Truyện Tạo Thần - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Tạo Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tạo Thần
Bạn đang đọc truyện Tạo Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc trên trang đọc truyện online. Thông hóa bành trướng sống không nổi làm sao bây giờ? Không thể làm gì khác hơn là chém giết rồi.

Chỉ có một nửa trung học văn hóa địa tiểu bĩ tử trở về cổ đại,Không nghĩ tới nghênh đón hắn địa không riêng có "Huynh đường ", còn có "Trong ngực" !Huynh đệ văn, không NP, hỉ kịch, thích địa nhảy hãm hại, nhắn lại, đánh phân, cất dấu!Vốn chuyện xưa chỉ do YY, như có lôi đồng, chỉ do gặp quỷ!Có tài trí, năng lực thiên bẩm, cùng với cơ duyên trời ban thì tấc cả mọi việc đều có thể.

Truyện xoay quanh cuộc phiêu lưu của cái thanh thiếu niên trên co đường tìm và khá phá cái được gọi là Trí Năng trong mỗi con người, để có thể hoàn thiện mình.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tạo Thần - Linh văn! 09/12/2013
2 Chương 2 Tạo Thần - Thân Phận 09/12/2013
3 Chương 3 Tạo Thần - Tấm Lòng Cha Mẹ 09/12/2013
4 Chương 4 Tạo Thần - Thiếu Nữ 09/12/2013
5 Chương 5 Tạo Thần - Dưỡng Sinh đan. 09/12/2013
6 Chương 6 Tạo Thần - Kĩ xảo. 09/12/2013
7 Chương 7 Tạo Thần - Chân khí tầng hai. 09/12/2013
8 Chương 8 Tạo Thần - Răn dạy. 09/12/2013
9 Chương 9 Tạo Thần - Quán linh. 09/12/2013
10 Chương 10 Tạo Thần - Linh khí. 09/12/2013
11 Chương 11 Tạo Thần - Phân liệt (Tách ra). 09/12/2013
12 Chương 12 Tạo Thần - Thành phẩm và kế hoạch. 09/12/2013
13 Chương 13 Tạo Thần - Bích Thủy Uyển. 09/12/2013
14 Chương 14 Tạo Thần - Trăm viên đan dược 09/12/2013
15 Chương 15 Tạo Thần - Bản vẽ khôi giáp. 09/12/2013
16 Chương 16 Tạo Thần - Đan dược thần hiệu 09/12/2013
17 Chương 17 Tạo Thần - Học nghệ 09/12/2013
18 Chương 18 Tạo Thần - Truyền thụ 09/12/2013
19 Chương 19 Tạo Thần - Chân khí tầng ba. 09/12/2013
20 Chương 20 Tạo Thần - Tam nguyệt giác kĩ. 09/12/2013
21 Chương 21 Tạo Thần - Thượng phẩm Dưỡng Sinh đan. 09/12/2013
22 Chương 22 Tạo Thần - Tầng ba?! 09/12/2013
23 Chương 23 Tạo Thần - Kiến thức mới 09/12/2013
24 Chương 24 Tạo Thần - Linh văn phòng ngự. 09/12/2013
25 Chương 25 Tạo Thần - Hàn Băng chi thạch. 09/12/2013
26 Chương 26 Tạo Thần - Duyên cớ. 09/12/2013
27 Chương 27 Tạo Thần - Hàn Băng chi thạch và linh văn phòng ngự. 09/12/2013
28 Chương 28 Tạo Thần - Linh văn sáo trang (Thượng). 09/12/2013
29 Chương 29 Tạo Thần - Linh văn sáo trang (Trung). 09/12/2013
30 Chương 30 Tạo Thần - Linh văn sáo trang (Hạ) 09/12/2013
31 Chương 31 Tạo Thần - Giao hàng. 09/12/2013
32 Chương 32 Tạo Thần - Giao dịch. 09/12/2013
33 Chương 33 Tạo Thần - Cực phẩm đỉnh phong 09/12/2013
34 Chương 34 Tạo Thần - Phẩm chất tối cường 09/12/2013
35 Chương 35 Tạo Thần - Khiếp sợ 09/12/2013
36 Chương 36 Tạo Thần - Khổ tu 09/12/2013
37 Chương 37 Tạo Thần - Chân khí tầng bốn 09/12/2013
38 Chương 38 Tạo Thần - Vui mừng. 09/12/2013
39 Chương 39 Tạo Thần - Uy lực. 09/12/2013
40 Chương 40 Tạo Thần - Tranh tài. 09/12/2013
41 Chương 41 Tạo Thần - Tranh tài. 09/12/2013
42 Chương 42 Tạo Thần - Chiến thắng. 09/12/2013
43 Chương 43 Tạo Thần - Thăm dò 09/12/2013
44 Chương 44 Tạo Thần - Lòng đố kị. 09/12/2013
45 Chương 45 Tạo Thần - Vị đại sư mai danh ẩn tích 09/12/2013
46 Chương 46 Tạo Thần - Giết! 09/12/2013
47 Chương 47 Tạo Thần - Chiến kĩ vs Linh khí. 09/12/2013
48 Chương 48 Tạo Thần - Ba bản bí tịch. 09/12/2013
49 Chương 49 Tạo Thần - Gặp lại Phương Hủy 09/12/2013
50 Chương 50 Tạo Thần - Bộ đồ trường thương 09/12/2013
51 Chương 51 Tạo Thần - Linh văn không thuộc tính 09/12/2013
52 Chương 52 Tạo Thần - Ngũ tầng chân khí 09/12/2013
53 Chương 53 Tạo Thần - Quán linh trường thương (thượng) 09/12/2013
54 Chương 54 Tạo Thần - Quán linh trường thương (hạ). 09/12/2013
55 Chương 55 Tạo Thần - Ba loại thuộc tính. 09/12/2013
56 Chương 56 Tạo Thần - Ngàn viên đan dược 09/12/2013
57 Chương 57 Tạo Thần - Từ biệt 09/12/2013
58 Chương 58 Tạo Thần - Long Nham trấn 09/12/2013
59 Chương 59 Tạo Thần - Đoạt Mệnh Phong 09/12/2013
60 Chương 60 Tạo Thần - Bộ linh 09/12/2013
61 Chương 61 Tạo Thần - Long Đầu Nham 09/12/2013
62 Chương 62 Tạo Thần - Phong quần 09/12/2013
63 Chương 63 Tạo Thần - Thu hoạch lớn 09/12/2013
64 Chương 64 Tạo Thần - Hung lang 09/12/2013
65 Chương 65 Tạo Thần - Thiết Linh Chi Lực 09/12/2013
66 Chương 66 Tạo Thần - Lại chọn bầy sói 09/12/2013
67 Chương 67 Tạo Thần - Uy lực Phách Vương Thương 09/12/2013
68 Chương 68 Tạo Thần - Bức tường lửa 09/12/2013
69 Chương 69 Tạo Thần - Cuồng sa kiếm pháp 09/12/2013
70 Chương 70 Tạo Thần - Lục tầng chân khí 09/12/2013
71 Chương 71 Tạo Thần - Gặp cố nhân 09/12/2013
72 Chương 72 Tạo Thần - Hỏa Hồ 09/12/2013
73 Chương 73 Tạo Thần - Dung hợp chiến kỹ 09/12/2013
74 Chương 74 Tạo Thần - Bức huyệt 09/12/2013
75 Chương 75 Tạo Thần - Lục tầng đỉnh phong 09/12/2013
76 Chương 76 Tạo Thần - Thanh danh và sát khí 09/12/2013
77 Chương 77 Tạo Thần - Ước định 09/12/2013
78 Chương 78 Tạo Thần - Hỏi 09/12/2013
79 Chương 79 Tạo Thần - Kiểm tra. 09/12/2013
80 Chương 80 Tạo Thần - Trương phủ. 09/12/2013
81 Chương 81 Tạo Thần - Bái sư. 09/12/2013
82 Chương 82 Tạo Thần - Tụ linh. 09/12/2013
83 Chương 83 Tạo Thần - Thử nghiệm. 09/12/2013
84 Chương 84 Tạo Thần - Phục dụng cực phẩm. 09/12/2013
85 Chương 85 Tạo Thần - Thất tầng chân khí. 09/12/2013
86 Chương 86 Tạo Thần - Lực lượng tinh thần. 09/12/2013
87 Chương 87 Tạo Thần - Khí đạo tông. 09/12/2013
88 Chương 88 Tạo Thần - Đối đầu. 09/12/2013
89 Chương 89 Tạo Thần - Nghi thức nhập môn 09/12/2013
90 Chương 90 Tạo Thần - Cự thạch. 09/12/2013
91 Chương 91 Tạo Thần - Khiêu chiến 09/12/2013
92 Chương 92 Tạo Thần - Đánh bại 09/12/2013
93 Chương 93 Tạo Thần - Trắc thí tiềm lực thất bại? 09/12/2013
94 Chương 94 Tạo Thần - Biểu diễn. 09/12/2013
95 Chương 95 Tạo Thần - Đòi lại công đạo 09/12/2013
96 Chương 96 Tạo Thần - Linh sư thiên phú giả 09/12/2013
97 Chương 97 Tạo Thần - Xử phạt. 09/12/2013
98 Chương 98 Tạo Thần - Linh tường 09/12/2013
99 Chương 99 Tạo Thần - Thực lực khủng bố. 09/12/2013
100 Chương 100 Tạo Thần - Không nén được vui mừng. 09/12/2013
101 Chương 101 Tạo Thần - Cơ sở 09/12/2013
102 Chương 102 Tạo Thần - Trăm bộ. 09/12/2013
103 Chương 103 Tạo Thần - Linh khí Minh Linh Châm 09/12/2013
104 Chương 104 Tạo Thần - Chịu thiệt? 09/12/2013
105 Chương 105 Tạo Thần - Bái phỏng 09/12/2013
106 Chương 106 Tạo Thần - Định giá. 09/12/2013
107 Chương 107 Tạo Thần - Khảo hạch xuất sư 09/12/2013
108 Chương 108 Tạo Thần - Thân phận? 09/12/2013
109 Chương 109 Tạo Thần - Tái nhập tông môn 09/12/2013
110 Chương 110 Tạo Thần - Khố phòng 09/12/2013
111 Chương 111 Tạo Thần - Chùy 09/12/2013
112 Chương 112 Tạo Thần - Bí pháp 09/12/2013
113 Chương 113 Tạo Thần - Sư huynh 09/12/2013
114 Chương 114 Tạo Thần - Phát hiện. 09/12/2013
115 Chương 115 Tạo Thần - Bùng nổ 09/12/2013
116 Chương 116 Tạo Thần - Chỗ thiếu hụt thần kỳ 09/12/2013
117 Chương 117 Tạo Thần - Rất đơn giản 09/12/2013
118 Chương 118 Tạo Thần - Lễ vật 09/12/2013
119 Chương 119 Tạo Thần - Chấp Pháp Đường 09/12/2013
120 Chương 120 Tạo Thần - Bỏ qua ân oán? 09/12/2013
121 Chương 121 Tạo Thần - Hấp thu 09/12/2013
122 Chương 122 Tạo Thần - Tranh chấp 09/12/2013
123 Chương 123 Tạo Thần - Đi không từ biệt 09/12/2013
124 Chương 124 Tạo Thần - Huynh đệ đồng môn 09/12/2013
125 Chương 125 Tạo Thần - Huynh đệ tương tàn 09/12/2013
126 Chương 126 Tạo Thần - Đồng quy vu tận 09/12/2013
128 Chương 128 Tạo Thần - Đề thăng 09/12/2013
129 Chương 129 Tạo Thần - Không ngờ gặp nhau 09/12/2013
130 Chương 130 Tạo Thần - Linh khí thần kỳ 09/12/2013
131 Chương 131 Tạo Thần - Tác dụng thần kỳ 09/12/2013
132 Chương 132 Tạo Thần - Hung ác 09/12/2013
133 Chương 133 Tạo Thần - Sưu tầm 09/12/2013
134 Chương 134 Tạo Thần - Bức Vương xuất hiện 09/12/2013
135 Chương 135 Tạo Thần - Khóa 09/12/2013
136 Chương 136 Tạo Thần - Một kích tất sát 09/12/2013
137 Chương 137 Tạo Thần - Chiến lợi phẩm 09/12/2013
138 Chương 138 Tạo Thần - Linh khí trong truyền thuyết 09/12/2013
139 Chương 139 Tạo Thần - Thiết lệnh tông môn 09/12/2013
140 Chương 140 Tạo Thần - Phát cuồng 09/12/2013
140 Chương 140 Tạo Thần - Phát cuồng 09/12/2013
141 Chương 141 Tạo Thần - Vui mừng hay khiếp sợ 09/12/2013
142 Chương 142 Tạo Thần - Linh khí không có phẩm cấp. 09/12/2013
143 Chương 143 Tạo Thần - Chiến ý. 09/12/2013
144 Chương 144 Tạo Thần - Mùi hương lạ lùng. 09/12/2013
145 Chương 145 Tạo Thần - Rời huyệt động. 09/12/2013
146 Chương 146 Tạo Thần - Phản công. 09/12/2013
147 Chương 147 Tạo Thần - Vô đề 09/12/2013
148 Chương 148 Tạo Thần - Uy lực bộ đồ. 09/12/2013
149 Chương 149 Tạo Thần - Phách Vương Thương. 09/12/2013
150 Chương 150 Tạo Thần - Chém tận sát tuyệt. 09/12/2013
151 Chương 151 Tạo Thần - Chém tận sát tuyệt 09/12/2013
152 Chương 152 Tạo Thần - Bát tầng chân khí. 09/12/2013
153 Chương 153 Tạo Thần - Kỹ xảo mới. 09/12/2013
154 Chương 154 Tạo Thần - Tố cáo. 09/12/2013
155 Chương 155 Tạo Thần - Hỏi. 09/12/2013
156 Chương 156 Tạo Thần - Dư Tử. 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tao-than-567.html