Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường tiếp dân 4 ngày trong năm 2021

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp tiếp công dân vào 4 ngày trong năm 2021 là ngày 25/3, 24/6, 30/9 và 30/12.

Căn cứ luật khiếu nại, luật tiếp công dân, luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, bộ tài nguyên và môi trường vừa có thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo bộ này trong năm 2021.

Theo đó, lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 1 ngày (vào ngày thứ năm của tuần cuối tháng). trong đó, bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường tiếp công dân 4 ngày (25/3, 24/6, 30/9 và 30/12); 8 ngày tiếp dân còn lại do các thứ trưởng phụ trách tại trụ sở tiếp công dân số 79 nguyễn chí thanh, phường láng hạ, quận đống đa, hà nội.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tiếp công dân vào tháng 6/2020 (Ảnh: Bộ TN-MT).

Thành phần tham gia tiếp công dân gồm đại diện lãnh đạo thanh tra bộ tài nguyên và môi trường, cán bộ, công chức của thanh tra bộ; 1 lãnh đạo tổng cục quản lý đất đai; 1 lãnh đạo vụ pháp chế.

Bộ tài nguyên và môi trường giao thanh tra bộ tổng hợp danh sách công dân đăng ký, rà soát, đề xuất các trường hợp lãnh đạo bộ tiếp; chuẩn bị nội dung, báo cáo lãnh đạo bộ (chủ trì tiếp) trước ngày tiếp công dân định kỳ 1 tuần.

Văn phòng bộ tài nguyên và môi trường công khai thông tin về nơi tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân, thành phần tham dự trên trang thông tin điện tử của bộ (www.monre.gov.vn).

Tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

Theo kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2021 vừa được bộ tài nguyên và môi trường ban hành, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết của bộ ít nhất đạt 30%; đẩy mạnh thanh toán điện tử, cung cấp ít nhất 35% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí khi giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền của bộ bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Đồng thời siêt chặt kỷ luật tài chính, giám sát chặt chẽ đầu tư công, nguồn vốn vay, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, nhất là về đất đai, quan trắc tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt, kết nối giữa bộ với chính phủ, các bộ, ngành và các sở tài nguyên và môi trường để tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp…

Theo Dân trí

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/bo-truong-tai-nguyen-va-moi-truong-tiep-dan-4-ngay-trong-nam-2021-594224.html)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY