Truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Bạn đang đọc truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh trên trang đọc truyện online. Khoa học gia thế kỷ XXIV, Trương Tử Tinh trong một lần thí nghiệm, phát sinh sự cố xuyên việt trở về triều đại Ân Thương, thế giới của “Phong Thần Diễn Nghĩa”, trọng sinh dưới thân phận Thọ Vương.

Vì mong muốn cải biến số phận nước mất nhà tan, với hỗ trợ của siêu máy tính “Siêu Não”, tân Thọ Vương triển khai một trận cải cách thời đại, xuất sắc lợi dụng khoa học tri thức cùng mưu kế triển khai một hồi tranh đấu với tiên nhân.

Lợi dụng mọi thủ đoạn tăng cường lực lượng bản thân, Hắn có thể thay đổi càn khôn, dùng sự thật thay đổi hình ảnh “hôn quân” Trụ Vương?

Dương Tiễn, 72 phép biến của người là quái gì?

Siêu cấp sinh vật chiến sĩ của ta có thể biến ra mọi hình thái!Nhiên Đăng, tên tiểu nhân khốn nạn kia, có bậc tông sư đánh chó ta đây, xem ngươi làm thế nào cướp được Định Hải Châu?

Này các giáo chủ thánh nhân coi mạng người như cỏ rác, có giỏi ra đây đọ sức a !Các mỹ nữ phong thần bất hạnh, ta đến giải cứu các nàng đây !

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Băng Hội! Phản Vật Chất Năng Lượng Tráo 09/12/2013
2 Chương 2 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Xuyên Việt! Tử Tinh? Tử Tân? Thọ Vương? Trụ Vương? 09/12/2013
3 Chương 3 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thị Tập Ngẫu Ngộ 09/12/2013
4 Chương 4 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vân Trung Tử 09/12/2013
5 Chương 5 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thọ Vương, Nhĩ Đích Lão Bà Ngã Tiếp Thu Liễu 09/12/2013
6 Chương 6 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hoàng cung diên yến! Câu tâm đấu giác đích khai thủy 09/12/2013
7 Chương 7 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đảo Duệ Cửu Ngưu! Cha Tối Bất Khuyết Đích Tựu Thị Lực Khí 09/12/2013
8 Chương 8 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chiêu Tuyên Điện Luận Thế! Đấu Trí Hoàn Thị Ngã Cường 09/12/2013
9 Chương 9 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cật Thố Dữ Quỳnh Quỳnh Bạch Thỏ 09/12/2013
10 Chương 10 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thái tử Huề Mỹ Liệp Đông Giao 09/12/2013
11 Chương 11 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Yêu Điểu 09/12/2013
12 Chương 12 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nghĩa Trợ Khổng Tước Cuống Đa Bảo 09/12/2013
13 Chương 13 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phí Trọng Ngộ Hiến Xuân Cung 09/12/2013
14 Chương 14 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ý Ngoại Đích Thự Quang! Siêu Não Phục Tô 09/12/2013
15 Chương 15 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tứ Phương Chư Hầu 09/12/2013
16 Chương 16 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - “Trụ Vương” Đăng Cơ 09/12/2013
17 Chương 17 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trứ Tam Thư Lập Đức Thiên Hạ 09/12/2013
18 Chương 18 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vi Phục Ngộ Mỹ Nữ 09/12/2013
19 Chương 19 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thuật Toán Hội Song Xu 09/12/2013
20 Chương 20 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lập Quân Uy Thân Chinh Đông Di 09/12/2013
21 Chương 21 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Võ Thành Vương Chi Dũng 09/12/2013
22 Chương 22 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dĩ Xạ Đấu Xạ Nhiếp Đông Di 09/12/2013
23 Chương 23 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chiến thư 09/12/2013
24 Chương 24 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đông Di Đệ Nhất Xạ Thủ 09/12/2013
25 Chương 25 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thượng Cổ Hung Thú 09/12/2013
26 Chương 26 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dạ Thẩm Nữ Phu 09/12/2013
27 Chương 27 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nữ Vương Thần Phục 09/12/2013
28 Chương 28 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Na Tra Quải Đái Kế Hoa Hòa Dị Biến Đích Chiến Hồn Quyết 09/12/2013
29 Chương 29 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn 09/12/2013
30 Chương 30 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nguyệt Cơ Hiến Thân 09/12/2013
31 Chương 31 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Xi Vưu Hung Khí 09/12/2013
32 Chương 32 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Huyền Vũ Hiện, Phệ Phách Phục 09/12/2013
33 Chương 33 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kinh Văn Phong Thần 09/12/2013
34 Chương 34 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đông Tề Lập, Đông Di Bình 09/12/2013
35 Chương 35 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khải Toàn Hồi Triều 09/12/2013
36 Chương 36 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sơ Kiến Na Tra 09/12/2013
37 Chương 37 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Na Tra Cừu Hận Lý Tịnh Đích Nguyên Nhân? 09/12/2013
38 Chương 38 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tái Hội Giai Nhân 09/12/2013
39 Chương 39 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hồng Phấn Tri Kỷ 09/12/2013
40 Chương 40 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - “Cố Nhân Chi Nữ” Đặng Thiền Ngọc 09/12/2013
41 Chương 41 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tụ Lôi Bình? Siêu Não Thành Bại Đích Quan Kiện 09/12/2013
42 Chương 42 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tai Họa 09/12/2013
43 Chương 43 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Tiêu Nương Nương 09/12/2013
44 Chương 44 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ 09/12/2013
45 Chương 45 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Giai Đại Hoan Hỉ 09/12/2013
46 Chương 46 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nạp phi phong ba 09/12/2013
47 Chương 47 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thu phong từ 09/12/2013
48 Chương 48 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tống gia trang tróc quỷ 09/12/2013
49 Chương 49 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trí mệnh đích thí nghiệm 09/12/2013
50 Chương 50 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Siêu não 09/12/2013
51 Chương 51 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phong thần bản Tôn Ngộ Không dữ Sư Đà vương 09/12/2013
52 Chương 52 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thanh Giác chi tử 09/12/2013
53 Chương 53 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vị lai đích kế hoa 09/12/2013
54 Chương 54 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nữ Oa hành hương dẫn phát đích triêu nghị 09/12/2013
55 Chương 55 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đông Thị ác hán 09/12/2013
56 Chương 56 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Duyến phân a! Hựu thị Phi Liêm gia đích 09/12/2013
57 Chương 57 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thanh nhi đích thân phận 09/12/2013
58 Chương 58 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiếp danh Thanh Quân 09/12/2013
59 Chương 59 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phi Liêm phóng Thương Dung 09/12/2013
60 Chương 60 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thanh Giác đích di sản 09/12/2013
61 Chương 61 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Quảng Thành Tử! Âm mưu hoàn thị tế ngộ? 09/12/2013
62 Chương 62 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tống biệt 09/12/2013
63 Chương 63 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Âm mưu! Ý ngoại đích thôi đảo 09/12/2013
64 Chương 64 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Báo thân yêu thú! Thiểm quang đạn đích diệu dụng 09/12/2013
65 Chương 65 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thương Dung hối hôn 09/12/2013
66 Chương 66 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phân loạn chi thủy! Nữ Oa miếu vấn đối 09/12/2013
67 Chương 67 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đổ ước! Thánh nhân dữ nhân hoàng 09/12/2013
68 Chương 68 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chiêu yêu phiên! Nữ Oa nương nương đích oán niệm 09/12/2013
69 Chương 69 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tân chánh lệnh đích ý ngoại trở lực 09/12/2013
70 Chương 70 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hung hiểm! Tâm ma chi kiếp 09/12/2013
71 Chương 71 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chiêu Hiền Quán Đệ Nhất Đại Kinh Hỉ 09/12/2013
72 Chương 72 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kết nghĩa kim lan 09/12/2013
73 Chương 73 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khổng Tuyên Luận Đạo 09/12/2013
74 Chương 74 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thanh Quân Hội Văn Sắc 09/12/2013
75 Chương 75 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Mạc Danh Kỳ Diệu! Vu Phiết Đích Sát Ý 09/12/2013
76 Chương 76 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thôn Phệ ! Tinh Thần Đích Lực Lượng 09/12/2013
77 Chương 77 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vũ Vương Cửu Đỉnh! Vu Phiết Thủ Hộ Đích Bí Mật 09/12/2013
78 Chương 78 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tự Thành Kiền Khôn Dữ Thải Hoa Tiểu Tặc 09/12/2013
79 Chương 79 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Mạc Hậu Giả Đích Đoan Nghê 09/12/2013
80 Chương 80 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ngoa Thú Tiểu Đản 09/12/2013
81 Chương 81 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thao Thiết Phá Trận 09/12/2013
82 Chương 82 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chân Giả Mặc Biện! Phi Liêm Đích “Bí Mật” 09/12/2013
83 Chương 83 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phí Trọng Cử Hiền 09/12/2013
84 Chương 84 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lưỡng Đại Chư Hầu? Phí Trọng, Vưu Hồn 09/12/2013
85 Chương 85 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Văn Thái Sư Dã Tiến Hiền 09/12/2013
86 Chương 86 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vị Vũ Trù Mâu, Vi Liễu Tương Lai Đích Chuẩn Bị 09/12/2013
87 Chương 87 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bỉ Vi Mộng Cảnh? Chân Tâm Đích Thổ Lộ 09/12/2013
88 Chương 88 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Niên (Thượng) 09/12/2013
89 Chương 89 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Niên (Hạ) 09/12/2013
90 Chương 90 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thủy Hỏa Tịnh Dung! Phản Vật Chất Nguyên Lý Đích Pháp Quyết 09/12/2013
91 Chương 91 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hành Tân Chánh, Tô Hộ Phản 09/12/2013
92 Chương 92 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hiên Viên Phần 09/12/2013
93 Chương 93 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thương Đả Xuất Đầu Điểu! Văn Trọng Đại Quân Phạt Tô Hộ 09/12/2013
94 Chương 94 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chiến Ký Châu, Trương Khuê Hiển Uy 09/12/2013
95 Chương 95 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phù Du Chi Chí ! Đát Kỷ Đích Túc Mệnh 09/12/2013
96 Chương 96 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đát Kỷ Nhập Cung 09/12/2013
97 Chương 97 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kiếm Danh Cự Khuyết 09/12/2013
98 Chương 98 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tuyết Nhi Đát Kỷ 09/12/2013
99 Chương 99 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nhĩ Ngu Ngã Trá! Đát Kỷ Chi Tâm 09/12/2013
100 Chương 100 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hạn Bạt Chi Tai 09/12/2013
101 Chương 101 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cầu Vũ 09/12/2013
102 Chương 102 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thần Bí Thanh Niên 09/12/2013
103 Chương 103 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nhân Phẩm Bạo Phát! Siêu Cấp Hạnh Vận Nhật 09/12/2013
104 Chương 104 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thải Vân Đồng Tử 09/12/2013
105 Chương 105 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nguyên Thư Đệ Nhất Chủ Giác Hạ Sơn 09/12/2013
106 Chương 106 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nữ Bạt Chi Chiến 09/12/2013
107 Chương 107 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đồng Tử Tao Trục 09/12/2013
108 Chương 108 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hí Sái Khương Tử Nha 09/12/2013
109 Chương 109 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ứng Long Tầm Cừu! Hữu Tình Nam Nữ 09/12/2013
110 Chương 110 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nữ Bạt Đích Quyết Tâm 09/12/2013
111 Chương 111 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thủy Hóa? Sinh Vật Chiến Sĩ Đích Đản Sanh 09/12/2013
112 Chương 112 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nữ Bạt Dữ Ứng Long 09/12/2013
113 Chương 113 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hữu Tình Khách Xuyến! Triệu Công Minh Sơ Thứ Đăng Tràng 09/12/2013
114 Chương 114 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phúc Họa Tương Y! Thất Nhật Chi Kỳ 09/12/2013
115 Chương 115 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đát Kỷ Dữ Tỳ Bà Tinh 09/12/2013
116 Chương 116 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Công Đức Đích Diệu Dụng! 09/12/2013
117 Chương 117 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khương Tử Nha Dữ Tỳ Bà Tinh 09/12/2013
118 Chương 118 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Quái Chiêu Hiền 09/12/2013
119 Chương 119 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Viên Hồng Dữ Bái Sư 09/12/2013
120 Chương 120 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phi Hoàng Đằng Đạt Đích Khương Tử Nha 09/12/2013
121 Chương 121 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Biến Dị ! Băng Tuyết Đích Năng Lực 09/12/2013
122 Chương 122 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sắc Lang Siêu Não? 09/12/2013
123 Chương 123 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thằng Trì Bí Hội! Đại Thương Bản Việt Vương Câu Tiễn 09/12/2013
124 Chương 124 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Độc Ách! Âm Mưu Thủy Động 09/12/2013
125 Chương 125 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Điên Phúc? Thải Vân Đồng Tử Đích Tân Nhiệm Vụ? 09/12/2013
126 Chương 126 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Binh giả, quỷ đạo dã 09/12/2013
127 Chương 127 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tế tự phong vân 09/12/2013
128 Chương 128 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chích ngữ tẩu thải vân 09/12/2013
129 Chương 129 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chu Thiên Lân đích ám chiêu dữ “kỳ binh” Khương Hoàn 09/12/2013
130 Chương 130 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ảnh đế Viên Hồng 09/12/2013
131 Chương 131 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cơ Xương Phi Liêm câu tại toán kế trung 09/12/2013
132 Chương 132 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phóng Tam thánh lộ ngộ Hạm Chi 09/12/2013
133 Chương 133 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đạo đồ hữu tiên hậu, Quốc sư phân tả hữu 09/12/2013
134 Chương 134 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hỏa Vân động Tam thánh vấn đạo (thượng) 09/12/2013
135 Chương 135 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hỏa Vân động Tam thánh vấn đạo (hạ) 09/12/2013
136 Chương 136 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đắc Long Mã, Truyền Nội Kinh 09/12/2013
137 Chương 137 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khổng Tuyên thu đồ 09/12/2013
138 Chương 138 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Duy Ác 09/12/2013
139 Chương 139 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hồng Cẩm Thú Công Chúa 09/12/2013
140 Chương 140 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lộc Đài 09/12/2013
141 Chương 141 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Na Tra trừ yêu 09/12/2013
142 Chương 142 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sư đồ nháo hải(Thượng) 09/12/2013
143 Chương 143 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sư đồ nháo hải (Hạ) 09/12/2013
144 Chương 144 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khổng Tuyên Đích Thực Lực. 09/12/2013
145 Chương 145 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Định Hải Thần Thiết Dữ “Cửu Tự Chân Ngôn” 09/12/2013
146 Chương 146 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đấu Pháp Tam Tiên Đảo 09/12/2013
147 Chương 147 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bích Tiêu Đích Điều Kiện 09/12/2013
148 Chương 148 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nghĩa Trợ Kim Ngao Đảo 09/12/2013
149 Chương 149 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trí Trám Hoan Hỉ 09/12/2013
150 Chương 150 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Mai Sơn Phùng Lục Áp 09/12/2013
151 Chương 151 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đổ Đấu Lục Áp 09/12/2013
152 Chương 152 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kim Linh Thánh Mẫu 09/12/2013
153 Chương 153 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bá Ấp Khảo Triều Ca Hiến Bảo 09/12/2013
154 Chương 154 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cầm Tỏa Bá Ấp Khảo 09/12/2013
155 Chương 155 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đát Kỷ Hội Tiêu Dao 09/12/2013
156 Chương 156 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bạch Viên Kế 09/12/2013
157 Chương 157 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Sơn Quan 09/12/2013
158 Chương 158 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đồng Đạo Trung Nhân 09/12/2013
159 Chương 159 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Văn Đạo Nhân 09/12/2013
160 Chương 160 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phong Thần Đệ Nhất Ti Bỉ Nhân Vật Xuất Tràng 09/12/2013
161 Chương 161 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tinh Ngọc! Tây Phương Giáo Chi Mưu 09/12/2013
162 Chương 162 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đoạt bảo Phong Vân 09/12/2013
163 Chương 163 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Giá Họa ! Mỹ Nhân Chi Kế 09/12/2013
164 Chương 164 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tinh Ngọc Chi Lực 09/12/2013
165 Chương 165 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sát Trùng Tề! Văn Tử Đích Khắc Tinh 09/12/2013
166 Chương 166 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Văn Đạo Nhân Đích Kết Cục , Hạm Chi Tiên Đích Khai Thủy 09/12/2013
167 Chương 167 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lữ Nhạc Tầm Cừu 09/12/2013
168 Chương 168 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nguyên Thủy Thiên Tôn ĐÍch Kế Giác 09/12/2013
169 Chương 169 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lý Đại Đào Cương An Hậu Cung 09/12/2013
170 Chương 170 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khương Tử Nha Đích Lựa Chọn 09/12/2013
171 Chương 171 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dũ Lý Chi Chiến! Ứng Long Đối Tam Tiên 09/12/2013
172 Chương 172 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Mục Tiêu! Huyền Tiên Chi Cảnh 09/12/2013
173 Chương 173 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bích Tiêu? Hạm Chi Tiên? 09/12/2013
174 Chương 174 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dũng Sấm Thập Tuyệt Trận 09/12/2013
175 Chương 175 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dẫn Lang Nhập Thất! Khả Phạ Đích Âm Mưu 09/12/2013
176 Chương 176 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh 09/12/2013
177 Chương 177 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hạm Chi Tâm Ý 09/12/2013
178 Chương 178 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ngự Giá Tây Chinh 09/12/2013
179 Chương 179 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Địa Hành Kỳ Thuật Sơ Kiến Công 09/12/2013
180 Chương 180 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vũ Dực Tiên Dữ Khổng Tuyên 09/12/2013
181 Chương 181 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đạo Đức Kinh Văn Hoặc Đại Bàng 09/12/2013
182 Chương 182 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lưỡng Quân Đấu Pháp Tẫn Huyền Diệu 09/12/2013
183 Chương 183 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ôn Bộ Sứ Giả Hiển Thần Thông 09/12/2013
184 Chương 184 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Băng Tuyết Hóa Hình Sơ Kiến Công 09/12/2013
185 Chương 185 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hạm Chi Tây Lai 09/12/2013
186 Chương 186 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tái Phùng Lục Áp 09/12/2013
187 Chương 187 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trảm Tiên Phi Đao 09/12/2013
188 Chương 188 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bích Du Cung Yết Thánh 09/12/2013
189 Chương 189 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thông Thiên Giáo Chủ Đích Quyết Định 09/12/2013
190 Chương 190 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Triều Ca Mị Nương 09/12/2013
191 Chương 191 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Yêu Nữ Dữ Tam Tiên 09/12/2013
192 Chương 192 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Huyết Bính! Đả Đầu Trận Đích Xiển Giáo 09/12/2013
193 Chương 193 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Tiêu Tây Hành 09/12/2013
194 Chương 194 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chuẩn Đề Đạo Nhân Hoặc Khổng Tuyên 09/12/2013
195 Chương 195 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đổ Đấu Xảo Thoát Thân 09/12/2013
196 Chương 196 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hoàng Hà Trận Hãm Tây Phương Giáo 09/12/2013
197 Chương 197 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Song Thánh Quyết! Thông Thiên Dữ Chuẩn Đề 09/12/2013
198 Chương 198 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ban Sư Văn Kinh Biến 09/12/2013
199 Chương 199 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Triều Ca Chi Họa 09/12/2013
200 Chương 200 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vong Dương Bổ Lao Vô Gian Đạo 09/12/2013
201 Chương 201 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phong Thần Bảng Phong Ba 09/12/2013
202 Chương 202 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nguyên Thủy Thiên Tôn đích toán kế 09/12/2013
203 Chương 203 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiêu Thăng Tào Bảo 09/12/2013
204 Chương 204 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu Đỉnh! Vi Phiền Đích Chân Diện Mục 09/12/2013
205 Chương 205 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hoàng Tước Tại hậu! Phi Liêm Xuất Tràng 09/12/2013
206 Chương 206 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thương Đả Hoàng Tước! “Phản Đồ” Chư Kiền 09/12/2013
207 Chương 207 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phi Liêm Mạt Lộ 09/12/2013
208 Chương 208 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu Cung Ma Phiên Dữ Khổng Tước Xoát Bình 09/12/2013
209 Chương 209 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nghênh Hạm Chi, Toàn Thập Tuyệt 09/12/2013
210 Chương 210 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu Đỉnh Dữ Định Hải Thần Chuyên 09/12/2013
211 Chương 211 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Luyện Đan Thuật! Hạm Chi Tiên Chi Năng 09/12/2013
212 Chương 212 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phóng Hổ Quy Sơn? Cơ Xương Hồi Quy 09/12/2013
213 Chương 213 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Song Phi Đấu Diễm! Tỉ Can Hiến Bảo Trích Tinh Lâu 09/12/2013
214 Chương 214 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hỉ Mị Đích Câu Dẫn Dữ Thất Khiếu Linh Lung Tâm 09/12/2013
215 Chương 215 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bát Quái? Khổng Tuyên Dữ Hỉ Mị 09/12/2013
216 Chương 216 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phượng Tộc Cấm Kỹ 09/12/2013
217 Chương 217 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tỉ Can Đích Chân Tướng Dữ Hỉ Mị Đích Ẩn Bí 09/12/2013
218 Chương 218 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thải Đầu 09/12/2013
219 Chương 219 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ước Định Dữ Cảnh Cáo 09/12/2013
220 Chương 220 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kỳ Tư Diệu Tưởng! Tam Quốc Anh Hào Dữ Ma Phiên Chi Hồn 09/12/2013
221 Chương 221 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kim Tiên Dữ Thiết Tha 09/12/2013
222 Chương 222 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiên Sơn Tàng Chung Danh Hỗn Độn 09/12/2013
223 Chương 223 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu Đức Dữ Chiến Hồn 09/12/2013
224 Chương 224 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Hào Sơn Huyền Đô Luận Đạo 09/12/2013
225 Chương 225 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Mục Tiêu! Đại Dư Tiên Sơn 09/12/2013
226 Chương 226 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trảm Tiên Phi Đao Dữ Ngũ Sắc Thần Quang 09/12/2013
227 Chương 227 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chúng Tiên Tầm Chung Đại Dư Hành 09/12/2013
228 Chương 228 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cường Hãn Đích Đột Tiễn 09/12/2013
229 Chương 229 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kỳ Thú 09/12/2013
230 Chương 230 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khủng Bố! Ngũ Âm Thú Quân Đoàn 09/12/2013
231 Chương 231 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thần Bí Nam Nữ 09/12/2013
232 Chương 232 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hỗn Độn Chung Hiện 09/12/2013
233 Chương 233 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hỗn Độn Thạch Đích Bí Mật 09/12/2013
234 Chương 234 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiêu Dao xảo kế hoặc Chuẩn Đề 09/12/2013
235 Chương 235 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiên thư dữ “Huyền Đô” 09/12/2013
236 Chương 236 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hóa Tam Thanh Lão Tử thoái Khổng Đề 09/12/2013
237 Chương 237 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hà vi Thánh nhân 09/12/2013
238 Chương 238 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đát Kỷ đích hận ý 09/12/2013
239 Chương 239 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thanh Long Yểm Nguyệt đao 09/12/2013
240 Chương 240 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ái hận cưu cát dục tây hành 09/12/2013
241 Chương 241 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tây Côn Lôn 09/12/2013
242 Chương 242 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đặng Thiền Ngọc! Cố Nhân Đích Trùng Phùng 09/12/2013
243 Chương 243 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Song Tu? Tây Vương Mẫu Đích Kỳ Quái Thỉnh Cầu 09/12/2013
244 Chương 244 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiên Dao Chi Nộ 09/12/2013
245 Chương 245 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiền Ngọc Đạo Thảo 09/12/2013
246 Chương 246 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cuồng Bạo! Hỗn Độn Cửu Hình Đích Lực Lượng 09/12/2013
247 Chương 247 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Diệc Huyễn Diệc Chân! Lực Lượng Đích Tiến Giai 09/12/2013
248 Chương 248 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ẩn Bí! Thủy Quật Trấn Áp Đích Cường Giả 09/12/2013
249 Chương 249 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chân Tướng! Thượng Cổ Chi Chiến Dữ Ma Thần Phạt Thiên 09/12/2013
250 Chương 250 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khởi thán Thế gian yêu vô tình 09/12/2013
251 Chương 251 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hình Thiên thoát khốn!Âm mưu của Dao chân nhân 09/12/2013
252 Chương 252 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tây Vương Mẫu Ẩn Bí (Thượng) 09/12/2013
253 Chương 253 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tây Vương Mẫu Ẩn Bí (Hạ) 09/12/2013
254 Chương 254 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hình Thiên Dữ Phi Liêm 09/12/2013
255 Chương 255 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu Đỉnh chi bí 09/12/2013
256 Chương 256 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đát Kỷ Phong Hậu 09/12/2013
257 Chương 257 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Linh Bảo 09/12/2013
258 Chương 258 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hữu khách Tây lai danh Kim Cương 09/12/2013
259 Chương 259 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu Cung Ma Trận khốn Linh Bảo 09/12/2013
260 Chương 260 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phá diệt! Thập nhị Kim tiên bất tử đích Phong thần định luật 09/12/2013
261 Chương 261 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thánh Nhân Tiên Phàm các toán kế 09/12/2013
262 Chương 262 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ngộ Hoả Linh nhị yết Bích Du Cung 09/12/2013
263 Chương 263 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam vấn Thông Thiên luận sát kiếp 09/12/2013
264 Chương 264 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hợp Tung 09/12/2013
265 Chương 265 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thân Công Báo! Bức cận đích nguy cơ 09/12/2013
266 Chương 266 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phượng Hoàng Sơn sơ kiến Long Cát 09/12/2013
267 Chương 267 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - NGười Theo Dõi 09/12/2013
268 Chương 268 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cừu Nhân 09/12/2013
269 Chương 269 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sát chiêu của Thân Công Báo 09/12/2013
270 Chương 270 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thế thân mộc nhân chi hiệu 09/12/2013
271 Chương 271 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thuật 09/12/2013
272 Chương 272 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Loạn Thế 09/12/2013
273 Chương 273 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nghi đoàn? Cơ Phát bắc phạt 09/12/2013
274 Chương 274 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tứ thánh dương oai, Dương Tiễn hạ sơn 09/12/2013
275 Chương 275 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đám hỏi 09/12/2013
276 Chương 276 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Biệt viện lai địch 09/12/2013
277 Chương 277 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vũ Dực Tiên đích khả năng 09/12/2013
278 Chương 278 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sơ lâm Bát cảnh cung 09/12/2013
279 Chương 279 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ta muốn diệt thế thì sao 09/12/2013
280 Chương 280 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kẻ xâm nhập 09/12/2013
281 Chương 281 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đắc Kỷ chi mộng. 09/12/2013
282 Chương 282 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam hầu định bắc uẩn huyền cơ 09/12/2013
283 Chương 283 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khuy dục tam tiên đảo 09/12/2013
284 Chương 284 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Liệt biến ! Hỗn độn VS kim đấu 09/12/2013
285 Chương 285 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cầu thân 09/12/2013
286 Chương 286 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chân dung Bích Tiêu 09/12/2013
287 Chương 287 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hoàn toàn thể Băng Tuyết 09/12/2013
288 Chương 288 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sùng thành Phong Liêm kế Tô Hộ 09/12/2013
289 Chương 289 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tuyền lưu 09/12/2013
290 Chương 290 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Huyễn ma trận 09/12/2013
291 Chương 291 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vạn tải tuyền lưu 09/12/2013
292 Chương 292 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trao đổi! Điều kiện xuất thủ 09/12/2013
293 Chương 293 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lạc Bảo Kim tiền hiển kỳ công 09/12/2013
294 Chương 294 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khắc tinh 09/12/2013
295 Chương 295 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tĩnh tâm thiên hạ động 09/12/2013
296 Chương 296 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dã vọng! Hùng tâm của Cơ Phát 09/12/2013
297 Chương 297 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam sơn quan, ngũ quang thạch danh vọng 09/12/2013
298 Chương 298 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiền Ngọc 09/12/2013
299 Chương 299 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bát cửu biến hóa thùy tranh tiên 09/12/2013
300 Chương 300 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Băng Tuyết! Bản sao có chất lượng siêu việt hơn bản chính! 09/12/2013
301 Chương 301 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chém giết cùng chặn giết 09/12/2013
302 Chương 302 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lấy ba đánh một! Truyền thống tốt đẹp của Xiển giáo 09/12/2013
303 Chương 303 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - 10 VS 3! Viện quân từ Kim ngao đảo 09/12/2013
304 Chương 304 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Huyền cơ chân nhân 09/12/2013
305 Chương 305 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kiến thức của Ngọc đỉnh chân nhân 09/12/2013
306 Chương 306 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu chuyển huyền công 09/12/2013
307 Chương 307 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Giải thoát 09/12/2013
308 Chương 308 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Quảng Thành Tử hội tam anh 09/12/2013
309 Chương 309 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khổng Minh trận bắt Quảng Thành Tử 09/12/2013
310 Chương 310 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Người theo dõi! Nguy cơ đến gần 09/12/2013
311 Chương 311 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kỳ sự! Thất tung đích khí tử 09/12/2013
312 Chương 312 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hoàng tước ở phía sau , Huyền Cơ chân nhân 09/12/2013
313 Chương 313 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiên giới thiên sư 09/12/2013
314 Chương 314 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phượng Hoàng Sơn lừa Long Cát công chúa 09/12/2013
315 Chương 315 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đát Kỷ thỉnh cầu cùng thảo nghịch hịch văn 09/12/2013
316 Chương 316 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chiến Tranh Kinh Tế 09/12/2013
317 Chương 317 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ta không phải Ngựa đực, ta chỉ là có điểm Hậu cung 09/12/2013
318 Chương 318 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đâu Nghễ Hoàn! Ngôi sao lấp lánh chiến trường vô hình 09/12/2013
319 Chương 319 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trọng kỵ và Cung kỵ! Đối chiến vượt qua thời đại 09/12/2013
320 Chương 320 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vạn Nhận xa dạ tập Chu doanh 09/12/2013
321 Chương 321 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Long Cát động tình 09/12/2013
322 Chương 322 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Toàn Tâm Đinh mất đi hiệu lực! Hoàng Thiên Hóa vs Ma Lễ Thanh 09/12/2013
323 Chương 323 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hóa Huyết thần đao ra uy 09/12/2013
324 Chương 324 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khương Thượng bội tín lừa Dư Nguyên 09/12/2013
325 Chương 325 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tứ linh chung tề! Khanh nhập ngã mộng do tự tỉnh 09/12/2013
326 Chương 326 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Định hải thần châu nhiếp quần tiên 09/12/2013
327 Chương 327 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thương Minh vương Tiếp dẫn tây lai. 09/12/2013
328 Chương 328 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thập nhị phẩm đài sen ngự tru tiên ! 09/12/2013
329 Chương 329 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lão Tử, Nguyên Thủy hội Thông Thiên 09/12/2013
330 Chương 330 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khả năng của thánh nhân ! Trận đấu ngoài ba mươi ba thiên 09/12/2013
331 Chương 331 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lục Áp thư xạ Tiêu Dao Tử 09/12/2013
332 Chương 332 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khương Tử Nha thư bái Triệu Công Minh 09/12/2013
333 Chương 333 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thủ Dương sơn Băng Tuyết kiến kỳ công 09/12/2013
334 Chương 334 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bích Du cung, Đa Bảo hộ đoản 09/12/2013
335 Chương 335 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lạc Bảo Kim Tiền , lạc Đa Bảo 09/12/2013
336 Chương 336 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hỏa Vân Động tạm biệt Tam Hoàng 09/12/2013
337 Chương 337 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiên Đế vị! Tam Hoàng thỉnh cầu 09/12/2013
338 Chương 338 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Càn Khôn Đỉnh bí tân thỉnh cầu 09/12/2013
339 Chương 339 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Côn Lôn cầu đan luyện âm dương 09/12/2013
340 Chương 340 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Quy diễn đan thành kính trọng viên 09/12/2013
341 Chương 341 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cứu Công Minh bỗng nghe tin dữ Hoàng Hà trận 09/12/2013
342 Chương 342 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cứu Vân Tiêu, mộc nhân thế thân 09/12/2013
343 Chương 343 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đấu Nguyên Thủy ngọc phù giải ách 09/12/2013
344 Chương 344 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thủ đoạn cùng âm mưu 09/12/2013
345 Chương 345 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đồng hoá cùng thôn phệ! Băng Tuyết biến dị. 09/12/2013
346 Chương 346 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bất nhược tương vong vu giang hồ. 09/12/2013
347 Chương 347 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khốn tiên tháp ngoại đấu Phù Nguyên 09/12/2013
348 Chương 348 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khốn tiên tháp 09/12/2013
349 Chương 349 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hạo Thiên Kim Mẫu 09/12/2013
350 Chương 350 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cương Nha VS Tố Sắc Vân Giới Kỳ 09/12/2013
351 Chương 351 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lấy nhất địch nhị! Thiên giới kích đấu 09/12/2013
352 Chương 352 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hỗn Độn chung hiện 09/12/2013
353 Chương 353 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Long Cát Công Chúa Thiên Vị Chi Lực 09/12/2013
354 Chương 354 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kết nghĩa kim lan, một dạ đồng lòng 09/12/2013
355 Chương 355 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phá núi cứu mẹ! Chấp niệm của Dương Tiễn 09/12/2013
356 Chương 356 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sư ân mẫu ái, tình thương vô biên 09/12/2013
357 Chương 357 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dương Nhâm sử Chu 09/12/2013
358 Chương 358 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đại Dư tiên phủ 09/12/2013
359 Chương 359 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vãng Sanh Liên Tử! Lời mời của Chuẩn Đề đạo nhân 09/12/2013
360 Chương 360 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bích Du Cung Khổng Tuyên gặp Đa Bảo 09/12/2013
361 Chương 361 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lạc Thư đấu Hỗn Độn Chung 09/12/2013
362 Chương 362 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Hoàng tây hành cực nhạc 09/12/2013
363 Chương 363 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ba hoa chích chòe cùng nhị thánh 09/12/2013
364 Chương 364 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam hoàng tây lai ! Thần bí đổ chú 09/12/2013
365 Chương 365 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kinh khủng ! Uy lực Thập nhị phẩm liên hoa trận 09/12/2013
366 Chương 366 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Muỗi! “Thiên địch” của Thập nhị phẩm liên hoa 09/12/2013
367 Chương 367 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Liên thai chi bạo! Tối hậu đích thế thân mộc nhân 09/12/2013
368 Chương 368 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Oa Hoàng đồ trung tu Càn khôn 09/12/2013
369 Chương 369 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Oa hoàng cung xảo biện bại Kim Mẫu 09/12/2013
370 Chương 370 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tụt lùi? Cảnh giới mới kỳ lạ 09/12/2013
371 Chương 371 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sáng sớm, Xuân ý dạt dào 09/12/2013
372 Chương 372 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bích Du Cung, Thông Thiên luận Tru Tiên 09/12/2013
373 Chương 373 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Giảng đạo cùng “ Kính Tử” 09/12/2013
374 Chương 374 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hoang mang! Ta nói muốn đi nơi nào? 09/12/2013
375 Chương 375 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thông Thiên, Tử Tinh tính nhị giáo 09/12/2013
376 Chương 376 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiên sơn thử kiếm hiện phong mang 09/12/2013
377 Chương 377 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiên Dao bị bệnh? Nghi hoặc tại Tây Côn Lôn 09/12/2013
378 Chương 378 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam tiên đảo Nhiên Đăng “Mượn” bảo. 09/12/2013
379 Chương 379 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ngũ Sắc Tinh Thạch cùng Xuyên Tâm Tỏa 09/12/2013
380 Chương 380 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ác ma Tiêu Dao Tử! Nhiên Đăng và Từ Hàng khiếp hãi. 09/12/2013
381 Chương 381 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tâm ý của Tam Tiêu 09/12/2013
382 Chương 382 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam nữ đồng quy 09/12/2013
383 Chương 383 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bạch Ngọc 09/12/2013
384 Chương 384 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Duyên phận! Nhiên Đăng đạo nhân và Côn Lôn tinh ngọc 09/12/2013
385 Chương 385 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dương Tiễn chiến Nhiên Đăng 09/12/2013
386 Chương 386 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tức giận! Nguyên Thủy đấu Chuẩn Đề 09/12/2013
387 Chương 387 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tam Thanh lui nhị Thánh 09/12/2013
388 Chương 388 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Danh sư cao đồ! Thành tựu của Ngao Bính 09/12/2013
389 Chương 389 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hãm Tiên Kiếm Khí túng Đông Hải 09/12/2013
390 Chương 390 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - “Điểm hoá” tam đại sỹ 09/12/2013
391 Chương 391 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiêu Dao chiến Dương Tiễn 09/12/2013
392 Chương 392 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Huyền Vũ đối Huyền Vũ!Cửu hợp huyền công vs Ma thể chi vực 09/12/2013
393 Chương 393 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiêu Dao Tiên Phủ 09/12/2013
394 Chương 394 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bích Du Cung thăm Tam Hoàng. 09/12/2013
395 Chương 395 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiên thiên kỳ vật! Đả Thần Tiên chi mê 09/12/2013
396 Chương 396 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bệnh nhẹ của Thiên Dao 09/12/2013
397 Chương 397 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cao Hữu Kiền Tây Kỳ tầm thù 09/12/2013
398 Chương 398 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ngã xuống và phản bội! Kim tiên Xiển giáo chết! 09/12/2013
399 Chương 399 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nhị đào tam sĩ! Tây Côn Lôn chi mưu 09/12/2013
400 Chương 400 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phong Liêm kỳ kế luận diệt Trụ 09/12/2013
401 Chương 401 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - “Ân Giao” cùng “Ân Hồng”! Vô gian dữ phản vô gian 09/12/2013
402 Chương 402 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nhân giới chi chiến bởi con người gây ra 09/12/2013
403 Chương 403 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bát tự tương khắc đích Cố nhân 09/12/2013
404 Chương 404 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ma thể chi lực của Tam Tiêu 09/12/2013
405 Chương 405 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bát Cảnh Cung quần thánh luận thế 09/12/2013
406 Chương 406 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Oa Hoàng cung Lục Áp xin giúp đỡ 09/12/2013
407 Chương 407 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hạ độc cùng ám sát! Nhị “Ân” sứ mệnh! 09/12/2013
408 Chương 408 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cấm thuật chú! Đại chiến bắt đầu 09/12/2013
409 Chương 409 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ác chiến Kim Kê Lĩnh 09/12/2013
410 Chương 410 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiếng đàn của Ấp Khương 09/12/2013
411 Chương 411 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ngoài ý muốn! nữ nhân không phải là Đắc Kỷ 09/12/2013
412 Chương 412 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thái Văn Cơ bái sư thoát hiểm địa 09/12/2013
413 Chương 413 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Lão Tử Triều Ca thăm Tiêu Dao 09/12/2013
414 Chương 414 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ân Hồng mạt lộ 09/12/2013
415 Chương 415 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nhân đạo, Huyền đạo vi chiến 09/12/2013
416 Chương 416 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiên Hồn Trận thảm kim đình tuyệt 09/12/2013
417 Chương 417 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hoả hải phiêu lãng phần kim thân 09/12/2013
418 Chương 418 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vạn Tiên chủ trận 09/12/2013
419 Chương 419 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Sưu tâm bí thuật! Nguy cơ cận kề 09/12/2013
420 Chương 420 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tỵ Thủy quan 09/12/2013
421 Chương 421 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Định Phong Châu! Phá phong diễm trận 09/12/2013
422 Chương 422 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trường Nhĩ Định Quang Tiên 09/12/2013
423 Chương 423 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đông Hải gặp nguy, Họa từ thiên giới 09/12/2013
424 Chương 424 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thuấn sát 09/12/2013
425 Chương 425 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bày mưu tính kế gây mưa gió 09/12/2013
426 Chương 426 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu cung Ma Vực thời tái xuất 09/12/2013
427 Chương 427 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tiên đế Tứ phương tưởng thắng chắc 09/12/2013
428 Chương 428 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cửu hồn chiến thiên. 09/12/2013
429 Chương 429 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Huyền Tiên đối Huyền Tiên! Thánh nhân dĩ hạ đích tối cường chiến đấu 09/12/2013
430 Chương 430 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vô Đương thánh mẫu! Quân cờ không ngờ 09/12/2013
431 Chương 431 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phục kích 09/12/2013
432 Chương 432 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hố đen vũ trụ nhân tạo! Đổ ước trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ 09/12/2013
433 Chương 433 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Côn Lôn Kính 09/12/2013
434 Chương 434 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hỗn độn phá, Càn Khôn hiện 09/12/2013
435 Chương 435 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ân Hồng 09/12/2013
436 Chương 436 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thôn Phệ ! Nỗi kinh hoàng của Thái Vi chân nhân 09/12/2013
437 Chương 437 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bất ngờ ! Hành động ngoài ý muốn của Dương Tiễn ! 09/12/2013
438 Chương 438 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kịch chiến vạn tiên trận 09/12/2013
439 Chương 439 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Phản bội cùng bi ai! Dị biến kinh thiên của Vạn tiên trận 09/12/2013
440 Chương 440 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Định cục cùng thức tỉnh 09/12/2013
441 Chương 441 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Trở lại! Phong vân dục tái khởi 09/12/2013
442 Chương 442 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Triều ca đại hôn 09/12/2013
443 Chương 443 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nghi ngờ về sát kiếp và Kế trong Kế 09/12/2013
444 Chương 444 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đạo tiên 09/12/2013
445 Chương 445 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tử vong và ngủ đông 09/12/2013
446 Chương 446 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kinh biến! Tây côn lôn chi kiếp 09/12/2013
447 Chương 447 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bốn đánh một cùng ba đấu hai! Cuộc chiến đỉnh cấp bắt đầu 09/12/2013
448 Chương 448 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Quyết đấu Tru tiên trận 09/12/2013
449 Chương 449 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bại lui và trừ danh(1) 09/12/2013
450 Chương 450 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kiếp nạn của Côn Lôn! Nguyên Thuỷ Thiên Tôn thảm bại 09/12/2013
451 Chương 451 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Mưu tính cuối cùng ! Quyết định của Phương Tây Nhị Thánh 09/12/2013
452 Chương 452 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nhất chiến định cục! Vạn phu mạc địch dữ vô gian quỷ đạo 09/12/2013
453 Chương 453 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cơ Phát tự thiêu! Nghịch chuyển số mệnh 09/12/2013
454 Chương 454 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tân Chế Định Thiên Hạ 09/12/2013
455 Chương 455 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nhân giai lực! Tham vọng của Thiên giới 09/12/2013
456 Chương 456 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tế thiên chi chiến 09/12/2013
457 Chương 457 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thăng không! Phạt thiên đích khai thủy 09/12/2013
458 Chương 458 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cuộc chiến thiên giới! “Kỳ vật” đối thiên binh. 09/12/2013
459 Chương 459 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chỉ thị của Nguyên Thủy Thiên Tôn 09/12/2013
460 Chương 460 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thái Cực Mông Ế thiên!Đề tiền đích quyết chiến chi địa 09/12/2013
461 Chương 461 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Khánh Tẫn Toàn Lực! Thiên Giới Kịch Chiến 09/12/2013
462 Chương 462 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hình Thiên chặt đầu ngộ đạo 09/12/2013
463 Chương 463 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đại thế đã mất 09/12/2013
464 Chương 464 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Xuất phát! Mục tiêu Dao Trì ám ngục 09/12/2013
465 Chương 465 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Điên cuồng cùng cứu vãn 09/12/2013
466 Chương 466 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Thiên Dao thoát khốn 09/12/2013
467 Chương 467 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vãng Sinh Liên Tử cùng song bào thai 09/12/2013
468 Chương 468 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Dương Tiễn 09/12/2013
469 Chương 469 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Yên diệt kiếp cùng đại địch hiện 09/12/2013
470 Chương 470 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chư thánh phân chí phong vân khởi 09/12/2013
471 Chương 471 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Nguy ky! Nguyên Thủy Thiên Tôn đích ý đồ 09/12/2013
472 Chương 472 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Ao chiến dữ truy kích 09/12/2013
473 Chương 473 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chân chánh đích Thánh nhân chi chiến 09/12/2013
474 Chương 474 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Quy Khư dị động! Trương Tử Tinh đích tuyển trạch 09/12/2013
475 Chương 475 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kinh văn! Quy Khư tẫn đầu đích thế giới 09/12/2013
476 Chương 476 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Mục tiêu, Kỳ! Bí cảnh đích mưu toán 09/12/2013
477 Chương 477 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Bắc phương chi kỳ? 09/12/2013
478 Chương 478 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cường giả chi quyết! Côn Bằng đối Huyền Vũ 09/12/2013
479 Chương 479 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Giải Trĩ 09/12/2013
480 Chương 480 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chiêu lãm 09/12/2013
481 Chương 481 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Cùng Kỳ 09/12/2013
482 Chương 482 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đoạt kỳ! Tiền sở vị hữu đích hệ liệt tái 09/12/2013
483 Chương 483 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Kinh thiên chi mưu! Cùng Kỳ đích dã tâm 09/12/2013
484 Chương 484 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Tái tràng sậu biến 09/12/2013
485 Chương 485 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Đường lang bộ thiền! Quy Khư đích tối cường chi chiến 09/12/2013
486 Chương 486 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Siêu não! Chân chánh đích hoàng tước 09/12/2013
487 Chương 487 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Mộng trung đích điên phong! Đốn ngộ đích tiền triệu 09/12/2013
488 Chương 488 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Vũ trụ dữ chất biến! Thần bí thanh niên tái hiện 09/12/2013
489 Chương 489 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Hồng Quân 09/12/2013
490 Chương 490 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chung thủy (1) 09/12/2013
491 Chương 491 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chung thủy (2) 09/12/2013
492 Chương 492 Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần - Chung thủy (3) 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than-560.html