Chẩn đoán hình ảnh hôm nay

Khoa Chẩn đoán hình ảnh là cơ sở thực hiện các kĩ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính,…trong đó, cơ sở hạ tầng của khoa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và kiểm soát bức xạ. Ngoài ra, khoa chẩn đoán hình ảnh còn thực hiện kỹ thuật chụp mạch và điều trị bằng điện quang can thiệp (điển hình nhất là trong các can thiệp về thần kinh) như: nút thông động tĩnh mạch xoang hang, nút các phình mạch não, nút các thông màng cứng, dị dạng thông động tĩnh mạch não, điều trị u máu cột sống bằng hóa chất,…

Vị trí đường dẫn điện cực điện tâm đồ: tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh điện tâm đồ

Điện cực gắn vào ngực và hoặc chi thay đổi điện áp nhỏ như sự khác biệt tiềm năng, được hoán đổi thành một dải hình ảnh.

Hệ thống 3 điện cực điện tâm đồ

Sử dụng 3 điện cực (RA, LA và LL).

Màn hình hiển thị dẫn lưỡng cực (I, II, III).

Để có được kết quả tốt nhất - Nơi điện cực trên ngực cách đều từ tim (chứ không phải cụ thể chân tay).

Hệ thống 5 điện cực điện tâm đồ

Sử dụng 5 điện cực (RA, RL, LA, LL và ngực).

Màn hình hiển thị dẫn lưỡng cực (I, II, III).

Một chuyển đạo đơn cực (tùy thuộc vào vị trí dẫn ngực (vị trí V1 -6).

Hệ thống 12 đạo trình điện tâm đồ (ECG)

10 điện cực cần thiết để tạo ra 12 chuyển đạo ECG.

Các điện cực trên tất cả 4 chi (RA, LL, LA, RL).

Các điện cực trên precordium (V1-6).

Màn hình 12 đạo (V1 - 6) , (I, II, III) và (aVR, aVF, aVL).

Cho phép giải thích các lĩnh vực cụ thể của tim:

Vùng dưới (II, III, aVF).

Thành bên (I, aVL, V5, V6).

Thành trước (V1 - 4).

Điện tâm đồ là một trong những điều tra hữu ích nhất trong y học. Điện cực gắn vào ngực và / hoặc chi thay đổi điện áp nhỏ như sự khác biệt tiềm năng, được hoán đổi thành một dải hình ảnh.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/btdientamdo/vi-tri-duong-dan-dien-cuc-dien-tam-do/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY