Truyện Ác Hán - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Ác Hán
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Ác Hán
Bạn đang đọc truyện Ác Hán của tác giả Canh Tân trên trang đọc truyện online. Xuyên qua , sống lại ...Lại thành đứa con của Đổng Trác. Bất quá nhớ rõ trong Tam Quốc Đổng Trác làm gì có con? Đây là chuyện gì?Ấn tượng với Đổng Trác là một mãnh tướng cùng việc tranh giành nữ nhân cùng Lữ BốTuy rằng dũng mãnh, cuối cùng cũng mất đầu.

Sau đó một nhà già trẻ bị mãnh tướng huynh chém đầu, lập tức tóc trắng xoá nãi nãi,bà nội đều bị cái kia Hoàng Phủ Tung chém đầu.

Ta nên làm gì bây giờ?

Ta không tạo giấy, không hiểu hỏa dược, chứ đừng nói chi là kỹ thuật cao thâm.

Ta chỉ là một rừng phòng hộ viên nho nhỏ, lại xuyên qua vào một gia hỏa xấu xí vô cùng.

Cha cho ta là yêu quái, mọi người cho ta là mãnh thú và căn nguyên của tai họa, ngoại trừ nãi nãi,bà nội cùng với tỷ tỷ.

Ta muốn sống sót, vì nãi nãi, bà nội không bị khảm đầu, ta muốn trước hết giết Hoàng Phủ Tung; có năng lực cải biến lịch sử?

Hết thảy những gì ta làm, đều là vì được sống sót, vì người ta yêu mến sống sót

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ác Hán - Sống lại (1) 09/12/2013
2 Chương 2 Ác Hán - Sống lại (2) 09/12/2013
3 Chương 3 Ác Hán - Ấu Tử Đổng Trác 09/12/2013
4 Chương 4 Ác Hán - Trời Sinh Lực Vương 09/12/2013
5 Chương 5 Ác Hán - Trời Sinh Lực Vương (2) 09/12/2013
6 Chương 6 Ác Hán - Sát Nhân Ca (1) 09/12/2013
7 Chương 7 Ác Hán - Sát Nhân Ca (2) 09/12/2013
8 Chương 8 Ác Hán - Dục Vọng - Một Người Địch Vạn 09/12/2013
9 Chương 9 Ác Hán - Dục Vọng - Một Người Địch Vạn (2) 09/12/2013
10 Chương 10 Ác Hán - Phục Di Bảo Khố 09/12/2013
11 Chương 11 Ác Hán - Phục Di Bảo Khố (2) 09/12/2013
12 Chương 12 Ác Hán - Kim Thành Phá Khương (1) 09/12/2013
13 Chương 13 Ác Hán - Đại Tỷ (1) 09/12/2013
14 Chương 14 Ác Hán - Đại Tỷ (2) 09/12/2013
15 Chương 15 Ác Hán - Lôi Cổ Úng Kim Chuỳ (1) 09/12/2013
16 Chương 16 Ác Hán - Lôi Cổ Úng Kim Chuỳ (2) 09/12/2013
17 Chương 17 Ác Hán - Sư Tông Thú(1) 09/12/2013
18 Chương 18 Ác Hán - Sư Tông Thú(2) 09/12/2013
19 Chương 19 Ác Hán - Mã Nô Tiểu Thiết(1) 09/12/2013
20 Chương 20 Ác Hán - Mã Nô Tiểu Thiết(2) 09/12/2013
21 Chương 21 Ác Hán - Tâm Tư(1) 09/12/2013
22 Chương 22 Ác Hán - Tâm Tư(2) 09/12/2013
23 Chương 23 Ác Hán - Giết Chóc(1) 09/12/2013
24 Chương 24 Ác Hán - Giết Chóc(2) 09/12/2013
25 Chương 25 Ác Hán - Giết Chóc(3) 09/12/2013
26 Chương 26 Ác Hán - Quan Nhị Ca Làm Sao Bây Giờ. 09/12/2013
27 Chương 27 Ác Hán - Quan Nhị Ca Làm Sao Bây Giờ.(2) 09/12/2013
28 Chương 28 Ác Hán - Sở Vi Hà Lai 09/12/2013
29 Chương 29 Ác Hán - Sở Vi Hà Lai (2) 09/12/2013
30 Chương 30 Ác Hán - Cầu Quan (1) 09/12/2013
31 Chương 31 Ác Hán - Cầu Quan (2) 09/12/2013
32 Chương 32 Ác Hán - Phóng Trường Tuyến 09/12/2013
33 Chương 33 Ác Hán - Tâm Tư Lục Y 09/12/2013
34 Chương 34 Ác Hán - Tâm Tư Lục Y (2) 09/12/2013
35 Chương 35 Ác Hán - Đám Hỏi Vệ Gia (1) 09/12/2013
36 Chương 36 Ác Hán - Đám Hỏi Vệ Gia (2) 09/12/2013
37 Chương 37 Ác Hán - Xao Sơn Chấn Hổ (1) 09/12/2013
38 Chương 38 Ác Hán - Xao Sơn Chấn Hổ (2) 09/12/2013
39 Chương 39 Ác Hán - Giết Người Công Tử 09/12/2013
40 Chương 40 Ác Hán - Giết Người Công Tử (2) 09/12/2013
41 Chương 41 Ác Hán - A Sửu Tương Tuy (1) 09/12/2013
42 Chương 42 Ác Hán - A Sửu Tương Tuy (2) 09/12/2013
43 Chương 43 Ác Hán - Tây Bộ Đô Uý (1) 09/12/2013
44 Chương 44 Ác Hán - Tây Bộ Đô Uý (2) 09/12/2013
45 Chương 45 Ác Hán - Hoàng Hà Cửu Khúc 09/12/2013
46 Chương 46 Ác Hán - Yến Vô Hảo yến (1) 09/12/2013
47 Chương 47 Ác Hán - Yến Vô Hảo yến (2) 09/12/2013
48 Chương 48 Ác Hán - Ngựa Chấn Kim Thành (1) 09/12/2013
49 Chương 49 Ác Hán - Ngựa Chấn Kim Thành (2) 09/12/2013
50 Chương 50 Ác Hán - Ngựa Chấn Kim Thành (3) 09/12/2013
51 Chương 51 Ác Hán - Người ở hiểm cảnh 09/12/2013
52 Chương 52 Ác Hán - Tái kiến Tỷ tỷ 09/12/2013
53 Chương 53 Ác Hán - Danh câu Tượng Long 09/12/2013
54 Chương 54 Ác Hán - Tiến thoái lưỡng nan 09/12/2013
55 Chương 55 Ác Hán - Cự Ma Nhi 09/12/2013
56 Chương 56 Ác Hán - Phá Khương khó khăn 09/12/2013
57 Chương 57 Ác Hán - Hàn Cửu Khúc 09/12/2013
58 Chương 58 Ác Hán - Tái ngộ Bùi Nguyên Thiệu 09/12/2013
59 Chương 59 Ác Hán - Trung Nguyên vô chiến sự (1) 09/12/2013
60 Chương 60 Ác Hán - Trung Nguyên vô chiến sự (2) 09/12/2013
61 Chương 61 Ác Hán - Tang nữ Đổng Trác 09/12/2013
62 Chương 62 Ác Hán - Trở mặt thành thù 09/12/2013
63 Chương 63 Ác Hán - Thiếu nguyên Bồ Nguyên (1) 09/12/2013
64 Chương 64 Ác Hán - Thiếu nguyên Bồ Nguyên (2) 09/12/2013
65 Chương 65 Ác Hán - Phụ tử Nhất Nặc (1) 09/12/2013
66 Chương 66 Ác Hán - Phụ tử Nhất Nặc (2) 09/12/2013
67 Chương 67 Ác Hán - Cự Ma Sĩ (1) 09/12/2013
68 Chương 68 Ác Hán - Cự Ma Sĩ (2) 09/12/2013
69 Chương 69 Ác Hán - Vũ phu vô danh 09/12/2013
70 Chương 70 Ác Hán - Cơn giận bỉ phu 09/12/2013
71 Chương 71 Ác Hán - Duyên sâu duyên nông 09/12/2013
72 Chương 72 Ác Hán - Thái Bình giáo đồ 09/12/2013
73 Chương 73 Ác Hán - Vô tình gặp nơi hoang dã 09/12/2013
74 Chương 74 Ác Hán - Phi Bạch tuyệt luân 09/12/2013
75 Chương 75 Ác Hán - Tái chiến Khăn Vàng 09/12/2013
76 Chương 76 Ác Hán - Hối tiếc không kịp 09/12/2013
77 Chương 77 Ác Hán - Mỗi người một ngã 09/12/2013
78 Chương 78 Ác Hán - Đường đi gập ghềnh 09/12/2013
79 Chương 79 Ác Hán - Lý Nho chi mưu 09/12/2013
80 Chương 80 Ác Hán - Phó Dĩ Ngô 09/12/2013
81 Chương 81 Ác Hán - Lưu Môn huyết án 09/12/2013
82 Chương 82 Ác Hán - Cổ Chi Ác Lai 09/12/2013
83 Chương 83 Ác Hán - Song Sửu 09/12/2013
84 Chương 84 Ác Hán - Người thông minh giả vờ ngốc 09/12/2013
85 Chương 85 Ác Hán - Ngữ Thành nói về Thái Bình Đạo 09/12/2013
86 Chương 86 Ác Hán - Gặp lại Đường Chu 09/12/2013
87 Chương 87 Ác Hán - Vạn Nhân Ngô Vãng Hí 09/12/2013
88 Chương 88 Ác Hán - Cự Ma Nhi Lai Tập 09/12/2013
89 Chương 89 Ác Hán - Cự Ma Nhi Lai Tập (2) 09/12/2013
90 Chương 90 Ác Hán - Giết Thiên Lôi 09/12/2013
91 Chương 91 Ác Hán - Đoạn Đầu Câu 09/12/2013
92 Chương 92 Ác Hán - Liên Tục Chiến Đấu Ở Chiến Trường Thanh, Từ. 09/12/2013
93 Chương 93 Ác Hán - Gia Cát nhất tộc. 09/12/2013
94 Chương 94 Ác Hán - Một Ngữ Đánh Thức Người Trong Mộng. 09/12/2013
95 Chương 95 Ác Hán - Hoả Thiêu Bàn Long Cốc (1) 09/12/2013
96 Chương 96 Ác Hán - Hoả Thiêu Bàn Long Cốc (2) 09/12/2013
97 Chương 97 Ác Hán - Phi Yến đi về Nam 09/12/2013
98 Chương 98 Ác Hán - Thương hàn bệnh chứng 09/12/2013
99 Chương 99 Ác Hán - Ngũ Khê man nhân 09/12/2013
100 Chương 100 Ác Hán - Đồng tử cưỡi ngưu 09/12/2013
101 Chương 101 Ác Hán - Thiếu Niên Đi 09/12/2013
102 Chương 102 Ác Hán - Trương Cơ từ quan 09/12/2013
103 Chương 103 Ác Hán - Bàng Đức Công 09/12/2013
104 Chương 104 Ác Hán - Thái Bình loạn. 09/12/2013
105 Chương 105 Ác Hán - Tam Sửu kết nghĩa 09/12/2013
106 Chương 106 Ác Hán - Đi Lạc Dương 09/12/2013
107 Chương 107 Ác Hán - Đổng Trác Nguy Tường 09/12/2013
108 Chương 108 Ác Hán - Biến loạn Nam Cung Môn. 09/12/2013
109 Chương 109 Ác Hán - Lạc Dương đẫm máu 09/12/2013
110 Chương 110 Ác Hán - Dĩ Hán chi tranh. 09/12/2013
111 Chương 111 Ác Hán - Dĩ Hán chi tranh (2) 09/12/2013
112 Chương 112 Ác Hán - Giảo nhục kỵ (1) 09/12/2013
113 Chương 113 Ác Hán - Giảo nhục kỵ (2) 09/12/2013
114 Chương 114 Ác Hán - Giảo nhục kỵ (3) 09/12/2013
115 Chương 115 Ác Hán - Giảo nhục kỵ (4) 09/12/2013
116 Chương 116 Ác Hán - Giảo nhục kỵ (5) 09/12/2013
117 Chương 117 Ác Hán - Giảo nhục kỵ (6) 09/12/2013
118 Chương 118 Ác Hán - Giảo nhục kỵ (7) 09/12/2013
119 Chương 119 Ác Hán - Giảo nhục kỵ (8) 09/12/2013
120 Chương 120 Ác Hán - Đổng Trác hội Tam Anh (1) 09/12/2013
121 Chương 121 Ác Hán - Đổng Trác hội Tam Anh (2) 09/12/2013
122 Chương 122 Ác Hán - Đào Anh Tam Viên 09/12/2013
123 Chương 123 Ác Hán - Giết Trương Ngưu Giác (1) 09/12/2013
124 Chương 124 Ác Hán - Giết Trương Ngưu Giác (2) 09/12/2013
125 Chương 125 Ác Hán - Tả trung lang tướng 09/12/2013
126 Chương 126 Ác Hán - Nghĩa chân chi tử (1) 09/12/2013
127 Chương 127 Ác Hán - Nghĩa chân chi tử (2) 09/12/2013
128 Chương 128 Ác Hán - Âm thác dương soa 09/12/2013
129 Chương 129 Ác Hán - Tình huống ngày càng khó khăn 09/12/2013
130 Chương 130 Ác Hán - Phụ tử gặp nhau 09/12/2013
131 Chương 131 Ác Hán - Tướng Quân Uy Vũ 09/12/2013
132 Chương 132 Ác Hán - Vương Tá Tài Dã 09/12/2013
133 Chương 133 Ác Hán - Quần Anh Hội 09/12/2013
134 Chương 134 Ác Hán - Phụng Hiếu xuất mã 09/12/2013
135 Chương 135 Ác Hán - Đảng người gian nan 09/12/2013
136 Chương 136 Ác Hán - Mạnh Đức gặt hái 09/12/2013
137 Chương 137 Ác Hán - Giang Đông Mãnh Hổ 09/12/2013
138 Chương 138 Ác Hán - Văn Đài chịu nhục 09/12/2013
139 Chương 139 Ác Hán - Điều kiện Minh chủ 09/12/2013
140 Chương 140 Ác Hán - Huynh đệ gặp lại 09/12/2013
141 Chương 141 Ác Hán - Quay về Hà Đông (1) 09/12/2013
142 Chương 142 Ác Hán - Quay về Hà Đông (2) 09/12/2013
143 Chương 143 Ác Hán - Quay về Hà Đông (3) 09/12/2013
144 Chương 144 Ác Hán - Gặp gỡ Mạnh Đức 09/12/2013
145 Chương 145 Ác Hán - Hà Đông Nhất Phách 09/12/2013
146 Chương 146 Ác Hán - Nữ Hổ Doanh 09/12/2013
147 Chương 147 Ác Hán - Hư thực như mộng 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ac-han-563.html