Truyện Thôn Thiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thôn Thiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thôn Thiên
Bạn đang đọc truyện Thôn Thiên của tác giả Yêu Bạch Thái trên trang đọc truyện online. Cửu Châu Đại Địa, tiên ma yêu linh hàng tỉ, có đại thần thông giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt. Dương Lăng, vốn là một kẻ Phàm nhân, ngẫu được Thôn Thiên Xá Lợi mà bước trên tu chân đạo đường.

Từ đầu đến cuối, Dương Lăng tâm thành chí dựng thẳng, dũng mãnh tinh tiến, phàm ngăn cản ta con đường tu chân người, giết không tha! Thái Cổ Bát Phù, Thượng Cổ Kiếm Tiên, Hồng hoang cự thú, Tiên Giới đại năng, giơ cao Thiên Ma thần, Chiến Thiên Yêu Vương, đối mặt cái này khắp Thiên Thần Phật không sợ hãi, ta mệnh tại ta không tại thiên! Tầng tầng lớp lớp đích Pháp Bảo, thần kỳ mỹ lệ đích đạo thuật, thành tiên thành Thánh đích công pháp, muôn đời bất diệt đích tất cả giáo đầu sỏ, hết thảy đều ở "Thôn Thiên" .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thôn Thiên - Tự ma chân nhân 16/12/2013
2 Chương 2 Thôn Thiên - Cướp đoạt Bảo đăng 16/12/2013
3 Chương 3 Thôn Thiên - Thăng tiên đại hội 16/12/2013
4 Chương 4 Thôn Thiên - Lừa gạt vô lý 16/12/2013
5 Chương 5 Thôn Thiên - Thiên Lý và Quyền Thế 16/12/2013
6 Chương 6 Thôn Thiên - Thần đăng chiếu ma 16/12/2013
7 Chương 7 Thôn Thiên - Luyện thể ma đan 16/12/2013
8 Chương 8 Thôn Thiên - Luyện huyết nhị trọng 16/12/2013
9 Chương 9 Thôn Thiên - Vạn quỷ phệ hồn 16/12/2013
10 Chương 10 Thôn Thiên - Huyền Minh Kỳ 16/12/2013
11 Chương 11 Thôn Thiên - Tội ác ngập trời 16/12/2013
12 Chương 12 Thôn Thiên - Truyền âm linh phù 16/12/2013
13 Chương 13 Thôn Thiên - Tử Hư Kiếm Phù 16/12/2013
14 Chương 14 Thôn Thiên - Tu tiên danh ngạch 16/12/2013
15 Chương 15 Thôn Thiên - Thái Dịch Môn 16/12/2013
16 Chương 16 Thôn Thiên - Ngoại môn đệ tử giới luật 16/12/2013
17 Chương 17 Thôn Thiên - Hộ thể linh phù 16/12/2013
18 Chương 18 Thôn Thiên - Tinh thuần Huyết Đan 16/12/2013
19 Chương 19 Thôn Thiên - Tuyệt phẩm Linh Đan 16/12/2013
20 Chương 20 Thôn Thiên - Kinh Thần Cửu Phương 16/12/2013
21 Chương 21 Thôn Thiên - Linh Lung Dược Hồ 16/12/2013
22 Chương 22 Thôn Thiên - Kế hoạch hợp tác 16/12/2013
23 Chương 23 Thôn Thiên - Huyền Âm Tuyết Liên 16/12/2013
24 Chương 24 Thôn Thiên - Ngũ hành Linh anh 16/12/2013
25 Chương 25 Thôn Thiên - Thiên cơ thiếu nữ 16/12/2013
26 Chương 26 Thôn Thiên - Bát Cực Na Di 16/12/2013
27 Chương 27 Thôn Thiên - Thiên Tà Thái Tử 16/12/2013
28 Chương 28 Thôn Thiên - Diệt tuyệt bảo phù 16/12/2013
29 Chương 29 Thôn Thiên - Vạn phương tiên đảo 16/12/2013
30 Chương 30 Thôn Thiên - Quỷ dị phù lục 16/12/2013
31 Chương 31 Thôn Thiên - Thái Bạch Động Thiên 16/12/2013
32 Chương 32 Thôn Thiên - Luyện Khí tam trọng 16/12/2013
33 Chương 33 Thôn Thiên - Huyết hải thí luyện 16/12/2013
34 Chương 34 Thôn Thiên - Nhất kích tất sát 16/12/2013
35 Chương 35 Thôn Thiên - Ngũ đại ma vương 16/12/2013
36 Chương 36 Thôn Thiên - Huyết ma kim đan 16/12/2013
37 Chương 37 Thôn Thiên - Cấm thăng nội môn 16/12/2013
38 Chương 38 Thôn Thiên - Thái cổ bát phù 16/12/2013
39 Chương 39 Thôn Thiên - Kiền Nguyên Kiếm Trận 16/12/2013
40 Chương 40 Thôn Thiên - Thanh tiêu tiên uyển 16/12/2013
41 Chương 41 Thôn Thiên - Chu Tước Song Sát 16/12/2013
42 Chương 42 Thôn Thiên - Chu tước kiếm bảng 16/12/2013
43 Chương 43 Thôn Thiên - Huyền khiếu cửa ải khó khăn 16/12/2013
44 Chương 44 Thôn Thiên - Đột phá bích chướng 16/12/2013
45 Chương 45 Thôn Thiên - Phượng hoàng niết bàn 16/12/2013
46 Chương 46 Thôn Thiên - Chân nhân Chu Hầu 16/12/2013
47 Chương 47 Thôn Thiên - Nhân tiên cực hạn 16/12/2013
48 Chương 48 Thôn Thiên - Huyền khiếu 16/12/2013
49 Chương 49 Thôn Thiên - Đại phương chân nhân 16/12/2013
50 Chương 50 Thôn Thiên - Cướp giật Kim Tàm 16/12/2013
51 Chương 51 Thôn Thiên - Lựa chọn quan trọng 16/12/2013
52 Chương 52 Thôn Thiên - Cổ Thần 16/12/2013
53 Chương 53 Thôn Thiên - Vô hình Linh Cổ 16/12/2013
54 Chương 54 Thôn Thiên - Tiên Cổ Đại Trận 16/12/2013
55 Chương 55 Thôn Thiên - Sơn cốc ác chiến 16/12/2013
56 Chương 56 Thôn Thiên - Tứ sát lục hợp 16/12/2013
57 Chương 57 Thôn Thiên - Thiên Địa Linh Thai 16/12/2013
58 Chương 58 Thôn Thiên - Vô thượng chân ma 16/12/2013
59 Chương 59 Thôn Thiên - Linh Lung thức dược 16/12/2013
60 Chương 60 Thôn Thiên - Thái Dịch Tam Bảo 16/12/2013
61 Chương 61 Thôn Thiên - Luyện hóa Cửu Long 16/12/2013
62 Chương 62 Thôn Thiên - Thái Dịch Đồng Tử 16/12/2013
63 Chương 63 Thôn Thiên - Sơ thí Đạo Kiếm 16/12/2013
64 Chương 64 Thôn Thiên - Hải để Thủy Phủ 16/12/2013
65 Chương 65 Thôn Thiên - Tiên Thiên Ngũ Hành 16/12/2013
66 Chương 66 Thôn Thiên - Lần thứ hai đến Thiên Cơ Cung 16/12/2013
67 Chương 67 Thôn Thiên - Hổ Báo Dịch! 16/12/2013
68 Chương 68 Thôn Thiên - Nhân Phương tam đan 16/12/2013
69 Chương 69 Thôn Thiên - Tuyệt phẩm Kim Đan 16/12/2013
70 Chương 70 Thôn Thiên - Vấn Thiên chặn đường 16/12/2013
71 Chương 71 Thôn Thiên - Thái Cổ Chân Nhân 16/12/2013
72 Chương 72 Thôn Thiên - Ngọc Cơ Lĩnh 16/12/2013
73 Chương 73 Thôn Thiên - Vạn Năm Tham Vương 16/12/2013
74 Chương 74 Thôn Thiên - Long Hổ Thần Đan 16/12/2013
75 Chương 75 Thôn Thiên - Huyền khiếu tứ trọng 16/12/2013
76 Chương 76 Thôn Thiên - Trận nhãn luyện thần 16/12/2013
77 Chương 77 Thôn Thiên - Ước hẹn nữa năm 16/12/2013
78 Chương 78 Thôn Thiên - Hung mãnh phản kích 16/12/2013
79 Chương 79 Thôn Thiên - Đạo Quân tặng quà 16/12/2013
80 Chương 80 Thôn Thiên - Dựa thế 16/12/2013
81 Chương 81 Thôn Thiên - Súc Địa Thành Thốn 16/12/2013
82 Chương 82 Thôn Thiên - Ngũ hành chi kim 16/12/2013
83 Chương 83 Thôn Thiên - Thái Dịch Luận Kiếm 16/12/2013
84 Chương 84 Thôn Thiên - Tiên ma đại hội 16/12/2013
85 Chương 85 Thôn Thiên - Tiên thiên thần thông 16/12/2013
86 Chương 86 Thôn Thiên - Đấu kiếm đại hội 16/12/2013
87 Chương 87 Thôn Thiên - Nhất kiếm 16/12/2013
88 Chương 88 Thôn Thiên - Phong lôi luyện hình 16/12/2013
89 Chương 89 Thôn Thiên - Kim Tàm bị khuất phục 16/12/2013
90 Chương 90 Thôn Thiên - Dao Trì Tiên Tôn 16/12/2013
91 Chương 91 Thôn Thiên - Kinh khủng tồn tại 16/12/2013
92 Chương 92 Thôn Thiên - Thượng nguyên chân phù 16/12/2013
93 Chương 93 Thôn Thiên - Diệt Tuyệt Kiếm Trận 16/12/2013
94 Chương 94 Thôn Thiên - Thiên Tà Điện 16/12/2013
95 Chương 95 Thôn Thiên - Ngũ Hành Sơn 16/12/2013
96 Chương 96 Thôn Thiên - Cửu đại đệ tử 16/12/2013
97 Chương 97 Thôn Thiên - Thất Tình Tán Nhân 16/12/2013
98 Chương 98 Thôn Thiên - Linh Cảm Tiên Tôn 16/12/2013
99 Chương 99 Thôn Thiên - Tiểu Tu Di Cung 16/12/2013
100 Chương 100 Thôn Thiên - Chân Thủy Đại Pháp 16/12/2013
101 Chương 101 Thôn Thiên - Cửu Môn Pháp Hội 16/12/2013
102 Chương 102 Thôn Thiên - Thiên Thần chỗ dựa vững chắc 16/12/2013
103 Chương 103 Thôn Thiên - Đa Bảo Đạo Quân 16/12/2013
104 Chương 104 Thôn Thiên - Âm Sơn Song Quái 16/12/2013
105 Chương 105 Thôn Thiên - Đi tới Đa Bảo Cung 16/12/2013
106 Chương 106 Thôn Thiên - Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn 16/12/2013
107 Chương 107 Thôn Thiên - Hắc Thủy Lão Tổ 16/12/2013
108 Chương 108 Thôn Thiên - Xích Diễm Ma Công 16/12/2013
109 Chương 109 Thôn Thiên - Xích Tinh Tử 16/12/2013
110 Chương 110 Thôn Thiên - Chân Nhân thân thể 16/12/2013
111 Chương 111 Thôn Thiên - Thiên Hành Kiếm Trận 16/12/2013
112 Chương 112 Thôn Thiên - Tái ngộ song quái 16/12/2013
113 Chương 113 Thôn Thiên - Tiên Hạnh Đại Hội 16/12/2013
114 Chương 114 Thôn Thiên - Bích Nhãn Ma Quân 16/12/2013
115 Chương 115 Thôn Thiên - Kết thành Nguyên Đan 16/12/2013
116 Chương 116 Thôn Thiên - Kiếm chém Đạo Quân 16/12/2013
117 Chương 117 Thôn Thiên - Phong Hoa Uyển 16/12/2013
118 Chương 118 Thôn Thiên - Diệu Hóa Đan 16/12/2013
119 Chương 119 Thôn Thiên - Thái Dịch Động Thiên 16/12/2013
120 Chương 120 Thôn Thiên - Ngũ Hành Hồ Lô 16/12/2013
121 Chương 121 Thôn Thiên - Đông Hải Đạo Quân 16/12/2013
122 Chương 122 Thôn Thiên - Cửu Dương Tàn Bi 16/12/2013
123 Chương 123 Thôn Thiên - Nguyên Thần Lăng Trì 16/12/2013
124 Chương 124 Thôn Thiên - Thanh Sương Tiên Kiếm 16/12/2013
125 Chương 125 Thôn Thiên - Cuồng Phong Đạo Nhân 16/12/2013
126 Chương 126 Thôn Thiên - Tam Đại Linh Ma 16/12/2013
127 Chương 127 Thôn Thiên - Thiên Cơ Biến Cố 16/12/2013
128 Chương 128 Thôn Thiên - Bản Mạng Pháp Trận 16/12/2013
129 Chương 129 Thôn Thiên - Hà Đồ 16/12/2013
130 Chương 130 Thôn Thiên - Nhất Nguyên Đại Kiếp 16/12/2013
131 Chương 131 Thôn Thiên - Chân Nguyên Lực 16/12/2013
132 Chương 132 Thôn Thiên - Chưởng Giáo Tặng Bảo 16/12/2013
133 Chương 133 Thôn Thiên - Hình Thiên Thuẫn 16/12/2013
134 Chương 134 Thôn Thiên - Cử Đỉnh 16/12/2013
135 Chương 135 Thôn Thiên - Phá Trận 16/12/2013
136 Chương 136 Thôn Thiên - Thiên Can Kiếm Trận 16/12/2013
137 Chương 137 Thôn Thiên - Tinh Quang Câu Thần Phù 16/12/2013
138 Chương 138 Thôn Thiên - Minh Vương Chuy 16/12/2013
139 Chương 139 Thôn Thiên - Tỏa Hình Thuật 16/12/2013
140 Chương 140 Thôn Thiên - Thiên Huyễn Pháp Bảo 16/12/2013
141 Chương 141 Thôn Thiên - Bồ Đề Đạo Nhân 16/12/2013
142 Chương 142 Thôn Thiên - Trảm Xà 16/12/2013
143 Chương 143 Thôn Thiên - Thiên Xạ Quyết 16/12/2013
144 Chương 144 Thôn Thiên - Tham Lang Cung 16/12/2013
145 Chương 145 Thôn Thiên - Chém Giết Cừu Địch 16/12/2013
146 Chương 146 Thôn Thiên - Mật Ma Tông 16/12/2013
147 Chương 147 Thôn Thiên - Thần Ma Bí Nhai 16/12/2013
148 Chương 148 Thôn Thiên - Tứ Đại Đạo Tôn 16/12/2013
149 Chương 149 Thôn Thiên - Ma Thần Châu Hình 16/12/2013
150 Chương 150 Thôn Thiên - Hỗn Chiến 16/12/2013
151 Chương 151 Thôn Thiên - Ma Thần Độn 16/12/2013
152 Chương 152 Thôn Thiên - Phất Nhanh 16/12/2013
153 Chương 153 Thôn Thiên - Bỉ Ngạn Hài 16/12/2013
154 Chương 154 Thôn Thiên - Đại Giác Ngộ 16/12/2013
155 Chương 155 Thôn Thiên - Di Sơn Đảo Hải 16/12/2013
156 Chương 156 Thôn Thiên - Đại La Huyền Khí 16/12/2013
157 Chương 157 Thôn Thiên - Chấp Lệnh Đại Sư Huynh 16/12/2013
158 Chương 158 Thôn Thiên - Hành Trình Chinh Phạt 16/12/2013
159 Chương 159 Thôn Thiên - Máu Tanh Tranh Đoạt 16/12/2013
160 Chương 160 Thôn Thiên - Tâm Ma Kết Giới 16/12/2013
161 Chương 161 Thôn Thiên - Mượn Đao Giết Người 16/12/2013
162 Chương 162 Thôn Thiên - Thiếu Niên Kì Dị 16/12/2013
163 Chương 163 Thôn Thiên - Nhân Đầu Dưới Địa Động 16/12/2013
164 Chương 164 Thôn Thiên - Xích Luyện Tiên Tử 16/12/2013
165 Chương 165 Thôn Thiên - Vô Lượng Trần Sa Giới 16/12/2013
166 Chương 166 Thôn Thiên - Tu Di Thế Giới 16/12/2013
167 Chương 167 Thôn Thiên - Kim Chuyên Cô Nãi Nãi 16/12/2013
168 Chương 168 Thôn Thiên - Tà Phật Truyền Nhân 16/12/2013
169 Chương 169 Thôn Thiên - Thiên Quỷ 16/12/2013
170 Chương 170 Thôn Thiên - Luyện Thần Tiến Nhanh 16/12/2013
171 Chương 171 Thôn Thiên - Lục Tiên Phù 16/12/2013
172 Chương 172 Thôn Thiên - Trở Về 16/12/2013
173 Chương 173 Thôn Thiên - Vạn Tà Thiên Nhai 16/12/2013
174 Chương 174 Thôn Thiên - Ngũ Đại Chân Ma 16/12/2013
175 Chương 175 Thôn Thiên - Phược Thần 16/12/2013
176 Chương 176 Thôn Thiên - Thiên Xạ Cung 16/12/2013
177 Chương 177 Thôn Thiên - Đại Nguy Cơ 16/12/2013
178 Chương 178 Thôn Thiên - Thân Hãm Vô Hồi Bích 16/12/2013
179 Chương 179 Thôn Thiên - Chúng Sinh Luân 16/12/2013
180 Chương 180 Thôn Thiên - Chí Tôn Đại Nguyện 16/12/2013
181 Chương 181 Thôn Thiên - Đền Thờ 16/12/2013
182 Chương 182 Thôn Thiên - Huyền Mộng Đại Trạch 16/12/2013
183 Chương 183 Thôn Thiên - Ngọc Kiều Kiều 16/12/2013
184 Chương 184 Thôn Thiên - Chiêu Thân Đại Hội 16/12/2013
185 Chương 185 Thôn Thiên - Nhân Hoàng Ấn 16/12/2013
186 Chương 186 Thôn Thiên - Âm Mưu 16/12/2013
187 Chương 187 Thôn Thiên - Cửu Dương Luyện Thần Phiên 16/12/2013
188 Chương 188 Thôn Thiên - Duyên Định Tam Sinh 16/12/2013
189 Chương 189 Thôn Thiên - Thiên Hành Đại Trận 16/12/2013
190 Chương 190 Thôn Thiên - Hóa Huyết Ma Đao 16/12/2013
191 Chương 191 Thôn Thiên - Huyết Ảnh Chú Linh 16/12/2013
192 Chương 192 Thôn Thiên - Đại Khiên Dẫn Thuật 16/12/2013
193 Chương 193 Thôn Thiên - Thập Cửu Thái Tử 16/12/2013
194 Chương 194 Thôn Thiên - Cự Ma 16/12/2013
195 Chương 195 Thôn Thiên - Diễm Thi 16/12/2013
196 Chương 196 Thôn Thiên - Minh Linh Đạo Nhân 16/12/2013
197 Chương 197 Thôn Thiên - Tuần Long 16/12/2013
198 Chương 198 Thôn Thiên - Thiên Ngoại Thiên 16/12/2013
199 Chương 199 Thôn Thiên - Kim , Mộc Linh Anh 16/12/2013
200 Chương 200 Thôn Thiên - Hình Thiên Chú 16/12/2013
201 Chương 201 Thôn Thiên - Tham Kim Phi Liêm 16/12/2013
202 Chương 202 Thôn Thiên - Thái Thủy Chi Khí 16/12/2013
203 Chương 203 Thôn Thiên - Vô Tâm Tiên Tử 16/12/2013
204 Chương 204 Thôn Thiên - Chân Cương Đạo Quân 16/12/2013
205 Chương 205 Thôn Thiên - Tối Hậu Mười Người 16/12/2013
206 Chương 206 Thôn Thiên - Thiên Bi 16/12/2013
207 Chương 207 Thôn Thiên - Thần Bí Văn Tự 16/12/2013
208 Chương 208 Thôn Thiên - Mỹ Nhân Kế 16/12/2013
209 Chương 209 Thôn Thiên - Nhất Kiếm Tây Lai 16/12/2013
210 Chương 210 Thôn Thiên - Tam Trọng Chân Lực 16/12/2013
211 Chương 211 Thôn Thiên - Nhuận Vật Quyết 16/12/2013
212 Chương 212 Thôn Thiên - Ất Mộc Thần Thủy 16/12/2013
213 Chương 213 Thôn Thiên - Thần Anh Quả 16/12/2013
214 Chương 214 Thôn Thiên - Kết Thành Kim Đan 16/12/2013
215 Chương 215 Thôn Thiên - Địa Ngưng Kiếm Trận 16/12/2013
216 Chương 216 Thôn Thiên - Trung Sơn Thầy Số 16/12/2013
217 Chương 217 Thôn Thiên - Phú Quý 16/12/2013
218 Chương 218 Thôn Thiên - Đỗ Tiên 16/12/2013
219 Chương 219 Thôn Thiên - Nhất Căn Thủ Chỉ 16/12/2013
220 Chương 220 Thôn Thiên - Thiên Phẩm Kim Đan 16/12/2013
221 Chương 221 Thôn Thiên - Cửu Phẩm Linh Đài 16/12/2013
222 Chương 222 Thôn Thiên - Thu Đồ Đệ Thiên Nhân 16/12/2013
223 Chương 223 Thôn Thiên - Thần Thông Tiên Đan 16/12/2013
224 Chương 224 Thôn Thiên - Vũ Phủ Hình Thiên 16/12/2013
225 Chương 225 Thôn Thiên - Bạch Thạch Đạo Quân 16/12/2013
226 Chương 226 Thôn Thiên - Quy Hoạch 16/12/2013
227 Chương 227 Thôn Thiên - Tỏa Hình 16/12/2013
228 Chương 228 Thôn Thiên - Thái Dịch Tuệ Đan 16/12/2013
229 Chương 229 Thôn Thiên - Thôn Phệ Phá Diệt Trận 16/12/2013
230 Chương 230 Thôn Thiên - Tự Tại Vĩnh Hằng 16/12/2013
231 Chương 231 Thôn Thiên - Trừu Hồn Luyện Phách 16/12/2013
232 Chương 232 Thôn Thiên - Huyết Hải Kiếm Phủ 16/12/2013
233 Chương 233 Thôn Thiên - Bách Chiến Sát Thể 16/12/2013
234 Chương 234 Thôn Thiên - Đại Trùng Sát 16/12/2013
235 Chương 235 Thôn Thiên - Bích Huyết Ma Thần 16/12/2013
236 Chương 236 Thôn Thiên - Chủ Trì Đạo Tràng 16/12/2013
237 Chương 237 Thôn Thiên - Thạch Long Thạch Phượng 16/12/2013
238 Chương 238 Thôn Thiên - Đại Nguyệt Hoàng Tộc 16/12/2013
239 Chương 239 Thôn Thiên - Đánh tới cửa 16/12/2013
240 Chương 240 Thôn Thiên - Bạch Liên Thành Đan 16/12/2013
241 Chương 241 Thôn Thiên - Thông Thiên Nguyên Thần 16/12/2013
242 Chương 242 Thôn Thiên - Đi Tới Trung Nguyên Châu 16/12/2013
243 Chương 243 Thôn Thiên - Diệu Ngộ Thiên Sư 16/12/2013
244 Chương 244 Thôn Thiên - Huyết Tổ 16/12/2013
245 Chương 245 Thôn Thiên - Chân Khí Chiến Chân Cương 16/12/2013
246 Chương 246 Thôn Thiên - Thiên Sát Kiếm Thể 16/12/2013
247 Chương 247 Thôn Thiên - Kinh Thiên Kiếm Thể 16/12/2013
248 Chương 248 Thôn Thiên - Quỷ Vương Bôi 16/12/2013
249 Chương 249 Thôn Thiên - Chín Cái Ngọc Diệp 16/12/2013
250 Chương 250 Thôn Thiên - Ước Đấu Kim Huyền Bạch 16/12/2013
251 Chương 251 Thôn Thiên - Thất Thiếu Gia 16/12/2013
252 Chương 252 Thôn Thiên - Vạn Kiếm Phân Thân 16/12/2013
253 Chương 253 Thôn Thiên - Ngọc Ky Phu Nhân 16/12/2013
254 Chương 254 Thôn Thiên - Ám Toán Tiên Tôn 16/12/2013
255 Chương 255 Thôn Thiên - Trảm Lạc Phân Thân 16/12/2013
256 Chương 256 Thôn Thiên - Đại Đấu Pháp 16/12/2013
257 Chương 257 Thôn Thiên - Đạo Thuật 16/12/2013
258 Chương 258 Thôn Thiên - Sát Uy Tiên Kiếm 16/12/2013
259 Chương 259 Thôn Thiên - Thiên Tuyệt Bí Ẩn 16/12/2013
260 Chương 260 Thôn Thiên - Bắt Ma Thần 16/12/2013
261 Chương 261 Thôn Thiên - Cửu Thiên Thập Địa 16/12/2013
262 Chương 262 Thôn Thiên - Chân Nhân Huyết Mạch 16/12/2013
263 Chương 263 Thôn Thiên - Thánh Thai Đế Tà 16/12/2013
264 Chương 264 Thôn Thiên - Tìm Kiếm Cung Điện 16/12/2013
265 Chương 265 Thôn Thiên - Đăng Thiên Thê 16/12/2013
266 Chương 266 Thôn Thiên - Ngũ Đại Chân Cốc 16/12/2013
267 Chương 267 Thôn Thiên - Không Vui Vẻ (1) 16/12/2013
268 Chương 268 Thôn Thiên - Dung Hợp Thần Thông 16/12/2013
269 Chương 269 Thôn Thiên - Bách Thảo Viên 16/12/2013
270 Chương 270 Thôn Thiên - Đại Lượng Thái Dược 16/12/2013
271 Chương 271 Thôn Thiên - Thần Nông Tiên 16/12/2013
272 Chương 272 Thôn Thiên - Thanh Đế Kinh 16/12/2013
273 Chương 273 Thôn Thiên - Đại Hóa Thần Quyết 16/12/2013
274 Chương 274 Thôn Thiên - Đại Phách 16/12/2013
275 Chương 275 Thôn Thiên - Lệ Phách Giới 16/12/2013
276 Chương 276 Thôn Thiên - Kim Phẩm Linh Bài 16/12/2013
277 Chương 277 Thôn Thiên - Kinh khủng thôn phệ 16/12/2013
278 Chương 278 Thôn Thiên - Dao Trì Tiên Đào 16/12/2013
279 Chương 279 Thôn Thiên - Dao Trì Hái Thuốc 16/12/2013
280 Chương 280 Thôn Thiên - Luyện Chế Địa Phương 16/12/2013
281 Chương 281 Thôn Thiên - Thiên Nhất Thần Đan 16/12/2013
282 Chương 282 Thôn Thiên - Đại Diễm Đan 16/12/2013
283 Chương 283 Thôn Thiên - Song Tháp 16/12/2013
284 Chương 284 Thôn Thiên - Thân Phân Khí Phận 16/12/2013
285 Chương 285 Thôn Thiên - Gặp Lại 16/12/2013
286 Chương 286 Thôn Thiên - Thái Dịch Thần Quân 16/12/2013
287 Chương 287 Thôn Thiên - Phong Lôi Chi Thể 16/12/2013
288 Chương 288 Thôn Thiên - Đại Diễm Thiên Quang 16/12/2013
289 Chương 289 Thôn Thiên - Oan Gia Ngõ Hẹp 16/12/2013
290 Chương 290 Thôn Thiên - Chân Thánh Phật Sư 16/12/2013
291 Chương 291 Thôn Thiên - Huyết Thất Lang 16/12/2013
292 Chương 292 Thôn Thiên - Huyết Hà Sát Quang 16/12/2013
293 Chương 293 Thôn Thiên - Quyền đầu tranh tiên 16/12/2013
294 Chương 294 Thôn Thiên - Xông qua ba ải 16/12/2013
295 Chương 295 Thôn Thiên - Bạch Kiếm Phong 16/12/2013
296 Chương 296 Thôn Thiên - Hàng Ma Ấn 16/12/2013
297 Chương 297 Thôn Thiên - Mãnh chí hàn địch đảm 16/12/2013
298 Chương 298 Thôn Thiên - Thiên Vị trưởng lão 16/12/2013
299 Chương 299 Thôn Thiên - Hội nghị 16/12/2013
300 Chương 300 Thôn Thiên - Bạch Trường Khốc 16/12/2013
301 Chương 301 Thôn Thiên - Bao Viễn 16/12/2013
302 Chương 302 Thôn Thiên - Long trời lở đất 16/12/2013
303 Chương 303 Thôn Thiên - Thuần Dương Đỉnh 16/12/2013
304 Chương 304 Thôn Thiên - Phong Thiên 16/12/2013
305 Chương 305 Thôn Thiên - Cực ám vực sâu 16/12/2013
306 Chương 306 Thôn Thiên - Tru sát Trầm Nam Khê 16/12/2013
307 Chương 307 Thôn Thiên - Linh Châu Ma giới 16/12/2013
308 Chương 308 Thôn Thiên - Thiên Cực Đại Thánh 16/12/2013
309 Chương 309 Thôn Thiên - Nữ Oa tạo người 16/12/2013
310 Chương 310 Thôn Thiên - Thiên Cực nói chuyện Thái Cổ 16/12/2013
311 Chương 311 Thôn Thiên - Bạch Cốt Sát Trận 16/12/2013
312 Chương 312 Thôn Thiên - Thu phục Kim Thiềm 16/12/2013
313 Chương 313 Thôn Thiên - Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 16/12/2013
314 Chương 314 Thôn Thiên - Ma Da Chân Đảm 16/12/2013
315 Chương 315 Thôn Thiên - Thiên Nhãn Ma Thần 16/12/2013
316 Chương 316 Thôn Thiên - Đệ nhị tiên giới 16/12/2013
317 Chương 317 Thôn Thiên - Linh Đài tiểu thế giới 16/12/2013
318 Chương 318 Thôn Thiên - Đại luyện đan dược 16/12/2013
319 Chương 319 Thôn Thiên - Đại Triệu Hoán Thuật 16/12/2013
320 Chương 320 Thôn Thiên - Vạn Kiếm khí phách 16/12/2013
321 Chương 321 Thôn Thiên - Lôi Viên 16/12/2013
322 Chương 322 Thôn Thiên - Cây cổ quái 16/12/2013
323 Chương 323 Thôn Thiên - Bắc Hải 16/12/2013
324 Chương 324 Thôn Thiên - Bất diệt thần thể 16/12/2013
325 Chương 325 Thôn Thiên - Vô Gian luyện ngục 16/12/2013
326 Chương 326 Thôn Thiên - Thẩm Phán Chi Thung 16/12/2013
327 Chương 327 Thôn Thiên - Cửu Dương Tổ Sư 16/12/2013
328 Chương 328 Thôn Thiên - Kích phát thần dẫn 16/12/2013
329 Chương 329 Thôn Thiên - Tầm bảo sứ giả 16/12/2013
330 Chương 330 Thôn Thiên - Minh Nguyệt Cung 16/12/2013
331 Chương 331 Thôn Thiên - Hồng Bạch Song Tiên 16/12/2013
332 Chương 332 Thôn Thiên - Huyết Nhất Lang 16/12/2013
333 Chương 333 Thôn Thiên - Hóa Mệnh Huyết Liên 16/12/2013
334 Chương 334 Thôn Thiên - Đạo Lực Châu 16/12/2013
335 Chương 335 Thôn Thiên - Sắc phong Thánh Ma 16/12/2013
336 Chương 336 Thôn Thiên - Chu Ưng 16/12/2013
337 Chương 337 Thôn Thiên - Chu Ly Chân Hỏa 16/12/2013
338 Chương 338 Thôn Thiên - Ô Trọc Chi Hải 16/12/2013
339 Chương 339 Thôn Thiên - Nại Hà Kiều 16/12/2013
340 Chương 340 Thôn Thiên - Cửu Dương Tháp 16/12/2013
341 Chương 341 Thôn Thiên - Tiềm tu 16/12/2013
342 Chương 342 Thôn Thiên - Thanh Tân Viên 16/12/2013
343 Chương 343 Thôn Thiên - Hợp Tung Thuật 16/12/2013
344 Chương 344 Thôn Thiên - Toàn Chân Quán lập uy 16/12/2013
345 Chương 345 Thôn Thiên - Thanh khâu 16/12/2013
346 Chương 346 Thôn Thiên - Luyện kiếm thành ti 16/12/2013
347 Chương 347 Thôn Thiên - Hồng Trần Sơn Trang 16/12/2013
348 Chương 348 Thôn Thiên - Hợp Hoan Cốc 16/12/2013
349 Chương 349 Thôn Thiên - Mục tiêu La Bàn 16/12/2013
350 Chương 350 Thôn Thiên - Thập ngũ trọng chân lực 16/12/2013
351 Chương 351 Thôn Thiên - Tử Điện giận dữ 16/12/2013
352 Chương 352 Thôn Thiên - Tâm ma 16/12/2013
353 Chương 353 Thôn Thiên - Tự Ma Tổ Sư 16/12/2013
354 Chương 354 Thôn Thiên - Diệp Hoàn Chân kết đan 16/12/2013
355 Chương 355 Thôn Thiên - Thiên Nguyên đại trận 16/12/2013
356 Chương 356 Thôn Thiên - Chuẩn bị trước chiến tranh 16/12/2013
357 Chương 357 Thôn Thiên - Đạo Quả 16/12/2013
358 Chương 358 Thôn Thiên - Sinh Tử Giới 16/12/2013
359 Chương 359 Thôn Thiên - Thần Kinh Thiên chết 16/12/2013
360 Chương 360 Thôn Thiên - Từng bước áp sát 16/12/2013
361 Chương 361 Thôn Thiên - Lựa chọn bất đắc dĩ 16/12/2013
362 Chương 362 Thôn Thiên - Thiên Các Nhất Phương 16/12/2013
363 Chương 363 Thôn Thiên - Phương pháp tu tốc hành 16/12/2013
364 Chương 364 Thôn Thiên - Pháp Sư 16/12/2013
365 Chương 365 Thôn Thiên - Lưỡng đại đệ tử 16/12/2013
366 Chương 366 Thôn Thiên - Vô Tướng Kim Tri 16/12/2013
367 Chương 367 Thôn Thiên - Lôi Âm Tự 16/12/2013
368 Chương 368 Thôn Thiên - Thái Cổ Kiếm Tiên 16/12/2013
369 Chương 369 Thôn Thiên - Năm nghìn đấu 16/12/2013
370 Chương 370 Thôn Thiên - Thái Cổ chân văn 16/12/2013
371 Chương 371 Thôn Thiên - Vô Cực nguyên mộc 16/12/2013
372 Chương 372 Thôn Thiên - Vô Cực nguyên mộc (tiếp) 16/12/2013
373 Chương 373 Thôn Thiên - Ma Thần liên minh 16/12/2013
374 Chương 374 Thôn Thiên - Liên hoàn kế 16/12/2013
375 Chương 375 Thôn Thiên - Vô Tướng Quả 16/12/2013
376 Chương 376 Thôn Thiên - Tru Thần Hoàn 16/12/2013
377 Chương 377 Thôn Thiên - Nhân Hoàng Ấn xuất hiện 16/12/2013
378 Chương 378 Thôn Thiên - Thiên biến vạn hóa 16/12/2013
379 Chương 379 Thôn Thiên - Tứ Hải Các 16/12/2013
380 Chương 380 Thôn Thiên - Thất Sát Kim Chuyên 16/12/2013
381 Chương 381 Thôn Thiên - Niết Bàn Tâm Đăng 16/12/2013
382 Chương 382 Thôn Thiên - Cửu Long Bào 16/12/2013
383 Chương 383 Thôn Thiên - Kim Chuyên ngã xuống 16/12/2013
384 Chương 384 Thôn Thiên - Diệt Thế Chi Nhận 16/12/2013
385 Chương 385 Thôn Thiên - Thanh Trúc Uyển 16/12/2013
386 Chương 386 Thôn Thiên - Nhiệm vụ tuyên truyền 16/12/2013
387 Chương 387 Thôn Thiên - Cửu Tiêu Các 16/12/2013
388 Chương 388 Thôn Thiên - Lục Tình Tình 16/12/2013
389 Chương 389 Thôn Thiên - Chân truyền trai 16/12/2013
390 Chương 390 Thôn Thiên - Biết cách làm giàu 16/12/2013
391 Chương 391 Thôn Thiên - Diệu Ứng Chân Mộc 16/12/2013
392 Chương 392 Thôn Thiên - Bàn Cổ 16/12/2013
393 Chương 393 Thôn Thiên - Thương Mang thế giới 16/12/2013
394 Chương 394 Thôn Thiên - Thiên nô 16/12/2013
395 Chương 395 Thôn Thiên - Di Quang Đồ 16/12/2013
396 Chương 396 Thôn Thiên - Thanh Minh Động 16/12/2013
397 Chương 397 Thôn Thiên - Huyền Thiên Yêu Thánh 16/12/2013
398 Chương 398 Thôn Thiên - Đạo lực mai một 16/12/2013
399 Chương 399 Thôn Thiên - Linh Lung biến hóa 16/12/2013
400 Chương 400 Thôn Thiên - Bách Hoa Đảo 16/12/2013
401 Chương 401 Thôn Thiên - Cực Sát đạo binh 16/12/2013
402 Chương 402 Thôn Thiên - Giận dữ sát nhân 16/12/2013
403 Chương 403 Thôn Thiên - Thiên Phù.(1) 16/12/2013
404 Chương 404 Thôn Thiên - Thiên Phù.(2) 16/12/2013
405 Chương 405 Thôn Thiên - Thiên Phù ác chiến 16/12/2013
406 Chương 406 Thôn Thiên - Kết thành Pháp Đan 16/12/2013
407 Chương 407 Thôn Thiên - Vô Trần vong tình 16/12/2013
408 Chương 408 Thôn Thiên - Năm trăm bảy mươi ức 16/12/2013
409 Chương 409 Thôn Thiên - Tuần tra sứ giả 16/12/2013
410 Chương 410 Thôn Thiên - Thái Huyền Môn đại thủ bút 16/12/2013
411 Chương 411 Thôn Thiên - Cướp đoạt Bình Cổ Phường 16/12/2013
412 Chương 412 Thôn Thiên - Tẩy Hồn Thuật 16/12/2013
413 Chương 413 Thôn Thiên - Đại tuần phù bài 16/12/2013
414 Chương 414 Thôn Thiên - Tinh Hà Đạo Tôn 16/12/2013
415 Chương 415 Thôn Thiên - Tinh Linh ký sinh 16/12/2013
416 Chương 416 Thôn Thiên - Tử Vong Tuyệt Địa 16/12/2013
417 Chương 417 Thôn Thiên - Một lời thành sấm 16/12/2013
418 Chương 418 Thôn Thiên - Tư Vực 16/12/2013
420 Chương 420 Thôn Thiên - Vô Đề 16/12/2013
421 Chương 421 Thôn Thiên - Nhân Khí Hợp Nhất 16/12/2013
422 Chương 422 Thôn Thiên - Thanh Sương nhận chủ 16/12/2013
423 Chương 423 Thôn Thiên - Thu hoạch ngoài ý muốn 16/12/2013
424 Chương 424 Thôn Thiên - Thái Huyền Lão Tổ 16/12/2013
425 Chương 425 Thôn Thiên - Niết Bàn 16/12/2013
426 Chương 426 Thôn Thiên - Đất hoang giảng đạo 16/12/2013
427 Chương 427 Thôn Thiên - Bảo bảo báo thù 16/12/2013
428 Chương 428 Thôn Thiên - Tranh đoạt Trấn Nguyên Thiên Phủ 16/12/2013
429 Chương 429 Thôn Thiên - Cửu Tiêu 16/12/2013
430 Chương 430 Thôn Thiên - An toàn thông đạo 16/12/2013
431 Chương 431 Thôn Thiên - Thiên Nguyên vạn pháp 16/12/2013
432 Chương 432 Thôn Thiên - Tiên Tôn giết chóc 16/12/2013
433 Chương 433 Thôn Thiên - Phục Hy Trúc Thiên Thê 16/12/2013
434 Chương 434 Thôn Thiên - Trường Sinh Đại Đế 16/12/2013
435 Chương 435 Thôn Thiên - Ngọc Dung mở linh đài 16/12/2013
436 Chương 436 Thôn Thiên - Hoang dã hải vực 16/12/2013
437 Chương 437 Thôn Thiên - Thần Quy 16/12/2013
438 Chương 438 Thôn Thiên - Phục Ba Đại Vương 16/12/2013
439 Chương 439 Thôn Thiên - Sinh Tử Luân 16/12/2013
440 Chương 440 Thôn Thiên - Đấu độc 16/12/2013
441 Chương 441 Thôn Thiên - Ba phương hỗn chiến 16/12/2013
442 Chương 442 Thôn Thiên - Di Hoa Tiếp Mộc 16/12/2013
443 Chương 443 Thôn Thiên - Long Cung 16/12/2013
444 Chương 444 Thôn Thiên - Chân Binh Động 16/12/2013
445 Chương 445 Thôn Thiên - Tây Hải Long Đình 16/12/2013
446 Chương 446 Thôn Thiên - Hắc Kỳ Lân 16/12/2013
447 Chương 447 Thôn Thiên - Niết Bàn Chi Tiến 16/12/2013
448 Chương 448 Thôn Thiên - Một mũi tên phá vạn pháp 16/12/2013
449 Chương 449 Thôn Thiên - Thần Tiêu Cảnh 16/12/2013
450 Chương 450 Thôn Thiên - Tìm được chân dược 16/12/2013
451 Chương 451 Thôn Thiên - Một kiếm kinh hồn 16/12/2013
452 Chương 452 Thôn Thiên - Tinh linh xuất thế 16/12/2013
453 Chương 453 Thôn Thiên - Hồ Công 16/12/2013
454 Chương 454 Thôn Thiên - Quần Tiên Hội 16/12/2013
455 Chương 455 Thôn Thiên - Bát Quái Tâm Ý Kiếm 16/12/2013
456 Chương 456 Thôn Thiên - Vô Sinh Đạo Chủng 16/12/2013
457 Chương 457 Thôn Thiên - Minh Nguyệt 16/12/2013
458 Chương 458 Thôn Thiên - Chuyện xưa 16/12/2013
459 Chương 459 Thôn Thiên - Thái Cực Thuần Dương Đỉnh 16/12/2013
460 Chương 460 Thôn Thiên - Bất Tử Huyền Cương 16/12/2013
461 Chương 461 Thôn Thiên - Thái Dịch Môn ôn chuyện 16/12/2013
462 Chương 462 Thôn Thiên - Mười hai hóa thân 16/12/2013
463 Chương 463 Thôn Thiên - Roi quất Đạo Tôn 16/12/2013
464 Chương 464 Thôn Thiên - Nhập quan trảm niệm 16/12/2013
465 Chương 465 Thôn Thiên - Thiên Diễm Hoàn 16/12/2013
466 Chương 466 Thôn Thiên - Tây Hải Tam Tiên 16/12/2013
467 Chương 467 Thôn Thiên - Một ức yêu binh 16/12/2013
468 Chương 468 Thôn Thiên - Hỗn Loạn Châu 16/12/2013
469 Chương 469 Thôn Thiên - Kết Pháp Thai 16/12/2013
470 Chương 470 Thôn Thiên - Linh Huyết Ma Thần 16/12/2013
471 Chương 471 Thôn Thiên - Huyết Hải linh thai 16/12/2013
472 Chương 472 Thôn Thiên - Trảm Tiên Phi Đao 16/12/2013
473 Chương 473 Thôn Thiên - Vô Lượng Linh Sa 16/12/2013
474 Chương 474 Thôn Thiên - Huyết Tu Văn 16/12/2013
475 Chương 475 Thôn Thiên - Lưỡng Cực Từ Quang 16/12/2013
476 Chương 476 Thôn Thiên - Kim Luân Tự 16/12/2013
477 Chương 477 Thôn Thiên - Tam Thanh Đại Thế Giới 16/12/2013
478 Chương 478 Thôn Thiên - Tứ đại Yêu Thánh 16/12/2013
479 Chương 479 Thôn Thiên - Thiên Phù Môn 16/12/2013
480 Chương 480 Thôn Thiên - Phương Bạch Y 16/12/2013
481 Chương 481 Thôn Thiên - Linh đài chi kiếm 16/12/2013
482 Chương 482 Thôn Thiên - Thất Tinh phù loại 16/12/2013
483 Chương 483 Thôn Thiên - Chân binh xuất thế 16/12/2013
484 Chương 484 Thôn Thiên - Ban thưởng 16/12/2013
485 Chương 485 Thôn Thiên - Diệt Tuyệt Tiên Tôn 16/12/2013
486 Chương 486 Thôn Thiên - A La Hán quả vị 16/12/2013
487 Chương 487 Thôn Thiên - Vô Để Động 16/12/2013
488 Chương 488 Thôn Thiên - Hắc tinh 16/12/2013
489 Chương 489 Thôn Thiên - Kỳ Tiên 16/12/2013
490 Chương 490 Thôn Thiên - Vạn Pháp Môn 16/12/2013
491 Chương 491 Thôn Thiên - Liên hoàn đổ cục 16/12/2013
492 Chương 492 Thôn Thiên - Vạn Pháp Thiên Cung 16/12/2013
493 Chương 493 Thôn Thiên - Kim Súng 16/12/2013
494 Chương 494 Thôn Thiên - Nhất Bộ Đăng Thiên 16/12/2013
495 Chương 495 Thôn Thiên - Khương Thượng 16/12/2013
496 Chương 496 Thôn Thiên - Phiên Thiên Ấn bạo phát 16/12/2013
497 Chương 497 Thôn Thiên - Hỗn Nguyên Đại Thế 16/12/2013
498 Chương 498 Thôn Thiên - Hoạ từ trong nhà 16/12/2013
499 Chương 499 Thôn Thiên - Hỗn Nguyên đại đạo 16/12/2013
500 Chương 500 Thôn Thiên - Kế trong kế 16/12/2013
501 Chương 501 Thôn Thiên - Ngoài ý liệu 16/12/2013
502 Chương 502 Thôn Thiên - Thanh lý môn hộ 16/12/2013
503 Chương 503 Thôn Thiên - Thần Quy chuyển thế 16/12/2013
504 Chương 504 Thôn Thiên - Thập Nhị Ngọc Sách 16/12/2013
505 Chương 505 Thôn Thiên - Kế hoạch chém giết 16/12/2013
506 Chương 506 Thôn Thiên - Kinh động Bàn Cổ Giới 16/12/2013
507 Chương 507 Thôn Thiên - Nắm trong tay thang trời 16/12/2013
508 Chương 508 Thôn Thiên - Thất Tinh đại trận 16/12/2013
509 Chương 509 Thôn Thiên - Thiên Ngoại Thiên thế giới 16/12/2013
510 Chương 510 Thôn Thiên - Thất Tinh Bổng 16/12/2013
511 Chương 511 Thôn Thiên - Tuyệt Tiên Trận 16/12/2013
512 Chương 512 Thôn Thiên - Sát thần khôi lỗi 16/12/2013
513 Chương 513 Thôn Thiên - Hỗn loạn 16/12/2013
514 Chương 514 Thôn Thiên - Kim Tàm, ngũ đại Ma Thần hóa hình 16/12/2013
515 Chương 515 Thôn Thiên - Tứ đại hộ pháp 16/12/2013
516 Chương 516 Thôn Thiên - Quyền Chưởng Giáo 16/12/2013
517 Chương 517 Thôn Thiên - Đảm nhiệm trưởng lão 16/12/2013
518 Chương 518 Thôn Thiên - Thái Huyền xuất kích 16/12/2013
519 Chương 519 Thôn Thiên - Tiên Cơ Pháo 16/12/2013
520 Chương 520 Thôn Thiên - Hoàng tước ở phía sau 16/12/2013
521 Chương 521 Thôn Thiên - Cướp sạch Thái Huyền Môn 16/12/2013
522 Chương 522 Thôn Thiên - Ngọc phẩm linh đài 16/12/2013
523 Chương 523 Thôn Thiên - Tái nhập U Minh 16/12/2013
524 Chương 524 Thôn Thiên - Mẹ con gặp lại 16/12/2013
525 Chương 525 Thôn Thiên - Thiên Xạ cửu thức 16/12/2013
526 Chương 526 Thôn Thiên - Ai chìm ai nổi 16/12/2013
527 Chương 527 Thôn Thiên - Bàn ti thánh điện 16/12/2013
528 Chương 528 Thôn Thiên - Chúc Dung Kỳ 16/12/2013
529 Chương 529 Thôn Thiên - Đại Cửu Châu 16/12/2013
530 Chương 530 Thôn Thiên - Ngũ Hành đạo binh 16/12/2013
531 Chương 531 Thôn Thiên - Hương Nhị mỹ nhân 16/12/2013
532 Chương 532 Thôn Thiên - Thái Hư Môn kỳ tài 16/12/2013
533 Chương 533 Thôn Thiên - Khí linh Thất Tình Chung 16/12/2013
534 Chương 534 Thôn Thiên - Gia Cát Cảnh 16/12/2013
535 Chương 535 Thôn Thiên - Đại Hoang đạo tổ 16/12/2013
536 Chương 536 Thôn Thiên - Đi Cửu Châu 16/12/2013
537 Chương 537 Thôn Thiên - Thiên Long sát trận 16/12/2013
538 Chương 538 Thôn Thiên - Quảng Văn Tiên Tôn 16/12/2013
539 Chương 539 Thôn Thiên - Mỹ nhân 16/12/2013
540 Chương 540 Thôn Thiên - Ngọc Dung cùng Bảo Bảo 16/12/2013
541 Chương 541 Thôn Thiên - Nhị điện chi chủ 16/12/2013
542 Chương 542 Thôn Thiên - Sát lục Dao Trì 16/12/2013
543 Chương 543 Thôn Thiên - Huyền Băng Điện 16/12/2013
544 Chương 544 Thôn Thiên - Thiên Nộ tâm pháp 16/12/2013
545 Chương 545 Thôn Thiên - Thiên Long Thương 16/12/2013
546 Chương 546 Thôn Thiên - Thế cục Cửu Châu 16/12/2013
547 Chương 547 Thôn Thiên - Chiến Thần Ô Anh 16/12/2013
548 Chương 548 Thôn Thiên - Thiên Ưng Tiên Tôn 16/12/2013
549 Chương 549 Thôn Thiên - Thủy Tinh Giao Long 16/12/2013
550 Chương 550 Thôn Thiên - Vạn Pháp Thập Nhị Điện 16/12/2013
551 Chương 551 Thôn Thiên - Ất Mộc Tiên Tôn 16/12/2013
552 Chương 552 Thôn Thiên - Tây Môn Cực 16/12/2013
553 Chương 553 Thôn Thiên - Hỗn Nguyên Giới 16/12/2013
554 Chương 554 Thôn Thiên - Ba mươi sáu trọng Hỗn Nguyên Lực 16/12/2013
555 Chương 555 Thôn Thiên - Đại La huyền chỉ 16/12/2013
556 Chương 556 Thôn Thiên - Thần hóa 16/12/2013
557 Chương 557 Thôn Thiên - Hỗn Nguyên Đấu độn phá đại thiên 16/12/2013
558 Chương 558 Thôn Thiên - Ma Vực kết giới 16/12/2013
559 Chương 559 Thôn Thiên - Tái kiến Vô Tâm 16/12/2013
560 Chương 560 Thôn Thiên - Đập nát 16/12/2013
561 Chương 561 Thôn Thiên - Dẫn phát xung đột 16/12/2013
562 Chương 562 Thôn Thiên - Cửu Châu công địch 16/12/2013
563 Chương 563 Thôn Thiên - Bích Huyết thần mộc luyện Huyết Tổ 16/12/2013
564 Chương 564 Thôn Thiên - Thủ chưởng thần hóa 16/12/2013
565 Chương 565 Thôn Thiên - Thanh Ngưu gia tộc 16/12/2013
566 Chương 566 Thôn Thiên - Khắc tinh của Ngưu tinh 16/12/2013
567 Chương 567 Thôn Thiên - Chân cương tâm kiếm 16/12/2013
568 Chương 568 Thôn Thiên - Cửu U Lạc Hồn Giản 16/12/2013
569 Chương 569 Thôn Thiên - Hình Thiên đại trận 16/12/2013
570 Chương 570 Thôn Thiên - Côn Ngô. Cửu Nghi Thiên Quân 16/12/2013
571 Chương 571 Thôn Thiên - Kim sắc lâu thuyền 16/12/2013
572 Chương 572 Thôn Thiên - Phiêu Miểu Tiên Cung 16/12/2013
573 Chương 573 Thôn Thiên - Binh giải. Thất Tông 16/12/2013
574 Chương 574 Thôn Thiên - Lê viên. Tiếng đàn 16/12/2013
575 Chương 575 Thôn Thiên - Sát tinh 16/12/2013
576 Chương 576 Thôn Thiên - Tàn sát Cửu Tiêu 16/12/2013
577 Chương 577 Thôn Thiên - Cửu Tiêu bị hủy 16/12/2013
578 Chương 578 Thôn Thiên - Bóp chết Tô Thương Lãng 16/12/2013
579 Chương 579 Thôn Thiên - Kiếp cảnh. Mệnh số 16/12/2013
580 Chương 580 Thôn Thiên - Không thể buông tha 16/12/2013
581 Chương 581 Thôn Thiên - Dụ ra để giết. Đoạt mệnh 16/12/2013
582 Chương 582 Thôn Thiên - Bàn Cổ phân thân 16/12/2013
583 Chương 583 Thôn Thiên - Giới trong giới 16/12/2013
584 Chương 584 Thôn Thiên - Truyền đạo vô sinh 16/12/2013
585 Chương 585 Thôn Thiên - Cốt Chu Tước 16/12/2013
586 Chương 586 Thôn Thiên - Tuyệt phẩm Tiên Khí. Thiên Dương Xích 16/12/2013
587 Chương 587 Thôn Thiên - Thiết kế. Chém giết Thiên Dương 16/12/2013
588 Chương 588 Thôn Thiên - Thành tựu Đạo Anh. Mở ra Phật Giới 16/12/2013
589 Chương 589 Thôn Thiên - Mở Tinh Cảnh. Tứ phương thế lực 16/12/2013
590 Chương 590 Thôn Thiên - Tinh Chủ. Đệ nhị ngọc sách 16/12/2013
591 Chương 591 Thôn Thiên - Nhân Hoàng Ấn. Nhân đạo 16/12/2013
592 Chương 592 Thôn Thiên - Ma Vực mở rộng. Hợp tung chống lại 16/12/2013
593 Chương 593 Thôn Thiên - Ba người trên bàn cùng diễn 16/12/2013
594 Chương 594 Thôn Thiên - Tổng quản Xích Huyết Địa. Đàm phán 16/12/2013
595 Chương 595 Thôn Thiên - Bổn Nguyên Đại Chân Lực. Thập Duy Đại Thần Lực 16/12/2013
596 Chương 596 Thôn Thiên - Công đức đền thờ. Chí Thánh Tiên Quân 16/12/2013
597 Chương 597 Thôn Thiên - Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp. Luyện phách chi đạo 16/12/2013
598 Chương 598 Thôn Thiên - Hồng Phấn Khô Lâu 16/12/2013
599 Chương 599 Thôn Thiên - Kịch Độc Thái Tuế. Mở tám mắt Thiên Xạ Cung 16/12/2013
600 Chương 600 Thôn Thiên - Hút khô Thái Tuế. Độc diệt thiên địa 16/12/2013
601 Chương 601 Thôn Thiên - Đệ tam ngọc sách. Nguyên Thủy Ma Huyết 16/12/2013
602 Chương 602 Thôn Thiên - Cải Mệnh trớ chú. Phệ Thần Thanh Nghĩ 16/12/2013
603 Chương 603 Thôn Thiên - Nghĩ Đế (Kiến Chúa). Khắc tinh Thiên Kê 16/12/2013
604 Chương 604 Thôn Thiên - Thu phục Thiên Kê. Tám mươi vạn thần thi 16/12/2013
605 Chương 605 Thôn Thiên - Hấp thu Lực Hoàn. Tam minh thương lượng 16/12/2013
606 Chương 606 Thôn Thiên - Thiên Thánh xuất thế. Ma Vực rỗng tuếch 16/12/2013
607 Chương 607 Thôn Thiên - Mỹ nhân đồ 16/12/2013
608 Chương 608 Thôn Thiên - Lục mỹ tỳ. Vô thượng ma thể 16/12/2013
609 Chương 609 Thôn Thiên - Vô thượng Nghiền Luân. Thảm bại 16/12/2013
610 Chương 610 Thôn Thiên - Thần hóa đùi phải. Thanh Nghĩ đối phó Nghiền Luân 16/12/2013
611 Chương 611 Thôn Thiên - Chín nghìn chín trăm vạn đấu thần hóa lực lượng 16/12/2013
612 Chương 612 Thôn Thiên - Huyền Sương, Thiên Tuyết. Bạch Liên, Vô Song mở linh đài 16/12/2013
613 Chương 613 Thôn Thiên - Bát Quái Tâm Ý Kiếm. Vô Thượng Nghiền Luân 16/12/2013
614 Chương 614 Thôn Thiên - Ma Vực bại trận. Hỗn Nguyên bí tàng 16/12/2013
615 Chương 615 Thôn Thiên - Ngưng tụ thần anh 16/12/2013
616 Chương 616 Thôn Thiên - Thiên Tinh Quả. Cửu Dương Tuyệt Sát Đại Trận 16/12/2013
617 Chương 617 Thôn Thiên - Linh mộc cứu mạng. Ngưng Tuyết 16/12/2013
618 Chương 618 Thôn Thiên - Dao Trì chuyển thế. Tử Y 16/12/2013
619 Chương 619 Thôn Thiên - Thiên Cơ đại trận 16/12/2013
620 Chương 620 Thôn Thiên - Bàn Cổ chi mê. Linh Lung gặp nạn 16/12/2013
621 Chương 621 Thôn Thiên - Cầm sát Huyết Ảnh Đại Đế 16/12/2013
622 Chương 622 Thôn Thiên - Thái Huyền âm mưu. Vô Hình Kiếm 16/12/2013
623 Chương 623 Thôn Thiên - Đại Ngũ Hành Bảo Luân 16/12/2013
624 Chương 624 Thôn Thiên - Thượng Thanh Tiên Lô 16/12/2013
625 Chương 625 Thôn Thiên - Ngũ Hành Tiên Hỏa 16/12/2013
626 Chương 626 Thôn Thiên - Ra khỏi tiên lô 16/12/2013
627 Chương 627 Thôn Thiên - Mở thêm thần hóa huyền khiếu 16/12/2013
628 Chương 628 Thôn Thiên - Lục mỹ tỳ bái chủ 16/12/2013
629 Chương 629 Thôn Thiên - Như một bầy lang sói 16/12/2013
630 Chương 630 Thôn Thiên - Tiến nhập bí tàng 16/12/2013
631 Chương 631 Thôn Thiên - Ngũ Hành … bạo 16/12/2013
632 Chương 632 Thôn Thiên - Phá trận bí tàng 16/12/2013
633 Chương 633 Thôn Thiên - Bất Hủ mầm móng! 16/12/2013
634 Chương 634 Thôn Thiên - Thần Tiên Bảng 16/12/2013
635 Chương 635 Thôn Thiên - Tầm Hoan Đạo Nhân 16/12/2013
636 Chương 636 Thôn Thiên - Trường Sinh Quả 16/12/2013
637 Chương 637 Thôn Thiên - Tiên Thiên Hỗn Độn Bi 16/12/2013
638 Chương 638 Thôn Thiên - Mười lăm loại chân ngũ hành 16/12/2013
639 Chương 639 Thôn Thiên - Tu Di Giới Chủ 16/12/2013
640 Chương 640 Thôn Thiên - Thanh Đằng đạo nhân 16/12/2013
641 Chương 641 Thôn Thiên - Ngọc Sách thứ sáu 16/12/2013
642 Chương 642 Thôn Thiên - Hậu Nghệ nguyên hồn 16/12/2013
643 Chương 643 Thôn Thiên - Tam thức 16/12/2013
644 Chương 644 Thôn Thiên - Ngọc Dung thành tựu tứ phẩm linh đài 16/12/2013
645 Chương 645 Thôn Thiên - Quanh thân thần hóa 16/12/2013
646 Chương 646 Thôn Thiên - Thái Hành. Vương Ốc 16/12/2013
647 Chương 647 Thôn Thiên - Thiên Ngoại Thiên bảo khố 16/12/2013
648 Chương 648 Thôn Thiên - Tam Thanh Cổ Hoàng. Truyện Thôn Thiên 16/12/2013
649 Chương 649 Thôn Thiên - Luyện chế Ngũ Hành Chân Đảm 16/12/2013
650 Chương 650 Thôn Thiên - Cứu viện 16/12/2013
651 Chương 651 Thôn Thiên - Tử Sát Kính 16/12/2013
652 Chương 652 Thôn Thiên - Thần hóa 16/12/2013
653 Chương 653 Thôn Thiên - Cửu Châu thế cục 16/12/2013
654 Chương 654 Thôn Thiên - Ngọc sách thứ bảy 16/12/2013
655 Chương 655 Thôn Thiên - Tây Sơn phi thăng 16/12/2013
656 Chương 656 Thôn Thiên - Thích oán 16/12/2013
657 Chương 657 Thôn Thiên - Lôi Viên bái sư 16/12/2013
658 Chương 658 Thôn Thiên - Vạn Hung Quỷ Trì 16/12/2013
659 Chương 659 Thôn Thiên - Sống sót sau tai nạn 16/12/2013
660 Chương 660 Thôn Thiên - Nguyệt Cô Hàn chém yêu 16/12/2013
661 Chương 661 Thôn Thiên - Lão sư cứu đồ đệ 16/12/2013
662 Chương 662 Thôn Thiên - Ngưng tụ chân hình 16/12/2013
663 Chương 663 Thôn Thiên - Thời khắc nguy nan 16/12/2013
664 Chương 664 Thôn Thiên - Thời khắc nguy nan 16/12/2013
665 Chương 665 Thôn Thiên - Cửu Dương Tháp mở Ngũ Hành Cảnh 16/12/2013
666 Chương 666 Thôn Thiên - Uy lực chân hình 16/12/2013
667 Chương 667 Thôn Thiên - Thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Thể 16/12/2013
668 Chương 668 Thôn Thiên - Hải Nhãn tầm bảo 16/12/2013
669 Chương 669 Thôn Thiên - Bảo hộ Cửu Châu 16/12/2013
670 Chương 670 Thôn Thiên - Tu Di Niết Bàn 16/12/2013
671 Chương 671 Thôn Thiên - Cực Lạc Tinh Cung 16/12/2013
672 Chương 672 Thôn Thiên - Tung hoành Cửu Châu 16/12/2013
673 Chương 673 Thôn Thiên - Hỗn Độn kiếm thai 16/12/2013
674 Chương 674 Thôn Thiên - Nhân Khí Hợp Nhất 16/12/2013
675 Chương 675 Thôn Thiên - Linh Lung ôn chuyện 16/12/2013
676 Chương 676 Thôn Thiên - Cửu Châu phong thần 16/12/2013
677 Chương 677 Thôn Thiên - Địa Hoàng Giới 16/12/2013
678 Chương 678 Thôn Thiên - Bí tàng chọn bảo 16/12/2013
679 Chương 679 Thôn Thiên - Thả ra Đại La Huyền Khí 16/12/2013
680 Chương 680 Thôn Thiên - Trở lại Bách Thảo Viên 16/12/2013
681 Chương 681 Thôn Thiên - Luân Hồi Chi Bàn 16/12/2013
682 Chương 682 Thôn Thiên - Đại La Tru Thần Tháp 16/12/2013
683 Chương 683 Thôn Thiên - Mở linh đài 16/12/2013
684 Chương 684 Thôn Thiên - Thái Tôn Nữ Oa 16/12/2013
685 Chương 685 Thôn Thiên - Kế hoạch Phục Hy 16/12/2013
686 Chương 686 Thôn Thiên - Độn phá đại thiên. Tam Thanh đại thế giới 16/12/2013
687 Chương 687 Thôn Thiên - Tiên nô 16/12/2013
688 Chương 688 Thôn Thiên - Thượng Văn Lễ 16/12/2013
689 Chương 689 Thôn Thiên - Tiến nhập Tử Quang Môn 16/12/2013
690 Chương 690 Thôn Thiên - Lăng Hư Môn xâm lấn 16/12/2013
691 Chương 691 Thôn Thiên - Thái Ất độn kính 16/12/2013
692 Chương 692 Thôn Thiên - Tử Quang Tiên Tỉnh 16/12/2013
693 Chương 693 Thôn Thiên - Thiên Tinh Đảm 16/12/2013
694 Chương 694 Thôn Thiên - Trảm Thánh Thai 16/12/2013
695 Chương 695 Thôn Thiên - Tin tức Dịch Chân 16/12/2013
696 Chương 696 Thôn Thiên - Được túi tên 16/12/2013
697 Chương 697 Thôn Thiên - Tái kiến Yểu Điệu 16/12/2013
698 Chương 698 Thôn Thiên - Vạn Bảo Động 16/12/2013
699 Chương 699 Thôn Thiên - Hỗn Thiên Hồ Lô nguyên linh 16/12/2013
700 Chương 700 Thôn Thiên - Đại Nhật Diệt Ma Tháp 16/12/2013
701 Chương 701 Thôn Thiên - Thánh Thú Uyển 16/12/2013
702 Chương 702 Thôn Thiên - Hạch tâm đệ tử 16/12/2013
703 Chương 703 Thôn Thiên - Phạt Ma Điện giết Cao Tiên 16/12/2013
704 Chương 704 Thôn Thiên - Đánh Ma Sào 16/12/2013
705 Chương 705 Thôn Thiên - Đầu sỏ liên thủ 16/12/2013
706 Chương 706 Thôn Thiên - Giám thị Thánh Khố 16/12/2013
707 Chương 707 Thôn Thiên - Vấn Thiên hiến kế 16/12/2013
708 Chương 708 Thôn Thiên - Tiến nhập Thánh Khố 16/12/2013
709 Chương 709 Thôn Thiên - Đánh Thánh Quang 16/12/2013
710 Chương 710 Thôn Thiên - Đoạt bảo 16/12/2013
711 Chương 711 Thôn Thiên - Linh đài chú kiếm 16/12/2013
712 Chương 712 Thôn Thiên - Chân chính Cửu Dương Tháp 16/12/2013
713 Chương 713 Thôn Thiên - Tử Vi Tinh 16/12/2013
714 Chương 714 Thôn Thiên - Thái Ất nhận chủ 16/12/2013
715 Chương 715 Thôn Thiên - Đảm nhiệm Đại Tổng Quản 16/12/2013
716 Chương 716 Thôn Thiên - Tam Thanh thế giới Thái Huyền Môn 16/12/2013
717 Chương 717 Thôn Thiên - Tử Hương Cung 16/12/2013
718 Chương 718 Thôn Thiên - Bổn Nguyên Cổ Ma 16/12/2013
719 Chương 719 Thôn Thiên - Bát Thái Tử 16/12/2013
720 Chương 720 Thôn Thiên - Tây Cực đại trạch 16/12/2013
721 Chương 721 Thôn Thiên - Thôn phệ vu nguyên 16/12/2013
722 Chương 722 Thôn Thiên - Thái Vu lĩnh vực 16/12/2013
723 Chương 723 Thôn Thiên - Đại La Kim Tiên 16/12/2013
724 Chương 724 Thôn Thiên - Vô cùng đại củ 16/12/2013
725 Chương 725 Thôn Thiên - Bản mạng sát trận 16/12/2013
726 Chương 726 Thôn Thiên - Tiên Thiên Sát Đạo 16/12/2013
727 Chương 727 Thôn Thiên - Huyền Thủy nhập Niết Bàn 16/12/2013
728 Chương 728 Thôn Thiên - Bát Sí Hắc Bằng 16/12/2013
729 Chương 729 Thôn Thiên - Vu Đế xuất thế 16/12/2013
730 Chương 730 Thôn Thiên - Nam Mô A Di Đà Phật 16/12/2013
731 Chương 731 Thôn Thiên - Luân Hồi Tiến 16/12/2013
732 Chương 732 Thôn Thiên - Đại La Tam Thanh 16/12/2013
733 Chương 733 Thôn Thiên - Tru Kiếm Tiên 16/12/2013
734 Chương 734 Thôn Thiên - Xác định tam giới 16/12/2013
735 Chương 735 Thôn Thiên - Hỗn Loạn Tiên Vực 16/12/2013
736 Chương 736 Thôn Thiên - Thất Tinh Đường Mạch Tôn 16/12/2013
737 Chương 737 Thôn Thiên - Chân Hư 16/12/2013
738 Chương 738 Thôn Thiên - Thiên Xạ Cung giải phóng 16/12/2013
739 Chương 739 Thôn Thiên - Nhất phẩm Cao Tiên 16/12/2013
740 Chương 740 Thôn Thiên - Tam Thanh bí sự 16/12/2013
741 Chương 741 Thôn Thiên - Tru Kiếm Tiên Trận 16/12/2013
742 Chương 742 Thôn Thiên - Thành tựu Chân Tiên 16/12/2013
743 Chương 743 Thôn Thiên - Cự Ma 16/12/2013
744 Chương 744 Thôn Thiên - Đô La Ma Đế 16/12/2013
745 Chương 745 Thôn Thiên - Tiên Thiên Nhất Khí dục Tiên Anh 16/12/2013
746 Chương 746 Thôn Thiên - Tam Thanh Tiên Thể 16/12/2013
747 Chương 747 Thôn Thiên - Mở ra thiên địa huyền khiếu 16/12/2013
748 Chương 748 Thôn Thiên - Lưu Ly Thánh Quang Phật 16/12/2013
749 Chương 749 Thôn Thiên - Thành tựu Thượng Tiên 16/12/2013
750 Chương 750 Thôn Thiên - Tam Thanh tiên vực 16/12/2013
751 Chương 751 Thôn Thiên - Thôn Thiên 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thon-thien-926.html