Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 8/1, tại Hà Nội, dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có các ủy viên t.ư đảng: hạnh phúc, tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng qh; đức hải, chủ nhiệm ủy ban tài chính - ngân sách; vũ hồng thanh, chủ nhiệm ủy ban kinh tế của qh; chí dũng, bộ trưởng kế hoạch và đầu tư; lê minh khái, tổng thanh tra chính phủ; hồ đức phớc, tổng ktnn; các đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan của qh, các bộ, ban, ngành…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, chủ tịch qh ghi nhận, ktnn ngày càng tạo được niềm tin với đảng, nhà nước và nhân dân, thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của qh trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. các kết quả là căn cứ quan trọng để qh xem xét, quyết định và giám sát các nội dung về ngân sách nhà nước và đầu tư công. bên cạnh đó, ktnn giúp chính phủ kịp thời nắm được tình hình để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của ktnn; chủ tịch qh đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để ktnn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí lưu ý, ktnn cần chủ động phối hợp và cung cấp các thông tin kịp thời, xác thực phục vụ hoạt động của quốc hội, ủy ban thường vụ qh, hđnd các địa phương và công tác chỉ đạo, điều hành của chính phủ; tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính năm năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016- 2020.

Chủ tịch qh nhấn mạnh, toàn ngành và từng viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; đồng thời không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của ktnn.

Đồng chí yêu cầu ktnn khẩn trương kế hoạch thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ktnn để các quy định của luật sớm đi vào cuộc sống; đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan hoạt động ktnn nhằm tổ chức thực hiện một cách hiệu quả; tập trung hoàn thiện chiến lược phát triển ktnn, giai đoạn 2020-2030, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của ủy ban thường vụ qh tại phiên họp thứ 40 vừa qua, thể hiện đúng quan điểm, chủ trương của đảng liên quan sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay và cập nhật tinh thần của các dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng sắp tới. sau khi hoàn thiện, ủy ban thường vụ qh sẽ xem xét và phê duyệt.

Chủ tịch qh đề nghị ktnn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0; kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát trong hoạt động công vụ; thực hiện các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan.

Chủ tịch qh đề nghị ktnn tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ tịch asosai (tổ chức các cơ quan tối cao châu á) nhiệm kỳ 2018- 2021; không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của ktnn việt nam trên trường quốc tế, cũng như có điều kiện tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến trên thế giới…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ktnn cho biết, trong năm 2019, ktnn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của đất nước và công cuộc phòng, chống tham nhũng. toàn ngành đã hoàn thành 100% các cuộc thuộc kế hoạch năm 2019, các báo cáo đã phát hành theo đúng quy định của luật ktnn.

Lãnh đạo ktnn cho biết, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng của ktnn, nhất là trong hoạt động kiểm toán và trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tổng ktnn đã phân giao rõ trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc để chủ động tổ chức, thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung phát hiện sai phạm nhằm thu hồi tiền, tài sản nhà nước và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng, góp ý sửa đổi các văn bản pháp luật phù hợp, tăng cường công tác kiểm toán chú trọng vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như: đất đai; các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức bot, bt; hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước...

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của tổng bí thư, nước, trưởng ban chỉ đạo t.ư về phòng, chống tham nhũng và công điện của thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, đồng thời để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, tổng ktnn đã ban hành kịp thời công điện số 759/cđ-ktnn ngày 18-6-2019 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Đồng thời có công điện số 1138/cđ-ktnn ngày 11-9-2019 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ, trong đó nhấn mạnh việc rà soát, đánh giá, báo cáo kịp thời ban cán sự đảng, tổng ktnn những cán bộ, công chức, viên chức, viên không đủ phẩm chất đạo đức, có dấu hiệu hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, “vòi vĩnh”, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán, lợi dụng nhiệm vụ để trục lợi, phục vụ động cơ cá nhân hoặc bỏ sót, cố tình làm sai lệch, giảm bớt kết quả kiểm toán... để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ, công chức, viên chức, viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về đạo đức nghề nghiệp, quy chế hoạt động, trách nhiệm công chức, viên nhà nước về chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, vai trò và trách nhiệm của ktnn trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo ngay tổng ktnn và làm thủ tục chuyển cho cơ quan điều tra, không được có hành vi che giấu vi phạm pháp luật...

Dịp này, tại hội nghị, KTNN công bố các quyết định khen thưởng, đồng thời trao phần thưởng tặng các cá nhân và tập thể; trao tặng danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của KTNN có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động tặng các tập thể của KTNN.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự hội nghị.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách 10.276 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng; ktnn kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản, nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; chủ động gửi ủy ban thường vụ qh, chính phủ, các đại biểu qh ý kiến đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách năm 2020 và phân bổ ngân sách t.ư năm 2020 để qh xem xét, quyết định…

Đội ngũ viên lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, toàn ngành hiện có năm giáo sư, phó giáo sư; 52 tiến sĩ; 893 viên có bằng thạc sĩ; nhiều viên có chứng chỉ quốc tế; 174 người được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, 100% viên tốt nghiệp đại học...

Theo Nhandan.com.vn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-cua-kiem-toan-nha-nuoc-2020010819064587.htm)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY