Chẩn đoán hình ảnh hôm nay

Khoa Chẩn đoán hình ảnh là cơ sở thực hiện các kĩ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính,…trong đó, cơ sở hạ tầng của khoa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và kiểm soát bức xạ. Ngoài ra, khoa chẩn đoán hình ảnh còn thực hiện kỹ thuật chụp mạch và điều trị bằng điện quang can thiệp (điển hình nhất là trong các can thiệp về thần kinh) như: nút thông động tĩnh mạch xoang hang, nút các phình mạch não, nút các thông màng cứng, dị dạng thông động tĩnh mạch não, điều trị u máu cột sống bằng hóa chất,…

Xác định thời gian tới đỉnh sóng R (RWPT): tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh điện tâm đồ

Thời gian từ khi bắt đầu của sóng Q hoặc R đến đỉnh cao của sóng R trong đạo trinh bên (aVL, V5-6)

Định nghĩa

Thời gian từ khi bắt đầu của sóng Q hoặc R đến đỉnh cao của sóng R trong đạo trinh bên (aVL, V5-6).

Đại diện cho thời gian thực hiện kích thích để lây lan từ trong tim với bề mặt thượng tâm mạc của tâm thất trái.

Thời gian đỉnh sóng R được cho là được kéo dài nếu > 45ms.

Nguyên nhân của RWPT kéo dài

Block nhánh trái trước.

Phì đại thất trái.

Block nhánh trái.

Kéo dài thời gian tới điểm đỉnh sóng R trong aVL do các block tập trung phía trước bên trái.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/btdientamdo/dien-tam-do-xac-dinh-thoi-gian-toi-dinh-song-r-rwpt/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY