Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Đề xuất công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A

Bộ Y tế cho biết đã có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (Ban Chỉ đạo) và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Y tế nêu rõ, trong hơn 3 năm qua, để phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch; trong đó có quy định nhiều biện pháp đặc thù chưa có tiền lệ nên khi chuyển nhóm sẽ kéo theo việc phải điều chỉnh đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Theo dự thảo quyết định kèm theo tờ trình số 1247 của bộ y tế, cùng với việc công bố hết dịch covid-19 thuộc nhóm a và thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 thuộc nhóm b, trường hợp người bệnh covid-19 đang điều trị trước ngày quyết định này có hiệu lực thì được tiếp tục áp dụng thanh toán theo quy định tại nghị quyết số 80/2023/qh13 của quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch covid-19 đến hết đợt điều trị.

Theo Bộ Y tế, hệ thống giám sát dịch trong các tháng gần đây không ghi nhận ca tử vong do Covid-19, số ca mắc mới thấp, dao động từ 12 - 70 ca/ngày; nhiều ngày không ghi nhận ca bệnh nặng phải điều trị ECMO hoặc thở máy. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 266,53 triệu liều, trong đó các đối tượng nguy cơ cao đã tiêm các mũi nhắc lại, duy trì miễn dịch. Các đơn vị sản xuất dược phẩm trong nước đảm bảo nguồn nguyên liệu và thuốc Molnupiravir kháng virus cho điều trị các ca bệnh Covid-19.

Bộ y tế đã xây dựng kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn giám sát, điều trị liên quan đến dịch covid-19 để các địa phương thực hiện khi công bố hết dịch covid-19 nhóm a.

Bộ y tế đề xuất thủ tướng chính phủ bãi bỏ quyết định số 447 ngày 1/4/2020 về việc công bố dịch covid-19, theo đó dịch covid-19 không còn thuộc nhóm a. đồng thời, bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch covid-19 do ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch covid-19, thủ tướng chính phủ ban hành; các chỉ thị, quyết định của thủ tướng chính phủ ban hành.

Để đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách, các biện pháp phòng, chống dịch khi chuyển từ nhóm a sang nhóm b, các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ y tế và các văn bản thuộc thẩm quyền của chính phủ được xây dựng và ban hành liên quan đến việc thực hiện chuyển nhóm và công bố hết dịch phải có hiệu lực trong cùng thời điểm, bộ y tế đã có tờ trình 1248 gửi chính phủ về việc ban hành nghị quyết của chính phủ bãi bỏ một số nghị quyết phòng, chống dịch covid-19 do chính phủ ban hành, bộ đề xuất chính phủ bãi bỏ toàn bộ 6 nghị quyết và bãi bỏ 1 phần 2 nghị quyết của chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/de-xuat-cong-bo-het-dich-covid-19-thuoc-nhom-a-5739837.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY