Nghị định và thông tư dược 2005 hôm nay

Nghị định và thông tư dược 2005

Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư

Điều 4. Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư!

Các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư về vốn, đất đai, thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Các dự án nhằm phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn:

a) Dự án quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật Dược;

b) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng của Thu*c; cơ sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, phân phối Thu*c, thử nghiệm lâm sàng Thu*c, nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu.

2. Các dự án nhằm phát triển nguồn dược liệu và sản xuất Thu*c từ dược liệu:

a) Dự án nuôi trồng dược liệu, khai thác dược liệu thiên nhiên, lưu giữ và phát triển nguồn gen dược liệu;

b) Dự án nghiên cứu, chứng minh cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm của các bài Thu*c đông y; khảo sát, thống kê các loại dược liệu làm Thu*c; sưu tầm, kế thừa, phổ biến và ứng dụng hợp lý các bài Thu*c đông y; tìm kiếm, khai thác sử dụng dược liệu mới, xuất khẩu dược liệu.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/nghidinhthongtuduoc/cac-du-an-thuoc-linh-vuc-duoc-duoc-huong-uu-dai-dau-tu/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY