Truyện Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Truyện teen

  • Tên truyện: Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/01/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!
Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! Đọc truyện bạn sẽ thấy sự gần gũi quen thuộc trong chính tác phẩm, đó là sự quan thuộc về không gian, một chút từa tựa về suy nghĩ.

Có lẽ bởi vì tác giả cũng đang độ tuổi teen, cũng có những sở thich, thói quan sinh hoạt, lịch trình cá nhân như các bạn.

Truyện kể về cô gái Trúc Quyên:

con gái một gia đình "khá giả" ở tỉnh lỵ, thích ngoại ngữ, âm nhạc, màu xanh, thần tượng là Super Junior! Cô bé có chiều cao được xem là lý tưởng đối với 1 đứa con gái:

1m66.

Không xinh nhưng cũng dễ thương, học về khách sạn nhà hàng, là sinh viên năm nhất Và hắn

- Trịnh Quốc Phong:

tổng giám đốc tương lai của Hệ thống khách sạn Inter Continental tại Việt Nam, gia đình đều có những vị thế "đại bự" trong lĩnh vực này.

Học cùng trường với nó, sinh viên năm 2, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Cùng theo dõi những tình tiết hấp dẫn trong truyện nhé!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 1 28/01/2014
2 Chương 2 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 2 28/01/2014
3 Chương 3 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 3 28/01/2014
4 Chương 4 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 4 28/01/2014
5 Chương 5 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 5 28/01/2014
6 Chương 6 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 6 28/01/2014
7 Chương 7 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 7 28/01/2014
8 Chương 8 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 8 28/01/2014
9 Chương 9 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 9 28/01/2014
10 Chương 10 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 10 28/01/2014
11 Chương 11 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 11 28/01/2014
12 Chương 12 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 12 28/01/2014
13 Chương 13 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 13 28/01/2014
14 Chương 14 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 14 28/01/2014
15 Chương 15 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 15 28/01/2014
16 Chương 16 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 16 28/01/2014
17 Chương 17 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 17 28/01/2014
18 Chương 18 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 18 28/01/2014
19 Chương 19 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 19 28/01/2014
20 Chương 20 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 20 28/01/2014
21 Chương 21 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 21 28/01/2014
22 Chương 22 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 22 28/01/2014
23 Chương 23 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 23 28/01/2014
24 Chương 24 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 24 28/01/2014
25 Chương 25 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 25 28/01/2014
26 Chương 26 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 26 28/01/2014
27 Chương 27 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 27 28/01/2014
28 Chương 28 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 28 28/01/2014
29 Chương 29 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 29 28/01/2014
30 Chương 30 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 30 28/01/2014
31 Chương 31 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 31 28/01/2014
32 Chương 32 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 32 28/01/2014
33 Chương 33 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 33 28/01/2014
34 Chương 34 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 34 28/01/2014
35 Chương 35 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 35 28/01/2014
36 Chương 36 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 36 28/01/2014
37 Chương 37 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 37 28/01/2014
38 Chương 38 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 38 28/01/2014
39 Chương 39 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 39 28/01/2014
40 Chương 40 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 40 28/01/2014
41 Chương 41 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 41 28/01/2014
42 Chương 42 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 42 28/01/2014
43 Chương 43 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 43 28/01/2014
44 Chương 44 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 44 28/01/2014
45 Chương 45 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 45 28/01/2014
46 Chương 46 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 46 28/01/2014
47 Chương 47 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 47 28/01/2014
48 Chương 48 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 48 28/01/2014
49 Chương 49 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 49 28/01/2014
50 Chương 50 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 50 28/01/2014
51 Chương 51 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 51 28/01/2014
52 Chương 52 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 52 28/01/2014
53 Chương 53 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 53 28/01/2014
54 Chương 54 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 54 28/01/2014
55 Chương 55 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 55 28/01/2014
56 Chương 56 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 56 28/01/2014
57 Chương 57 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 57 28/01/2014
58 Chương 58 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 58 28/01/2014
59 Chương 59 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 59 28/01/2014
60 Chương 60 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 60 28/01/2014
61 Chương 61 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 61 28/01/2014
62 Chương 62 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 62 28/01/2014
63 Chương 63 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 63 28/01/2014
64 Chương 64 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 64 28/01/2014
65 Chương 65 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 65 28/01/2014
66 Chương 66 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 66 28/01/2014
67 Chương 67 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 67 28/01/2014
68 Chương 68 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 68 28/01/2014
69 Chương 69 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 69 28/01/2014
70 Chương 70 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 70 28/01/2014
71 Chương 71 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 71 28/01/2014
72 Chương 72 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 72 28/01/2014
73 Chương 73 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 73 28/01/2014
74 Chương 74 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 74 28/01/2014
75 Chương 75 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 75 28/01/2014
76 Chương 76 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 76 28/01/2014
77 Chương 77 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 77 28/01/2014
78 Chương 78 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 78 28/01/2014
79 Chương 79 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 79 28/01/2014
80 Chương 80 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 80 28/01/2014
81 Chương 81 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 81 28/01/2014
82 Chương 82 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 82 28/01/2014
83 Chương 83 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 83 28/01/2014
84 Chương 84 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 84 28/01/2014
85 Chương 85 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 85 28/01/2014
86 Chương 86 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 86 28/01/2014
87 Chương 87 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 87 28/01/2014
88 Chương 88 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 88 28/01/2014
89 Chương 89 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 89 28/01/2014
90 Chương 90 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 90 28/01/2014
91 Chương 91 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 91 28/01/2014
92 Chương 92 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 92 28/01/2014
93 Chương 93 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 93 28/01/2014
94 Chương 94 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 94 28/01/2014
95 Chương 95 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 95 28/01/2014
96 Chương 96 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 96 28/01/2014
97 Chương 97 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 97 28/01/2014
98 Chương 98 Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình! - Chương 98 28/01/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chuyen-gi-the-nay-that-buc-minh-1663.html