Kinh tế xã hội hôm nay

Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024

(PetroTimes) - Ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Văn bản số 202/TTg-NN về việc triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024.
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo công văn, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Chính phủ dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm dự thảo nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Bộ trưởng Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định về quỹ phát triển đất; Nghị định quy định về thu tiền sử dụng tiền thuê đất...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ nghị định, quyết định, thông tư liên quan.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm có 16 chương, 260 điều, có hiệu lực từ ngày 1/2/2025. Trong đó, điều 190 (hoạt động lấn biển) và điều 248 (đất lâm nghiệp) có hiệu lực sớm hơn (kể từ ngày 1/1/2024).

Tại hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nay, các địa phương rất mong chờ Luật Đất đai có hiệu lực sớm và tin tưởng rằng Luật khi có hiệu lực sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn với giải quyết các vướng mắc, tồn tại trên thực tế.

Cũng theo Bộ trưởng Khánh, theo Quyết định 222/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng trình Chính phủ 6 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 4 Thông tư. Hiện nay Bộ đang khẩn trương xây dựng các Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành và lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/de-xuat-quoc-hoi-cho-phep-thi-hanh-luat-dat-dai-tu-ngay-172024-708290.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY