Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hòa Bình: Yêu cầu dừng hoạt động 16 mỏ đá chưa có thiết kế mỏ điều chỉnh

16 mỏ đá hoạt động khai thác khi chưa có thiết kế mỏ điều chỉnh đã bị UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu tạm dừng từ ngày 10/4/2023.

Ubnd tỉnh hòa bình đã ban hành văn bản về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường của 16 mỏ đá. các công ty này đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng trong quá trình hoạt động khai thác chưa có thiết kế mỏ điều chỉnh (thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh) được cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật. do đó, ubnd tỉnh hòa bình yêu cầu các đơn vị tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường từ ngày 10/4.

16 mỏ đá bị yêu cầu tạm dừng vì không có thiết kế mỏ điều chỉnh theo quy định.

Ubnd tỉnh hòa bình giao: sở công thương chủ trì phối hợp công an tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc tạm dừng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các đơn vị trong thời gian tạm dừng hoạt động. sở xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư dự án khai thác mỏ thực hiện lập hồ sơ thiết kế mỏ điều chỉnh (thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh) trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; thẩm định, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, báo cáo việc hoàn thành khắc phục các vi phạm, thống nhất đề xuất ubnd tỉnh xem xét việc cho phép hoạt động khai thác trở lại của các tổ chức, cá nhân.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo, giám sát việc dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 16 mỏ đá này. Các sở, ngành tiếp tục phối hợp Tổ liên ngành xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Các đơn vị này chỉ được hoạt động khai thác trở lại sau khi hoàn thành lập thiết kế mỏ điều chỉnh, nộp cho cơ quan quản lý nhà nước và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/hoa-binh-yeu-cau-dung-hoat-dong-16-mo-da-chua-co-thiet-ke-mo-dieu-chinh-5715410.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY