Tình yêu và giới tính hôm nay

8 nguyên tắc trong bữa ăn mà ai đang muốn giảm cân cũng cần nắm rõ

Giảm cân là một quá trình đòi hỏi nhiều quyết tâm với chế độ sinh hoạt khoa học. Trong đó, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng nhất. Vì vậy, tuân theo các nguyên tắc ăn uống trong ba bữa ăn hàng ngày là điều kiện chính để giảm cân thành công.

1. Mỗi bữa ăn chỉ đủ 8 phần no