Điện tâm đồ bình thường và bệnh lý hôm nay

Bệnh cơ tim phì đại trên điện tâm đồ, Block nhánh phải kèm block nhĩ thất cấp II, Block nhánh phải và block nhánh trái trước, Block nhánh phải với phì đại thất phải

Mắc sai dây tay khi làm điện tâm đồ

Mắc nhầm dây điện cực đỏ sang tay trái và dây điện cực vàng sang tay phải. Hình ảnh điện tâm đồ có các sóng đều âm ở DI (nhất là P), DII có dạng DIII và ngược lại, aVR có dạng aVL và ngược lại.

Mắc nhầm dây điện cực đỏ sang tay trái và dây điện cực vàng sang tay phải. Hình ảnh điện tâm đồ có các sóng đều âm ở DI (nhất là P), DII có dạng DIII và ngược lại, aVR có dạng aVL và ngược lại. Các chuyển đạo trước tim thì bình thường và điều này giúp phân biệt với bệnh đảo ngược phủ tạng bẩm sinh.

Công thức: Einthoven

DI + DIII = DII

Hình ảnh điện tâm đồ do đảo chiều dây tay phải và tay trái

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-mac-sai-day-tay-khi-lam-dien-tam-do-46984.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY