Truyện Thánh Vương - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thánh Vương
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thánh Vương
Bạn đang đọc truyện Thánh Vương của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang đọc truyện online.Thánh Giả lấy xương sống khởi động trong thiên đường chư thần!Vương Giả lấy lực lượng trấn áp trong địa ngục quần ma!Trong thiên địa, chỉ có Thánh Vương...!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thánh Vương - Bị tình mê hoặc 16/12/2013
2 Chương 2 Thánh Vương - Nhân họa đắc phúc 16/12/2013
3 Chương 3 Thánh Vương - Thần Tượng Trấn Ngục Kính 16/12/2013
4 Chương 4 Thánh Vương - Cảnh giới Bạo Khí 16/12/2013
5 Chương 5 Thánh Vương - Dương gia hội nghị 16/12/2013
6 Chương 6 Thánh Vương - Đối chọi gay gắt 16/12/2013
7 Chương 7 Thánh Vương - Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 16/12/2013
8 Chương 8 Thánh Vương - Đại hiển thần uy 16/12/2013
9 Chương 9 Thánh Vương - Tài trấn bốn phương 16/12/2013
10 Chương 10 Thánh Vương - Ba tháng đánh cược 16/12/2013
11 Chương 11 Thánh Vương - Bất Bại Vương Quyền 16/12/2013
12 Chương 12 Thánh Vương - Khí công tầng sáu 16/12/2013
13 Chương 13 Thánh Vương - Một quyền phá Kim chung 16/12/2013
14 Chương 14 Thánh Vương - Nữ nhi Thành chủ 16/12/2013
15 Chương 15 Thánh Vương - Giải độc 16/12/2013
16 Chương 16 Thánh Vương - Rất là khiếp sợ 16/12/2013
17 Chương 17 Thánh Vương - Sự nghiệp thiên thu 16/12/2013
18 Chương 18 Thánh Vương - Hắc Thi sơn mạch 16/12/2013
19 Chương 19 Thánh Vương - Săn giết ma thú 16/12/2013
20 Chương 20 Thánh Vương - Đại Chiến Thủy Viên 16/12/2013
21 Chương 21 Thánh Vương - Đột phá tầng bảy 16/12/2013
22 Chương 22 Thánh Vương - Đại phát tài 16/12/2013
23 Chương 23 Thánh Vương - Về nhà 16/12/2013
24 Chương 24 Thánh Vương - Dự tiệc 16/12/2013
25 Chương 25 Thánh Vương - Chống lại Trần gia 16/12/2013
26 Chương 26 Thánh Vương - Ai dám ngăn cản ta 16/12/2013
27 Chương 27 Thánh Vương - Thành chủ địch ý 16/12/2013
28 Chương 28 Thánh Vương - Hai nhà sống mái với nhau 16/12/2013
29 Chương 29 Thánh Vương - Đánh tan Trần gia 16/12/2013
30 Chương 30 Thánh Vương - Một người diệt ngàn người 16/12/2013
31 Chương 31 Thánh Vương - Xét nhà 16/12/2013
32 Chương 32 Thánh Vương - Thu hoạch chiến quả 16/12/2013
33 Chương 33 Thánh Vương - Môn đồ Xuân Thu 16/12/2013
34 Chương 34 Thánh Vương - Tứ Quý kiếm pháp 16/12/2013
35 Chương 35 Thánh Vương - Đại thiên kính 16/12/2013
36 Chương 36 Thánh Vương - Nửa đường đánh lén 16/12/2013
37 Chương 37 Thánh Vương - Đối chiến Khí Tông 16/12/2013
38 Chương 38 Thánh Vương - Khí công tầng 8 16/12/2013
39 Chương 39 Thánh Vương - Đánh chết Khí Tông 16/12/2013
40 Chương 40 Thánh Vương - Bố nghi trận 16/12/2013
41 Chương 41 Thánh Vương - Ba tháng sau 16/12/2013
42 Chương 42 Thánh Vương - Kỳ săn bắn mùa thu của gia tộc 16/12/2013
43 Chương 43 Thánh Vương - Một bạt tai 16/12/2013
44 Chương 44 Thánh Vương - Nguyên Lão khiếp sợ 16/12/2013
45 Chương 45 Thánh Vương - Không ai có thể địch 16/12/2013
46 Chương 46 Thánh Vương - Quy củ do người lập 16/12/2013
47 Chương 47 Thánh Vương - Thống nhất gia tộc 16/12/2013
48 Chương 48 Thánh Vương - Cô cô gửi thư 16/12/2013
49 Chương 49 Thánh Vương - Truyền công cho phụ thân 16/12/2013
50 Chương 50 Thánh Vương - Vân Trung Long 16/12/2013
51 Chương 51 Thánh Vương - Thanh niên áo xanh 16/12/2013
52 Chương 52 Thánh Vương - Học viện Hải Thần 16/12/2013
53 Chương 53 Thánh Vương - Hải Dương Chi Tâm 16/12/2013
54 Chương 54 Thánh Vương - Tiến nhập học viện 16/12/2013
55 Chương 55 Thánh Vương - Tung tích Vân Hải Lam 16/12/2013
56 Chương 56 Thánh Vương - Trữ vật giới chỉ 16/12/2013
57 Chương 57 Thánh Vương - Mã tặc hút máu 16/12/2013
58 Chương 58 Thánh Vương - Sở Thiên Ca 16/12/2013
59 Chương 59 Thánh Vương - Gặp lại Vân Hải Lam 16/12/2013
60 Chương 60 Thánh Vương - Phản kích nhục nhã 16/12/2013
61 Chương 61 Thánh Vương - Cảnh giới Khí Tông 16/12/2013
62 Chương 62 Thánh Vương - Bí mật Huyền Không sơn 16/12/2013
63 Chương 63 Thánh Vương - Thánh Vương hội 16/12/2013
64 Chương 64 Thánh Vương - Long Châu 16/12/2013
65 Chương 65 Thánh Vương - Lâu Lan cổ thành 16/12/2013
66 Chương 66 Thánh Vương - Toàn thân lông đỏ 16/12/2013
67 Chương 67 Thánh Vương - Bảo tàng mã tặc (Thượng) 16/12/2013
68 Chương 68 Thánh Vương - Bảo tàng mã tặc (Hạ) 16/12/2013
69 Chương 69 Thánh Vương - Đối chiến cảnh giới Đoạt Mệnh 16/12/2013
70 Chương 70 Thánh Vương - Lực lượng của 20 viễn cổ cự tượng 16/12/2013
71 Chương 71 Thánh Vương - Toàn bộ tấn chức 16/12/2013
72 Chương 72 Thánh Vương - ??? 16/12/2013
73 Chương 73 Thánh Vương - Đệ tử ngoại viện 16/12/2013
74 Chương 74 Thánh Vương - Hộ pháp cự nhân 16/12/2013
75 Chương 75 Thánh Vương - Cô cô Dương Tố Tố 16/12/2013
76 Chương 76 Thánh Vương - Thử khí công 16/12/2013
77 Chương 77 Thánh Vương - Giảng giải về đan dược 16/12/2013
78 Chương 78 Thánh Vương - Thánh ma 16/12/2013
79 Chương 79 Thánh Vương - Trùng kích cảnh giới Đoạt Mệnh 16/12/2013
80 Chương 80 Thánh Vương - Sinh Mệnh Chi Tuyền 16/12/2013
81 Chương 81 Thánh Vương - Lại gặp Sở Thiên Ca 16/12/2013
82 Chương 82 Thánh Vương - Phát hiện đại mộ 16/12/2013
83 Chương 83 Thánh Vương - Thi vương ngàn năm 16/12/2013
84 Chương 84 Thánh Vương - Thiên Ca tái hiện 16/12/2013
85 Chương 85 Thánh Vương - Kịch đấu 16/12/2013
86 Chương 86 Thánh Vương - Đánh chết Sở Thiên Ca. (Thượng) 16/12/2013
87 Chương 87 Thánh Vương - Đánh chết Sở Thiên Ca (Hạ) 16/12/2013
88 Chương 88 Thánh Vương - Giải quyết tốt hậu quả 16/12/2013
89 Chương 89 Thánh Vương - Nuốt sống yêu hạch 16/12/2013
90 Chương 90 Thánh Vương - Tấn chức cảnh giới Đoạt Mệnh 16/12/2013
91 Chương 91 Thánh Vương - Ma Thần Phong Ấn 16/12/2013
92 Chương 92 Thánh Vương - Thánh Học đường 16/12/2013
93 Chương 93 Thánh Vương - Làm càn 16/12/2013
94 Chương 94 Thánh Vương - Nghi thức 16/12/2013
95 Chương 95 Thánh Vương - Trở thành tinh anh 16/12/2013
96 Chương 96 Thánh Vương - Yến Đô thống nhất 16/12/2013
97 Chương 97 Thánh Vương - Diễn luyện Khí Trận 16/12/2013
98 Chương 98 Thánh Vương - Khí hạc triệu hoán 16/12/2013
99 Chương 99 Thánh Vương - Học viện Nhật Nguyệt 16/12/2013
100 Chương 100 Thánh Vương - Phá rối cầu hôn 16/12/2013
101 Chương 101 Thánh Vương - Bách Hoa Thánh nữ 16/12/2013
102 Chương 102 Thánh Vương - Tiểu Càn Khôn Giới 16/12/2013
103 Chương 103 Thánh Vương - Oan gia ngõ hẹp 16/12/2013
104 Chương 104 Thánh Vương - Phong Vân Nhị Tổ 16/12/2013
105 Chương 105 Thánh Vương - Phong ba thu đồ đệ 16/12/2013
106 Chương 106 Thánh Vương - Đoạt mệnh lần thứ hai 16/12/2013
107 Chương 107 Thánh Vương - Thân thể lột xác 16/12/2013
108 Chương 108 Thánh Vương - Phòng ngừa chu đáo 16/12/2013
109 Chương 109 Thánh Vương - Hắc Hải yêu quật 16/12/2013
110 Chương 110 Thánh Vương - Gặp gỡ Hắc giao 16/12/2013
111 Chương 111 Thánh Vương - Một đâm tuyệt thế 16/12/2013
112 Chương 112 Thánh Vương - Liên tục đánh chết 16/12/2013
113 Chương 113 Thánh Vương - Quần Ma Loạn Vũ 16/12/2013
114 Chương 114 Thánh Vương - Đánh chết năm lần 16/12/2013
115 Chương 115 Thánh Vương - Lại một huynh đệ 16/12/2013
116 Chương 116 Thánh Vương - Thiên Thần hạ phàm 16/12/2013
117 Chương 117 Thánh Vương - Lửa giận của Tống Hải Sơn 16/12/2013
118 Chương 118 Thánh Vương - Giáp mặt áp bách 16/12/2013
119 Chương 119 Thánh Vương - Gà đất chó kiểng 16/12/2013
120 Chương 120 Thánh Vương - Đầu danh trạng 16/12/2013
121 Chương 121 Thánh Vương - Tưởng ta không dám? 16/12/2013
122 Chương 122 Thánh Vương - Về nhà 16/12/2013
123 Chương 123 Thánh Vương - Dương Chiến đoạt mệnh 16/12/2013
124 Chương 124 Thánh Vương - Đại yến quần thần 16/12/2013
125 Chương 125 Thánh Vương - Xuân Thu và Ảnh Độc 16/12/2013
126 Chương 126 Thánh Vương - Lại vào Hắc Thi Sơn mạch 16/12/2013
127 Chương 127 Thánh Vương - Trở Nên Mạnh Mẽ 16/12/2013
128 Chương 128 Thánh Vương - Ma quỷ linh thể 16/12/2013
129 Chương 129 Thánh Vương - Ma quỷ nhập thể 16/12/2013
130 Chương 130 Thánh Vương - Bốn lần đoạt mệnh 16/12/2013
131 Chương 131 Thánh Vương - Thời không Thiên Thi 16/12/2013
132 Chương 132 Thánh Vương - Đệ tử Hạch tâm 16/12/2013
133 Chương 133 Thánh Vương - Đại Lôi Âm Kiếm Thuật 16/12/2013
134 Chương 134 Thánh Vương - Một mâu đánh ba người 16/12/2013
135 Chương 135 Thánh Vương - Diêm Ma Quỷ đế 16/12/2013
136 Chương 136 Thánh Vương - Kim Nhân phát uy 16/12/2013
137 Chương 137 Thánh Vương - Chư thần ấn ký 16/12/2013
138 Chương 138 Thánh Vương - Xuân Thu thiếu chủ 16/12/2013
139 Chương 139 Thánh Vương - Hóa thù thành bạn 16/12/2013
140 Chương 140 Thánh Vương - Bốn biển đều là huynh đệ 16/12/2013
141 Chương 141 Thánh Vương - Quân Thiên Cừu cầu trợ 16/12/2013
142 Chương 142 Thánh Vương - Ác Ma Tử Tước 16/12/2013
143 Chương 143 Thánh Vương - Một mình đảm đương 16/12/2013
144 Chương 144 Thánh Vương - Giải cứu mọi người 16/12/2013
145 Chương 145 Thánh Vương - Lực chiến quần ma 16/12/2013
146 Chương 146 Thánh Vương - Kết nghĩa tứ hải 16/12/2013
147 Chương 147 Thánh Vương - Khổ luyện kiếm thuật 16/12/2013
148 Chương 148 Thánh Vương - Kỳ duyên 16/12/2013
149 Chương 149 Thánh Vương - Băng phách thần kiếm 16/12/2013
150 Chương 150 Thánh Vương - Hàng phục thần kiếm 16/12/2013
151 Chương 151 Thánh Vương - Già Thiên minh 16/12/2013
152 Chương 152 Thánh Vương - Thượng cổ kiếm đạo 16/12/2013
153 Chương 153 Thánh Vương - Bắt Hàn Ly 16/12/2013
154 Chương 154 Thánh Vương - Tình hình cụ thể 16/12/2013
155 Chương 155 Thánh Vương - Gia nhập với chúng ta 16/12/2013
156 Chương 156 Thánh Vương - Các thế lực 16/12/2013
157 Chương 157 Thánh Vương - Tấn chức Truyền Kỳ 16/12/2013
158 Chương 158 Thánh Vương - Thất Khiếu Linh Lung thể 16/12/2013
159 Chương 159 Thánh Vương - Đại hội luận võ 16/12/2013
160 Chương 160 Thánh Vương - Bảy cái Khí Hải 16/12/2013
161 Chương 161 Thánh Vương - Xảo quyệt 16/12/2013
162 Chương 162 Thánh Vương - Đại hội bắt đầu 16/12/2013
163 Chương 163 Thánh Vương - Quần hùng tập hợp 16/12/2013
164 Chương 164 Thánh Vương - Thế như chẻ tre 16/12/2013
165 Chương 165 Thánh Vương - Thể hiện sức mạnh 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thanh-vuong-924.html