Truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Trương Tam Phong Dị Giới Du
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Trương Tam Phong Dị Giới Du
Bạn đang đọc truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du của tác giả Tả Tự Bản trên trang đọc truyện online.Trương Tam Phong tu thành tiên rồi tung hoành trong cả thần ma lưỡng giới vốn đã là chuyện đã xưa ! Truyện cũng không miêu tả những chi tiết đã qua mà mở ra đây sẽ là tình yêu , chiến tranh, trung thành và sự phản bộiTheo truyền thuyết nhất đại tông sư Trương Tam Phong từ nhỏ đã mang trên người một khối ngọc Thái Cấp thạch.

Hắn chỉ biết đó vật hắn mang trên người ngay từ nhỏ mà không biết miếng ngọc thạch thật chất lại chính là “Thái Cấp Hồn Thạch” một trong “Thượng cổ Thập đại thần khí”.

Thái Cấp hồn thạch có khả năng giúp người tu tuyện tăng gấp đôi tiến độ tu tập, lại bách tà bất xâm, vốn là chi bảo mà Nguyên Thủy thiên tôn trong lúc bất cẩn đã thất lạc chốn trần gian.

Khi Trương Tam Phong tu luyện thần công đại thành , trên người phát lộ chân khí kích thích Thái Cấp hồn thạch khiến nó xuất thần quang, bị Nguyên Thủy thiên tôn phát hiện.

Nguyên Thủy thiên tôn mừng rỡ lập tức sử dụng pháp thuật thu hồi, không ngờ Thái cấp hồn thạch còn đang trên người Trương Tam Phong nên cũng đồng thời mang hắn đến trước mặt.

Nguyên Thủy thiên tôn chẳng những không giận mà còn rất vui, thấy Trương Tam Phong tư chất kinh người liền thu làm đệ tử chân truyền.

Trương Tam Phong không phụ sự mong đợi, khổ tu mấy trăm năm, đại công cáo thành, còn tự nghĩ ra phương pháp luyện tập 'Thái Cấp thần công', từng cùng với Ngạc Trá tam thái tử cá cược ba ngày phá được phòng ngự của hắn, kết quả thắng được Hỗn thiên lăng của tam thái tử.

Nguyên Thủy thiên tôn đem Hỗn thiên lăng để chung với Thiên hà ngân sa* , Xích luyện ngô đồng** trên thiên hỏa thối luyện nhiều lần.

Hỗn thiên lăng cuối cùng cũng phát tán Huyễn Khí Thiên Hỏa, quang mang bảy màu, như ẩn như hiện, thần khí chấn thiên được gọi là 'Thất Thải Hỗn Thiên Lăng'.

Nguyên Thủy thiên tôn liền cấp thêm cho hắn hai kiện bảo vật thần khí, để lại cho hắn đem theo bên mình vân du .

Một kiện là 'Phật Tổ Kim Liên', vốn là đóa sen Phật Tổ tọa thiền, vốn là Nguyên Thủy thiên tôn đấu cờ được tặng.

Đóa sen này không chỉ có tác dụng tấn công và phòng thủ mà còn rất nhiều phép thuật diệu dụng.

Tại thần giới chính là pháp bảo đỉnh cấp.

Ngoài ra còn có một kiện nữa đó là một bảo vật của Nguyên Thủy thiên tôn 'Hạo Thiên Thần Kiếm'.

Thần kiếm này tục truyền là do cả một tinh hệ nén lại, bị Nguyên Thủy thiên tôn dùng thiên hỏa tế luyện cả ngàn năm mà thành, được xem là cứng rắn nhất trong Cửu thiên thập địa, Thần Ma lưỡng giới.

Bất quá Nguyên Thủy thiên tôn cũng chỉ phát huy được ba phần thần uy của thần kiếm , còn Trương Tam Phong cũng chỉ có thể dụng xuất một thành mà thôi, dù vậy Thần ma lưỡng giới cũng ít có người so sánh rồi.

Lúc này, người khác đều gọi hắn là Tam bảo đạo nhân.

Trương Tam Phong phụng sư mệnh vân du khắp chốn, gặp được Tôn đại thánh, không phân lớn nhỏ, kết thành huynh đệ, bị Tôn đại thánh thuyết phục đi đến Tây thần giới, làm quen với cả Nữ Thần Chiến tranh và Trí tuệ Athena.

Ba người đều là không có việc gì làm gây chuyện khắp nơi, khuấy động các chư thần phương Tây, làm long trời lỡ đất, bị chúng chư thần 'thân thiết' gọi là 'Tam Hại'.

Sau đó Tôn Ngộ Không thành công dụ dỗ Hằng Nga cùng về quy ẩn Hoa Quả sơn, hai người còn lại cũng nảy sinh tình cảm về ẩn cư ở thần cung của Athena trên đỉnh núi Olympia .

Chỉ không ngờ đã mang đến đại họa!Cũng bởi hai người vốn tinh thông ma pháp cấm mật của Đông Tây phương , lại còn kết hợp lẫn nhau, hỗ trợ nhau tu luyện tạo thành năng lực lớn chưa từng có! Bị chư thần Đông Tây phương ghen ghét.

Hai phương liền liên hợp hòng tiêu diệt Trương Tam Phong, Athena trên đỉnh Olympia.

Hai người cuối cùng quyết định cùng nhau tự bạo, cùng chư thần đồng quy vu tận!Sau chuyện này Đông Tây phương thần tộc bị mất đi bảy vị chư thần, bị đời sau gọi là "Thời kỳ hoàng hôn của Chư thần ".

Câu chuyện xưa này cũng từ đó mà bắt đầu* Thiên hà ngân sa :

Con sông cát vàng, con sông trong truyền thuyết đó ** Xích luyện ngô đồng.

Ngô đồng nung đỏ (Cái này không rõ)^^

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sanh ra tại dị giới 16/12/2013
2 Chương 2 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lễ vật sinh nhật 16/12/2013
3 Chương 3 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại họa 16/12/2013
4 Chương 4 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phong ấn 16/12/2013
5 Chương 5 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trên đường hiểu chuyện 16/12/2013
6 Chương 6 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ma thú tranh bá 16/12/2013
7 Chương 7 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhặt xác rắn 16/12/2013
8 Chương 8 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cốt sơn tầm bảo 16/12/2013
9 Chương 9 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TINH LINH CHI ĐÔ 16/12/2013
10 Chương 10 Trương Tam Phong Dị Giới Du - THANH LONG TIỂU THƯ 16/12/2013
11 Chương 11 Trương Tam Phong Dị Giới Du - KẾT GIAO BẰNG HỮU 16/12/2013
12 Chương 12 Trương Tam Phong Dị Giới Du - NỘI TÌNH LONG ĐẢO 16/12/2013
13 Chương 13 Trương Tam Phong Dị Giới Du - MỘT KHÓA HỌC LUYỆN KIM 16/12/2013
14 Chương 14 Trương Tam Phong Dị Giới Du - BA ĐIẾU NGƯ 16/12/2013
15 Chương 15 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TRIỆU HOÁN PHÁP BÀI 16/12/2013
16 Chương 16 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TINH LINH BÍ MẬT 16/12/2013
17 Chương 17 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TINH LINH HOÀNG TỘC 16/12/2013
18 Chương 18 Trương Tam Phong Dị Giới Du - ẢI NHÂN THÀNH BẢO 16/12/2013
19 Chương 19 Trương Tam Phong Dị Giới Du - ĐẤU BẢO ĐẠI HỘI (1) 16/12/2013
20 Chương 20 Trương Tam Phong Dị Giới Du - ĐẤU BẢO ĐẠI HỘI (2) 16/12/2013
21 Chương 21 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TIẾU ĐÁO TỐI HẬU 16/12/2013
22 Chương 22 Trương Tam Phong Dị Giới Du - PHÂN TANG HIỆP NGHỊ 16/12/2013
23 Chương 23 Trương Tam Phong Dị Giới Du - KẾ PHIẾN VƯƠNG TỬ 16/12/2013
24 Chương 24 Trương Tam Phong Dị Giới Du - HỰU KHÍ THẠCH NGUYÊN 16/12/2013
25 Chương 25 Trương Tam Phong Dị Giới Du - QUÝ TỘC LÕA BÔN 16/12/2013
26 Chương 26 Trương Tam Phong Dị Giới Du - XỬ LÝ HẬU SỰ 16/12/2013
27 Chương 27 Trương Tam Phong Dị Giới Du - CHIẾN TRANH TRONG CUNG ĐÌNH 16/12/2013
28 Chương 28 Trương Tam Phong Dị Giới Du - VÌ CHIẾN ĐẤU MÀ THẮNG 16/12/2013
29 Chương 29 Trương Tam Phong Dị Giới Du - QUYẾT ĐẤU 16/12/2013
30 Chương 30 Trương Tam Phong Dị Giới Du - QUYẾT ĐẤU BẮT ĐẦU 16/12/2013
31 Chương 31 Trương Tam Phong Dị Giới Du - GIÓ ÊM SÓNG LẶNG 16/12/2013
32 Chương 32 Trương Tam Phong Dị Giới Du - SÓNG GIÓ LẠI NỔI LÊN 16/12/2013
33 Chương 33 Trương Tam Phong Dị Giới Du - LÃO TẶC THỐNG KHỔ 16/12/2013
34 Chương 34 Trương Tam Phong Dị Giới Du - QUYỂN TRỤC 1 ỨC 16/12/2013
35 Chương 35 Trương Tam Phong Dị Giới Du - HỘI NGHỊ GIA ĐÌNH 16/12/2013
36 Chương 36 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TA BỊ BẮT BÍ 16/12/2013
37 Chương 37 Trương Tam Phong Dị Giới Du - CHIẾN TRANH NĂM MỚI 16/12/2013
38 Chương 38 Trương Tam Phong Dị Giới Du - PHIỀN TOÁI LẠI TỚI 16/12/2013
39 Chương 39 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TRƯỚC KHI QUYẾT ĐẤU 16/12/2013
40 Chương 40 Trương Tam Phong Dị Giới Du - NHỊ LANG ThƯƠNG ĐAU 16/12/2013
41 Chương 41 Trương Tam Phong Dị Giới Du - THẠCH NGUYÊN HỘC MÁU 16/12/2013
42 Chương 42 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TỔNG KẾT SAU CUỘC CHIẾN 16/12/2013
43 Chương 43 Trương Tam Phong Dị Giới Du - NGUYÊN NHÂN ÁM SÁT 16/12/2013
44 Chương 44 Trương Tam Phong Dị Giới Du - BỊ ÁM SÁT 16/12/2013
45 Chương 45 Trương Tam Phong Dị Giới Du - MỤC TIÊU LÀ LONG ĐẢO 16/12/2013
46 Chương 46 Trương Tam Phong Dị Giới Du - HUYẾT CHIẾN TẠI TRANG VIÊN 16/12/2013
47 Chương 47 Trương Tam Phong Dị Giới Du - ÁC CHIẾN TẠI TƯỚNG PHỦ 16/12/2013
48 Chương 48 Trương Tam Phong Dị Giới Du - KẾT QUẢ HÓA GIẢI 16/12/2013
49 Chương 49 Trương Tam Phong Dị Giới Du - KẾT LUẬN ĐIỀU TRA 16/12/2013
50 Chương 50 Trương Tam Phong Dị Giới Du - CÓ KÈ MẶC CẢ ! 16/12/2013
51 Chương 51 Trương Tam Phong Dị Giới Du - ĐẤU GIÁ TRÊN LONG ĐẢO 16/12/2013
52 Chương 52 Trương Tam Phong Dị Giới Du - LÊN ĐƯỜNG QUAY VỀ 16/12/2013
53 Chương 53 Trương Tam Phong Dị Giới Du - GIA ĐÌNH TỤ HỘI 16/12/2013
54 Chương 54 Trương Tam Phong Dị Giới Du - TRAO TẶNG PHONG ĐỊA 16/12/2013
55 Chương 55 Trương Tam Phong Dị Giới Du - CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT 16/12/2013
56 Chương 56 Trương Tam Phong Dị Giới Du - GẶP CHÚT SÓNG GIÓ 16/12/2013
57 Chương 57 Trương Tam Phong Dị Giới Du - HUYẾT CHIẾN TẠI THANH PHONG HẠP (1) 16/12/2013
58 Chương 58 Trương Tam Phong Dị Giới Du - HUYẾT CHIẾN TẠI THANH PHONG HẠP (2) 16/12/2013
59 Chương 59 Trương Tam Phong Dị Giới Du - HUYẾT CHIẾN TẠI THANH PHONG HẠP (3) 16/12/2013
60 Chương 60 Trương Tam Phong Dị Giới Du - HUYẾT CHIẾN TẠI THANH PHONG HẠP (4) 16/12/2013
61 Chương 61 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến Thanh Phong hạp (V) 16/12/2013
62 Chương 62 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến Thanh Phong hạp (6) 16/12/2013
63 Chương 63 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến Thanh Phong hạp (7) 16/12/2013
64 Chương 64 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến Thanh Phong hạp (8) 16/12/2013
65 Chương 65 Trương Tam Phong Dị Giới Du - LẠI XUẤT PHÁT 16/12/2013
66 Chương 66 Trương Tam Phong Dị Giới Du - CON TRAI CỦA KIẾM THÁNH 16/12/2013
67 Chương 67 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu phục Cuồng Chiến 16/12/2013
68 Chương 68 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bác Lạp Tư thành 16/12/2013
69 Chương 69 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tửu quán huyết án 16/12/2013
70 Chương 70 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tương lai phát triển 16/12/2013
71 Chương 71 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nửa năm thành quả 16/12/2013
72 Chương 72 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiền của phi nghĩa ngoài ý muốn 16/12/2013
73 Chương 73 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ấu thú phong ba 16/12/2013
74 Chương 74 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sinh nhật yến hội 16/12/2013
75 Chương 75 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hội nghị tranh phong 16/12/2013
76 Chương 76 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Miễn thuế phong ba 16/12/2013
77 Chương 77 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đánh giá cuối cùng 16/12/2013
78 Chương 78 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một đường huyết chiến 16/12/2013
79 Chương 79 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hành động vĩ đại - Đồ Long 16/12/2013
80 Chương 80 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hành động vĩ đại - Đồ Long (2) 16/12/2013
81 Chương 81 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chế tạo chiến giáp 16/12/2013
82 Chương 82 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lễ ba năm 16/12/2013
83 Chương 83 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hội thanh niên kiệt xuất 16/12/2013
84 Chương 84 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phiền toái kéo tới 16/12/2013
85 Chương 85 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến rừng tùng 16/12/2013
86 Chương 86 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến rừng tùng (2) 16/12/2013
87 Chương 87 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiêu hàng nguyên soái 16/12/2013
88 Chương 88 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ni Cổ Lạp Tư 16/12/2013
89 Chương 89 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một khoản giao dịch 16/12/2013
90 Chương 90 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh xuân vĩnh trú 16/12/2013
91 Chương 91 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu của Ni Cổ Lạp Tư 16/12/2013
92 Chương 92 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thúc tổ Thiên Sát 16/12/2013
93 Chương 93 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huynh đệ chia của 16/12/2013
94 Chương 94 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu phục Ni Cổ Lạp Tư 16/12/2013
95 Chương 95 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ni Cổ Lạp Tư nguyện trung thành! 16/12/2013
96 Chương 96 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nghị hòa Ngõa Nạp! 16/12/2013
97 Chương 97 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đoàn thể quyết đấu! 16/12/2013
98 Chương 98 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phụ thân trở về! 16/12/2013
99 Chương 99 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Điên phong quyết đấu! 16/12/2013
100 Chương 100 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trí chiến Ni Cổ Lạp Tư! 16/12/2013
101 Chương 101 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu được toàn thắng 16/12/2013
102 Chương 102 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngang qua Tạp Đặc 16/12/2013
103 Chương 103 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến trong vườn hoa 16/12/2013
104 Chương 104 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Máu tanh đầy sân 16/12/2013
105 Chương 105 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một ngày ở hải thành 16/12/2013
106 Chương 106 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thánh nữ từ đâu tới 16/12/2013
107 Chương 107 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tới Thánh Đô 16/12/2013
108 Chương 108 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phiền toái tới 16/12/2013
109 Chương 109 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hai kẻ ngu ngốc 16/12/2013
110 Chương 110 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quân đoàn tỷ thí 16/12/2013
111 Chương 111 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Anh hùng ngã xuống 16/12/2013
112 Chương 112 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Anh hùng chịu nhục 16/12/2013
113 Chương 113 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dương uy Thánh Đô 16/12/2013
114 Chương 114 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Long gia mật kiếm 16/12/2013
115 Chương 115 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Truyền kỳ tổ mẫu 16/12/2013
116 Chương 116 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hành trình đến Thánh Sơn 16/12/2013
117 Chương 117 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chung kiến tổ mẫu 16/12/2013
118 Chương 118 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ám Hắc Thánh Điển 16/12/2013
119 Chương 119 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vì sao kêu mãnh nữ 16/12/2013
120 Chương 120 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Pháp Thần đầu nhập 16/12/2013
121 Chương 121 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Yến hội phong ba! 16/12/2013
122 Chương 122 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dũng đấu kiếm thánh! 16/12/2013
123 Chương 123 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến thắng! 16/12/2013
124 Chương 124 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngõa Nạp công chúa! 16/12/2013
125 Chương 125 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phẫn nộ hủy Thần cung! 16/12/2013
126 Chương 126 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phẫn nộ hủy Thần cung! (2) 16/12/2013
127 Chương 127 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trời yên biển lặng! 16/12/2013
128 Chương 128 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiên Nhã bái sư! 16/12/2013
129 Chương 129 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bàn Thạch quân đoàn! (1) 16/12/2013
130 Chương 130 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chân chính huyết chiến! 16/12/2013
131 Chương 131 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thú nhân thân sĩ 16/12/2013
132 Chương 132 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cuộc chiến xếp hạng 16/12/2013
133 Chương 133 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lập uy Thánh Đô 16/12/2013
134 Chương 134 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quang minh kỵ sĩ 16/12/2013
135 Chương 135 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Yến hội phong ba 16/12/2013
136 Chương 136 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bàn Thạch nguyên soái 16/12/2013
137 Chương 137 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lấy thần khí đánh cuộc 16/12/2013
138 Chương 138 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiểm Điện Ma Báo 16/12/2013
139 Chương 139 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tàn bạo tên mặt trắng 16/12/2013
140 Chương 140 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nữ cuồng tín giả 16/12/2013
141 Chương 141 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại chiến trên phố! 16/12/2013
142 Chương 142 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bạch Sơn Hắc Thủy! 16/12/2013
143 Chương 143 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ám hắc cốt trượng! 16/12/2013
144 Chương 144 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hắc long nội giáp! 16/12/2013
145 Chương 145 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Điều tra chiến đấu! 16/12/2013
146 Chương 146 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhân thú đại chiến! 16/12/2013
147 Chương 147 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khắc Lý dật sự! 16/12/2013
148 Chương 148 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hảo đại trúc giang! 16/12/2013
149 Chương 149 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quả trứng kỳ quái! 16/12/2013
150 Chương 150 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiên Nhã biến hóa! 16/12/2013
151 Chương 151 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Biến hóa ngoài ý muốn 16/12/2013
152 Chương 152 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giết chóc vô tình 16/12/2013
153 Chương 153 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phá phôi chi vương 16/12/2013
154 Chương 154 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ma tộc công chúa 16/12/2013
155 Chương 155 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuyện xưa của công chúa 16/12/2013
156 Chương 156 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thánh Sơn chi chiến 16/12/2013
157 Chương 157 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tân muội muội 16/12/2013
158 Chương 158 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trở lại Thánh đô 16/12/2013
159 Chương 159 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hoàn thắng Thú nhân 16/12/2013
160 Chương 160 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tái kiến y nhân 16/12/2013
161 Chương 161 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tha hương gặp lại 16/12/2013
162 Chương 162 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Náo thần cung 16/12/2013
163 Chương 163 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tái kiến Giáo Hoàng 16/12/2013
164 Chương 164 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên sứ chuyển thế 16/12/2013
165 Chương 165 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chúng sanh bình đẳng 16/12/2013
166 Chương 166 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại tiệc ma thú 16/12/2013
167 Chương 167 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ly biệt 16/12/2013
168 Chương 168 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lên đường về nhà 16/12/2013
169 Chương 169 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Về đến nhà 16/12/2013
170 Chương 170 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đạt được hỗ trợ 16/12/2013
171 Chương 171 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trở lại lãnh địa 16/12/2013
172 Chương 172 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngõa Nạp xuất binh 16/12/2013
173 Chương 173 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sinh mệnh chi thụ 16/12/2013
174 Chương 174 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu hoạch lớn 16/12/2013
175 Chương 175 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giận dữ 16/12/2013
176 Chương 176 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trở lại vương đô! 16/12/2013
177 Chương 177 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đình nghị hiển uy! 16/12/2013
178 Chương 178 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kế lừa Tiểu Khuyển! 16/12/2013
179 Chương 179 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Châm ngòi ly gián! 16/12/2013
180 Chương 180 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiến công Ngõa Nạp! 16/12/2013
181 Chương 181 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kiêu binh tất bại 16/12/2013
182 Chương 182 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bình An bất bình 16/12/2013
183 Chương 183 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bình An huyết chiến 16/12/2013
184 Chương 184 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị cứu viện 16/12/2013
185 Chương 185 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ám Dạ sát khí 16/12/2013
186 Chương 186 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ám sát công chúa 16/12/2013
187 Chương 187 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Mấu chốt thành bại 16/12/2013
188 Chương 188 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hoàng hôn kịch chiến 16/12/2013
189 Chương 189 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kiếm Thánh tranh phong 16/12/2013
190 Chương 190 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lưỡng sương bãi chiến 16/12/2013
191 Chương 191 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại thắng huy hoàng 16/12/2013
192 Chương 192 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thạch Nguyên đại bại 16/12/2013
193 Chương 193 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cái chết của danh tướng 16/12/2013
194 Chương 194 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tái nhậm chức chân nhân 16/12/2013
195 Chương 195 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Luyện chế phi kiếm 16/12/2013
196 Chương 196 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Công chúa Hải Luân 16/12/2013
197 Chương 197 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu kinh thiên 16/12/2013
198 Chương 198 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phi kiếm sơ thành 16/12/2013
199 Chương 199 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khắc Lý bại phục 16/12/2013
200 Chương 200 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kế định tương lai 16/12/2013
201 Chương 201 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu bại lộ 16/12/2013
202 Chương 202 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đua ngựa phong ba 16/12/2013
203 Chương 203 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhân thú đại chiến 16/12/2013
204 Chương 204 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu phục tọa kỵ 16/12/2013
205 Chương 205 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tìm được tổ chức 16/12/2013
206 Chương 206 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại chiến trang viên (1) 16/12/2013
207 Chương 207 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tha hương ngộ cố 16/12/2013
208 Chương 208 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Long uy bùng nổ 16/12/2013
209 Chương 209 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thánh Sơn chi loạn (1) 16/12/2013
210 Chương 210 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quỷ biện trong cung 16/12/2013
211 Chương 211 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lại lừa đảo (1) 16/12/2013
212 Chương 212 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kết cục của sắc lang 16/12/2013
213 Chương 213 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kết cục của sắc lang (2) 16/12/2013
214 Chương 214 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lịch trình cực khổ (1) 16/12/2013
215 Chương 215 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị săn bắn (1) 16/12/2013
216 Chương 216 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Căn cứ chú tạo 16/12/2013
217 Chương 217 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Săn bắn bắt đầu 16/12/2013
218 Chương 218 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu hoạch nho nhỏ 16/12/2013
219 Chương 219 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dày hồi báo 16/12/2013
220 Chương 220 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên kim thị mã cốt (*) 16/12/2013
221 Chương 221 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thánh Nữ thí nghiệm 16/12/2013
222 Chương 222 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nữ thần hiển uy 16/12/2013
223 Chương 223 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Xuất phát 16/12/2013
224 Chương 224 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiểu đội lớn mật! 16/12/2013
225 Chương 225 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thành thị thất lạc!! 16/12/2013
226 Chương 226 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hy vọng và thất vọng! 16/12/2013
227 Chương 227 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Áp bức và phản kháng! 16/12/2013
228 Chương 228 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vận động hủy đường! 16/12/2013
229 Chương 229 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuyện xưa Tạp Đặc! 16/12/2013
230 Chương 230 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khúc mở đầu! 16/12/2013
231 Chương 231 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Công chúa vong quốc 16/12/2013
232 Chương 232 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một lời nói một gói vàng 16/12/2013
233 Chương 233 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đêm khuya xâm nhập 16/12/2013
234 Chương 234 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chân tướng rõ ràng 16/12/2013
235 Chương 235 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cuối cùng gặp kỳ nhân 16/12/2013
236 Chương 236 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hiệp nghị đạt thành 16/12/2013
237 Chương 237 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kịch chiến đầu đường 16/12/2013
238 Chương 238 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bốn bề thọ địch 16/12/2013
239 Chương 239 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Biến cố ngoài thành 16/12/2013
240 Chương 240 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phong vân biến chuyển 16/12/2013
241 Chương 241 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giương cung bạt kiếm 16/12/2013
242 Chương 242 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kết quả cuối cùng 16/12/2013
243 Chương 243 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nguyên nhân chiến tranh 16/12/2013
244 Chương 244 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một đêm bận rộn 16/12/2013
245 Chương 245 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chung chưởng Thanh Long 16/12/2013
246 Chương 246 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngõa Nạp đại bại 16/12/2013
247 Chương 247 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bắt được nội gián 16/12/2013
248 Chương 248 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phụ thân nguy cấp 16/12/2013
249 Chương 249 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (1) 16/12/2013
250 Chương 250 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (2) 16/12/2013
251 Chương 251 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (3) 16/12/2013
252 Chương 252 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (4) 16/12/2013
253 Chương 253 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (5) 16/12/2013
254 Chương 254 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (6) 16/12/2013
255 Chương 255 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (7) 16/12/2013
256 Chương 256 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (8) 16/12/2013
257 Chương 257 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (9) 16/12/2013
258 Chương 258 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (10) 16/12/2013
259 Chương 259 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (11) 16/12/2013
260 Chương 260 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thanh Long chi nộ (12) 16/12/2013
261 Chương 261 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiến công Y Tạp (1) 16/12/2013
262 Chương 262 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sau khi chiếm đóng 16/12/2013
263 Chương 263 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tấn công chớp nhoáng 16/12/2013
264 Chương 264 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kiếm Thần 16/12/2013
265 Chương 265 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cải cách ruộng đất (1) 16/12/2013
266 Chương 266 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hương Hương công chúa (1) 16/12/2013
267 Chương 267 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hổ Vương tái xuất (1) 16/12/2013
268 Chương 268 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tập thể đốt tiền (1) 16/12/2013
269 Chương 269 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hiến kế trước cuộc chiến (1) 16/12/2013
270 Chương 270 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kịch liệt ám chiến (1) 16/12/2013
271 Chương 271 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khiếu Thiên bị tính kế (1) 16/12/2013
272 Chương 272 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lấy hạt dẻ trong lò lửa (1) 16/12/2013
273 Chương 273 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ai tính kế ai? (1) 16/12/2013
274 Chương 274 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ai tính kế ai? (3) 16/12/2013
275 Chương 275 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ai tính kế ai? (5) 16/12/2013
276 Chương 276 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ai tính kế ai? (7) 16/12/2013
277 Chương 277 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trận chiến mở màn 16/12/2013
278 Chương 278 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tam chiến ước hẹn 16/12/2013
279 Chương 279 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Các xuất kỳ mưu 16/12/2013
280 Chương 280 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quỷ Mị Kiếm Thánh 16/12/2013
281 Chương 281 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kinh hiểm nhất chiến! 16/12/2013
282 Chương 282 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thắng thua! 16/12/2013
283 Chương 283 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đầu đuôi âm mưu! 16/12/2013
284 Chương 284 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu đạt được (1) 16/12/2013
285 Chương 285 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Minh thần kỵ sĩ! (1) 16/12/2013
286 Chương 286 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lừa gạt! 16/12/2013
287 Chương 287 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến thắng! 16/12/2013
288 Chương 288 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ép duyên! (1) 16/12/2013
289 Chương 289 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ép duyên! (2) 16/12/2013
290 Chương 290 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Liệt hỏa đốt sông! (1) 16/12/2013
291 Chương 291 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Liệt hỏa đốt sông! (3) 16/12/2013
292 Chương 292 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lại phát sinh biến hóa (1) 16/12/2013
293 Chương 293 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vừa đấm vừa xoa (1 2) 16/12/2013
294 Chương 294 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ác chiến đêm khuya 16/12/2013
295 Chương 295 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Địa Ngục Chi Hỏa 16/12/2013
296 Chương 296 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lại thêm một tên nữa (1) 16/12/2013
297 Chương 297 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến đấu thảm thiết (1) 16/12/2013
298 Chương 298 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tin dữ ùa về (1) 16/12/2013
299 Chương 299 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quyết chiến sắp tới (1 2) 16/12/2013
300 Chương 300 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại chiến bộc phát 16/12/2013
301 Chương 301 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nghịch chuyển kinh thiên 16/12/2013
302 Chương 302 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Luân phiên đại thắng 16/12/2013
303 Chương 303 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đánh một trận cuối cùng 16/12/2013
304 Chương 304 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hổ Vương huy hoàng 16/12/2013
305 Chương 305 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sóng gió lại đến 16/12/2013
306 Chương 306 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vào miệng hổ bắt sói 16/12/2013
307 Chương 307 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nổi giận chém ác lang (1) 16/12/2013
308 Chương 308 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giật dây tạo phản (1) 16/12/2013
309 Chương 309 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đến phiên Thú Nhân (1) 16/12/2013
310 Chương 310 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Địch nhân cường đại 16/12/2013
311 Chương 311 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thú Nhân xuất chinh 16/12/2013
312 Chương 312 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tất cả đều vui vẻ 16/12/2013
313 Chương 313 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cao thủ tụ hội 16/12/2013
314 Chương 314 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hội nghị trước khi chiến đấu 16/12/2013
315 Chương 315 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm kế 16/12/2013
316 Chương 316 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chặn đường thù nhân(1) 16/12/2013
317 Chương 317 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trinh sát địch tình 16/12/2013
318 Chương 318 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cao tầng Thú Nhân 16/12/2013
319 Chương 319 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cương quyết không điều binh (1) 16/12/2013
320 Chương 320 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Rừng tùng ngộ hiểm (1) 16/12/2013
321 Chương 321 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một tràng huyết chiến (1) 16/12/2013
322 Chương 322 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đánh chết Kiếm Thần (1) 16/12/2013
323 Chương 323 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tổ mẫu ngửa bài 16/12/2013
324 Chương 324 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cuộc chiến tiên phong. (1) 16/12/2013
325 Chương 325 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tính kế người chim (1) 16/12/2013
326 Chương 326 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Pháp thuật kinh khủng (1) 16/12/2013
327 Chương 327 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thú nhân nổi giận 16/12/2013
328 Chương 328 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thú nhân trả thù 16/12/2013
329 Chương 329 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bỉ Mông cự thú 16/12/2013
330 Chương 330 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Điều kiện trao đổi 16/12/2013
331 Chương 331 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến Thú Nhân 16/12/2013
332 Chương 332 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến bộc phát (1) 16/12/2013
333 Chương 333 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến không ngừng (1) 16/12/2013
334 Chương 334 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến tranh tiễn đạp 16/12/2013
335 Chương 335 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại Dự Ngôn Thuật 16/12/2013
336 Chương 336 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại Khôi Lỗi Thuật 16/12/2013
337 Chương 337 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ám ảnh u hồn 16/12/2013
338 Chương 338 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thần ân phụ thể 16/12/2013
339 Chương 339 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gia môn bất hạnh 16/12/2013
340 Chương 340 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến tranh biến chuyển 16/12/2013
341 Chương 341 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đánh bại thú quân 16/12/2013
342 Chương 342 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vui mừng ngoài ý muốn 16/12/2013
343 Chương 343 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nữ thần nổi giận 16/12/2013
344 Chương 344 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Truy đuổi 16/12/2013
345 Chương 345 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gia đình phong ba 16/12/2013
346 Chương 346 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cò kè mặc cả 16/12/2013
347 Chương 347 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một đoạn đường 16/12/2013
348 Chương 348 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lưu lạc vu sư 16/12/2013
349 Chương 349 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Mỗi người đều có mục đích riêng 16/12/2013
350 Chương 350 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hội nghị xuất chinh 16/12/2013
351 Chương 351 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Pháp thuật Khắc Lý 16/12/2013
352 Chương 352 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Độc Nhãn Cự Nhân (1) 16/12/2013
353 Chương 353 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cự Nhân hồi quy (1) 16/12/2013
354 Chương 354 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đức Lỗ Y (1) 16/12/2013
355 Chương 355 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cự Long biến thân (1) 16/12/2013
356 Chương 356 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Siêu cấp vú em 16/12/2013
357 Chương 357 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật của Hương Hương 16/12/2013
358 Chương 358 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đề thăng thực lực 16/12/2013
359 Chương 359 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thánh chiến chi thủy 16/12/2013
360 Chương 360 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Công chúa phát uy 16/12/2013
361 Chương 361 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tự Nhiên Nữ Thần 16/12/2013
362 Chương 362 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trời giáng thần phạt 16/12/2013
363 Chương 363 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thánh sơn chi chiến 16/12/2013
364 Chương 364 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại Chiến Chi Hậu 16/12/2013
365 Chương 365 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giáo Hoàng Âm Mưu 16/12/2013
366 Chương 366 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngọn nguồn chuyện xưa 16/12/2013
367 Chương 367 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại Lục Truyện Văn 16/12/2013
368 Chương 368 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhị nữ tranh phong 16/12/2013
369 Chương 369 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Xuất Sử Thú Quốc 16/12/2013
370 Chương 370 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dị tộc kỳ lạ 16/12/2013
371 Chương 371 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thú Nhân tiểu thành (1) 16/12/2013
372 Chương 372 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một đường đánh giá (1) 16/12/2013
373 Chương 373 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thú Nhân truyền thuyết 16/12/2013
374 Chương 374 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cự Nhân chi nộ 16/12/2013
375 Chương 375 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thú Vương chi thành 16/12/2013
376 Chương 376 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khảo nghiệm 16/12/2013
377 Chương 377 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm hiểm lão Ngưu (1) 16/12/2013
378 Chương 378 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giáo hoàng âm mưu 16/12/2013
379 Chương 379 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật kinh thiên (1) 16/12/2013
380 Chương 380 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đầu đuôi câu chuyện (1) 16/12/2013
381 Chương 381 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quái thú công thành 16/12/2013
382 Chương 382 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến một ngày đêm 16/12/2013
383 Chương 383 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đầu mục đại chiến 16/12/2013
384 Chương 384 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thắng một trận nhỏ 16/12/2013
385 Chương 385 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tứ hại xuất hiện 16/12/2013
386 Chương 386 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiêu diệt hỏa hại 16/12/2013
387 Chương 387 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Liên tràng đại chiến (1 2) 16/12/2013
388 Chương 388 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến hậu (1 2) 16/12/2013
389 Chương 389 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khẩn cấp về nhà (1 2) 16/12/2013
390 Chương 390 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tình thế nghiêm trọng 16/12/2013
391 Chương 391 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khí thế ào ạt 16/12/2013
392 Chương 392 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lại đến tiền tuyến 16/12/2013
393 Chương 393 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dư luận phản kích 16/12/2013
394 Chương 394 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Binh lâm thành hạ 16/12/2013
395 Chương 395 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kiếm liễu ân cừu (1) 16/12/2013
396 Chương 396 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đột tập chi chiến 16/12/2013
397 Chương 397 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một ngày quan trọng 16/12/2013
398 Chương 398 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tái khởi phong vân 16/12/2013
399 Chương 399 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đêm khuya đón khách! (1) 16/12/2013
400 Chương 400 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giao phong mới (1) 16/12/2013
401 Chương 401 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Long chi nghịch lân (1) 16/12/2013
402 Chương 402 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Mưu kế bại lộ (1) 16/12/2013
403 Chương 403 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trao đổi trước trận (1) 16/12/2013
404 Chương 404 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cường địch như thế (1) 16/12/2013
405 Chương 405 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhất định phải đánh (1) 16/12/2013
406 Chương 406 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nộ chiến quần sửu (1) 16/12/2013
407 Chương 407 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cái Thứ cứu giá (1) 16/12/2013
408 Chương 408 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Xông vào quân doanh (1) 16/12/2013
409 Chương 409 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thần chi lĩnh vực (1) 16/12/2013
410 Chương 410 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chặn đường trấn lột (1) 16/12/2013
411 Chương 411 Trương Tam Phong Dị Giới Du - An Sáp Nhãn Tuyến (1) 16/12/2013
412 Chương 412 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Toàn Diện Báo Phục (1) 16/12/2013
413 Chương 413 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Điều Tra Tổ (1) 16/12/2013
414 Chương 414 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giáo Hoàng nổi giận 16/12/2013
415 Chương 415 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trận đầu cự nhân (1) 16/12/2013
416 Chương 416 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến tại ngọn đồi vô danh! 16/12/2013
417 Chương 417 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến tại ngọn đồi vô danh!(2) 16/12/2013
418 Chương 418 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến tại ngọn đồi vô danh!(3) 16/12/2013
419 Chương 419 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chặn đánh tiếp tục (1) 16/12/2013
420 Chương 420 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hòa đàm 16/12/2013
421 Chương 421 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đàm phán thành công 16/12/2013
422 Chương 422 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vừa muốn nổi giận 16/12/2013
423 Chương 423 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quân phí bí mật (1) 16/12/2013
424 Chương 424 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cả kinh bảo tàng (1) 16/12/2013
425 Chương 425 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gặp lại cố nhân (1) 16/12/2013
426 Chương 426 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tín ngưỡng nguy cơ (1) 16/12/2013
427 Chương 427 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuyển Sinh Chi Môn (1) 16/12/2013
428 Chương 428 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sự kiện quỷ dị (1) 16/12/2013
429 Chương 429 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Xót tình cường giả 16/12/2013
430 Chương 430 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kế hoạch tạo hạm 16/12/2013
431 Chương 431 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giáo đình tranh chấp 16/12/2013
432 Chương 432 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tình thế đại lục 16/12/2013
433 Chương 433 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nộ Long liên phát 16/12/2013
434 Chương 434 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vừa phát tài 16/12/2013
435 Chương 435 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gốc gác Giáo Hoàng 16/12/2013
436 Chương 436 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Xây dựng hải quân 16/12/2013
437 Chương 437 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Người đẹp cứu nguy 16/12/2013
438 Chương 438 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kinh biến ngoài ý muốn 16/12/2013
439 Chương 439 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quang ám đồng tu 16/12/2013
440 Chương 440 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đầu đuôi câu chuyện (1 2) 16/12/2013
441 Chương 441 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kế định tương lai (1) 16/12/2013
442 Chương 442 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại kế đoạt quyền 16/12/2013
443 Chương 443 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngược sát Thạch Nguyên (1) 16/12/2013
444 Chương 444 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đánh đến cửa (1) 16/12/2013
445 Chương 445 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lôi diệt tổng bộ (1) 16/12/2013
446 Chương 446 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tặng sủng vật 16/12/2013
447 Chương 447 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vương đô phong vân (1) 16/12/2013
448 Chương 448 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thâm nhập Ám Dạ (1) 16/12/2013
449 Chương 449 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thế giới dưới lòng đất (1) 16/12/2013
450 Chương 450 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Liên tiếp bị tập kích 16/12/2013
451 Chương 451 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cường địch dưới nước sâu (1) 16/12/2013
452 Chương 452 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bắt sống (1) 16/12/2013
453 Chương 453 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phát tài thật rồi (1 2) 16/12/2013
454 Chương 454 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đến ám dạ! (1 2) 16/12/2013
455 Chương 455 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phá tường thành của ngươi! (1 2) 16/12/2013
456 Chương 456 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tái kiến Thú Nhân (1 2) 16/12/2013
457 Chương 457 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kinh sợ phát hiện Athena (1 2) 16/12/2013
458 Chương 458 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chính thức quyết liệt 16/12/2013
459 Chương 459 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vong Ưu thủ chiến 16/12/2013
460 Chương 460 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiêu diệt đại tế tự 16/12/2013
461 Chương 461 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đàm phán thành công 16/12/2013
462 Chương 462 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Mật ngữ khuê phòng (1 2) 16/12/2013
463 Chương 463 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một khắc xuân tiêu 16/12/2013
464 Chương 464 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hắc Ám thành bảo (1) 16/12/2013
465 Chương 465 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiếm cứ thành bảo (1) 16/12/2013
466 Chương 466 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến thông đạo (1) 16/12/2013
467 Chương 467 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiếu đấu kịch liệt (1) 16/12/2013
468 Chương 468 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ái Liên Na bạo phát (1) 16/12/2013
469 Chương 469 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại chiến Tà Thần (1) 16/12/2013
470 Chương 470 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kết cục của Tà Thần 16/12/2013
471 Chương 471 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lại xuất phát (1) 16/12/2013
472 Chương 472 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thắng lợi trận đầu (1) 16/12/2013
473 Chương 473 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ước hẹn quyết chiến (1) 16/12/2013
474 Chương 474 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quân đội hào hoa 16/12/2013
475 Chương 475 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phân chia đối thủ 16/12/2013
476 Chương 476 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đánh đổi Tiểu Hắc 16/12/2013
477 Chương 477 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu hoạch to lớn (1) 16/12/2013
478 Chương 478 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tình thế Thánh Chiến 16/12/2013
479 Chương 479 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lại xuất quân viễn chinh 16/12/2013
480 Chương 480 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chủ tử thật sự (1) 16/12/2013
481 Chương 481 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Không tố chi khách (1) 16/12/2013
482 Chương 482 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thật sự nổi giận (1) 16/12/2013
483 Chương 483 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hành hạ sáu cánh đến chết (1) 16/12/2013
484 Chương 484 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vong Ưu Thần Thị (1) 16/12/2013
485 Chương 485 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thải hiệt song chu 16/12/2013
486 Chương 486 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị nghênh địch (1) 16/12/2013
487 Chương 487 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trận vây Thiên sứ 16/12/2013
488 Chương 488 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Diễn sát Điểu Nhân (1) 16/12/2013
489 Chương 489 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thê thảm bị đuổi giết 16/12/2013
490 Chương 490 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bẫy rập cự đại (1) 16/12/2013
491 Chương 491 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hủy diệt đại giáo đường (1) 16/12/2013
492 Chương 492 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thắng một trận nữa! (1) 16/12/2013
493 Chương 493 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thành thần y rồi! (1) 16/12/2013
494 Chương 494 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tán tài đồng tử! (1) 16/12/2013
495 Chương 495 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại đạo thân vương! (2) 16/12/2013
496 Chương 496 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gặp lại Nhược Lan! (1) 16/12/2013
497 Chương 497 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dốc bầu tâm sự! (1) 16/12/2013
498 Chương 498 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại náo hôn lễ! (1 ) 16/12/2013
499 Chương 499 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại náo hôn lễ! (3) 16/12/2013
500 Chương 500 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại náo hôn lễ! (5 ) 16/12/2013
501 Chương 501 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dụ dỗ Thiên Sứ (1) 16/12/2013
502 Chương 502 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Luyện chế thần đan (1) 16/12/2013
503 Chương 503 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tàn bạo Thiên Sứ (1) 16/12/2013
504 Chương 504 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trận chiến hương diễm (1) 16/12/2013
505 Chương 505 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lão xử nữ vạn năm 16/12/2013
506 Chương 506 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hi vọng về nhà 16/12/2013
507 Chương 507 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vô gian đạo 16/12/2013
508 Chương 508 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hạm đội hải quân 16/12/2013
509 Chương 509 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đảo nhỏ thần bí 16/12/2013
510 Chương 510 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hải tộc xuất hiện (1) 16/12/2013
511 Chương 511 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến người cá một trận (1) 16/12/2013
512 Chương 512 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giá trị toàn tộc người cá? (1) 16/12/2013
513 Chương 513 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật động trời (1) 16/12/2013
514 Chương 514 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu hoạch lớn (1) 16/12/2013
515 Chương 515 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đông Phương Bất Bại? (1) 16/12/2013
516 Chương 516 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiếp tục âm mưu (1) 16/12/2013
517 Chương 517 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến thảm thiết 16/12/2013
518 Chương 518 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chấn kinh Đông Ni 16/12/2013
519 Chương 519 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sinh vật địa ngục 16/12/2013
520 Chương 520 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên sứ chiến ác ma 16/12/2013
521 Chương 521 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến đấu liên tục biến hóa 16/12/2013
522 Chương 522 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ma quỷ giăng bẫy 16/12/2013
523 Chương 523 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nữ thần phát uy 16/12/2013
524 Chương 524 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ma quỷ trả thù 16/12/2013
525 Chương 525 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tàn sát đại ma đầu 16/12/2013
526 Chương 526 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một câu chuyện cũ 16/12/2013
527 Chương 527 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trở về lãnh địa 16/12/2013
528 Chương 528 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thế cục trên đại lục 16/12/2013
529 Chương 529 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hương Hương thật là thơm 16/12/2013
530 Chương 530 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cái hồ thần bí 16/12/2013
531 Chương 531 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Độc trì chi mê 16/12/2013
532 Chương 532 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khủng Bố Chi Sâm (1) 16/12/2013
533 Chương 533 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên Không Chi Thành (1) 16/12/2013
534 Chương 534 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cổ thành tìm kiếm mật (1) 16/12/2013
535 Chương 535 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cảnh tượng bên trong thành (1) 16/12/2013
536 Chương 536 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nộ Chi Điển Chương (1) 16/12/2013
537 Chương 537 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kịch liệt một trận chiến 16/12/2013
538 Chương 538 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chính là tát ngươi 16/12/2013
539 Chương 539 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nữ Thần phẫn nộ 16/12/2013
540 Chương 540 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trực chỉ trung tâm 16/12/2013
541 Chương 541 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiếp nhận tòa thành 16/12/2013
542 Chương 542 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiền căn hậu quả (1) 16/12/2013
543 Chương 543 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Biến thái Thụ Yêu 16/12/2013
544 Chương 544 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cứu Gấu trúc (1) 16/12/2013
545 Chương 545 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm hiểm Thụ Yêu (1) 16/12/2013
546 Chương 546 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu phục Thụ Yêu (1) 16/12/2013
547 Chương 547 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thật tài tình (1) 16/12/2013
548 Chương 548 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyễn tượng Hầu tử (1) 16/12/2013
549 Chương 549 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỉ đắc Kim Hầu 16/12/2013
550 Chương 550 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cuộc chiến trên biển 16/12/2013
551 Chương 551 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hải thú đột kích (1) 16/12/2013
552 Chương 552 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nguyên tố Tinh Linh 16/12/2013
553 Chương 553 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lừa gạt có hậu (1) 16/12/2013
554 Chương 554 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cái Thứ đau khổ (1) 16/12/2013
555 Chương 555 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật hắc ám (1) 16/12/2013
556 Chương 556 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tòa thành thất lạc) 16/12/2013
557 Chương 557 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kịch chiến nơi đầu thành (1) 16/12/2013
558 Chương 558 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến sĩ kim loại (1) 16/12/2013
559 Chương 559 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cao Sâm bạo phát (1) 16/12/2013
560 Chương 560 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vong Ưu chơi xấu 16/12/2013
561 Chương 561 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chủ sự phía sau 16/12/2013
562 Chương 562 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đều là cố nhân (1) 16/12/2013
563 Chương 563 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thì ra là thế 16/12/2013
564 Chương 564 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Địa Tinh trí tuệ (1) 16/12/2013
565 Chương 565 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ai gian trá hơn ai (1) 16/12/2013
566 Chương 566 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại thu hoạch (1) 16/12/2013
567 Chương 567 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đoàn kết khởi lai 16/12/2013
568 Chương 568 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gặp lại Cái Thứ 16/12/2013
569 Chương 569 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dực Nhân nhất tộc (2) 16/12/2013
570 Chương 570 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuyện cũ của Khắc Lý 16/12/2013
571 Chương 571 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cóc chiến sĩ! 16/12/2013
572 Chương 572 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tin xấu dồn dập! 16/12/2013
573 Chương 573 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cao nhân ngoài ý muốn!(1) 16/12/2013
574 Chương 574 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hải chiến kịch liệt (1) 16/12/2013
575 Chương 575 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Viện quân chợt hiện!) 16/12/2013
576 Chương 576 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gặp lại cố nhân! 16/12/2013
577 Chương 577 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Viện quân rốt cục đã đến!(1) 16/12/2013
578 Chương 578 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại thắng chi hậu! (Thượng)) 16/12/2013
579 Chương 579 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tổng hợp phát triển! 16/12/2013
580 Chương 580 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đi minh giới! (1) 16/12/2013
581 Chương 581 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gặp lại cố nhân (1) 16/12/2013
582 Chương 582 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cò kè mặc cả (1) 16/12/2013
583 Chương 583 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giao dịch thành công 16/12/2013
584 Chương 584 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gặp lại bằng hữu 16/12/2013
585 Chương 585 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Săn bắn bắt đầu (1) 16/12/2013
586 Chương 586 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bắt Cốt Long 16/12/2013
587 Chương 587 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngân Nguyệt Ác Ma (1) 16/12/2013
588 Chương 588 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hùng Vương chi nộ 16/12/2013
589 Chương 589 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trận chiến tục tĩu (1) 16/12/2013
590 Chương 590 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bất tốc ác địch 16/12/2013
591 Chương 591 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vĩnh sinh trong liệt hỏa (1) 16/12/2013
592 Chương 592 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Anna - Tạp Liệt Lâm Na (1) 16/12/2013
593 Chương 593 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị về nhà (1) 16/12/2013
594 Chương 594 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gặp lại thân nhân (1) 16/12/2013
595 Chương 595 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Truyền thuyết Huyết ma nữ 16/12/2013
596 Chương 596 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cục diện quẫn bách (1) 16/12/2013
597 Chương 597 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại hiển uy phong 16/12/2013
598 Chương 598 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lại xuất âm chiêu 16/12/2013
599 Chương 599 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ái Liên Na giận dữ (1) 16/12/2013
600 Chương 600 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lại dính âm chiêu 16/12/2013
601 Chương 601 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tuyệt chiêu của Ái Liên Na. (1) 16/12/2013
602 Chương 602 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thất công chúa tính kế. (1) 16/12/2013
603 Chương 603 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tây Á phản kích. (1) 16/12/2013
604 Chương 604 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kết thúc bất đắc dĩ (1) 16/12/2013
605 Chương 605 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Liệt kê thành tích 16/12/2013
606 Chương 606 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hai năm sau. (1) 16/12/2013
607 Chương 607 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật hội đàm. (1) 16/12/2013
608 Chương 608 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Mưu kế chiến tranh (1 2) 16/12/2013
609 Chương 609 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gặp lại nữ thần. (1 2) 16/12/2013
610 Chương 610 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Địch nhân của địch nhân 16/12/2013
611 Chương 611 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thay mặt sư thu đồ đệ. (1) 16/12/2013
612 Chương 612 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bắt đầu chiến tranh 16/12/2013
613 Chương 613 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Về nhà nghị sự 16/12/2013
614 Chương 614 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỏa Nguyên Giới 16/12/2013
615 Chương 615 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bảo bối Hỏa Tổ lưu lại 16/12/2013
616 Chương 616 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phần tử nguy hiểm. (1) 16/12/2013
617 Chương 617 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Diện mục Minh Thần (1) 16/12/2013
618 Chương 618 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ai sợ ai? (1) 16/12/2013
619 Chương 619 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đàm phán với Minh Thần (1) 16/12/2013
620 Chương 620 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Còn đen hơn cả người chim (1) 16/12/2013
621 Chương 621 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giao dịch thành công (1) 16/12/2013
622 Chương 622 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngựa đực quân đoàn trưởng (1) 16/12/2013
623 Chương 623 Trương Tam Phong Dị Giới Du - An bài thỏa đáng. (1) 16/12/2013
624 Chương 624 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Mân Nhi xuất quan. (1) 16/12/2013
625 Chương 625 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đột nhiên trúng kế. (1) 16/12/2013
626 Chương 626 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hàng không mẫu hạm. (1) 16/12/2013
627 Chương 627 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lấy một địch ngàn 16/12/2013
628 Chương 628 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quân đoàn Thiên Sứ (1) 16/12/2013
629 Chương 629 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lôi Đình Phong Bạo 16/12/2013
630 Chương 630 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ma đạo pháo xuất hiện. (1) 16/12/2013
631 Chương 631 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ám sát ba điểu nhân 16/12/2013
632 Chương 632 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sự nghi hoặc của Tây Á! 16/12/2013
633 Chương 633 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sự kiên định của Athena! 16/12/2013
634 Chương 634 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hội nghị thiên sứ (1 2) 16/12/2013
635 Chương 635 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sóng dữ lại nổi! 16/12/2013
636 Chương 636 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khẩu chiến! (1 2) 16/12/2013
637 Chương 637 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Athéna huấn luyện! 16/12/2013
638 Chương 638 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hết sức chật vật! (1 2) 16/12/2013
639 Chương 639 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tình địch xuất hiện! 16/12/2013
640 Chương 640 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lừa gạt nhầm người! (1 2) 16/12/2013
641 Chương 641 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dám đánh cược với ta (1 2) 16/12/2013
642 Chương 642 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Liên lạc chung 16/12/2013
643 Chương 643 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu của Nhã Điển Na 16/12/2013
644 Chương 644 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thương Long Giác phát uy 16/12/2013
645 Chương 645 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại chiến mở màn 16/12/2013
646 Chương 646 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỏa Sơn chi chiến. (1 2) 16/12/2013
647 Chương 647 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỏa Sơn chi chiến. (3) 16/12/2013
648 Chương 648 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỏa Sơn chi chiến. (4) 16/12/2013
649 Chương 649 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỏa Sơn chi chiến. (5 6) 16/12/2013
650 Chương 650 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tân chiến trường 16/12/2013
651 Chương 651 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên Không Thành xuất hiện 16/12/2013
652 Chương 652 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhắc lại chuyện xưa 16/12/2013
653 Chương 653 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lệ Nhược Nhã quyết định 16/12/2013
654 Chương 654 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phỉ Thúy xuất hiện 16/12/2013
655 Chương 655 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên sứ mãnh công 16/12/2013
656 Chương 656 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bên trong Thiên Không Thành 16/12/2013
657 Chương 657 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gió lốc màu tím 16/12/2013
658 Chương 658 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cái Thứ - Sát thủ Thiên sứ 16/12/2013
659 Chương 659 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ong sát thủ 16/12/2013
660 Chương 660 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Băng Hỏa công chúa ra oai 16/12/2013
661 Chương 661 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chỉ tiêu nhiệm vụ của Cao Sâm! 16/12/2013
662 Chương 662 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dụ hoặc đầu hàng! (1 2) 16/12/2013
663 Chương 663 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ăn sống Bỉ Đặc 16/12/2013
664 Chương 664 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quái vật biến thái! (1 2) 16/12/2013
665 Chương 665 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhất âm âm lưỡng! (1 2) 16/12/2013
666 Chương 666 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chính chủ tiến đến! (1 2) 16/12/2013
667 Chương 667 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nghịch chuyển kinh thiên 16/12/2013
668 Chương 668 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chư thần giao phong! (1 2) 16/12/2013
669 Chương 669 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vui mừng ngoài ý muốn! 16/12/2013
670 Chương 670 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tấm lòng con trẻ! 16/12/2013
671 Chương 671 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ma lang huyết dạ 16/12/2013
672 Chương 672 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trêu Ghẹo Giáo Hoàng (1 2) 16/12/2013
673 Chương 673 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Người cuồng tín xung phong.(1 2) 16/12/2013
674 Chương 674 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kết cục của Giáo Hoàng.(1 2) 16/12/2013
675 Chương 675 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại Chiến kết thúc.(1 2) 16/12/2013
676 Chương 676 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiên Hạ Thủ Vi Cường 16/12/2013
677 Chương 677 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phản Công Thần Giới.(1 2) 16/12/2013
678 Chương 678 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sự kinh khủng của Nữ Thần Tự Nhiên 16/12/2013
679 Chương 679 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến Tranh Thần Giới.(1 2) 16/12/2013
680 Chương 680 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cháy nhà hôi của.(1 2) 16/12/2013
681 Chương 681 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Danh thành bát trận đồ. (1 2) 16/12/2013
682 Chương 682 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Athéna lĩnh quân! (1 2) 16/12/2013
683 Chương 683 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chư thần chiến tranh! (1 2) 16/12/2013
684 Chương 684 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Người khác đánh nhau ta đi cướp! 16/12/2013
685 Chương 685 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật của nội khố! 16/12/2013
686 Chương 686 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khổ chiến trường thương quái! (1 2) 16/12/2013
687 Chương 687 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ba kiện bảo vật! 16/12/2013
688 Chương 688 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cạm bẫy của âm thần! (1 2) 16/12/2013
689 Chương 689 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nộ trảm Da Cáp Đức! (1 2) 16/12/2013
690 Chương 690 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cuối cùng thành chính quả! 16/12/2013
691 Chương 691 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại hội chia của 16/12/2013
692 Chương 692 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một màn kịch vui 16/12/2013
693 Chương 693 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kẻ chịu tội thay 16/12/2013
694 Chương 694 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị diệt Thiên Đường 16/12/2013
695 Chương 695 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trận đại chiến hương diễm 16/12/2013
696 Chương 696 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đoạt quyền thần giới 16/12/2013
697 Chương 697 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tái chiến 16/12/2013
698 Chương 698 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Siêu cấp cường giả 16/12/2013
699 Chương 699 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chạy trốn xảo diệu 16/12/2013
700 Chương 700 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chém cho hắn đẹp mặt đi 16/12/2013
701 Chương 701 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Giận dữ điên cuồng! (1 2) 16/12/2013
702 Chương 702 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phong hồi lộ chuyển! (1 2) 16/12/2013
703 Chương 703 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đàm phán hòa bình! (1 2) 16/12/2013
704 Chương 704 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phân chia biên giới! (1 2) 16/12/2013
705 Chương 705 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sinh mệnh thụ khủng bố! (1 2) 16/12/2013
706 Chương 706 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên kiếp điều khiển từ xa! (1 2) 16/12/2013
707 Chương 707 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dặn dò hậu sự! (1 2) 16/12/2013
708 Chương 708 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tình hình đại lục! 16/12/2013
709 Chương 709 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ra oai bị sét đánh 16/12/2013
710 Chương 710 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị độ kiếp! 16/12/2013
711 Chương 711 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Độ kiếp gian lận! (1 2) 16/12/2013
712 Chương 712 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dụ dỗ tiểu Lục! (1 2) 16/12/2013
713 Chương 713 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thân thế bát tí thần đồng! 16/12/2013
714 Chương 714 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thái Thản thần tộc! (1 2) 16/12/2013
715 Chương 715 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đào tạo chủ thần! (1 2) 16/12/2013
716 Chương 716 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhận sinh bận rộn! 16/12/2013
717 Chương 717 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị đấu giá đại hội! 16/12/2013
718 Chương 718 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Xây dựng thành thị mới! (1 2) 16/12/2013
719 Chương 719 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thi triển âm mưu! 16/12/2013
720 Chương 720 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu xen kẽ! 16/12/2013
721 Chương 721 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thịnh đấu giá hội! 16/12/2013
722 Chương 722 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm thầm gian lận! (1 2) 16/12/2013
723 Chương 723 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỉ hoạch thần quái! 16/12/2013
724 Chương 724 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiến hành âm mưu! (1 2) 16/12/2013
725 Chương 725 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hành động vượt ngục! 16/12/2013
726 Chương 726 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vu oan thành công! (1 2) 16/12/2013
727 Chương 727 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phong ba tạm ngừng! 16/12/2013
728 Chương 728 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Yên ổn phát triển! (1 2) 16/12/2013
729 Chương 729 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phát tài từ chiến tranh! 16/12/2013
730 Chương 730 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vong Ưu xuất quan! 16/12/2013
731 Chương 731 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Gian thương Vong Ưu (1 2) 16/12/2013
732 Chương 732 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lên đường hồi hương 16/12/2013
733 Chương 733 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chặng đầu tiên - Ma Giới (1 2) 16/12/2013
734 Chương 734 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đúng là ác tâm mà! (1 2) 16/12/2013
735 Chương 735 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cứu viện Ma Hoàng 16/12/2013
736 Chương 736 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phát uy ở Ma Hoàng thành (1 2) 16/12/2013
737 Chương 737 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sập bẫy (1 2) 16/12/2013
738 Chương 738 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hắc Ám giới (1 2) 16/12/2013
739 Chương 739 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một trận đại chiến 16/12/2013
740 Chương 740 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khách khó đuổi 16/12/2013
741 Chương 741 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tức Tử trớ chú 16/12/2013
742 Chương 742 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Con khỉ biến thái 16/12/2013
743 Chương 743 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Mạng ta do ta định 16/12/2013
744 Chương 744 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nhân gian biến hóa 16/12/2013
745 Chương 745 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Binh tiến Bản Năng Tự 16/12/2013
746 Chương 746 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đóng cửa đánh chó 16/12/2013
747 Chương 747 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phu thê đại chiến 16/12/2013
748 Chương 748 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vong Ưu phát huy 16/12/2013
749 Chương 749 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một giết một nhốt 16/12/2013
750 Chương 750 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Sư môn gặp họa 16/12/2013
751 Chương 751 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đạo Môn đại chiến! 16/12/2013
752 Chương 752 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nộ trảm Da Hòa Hoa! (1) 16/12/2013
753 Chương 753 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỗn độn xuất thái cực! 16/12/2013
754 Chương 754 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thần giới huyết chiến! (1) 16/12/2013
755 Chương 755 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bên rìa Thiên Hỏa tỉnh! 16/12/2013
756 Chương 756 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hành động cứu viện! (1) 16/12/2013
757 Chương 757 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu của Ngọc Đế! 16/12/2013
758 Chương 758 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Không chết không ngừng! (1) 16/12/2013
759 Chương 759 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tru Tiên Đại Trận! 16/12/2013
760 Chương 760 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tái chiến phong vân! (1 2) 16/12/2013
761 Chương 761 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kinh biến ngoài ý muốn 16/12/2013
762 Chương 762 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Người chim rút lui 16/12/2013
763 Chương 763 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên sứ hiến tế 16/12/2013
764 Chương 764 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại chiến kết thúc (1) 16/12/2013
765 Chương 765 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phật Đạo liên thủ 16/12/2013
766 Chương 766 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thái độ Thái Thản thần tộc 16/12/2013
767 Chương 767 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tới Vân Điện 16/12/2013
768 Chương 768 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kết minh Thái Thản (1) 16/12/2013
769 Chương 769 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thần Thánh thiên sứ 16/12/2013
770 Chương 770 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tính kế người chim 16/12/2013
771 Chương 771 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Dụ dỗ nội gian! 16/12/2013
772 Chương 772 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hợp tác vui vẻ! 16/12/2013
773 Chương 773 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tập kích bất ngờ thiên đường! 16/12/2013
774 Chương 774 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hoàn toàn trở mặt! 16/12/2013
775 Chương 775 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thần giới trống rỗng! 16/12/2013
776 Chương 776 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đánh chết nhị lão! (1) 16/12/2013
777 Chương 777 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu phục thần giới! 16/12/2013
778 Chương 778 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Có người không phục! 16/12/2013
779 Chương 779 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cửu ngục ma tộc! 16/12/2013
780 Chương 780 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kịch liệt chiến huống! 16/12/2013
781 Chương 781 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Người chim âm mưu 16/12/2013
782 Chương 782 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Lừa gạt Tà Thần 16/12/2013
783 Chương 783 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quay về Đạo Môn 16/12/2013
784 Chương 784 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Về nhà đánh người (1) 16/12/2013
785 Chương 785 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quyết chiến Thần Giới (1) 16/12/2013
786 Chương 786 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tình thế nghịch chuyển 16/12/2013
787 Chương 787 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngọc đế chạy trốn (1) 16/12/2013
788 Chương 788 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nộ trảm Ngọc đế... 16/12/2013
789 Chương 789 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngọc đế biến thành thổ phỉ (1) 16/12/2013
790 Chương 790 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Xi Vưu phiền não 16/12/2013
791 Chương 791 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tái đắc bảo vật! (1) 16/12/2013
792 Chương 792 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu phục tứ thú! 16/12/2013
793 Chương 793 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tích cực chuẩn bị chiến tranh! (1) 16/12/2013
794 Chương 794 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị vỏ bọc! 16/12/2013
795 Chương 795 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật của phong ấn! 16/12/2013
796 Chương 796 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu của Bá Lỗ Tư! 16/12/2013
797 Chương 797 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu hoạch của Athena! 16/12/2013
798 Chương 798 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kế hoạch bắt đầu! 16/12/2013
799 Chương 799 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kinh thiên đại nghịch chuyển! (1) 16/12/2013
800 Chương 800 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại đồ sát! 16/12/2013
801 Chương 801 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật Hòa Lạp (1) 16/12/2013
802 Chương 802 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thất bại thảm hại 16/12/2013
803 Chương 803 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hi vọng (1) 16/12/2013
804 Chương 804 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đối chiến Athena 16/12/2013
805 Chương 805 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thương nghị đối sách (1 2) 16/12/2013
806 Chương 806 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật Athena (1 2) 16/12/2013
807 Chương 807 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vô lượng thiên kiếp 16/12/2013
808 Chương 808 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tung tích phân thân (1) 16/12/2013
809 Chương 809 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị đi xa 16/12/2013
810 Chương 810 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phong hậu bát trận (1) 16/12/2013
811 Chương 811 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Biểu diễn trận pháp 16/12/2013
812 Chương 812 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hành trình thú vị (1 2) 16/12/2013
813 Chương 813 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thú cưỡi mới khôi hài 16/12/2013
814 Chương 814 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trấn nhỏ ven rừng 16/12/2013
815 Chương 815 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Mua sắm vật dụng 16/12/2013
816 Chương 816 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Săn giết Ma trư 16/12/2013
817 Chương 817 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kẻ ngốc quá nhiều (1) 16/12/2013
818 Chương 818 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phiền toái liên tiếp 16/12/2013
819 Chương 819 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Phiền toái liên tiếp 16/12/2013
820 Chương 820 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kiếm Thần tóc bạc 16/12/2013
821 Chương 821 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thứ vương sát giá! (2) 16/12/2013
822 Chương 822 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngang ngược lấy phòng! 16/12/2013
823 Chương 823 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ngân phát cố nhân! (1 2) 16/12/2013
824 Chương 824 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bần đạo xuất tràng! 16/12/2013
825 Chương 825 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm phong địa ngục! (1 2) 16/12/2013
826 Chương 826 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hàn băng ma thần! 16/12/2013
827 Chương 827 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Không chiến thảm thiết! 16/12/2013
828 Chương 828 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thực hiện tiểu kế! 16/12/2013
829 Chương 829 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khốn thú 16/12/2013
830 Chương 830 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kịch chiến nham hải! 16/12/2013
831 Chương 831 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bước đầu thu lưới (1) 16/12/2013
832 Chương 832 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bí mật Thủy Kính 16/12/2013
833 Chương 833 Trương Tam Phong Dị Giới Du - U Thủy thần cung 16/12/2013
834 Chương 834 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thượng cổ đại chiến 16/12/2013
835 Chương 835 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bảo khố của đại thần thượng cổ 16/12/2013
836 Chương 836 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu phục ma thần 16/12/2013
837 Chương 837 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thủy Thần Đan 16/12/2013
838 Chương 838 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Viếng thăm Linh Hồn thần giới 16/12/2013
839 Chương 839 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại công cáo thành 16/12/2013
840 Chương 840 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hấp Linh tứ quái 16/12/2013
841 Chương 841 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trò đùa giao dịch! 16/12/2013
842 Chương 842 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm mưu đạt được! (1 2) 16/12/2013
843 Chương 843 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Âm sát hấp linh quái! 16/12/2013
844 Chương 844 Trương Tam Phong Dị Giới Du - U minh ma giới! 16/12/2013
845 Chương 845 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu hoạch quỷ dị! (1) 16/12/2013
846 Chương 846 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hắc ám song sinh tử! 16/12/2013
847 Chương 847 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Linh hồn thụ hoàng! (1,2) 16/12/2013
848 Chương 848 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vong Ưu xuất quan! (1) 16/12/2013
849 Chương 849 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thủy nhận! 16/12/2013
850 Chương 850 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trở lại Đạo Môn! (1) 16/12/2013
851 Chương 851 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Bảy Hủy Diệt quân chủ 16/12/2013
852 Chương 852 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tống bảo về Linh Sơn 16/12/2013
853 Chương 853 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kim Sí Đại Bằng 16/12/2013
854 Chương 854 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tam Hại tề tựu (1) 16/12/2013
855 Chương 855 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Khỉ già xem múa 16/12/2013
856 Chương 856 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tam Hại hành động (1) 16/12/2013
857 Chương 857 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đánh lên tận cửa 16/12/2013
858 Chương 858 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tranh tài vơ vét (1.2) 16/12/2013
859 Chương 859 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thần khí Sáng Thế Quang 16/12/2013
860 Chương 860 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thần Thánh thiên sứ 16/12/2013
861 Chương 861 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Miểu Miểu kinh nhân! 16/12/2013
862 Chương 862 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Nội tình thất quân chủ! 16/12/2013
863 Chương 863 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trùng tộc khó chơi! (1,2) 16/12/2013
864 Chương 864 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hồng Quân hiện thân 16/12/2013
865 Chương 865 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hủy diệt tiên phong! (1,2) 16/12/2013
866 Chương 866 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vô độc bất trượng phu! (1,2) 16/12/2013
867 Chương 867 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tăng binh chi kế! 16/12/2013
868 Chương 868 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Săn bắt linh hồn! (1 2) 16/12/2013
869 Chương 869 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu hoạch dày! 16/12/2013
870 Chương 870 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tru Tiên quân đoàn! 16/12/2013
871 Chương 871 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Ba năm biến hóa 16/12/2013
872 Chương 872 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hỏa thần trở về 16/12/2013
873 Chương 873 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Kế hoạch tác chiến 16/12/2013
874 Chương 874 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vạch kế phá Trùng tộc (1,2) 16/12/2013
875 Chương 875 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị chiến tranh 16/12/2013
876 Chương 876 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chuẩn bị hoàn tất 16/12/2013
877 Chương 877 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trùng tộc quyết chiến Bỉ Mông (1,2) 16/12/2013
878 Chương 878 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại chiến mở màn 16/12/2013
879 Chương 879 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Chiến thuật dụ địch 16/12/2013
880 Chương 880 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trận chiến đặc sắc 16/12/2013
881 Chương 881 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thu hoạch toàn thắng 16/12/2013
882 Chương 882 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Huyết chiến 16/12/2013
883 Chương 883 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Tiếp tục huyết chiến 16/12/2013
884 Chương 884 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Trận chiến thảm thiết (1,2) 16/12/2013
885 Chương 885 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Vận dụng ám chiêu 16/12/2013
886 Chương 886 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thắng một trận 16/12/2013
887 Chương 887 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Thiên Sử Toái Tinh Pháo 16/12/2013
888 Chương 888 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Quân đoàn Hủy Diệt kinh khủng 16/12/2013
889 Chương 889 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Một kích thảm thiết 16/12/2013
890 Chương 890 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đạn hạch nhân 16/12/2013
891 Chương 891 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Cuộc chiến giữa các đại thần! (1) 16/12/2013
892 Chương 892 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại kết cục! (1) 16/12/2013
893 Chương 893 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại kết cục! (2) 16/12/2013
894 Chương 894 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại kết cục! (3) 16/12/2013
895 Chương 895 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại kết cục! (4) 16/12/2013
896 Chương 896 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Đại kết cục! (5) 16/12/2013
897 Chương 897 Trương Tam Phong Dị Giới Du - Hậu ký! -End 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-truong-tam-phong-di-gioi-du-923.html