Kinh tế xã hội hôm nay

Tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về Xây dựng, triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2884/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về Xây dựng, triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

Theo quyết định, bộ giao vụ gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia về "xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc". mục đích của hội nghị nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý và tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc theo kế hoạch.

Ảnh minh họa - Nguồn: báo Chính phủ

Theo kế hoạch, hội nghị tại thành phố hồ chí minh có nội dung tham vấn chuyên gia, thảo luận, góp ý kiến về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp chỉ số gia đình hạnh phúc; tham vấn chuyên gia, thảo luận, góp ý kiến về sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc. thời gian tổ chức vào tháng 11, 12/2022 .thành phần tham dự bao gồm: đại diện bộ văn hóa, thể thao và du lịch; thành viên tổ soạn thảo xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc - đại diện các sở, ban, ngành của thành phố hồ chí minh; chuyên gia trong lĩnh vực gia đình, công tác xã hội, xã hội học. tổng số đại biểu (dự kiến): 64 đại biểu.

Hội nghị tại tỉnh yên bái có nội dung tham vấn chuyên gia, thảo luận, góp ý kiến về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp chỉ số gia đình hạnh phúc; tham vấn chuyên gia, thảo luận, góp ý kiến về sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc. thời gian tổ chức vào tháng 11, 12/2022 (01 ngày). thành phần tham dự bao gồm: đại diện bộ văn hóa, thể thao và du lịch; thành viên tổ soạn thảo xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh yên bái; chuyên gia trong lĩnh vực gia đình, công tác xã hội, xã hội học. tổng số đại biểu (dự kiến): 64 đại biểu.

Đồng thời kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu việc tổ chức hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong tổ chức hội nghị; hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch; mời các đại biểu, chuyên gia có kinh nghiệm, hiểu biết về chính sách, nghiên cứu, thang đo về hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc để có những góp ý thiết thực, chất lượng.

Yêu cầu vụ gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai công tác chuẩn bị về nội dung, địa điểm và khách mời; đảm bảo việc tổ chức hội nghị góp ý kiến "xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc" đạt kết quả tốt; báo cáo kết quả tổ chức hội nghị với lãnh đạo bộ.

Thủy Bích

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-to-chuc-hoi-nghi-tham-van-chuyen-gia-ve-xay-dung-trien-khai-thi-diem-bo-chi-so-gia-dinh-hanh-phuc-707328.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY