Truyện Lạc Bước Thiên Đường - Truyện teen

  • Tên truyện: Lạc Bước Thiên Đường
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Lạc Bước Thiên Đường
Truyện Lạc Bước Thiên Đường là lời tâm sự của cô gái về một tình yêu sâu đậm, biết là tình yêu này khi khởi đầu sẽ không có kết thúc, cũng chẳng thể đem lại ngọt ngào và hạnh phúc nhưng cô lại tự lao vào.

Vẫn nghe người ta nói tình yêu vốn dĩ không hề có tội, yêu một người cũng không sai, chỉ có điều nó có nhầm chỗ hay không thôi, và tình yêu ấy đến cuối cùng là tổn thương hay viên mãn là do sự lựa chọn của chính bản thân.

Xuyên suốt truyện đó chính là truyện tình yêu, cô gái này từ ngây thơ vụng dại đến trưởng thành hòa nhập vào cuộc sống, một quá trình lớn lên và suy ngẫm, một trải nghiệm về những mối quan hệ xã hội, những lo lắng, những tâm tư, và cách xử lí của mỗi người.

Cùng đọc truyện và cảm nhận sự thổn thức trái tim của cô gái này.

Vốn dĩ là sai trái, vốn dĩ biết rằng không dành cho mình, nhưng sao tôi cứ lao vào.

Tôi đã luôn tự dặn mình không được yếu lòng, nhưng chỉ cần anh dang tay ra, tôi lại lao vào.

Vòng tay đó không dành cho tôi, nhưng tôi khao khát nó.

Tôi bỏ qua những người yêu thương mình chỉ nghĩ tới vòng tay đó.

Thiên đường rộng mở chào đón, nhưng chính tôi đã bước lỗi một nhịp….

Đến khi quay đầu nhìn lại, bao nhiêu đau thương tôi đã gây ra.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 1 22/03/2014
2 Chương 2 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 2 22/03/2014
3 Chương 3 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 3 22/03/2014
4 Chương 4 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 4 22/03/2014
5 Chương 5 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 5 22/03/2014
6 Chương 6 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 6 22/03/2014
7 Chương 7 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 7 22/03/2014
8 Chương 8 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 8 22/03/2014
9 Chương 9 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 9 22/03/2014
10 Chương 10 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 10 22/03/2014
11 Chương 11 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 11 22/03/2014
12 Chương 12 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 12 22/03/2014
13 Chương 13 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 13 22/03/2014
14 Chương 14 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 14 22/03/2014
15 Chương 15 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 15 22/03/2014
16 Chương 16 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 16 22/03/2014
17 Chương 17 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 17 22/03/2014
18 Chương 18 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 18 22/03/2014
19 Chương 19 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 19 22/03/2014
20 Chương 20 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 20 22/03/2014
21 Chương 21 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 21 22/03/2014
22 Chương 22 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 22 22/03/2014
23 Chương 23 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 23 22/03/2014
24 Chương 24 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 24 22/03/2014
25 Chương 25 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 25 22/03/2014
26 Chương 26 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 26 22/03/2014
27 Chương 27 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 27 22/03/2014
28 Chương 28 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 28 22/03/2014
29 Chương 29 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 29 22/03/2014
30 Chương 30 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 30 22/03/2014
31 Chương 31 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 31 22/03/2014
32 Chương 32 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 32 22/03/2014
33 Chương 33 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 33 22/03/2014
34 Chương 34 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 34 22/03/2014
35 Chương 35 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 35 22/03/2014
36 Chương 36 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 36 22/03/2014
37 Chương 37 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 37 22/03/2014
38 Chương 38 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 38 22/03/2014
39 Chương 39 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 39 22/03/2014
40 Chương 40 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 40 22/03/2014
41 Chương 41 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 41 22/03/2014
42 Chương 42 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 42 22/03/2014
43 Chương 43 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 43 22/03/2014
44 Chương 44 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 44 22/03/2014
45 Chương 45 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 45 22/03/2014
46 Chương 46 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 46 22/03/2014
47 Chương 47 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 47 22/03/2014
48 Chương 48 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 48 22/03/2014
49 Chương 49 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 49 22/03/2014
50 Chương 50 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 50 22/03/2014
51 Chương 51 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 51 22/03/2014
52 Chương 52 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 52 22/03/2014
53 Chương 53 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 53 22/03/2014
54 Chương 54 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 54 22/03/2014
55 Chương 55 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 55 22/03/2014
56 Chương 56 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 56 22/03/2014
57 Chương 57 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 57 22/03/2014
58 Chương 58 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 58 22/03/2014
59 Chương 59 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 59 22/03/2014
60 Chương 60 Lạc Bước Thiên Đường - Chương 60 22/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-lac-buoc-thien-duong-1677.html