Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý hôm nay

Thực hành chẩn đoán điện tâm đồ bệnh lý

Các dạng sóng Epsilon của điện tâm đồ: loạn sản thất phải

Sóng Epsilon (hầu hết các dấu hiệu đặc hiệu, nhìn thấy trong 30% bệnh nhân). Đảo ngược sóng T trong V1 - 3. Nét nhỏ kéo dài sóng S 55ms trong V1 - 3

Định nghĩa

Sóng epsilon là một sóng có độ lệch dương nhỏ chèn vào cuối QRS.

Đây là phát hiện đặc trưng trong loạn sản thất phải arrhythmogenic (ARVD) .

Ví dụ về sóng Epsilon

Sóng Epsilon V1

Sóng Epsilon V3

Sóng Epsilon DII

Sóng Epsilon V1

Sóng Epsilon V1, V2, V3

Loạn sản thất phải Arrhythmogenic

12 chuyển đạo điện tâm đồ (ECG) dẫn là một ví dụ điển hình của loạn sản thất phải Arrhythmogenic (ARVD).

Những thay đổi điện tâm đồ trong ARVD bao gồm:

Sóng Epsilon (hầu hết các dấu hiệu đặc hiệu, nhìn thấy trong 30% bệnh nhân).

Đảo ngược sóng T trong V1 - 3 (85% bệnh nhân).

Nét nhỏ kéo dài sóng S 55ms trong V1 - 3 (95% bệnh nhân).

QRS mở rộng 110ms trong V1 - 3.

Cơn kịch phát của nhịp nhanh thất với hình thái LBBB.

Nét nhỏ kéo dài sóng S trong ARVD:

VT với hình thái LBBB do ARVD:

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/btdientamdo/cac-dang-song-epsilon-cua-dien-tam-do/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY