Truyện Bất Hủ Thần Vương - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Bất Hủ Thần Vương
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bất Hủ Thần Vương
Bạn đang đọc truyện Bất Hủ Thần Vương của tác giả Lê Thiên trên trang đọc truyện online. Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, từ thuở khai thiên lập địa, trãi qua vô tận tuế nguyệt, dẫu bền vững như thiên địa non cao cũng khó tránh khỏi bị thời gian làm cho tịch diệt.

Thiên địa non cao vốn là vật vô tình còn có thể bị thời gian làm cho tịch diệt, huống hồ phàm nhân là vật hữu tình có thất tình lục dục chi phối, tuổi thọ vì thế mà càng thêm ngắn ngủi, từ bao đời qua, có vô số phàm nhân không chịu thỏa mãn với trăm năm dương thọ, không muốn bị sinh tử luân hồi chi phối, muốn nghịch thiên mà đi, muốn vĩnh sinh bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ.

Thế nhưng thiên đạo vô tình, há có thể để cho phàm nhân đi ngược thiên đạo, kẻ nào trái nghịch, đều bị thiên đạo vô tình hủy diệt.

Thiên đạo có năng lực đáng sợ như vậy sao, không…Thiên đạo có năng lực hủy diệt, duy ta bất diệt, đây là Bất Hủ Thần Vương.

Thiên tài cường giả Nhậm Thương Khung, bên trong tai họa vô lực bảo hộ người nhà, mang theo thật sâu tiếc nuối cùng không cam lòng, trọng sinh đến năm năm trước.

Kiếp trước chướng ngại võ đạo, phương diện thân tình tiếc nuối, chỉ có thể dùng thiết quyền cùng nhiệt huyết một lần nữa viết lại.

Con đường Nghịch thiên cường giả, chỉ có thể dựa vào nhiệt huyết vĩnh viễn không tắt, ý chí bất tử bất diệt lót đường!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bất Hủ Thần Vương - Bất tử bất diệt, trọng sinh năm năm trước 09/12/2013
2 Chương 2 Bất Hủ Thần Vương - Một quyền đánh bay 09/12/2013
3 Chương 3 Bất Hủ Thần Vương - Nguy cơ của ca ca 09/12/2013
4 Chương 4 Bất Hủ Thần Vương - Bắc Cung gia tộc 09/12/2013
5 Chương 5 Bất Hủ Thần Vương - Khí thế áp người 09/12/2013
6 Chương 6 Bất Hủ Thần Vương - Ưu thế của người trọng sinh 09/12/2013
7 Chương 7 Bất Hủ Thần Vương - Huynh đệ, huynh đệ 09/12/2013
8 Chương 8 Bất Hủ Thần Vương - Võ đạo Trúc Cơ 09/12/2013
9 Chương 9 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế đến nhà 09/12/2013
10 Chương 10 Bất Hủ Thần Vương - Chật vật trở ra 09/12/2013
11 Chương 11 Bất Hủ Thần Vương - Chuyện này vừa dứt, chuyện khác lại sinh. 09/12/2013
12 Chương 12 Bất Hủ Thần Vương - Đánh mặt cần có lực. 09/12/2013
13 Chương 13 Bất Hủ Thần Vương - Bái phỏng Nhậm đại tiểu thư. 09/12/2013
14 Chương 14 Bất Hủ Thần Vương - Mấu chốt thành bại 09/12/2013
15 Chương 15 Bất Hủ Thần Vương - Xao động trước giờ gia tộc kiểm tra đánh giá 09/12/2013
16 Chương 16 Bất Hủ Thần Vương - Đột phá, võ đạo Trúc Cơ đệ ngũ trọng! 09/12/2013
17 Chương 17 Bất Hủ Thần Vương - Kiểm tra đánh giá phong ba 09/12/2013
18 Chương 18 Bất Hủ Thần Vương - Siêu cấp hắc mã, hiển lộ danh tiếng 09/12/2013
19 Chương 19 Bất Hủ Thần Vương - Ngoài ý muốn xuất hiện liên tục 09/12/2013
20 Chương 20 Bất Hủ Thần Vương - Hóa mục nát thành thần kỳ 09/12/2013
21 Chương 21 Bất Hủ Thần Vương - Toàn thắng Nhậm Thanh Vân 09/12/2013
22 Chương 22 Bất Hủ Thần Vương - Diễn võ quán quân 09/12/2013
23 Chương 23 Bất Hủ Thần Vương - Thọ yến, vận mệnh chuyển cơ, phúc họa khó lường 09/12/2013
24 Chương 24 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế phản công 09/12/2013
25 Chương 25 Bất Hủ Thần Vương - Đại cục ổn định 09/12/2013
26 Chương 26 Bất Hủ Thần Vương - Địa vị tăng lên 09/12/2013
27 Chương 27 Bất Hủ Thần Vương - Thực hiện ban thưởng 09/12/2013
28 Chương 28 Bất Hủ Thần Vương - Tiểu Kỳ về nhà 09/12/2013
29 Chương 29 Bất Hủ Thần Vương - Năm lượng bạc bất hạnh 09/12/2013
30 Chương 30 Bất Hủ Thần Vương - Trời sập 09/12/2013
31 Chương 31 Bất Hủ Thần Vương - Độc thủ phía sau màn 09/12/2013
32 Chương 32 Bất Hủ Thần Vương - Khí tức bảo đao 09/12/2013
33 Chương 33 Bất Hủ Thần Vương - Không ngừng thu hoạch ngoài ý muốn 09/12/2013
34 Chương 34 Bất Hủ Thần Vương - Thắng lợi trở về 09/12/2013
35 Chương 35 Bất Hủ Thần Vương - Cái gì gọi là quyền thế 09/12/2013
36 Chương 36 Bất Hủ Thần Vương - Nhu cầu bức thiết 09/12/2013
37 Chương 37 Bất Hủ Thần Vương - Tập hợp đủ tài liệu 09/12/2013
38 Chương 38 Bất Hủ Thần Vương - Thuốc dán thành, giới chỉ khai mở 09/12/2013
39 Chương 39 Bất Hủ Thần Vương - Vạn Dược tôn sư 09/12/2013
40 Chương 40 Bất Hủ Thần Vương - Kinh biến liên tục, Thương Khung hiến kế 09/12/2013
41 Chương 41 Bất Hủ Thần Vương - Nhậm Thương Khung làm chủ 09/12/2013
42 Chương 42 Bất Hủ Thần Vương - Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay 09/12/2013
43 Chương 43 Bất Hủ Thần Vương - Bái phỏng Lữ gia , vương bài chưa lật 09/12/2013
44 Chương 44 Bất Hủ Thần Vương - Khí thế của Lão thái thái! 09/12/2013
45 Chương 45 Bất Hủ Thần Vương - Lữ gia thỏa hiệp 09/12/2013
46 Chương 46 Bất Hủ Thần Vương - Vân La phường thị 09/12/2013
47 Chương 47 Bất Hủ Thần Vương - Xung đột 09/12/2013
48 Chương 48 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế quyết đấu 09/12/2013
49 Chương 49 Bất Hủ Thần Vương - Ba quyền chi uy 09/12/2013
50 Chương 50 Bất Hủ Thần Vương - Trúc Cơ yêu đan 09/12/2013
51 Chương 51 Bất Hủ Thần Vương - Nghịch Yêu Đan , mọi sự đã xong 09/12/2013
52 Chương 52 Bất Hủ Thần Vương - Luyện chế Nghịch Yêu Đan 09/12/2013
53 Chương 53 Bất Hủ Thần Vương - Tống gia liên tục bị nhục 09/12/2013
54 Chương 54 Bất Hủ Thần Vương - Nhậm gia phản kích 09/12/2013
55 Chương 55 Bất Hủ Thần Vương - Võ Đạo Trúc Cơ đệ thất trọng 09/12/2013
56 Chương 56 Bất Hủ Thần Vương - Nguy cơ đột nhiên xuất hiện 09/12/2013
57 Chương 57 Bất Hủ Thần Vương - Yêu hóa khôi lỗi 09/12/2013
58 Chương 58 Bất Hủ Thần Vương - Giết hay không giết 09/12/2013
59 Chương 59 Bất Hủ Thần Vương - Nguy cơ thăng cấp 09/12/2013
60 Chương 60 Bất Hủ Thần Vương - Vân La thành chủ 09/12/2013
61 Chương 61 Bất Hủ Thần Vương - Cố định lên giá 09/12/2013
62 Chương 62 Bất Hủ Thần Vương - Cuộc chiến Nghịch Yêu Đan 09/12/2013
63 Chương 63 Bất Hủ Thần Vương - Hướng gió đại biến 09/12/2013
64 Chương 64 Bất Hủ Thần Vương - Thất bại thảm hại 09/12/2013
65 Chương 65 Bất Hủ Thần Vương - Địch ý từ phía thành chủ 09/12/2013
66 Chương 66 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế tức là công đạo 09/12/2013
67 Chương 67 Bất Hủ Thần Vương - Dần dần bay cao 09/12/2013
68 Chương 68 Bất Hủ Thần Vương - Đăng Thiên Môn linh dịch 09/12/2013
69 Chương 69 Bất Hủ Thần Vương - Mục tiêu , Thiên Nhân cảnh 09/12/2013
70 Chương 70 Bất Hủ Thần Vương - Luyện Trúc Cơ Đan lần nữa 09/12/2013
71 Chương 71 Bất Hủ Thần Vương - Trúc Cơ Đan thành 09/12/2013
72 Chương 72 Bất Hủ Thần Vương - Một năm ước chiến 09/12/2013
73 Chương 73 Bất Hủ Thần Vương - Mục tiêu, Hắc Thạch thành 09/12/2013
74 Chương 74 Bất Hủ Thần Vương - Yêu Hoá đột biến 09/12/2013
75 Chương 75 Bất Hủ Thần Vương - Địa Chu phân đà 09/12/2013
76 Chương 76 Bất Hủ Thần Vương - Đông Lăng Tứ Bá 09/12/2013
77 Chương 77 Bất Hủ Thần Vương - Huân chương, huân chương 09/12/2013
78 Chương 78 Bất Hủ Thần Vương - Trước ngạo mạn sau cung kính 09/12/2013
79 Chương 79 Bất Hủ Thần Vương - Linh dược, đánh bạc lớn 09/12/2013
80 Chương 80 Bất Hủ Thần Vương - Đại Tương Sơn 09/12/2013
81 Chương 81 Bất Hủ Thần Vương - Thu hoạch cực lớn 09/12/2013
82 Chương 82 Bất Hủ Thần Vương - Chủ động đánh trả 09/12/2013
83 Chương 83 Bất Hủ Thần Vương - Tiêu diệt từng bộ phận 09/12/2013
84 Chương 84 Bất Hủ Thần Vương - Thời khắc sinh tử, quyết định thắng thua 09/12/2013
85 Chương 85 Bất Hủ Thần Vương - Cả đoàn bị diệt 09/12/2013
86 Chương 86 Bất Hủ Thần Vương - Xâm nhập Bàn Long Cốc 09/12/2013
87 Chương 87 Bất Hủ Thần Vương - Trung linh thất phẩm Linh dược 09/12/2013
88 Chương 88 Bất Hủ Thần Vương - Ai là hung thủ 09/12/2013
89 Chương 89 Bất Hủ Thần Vương - Giương cung bạt kiếm 09/12/2013
90 Chương 90 Bất Hủ Thần Vương - Bắt giữ Thạch công tử 09/12/2013
91 Chương 91 Bất Hủ Thần Vương - Từng bước kinh tâm 09/12/2013
92 Chương 92 Bất Hủ Thần Vương - Xác chết treo trên đường 09/12/2013
93 Chương 93 Bất Hủ Thần Vương - Tu La Hải Vực 09/12/2013
94 Chương 94 Bất Hủ Thần Vương - Kỳ ngộ trong đảo 09/12/2013
95 Chương 95 Bất Hủ Thần Vương - Bạch mãng yêu linh 09/12/2013
96 Chương 96 Bất Hủ Thần Vương - Nữ tử thần bí 09/12/2013
97 Chương 97 Bất Hủ Thần Vương - Trở lại Vân La Thành 09/12/2013
98 Chương 98 Bất Hủ Thần Vương - Hôn sự khó khăn 09/12/2013
99 Chương 99 Bất Hủ Thần Vương - Lạc phủ chi tranh 09/12/2013
100 Chương 100 Bất Hủ Thần Vương - Đổ ước kinh người 09/12/2013
101 Chương 101 Bất Hủ Thần Vương - Tổ Mẫu xuất quan 09/12/2013
102 Chương 102 Bất Hủ Thần Vương - Thịnh hội buông xuống 09/12/2013
103 Chương 103 Bất Hủ Thần Vương - Động viên trước giờ xuất phát 09/12/2013
104 Chương 104 Bất Hủ Thần Vương - Vân La thịnh hội 09/12/2013
105 Chương 105 Bất Hủ Thần Vương - Thịnh hội, thịnh hội 09/12/2013
106 Chương 106 Bất Hủ Thần Vương - Kết quả khảo nghiệm 09/12/2013
107 Chương 107 Bất Hủ Thần Vương - Tam Giao Đảo thí luyện 09/12/2013
108 Chương 108 Bất Hủ Thần Vương - Ác mộng trong đêm 09/12/2013
109 Chương 109 Bất Hủ Thần Vương - Đoàn đội săn giết 09/12/2013
110 Chương 110 Bất Hủ Thần Vương - Trúc Cơ bát trọng yêu linh 09/12/2013
111 Chương 111 Bất Hủ Thần Vương - Lực áp song muội 09/12/2013
112 Chương 112 Bất Hủ Thần Vương - Lực áp song muội 09/12/2013
113 Chương 113 Bất Hủ Thần Vương - Trúc Cơ cửu trọng 09/12/2013
114 Chương 114 Bất Hủ Thần Vương - Phong ba ngoài ý muốn 09/12/2013
115 Chương 115 Bất Hủ Thần Vương - Yêu tộc bộ lạc 09/12/2013
116 Chương 116 Bất Hủ Thần Vương - Nghị quyết tiến công 09/12/2013
117 Chương 117 Bất Hủ Thần Vương - Lẻn vào yêu quật 09/12/2013
118 Chương 118 Bất Hủ Thần Vương - Săn giết ngoài ý muốn 09/12/2013
119 Chương 119 Bất Hủ Thần Vương - Chấn nhiếp Tống Lam 09/12/2013
120 Chương 120 Bất Hủ Thần Vương - Kỳ tích thí luyện 09/12/2013
121 Chương 121 Bất Hủ Thần Vương - Tiến quân Kim Giao Đảo 09/12/2013
122 Chương 122 Bất Hủ Thần Vương - Độc kế của Tống Lam 09/12/2013
123 Chương 123 Bất Hủ Thần Vương - Kế giết Thiên yêu 09/12/2013
124 Chương 124 Bất Hủ Thần Vương - Quán quân thí luyện 09/12/2013
125 Chương 125 Bất Hủ Thần Vương - Sôi trào Vân La Thành 09/12/2013
126 Chương 126 Bất Hủ Thần Vương - Lo lắng nặng nề 09/12/2013
127 Chương 127 Bất Hủ Thần Vương - Lai lịch của Vạn Dược Tôn 09/12/2013
128 Chương 128 Bất Hủ Thần Vương - Ám sát cùng phản săn giết 09/12/2013
129 Chương 129 Bất Hủ Thần Vương - Bắt ba ba trong hũ 09/12/2013
130 Chương 130 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Lục Thánh kiếm 09/12/2013
131 Chương 131 Bất Hủ Thần Vương - Chiến lược của Vũ Đấu 09/12/2013
132 Chương 132 Bất Hủ Thần Vương - Xích Vương Kim Cương Đan 09/12/2013
133 Chương 133 Bất Hủ Thần Vương - Vũ đấu 09/12/2013
134 Chương 134 Bất Hủ Thần Vương - Cẩn thận 09/12/2013
135 Chương 135 Bất Hủ Thần Vương - Trận chiến áp trục 09/12/2013
136 Chương 136 Bất Hủ Thần Vương - Khống chế tiết tấu 09/12/2013
137 Chương 137 Bất Hủ Thần Vương - Thắng 09/12/2013
138 Chương 138 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Các huyền phong 09/12/2013
139 Chương 139 Bất Hủ Thần Vương - Lễ gặp mặt 09/12/2013
140 Chương 140 Bất Hủ Thần Vương - Thủ đoạn của Tống Lam 09/12/2013
141 Chương 141 Bất Hủ Thần Vương - Tiến vào Nghênh Tân Các 09/12/2013
142 Chương 142 Bất Hủ Thần Vương - Nguyên Bạch Lộc 09/12/2013
143 Chương 143 Bất Hủ Thần Vương - Cái gì gọi là công bình 09/12/2013
144 Chương 144 Bất Hủ Thần Vương - Không có công bằng 09/12/2013
145 Chương 145 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Kiêu Minh hoành hành ngang ngược 09/12/2013
146 Chương 146 Bất Hủ Thần Vương - Bị dụ dỗ 09/12/2013
147 Chương 147 Bất Hủ Thần Vương - Trận chiến đầu tiên ở Thiên Các 09/12/2013
148 Chương 148 Bất Hủ Thần Vương - Cực hạn trùng kích 09/12/2013
149 Chương 149 Bất Hủ Thần Vương - Lực lượng giác ngộ 09/12/2013
150 Chương 150 Bất Hủ Thần Vương - Tiềm lực khảo thí 09/12/2013
151 Chương 151 Bất Hủ Thần Vương - Công nhiên chèn ép, phân phối động phủ 09/12/2013
152 Chương 152 Bất Hủ Thần Vương - Phương Hàn đưa đan, Thương Khung bỏ qua 09/12/2013
153 Chương 153 Bất Hủ Thần Vương - Trước khi thí luyện, lần nữa giao phong 09/12/2013
154 Chương 154 Bất Hủ Thần Vương - Đấu tranh thăng cấp, đánh cuộc vận mệnh 09/12/2013
155 Chương 155 Bất Hủ Thần Vương - Quán Nhật Thần Công, gà đất chó kiểng 09/12/2013
156 Chương 156 Bất Hủ Thần Vương - Nhẹ nhõm chiến thắng, thiên tài can thiệp 09/12/2013
157 Chương 157 Bất Hủ Thần Vương - Thiên tài đối kháng, không chia trên dưới 09/12/2013
158 Chương 158 Bất Hủ Thần Vương - Dự định hồng hoàn, Âm Dương cửu chuyển 09/12/2013
159 Chương 159 Bất Hủ Thần Vương - Ai là thiên tài? Linh dược khảo hạch 09/12/2013
160 Chương 160 Bất Hủ Thần Vương - Nhận biết Linh dược, một bữa ăn sáng! 09/12/2013
161 Chương 161 Bất Hủ Thần Vương - Bách phát bách trúng, Thương Khung dương danh! 09/12/2013
162 Chương 162 Bất Hủ Thần Vương - Càng đánh càng hăng, hai lần max điểm! 09/12/2013
163 Chương 163 Bất Hủ Thần Vương - Thanh danh bên ngoài, các loại khiếp sợ 09/12/2013
164 Chương 164 Bất Hủ Thần Vương - Phương Huy ra tay, Thương Khung hoài nghi 09/12/2013
165 Chương 165 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung chất vấn, giương cung bạt kiếm 09/12/2013
166 Chương 166 Bất Hủ Thần Vương - Nhục Hạ Vũ Trùng, Phương Huy mất chức 09/12/2013
167 Chương 167 Bất Hủ Thần Vương - Nghịch thiên bối cảnh, Đại Đạo chi cảnh 09/12/2013
168 Chương 168 Bất Hủ Thần Vương - Lần nữa đột phá, Thương Lãng đến mời 09/12/2013
169 Chương 169 Bất Hủ Thần Vương - Các loại ước định, Dược Sư phẩm giai 09/12/2013
170 Chương 170 Bất Hủ Thần Vương - Hai tháng thời hạn, bảy đoạn linh trúc 09/12/2013
171 Chương 171 Bất Hủ Thần Vương - Trước Thiên Hồ Đường, phong ba tái khởi 09/12/2013
172 Chương 172 Bất Hủ Thần Vương - Không phải khiêu chiến ngươi, mà ngươi nhìn lên ta 09/12/2013
173 Chương 173 Bất Hủ Thần Vương - Bảy đoạn linh trúc, áp đảo cuồng đồ 09/12/2013
174 Chương 174 Bất Hủ Thần Vương - Khô Vinh Thần Sơn, Hạ thị cao tầng 09/12/2013
175 Chương 175 Bất Hủ Thần Vương - Linh dược thiên tài, tuyên cổ vô song 09/12/2013
176 Chương 176 Bất Hủ Thần Vương - Thỏa mãn điều kiện, Hoa Đà bái phục 09/12/2013
177 Chương 177 Bất Hủ Thần Vương - Giai đoạn thứ ba, săn bắt yêu linh 09/12/2013
178 Chương 178 Bất Hủ Thần Vương - Tập kích không ngờ, nhập lầm tuyệt địa 09/12/2013
179 Chương 179 Bất Hủ Thần Vương - Ngân đan đối thủ, dị điểu ăn độc 09/12/2013
180 Chương 180 Bất Hủ Thần Vương - Thần cấp kỳ ngộ, Bất Hủ Đế Khí 09/12/2013
181 Chương 181 Bất Hủ Thần Vương - Bất Hủ Đế Khí Quyết, chư thiên Đại viên mãn 09/12/2013
182 Chương 182 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Cương viên mãn 09/12/2013
183 Chương 183 Bất Hủ Thần Vương - Thoát khỏi nhai động, phản hồi báo thù 09/12/2013
184 Chương 184 Bất Hủ Thần Vương - Nhậm Thương Khung cường thế diệt địch, Hạ Vũ Trùng muốn đoạt Bắc Cung 09/12/2013
185 Chương 185 Bất Hủ Thần Vương - Bắc Cung cự tuyệt, tiến thối lưỡng nan 09/12/2013
186 Chương 186 Bất Hủ Thần Vương - Bắc Cung bàng hoàng, Thương Khung trở về 09/12/2013
187 Chương 187 Bất Hủ Thần Vương - Còn trinh tặng quân, đời này vô hối 09/12/2013
188 Chương 188 Bất Hủ Thần Vương - Cừu nhân tương kiến, lần đầu giao thủ 09/12/2013
189 Chương 189 Bất Hủ Thần Vương - Tình ý nồng đậm, thiên tài Bắc Cung 09/12/2013
190 Chương 190 Bất Hủ Thần Vương - Lần thứ hai bài danh, Thương Khung mưu tính 09/12/2013
191 Chương 191 Bất Hủ Thần Vương - Tống Lam hiến kế, Thương Khung sát tâm 09/12/2013
192 Chương 192 Bất Hủ Thần Vương - Gầy dựng thế lực 09/12/2013
193 Chương 193 Bất Hủ Thần Vương - Muôn vàn khí thế, một kiếm chém chết 09/12/2013
194 Chương 194 Bất Hủ Thần Vương - Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động 09/12/2013
195 Chương 195 Bất Hủ Thần Vương - Kinh thiên bí văn, tinh anh tụ tập 09/12/2013
196 Chương 196 Bất Hủ Thần Vương - Một chưởng đánh bay, thiên tài đều kinh 09/12/2013
197 Chương 197 Bất Hủ Thần Vương - Hạ Vũ Trùng Thiên Cương viên mãn 09/12/2013
198 Chương 198 Bất Hủ Thần Vương - Quân lâm xu thế, mưa gió sắp đến 09/12/2013
199 Chương 199 Bất Hủ Thần Vương - Hiệu lệnh quần hùng, Thương Khung bỏ qua 09/12/2013
200 Chương 200 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung xuất kích, động phủ số một 09/12/2013
201 Chương 201 Bất Hủ Thần Vương - Chí cao động phủ, Thương Khung quân lâm! 09/12/2013
202 Chương 202 Bất Hủ Thần Vương - Chiều hướng phát triển, xu thế nhìn lên 09/12/2013
203 Chương 203 Bất Hủ Thần Vương - Gió nổi mây phun, khiêu chiến Thương Khung 09/12/2013
204 Chương 204 Bất Hủ Thần Vương - Sinh tử quyết đấu, thiên địa thệ ước 09/12/2013
205 Chương 205 Bất Hủ Thần Vương - Âm dương thân thể, xé rách hư không 09/12/2013
206 Chương 206 Bất Hủ Thần Vương - Âm Dương Thần Đồng Tử VS Bất Hủ Đế Khí 09/12/2013
207 Chương 207 Bất Hủ Thần Vương - Đại đạo cường giả, tranh đoạt truyền nhân 09/12/2013
208 Chương 208 Bất Hủ Thần Vương - Đạo thống chi tranh, Thương Khung lựa chọn 09/12/2013
209 Chương 209 Bất Hủ Thần Vương - Trảm Không Đại Đạo, tuyển chọn truyền nhân 09/12/2013
210 Chương 210 Bất Hủ Thần Vương - Tu vi tăng cao, huyết án giết người 09/12/2013
211 Chương 211 Bất Hủ Thần Vương - Bái phỏng Tông Sư, huyết án tái khởi 09/12/2013
212 Chương 212 Bất Hủ Thần Vương - Thủ đoạn Thương Khung, thiên tài thần phục 09/12/2013
213 Chương 213 Bất Hủ Thần Vương - Tông Sư không phục, Bắc Cung khiêu chiến 09/12/2013
214 Chương 214 Bất Hủ Thần Vương - Ba chưởng ước chiến, đan dược thần kỳ 09/12/2013
215 Chương 215 Bất Hủ Thần Vương - Cường cường quyết đấu, Tông Sư bị thua 09/12/2013
216 Chương 216 Bất Hủ Thần Vương - Khảo hạch thứ năm, thu phục Linh Thú 09/12/2013
217 Chương 217 Bất Hủ Thần Vương - Lai lịch Ô Nha, cánh cửa không gian 09/12/2013
218 Chương 218 Bất Hủ Thần Vương - Khế ước thú 09/12/2013
219 Chương 219 Bất Hủ Thần Vương - Hắc bạch tuyệt phối, thực lực tăng mạnh 09/12/2013
220 Chương 220 Bất Hủ Thần Vương - Linh Thú so đấu, Tiểu Bạch phát uy 09/12/2013
221 Chương 221 Bất Hủ Thần Vương - Chí cao vinh quang, thập nhị trọng lầu 09/12/2013
222 Chương 222 Bất Hủ Thần Vương - Ngũ Vương Ngũ Hổ, Thương Khung lộ bài 09/12/2013
223 Chương 223 Bất Hủ Thần Vương - Ân uy cùng lúc, triệt để thần phục 09/12/2013
224 Chương 224 Bất Hủ Thần Vương - Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động 09/12/2013
225 Chương 225 Bất Hủ Thần Vương - Bỗng nhiên nổi tiếng 09/12/2013
226 Chương 226 Bất Hủ Thần Vương - Chư thiên viên mãn, chỉ kém hai đường 09/12/2013
227 Chương 227 Bất Hủ Thần Vương - Ngũ hổ phát uy, các điện tranh đoạt 09/12/2013
228 Chương 228 Bất Hủ Thần Vương - Điên đoạt Thương Khung 09/12/2013
229 Chương 229 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung xông cửa, trực chỉ đỉnh phong 09/12/2013
230 Chương 230 Bất Hủ Thần Vương - Vấn đỉnh Nguyệt Hoa Lâu, cuồng loạn mười điện 09/12/2013
231 Chương 231 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung Bách Thảo Đường, Bắc Cung Vạn Hoa Điện 09/12/2013
232 Chương 232 Bất Hủ Thần Vương - Cửu cấp Nguyệt Hoa Huân Chương 09/12/2013
233 Chương 233 Bất Hủ Thần Vương - Cung phụng danh hiệu, đãi ngộ đặc thù 09/12/2013
234 Chương 234 Bất Hủ Thần Vương - Ỷ thế hiếp người, Chu Vân bị lấn 09/12/2013
235 Chương 235 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung trừng phạt ác thiếu 09/12/2013
236 Chương 236 Bất Hủ Thần Vương - Vô số hâm mộ ghen ghét 09/12/2013
237 Chương 237 Bất Hủ Thần Vương - Đan sư đại hội 09/12/2013
238 Chương 238 Bất Hủ Thần Vương - Trực tiếp đánh bay, nghiền nát đan điền 09/12/2013
239 Chương 239 Bất Hủ Thần Vương - Quỳ xuống xin tha, hạt giống cao cấp 09/12/2013
240 Chương 240 Bất Hủ Thần Vương - Vạn Linh Thực Dịch, truyền thừa nghịch thiên 09/12/2013
241 Chương 241 Bất Hủ Thần Vương - Chư Thiên viên mãn, Thiên Nhân cảnh giới 09/12/2013
242 Chương 242 Bất Hủ Thần Vương - Tài không nên lộ, Thanh Vân bị lấn 09/12/2013
243 Chương 243 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung tìm người 09/12/2013
244 Chương 244 Bất Hủ Thần Vương - Nén giận ra tay, trước cửa nha phủ 09/12/2013
245 Chương 245 Bất Hủ Thần Vương - Giương cung bạt kiếm, Phủ Chủ giá lâm 09/12/2013
246 Chương 246 Bất Hủ Thần Vương - Ai hơn ngưu bức, Phủ Chủ sợ hãi 09/12/2013
247 Chương 247 Bất Hủ Thần Vương - Trước ngạo mạn, sau cung kính 09/12/2013
248 Chương 248 Bất Hủ Thần Vương - Ân cần nịnh bợ, Phủ Chủ gia sự 09/12/2013
249 Chương 249 Bất Hủ Thần Vương - Kế hoạch di dời, Phủ Chủ cầu xin 09/12/2013
250 Chương 250 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung thánh thủ, truyền thừa thần thông 09/12/2013
251 Chương 251 Bất Hủ Thần Vương - Diệu thủ hồi xuân, cam nguyện thần phục 09/12/2013
252 Chương 252 Bất Hủ Thần Vương - Cao linh chủng tử đâm chồi, Hoa Đà Trưởng lão khiếp sợ 09/12/2013
253 Chương 253 Bất Hủ Thần Vương - Phát tài đại kế, bái yết sư tôn 09/12/2013
254 Chương 254 Bất Hủ Thần Vương - Kiếm Vương Cô Phong, truyền đạo tặng kiếm 09/12/2013
255 Chương 255 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Các bí văn 09/12/2013
256 Chương 256 Bất Hủ Thần Vương - Đan Sư đại hội 09/12/2013
257 Chương 257 Bất Hủ Thần Vương - Ngũ đại trưởng lão, đối chọi gay gắt 09/12/2013
257 Chương 257 Bất Hủ Thần Vương - Ngũ đại trưởng lão, đối chọi gay gắt 09/12/2013
258 Chương 258 Bất Hủ Thần Vương - Mười vạn linh thạch, đánh cuộc kinh người 09/12/2013
259 Chương 259 Bất Hủ Thần Vương - Cường giả tập hợp, kì tích phát sinh 09/12/2013
260 Chương 260 Bất Hủ Thần Vương - Quán quân ý chí, giả heo ăn hổ 09/12/2013
262 Chương 262 Bất Hủ Thần Vương - Mười hạt nảy mầm, Hoa Đà điên cuồng 09/12/2013
263 Chương 263 Bất Hủ Thần Vương - Cực phẩm linh đan, Đại sư thủ bút 09/12/2013
264 Chương 264 Bất Hủ Thần Vương - Phân tích Đan dược, Thương Khung mưu lợi 09/12/2013
265 Chương 265 Bất Hủ Thần Vương - Toàn bộ thất bại, Hoa Đà dương danh 09/12/2013
266 Chương 266 Bất Hủ Thần Vương - Số đoạn Linh trúc, Hoa Đà nghịch thiên 09/12/2013
267 Chương 267 Bất Hủ Thần Vương - Siêu cấp hắc mã, chấn kinh toàn trường 09/12/2013
268 Chương 268 Bất Hủ Thần Vương - Liên tục ra chiêu, quán quân cuối cùng 09/12/2013
269 Chương 269 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế quán quân, Lục tông chú ý 09/12/2013
270 Chương 270 Bất Hủ Thần Vương - Lão tổ điên cuồng, Thiên Các truyền kỳ 09/12/2013
271 Chương 271 Bất Hủ Thần Vương - Hoa Đà nguyện trung thành 09/12/2013
272 Chương 272 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung hồi hương 09/12/2013
273 Chương 273 Bất Hủ Thần Vương - Phủ chủ sợ hãi, về Vân La thành 09/12/2013
274 Chương 274 Bất Hủ Thần Vương - Sát khí lạnh lẽo, âm mưu kinh thiên 09/12/2013
275 Chương 275 Bất Hủ Thần Vương - Nhâm thị gia tộc, Thương Khung hồi phủ 09/12/2013
276 Chương 276 Bất Hủ Thần Vương - Tái xuất Thánh thủ, điều trị đại bá 09/12/2013
277 Chương 277 Bất Hủ Thần Vương - Huynh đệ truyền công, thiên di đại kế 09/12/2013
278 Chương 278 Bất Hủ Thần Vương - Thành chủ đột kích, hưng sư động chúng 09/12/2013
279 Chương 279 Bất Hủ Thần Vương - Giết ngay lập tức, thành chủ bay đầu 09/12/2013
280 Chương 280 Bất Hủ Thần Vương - Phá vỡ bố cục, giết hết tất cả 09/12/2013
281 Chương 281 Bất Hủ Thần Vương - Hai cự đầu liên thủ, uy hiếp Hắc Thạch thành 09/12/2013
282 Chương 282 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung giá lâm 09/12/2013
283 Chương 283 Bất Hủ Thần Vương - Dễ như trở bàn tay 09/12/2013
284 Chương 284 Bất Hủ Thần Vương - Lập uy trấn phục, lại trảm Đà chủ 09/12/2013
285 Chương 285 Bất Hủ Thần Vương - Xét nhà phát tài, một lần tái khởi 09/12/2013
286 Chương 286 Bất Hủ Thần Vương - Phản tặc Vạn Kiếm Thông, mau ra chịu chết 09/12/2013
287 Chương 287 Bất Hủ Thần Vương - Cung phụng lệnh bài, dọa lui Yến Thương Lan 09/12/2013
288 Chương 288 Bất Hủ Thần Vương - Gia tộc Thiên di, đại quân thối lui 09/12/2013
289 Chương 289 Bất Hủ Thần Vương - Truyền nhân Trảm Không Đạo 09/12/2013
290 Chương 290 Bất Hủ Thần Vương - Đánh nhau rồi 09/12/2013
291 Chương 291 Bất Hủ Thần Vương - Vương giả chiến Vương giả 09/12/2013
292 Chương 292 Bất Hủ Thần Vương - Đập thành bánh thịt 09/12/2013
293 Chương 293 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Cơ đáng sợ, tâm nguyện mẫu thân 09/12/2013
294 Chương 294 Bất Hủ Thần Vương - Lục chuyển Ngân Đan 09/12/2013
295 Chương 295 Bất Hủ Thần Vương - Cung điện Lão Tổ, nhiệm vụ phân cấp 09/12/2013
296 Chương 296 Bất Hủ Thần Vương - Đặc thù nhiệm vụ, lục đục với nhau 09/12/2013
297 Chương 297 Bất Hủ Thần Vương - Nhiệm vụ thăng cấp, Thương Khung bắt tay vào làm 09/12/2013
298 Chương 298 Bất Hủ Thần Vương - Dưới mặt đất phường thị, Thương Khung thăm dò 09/12/2013
299 Chương 299 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Thương đà chủ, gặp chiêu phá chiêu 09/12/2013
300 Chương 300 Bất Hủ Thần Vương - Thất chuyển Kim Đan, một chết một hàng 09/12/2013
301 Chương 301 Bất Hủ Thần Vương - Bế quan bảy ngày, trùng kích Kim Đan 09/12/2013
302 Chương 302 Bất Hủ Thần Vương - Quét ngang Tàng Trân Các, đạt được đại chứng cớ 09/12/2013
303 Chương 303 Bất Hủ Thần Vương - Các chủ khuất phục, châm ngòi thổi gió 09/12/2013
304 Chương 304 Bất Hủ Thần Vương - Cửu Dương Đại Thủ Ấn, lực chiến Thần Thông Cảnh 09/12/2013
305 Chương 305 Bất Hủ Thần Vương - Thực lực ngang nhau, Đà chủ tức giận 09/12/2013
306 Chương 306 Bất Hủ Thần Vương - Man Hoang chi địa, quay đầu đánh tới 09/12/2013
307 Chương 307 Bất Hủ Thần Vương - Hai lần nuốt Kim Đan, Mộ Dung thỉnh giúp đỡ 09/12/2013
308 Chương 308 Bất Hủ Thần Vương - Hắc Viêm bộ lạc, sáu Thần Thông cảnh 09/12/2013
309 Chương 309 Bất Hủ Thần Vương - Đế Khí đấu Thương Viêm, Thiên La cùng Địa Võng 09/12/2013
310 Chương 310 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung liều mạng 09/12/2013
311 Chương 311 Bất Hủ Thần Vương - Chiến đấu đẫm máu 09/12/2013
312 Chương 312 Bất Hủ Thần Vương - Thần bí biến mất, Đà chủ phát điên 09/12/2013
313 Chương 313 Bất Hủ Thần Vương - Không gian thần kỳ 09/12/2013
314 Chương 314 Bất Hủ Thần Vương - Trùng kích Thần Thông cảnh 09/12/2013
315 Chương 315 Bất Hủ Thần Vương - Thần Thông cảnh, Đế Hào động 09/12/2013
316 Chương 316 Bất Hủ Thần Vương - Năm phần lễ gặp mặt, năm lần kinh hỉ lớn 09/12/2013
317 Chương 317 Bất Hủ Thần Vương - Thái Dương Chi Dực, cánh cửa không gian 09/12/2013
318 Chương 318 Bất Hủ Thần Vương - Phượng Vũ Thần Thụ, Tiêu Viêm hiện thân 09/12/2013
319 Chương 319 Bất Hủ Thần Vương - Phượng Vũ đại hội, thần bí kim quang 09/12/2013
320 Chương 320 Bất Hủ Thần Vương - Chiến cuộc thần kỳ, một chết một cầm 09/12/2013
321 Chương 321 Bất Hủ Thần Vương - Quay về Vân Tụ thành, toàn thành hoảng sợ 09/12/2013
322 Chương 322 Bất Hủ Thần Vương - Miểu sát ba đại tướng, vây khốn Vân Tụ thành 09/12/2013
323 Chương 323 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế vây thành, lòng người hỏng mất 09/12/2013
324 Chương 324 Bất Hủ Thần Vương - Ngoan cố chống cự, cường giả bế quan 09/12/2013
325 Chương 325 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế Thiên Hình Đường, càng mạnh Nhậm Thương Khung 09/12/2013
326 Chương 326 Bất Hủ Thần Vương - Cung phụng quyết đấu, thần thông ra hết 09/12/2013
327 Chương 327 Bất Hủ Thần Vương - Giết Tông Không Sân, hủy phủ Đà chủ 09/12/2013
328 Chương 328 Bất Hủ Thần Vương - Chiến thắng trở về, nước ngầm khởi động 09/12/2013
329 Chương 329 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung dã tâm, Lão Tổ thập điện 09/12/2013
330 Chương 330 Bất Hủ Thần Vương - Giương cung bạt kiếm 09/12/2013
331 Chương 331 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Hình Đường càn quấy, Nhậm Thương Khung hiện thân 09/12/2013
332 Chương 332 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung vẽ mặt, Lão tổ kinh ngạc 09/12/2013
333 Chương 333 Bất Hủ Thần Vương - Tấn chức Trưởng lão 09/12/2013
334 Chương 334 Bất Hủ Thần Vương - Bách Thảo Đường minh tinh, Linh Nhãn Phong Truyền Kỳ 09/12/2013
335 Chương 335 Bất Hủ Thần Vương - Dược Tổ truyền nhân, trở lại gia tộc 09/12/2013
336 Chương 336 Bất Hủ Thần Vương - Tin tức Đan Tiên Điện, Thiên Hình Đường sợ hãi 09/12/2013
337 Chương 337 Bất Hủ Thần Vương - Thương nghị đối sách, kế sách âm độc 09/12/2013
338 Chương 338 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Cương Đà chủ, Thương Khung Trưởng lão 09/12/2013
339 Chương 339 Bất Hủ Thần Vương - Dược Thánh 09/12/2013
340 Chương 340 Bất Hủ Thần Vương - Bắc Cung xuất quan, Chư Thiên viên mãn 09/12/2013
341 Chương 341 Bất Hủ Thần Vương - Chuẩn bị xuất phát, Đan Tiên Đông Điện 09/12/2013
342 Chương 342 Bất Hủ Thần Vương - Bí mật kinh thiên 09/12/2013
343 Chương 343 Bất Hủ Thần Vương - Nộ diệt năm người, manh mối phụ thân 09/12/2013
344 Chương 344 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Các tổ chức, là chính hay tà? 09/12/2013
345 Chương 345 Bất Hủ Thần Vương - Dược Thánh khảo hạch? Ta không nghe sai? 09/12/2013
346 Chương 346 Bất Hủ Thần Vương - Khảo hạch Dược Thánh, kinh động cự đầu 09/12/2013
347 Chương 347 Bất Hủ Thần Vương - Hai đại cự đầu, ba đạo khảo thí 09/12/2013
348 Chương 348 Bất Hủ Thần Vương - Thành quả khảo thí, vượt mức hoàn thành 09/12/2013
349 Chương 349 Bất Hủ Thần Vương - Dược Thánh khảo hạch, bốn hạng nội dung 09/12/2013
350 Chương 350 Bất Hủ Thần Vương - Khảo hạch bắt đầu 09/12/2013
351 Chương 351 Bất Hủ Thần Vương - Không khéo không thành sách, Thủy Dao trùng kích Dược Vương 09/12/2013
352 Chương 352 Bất Hủ Thần Vương - Hoàn mỹ bài thi, Cự đầu khiếp sợ 09/12/2013
353 Chương 353 Bất Hủ Thần Vương - Vượt qua hai cửa, hào khí can vân 09/12/2013
354 Chương 354 Bất Hủ Thần Vương - Hai hạng đồng bộ, Linh dược cấp Huyền 09/12/2013
355 Chương 355 Bất Hủ Thần Vương - Đúng bệnh hốt thuốc, thế như chẻ tre 09/12/2013
356 Chương 356 Bất Hủ Thần Vương - Vạn Linh Thực Dịch, mã đáo thành công 09/12/2013
357 Chương 357 Bất Hủ Thần Vương - Toàn bộ thông qua, Dược Thánh đang nhìn 09/12/2013
358 Chương 358 Bất Hủ Thần Vương - Dược Thánh, điện chủ mời 09/12/2013
359 Chương 359 Bất Hủ Thần Vương - Dược Thánh đại nhân, Tô Thần mời 09/12/2013
360 Chương 360 Bất Hủ Thần Vương - Dược Thánh cùng Dược Vương, Thủy Trường Đông khiếp sợ 09/12/2013
361 Chương 361 Bất Hủ Thần Vương - Bệnh trạng kỳ quái, Thương Khung thần 09/12/2013
362 Chương 362 Bất Hủ Thần Vương - Đạm Nguyệt Đề Hồn, Thượng Cổ Ma Thú 09/12/2013
363 Chương 363 Bất Hủ Thần Vương - Thủ đoạn Thương Khung, thu phục Dị Thú 09/12/2013
364 Chương 364 Bất Hủ Thần Vương - Kết nghĩa Kim lang 09/12/2013
365 Chương 365 Bất Hủ Thần Vương - Trở về Thiên Các, Thanh Sương bị bắt 09/12/2013
366 Chương 366 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung tức giận, đại đô Thành chủ 09/12/2013
367 Chương 367 Bất Hủ Thần Vương - Dược Thánh lệnh bài 09/12/2013
368 Chương 368 Bất Hủ Thần Vương - Bắt con thành chủ 09/12/2013
369 Chương 369 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế bắt người, vận sức chờ phát động 09/12/2013
370 Chương 370 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung bức cung, Thái Hư tức giận 09/12/2013
371 Chương 371 Bất Hủ Thần Vương - Lấy một chọi mười, quy củ như thế nào 09/12/2013
372 Chương 372 Bất Hủ Thần Vương - Lão tổ đến giúp, Thái Hư bị nhục 09/12/2013
373 Chương 373 Bất Hủ Thần Vương - Âm độc chi kế, Phật Diện Xà Tâm Tán 09/12/2013
374 Chương 374 Bất Hủ Thần Vương - Gậy ông đập lưng ông 09/12/2013
375 Chương 375 Bất Hủ Thần Vương - Đắc ý quá sớm, Thương Khung vẽ mặt 09/12/2013
376 Chương 376 Bất Hủ Thần Vương - Một người giữ ải, vạn người khó qua 09/12/2013
377 Chương 377 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung sính uy, Hình Thiên xuất quan 09/12/2013
378 Chương 378 Bất Hủ Thần Vương - Hình Thiên ra lệnh? Ta không rảnh đi 09/12/2013
379 Chương 379 Bất Hủ Thần Vương - Kim châm trừ độc, xuất chiến giết địch 09/12/2013
380 Chương 380 Bất Hủ Thần Vương - Vạn Kiếm Bôn Lưu, hưng sư vấn tội 09/12/2013
381 Chương 381 Bất Hủ Thần Vương - Dược Thánh lệnh bài, cung điện cấp Lão tổ 09/12/2013
382 Chương 382 Bất Hủ Thần Vương - Hướng gió đại biến, Thương Khung dương oai 09/12/2013
383 Chương 383 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế áp bách, Lão tổ quyết đấu 09/12/2013
384 Chương 384 Bất Hủ Thần Vương - Toàn diện áp chế, Hình Thiên nhận thua 09/12/2013
385 Chương 385 Bất Hủ Thần Vương - Đoạn Đầu Đài, Trảm Không Đạo 09/12/2013
386 Chương 386 Bất Hủ Thần Vương - Âm Dương Đại Đạo, Tam Đại Đạo Tôn 09/12/2013
387 Chương 387 Bất Hủ Thần Vương - Âm Dương Đạo tôn, cường thế đoạt người 09/12/2013
388 Chương 388 Bất Hủ Thần Vương - Sư tôn triệu hoán 09/12/2013
389 Chương 389 Bất Hủ Thần Vương - Thương Lãng sư huynh, mục tiêu mới 09/12/2013
390 Chương 390 Bất Hủ Thần Vương - Tô Thần đến thăm, Thượng Cổ động phủ 09/12/2013
391 Chương 391 Bất Hủ Thần Vương - Ngân Nguyệt Thảo, Đề Hồn Thú, Hạng Thái Hư 09/12/2013
392 Chương 392 Bất Hủ Thần Vương - Hoàn Đan Thần Anh, tin tức phụ thân 09/12/2013
393 Chương 393 Bất Hủ Thần Vương - Thượng giới thiên tài, quần tinh chiếu sáng 09/12/2013
394 Chương 394 Bất Hủ Thần Vương - Điều tra manh mối, Tô Thần đến thăm 09/12/2013
395 Chương 395 Bất Hủ Thần Vương - Khách khanh Trưởng lão, Ngưng Anh thần đan 09/12/2013
396 Chương 396 Bất Hủ Thần Vương - Bạn cũ phụ thân, chuyện xưa đầy bụi 09/12/2013
397 Chương 397 Bất Hủ Thần Vương - Trường Sinh mở miệng, chuyện cũ phụ thân 09/12/2013
398 Chương 398 Bất Hủ Thần Vương - Tà ma ngoại đạo, yêu hóa chiến sĩ 09/12/2013
399 Chương 399 Bất Hủ Thần Vương - Gia tộc lại di chuyển, Thánh địa Kính Nguyệt thành 09/12/2013
400 Chương 400 Bất Hủ Thần Vương - Tin tức cố hương 09/12/2013
401 Chương 401 Bất Hủ Thần Vương - Lạc phủ hung án, Thái Hư âm mưu 09/12/2013
402 Chương 402 Bất Hủ Thần Vương - Ngưng kết Thần Anh, Thần Thông nhị trọng 09/12/2013
403 Chương 403 Bất Hủ Thần Vương - Sát thủ giá trên trời 09/12/2013
404 Chương 404 Bất Hủ Thần Vương - Dùng một đối tám, kế hoạch săn giết 09/12/2013
405 Chương 405 Bất Hủ Thần Vương - Vạn Tượng Phi Đao, mở màn thắng lợi 09/12/2013
406 Chương 406 Bất Hủ Thần Vương - Quỷ Thần khó lường, chém luôn năm đầu 09/12/2013
407 Chương 407 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế hiện thân, nắm chắc thắng lợi 09/12/2013
408 Chương 408 Bất Hủ Thần Vương - Toàn bộ bắt hết, khí khái sát thủ 09/12/2013
409 Chương 409 Bất Hủ Thần Vương - Thập Niên Sinh Tử Phù, thu phục ba đại hung 09/12/2013
410 Chương 410 Bất Hủ Thần Vương - Kế hoạch trả thù, dụ giết Hoa Nham 09/12/2013
411 Chương 411 Bất Hủ Thần Vương - Tinh Hà trở về, sát tinh đã đến 09/12/2013
412 Chương 412 Bất Hủ Thần Vương - Sát tinh đến thăm, thế như kinh hồng 09/12/2013
413 Chương 413 Bất Hủ Thần Vương - Đánh Hình Thiên, trảm Thái Hư 09/12/2013
414 Chương 414 Bất Hủ Thần Vương - Nộ khí bộc phát, thống mạ Đạo tôn 09/12/2013
415 Chương 415 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung ra tay, khéo léo đấu Đạo tôn 09/12/2013
416 Chương 416 Bất Hủ Thần Vương - Sư Tôn giá lâm, Tùng Linh chịu thua 09/12/2013
417 Chương 417 Bất Hủ Thần Vương - Ước hẹn hai mươi năm 09/12/2013
418 Chương 418 Bất Hủ Thần Vương - Sùng bái anh hùng, môn đồ Bách Thảo Đường 09/12/2013
419 Chương 419 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung giảng pháp, dẫn phát oanh động 09/12/2013
420 Chương 420 Bất Hủ Thần Vương - Mười vạn năm kiếp nạn, nguyên nhân Tu La Hải 09/12/2013
421 Chương 421 Bất Hủ Thần Vương - Kiếm Tiên truyền đạo, Khô Vinh Thần Sơn 09/12/2013
422 Chương 422 Bất Hủ Thần Vương - Tám đại Đạo tôn, thế cục nghiêm trọng 09/12/2013
423 Chương 423 Bất Hủ Thần Vương - Đông Hoàng Châu thịnh hội, ba trăm năm đại bỉ 09/12/2013
424 Chương 424 Bất Hủ Thần Vương - Tranh giành danh ngạch, ván bài xa xỉ 09/12/2013
425 Chương 425 Bất Hủ Thần Vương - Đại trận thần bí, ứng đối đại kiếp 09/12/2013
426 Chương 426 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung bắt người, xác định tung tích phụ thân 09/12/2013
427 Chương 427 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Đoạn Sơn Mạch, xâm nhập điều tra 09/12/2013
428 Chương 428 Bất Hủ Thần Vương - Thiên tài truyền nhân, hành tung bị lộ 09/12/2013
429 Chương 429 Bất Hủ Thần Vương - Đại Đạo uy năng, Thương Khung bị thương 09/12/2013
430 Chương 430 Bất Hủ Thần Vương - Trở lại Đế Hào cung, Thương Khung lập ngoan chí 09/12/2013
431 Chương 431 Bất Hủ Thần Vương - Vưu Thiên Chiến buồn bực, Hạ Tùng Linh khiêu khích 09/12/2013
432 Chương 432 Bất Hủ Thần Vương - Vưu Thiên Chiến hoài nghi, giá lâm Bách Thảo Đường 09/12/2013
433 Chương 433 Bất Hủ Thần Vương - Chống đối đạo tôn, Thương Khung khổ tu 09/12/2013
434 Chương 434 Bất Hủ Thần Vương - Thần Thông tam trọng, Thương Khung xuất quan 09/12/2013
435 Chương 435 Bất Hủ Thần Vương - Cứu phụ thân ra, sóng to gió lớn 09/12/2013
436 Chương 436 Bất Hủ Thần Vương - Cái khó ló cái khôn, hai đạo liên thủ 09/12/2013
437 Chương 437 Bất Hủ Thần Vương - Thống mạ Đạo tôn, bốn Đạo giằng co 09/12/2013
438 Chương 438 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung bố trí bẫy rập 09/12/2013
439 Chương 439 Bất Hủ Thần Vương - Lục soát không có, Thiên Chiến xin lỗi 09/12/2013
440 Chương 440 Bất Hủ Thần Vương - Quân cờ cao nhất, Thiên Sát Tam Biến 09/12/2013
441 Chương 441 Bất Hủ Thần Vương - Số mệnh chi địch, Thương Khung ngả bài 09/12/2013
442 Chương 442 Bất Hủ Thần Vương - Lão tổ hứa hẹn, an bài đường lui 09/12/2013
443 Chương 443 Bất Hủ Thần Vương - Thầy trò đồng tâm, triển vọng thi đấu 09/12/2013
444 Chương 444 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung xuất phát, Thiên Sát ngưng thành 09/12/2013
445 Chương 445 Bất Hủ Thần Vương - Khách khanh Trưởng lão, đãi ngộ đỉnh cấp 09/12/2013
446 Chương 446 Bất Hủ Thần Vương - Ngũ đại trưởng lão 09/12/2013
447 Chương 447 Bất Hủ Thần Vương - Yến hội phong ba, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động 09/12/2013
448 Chương 448 Bất Hủ Thần Vương - Linh dược luận bàn, kỹ kinh bốn tòa 09/12/2013
449 Chương 449 Bất Hủ Thần Vương - Thủy Vân Tông Thánh địa, cô lập Chân Kiếm Đạo 09/12/2013
450 Chương 450 Bất Hủ Thần Vương - Người yêu tương kiến, hai năm ước hẹn 09/12/2013
451 Chương 451 Bất Hủ Thần Vương - Xông quan giận dữ, chỉ vì hồng nhan 09/12/2013
452 Chương 452 Bất Hủ Thần Vương - Tiên Tử mời người, cự đầu tụ tập 09/12/2013
453 Chương 453 Bất Hủ Thần Vương - Quán quân ban thưởng, bảo vật ra hết 09/12/2013
454 Chương 454 Bất Hủ Thần Vương - Lượt đầu cuộc chiến, không chiến mà thắng 09/12/2013
455 Chương 455 Bất Hủ Thần Vương - Quỷ dị thắng liên tiếp, cuối cùng đã gặp thiên tài 09/12/2013
456 Chương 456 Bất Hủ Thần Vương - Kiếm đấu kiếm, Chân Kiếm Đạo 09/12/2013
457 Chương 457 Bất Hủ Thần Vương - Xích lô khổ chiến, Top 8 ra đời 09/12/2013
458 Chương 458 Bất Hủ Thần Vương - Thiên tài quyết đấu, gặp Âm Dương Đạo 09/12/2013
459 Chương 459 Bất Hủ Thần Vương - Cường thế đối kháng, Thiên Vương Thần Sơn 09/12/2013
460 Chương 460 Bất Hủ Thần Vương - Khí hải nghiền nát, Thương Khung ra tay 09/12/2013
461 Chương 461 Bất Hủ Thần Vương - Diệu thủ hồi xuân, Trảm Không thắng trận 09/12/2013
462 Chương 462 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Các nội đấu, Thương Khung cường thế 09/12/2013
463 Chương 463 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung lập uy, Đạo tôn muốn nhờ 09/12/2013
464 Chương 464 Bất Hủ Thần Vương - Lần nữa cứu sống, tứ cường ra đời 09/12/2013
465 Chương 465 Bất Hủ Thần Vương - Số mệnh tỷ thí, Chân Kiếm chiến Trảm Không 09/12/2013
466 Chương 466 Bất Hủ Thần Vương - Bất biến ứng vạn biến 09/12/2013
467 Chương 467 Bất Hủ Thần Vương - Tỷ thí đặc sắc, huyễn tượng đối phân thân 09/12/2013
468 Chương 468 Bất Hủ Thần Vương - Vạn Tượng Phi Đao, chém Đao Bạch Vũ 09/12/2013
469 Chương 469 Bất Hủ Thần Vương - Quán quân chi tranh, hai đời ân oán 09/12/2013
470 Chương 470 Bất Hủ Thần Vương - Quán quân cuối cùng, thiên tài kết giao 09/12/2013
471 Chương 471 Bất Hủ Thần Vương - Thưởng cho quán quân 09/12/2013
472 Chương 472 Bất Hủ Thần Vương - Thủy Vân thần quả, tâm sự của sư tôn 09/12/2013
473 Chương 473 Bất Hủ Thần Vương - Tin tức giao dịch, thần quả tặng giai nhân 09/12/2013
474 Chương 474 Bất Hủ Thần Vương - Thủy Vân thần quả, giao dịch lớn 09/12/2013
475 Chương 475 Bất Hủ Thần Vương - Thượng cổ đan phương, rung động giao dịch 09/12/2013
476 Chương 476 Bất Hủ Thần Vương - Chính thức quyết liệt, giận mắng Đạo tôn 09/12/2013
477 Chương 477 Bất Hủ Thần Vương - Chung cực giao dịch, chung cực báo giá 09/12/2013
478 Chương 478 Bất Hủ Thần Vương - Ba cự đầu khiếp sợ, loạn điểm uyên ương phổ 09/12/2013
479 Chương 479 Bất Hủ Thần Vương - Giao dịch hoàn thành 09/12/2013
480 Chương 480 Bất Hủ Thần Vương - Thần quả tặng sư tôn, nỗi đau của sư tôn 09/12/2013
481 Chương 481 Bất Hủ Thần Vương - Ngũ đại Thần quả, Thượng cổ bí tân 09/12/2013
482 Chương 482 Bất Hủ Thần Vương - Vạn năm Thụ kiếp, Thương Khung cao luận 09/12/2013
483 Chương 483 Bất Hủ Thần Vương - Bút tích Dược Thánh, khuất phục Thủy Dao 09/12/2013
484 Chương 484 Bất Hủ Thần Vương - Truyền thụ luyện đan, Thủy Dao bái sư 09/12/2013
485 Chương 485 Bất Hủ Thần Vương - Tin tức kinh thiên, Thiên Các treo giải 09/12/2013
486 Chương 486 Bất Hủ Thần Vương - Vương Bài sát thủ, giữa đường phục kích 09/12/2013
487 Chương 487 Bất Hủ Thần Vương - Ngũ tinh liên châu, Đại Nhật Cực Quang 09/12/2013
488 Chương 488 Bất Hủ Thần Vương - Lực lượng đáng sợ, vinh quy Kính Nguyệt Thành 09/12/2013
489 Chương 489 Bất Hủ Thần Vương - Thất Tinh Thú Phù, huynh đệ ruột thịt 09/12/2013
490 Chương 490 Bất Hủ Thần Vương - Cha mẹ gặp nhau, ra mắt Điện chủ 09/12/2013
491 Chương 491 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Minh sát thủ đoàn, tung tích Kim Mộc Thần Quả 09/12/2013
492 Chương 492 Bất Hủ Thần Vương - Kịch liệt xung đột, quyền vị chi tranh 09/12/2013
493 Chương 493 Bất Hủ Thần Vương - Xung đột lợi ích, âm chiêu đi ra 09/12/2013
494 Chương 494 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung lộ thần thông, mưu đồ phản kích 09/12/2013
495 Chương 495 Bất Hủ Thần Vương - Phản qua một kích, khống chế thế cục 09/12/2013
496 Chương 496 Bất Hủ Thần Vương - Dân tâm có thể dùng, Thương Khung thần y 09/12/2013
497 Chương 497 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung nổi danh 09/12/2013
498 Chương 498 Bất Hủ Thần Vương - Hô Duyên huynh đệ, mật mưu soán vị 09/12/2013
499 Chương 499 Bất Hủ Thần Vương - Gậy ông đập lưng ông 09/12/2013
500 Chương 500 Bất Hủ Thần Vương - Thần Thông tứ trọng, Thái Dương Chi Dực thăng cấp 09/12/2013
501 Chương 501 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung xuất quan, Trưởng lão xin tội 09/12/2013
502 Chương 502 Bất Hủ Thần Vương - Ân uy cùng lúc, mở rộng trận doanh 09/12/2013
503 Chương 503 Bất Hủ Thần Vương - Trưởng lão hội, giương cung bạt kiếm 09/12/2013
504 Chương 504 Bất Hủ Thần Vương - Khách khanh Trưởng lão, biểu quyết thông qua 09/12/2013
505 Chương 505 Bất Hủ Thần Vương - Đánh cuộc bắt đầu 09/12/2013
506 Chương 506 Bất Hủ Thần Vương - Mai nở hai lần, nắm quyền chủ động 09/12/2013
507 Chương 507 Bất Hủ Thần Vương - Đoạt được tiên cơ, tinh thần đại chấn 09/12/2013
508 Chương 508 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung cường thế, Hô Duyên hỏng mất 09/12/2013
509 Chương 509 Bất Hủ Thần Vương - Tô Thần chiến bại, Thương Khung đăng tràng 09/12/2013
510 Chương 510 Bất Hủ Thần Vương - Linh dược quý tộc, Đan Tiên truyền thừa 09/12/2013
511 Chương 511 Bất Hủ Thần Vương - Huyền linh chủng tử, Linh dược nảy mầm 09/12/2013
512 Chương 512 Bất Hủ Thần Vương - Vương cấp tuyệt phẩm, khiêu chiến kết thúc 09/12/2013
513 Chương 513 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung đại sư, Thái thượng trưởng lão 09/12/2013
514 Chương 514 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Các chấn kinh, bí văn năm ấy 09/12/2013
515 Chương 515 Bất Hủ Thần Vương - Âm Dương Đạo dã tâm, Hình Thiên ngộ Đại Đạo 09/12/2013
516 Chương 516 Bất Hủ Thần Vương - Hình Thiên buồn bực, giao dịch vô sỉ 09/12/2013
517 Chương 517 Bất Hủ Thần Vương - Vào cấm địa lần nữa, bắt sống Hạ Hàn Hiên 09/12/2013
518 Chương 518 Bất Hủ Thần Vương - Yêu độc vô giải, tỷ thí Hình Thiên 09/12/2013
519 Chương 519 Bất Hủ Thần Vương - Đại Đạo khí tràng, Hình Thiên tính toán 09/12/2013
520 Chương 520 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Hình Nhất Trảm, Đại Nhật Cực Quang 09/12/2013
521 Chương 521 Bất Hủ Thần Vương - Diệt sát Hình Thiên, mỹ nữ đồ đệ 09/12/2013
522 Chương 522 Bất Hủ Thần Vương - Siêu cấp nhiệm vụ, Man Hoang thánh địa 09/12/2013
523 Chương 523 Bất Hủ Thần Vương - Xâm nhập Man Hoang, đường gặp ác thiếu 09/12/2013
524 Chương 524 Bất Hủ Thần Vương - Người nào trêu đùa người nào? 09/12/2013
525 Chương 525 Bất Hủ Thần Vương - Nhất phẩm Phượng Tê, chữ Thiên phong ba 09/12/2013
526 Chương 526 Bất Hủ Thần Vương - Hai đại cự đầu, liên hiệp tới phạm 09/12/2013
527 Chương 527 Bất Hủ Thần Vương - Trước ngạo sau cung, khách quý đến đủ 09/12/2013
528 Chương 528 Bất Hủ Thần Vương - Thần Phượng bộ lạc, lục đại Dược Thánh 09/12/2013
529 Chương 529 Bất Hủ Thần Vương - Chu Tước Vương, hai Pháp Lão 09/12/2013
530 Chương 530 Bất Hủ Thần Vương - Ba đạo khảo sát, cửu tiết Chu Tước Vĩ 09/12/2013
531 Chương 531 Bất Hủ Thần Vương - Đạo khảo sát thứ ba, Đại Đạo cấp nô lệ 09/12/2013
532 Chương 532 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung truyền đạo 09/12/2013
533 Chương 533 Bất Hủ Thần Vương - Thuốc đến bệnh trừ, Đế La Vũ Hậu 09/12/2013
534 Chương 534 Bất Hủ Thần Vương - Xét duyệt cuối cùng, Thương Khung thắng được 09/12/2013
535 Chương 535 Bất Hủ Thần Vương - Giải thưởng Man Hoang, chỉ vì một người 09/12/2013
536 Chương 536 Bất Hủ Thần Vương - Thanh Loan Vương 09/12/2013
537 Chương 537 Bất Hủ Thần Vương - Tìm ra mấu chốt, trị liệu mấu chốt 09/12/2013
538 Chương 538 Bất Hủ Thần Vương - Trị liệu khó xử, Thanh Loan Vương xấu hổ 09/12/2013
539 Chương 539 Bất Hủ Thần Vương - Phượng Tê Mộc Linh Quả tới tay 09/12/2013
540 Chương 540 Bất Hủ Thần Vương - Minh cấp sát thủ ẩn núp, Đế La Vũ Hậu xuất thủ 09/12/2013
541 Chương 541 Bất Hủ Thần Vương - Về Kính Nguyệt Thành, nói toạc Thiên Cơ 09/12/2013
542 Chương 542 Bất Hủ Thần Vương - Ứng phó đại kiếp, Thương Khung bố cục 09/12/2013
543 Chương 543 Bất Hủ Thần Vương - Đế La trở về, Thương Khung hứa hẹn 09/12/2013
544 Chương 544 Bất Hủ Thần Vương - Kỳ tích y thuật, Nam Thần Nông Châu 09/12/2013
545 Chương 545 Bất Hủ Thần Vương - Tới Nam Cương, Thập Tuyệt Thành 09/12/2013
546 Chương 546 Bất Hủ Thần Vương - Thầy trò đoàn tụ, đi vào vấn đề 09/12/2013
547 Chương 547 Bất Hủ Thần Vương - Lễ nhiều người không trách, lợi thế giao dịch 09/12/2013
548 Chương 548 Bất Hủ Thần Vương - Cố định lên giá, hiện thế báo ứng 09/12/2013
549 Chương 549 Bất Hủ Thần Vương - Tự mình chuốc lấy cực khổ 09/12/2013
550 Chương 550 Bất Hủ Thần Vương - Phản cầu Thương Khung, thiên hạ kỳ độc 09/12/2013
551 Chương 551 Bất Hủ Thần Vương - Phản lừa đảo, đại khoái nhân tâm 09/12/2013
552 Chương 552 Bất Hủ Thần Vương - Hai đại thần quả, đủ số xin trả 09/12/2013
553 Chương 553 Bất Hủ Thần Vương - Đại thế dần thành, cực hàn chi địa 09/12/2013
554 Chương 554 Bất Hủ Thần Vương - Giả Tử Đại Pháp 09/12/2013
555 Chương 555 Bất Hủ Thần Vương - Tụ tập ngũ hành, xuất hiện sinh cơ 09/12/2013
556 Chương 556 Bất Hủ Thần Vương - Dốc toàn bộ lực lượng, chém dã tâm Trảm Không 09/12/2013
557 Chương 557 Bất Hủ Thần Vương - Không thể buông tha, hai đạo chém giết 09/12/2013
558 Chương 558 Bất Hủ Thần Vương - Cường viện tới, chém Trảm Không 09/12/2013
559 Chương 559 Bất Hủ Thần Vương - Chạy trốn trối chết, hoàn toàn đoạn tuyệt 09/12/2013
560 Chương 560 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Các đại loạn 09/12/2013
561 Chương 561 Bất Hủ Thần Vương - Thần Thông ngũ trọng, đại kiếp quá gần 09/12/2013
562 Chương 562 Bất Hủ Thần Vương - Thực lực tăng nhiều, chuẩn bị cuối cùng 09/12/2013
563 Chương 563 Bất Hủ Thần Vương - Sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng 09/12/2013
564 Chương 564 Bất Hủ Thần Vương - Chưởng khống giả Đan Tiên Điện 09/12/2013
565 Chương 565 Bất Hủ Thần Vương - Sương mù quỷ dị, hết sức căng thẳng 09/12/2013
566 Chương 566 Bất Hủ Thần Vương - Đại quân Yêu tộc, tiên phong Đa Đầu Bộ 09/12/2013
567 Chương 567 Bất Hủ Thần Vương - Đại chiến bộc phát, ra sức đánh yêu tộc 09/12/2013
568 Chương 568 Bất Hủ Thần Vương - Hai độ công kích, vương đối vương 09/12/2013
569 Chương 569 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung chém đầu, yêu tộc tan tác 09/12/2013
570 Chương 570 Bất Hủ Thần Vương - Mười vạn năm đại kiếp, xưa nay chưa từng có 09/12/2013
571 Chương 571 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung trấn giữ, Tiểu Bạch trở về 09/12/2013
572 Chương 572 Bất Hủ Thần Vương - Thế cục Thiên Các, Đa Đầu Đại Thánh tức giận 09/12/2013
573 Chương 573 Bất Hủ Thần Vương - Đại quân tiếp cận, binh tới tướng đỡ 09/12/2013
574 Chương 574 Bất Hủ Thần Vương - Mạnh đối với mạnh, chém Yêu Vương lần nữa 09/12/2013
575 Chương 575 Bất Hủ Thần Vương - Đa Đầu Đại Thánh, hiển lộ thần thông 09/12/2013
576 Chương 576 Bất Hủ Thần Vương - Thiên Vẫn Thất Tinh, trói Đa Đầu Đại Thánh 09/12/2013
577 Chương 577 Bất Hủ Thần Vương - Huyết chiến Vân La Thành, đạt được toàn thắng 09/12/2013
578 Chương 578 Bất Hủ Thần Vương - Thế cục nghiêm trọng, kế hoạch lui bước 09/12/2013
579 Chương 579 Bất Hủ Thần Vương - Thay vì ngồi chờ, tiên phát chế nhân 09/12/2013
580 Chương 580 Bất Hủ Thần Vương - Kim Tê Ngân Tê, hải vực đại chiến 09/12/2013
581 Chương 581 Bất Hủ Thần Vương - Ác chiến liên tục, Đế La xuất thủ 09/12/2013
582 Chương 582 Bất Hủ Thần Vương - Tay bắt Ngân Tê, toàn thắng lần nữa 09/12/2013
583 Chương 583 Bất Hủ Thần Vương - Vương Tu La Hải, Cửu Long Thược Thi 09/12/2013
584 Chương 584 Bất Hủ Thần Vương - Quỷ Xa lão quái, Thương Khung Cửu Kiếp 09/12/2013
585 Chương 585 Bất Hủ Thần Vương - Lưu Vân Đạo, đầu Nam Thiên Các 09/12/2013
586 Chương 586 Bất Hủ Thần Vương - Thế lực lớn tăng, Quỷ Xa Bộ đến 09/12/2013
587 Chương 587 Bất Hủ Thần Vương - Lui giữ Thiên Xảo phân đà 09/12/2013
588 Chương 588 Bất Hủ Thần Vương - Đại Đạo chi cảnh 09/12/2013
589 Chương 589 Bất Hủ Thần Vương - Động phủ số hai, lễ vật loại nào? 09/12/2013
590 Chương 590 Bất Hủ Thần Vương - Ba phân lễ vật, Đế La nguy cơ 09/12/2013
591 Chương 591 Bất Hủ Thần Vương - Đấu trí đấu lực, lão tổ thân chinh 09/12/2013
592 Chương 592 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung xuất thủ, diệt ngay một Thánh 09/12/2013
593 Chương 593 Bất Hủ Thần Vương - Lão tổ xuất động, Thương Khung ra chiêu 09/12/2013
594 Chương 594 Bất Hủ Thần Vương - Thực lực Lão tổ, không phải chuyện đùa 09/12/2013
595 Chương 595 Bất Hủ Thần Vương - Quỷ Xa phát uy, Thái Cổ Thất Cầm Diễm 09/12/2013
596 Chương 596 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung phát uy, chiếm cứ thượng phong 09/12/2013
597 Chương 597 Bất Hủ Thần Vương - Đạt được toàn thắng, Quỷ Xa bại trốn 09/12/2013
598 Chương 598 Bất Hủ Thần Vương - Khẩn cấp cầu viện, lựa chọn khó khăn 09/12/2013
599 Chương 599 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung đánh nhịp, cầu trợ Đan Tiên Đông Điện 09/12/2013
600 Chương 600 Bất Hủ Thần Vương - Tiên ông ra tay, gấp rút tiếp viện 09/12/2013
601 Chương 601 Bất Hủ Thần Vương - Thâm Uyên Thành, nguy cơ trùng trùng 09/12/2013
602 Chương 602 Bất Hủ Thần Vương - Tuyệt vọng cùng hy vọng 09/12/2013
603 Chương 603 Bất Hủ Thần Vương - Yêu tộc bốn bộ, tám đại Yêu thánh 09/12/2013
604 Chương 604 Bất Hủ Thần Vương - Phát động đột kích, tiên phát chế nhân 09/12/2013
605 Chương 605 Bất Hủ Thần Vương - Thế như chẻ tre 09/12/2013
606 Chương 606 Bất Hủ Thần Vương - Thanh thế lớn mạnh 09/12/2013
607 Chương 607 Bất Hủ Thần Vương - Phượng Vũ thần mộc, kế hoạch đại sư 09/12/2013
608 Chương 608 Bất Hủ Thần Vương - Số lượng kinh người, tù trưởng sợ hãi 09/12/2013
609 Chương 609 Bất Hủ Thần Vương - Trước ngạo sau cung, giao dịch vượt mức 09/12/2013
610 Chương 610 Bất Hủ Thần Vương - Đan Tiên Thất Quyển, Đại Đạo Nguyên Đan 09/12/2013
611 Chương 611 Bất Hủ Thần Vương - Đại Đạo Đan thành, thiên đại mừng vui 09/12/2013
612 Chương 612 Bất Hủ Thần Vương - Đại Đạo cơ duyên, vui như lên trời 09/12/2013
613 Chương 613 Bất Hủ Thần Vương - Phượng Vũ Thần cung, như hổ thêm cánh 09/12/2013
614 Chương 614 Bất Hủ Thần Vương - Tràn đầy nguy cơ 09/12/2013
615 Chương 615 Bất Hủ Thần Vương - Bão Thạch Tông rơi vào đường cùng 09/12/2013
616 Chương 616 Bất Hủ Thần Vương - Lựa chọn thứ ba, Nam Thiên Các 09/12/2013
617 Chương 617 Bất Hủ Thần Vương - Phi Thạch Thành, sinh tử phá vòng vây 09/12/2013
618 Chương 618 Bất Hủ Thần Vương - Sống lại trong tuyệt cảnh 09/12/2013
619 Chương 619 Bất Hủ Thần Vương - Thương Khung giá lâm, khí phách trùng thiên 09/12/2013
620 Chương 620 Bất Hủ Thần Vương - Đại phát thần uy, chém liên tục bảy Thánh 09/12/2013
621 Chương 621 Bất Hủ Thần Vương - Bất khả tư nghị, Thương Khung đại sư 09/12/2013
622 Chương 622 Bất Hủ Thần Vương - Mượn hơi nịnh bợ, đầu tư tiềm lực 09/12/2013
623 Chương 623 Bất Hủ Thần Vương - Đan Tiên Đông Điện, linh dược bảo khố 09/12/2013
624 Chương 624 Bất Hủ Thần Vương - Đan Tiên đại hội, hiệu triệu bốn phương 09/12/2013
625 Chương 625 Bất Hủ Thần Vương - Đại Đạo Nguyên Đan, khiếp sợ khắp nơi 09/12/2013
626 Chương 626 Bất Hủ Thần Vương - Đan Tiên thịnh hội, Đan Tiên sâu xa 09/12/2013
627 Chương 627 Bất Hủ Thần Vương - Đan Tiên truyền nhân, truyền thừa tín vật 09/12/2013
628 Chương 628 Bất Hủ Thần Vương - Đại Đạo Nguyên Đan, Thương Khung thủ bút 09/12/2013
629 Chương 629 Bất Hủ Thần Vương - Điều kiện đấu giá, khát vọng chư cường 09/12/2013
630 Chương 630 Bất Hủ Thần Vương - Cạnh tranh tàn khốc 09/12/2013
631 Chương 631 Bất Hủ Thần Vương - Điên cuồng báo giá, ba lần giao dịch 09/12/2013
632 Chương 632 Bất Hủ Thần Vương - Giao dịch đạt thành, Man Hoang thủ bút 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-bat-hu-than-vuong-570.html