Truyện Luyện Kim Cuồng Triều - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Luyện Kim Cuồng Triều
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Luyện Kim Cuồng Triều
Bạn đang đọc truyện Luyện Kim Cuồng Triều của tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh trên trang đọc truyện online.Đời trước của ta trôi qua thật bình thường, đời này đầu thai ta muốn tìm một nhà có quyền có thế!Ta muốn trở thành một cái bại gia tử! Một cái bại gia tử có tiền tài, có thế lực... tốt nhất là có vài con chó săn nữa! !Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia! !
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Luyện Kim Cuồng Triều - Một phong Di thư 09/12/2013
2 Chương 2 Luyện Kim Cuồng Triều - Thập tam công tử 09/12/2013
3 Chương 3 Luyện Kim Cuồng Triều - Thần chi tử khí (*). 09/12/2013
4 Chương 4 Luyện Kim Cuồng Triều - Siêu cường trí nhớ. 09/12/2013
5 Chương 5 Luyện Kim Cuồng Triều - Mặt đất hình cầu! 09/12/2013
6 Chương 6 Luyện Kim Cuồng Triều - Mất tích 09/12/2013
7 Chương 7 Luyện Kim Cuồng Triều - Cực phẩm nữ nô 09/12/2013
8 Chương 8 Luyện Kim Cuồng Triều - Mua bạn về chơi 09/12/2013
9 Chương 9 Luyện Kim Cuồng Triều - Truyền kỳ. 09/12/2013
10 Chương 10 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngư hoàn thô diện. 09/12/2013
11 Chương 11 Luyện Kim Cuồng Triều - Sinh nhật của ta với lão bà 09/12/2013
12 Chương 12 Luyện Kim Cuồng Triều - Lấy bại gia làm mục đích 09/12/2013
13 Chương 13 Luyện Kim Cuồng Triều - Bại gia tử chuyên nghiệp. 09/12/2013
14 Chương 14 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện Kim Bút Ký 09/12/2013
15 Chương 15 Luyện Kim Cuồng Triều - Bại gia tử may mắn 09/12/2013
16 Chương 16 Luyện Kim Cuồng Triều - Quà sinh nhật 09/12/2013
17 Chương 17 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện kim thiên tài? 09/12/2013
18 Chương 18 Luyện Kim Cuồng Triều - Thuốc cảm cúm (1) 09/12/2013
19 Chương 19 Luyện Kim Cuồng Triều - Thuốc cảm cúm (2) 09/12/2013
20 Chương 20 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện Kim Học Viện (1) 09/12/2013
21 Chương 21 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện Kim Học Viện (2) 09/12/2013
22 Chương 22 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện Kim Học Viện (3) 09/12/2013
23 Chương 23 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện Kim Học Viện (4) 09/12/2013
24 Chương 24 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện Kim Học Viện (5) 09/12/2013
25 Chương 25 Luyện Kim Cuồng Triều - Mê hoặc 09/12/2013
26 Chương 26 Luyện Kim Cuồng Triều - Mê hoặc (2) 09/12/2013
27 Chương 27 Luyện Kim Cuồng Triều - Mê hoặc (3) 09/12/2013
28 Chương 28 Luyện Kim Cuồng Triều - Mê hoặc (4) 09/12/2013
29 Chương 29 Luyện Kim Cuồng Triều - Linh hồn dung hợp 09/12/2013
30 Chương 30 Luyện Kim Cuồng Triều - Linh hồn dung hợp (2) 09/12/2013
31 Chương 31 Luyện Kim Cuồng Triều - Linh hồn dung hợp (3) 09/12/2013
32 Chương 32 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái Nhã Chi Nhận (1) 09/12/2013
33 Chương 33 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái Nhã Chi Nhận (2) 09/12/2013
34 Chương 34 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái Nhã Chi Nhận (3) 09/12/2013
35 Chương 35 Luyện Kim Cuồng Triều - Nam nhân khóc đi, không phải tội (1) 09/12/2013
36 Chương 36 Luyện Kim Cuồng Triều - Nam nhân khóc đi, không phải tội (2) 09/12/2013
37 Chương 37 Luyện Kim Cuồng Triều - Nam nhân khóc đi, không phải tội (3) 09/12/2013
38 Chương 38 Luyện Kim Cuồng Triều - Bại gia như thần(1) 09/12/2013
39 Chương 39 Luyện Kim Cuồng Triều - Bại gia như thần (2) 09/12/2013
40 Chương 40 Luyện Kim Cuồng Triều - Bại gia như thần (3) 09/12/2013
41 Chương 41 Luyện Kim Cuồng Triều - Dũng khí yêu (1) 09/12/2013
42 Chương 42 Luyện Kim Cuồng Triều - Dũng khí yêu (2) 09/12/2013
43 Chương 43 Luyện Kim Cuồng Triều - Dũng khí yêu (3) 09/12/2013
44 Chương 44 Luyện Kim Cuồng Triều - Đâu có quan hệ gì với ngươi đâu (1) 09/12/2013
45 Chương 45 Luyện Kim Cuồng Triều - Đâu có quan hệ gì với ngươi đâu (2) 09/12/2013
46 Chương 46 Luyện Kim Cuồng Triều - Đâu có quan hệ gì với ngươi đâu (3) 09/12/2013
47 Chương 47 Luyện Kim Cuồng Triều - Nấu cơm cả đời (1) 09/12/2013
48 Chương 48 Luyện Kim Cuồng Triều - Nấu cơm cả đời (2) 09/12/2013
49 Chương 49 Luyện Kim Cuồng Triều - Nấu cơm cả đời (3) 09/12/2013
50 Chương 50 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô gái thanh tú (1) 09/12/2013
51 Chương 51 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô gái thanh tú (2) 09/12/2013
52 Chương 52 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô gái thanh tú (3) 09/12/2013
53 Chương 53 Luyện Kim Cuồng Triều - Liễu Phi Yên (1) 09/12/2013
54 Chương 54 Luyện Kim Cuồng Triều - Liễu Phi Yên (2) 09/12/2013
55 Chương 55 Luyện Kim Cuồng Triều - Kỳ tích được sinh ra (1) 09/12/2013
56 Chương 56 Luyện Kim Cuồng Triều - Kỳ tích được sinh ra (2) 09/12/2013
57 Chương 57 Luyện Kim Cuồng Triều - Kỳ tích được sinh ra (3) 09/12/2013
58 Chương 58 Luyện Kim Cuồng Triều - Đằng sau kỳ tích (1) 09/12/2013
59 Chương 59 Luyện Kim Cuồng Triều - Đằng sau kỳ tích (2) 09/12/2013
60 Chương 60 Luyện Kim Cuồng Triều - Đằng sau kỳ tích (3) 09/12/2013
61 Chương 61 Luyện Kim Cuồng Triều - Như giấc chiêm bao (1) 09/12/2013
62 Chương 62 Luyện Kim Cuồng Triều - Như giấc chiêm bao (2) 09/12/2013
63 Chương 63 Luyện Kim Cuồng Triều - Như giấc chiêm bao (3) 09/12/2013
64 Chương 64 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta từ chối (1) 09/12/2013
65 Chương 65 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta từ chối (2) 09/12/2013
66 Chương 66 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta từ chối (3) 09/12/2013
67 Chương 67 Luyện Kim Cuồng Triều - Thất tình (1) 09/12/2013
68 Chương 68 Luyện Kim Cuồng Triều - Thất tình (2) 09/12/2013
69 Chương 69 Luyện Kim Cuồng Triều - Thất tình (3) 09/12/2013
70 Chương 70 Luyện Kim Cuồng Triều - Vu hãm (1) 09/12/2013
71 Chương 71 Luyện Kim Cuồng Triều - Vu hãm (2) 09/12/2013
72 Chương 72 Luyện Kim Cuồng Triều - Nan đề của hoàng đế (1) 09/12/2013
73 Chương 73 Luyện Kim Cuồng Triều - Nan đề của hoàng đế (2) 09/12/2013
74 Chương 74 Luyện Kim Cuồng Triều - Nan đề của hoàng đế (3) 09/12/2013
75 Chương 75 Luyện Kim Cuồng Triều - Vũ khí của Diệp Lãng (1) 09/12/2013
76 Chương 76 Luyện Kim Cuồng Triều - Vũ khí của Diệp Lãng (2) 09/12/2013
77 Chương 77 Luyện Kim Cuồng Triều - Vũ khí của Diệp Lãng (3) 09/12/2013
78 Chương 78 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ nhân đáng sợ (1) 09/12/2013
79 Chương 79 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ nhân đáng sợ (2) 09/12/2013
80 Chương 80 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ nhân đáng sợ (3) 09/12/2013
81 Chương 81 Luyện Kim Cuồng Triều - Kĩ xảo chiến đấu của luyện kim thuật (1) 09/12/2013
82 Chương 82 Luyện Kim Cuồng Triều - Kĩ xảo chiến đấu của luyện kim thuật (2) 09/12/2013
83 Chương 83 Luyện Kim Cuồng Triều - Kĩ xảo chiến đấu của luyện kim thuật (3) 09/12/2013
84 Chương 84 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện kim thiên tài (1) 09/12/2013
85 Chương 85 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện kim thiên tài (2) 09/12/2013
86 Chương 86 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện kim thiên tài (3) 09/12/2013
87 Chương 87 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu tỷ (1) 09/12/2013
88 Chương 88 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu tỷ (2) 09/12/2013
89 Chương 89 Luyện Kim Cuồng Triều - Thịnh thế yến hội (1) 09/12/2013
90 Chương 90 Luyện Kim Cuồng Triều - Thịnh thế yến hội (2) 09/12/2013
91 Chương 91 Luyện Kim Cuồng Triều - Hàng xịn và hàng dỏm (1) 09/12/2013
92 Chương 92 Luyện Kim Cuồng Triều - Hàng xịn và hàng dỏm (2) 09/12/2013
93 Chương 93 Luyện Kim Cuồng Triều - Du lịch(1) 09/12/2013
94 Chương 94 Luyện Kim Cuồng Triều - Du lịch (2) 09/12/2013
95 Chương 95 Luyện Kim Cuồng Triều - Như trẫm đích thân tới (1) 09/12/2013
96 Chương 96 Luyện Kim Cuồng Triều - Như trẫm đích thân tới (2) 09/12/2013
97 Chương 97 Luyện Kim Cuồng Triều - Thẩm vấn (1) 09/12/2013
98 Chương 98 Luyện Kim Cuồng Triều - Thẩm vấn (2) 09/12/2013
99 Chương 99 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiên vị (1) 09/12/2013
100 Chương 100 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiên vị (2) 09/12/2013
101 Chương 101 Luyện Kim Cuồng Triều - Tên của Thất công chúa (1) 09/12/2013
102 Chương 102 Luyện Kim Cuồng Triều - Tên của Thất công chúa (2) 09/12/2013
103 Chương 103 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý do (1) 09/12/2013
104 Chương 104 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý do (2) 09/12/2013
105 Chương 105 Luyện Kim Cuồng Triều - Biến số (1) 09/12/2013
106 Chương 106 Luyện Kim Cuồng Triều - Biến số (2) 09/12/2013
107 Chương 107 Luyện Kim Cuồng Triều - Biến số (3) 09/12/2013
108 Chương 108 Luyện Kim Cuồng Triều - Nhã Trúc (1) 09/12/2013
109 Chương 109 Luyện Kim Cuồng Triều - Nhã Trúc (2) 09/12/2013
110 Chương 110 Luyện Kim Cuồng Triều - Nhã Trúc (3) 09/12/2013
111 Chương 111 Luyện Kim Cuồng Triều - Cưỡi ngựa? Ta cần sao? (1) 09/12/2013
112 Chương 112 Luyện Kim Cuồng Triều - Cưỡi ngựa? Ta cần sao? (2) 09/12/2013
113 Chương 113 Luyện Kim Cuồng Triều - Cưỡi ngựa? Ta cần sao? (3) 09/12/2013
114 Chương 114 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Kỵ Sĩ (1) 09/12/2013
115 Chương 115 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Kỵ Sĩ (2) 09/12/2013
116 Chương 116 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Kỵ Sĩ (3) 09/12/2013
117 Chương 117 Luyện Kim Cuồng Triều - Độc cản thiên quân 09/12/2013
118 Chương 118 Luyện Kim Cuồng Triều - Độc cản thiên quân (2) 09/12/2013
119 Chương 119 Luyện Kim Cuồng Triều - Độc cản thiên quân (3) 09/12/2013
120 Chương 120 Luyện Kim Cuồng Triều - Độn thổ 09/12/2013
121 Chương 121 Luyện Kim Cuồng Triều - Độn thổ (2) 09/12/2013
122 Chương 122 Luyện Kim Cuồng Triều - Độn thổ (3) 09/12/2013
123 Chương 123 Luyện Kim Cuồng Triều - Đàm phán (1) 09/12/2013
124 Chương 124 Luyện Kim Cuồng Triều - Đàm phán (2) 09/12/2013
125 Chương 125 Luyện Kim Cuồng Triều - Đàm phán (3) 09/12/2013
126 Chương 126 Luyện Kim Cuồng Triều - Bắt cóc (1) 09/12/2013
127 Chương 127 Luyện Kim Cuồng Triều - Bắt cóc (2) 09/12/2013
128 Chương 128 Luyện Kim Cuồng Triều - Xảo hợp (1) 09/12/2013
129 Chương 129 Luyện Kim Cuồng Triều - Xảo hợp (2) 09/12/2013
130 Chương 130 Luyện Kim Cuồng Triều - Xảo hợp (3) 09/12/2013
131 Chương 131 Luyện Kim Cuồng Triều - Vận khí tuyệt đối (1) 09/12/2013
132 Chương 132 Luyện Kim Cuồng Triều - Vận khí tuyệt đối (2) 09/12/2013
133 Chương 133 Luyện Kim Cuồng Triều - Vận khí tuyệt đối (3) 09/12/2013
134 Chương 134 Luyện Kim Cuồng Triều - Thành thị cùng vương quốc (1) 09/12/2013
135 Chương 135 Luyện Kim Cuồng Triều - Thành thị cùng vương quốc (2). 09/12/2013
136 Chương 136 Luyện Kim Cuồng Triều - Thành thị cùng vương quốc (3) 09/12/2013
137 Chương 137 Luyện Kim Cuồng Triều - Thanh lâu cùng trà lâu (1) 09/12/2013
138 Chương 138 Luyện Kim Cuồng Triều - Thanh lâu cùng trà lâu (2) 09/12/2013
139 Chương 139 Luyện Kim Cuồng Triều - Thanh lâu cùng trà lâu (3) 09/12/2013
140 Chương 140 Luyện Kim Cuồng Triều - Người có chia ly có gặp lại (1) 09/12/2013
141 Chương 141 Luyện Kim Cuồng Triều - Người có chia ly có gặp lại (2) 09/12/2013
142 Chương 142 Luyện Kim Cuồng Triều - Người có chia ly có gặp lại (3) 09/12/2013
143 Chương 143 Luyện Kim Cuồng Triều - Mơ hồ (1) 09/12/2013
144 Chương 144 Luyện Kim Cuồng Triều - Mơ hồ (2) 09/12/2013
145 Chương 145 Luyện Kim Cuồng Triều - Bách độc bất xâm (1). 09/12/2013
146 Chương 146 Luyện Kim Cuồng Triều - Bách độc bất xâm (2) 09/12/2013
147 Chương 147 Luyện Kim Cuồng Triều - Bách độc bất xâm (3) 09/12/2013
148 Chương 148 Luyện Kim Cuồng Triều - Phòng thí nghiệm (1) 09/12/2013
149 Chương 149 Luyện Kim Cuồng Triều - Phòng thí nghiệm (2). 09/12/2013
150 Chương 150 Luyện Kim Cuồng Triều - Phòng thí nghiệm (3). 09/12/2013
151 Chương 151 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Huyết Ngũ (1). 09/12/2013
152 Chương 152 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Huyết Ngũ (2). 09/12/2013
153 Chương 153 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Huyết Ngũ (3). 09/12/2013
154 Chương 154 Luyện Kim Cuồng Triều - Sát thủ (1) 09/12/2013
155 Chương 155 Luyện Kim Cuồng Triều - Sát thủ (2). 09/12/2013
156 Chương 156 Luyện Kim Cuồng Triều - Sát thủ (3) 09/12/2013
157 Chương 157 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngoài ý muốn nho nhỏ(1) 09/12/2013
158 Chương 158 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngoài ý muốn nho nhỏ(2) 09/12/2013
159 Chương 159 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngoài ý muốn nho nhỏ (3) 09/12/2013
160 Chương 160 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta có bạn rồi (1)! 09/12/2013
161 Chương 161 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta có bạn rồi (2)! 09/12/2013
162 Chương 162 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi lỗi thuật. (1) 09/12/2013
163 Chương 163 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi lỗi thuật. (2) 09/12/2013
164 Chương 164 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi lỗi thuật. (3) 09/12/2013
165 Chương 165 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi lỗi thuật (4) 09/12/2013
166 Chương 166 Luyện Kim Cuồng Triều - Tuyển cử (1) 09/12/2013
167 Chương 167 Luyện Kim Cuồng Triều - Tuyển cử (2) 09/12/2013
168 Chương 168 Luyện Kim Cuồng Triều - Tuyển cử (3) 09/12/2013
169 Chương 169 Luyện Kim Cuồng Triều - Vị trí (1) 09/12/2013
170 Chương 170 Luyện Kim Cuồng Triều - Vị trí (2) 09/12/2013
171 Chương 171 Luyện Kim Cuồng Triều - Vị trí (3) 09/12/2013
172 Chương 172 Luyện Kim Cuồng Triều - Đừng coi thường người lùn 09/12/2013
173 Chương 173 Luyện Kim Cuồng Triều - Đừng coi thường người lùn.(2) 09/12/2013
174 Chương 174 Luyện Kim Cuồng Triều - Đừng coi thường người lùn. (3) 09/12/2013
175 Chương 175 Luyện Kim Cuồng Triều - Phá trận (1) 09/12/2013
176 Chương 176 Luyện Kim Cuồng Triều - Phá trận (2) 09/12/2013
177 Chương 177 Luyện Kim Cuồng Triều - Phá trận (3) 09/12/2013
178 Chương 178 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu Linh (1) 09/12/2013
179 Chương 179 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu Linh (2) 09/12/2013
180 Chương 180 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Cát công chúa (1) 09/12/2013
181 Chương 181 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Cát công chúa (2) 09/12/2013
182 Chương 182 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Cát công chúa (3) 09/12/2013
183 Chương 183 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Cát công chúa (4) 09/12/2013
184 Chương 184 Luyện Kim Cuồng Triều - Xuất phát 09/12/2013
185 Chương 185 Luyện Kim Cuồng Triều - Xuất phát (2) 09/12/2013
186 Chương 186 Luyện Kim Cuồng Triều - Xuất phát (3) 09/12/2013
187 Chương 187 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu tỷ của ta tên là gì? (1) 09/12/2013
188 Chương 188 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu tỷ của ta tên là gì? (2) 09/12/2013
189 Chương 189 Luyện Kim Cuồng Triều - Đấu giá hội 09/12/2013
190 Chương 190 Luyện Kim Cuồng Triều - Đấu giá hội (2) 09/12/2013
191 Chương 191 Luyện Kim Cuồng Triều - Đấu giá hội (2) 09/12/2013
192 Chương 192 Luyện Kim Cuồng Triều - Xe đến ắt có đường (1) 09/12/2013
193 Chương 193 Luyện Kim Cuồng Triều - Xe đến ắt có đường (2) 09/12/2013
194 Chương 194 Luyện Kim Cuồng Triều - Xe đến ắt có đường (3) 09/12/2013
195 Chương 195 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiến Cung 09/12/2013
196 Chương 196 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiến Cung 09/12/2013
197 Chương 197 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiến Cung (3) 09/12/2013
198 Chương 198 Luyện Kim Cuồng Triều - A di? A bà? 09/12/2013
199 Chương 199 Luyện Kim Cuồng Triều - A di? A bà? (2) 09/12/2013
200 Chương 200 Luyện Kim Cuồng Triều - A di? A bà?(2) 09/12/2013
201 Chương 201 Luyện Kim Cuồng Triều - Cự tuyệt (1) 09/12/2013
202 Chương 202 Luyện Kim Cuồng Triều - Cự tuyệt (2) 09/12/2013
203 Chương 203 Luyện Kim Cuồng Triều - Rối loạn 09/12/2013
204 Chương 204 Luyện Kim Cuồng Triều - Rối loạn (2) 09/12/2013
205 Chương 205 Luyện Kim Cuồng Triều - Rối loạn (3) 09/12/2013
206 Chương 206 Luyện Kim Cuồng Triều - Người bị bỏ quên (1) 09/12/2013
207 Chương 207 Luyện Kim Cuồng Triều - Người bị bỏ quên (2) 09/12/2013
208 Chương 208 Luyện Kim Cuồng Triều - Người bị bỏ quên (3) 09/12/2013
209 Chương 209 Luyện Kim Cuồng Triều - Hành động ám sát 09/12/2013
210 Chương 210 Luyện Kim Cuồng Triều - Hành động ám sát (2) 09/12/2013
211 Chương 211 Luyện Kim Cuồng Triều - Vướng bận không thể buông 09/12/2013
212 Chương 212 Luyện Kim Cuồng Triều - Vướng bận không thể buông... (1) 09/12/2013
213 Chương 213 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi lỗi chiến đấu thuật (1) 09/12/2013
214 Chương 214 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi lỗi chiến đấu thuật (1) 09/12/2013
215 Chương 215 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi lỗi chiến đấu thuật 09/12/2013
216 Chương 216 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu tỷ và bà ngoại 09/12/2013
217 Chương 217 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu tỷ và bà ngoại (1) 09/12/2013
218 Chương 218 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu tỷ và bà ngoại (2) 09/12/2013
219 Chương 219 Luyện Kim Cuồng Triều - Chu Tước huyết ngọc (1) 09/12/2013
220 Chương 220 Luyện Kim Cuồng Triều - Chu Tước huyết ngọc (1) 09/12/2013
221 Chương 221 Luyện Kim Cuồng Triều - Chu Tước huyết ngọc (2) 09/12/2013
222 Chương 222 Luyện Kim Cuồng Triều - Chu Tước huyết ngọc (3) 09/12/2013
223 Chương 223 Luyện Kim Cuồng Triều - Lời đồn nhảm (1) 09/12/2013
224 Chương 224 Luyện Kim Cuồng Triều - Lời đồn nhảm (2) 09/12/2013
225 Chương 225 Luyện Kim Cuồng Triều - Lời đồn nhảm (3) 09/12/2013
226 Chương 226 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp tai kiếp (1) 09/12/2013
227 Chương 227 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp tai kiếp (2) 09/12/2013
228 Chương 228 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp tai kiếp (3) 09/12/2013
229 Chương 229 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu Nhị (1) 09/12/2013
230 Chương 230 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu Nhị (2) 09/12/2013
231 Chương 231 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu Nhị (3) 09/12/2013
232 Chương 232 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu Hắc (1) 09/12/2013
233 Chương 233 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu Hắc (2) 09/12/2013
234 Chương 234 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu Hắc (3) 09/12/2013
235 Chương 235 Luyện Kim Cuồng Triều - Chữa Bệnh (1) 09/12/2013
236 Chương 236 Luyện Kim Cuồng Triều - Chữa Bệnh (2) 09/12/2013
237 Chương 237 Luyện Kim Cuồng Triều - Chữa Bệnh (3) 09/12/2013
238 Chương 238 Luyện Kim Cuồng Triều - Khoảng Cách (1) 09/12/2013
239 Chương 239 Luyện Kim Cuồng Triều - Khoảng Cách (2) 09/12/2013
240 Chương 240 Luyện Kim Cuồng Triều - Khoảng Cách (3) 09/12/2013
241 Chương 241 Luyện Kim Cuồng Triều - Báo danh (1) 09/12/2013
242 Chương 242 Luyện Kim Cuồng Triều - Báo danh (2) 09/12/2013
243 Chương 243 Luyện Kim Cuồng Triều - Thanh tràng (1) 09/12/2013
244 Chương 244 Luyện Kim Cuồng Triều - Thanh tràng (2) 09/12/2013
245 Chương 245 Luyện Kim Cuồng Triều - Thanh tràng (3) 09/12/2013
246 Chương 246 Luyện Kim Cuồng Triều - Đê tiện (1) 09/12/2013
247 Chương 247 Luyện Kim Cuồng Triều - Đê tiện (2) 09/12/2013
248 Chương 248 Luyện Kim Cuồng Triều - Đê tiện (3) 09/12/2013
249 Chương 249 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngân sắc song thương (1) 09/12/2013
250 Chương 250 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngân sắc song thương (2) 09/12/2013
251 Chương 251 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngân sắc song thương (3) 09/12/2013
252 Chương 252 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngân sắc song thương (4) 09/12/2013
253 Chương 253 Luyện Kim Cuồng Triều - Cưới làm tiểu thiếp (1) 09/12/2013
254 Chương 254 Luyện Kim Cuồng Triều - Cưới làm tiểu thiếp (2) 09/12/2013
255 Chương 255 Luyện Kim Cuồng Triều - Hiểu lầm (1) 09/12/2013
256 Chương 256 Luyện Kim Cuồng Triều - Hiểu lầm (2) 09/12/2013
257 Chương 257 Luyện Kim Cuồng Triều - Hiểu lầm (3) 09/12/2013
258 Chương 258 Luyện Kim Cuồng Triều - Dân chạy nạn (1) 09/12/2013
259 Chương 259 Luyện Kim Cuồng Triều - Dân chạy nạn (2) 09/12/2013
260 Chương 260 Luyện Kim Cuồng Triều - Dân chạy nạn (3) 09/12/2013
261 Chương 261 Luyện Kim Cuồng Triều - Chiếc đũa hiện lên (1) 09/12/2013
262 Chương 262 Luyện Kim Cuồng Triều - Chiếc đũa hiện lên (2) 09/12/2013
263 Chương 263 Luyện Kim Cuồng Triều - Chiếc đũa hiện lên (3) 09/12/2013
264 Chương 264 Luyện Kim Cuồng Triều - Phẫn nộ (1) 09/12/2013
265 Chương 265 Luyện Kim Cuồng Triều - Phẫn nộ (2) 09/12/2013
266 Chương 266 Luyện Kim Cuồng Triều - Phẫn nộ (3) 09/12/2013
267 Chương 267 Luyện Kim Cuồng Triều - Bảo hộ (1) 09/12/2013
268 Chương 268 Luyện Kim Cuồng Triều - Bảo hộ (2) 09/12/2013
269 Chương 269 Luyện Kim Cuồng Triều - Ăn mì (1). 09/12/2013
270 Chương 270 Luyện Kim Cuồng Triều - Ăn mì (2) 09/12/2013
271 Chương 271 Luyện Kim Cuồng Triều - Ăn mì (3) 09/12/2013
272 Chương 272 Luyện Kim Cuồng Triều - A Nhĩ Văn (1) 09/12/2013
273 Chương 273 Luyện Kim Cuồng Triều - A Nhĩ Văn (2) 09/12/2013
274 Chương 274 Luyện Kim Cuồng Triều - A Nhĩ Văn (3) 09/12/2013
275 Chương 275 Luyện Kim Cuồng Triều - Ôn dịch (1) 09/12/2013
276 Chương 276 Luyện Kim Cuồng Triều - Ôn dịch (2) 09/12/2013
277 Chương 277 Luyện Kim Cuồng Triều - Ôn dịch (3) 09/12/2013
278 Chương 278 Luyện Kim Cuồng Triều - Mơ hồ thần y (1) 09/12/2013
279 Chương 279 Luyện Kim Cuồng Triều - Mơ hồ thần y (2) 09/12/2013
280 Chương 280 Luyện Kim Cuồng Triều - Mơ hồ thần y (3) 09/12/2013
281 Chương 281 Luyện Kim Cuồng Triều - Cầu Y (1) 09/12/2013
282 Chương 282 Luyện Kim Cuồng Triều - Cầu Y (2) 09/12/2013
283 Chương 283 Luyện Kim Cuồng Triều - Cầu Y (3) 09/12/2013
284 Chương 284 Luyện Kim Cuồng Triều - Kỳ Tích Khu (1) 09/12/2013
285 Chương 285 Luyện Kim Cuồng Triều - Kỳ Tích Khu (2) 09/12/2013
286 Chương 286 Luyện Kim Cuồng Triều - Kỳ Tích Khu (3) 09/12/2013
287 Chương 287 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân kim (1) 09/12/2013
288 Chương 288 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân kim (2) 09/12/2013
289 Chương 289 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân kim (3) 09/12/2013
290 Chương 290 Luyện Kim Cuồng Triều - Băng cùng hỏa (1) 09/12/2013
291 Chương 291 Luyện Kim Cuồng Triều - Băng cùng lửa (2) 09/12/2013
292 Chương 292 Luyện Kim Cuồng Triều - Băng cùng hoả (3) 09/12/2013
293 Chương 293 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp lại (1) 09/12/2013
294 Chương 294 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp lại (2) 09/12/2013
295 Chương 295 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp lại (3) 09/12/2013
296 Chương 296 Luyện Kim Cuồng Triều - Mơ Hồ Đường (1) 09/12/2013
297 Chương 297 Luyện Kim Cuồng Triều - Mơ Hồ Đường (2) 09/12/2013
298 Chương 298 Luyện Kim Cuồng Triều - Cẩu bì cao dược (1) 09/12/2013
299 Chương 299 Luyện Kim Cuồng Triều - Cẩu bì cao dược (2) 09/12/2013
300 Chương 300 Luyện Kim Cuồng Triều - Cẩu bì cao dược (3) 09/12/2013
301 Chương 301 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ? (1) 09/12/2013
302 Chương 302 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ? (2) 09/12/2013
303 Chương 303 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ? (3) 09/12/2013
304 Chương 304 Luyện Kim Cuồng Triều - Diệp Chỉ Tình (1) 09/12/2013
305 Chương 305 Luyện Kim Cuồng Triều - Diệp Chỉ Tình (2) 09/12/2013
306 Chương 306 Luyện Kim Cuồng Triều - Diệp Chỉ Tình (3) 09/12/2013
307 Chương 307 Luyện Kim Cuồng Triều - Mắc tiểu? Con tin? (1) 09/12/2013
308 Chương 308 Luyện Kim Cuồng Triều - Mắc tiểu? Con tin? (2) 09/12/2013
309 Chương 309 Luyện Kim Cuồng Triều - Mắc tiểu? Con tin? (3) 09/12/2013
310 Chương 310 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ tặc xinh đẹp (1) 09/12/2013
311 Chương 311 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ tặc xinh đẹp (2) 09/12/2013
312 Chương 312 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ tặc xinh đẹp (3) 09/12/2013
313 Chương 313 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi Lỗi (1) 09/12/2013
314 Chương 314 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi Lỗi (2) 09/12/2013
315 Chương 315 Luyện Kim Cuồng Triều - Khôi Lỗi (3) 09/12/2013
316 Chương 316 Luyện Kim Cuồng Triều - Chuẩn bị (1) 09/12/2013
317 Chương 317 Luyện Kim Cuồng Triều - Chuẩn bị (2) 09/12/2013
318 Chương 318 Luyện Kim Cuồng Triều - Chuẩn bị (3). 09/12/2013
319 Chương 319 Luyện Kim Cuồng Triều - Xếp hàng (1) 09/12/2013
320 Chương 320 Luyện Kim Cuồng Triều - Xếp hàng (2) 09/12/2013
321 Chương 321 Luyện Kim Cuồng Triều - Người quen (1). 09/12/2013
322 Chương 322 Luyện Kim Cuồng Triều - Người quen (2) 09/12/2013
323 Chương 323 Luyện Kim Cuồng Triều - Người quen (3) 09/12/2013
324 Chương 324 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiếu nữ cánh đen (1) 09/12/2013
325 Chương 325 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiếu nữ cánh đen (2) 09/12/2013
326 Chương 326 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiếu nữ cánh đen (3) 09/12/2013
327 Chương 327 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện kim trận (1) 09/12/2013
328 Chương 328 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện kim trận (2) 09/12/2013
329 Chương 329 Luyện Kim Cuồng Triều - Luyện kim trận (3). 09/12/2013
330 Chương 330 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta tin tưởng (1) 09/12/2013
331 Chương 331 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta tin tưởng (2) 09/12/2013
332 Chương 332 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta tin tưởng (3) 09/12/2013
333 Chương 333 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta tin tưởng (4) 09/12/2013
334 Chương 334 Luyện Kim Cuồng Triều - Liên hoàn trận (1) 09/12/2013
335 Chương 335 Luyện Kim Cuồng Triều - Liên hoàn trận (2) 09/12/2013
336 Chương 336 Luyện Kim Cuồng Triều - Liên hoàn trận (3) 09/12/2013
337 Chương 337 Luyện Kim Cuồng Triều - Lục Mang Phòng Ngự Trận (1) 09/12/2013
338 Chương 338 Luyện Kim Cuồng Triều - Lục Mang Phòng Ngự Trận (2) 09/12/2013
339 Chương 339 Luyện Kim Cuồng Triều - Cảm Giác Quen Thuộc (1) 09/12/2013
340 Chương 340 Luyện Kim Cuồng Triều - Cảm giác quen thuộc (2) 09/12/2013
341 Chương 341 Luyện Kim Cuồng Triều - Cảm giác quen thuộc (3) 09/12/2013
342 Chương 342 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta muốn đi vào (1) 09/12/2013
343 Chương 343 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta muốn đi vào (2) 09/12/2013
344 Chương 344 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta muốn đi vào (3) 09/12/2013
345 Chương 345 Luyện Kim Cuồng Triều - Biệt Kính (1) 09/12/2013
346 Chương 346 Luyện Kim Cuồng Triều - Biệt Kính (2) 09/12/2013
347 Chương 347 Luyện Kim Cuồng Triều - Biệt Kính (3) 09/12/2013
348 Chương 348 Luyện Kim Cuồng Triều - Nghịch Phản Tinh Lọc Trận (1). 09/12/2013
349 Chương 349 Luyện Kim Cuồng Triều - Nghịch Phản Tinh Lọc Trận (2) 09/12/2013
350 Chương 350 Luyện Kim Cuồng Triều - Nghịch Phản Tinh Lọc Trận (3). 09/12/2013
351 Chương 351 Luyện Kim Cuồng Triều - Thánh Nữ (1) 09/12/2013
352 Chương 352 Luyện Kim Cuồng Triều - Thánh Nữ (2) 09/12/2013
353 Chương 353 Luyện Kim Cuồng Triều - Thánh Nữ (3) 09/12/2013
354 Chương 354 Luyện Kim Cuồng Triều - Chữa trị, trọng tổ (1). 09/12/2013
355 Chương 355 Luyện Kim Cuồng Triều - Chữa trị, trọng tổ (2) 09/12/2013
356 Chương 356 Luyện Kim Cuồng Triều - Sống lại (1) 09/12/2013
357 Chương 357 Luyện Kim Cuồng Triều - Sống lại (2). 09/12/2013
358 Chương 358 Luyện Kim Cuồng Triều - Sống lại (3) 09/12/2013
359 Chương 359 Luyện Kim Cuồng Triều - Để ta sửa sang lại một chút (1) 09/12/2013
360 Chương 360 Luyện Kim Cuồng Triều - Để ta sửa sang lại một chút (2) 09/12/2013
361 Chương 361 Luyện Kim Cuồng Triều - Để ta sửa sang lại một chút (3) 09/12/2013
362 Chương 362 Luyện Kim Cuồng Triều - Một bậc cảnh giới (1). 09/12/2013
363 Chương 363 Luyện Kim Cuồng Triều - Một bậc cảnh giới (2) 09/12/2013
364 Chương 364 Luyện Kim Cuồng Triều - Một bậc cảnh giới (3) 09/12/2013
365 Chương 365 Luyện Kim Cuồng Triều - Mộng? (1) 09/12/2013
366 Chương 366 Luyện Kim Cuồng Triều - Mộng? (2) 09/12/2013
367 Chương 367 Luyện Kim Cuồng Triều - Mộng? (3) 09/12/2013
368 Chương 368 Luyện Kim Cuồng Triều - Hỗn hợp tổ so đấu. (1) 09/12/2013
369 Chương 369 Luyện Kim Cuồng Triều - Hỗn hợp tổ so đấu. (2) 09/12/2013
370 Chương 370 Luyện Kim Cuồng Triều - Hỗn hợp tổ so đấu. (3) 09/12/2013
371 Chương 371 Luyện Kim Cuồng Triều - Hỏa Diễm Chi Vũ. (1) 09/12/2013
372 Chương 372 Luyện Kim Cuồng Triều - Hỏa Diễm Chi Vũ. (2) 09/12/2013
373 Chương 373 Luyện Kim Cuồng Triều - Hỏa Diễm Chi Vũ. (3) 09/12/2013
374 Chương 374 Luyện Kim Cuồng Triều - Thánh Nữ giá lâm. (1) 09/12/2013
375 Chương 375 Luyện Kim Cuồng Triều - Thánh Nữ giá lâm. (2) 09/12/2013
376 Chương 376 Luyện Kim Cuồng Triều - Thánh Nữ giá lâm. (3) 09/12/2013
377 Chương 377 Luyện Kim Cuồng Triều - Thần tích. (1) 09/12/2013
378 Chương 378 Luyện Kim Cuồng Triều - Thần tích. (2) 09/12/2013
379 Chương 379 Luyện Kim Cuồng Triều - Thần tích. (3) 09/12/2013
380 Chương 380 Luyện Kim Cuồng Triều - Lệch hướng. (1) 09/12/2013
381 Chương 381 Luyện Kim Cuồng Triều - Lệch hướng. (2) 09/12/2013
382 Chương 382 Luyện Kim Cuồng Triều - Phỉ Vân Thái. (1) 09/12/2013
383 Chương 383 Luyện Kim Cuồng Triều - Phỉ Vân Thái. (2) 09/12/2013
384 Chương 384 Luyện Kim Cuồng Triều - Phi Vân Thải (3) 09/12/2013
385 Chương 385 Luyện Kim Cuồng Triều - Võ Trang Băng Thiên Sứ (1) 09/12/2013
386 Chương 386 Luyện Kim Cuồng Triều - Võ Trang Băng Thiên Sứ (2) 09/12/2013
387 Chương 387 Luyện Kim Cuồng Triều - Võ Trang Băng Thiên Sứ (3) 09/12/2013
388 Chương 388 Luyện Kim Cuồng Triều - Trống trận vang rền (1) 09/12/2013
389 Chương 389 Luyện Kim Cuồng Triều - Trống trận vang rền (2) 09/12/2013
390 Chương 390 Luyện Kim Cuồng Triều - Trống trận vang rền (3) 09/12/2013
391 Chương 391 Luyện Kim Cuồng Triều - Nam nhân (1) 09/12/2013
392 Chương 392 Luyện Kim Cuồng Triều - Nam nhân (2) 09/12/2013
393 Chương 393 Luyện Kim Cuồng Triều - Nam nhân (3) 09/12/2013
394 Chương 394 Luyện Kim Cuồng Triều - Hoàn bại (1) 09/12/2013
395 Chương 395 Luyện Kim Cuồng Triều - Hoàn bại (2) 09/12/2013
396 Chương 396 Luyện Kim Cuồng Triều - Hoàn bại (3) 09/12/2013
397 Chương 397 Luyện Kim Cuồng Triều - Cứu và không cứu (1) 09/12/2013
398 Chương 398 Luyện Kim Cuồng Triều - Cứu và không cứu (2) 09/12/2013
399 Chương 399 Luyện Kim Cuồng Triều - Cứu và không cứu (3) 09/12/2013
400 Chương 400 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngươi biết bay? (1) 09/12/2013
401 Chương 401 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngươi biết bay? (2) 09/12/2013
402 Chương 402 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngươi biết bay? (3) 09/12/2013
403 Chương 403 Luyện Kim Cuồng Triều - Hợp thể ma pháp! (1) 09/12/2013
404 Chương 404 Luyện Kim Cuồng Triều - Hợp thể ma pháp! (2) 09/12/2013
405 Chương 405 Luyện Kim Cuồng Triều - Thắng lợi ngoài ý muốn! (1) 09/12/2013
406 Chương 406 Luyện Kim Cuồng Triều - Thắng lợi ngoài ý muốn! (2) 09/12/2013
407 Chương 407 Luyện Kim Cuồng Triều - Thắng lợi ngoài ý muốn! (3) 09/12/2013
408 Chương 408 Luyện Kim Cuồng Triều - Tới bắt ta đi (1) 09/12/2013
409 Chương 409 Luyện Kim Cuồng Triều - Tới bắt ta đi (2) 09/12/2013
410 Chương 410 Luyện Kim Cuồng Triều - Tới bắt ta đi (3) 09/12/2013
411 Chương 411 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp lại? (1) 09/12/2013
412 Chương 412 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp lại? (2) 09/12/2013
413 Chương 413 Luyện Kim Cuồng Triều - Gặp lại? (3) 09/12/2013
414 Chương 414 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái Dã (1) 09/12/2013
415 Chương 415 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái Dã (2) 09/12/2013
416 Chương 416 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái Dã (3) 09/12/2013
417 Chương 417 Luyện Kim Cuồng Triều - Chiến Thần tiểu hồ nữ (1) 09/12/2013
418 Chương 418 Luyện Kim Cuồng Triều - Chiến Thần tiểu hồ nữ (2) 09/12/2013
419 Chương 419 Luyện Kim Cuồng Triều - Chiến Thần tiểu hồ nữ (3) 09/12/2013
420 Chương 420 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngư hoàn thô diện (1) 09/12/2013
421 Chương 421 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngư hoàn thô diện (2) 09/12/2013
422 Chương 422 Luyện Kim Cuồng Triều - Ngư hoàn thô diện (3) 09/12/2013
423 Chương 423 Luyện Kim Cuồng Triều - Hồi ức (1) 09/12/2013
424 Chương 424 Luyện Kim Cuồng Triều - Hồi ức (2) 09/12/2013
425 Chương 425 Luyện Kim Cuồng Triều - Hồi ức (3) 09/12/2013
426 Chương 426 Luyện Kim Cuồng Triều - Trở lại như cũ (1) 09/12/2013
427 Chương 427 Luyện Kim Cuồng Triều - Trở lại như cũ (2) 09/12/2013
428 Chương 428 Luyện Kim Cuồng Triều - Trở lại như cũ (3) 09/12/2013
429 Chương 429 Luyện Kim Cuồng Triều - Danh ngạch (1) 09/12/2013
430 Chương 430 Luyện Kim Cuồng Triều - Danh ngạch (2) 09/12/2013
431 Chương 431 Luyện Kim Cuồng Triều - Hồ ly tinh (1) 09/12/2013
432 Chương 432 Luyện Kim Cuồng Triều - Hồ ly tinh. (2) 09/12/2013
433 Chương 433 Luyện Kim Cuồng Triều - Hồ ly tinh. (3) 09/12/2013
434 Chương 434 Luyện Kim Cuồng Triều - Bị tập kích. (1) 09/12/2013
435 Chương 435 Luyện Kim Cuồng Triều - Bị tập kích. (2) 09/12/2013
436 Chương 436 Luyện Kim Cuồng Triều - Bị tập kích. (3) 09/12/2013
437 Chương 437 Luyện Kim Cuồng Triều - Sát thủ bài danh. (1) 09/12/2013
438 Chương 438 Luyện Kim Cuồng Triều - Sát thủ bài danh. (2) 09/12/2013
439 Chương 439 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiên Cơ Giáp (1) 09/12/2013
440 Chương 440 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiên Cơ Giáp (2) 09/12/2013
441 Chương 441 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiên Cơ Giáp (3) 09/12/2013
442 Chương 442 Luyện Kim Cuồng Triều - Bách Thú Khu (1) 09/12/2013
443 Chương 443 Luyện Kim Cuồng Triều - Bách Thú Khu (2) 09/12/2013
444 Chương 444 Luyện Kim Cuồng Triều - Bách Thú Khu (3) 09/12/2013
445 Chương 445 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý Nguyệt (1) 09/12/2013
446 Chương 446 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý Nguyệt (2) 09/12/2013
447 Chương 447 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý Nguyệt (3) 09/12/2013
448 Chương 448 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý gia phát triển (1) 09/12/2013
449 Chương 449 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý gia phát triển (2) 09/12/2013
450 Chương 450 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý gia phát triển (3) 09/12/2013
451 Chương 451 Luyện Kim Cuồng Triều - Tái ngộ tiểu Linh (1) 09/12/2013
452 Chương 452 Luyện Kim Cuồng Triều - Tái ngộ tiểu Linh (2) 09/12/2013
453 Chương 453 Luyện Kim Cuồng Triều - Tái ngộ tiểu Linh (3) 09/12/2013
454 Chương 454 Luyện Kim Cuồng Triều - Kế hoạch mới (1) 09/12/2013
455 Chương 455 Luyện Kim Cuồng Triều - Kế hoạch mới (2) 09/12/2013
456 Chương 456 Luyện Kim Cuồng Triều - Kế hoạch mới (3) 09/12/2013
457 Chương 457 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Huyết Ngũ (1) 09/12/2013
458 Chương 458 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Huyết Ngũ (2) 09/12/2013
459 Chương 459 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Huyết Ngũ (3) 09/12/2013
460 Chương 460 Luyện Kim Cuồng Triều - Tề tụ Trúc Tâm Lâu (1) 09/12/2013
461 Chương 461 Luyện Kim Cuồng Triều - Tề tụ Trúc Tâm Lâu (2) 09/12/2013
462 Chương 462 Luyện Kim Cuồng Triều - Tề tụ Trúc Tâm Lâu (3) 09/12/2013
463 Chương 463 Luyện Kim Cuồng Triều - Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu (1) 09/12/2013
464 Chương 464 Luyện Kim Cuồng Triều - Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu (2) 09/12/2013
465 Chương 465 Luyện Kim Cuồng Triều - Sai (1) 09/12/2013
466 Chương 466 Luyện Kim Cuồng Triều - Sai (2) 09/12/2013
467 Chương 467 Luyện Kim Cuồng Triều - Sai (3) 09/12/2013
468 Chương 468 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái điều luyện tiễn (1) 09/12/2013
469 Chương 469 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái điều luyện tiễn (2) 09/12/2013
470 Chương 470 Luyện Kim Cuồng Triều - Thái điều luyện tiễn (3) 09/12/2013
471 Chương 471 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta không cố ý (1) 09/12/2013
472 Chương 472 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta không cố ý (2) 09/12/2013
473 Chương 473 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta không cố ý (3) 09/12/2013
474 Chương 474 Luyện Kim Cuồng Triều - Phượng Vũ Cửu Thiên (1) 09/12/2013
475 Chương 475 Luyện Kim Cuồng Triều - Phượng Vũ Cửu Thiên (2) 09/12/2013
476 Chương 476 Luyện Kim Cuồng Triều - Phượng Vũ Cửu Thiên (3) 09/12/2013
477 Chương 477 Luyện Kim Cuồng Triều - Đèn Khổng Minh bay cao (1) 09/12/2013
478 Chương 478 Luyện Kim Cuồng Triều - Đèn Khổng Minh bay cao (2) 09/12/2013
479 Chương 479 Luyện Kim Cuồng Triều - Đèn Khổng Minh bay cao (3) 09/12/2013
480 Chương 480 Luyện Kim Cuồng Triều - Khối gạch lãng mạn (1) 09/12/2013
481 Chương 481 Luyện Kim Cuồng Triều - Khối gạch lãng mạn (2) 09/12/2013
482 Chương 482 Luyện Kim Cuồng Triều - Vây săn bắt đầu (1) 09/12/2013
483 Chương 483 Luyện Kim Cuồng Triều - Vây săn bắt đầu (2) 09/12/2013
484 Chương 484 Luyện Kim Cuồng Triều - Vây săn bắt đầu (3) 09/12/2013
485 Chương 485 Luyện Kim Cuồng Triều - Một tên bắn chết (1) 09/12/2013
486 Chương 486 Luyện Kim Cuồng Triều - Một tên bắn chết (2) 09/12/2013
487 Chương 487 Luyện Kim Cuồng Triều - Một tên bắn chết (3) 09/12/2013
488 Chương 488 Luyện Kim Cuồng Triều - Một tên bắn chết (4) 09/12/2013
489 Chương 489 Luyện Kim Cuồng Triều - ăn canh (1) 09/12/2013
490 Chương 490 Luyện Kim Cuồng Triều - ăn canh (2) 09/12/2013
491 Chương 491 Luyện Kim Cuồng Triều - Đêm tập (1) 09/12/2013
492 Chương 492 Luyện Kim Cuồng Triều - Đêm tập (2) 09/12/2013
493 Chương 493 Luyện Kim Cuồng Triều - Đêm tập (3) 09/12/2013
494 Chương 494 Luyện Kim Cuồng Triều - Anh hùng cứu mỹ nhân (1) 09/12/2013
495 Chương 495 Luyện Kim Cuồng Triều - Anh hùng cứu mỹ nhân (2) 09/12/2013
496 Chương 496 Luyện Kim Cuồng Triều - Anh hùng cứu mỹ nhân (3) 09/12/2013
497 Chương 497 Luyện Kim Cuồng Triều - Thử thử xem (1) 09/12/2013
498 Chương 498 Luyện Kim Cuồng Triều - Thử thử xem (2) 09/12/2013
499 Chương 499 Luyện Kim Cuồng Triều - Thử thử xem (3) 09/12/2013
500 Chương 500 Luyện Kim Cuồng Triều - Tự mình động thủ (1) 09/12/2013
501 Chương 501 Luyện Kim Cuồng Triều - Tự mình động thủ (2) 09/12/2013
502 Chương 502 Luyện Kim Cuồng Triều - Thất lạc (1) 09/12/2013
503 Chương 503 Luyện Kim Cuồng Triều - Thất lạc (2) 09/12/2013
504 Chương 504 Luyện Kim Cuồng Triều - Thất lạc (3) 09/12/2013
505 Chương 505 Luyện Kim Cuồng Triều - Sinh lộ tử lộ (1) 09/12/2013
506 Chương 506 Luyện Kim Cuồng Triều - Sinh lộ tử lộ (2) 09/12/2013
507 Chương 507 Luyện Kim Cuồng Triều - Sinh lộ tử lộ (3) 09/12/2013
508 Chương 508 Luyện Kim Cuồng Triều - Hôn dưới nước (1) 09/12/2013
509 Chương 509 Luyện Kim Cuồng Triều - Hôn dưới nước (2) 09/12/2013
510 Chương 510 Luyện Kim Cuồng Triều - Hôn dưới nước (3) 09/12/2013
511 Chương 511 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý gia yến hội (1) 09/12/2013
512 Chương 512 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý gia yến hội (2) 09/12/2013
513 Chương 513 Luyện Kim Cuồng Triều - Lý gia yến hội (3) 09/12/2013
514 Chương 514 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu bạch kiểm (1) 09/12/2013
515 Chương 515 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu bạch kiểm (2) 09/12/2013
516 Chương 516 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu bạch kiểm (3) 09/12/2013
517 Chương 517 Luyện Kim Cuồng Triều - Chuyện không thể đưa ra ánh sáng (1) 09/12/2013
518 Chương 518 Luyện Kim Cuồng Triều - Chuyện không thể đưa ra ánh sáng (2) 09/12/2013
519 Chương 519 Luyện Kim Cuồng Triều - Tẩu vi thượng sách (1) 09/12/2013
520 Chương 520 Luyện Kim Cuồng Triều - Tẩu vi thượng sách (2) 09/12/2013
521 Chương 521 Luyện Kim Cuồng Triều - Tẩu vi thượng sách (3) 09/12/2013
522 Chương 522 Luyện Kim Cuồng Triều - Tẩu vi thượng sách (4) 09/12/2013
523 Chương 523 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiếp thân thị vệ (1) 09/12/2013
524 Chương 524 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiếp thân thị vệ (2) 09/12/2013
525 Chương 525 Luyện Kim Cuồng Triều - Thiếp thân thị vệ (3) 09/12/2013
526 Chương 526 Luyện Kim Cuồng Triều - Ăn cơm(1) 09/12/2013
527 Chương 527 Luyện Kim Cuồng Triều - ăn cơm(2) 09/12/2013
528 Chương 528 Luyện Kim Cuồng Triều - ăn cơm(3) 09/12/2013
529 Chương 529 Luyện Kim Cuồng Triều - Lương Chúc (1) 09/12/2013
530 Chương 530 Luyện Kim Cuồng Triều - Lương Chúc (2) 09/12/2013
531 Chương 531 Luyện Kim Cuồng Triều - Khách nhân của Nữ Hoàng (1) 09/12/2013
532 Chương 532 Luyện Kim Cuồng Triều - Khách nhân của Nữ Hoàng (2) 09/12/2013
533 Chương 533 Luyện Kim Cuồng Triều - Khách nhân của Nữ Hoàng (3) 09/12/2013
534 Chương 534 Luyện Kim Cuồng Triều - Truyền thống của sinh nhật (1) 09/12/2013
535 Chương 535 Luyện Kim Cuồng Triều - Truyền thống của sinh nhật (2) 09/12/2013
536 Chương 536 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô em vợ (1) 09/12/2013
537 Chương 537 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô em vợ (2) 09/12/2013
538 Chương 538 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô em vợ (3) 09/12/2013
539 Chương 539 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô em vợ (4) 09/12/2013
540 Chương 540 Luyện Kim Cuồng Triều - Hành động một mình (1) 09/12/2013
541 Chương 541 Luyện Kim Cuồng Triều - Hành động một mình (2) 09/12/2013
542 Chương 542 Luyện Kim Cuồng Triều - Hành động một mình (3) 09/12/2013
543 Chương 543 Luyện Kim Cuồng Triều - Ái tình cố sự (1) 09/12/2013
544 Chương 544 Luyện Kim Cuồng Triều - Ái tình cố sự (2) 09/12/2013
545 Chương 545 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta tới tìm ngươi (1) 09/12/2013
546 Chương 546 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta tới tìm ngươi (2) 09/12/2013
547 Chương 547 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta tới tìm ngươi (3) 09/12/2013
548 Chương 548 Luyện Kim Cuồng Triều - Bắt cóc (1) 09/12/2013
549 Chương 549 Luyện Kim Cuồng Triều - Bắt cóc (2) 09/12/2013
550 Chương 550 Luyện Kim Cuồng Triều - Bắt cóc (3) 09/12/2013
551 Chương 551 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta mệt mỏi (1) 09/12/2013
552 Chương 552 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta mệt mỏi (2) 09/12/2013
553 Chương 553 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta mệt mỏi (3) 09/12/2013
554 Chương 554 Luyện Kim Cuồng Triều - Sư tử biến dị (1) 09/12/2013
555 Chương 555 Luyện Kim Cuồng Triều - Sư tử biến dị (2) 09/12/2013
556 Chương 556 Luyện Kim Cuồng Triều - Sư tử biến dị (3) 09/12/2013
557 Chương 557 Luyện Kim Cuồng Triều - Mục Dương trấn (1) 09/12/2013
558 Chương 558 Luyện Kim Cuồng Triều - Mục Dương trấn (2) 09/12/2013
559 Chương 559 Luyện Kim Cuồng Triều - Mục Dương trấn (3) 09/12/2013
560 Chương 560 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu ma nữ (1) 09/12/2013
561 Chương 561 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu ma nữ (2) 09/12/2013
562 Chương 562 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiểu ma nữ (3) 09/12/2013
563 Chương 563 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiền thuốc men (1) 09/12/2013
564 Chương 564 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiền thuốc men (2) 09/12/2013
565 Chương 565 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiền thuốc men (3) 09/12/2013
566 Chương 566 Luyện Kim Cuồng Triều - Đại khai sát giới (1) 09/12/2013
567 Chương 567 Luyện Kim Cuồng Triều - Đại khai sát giới (2) 09/12/2013
568 Chương 568 Luyện Kim Cuồng Triều - Đại khai sát giới (3) 09/12/2013
569 Chương 569 Luyện Kim Cuồng Triều - Tu luyện (1) 09/12/2013
570 Chương 570 Luyện Kim Cuồng Triều - Tu luyện (2) 09/12/2013
571 Chương 571 Luyện Kim Cuồng Triều - Đồ sát (1) 09/12/2013
572 Chương 572 Luyện Kim Cuồng Triều - Đồ sát (2) 09/12/2013
573 Chương 573 Luyện Kim Cuồng Triều - Đồ sát (3) 09/12/2013
574 Chương 574 Luyện Kim Cuồng Triều - Quét dọn chiến trường (1) 09/12/2013
575 Chương 575 Luyện Kim Cuồng Triều - Quét dọn chiến trường (2) 09/12/2013
576 Chương 576 Luyện Kim Cuồng Triều - Quét dọn chiến trường (3) 09/12/2013
577 Chương 577 Luyện Kim Cuồng Triều - Con ruồi (1) 09/12/2013
578 Chương 578 Luyện Kim Cuồng Triều - Con ruồi (2) 09/12/2013
579 Chương 579 Luyện Kim Cuồng Triều - Con ruồi (3) 09/12/2013
580 Chương 580 Luyện Kim Cuồng Triều - Điệp Nguyệt (1) 09/12/2013
581 Chương 581 Luyện Kim Cuồng Triều - Điệp Nguyệt (2) 09/12/2013
582 Chương 582 Luyện Kim Cuồng Triều - Điệp Nguyệt (3) 09/12/2013
583 Chương 583 Luyện Kim Cuồng Triều - Biến cố (1) 09/12/2013
584 Chương 584 Luyện Kim Cuồng Triều - Biến cố (2) 09/12/2013
585 Chương 585 Luyện Kim Cuồng Triều - Biến cố (3) 09/12/2013
586 Chương 586 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiếng rít gào(1) 09/12/2013
587 Chương 587 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiếng rít gào (2) 09/12/2013
588 Chương 588 Luyện Kim Cuồng Triều - Oanh thiên (1) 09/12/2013
589 Chương 589 Luyện Kim Cuồng Triều - Oanh thiên (2) 09/12/2013
590 Chương 590 Luyện Kim Cuồng Triều - Oanh thiên (3) 09/12/2013
591 Chương 591 Luyện Kim Cuồng Triều - Tranh khúc (1) 09/12/2013
592 Chương 592 Luyện Kim Cuồng Triều - Tranh khúc (2) 09/12/2013
593 Chương 593 Luyện Kim Cuồng Triều - Tranh khúc (3) 09/12/2013
594 Chương 594 Luyện Kim Cuồng Triều - Rung động (1) 09/12/2013
595 Chương 595 Luyện Kim Cuồng Triều - Rung động (2) 09/12/2013
596 Chương 596 Luyện Kim Cuồng Triều - Rung động (3) 09/12/2013
597 Chương 597 Luyện Kim Cuồng Triều - Trở về bộ lạc (1) 09/12/2013
598 Chương 598 Luyện Kim Cuồng Triều - Trở về bộ lạc (2) 09/12/2013
599 Chương 599 Luyện Kim Cuồng Triều - Trở về bộ lạc (3) 09/12/2013
600 Chương 600 Luyện Kim Cuồng Triều - Trị liệu (1) 09/12/2013
601 Chương 601 Luyện Kim Cuồng Triều - Trị liệu (2) 09/12/2013
602 Chương 602 Luyện Kim Cuồng Triều - Trị liệu (3) 09/12/2013
603 Chương 603 Luyện Kim Cuồng Triều - Khai chẩn (1) 09/12/2013
604 Chương 604 Luyện Kim Cuồng Triều - Khai chẩn (2) 09/12/2013
605 Chương 605 Luyện Kim Cuồng Triều - Khai chẩn (3) 09/12/2013
606 Chương 606 Luyện Kim Cuồng Triều - Thuần khiết đại bị đồng miên (1) 09/12/2013
607 Chương 607 Luyện Kim Cuồng Triều - Thuần khiết đại bị đồng miên (2) 09/12/2013
608 Chương 608 Luyện Kim Cuồng Triều - Thuần khiết đại bị đồng miên (3) 09/12/2013
609 Chương 609 Luyện Kim Cuồng Triều - Cái tát (1) 09/12/2013
610 Chương 610 Luyện Kim Cuồng Triều - Cái tát (2) 09/12/2013
611 Chương 611 Luyện Kim Cuồng Triều - Cái tát (3) 09/12/2013
612 Chương 612 Luyện Kim Cuồng Triều - Độc cô cửu kiếm (1) 09/12/2013
613 Chương 613 Luyện Kim Cuồng Triều - Độc cô cửu kiếm (2) 09/12/2013
614 Chương 614 Luyện Kim Cuồng Triều - Độc cô cửu kiếm (3) 09/12/2013
615 Chương 615 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta không để mắt đến các nàng (1) 09/12/2013
616 Chương 616 Luyện Kim Cuồng Triều - Ta không để mắt đến các nàng (2) 09/12/2013
617 Chương 617 Luyện Kim Cuồng Triều - Ai trêu chọc ai? 09/12/2013
618 Chương 618 Luyện Kim Cuồng Triều - Ai trêu chọc ai (2) 09/12/2013
619 Chương 619 Luyện Kim Cuồng Triều - Ai trêu chọc ai? (3) 09/12/2013
620 Chương 620 Luyện Kim Cuồng Triều - Xuất kiếm (1) 09/12/2013
621 Chương 621 Luyện Kim Cuồng Triều - Xuất kiếm (2) 09/12/2013
622 Chương 622 Luyện Kim Cuồng Triều - Không chê thiếu niên nghèo (1) 09/12/2013
623 Chương 623 Luyện Kim Cuồng Triều - Không chê thiếu niên nghèo (2) 09/12/2013
624 Chương 624 Luyện Kim Cuồng Triều - Không chê thiếu niên nghèo (3) 09/12/2013
625 Chương 625 Luyện Kim Cuồng Triều - Xếp hàng lấy số (1) 09/12/2013
626 Chương 626 Luyện Kim Cuồng Triều - Xếp hàng lấy số (2) 09/12/2013
627 Chương 627 Luyện Kim Cuồng Triều - Xếp hàng lấy số (3) 09/12/2013
628 Chương 628 Luyện Kim Cuồng Triều - Năm không năm không (1) 09/12/2013
629 Chương 629 Luyện Kim Cuồng Triều - Năm không năm không (2) 09/12/2013
630 Chương 630 Luyện Kim Cuồng Triều - Năm không năm không (3) 09/12/2013
631 Chương 631 Luyện Kim Cuồng Triều - Tập kích bất ngờ (1) 09/12/2013
632 Chương 632 Luyện Kim Cuồng Triều - Tập kích bất ngờ (2) 09/12/2013
633 Chương 633 Luyện Kim Cuồng Triều - Tập kích bất ngờ (3) 09/12/2013
634 Chương 634 Luyện Kim Cuồng Triều - Đốt nhà ngươi (1) 09/12/2013
635 Chương 635 Luyện Kim Cuồng Triều - Đốt nhà ngươi (2) 09/12/2013
636 Chương 636 Luyện Kim Cuồng Triều - Đốt nhà ngươi (3) 09/12/2013
637 Chương 637 Luyện Kim Cuồng Triều - Một mình chiến đấu (1) 09/12/2013
638 Chương 638 Luyện Kim Cuồng Triều - Một mình chiến đấu (2) 09/12/2013
639 Chương 639 Luyện Kim Cuồng Triều - Một mình chiến đấu 09/12/2013
640 Chương 640 Luyện Kim Cuồng Triều - Một mình chiến đấu (3) 09/12/2013
641 Chương 641 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô dâu cuối cùng (1) 09/12/2013
642 Chương 642 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô dâu cuối cùng (2) 09/12/2013
643 Chương 643 Luyện Kim Cuồng Triều - Cô dâu cuối cùng (3) 09/12/2013
644 Chương 644 Luyện Kim Cuồng Triều - Bất ngờ (1) 09/12/2013
645 Chương 645 Luyện Kim Cuồng Triều - Bất ngờ (2) 09/12/2013
646 Chương 646 Luyện Kim Cuồng Triều - Bất ngờ (3) 09/12/2013
647 Chương 647 Luyện Kim Cuồng Triều - Mẹ vợ xem con rể (1) 09/12/2013
648 Chương 648 Luyện Kim Cuồng Triều - Mẹ vợ chọn con rể (2) 09/12/2013
649 Chương 649 Luyện Kim Cuồng Triều - Xem muội muội nàng ấy (1) 09/12/2013
650 Chương 650 Luyện Kim Cuồng Triều - Xem muội muội nàng ấy (2) 09/12/2013
651 Chương 651 Luyện Kim Cuồng Triều - Xem muội muội nàng ấy (3) 09/12/2013
652 Chương 652 Luyện Kim Cuồng Triều - Chứng bất lão (1) 09/12/2013
653 Chương 653 Luyện Kim Cuồng Triều - Chứng bất lão (2) 09/12/2013
654 Chương 654 Luyện Kim Cuồng Triều - Chứng bất lão (3) 09/12/2013
655 Chương 655 Luyện Kim Cuồng Triều - Thông gia (1) 09/12/2013
656 Chương 656 Luyện Kim Cuồng Triều - Thông gia (2) 09/12/2013
657 Chương 657 Luyện Kim Cuồng Triều - Thông gia (3) 09/12/2013
658 Chương 658 Luyện Kim Cuồng Triều - Phát hiện bất ngờ (1) 09/12/2013
659 Chương 659 Luyện Kim Cuồng Triều - Phát hiện bất ngờ (2) 09/12/2013
660 Chương 660 Luyện Kim Cuồng Triều - Phát hiện bất ngờ (3) 09/12/2013
661 Chương 661 Luyện Kim Cuồng Triều - Trùng phùng (1) 09/12/2013
662 Chương 662 Luyện Kim Cuồng Triều - Trùng phùng (2) 09/12/2013
663 Chương 663 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Tuyết Vũ (1) 09/12/2013
664 Chương 664 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Tuyết Vũ (2) 09/12/2013
665 Chương 665 Luyện Kim Cuồng Triều - Lãnh Tuyết Vũ (3) 09/12/2013
666 Chương 666 Luyện Kim Cuồng Triều - Luận bàn 09/12/2013
667 Chương 667 Luyện Kim Cuồng Triều - Luận bàn (2) 09/12/2013
668 Chương 668 Luyện Kim Cuồng Triều - Luận bàn (3) 09/12/2013
669 Chương 669 Luyện Kim Cuồng Triều - Bánh quế hoa 09/12/2013
670 Chương 670 Luyện Kim Cuồng Triều - Bánh quế hoa (2) 09/12/2013
671 Chương 671 Luyện Kim Cuồng Triều - Bánh quế hoa (3) 09/12/2013
672 Chương 672 Luyện Kim Cuồng Triều - Cho bát vi cá súc súc miệng (1) 09/12/2013
673 Chương 673 Luyện Kim Cuồng Triều - Cho bát vây cá súc súc miệng (2) 09/12/2013
674 Chương 674 Luyện Kim Cuồng Triều - Cho bát vây cá súc súc miệng (3) 09/12/2013
675 Chương 675 Luyện Kim Cuồng Triều - Trọc phú (1) 09/12/2013
676 Chương 676 Luyện Kim Cuồng Triều - Trọc phú (2) 09/12/2013
677 Chương 677 Luyện Kim Cuồng Triều - Trọc phú (3) 09/12/2013
678 Chương 678 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiền tiêu như nước (1) 09/12/2013
679 Chương 679 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiền tiêu như nước (2) 09/12/2013
680 Chương 680 Luyện Kim Cuồng Triều - Tiền tiêu như nước (3) 09/12/2013
681 Chương 681 Luyện Kim Cuồng Triều - Quả nhiên các ngươi có một chân. (1) 09/12/2013
682 Chương 682 Luyện Kim Cuồng Triều - Quả nhiên các ngươi có một chân. (2) 09/12/2013
683 Chương 683 Luyện Kim Cuồng Triều - Quả nhiên các ngươi có một chân. (3) 09/12/2013
684 Chương 684 Luyện Kim Cuồng Triều - Người qua đường (1) 09/12/2013
685 Chương 685 Luyện Kim Cuồng Triều - Người qua đường (2) 09/12/2013
686 Chương 686 Luyện Kim Cuồng Triều - Người qua đường (3) 09/12/2013
687 Chương 687 Luyện Kim Cuồng Triều - Kiếm pháp của Diệp Lãng (1) 09/12/2013
688 Chương 688 Luyện Kim Cuồng Triều - Kiếm pháp của Diệp Lãng (2) 09/12/2013
689 Chương 689 Luyện Kim Cuồng Triều - Kiếm pháp của Diệp Lãng (3) 09/12/2013
690 Chương 690 Luyện Kim Cuồng Triều - Mua bán (1) 09/12/2013
691 Chương 691 Luyện Kim Cuồng Triều - Mua bán (2) 09/12/2013
692 Chương 692 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân tướng (1) 09/12/2013
693 Chương 693 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân tướng (2) 09/12/2013
694 Chương 694 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân tướng (3) 09/12/2013
695 Chương 695 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu muội (1) 09/12/2013
696 Chương 696 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu muội (2) 09/12/2013
697 Chương 697 Luyện Kim Cuồng Triều - Biểu muội (3) 09/12/2013
698 Chương 698 Luyện Kim Cuồng Triều - Vạn Hoa Lầu nóng bỏng (1) 09/12/2013
699 Chương 699 Luyện Kim Cuồng Triều - Vạn Hoa Lầu nóng bỏng (2) 09/12/2013
700 Chương 700 Luyện Kim Cuồng Triều - Vạn Hoa Lầu nóng bỏng (3) 09/12/2013
701 Chương 701 Luyện Kim Cuồng Triều - Thâm cung lão ma (1) 09/12/2013
702 Chương 702 Luyện Kim Cuồng Triều - Thâm cung lão ma (2) 09/12/2013
703 Chương 703 Luyện Kim Cuồng Triều - Thâm cung lão ma (3) 09/12/2013
704 Chương 704 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Ái (1) 09/12/2013
705 Chương 705 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Ái (2) 09/12/2013
706 Chương 706 Luyện Kim Cuồng Triều - Long Ái (3) 09/12/2013
707 Chương 707 Luyện Kim Cuồng Triều - Vấn đề (1) 09/12/2013
708 Chương 708 Luyện Kim Cuồng Triều - Vấn đề (2) 09/12/2013
709 Chương 709 Luyện Kim Cuồng Triều - Vấn đề (3) 09/12/2013
710 Chương 710 Luyện Kim Cuồng Triều - Tính kế (1) 09/12/2013
711 Chương 711 Luyện Kim Cuồng Triều - Tính kế (2) 09/12/2013
712 Chương 712 Luyện Kim Cuồng Triều - Tính kế (3) 09/12/2013
713 Chương 713 Luyện Kim Cuồng Triều - Hoan thấm (1) 09/12/2013
714 Chương 714 Luyện Kim Cuồng Triều - Hoan thấm (2) 09/12/2013
715 Chương 715 Luyện Kim Cuồng Triều - Hoan thấm (3) 09/12/2013
716 Chương 716 Luyện Kim Cuồng Triều - Phá hiểu lê minh (1) 09/12/2013
717 Chương 717 Luyện Kim Cuồng Triều - Phá hiểu lê minh (2) 09/12/2013
718 Chương 718 Luyện Kim Cuồng Triều - Phá hiểu lê minh (3) 09/12/2013
719 Chương 719 Luyện Kim Cuồng Triều - Trở về (1) 09/12/2013
720 Chương 720 Luyện Kim Cuồng Triều - Trở về (2) 09/12/2013
721 Chương 721 Luyện Kim Cuồng Triều - Nghênh đón (1) 09/12/2013
722 Chương 722 Luyện Kim Cuồng Triều - Nghênh đón (2) 09/12/2013
723 Chương 723 Luyện Kim Cuồng Triều - Nghênh đón (3) 09/12/2013
724 Chương 724 Luyện Kim Cuồng Triều - Cây thước (1) 09/12/2013
725 Chương 725 Luyện Kim Cuồng Triều - Cây thước (2) 09/12/2013
726 Chương 726 Luyện Kim Cuồng Triều - Cây thước (3) 09/12/2013
727 Chương 727 Luyện Kim Cuồng Triều - Cấp cho (1) 09/12/2013
728 Chương 728 Luyện Kim Cuồng Triều - Cấp cho (2) 09/12/2013
729 Chương 729 Luyện Kim Cuồng Triều - Cấp cho (3) 09/12/2013
730 Chương 730 Luyện Kim Cuồng Triều - Về nhà (1) 09/12/2013
731 Chương 731 Luyện Kim Cuồng Triều - Về nhà (2). 09/12/2013
732 Chương 732 Luyện Kim Cuồng Triều - Về nhà (3). 09/12/2013
733 Chương 733 Luyện Kim Cuồng Triều - Nhân gian tiên cảnh (1). 09/12/2013
734 Chương 734 Luyện Kim Cuồng Triều - Nhân gian tiên cảnh (2) 09/12/2013
735 Chương 735 Luyện Kim Cuồng Triều - Nhân gian tiên cảnh (3) 09/12/2013
736 Chương 736 Luyện Kim Cuồng Triều - Cây rụng tiền (1). 09/12/2013
737 Chương 737 Luyện Kim Cuồng Triều - Cây rụng tiền (2). 09/12/2013
738 Chương 738 Luyện Kim Cuồng Triều - Trận pháp phòng ngự (1) 09/12/2013
739 Chương 739 Luyện Kim Cuồng Triều - Trận pháp phòng ngự (2). 09/12/2013
740 Chương 740 Luyện Kim Cuồng Triều - Trận pháp phòng ngự (3) 09/12/2013
741 Chương 741 Luyện Kim Cuồng Triều - Trận pháp phòng ngự (4) 09/12/2013
742 Chương 742 Luyện Kim Cuồng Triều - Đột nhiên tăng mạnh (1) 09/12/2013
743 Chương 743 Luyện Kim Cuồng Triều - Đột nhiên tăng mạnh (2) 09/12/2013
744 Chương 744 Luyện Kim Cuồng Triều - Đột nhiên tăng mạnh (3) 09/12/2013
745 Chương 745 Luyện Kim Cuồng Triều - Đột phá (1) 09/12/2013
746 Chương 746 Luyện Kim Cuồng Triều - Đột phá (2). 09/12/2013
747 Chương 747 Luyện Kim Cuồng Triều - Đột phá (3) 09/12/2013
748 Chương 748 Luyện Kim Cuồng Triều - Yên hoa chi dạ (1) 09/12/2013
749 Chương 749 Luyện Kim Cuồng Triều - Yên hoa chi dạ (2) 09/12/2013
750 Chương 750 Luyện Kim Cuồng Triều - Bị bắt (1) 09/12/2013
751 Chương 751 Luyện Kim Cuồng Triều - Bị bắt (2) 09/12/2013
752 Chương 752 Luyện Kim Cuồng Triều - Bị bắt (3) 09/12/2013
753 Chương 753 Luyện Kim Cuồng Triều - Vũ khí sóng âm (1) 09/12/2013
754 Chương 754 Luyện Kim Cuồng Triều - Vũ khí sóng âm (2) 09/12/2013
755 Chương 755 Luyện Kim Cuồng Triều - Vũ khí sóng âm (3) 09/12/2013
756 Chương 756 Luyện Kim Cuồng Triều - Cất cánh (1). 09/12/2013
757 Chương 757 Luyện Kim Cuồng Triều - Cất cánh (2) 09/12/2013
758 Chương 758 Luyện Kim Cuồng Triều - Cất cánh (3) 09/12/2013
759 Chương 759 Luyện Kim Cuồng Triều - Kết quả tất nhiên (1) 09/12/2013
760 Chương 760 Luyện Kim Cuồng Triều - Kết quả tất nhiên (2) 09/12/2013
761 Chương 761 Luyện Kim Cuồng Triều - Kết quả tất nhiên (3) 09/12/2013
762 Chương 762 Luyện Kim Cuồng Triều - Thả người (1) 09/12/2013
763 Chương 763 Luyện Kim Cuồng Triều - Thả người (2) 09/12/2013
764 Chương 764 Luyện Kim Cuồng Triều - Thả người (3) 09/12/2013
765 Chương 765 Luyện Kim Cuồng Triều - Bí mật Sa Lan (1). 09/12/2013
766 Chương 766 Luyện Kim Cuồng Triều - Bí mật Sa Lan (2). 09/12/2013
767 Chương 767 Luyện Kim Cuồng Triều - Bí mật Sa Lan (3) 09/12/2013
768 Chương 768 Luyện Kim Cuồng Triều - Mười năm (1). 09/12/2013
769 Chương 769 Luyện Kim Cuồng Triều - Mười năm (2) 09/12/2013
770 Chương 770 Luyện Kim Cuồng Triều - Mười năm (3) 09/12/2013
771 Chương 771 Luyện Kim Cuồng Triều - Phong vân chiến tranh (1) 09/12/2013
772 Chương 772 Luyện Kim Cuồng Triều - Phong vân chiến tranh (2) 09/12/2013
773 Chương 773 Luyện Kim Cuồng Triều - Phong vân chiến tranh (3) 09/12/2013
774 Chương 774 Luyện Kim Cuồng Triều - Tụ hội (1) 09/12/2013
775 Chương 775 Luyện Kim Cuồng Triều - Tụ hội (2). 09/12/2013
776 Chương 776 Luyện Kim Cuồng Triều - Tụ hội (3) 09/12/2013
777 Chương 777 Luyện Kim Cuồng Triều - Tụ hội (4) 09/12/2013
778 Chương 778 Luyện Kim Cuồng Triều - Đào nguyên thế ngoại (1) 09/12/2013
779 Chương 779 Luyện Kim Cuồng Triều - Đào nguyên thế ngoại (2) 09/12/2013
780 Chương 780 Luyện Kim Cuồng Triều - Đào nguyên thế ngoại (3) 09/12/2013
781 Chương 781 Luyện Kim Cuồng Triều - Sớm chiều ở chung (1) 09/12/2013
782 Chương 782 Luyện Kim Cuồng Triều - Sớm chiều ở chung (2) 09/12/2013
783 Chương 783 Luyện Kim Cuồng Triều - Sớm chiều ở chung (3) 09/12/2013
784 Chương 784 Luyện Kim Cuồng Triều - Bế quan (1) 09/12/2013
785 Chương 785 Luyện Kim Cuồng Triều - Bế quan (2) 09/12/2013
786 Chương 786 Luyện Kim Cuồng Triều - Bế quan (3) 09/12/2013
787 Chương 787 Luyện Kim Cuồng Triều - Thú Thần công chúa (1)! 09/12/2013
788 Chương 788 Luyện Kim Cuồng Triều - Thú Thần công chúa (2)! 09/12/2013
789 Chương 789 Luyện Kim Cuồng Triều - Thú Thần công chúa (3)! 09/12/2013
790 Chương 790 Luyện Kim Cuồng Triều - Thú Thần công chúa (4)! 09/12/2013
791 Chương 791 Luyện Kim Cuồng Triều - Bại gia tử (1) 09/12/2013
792 Chương 792 Luyện Kim Cuồng Triều - Bại gia tử (2) 09/12/2013
793 Chương 793 Luyện Kim Cuồng Triều - Bại gia tử (3) 09/12/2013
794 Chương 794 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ nhân đáng sợ (1). 09/12/2013
795 Chương 795 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ nhân đáng sợ (2) 09/12/2013
796 Chương 796 Luyện Kim Cuồng Triều - Nữ nhân đáng sợ (3) 09/12/2013
797 Chương 797 Luyện Kim Cuồng Triều - Nguy cấp (1) 09/12/2013
798 Chương 798 Luyện Kim Cuồng Triều - Nguy cấp (2) 09/12/2013
799 Chương 799 Luyện Kim Cuồng Triều - Nguy cấp (3) 09/12/2013
800 Chương 800 Luyện Kim Cuồng Triều - Nguy cấp (4) 09/12/2013
801 Chương 801 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân mệnh thiên tử (1) 09/12/2013
802 Chương 802 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân mệnh thiên tử (2) 09/12/2013
803 Chương 803 Luyện Kim Cuồng Triều - Chân mệnh thiên tử - Đại kết cục! 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-luyen-kim-cuong-trieu-565.html