục minh khán y nhân 19/11/2013
205 Chương 205 MA KIẾM LỤC - Huyết sắc ngạc mộng, Bi Tứ Thức kiếm ảnh mê mang 19/11/2013
206 Chương 206 MA KIẾM LỤC - Hồng sắc quỷ ảnh, thủ hộ đích di thất thế giới 19/11/2013
207 Chương 207 MA KIẾM LỤC - Sát lục chi tâm, ma vi tôn kiếm vi vương giả 19/11/2013
208 Chương 208 MA KIẾM LỤC - Vọng quân hồi thủ, vật dĩ ma kiếm vấn thiên hạ 19/11/2013
209 Chương 209 MA KIẾM LỤC - Bỉ Ngạn Hoa Khai, lệ kì nhất ma chi bi thương 19/11/2013
210 Chương 210 MA KIẾM LỤC - Chỉ xích thiên nhai, Thất Nguyệt tư niệm hóa hoàng sa 19/11/2013
211 Chương 211 MA KIẾM LỤC - Trích huyết thành ma, kỉ phân sinh tử kỉ phân ưu 19/11/2013
212 Chương 212 MA KIẾM LỤC - Minh tịch hà tịch, Thất Nguyệt hồng nhan không bi thiết 19/11/2013
213 Chương 213 MA KIẾM LỤC - Bàn Cổ chi địa, khán hoa lạc mộng trung y nhân 19/11/2013
214 Chương 214 MA KIẾM LỤC - Hữu ái hữu hận, Bàn Cổ lưu hạ đích mê ngữ 19/11/2013
215 Chương 215 MA KIẾM LỤC - Chung cực mộng cảnh, tiên tri đích đao sơn hỏa hải 19/11/2013
216 Chương 216 MA KIẾM LỤC - Mộng tỉnh thập phân, như quả nhĩ hoàn kí đắc ngã 19/11/2013
217 Chương 217 MA KIẾM LỤC - Trọng phản chân thật, Đại hoang sơn quái thú tá binh 19/11/2013
218 Chương 218 MA KIẾM LỤC - Đại hoang chi lữ, Ma kiếm động băng long hiện thế 19/11/2013
219 Chương 219 MA KIẾM LỤC - Hàn băng chi lực, đại trượng phu năng khuất năng thân 19/11/2013
220 Chương 220 MA KIẾM LỤC - Ngân Lân tuyến xà, nguyên thủy đích lực lượng chi chiến 19/11/2013
221 Chương 221 MA KIẾM LỤC - Thiết Thạch trợ trận, Đại hoang sơn thần long tại hiện 19/11/2013
222 Chương 222 MA KIẾM LỤC - Long thú ác chiến, nhân vô lực Bi Mộng Kiếm thất 19/11/2013
223 Chương 223 MA KIẾM LỤC - Thu phục thần long, sáng Phù Nhược thần kiếm kĩ năng 19/11/2013
224 Chương 224 MA KIẾM LỤC - Binh lâm thành hạ, chiến tranh trung Bách Hoa khốc khấp 19/11/2013
225 Chương 225 MA KIẾM LỤC - Quần thú giải nan, Diệp La thị thần khí chi mê 19/11/2013
226 Chương 226 MA KIẾM LỤC - Thần khí thần kĩ, huyết như vũ vạn kiếm nhược võng 19/11/2013
227 Chương 227 MA KIẾM LỤC - Thị tộc trữ tĩnh, tầm Thất Nguyệt biệt Vô Lệ thành 19/11/2013
228 Chương 228 MA KIẾM LỤC - Bái phỏng Lôi Quân, lộ ngộ tinh cung tam thiểu chủ 19/11/2013
229 Chương 229 MA KIẾM LỤC - Nhân khứ lâu không, Minh Nguyệt thị thần bí sát thủ 19/11/2013
230 Chương 230 MA KIẾM LỤC - Nguyệt thần chi lệ, đương ngẫu nhiên biến thành chú định 19/11/2013
231 Chương 231 MA KIẾM LỤC - Tuyệt đối đại biểu, Ma giới dữ A tu la giới 19/11/2013
232 Chương 232 MA KIẾM LỤC - Tiểu trấn tương ngộ, dạ thâm bôi tửu thức anh hùng 19/11/2013
233 Chương 233 MA KIẾM LỤC - Hư không chi kính, thú nhĩ tố vị lai tương công 19/11/2013
234 Chương 234 MA KIẾM LỤC - Bách hoa chi lệ, ái dụng trầm mặc khứ thủ hộ 19/11/2013
235 Chương 235 MA KIẾM LỤC - Do duyên nhi khởi, lai đảo loạn đích Vũ Trầm Tinh 19/11/2013
236 Chương 236 MA KIẾM LỤC - Luân Chuyển chi san, đệ lục phong lâm nội ngộ địch 19/11/2013
237 Chương 237 MA KIẾM LỤC - Các triển kỳ năng, tam thiếu nữ ác đấu Quỷ Vương 19/11/2013
238 Chương 238 MA KIẾM LỤC - Tỷ muội đồng tâm, quang mang nhiên thiêu đích linh hồn 19/11/2013
239 Chương 239 MA KIẾM LỤC - Bất thắng tất vong, ma thần chi kiếm dữ ma kiếm. 19/11/2013
240 Chương 240 MA KIẾM LỤC - Tối hậu quyết chiến, kiếm tại sinh tử li biệt gian 19/11/2013
241 Chương 241 MA KIẾM LỤC - Kiếp hậu dư sanh, sát lục chi tâm đích phản tư 19/11/2013
242 Chương 242 MA KIẾM LỤC - Bảo thạch chi mê, Tinh cung quân chủ đích tập hợp 19/11/2013
243 Chương 243 MA KIẾM LỤC - Thần kì vân vụ, mạch sanh đích hắc ám thế giới 19/11/2013
244 Chương 244 MA KIẾM LỤC - Kính tử thế giới, phản xạ hiện thật đích chân thật 19/11/2013
245 Chương 245 MA KIẾM LỤC - Minh tâm như kính, một đạo lí đích Vũ Trầm Tinh 19/11/2013
246 Chương 246 MA KIẾM LỤC - Tử Long hiện thế, kính tử thế giới đích chân chủ 19/11/2013
247 Chương 247 MA KIẾM LỤC - Chung cực lực lượng, vĩnh hằng đích hắc ám chi tâm 19/11/2013
248 Chương 248 MA KIẾM LỤC - Trầm Tinh chi lệ, vô ngôn chi hạ đích kì đảo 19/11/2013
249 Chương 249 MA KIẾM LỤC - Trí mệnh thác ngộ, sát lục chi tâm đích phản ngược 19/11/2013
250 Chương 250 MA KIẾM LỤC - Ma đích khôi lỗi, chân tâm ái sanh tử bất hối 19/11/2013
251 Chương 251 MA KIẾM LỤC - Hoàng Kim Minh Vương, thuấn di đích không gian chi lực 19/11/2013
252 Chương 252 MA KIẾM LỤC - Lực lượng tấn thăng, Minh Vương đích lí do điều kiện 19/11/2013
253 Chương 253 MA KIẾM LỤC - Chung cực tấn thăng, vĩnh hằng hắc ám chi lực 19/11/2013
254 Chương 254 MA KIẾM LỤC - Diệt thế chi lực, Chân ma tùy tâm sở dục 19/11/2013
255 Chương 255 MA KIẾM LỤC - Thu Phục Thần Long, Chân Ma đích diệt thế chi lực 19/11/2013
256 Chương 256 MA KIẾM LỤC - Vương Giả Quy Lai, Thu Thần Long Trọng Phản Minh Giới 19/11/2013
257 Chương 257 MA KIẾM LỤC - Minh Vương yến hội, phong vân khởi ám tàng sát cơ 19/11/2013
258 Chương 258 MA KIẾM LỤC - Đế quân chi ngôn, dục vọng thôn phệ nhân gian giới 19/11/2013
259 Chương 259 MA KIẾM LỤC - Thị tộc âm mưu - cưới heo cũng chẳng cưới ngươi 19/11/2013
260 Chương 260 MA KIẾM LỤC - Công nhiên phản bạn - tiến hành cuộc chiến định mệnh 19/11/2013
261 Chương 261 MA KIẾM LỤC - Bạo lôi chi lực, quyết đấu trong không gian hắc ám 19/11/2013
262 Chương 262 MA KIẾM LỤC - Bạt kiếm vô tình, dưới ánh tà dương mờ mịt vô tận 19/11/2013
263 Chương 263 MA KIẾM LỤC - Vô tình hữu tình, nước mắt bảo vệ của Thiết Thạch 19/11/2013
264 Chương 264 MA KIẾM LỤC - Đại Dự Ngôn sư, con mắt vàng nhìn thấy tương lai 19/11/2013
265 Chương 265 MA KIẾM LỤC - Lại giao phong, giọt lệ bi thương của Minh Vương 19/11/2013
266 Chương 266 MA KIẾM LỤC - Hắc sắc không gian, siêu việt tưởng tượng đích lực lượng 19/11/2013
267 Chương 267 MA KIẾM LỤC - Sinh tử chi trạch,mệnh vận trung tuyển trạch mệnh vận 19/11/2013
268 Chương 268 MA KIẾM LỤC - Khôi Lỗi chi ấn, tuyển trạch tập quán liễu đích ái 19/11/2013
269 Chương 269 MA KIẾM LỤC - Kiên trinh chi lệ, phiêu tuyết hoa hải đích ai thương 19/11/2013
270 Chương 270 MA KIẾM LỤC - Kim long chi nan, hóa lục đạo cử kiếm vấn thiên 19/11/2013
271 Chương 271 MA KIẾM LỤC - Tái thu kim long, hoa dữ diệp tương sanh tương tích 19/11/2013
272 Chương 272 MA KIẾM LỤC - Đại thần thông giả, thất thiên nhân quả dĩ chú định 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ma-kiem-luc-27.html