Truyện Tiên Nghịch - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Nghịch
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Nghịch
Bạn đang đọc truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn trên trang đọc truyện online.Một thiếu niên bình thường, bước vào thế giới tu tiên. Hắn làm thế nào bằng vào sức lực của chính mình từng bước tiến lên phía trước, dương danh Tu Chân Giới.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Nghịch - Ly hương. 16/12/2013
2 Chương 2 Tiên Nghịch - Tiên Nhân 16/12/2013
3 Chương 3 Tiên Nghịch - Trắc thí. 16/12/2013
4 Chương 4 Tiên Nghịch - Vô tình. 16/12/2013
5 Chương 5 Tiên Nghịch - Đường về. 16/12/2013
6 Chương 6 Tiên Nghịch - Lợi thế. 16/12/2013
7 Chương 7 Tiên Nghịch - Lưu thư 16/12/2013
8 Chương 8 Tiên Nghịch - Thạch châu. 16/12/2013
9 Chương 9 Tiên Nghịch - Hạ nhai 16/12/2013
10 Chương 10 Tiên Nghịch - Nhập môn 16/12/2013
11 Chương 11 Tiên Nghịch - Trương Hổ 16/12/2013
12 Chương 12 Tiên Nghịch - Tiên phù 16/12/2013
13 Chương 13 Tiên Nghịch - Trưởng lão 16/12/2013
14 Chương 14 Tiên Nghịch - Dị biến 16/12/2013
15 Chương 15 Tiên Nghịch - Hoài nghi. 16/12/2013
16 Chương 16 Tiên Nghịch - Đệ tử 16/12/2013
17 Chương 17 Tiên Nghịch - Tu tiên 16/12/2013
18 Chương 18 Tiên Nghịch - Hồ lô 16/12/2013
19 Chương 19 Tiên Nghịch - Trục môn 16/12/2013
20 Chương 20 Tiên Nghịch - Cửu vân 16/12/2013
21 Chương 21 Tiên Nghịch - Linh đan. 16/12/2013
22 Chương 22 Tiên Nghịch - Tán công 16/12/2013
23 Chương 23 Tiên Nghịch - Thập Vân 16/12/2013
24 Chương 24 Tiên Nghịch - Tu Luyện. 16/12/2013
25 Chương 25 Tiên Nghịch - Ngưng khí 16/12/2013
26 Chương 26 Tiên Nghịch - Sát ý 16/12/2013
27 Chương 27 Tiên Nghịch - Tới chơi 16/12/2013
28 Chương 28 Tiên Nghịch - Tạp vụ 16/12/2013
29 Chương 29 Tiên Nghịch - Dâng tới tận cửa 16/12/2013
30 Chương 30 Tiên Nghịch - Vương Hạo 16/12/2013
31 Chương 31 Tiên Nghịch - Tuyết thuỷ 16/12/2013
32 Chương 32 Tiên Nghịch - Giao dịch 16/12/2013
33 Chương 33 Tiên Nghịch - Khẩu quyết 16/12/2013
34 Chương 34 Tiên Nghịch - Tập huấn 16/12/2013
35 Chương 35 Tiên Nghịch - Hậu sơn. 16/12/2013
36 Chương 36 Tiên Nghịch - Thị phi. 16/12/2013
37 Chương 37 Tiên Nghịch - Bốn năm. 16/12/2013
38 Chương 38 Tiên Nghịch - Quang ban 16/12/2013
39 Chương 39 Tiên Nghịch - Cụ phú 16/12/2013
40 Chương 40 Tiên Nghịch - Khách đến 16/12/2013
41 Chương 41 Tiên Nghịch - Ngô công 16/12/2013
42 Chương 42 Tiên Nghịch - Ngô công ngộ địch 16/12/2013
43 Chương 43 Tiên Nghịch - Bạn cũ 16/12/2013
44 Chương 44 Tiên Nghịch - Lý Sơn 16/12/2013
45 Chương 45 Tiên Nghịch - Đê tiện 16/12/2013
46 Chương 46 Tiên Nghịch - Lão quái 16/12/2013
47 Chương 47 Tiên Nghịch - Tỷ thí (1) 16/12/2013
48 Chương 48 Tiên Nghịch - Tỷ thí (2) 16/12/2013
49 Chương 49 Tiên Nghịch - Tỷ thí (3) 16/12/2013
50 Chương 50 Tiên Nghịch - Tỷ thí (4) 16/12/2013
51 Chương 51 Tiên Nghịch - Xuất trận (1) 16/12/2013
52 Chương 52 Tiên Nghịch - Xuất trận (2) 16/12/2013
53 Chương 53 Tiên Nghịch - Xuất trận (3) 16/12/2013
54 Chương 54 Tiên Nghịch - Xuất trận (4). 16/12/2013
55 Chương 55 Tiên Nghịch - Xuất trận (5) 16/12/2013
56 Chương 56 Tiên Nghịch - Xuất trận (6) 16/12/2013
57 Chương 57 Tiên Nghịch - Xuất trận (7) 16/12/2013
58 Chương 58 Tiên Nghịch - Kết Thúc 16/12/2013
59 Chương 59 Tiên Nghịch - Chất vấn. 16/12/2013
60 Chương 60 Tiên Nghịch - Trưởng Lão 16/12/2013
61 Chương 61 Tiên Nghịch - Sư Tổ 16/12/2013
62 Chương 62 Tiên Nghịch - Lai Kiếp 16/12/2013
63 Chương 63 Tiên Nghịch - Cường thế 16/12/2013
64 Chương 64 Tiên Nghịch - Rời Phái 16/12/2013
65 Chương 65 Tiên Nghịch - Tang Môn 16/12/2013
66 Chương 66 Tiên Nghịch - 800 Phiếu 16/12/2013
67 Chương 67 Tiên Nghịch - Âm Mưu 16/12/2013
68 Chương 68 Tiên Nghịch - Khôi Lỗi Thuật 16/12/2013
69 Chương 69 Tiên Nghịch - Hồi Gia 16/12/2013
70 Chương 70 Tiên Nghịch - Lại 4 Năm 16/12/2013
71 Chương 71 Tiên Nghịch - Đoạt Cơ Pháp 16/12/2013
72 Chương 72 Tiên Nghịch - Thiên Thủy Thành 16/12/2013
73 Chương 73 Tiên Nghịch - Tai ương xì máu 16/12/2013
74 Chương 74 Tiên Nghịch - Tái ngộ cố nhân 16/12/2013
75 Chương 75 Tiên Nghịch - Phi kiếm cổ quái 16/12/2013
76 Chương 76 Tiên Nghịch - Tức Mặc Lã Nhân 16/12/2013
77 Chương 77 Tiên Nghịch - Đằng Gia Thành 16/12/2013
78 Chương 78 Tiên Nghịch - Tế luyện phi kiếm 16/12/2013
79 Chương 79 Tiên Nghịch - Huyết Luyện Pháp 16/12/2013
80 Chương 80 Tiên Nghịch - Đoạt cơ (1) 16/12/2013
81 Chương 81 Tiên Nghịch - Đoạt cơ (2) 16/12/2013
82 Chương 82 Tiên Nghịch - Đoạt cơ (3) 16/12/2013
83 Chương 83 Tiên Nghịch - Đoạt cơ (4) 16/12/2013
84 Chương 84 Tiên Nghịch - Đoạt cơ (5) 16/12/2013
85 Chương 85 Tiên Nghịch - Đống hoang tàn trong rừng 16/12/2013
86 Chương 86 Tiên Nghịch - Hoàng tuyền hàn đan 16/12/2013
87 Chương 87 Tiên Nghịch - Lam phu quái nhân 16/12/2013
88 Chương 88 Tiên Nghịch - Pháp bảo kinh nhân 16/12/2013
89 Chương 89 Tiên Nghịch - Sơ lộ dấu vết 16/12/2013
90 Chương 90 Tiên Nghịch - Cực âm linh lực 16/12/2013
91 Chương 91 Tiên Nghịch - Thi Âm tông (1) 16/12/2013
92 Chương 92 Tiên Nghịch - Thi Âm tông (2) 16/12/2013
93 Chương 93 Tiên Nghịch - Thi Âm tông (3) 16/12/2013
94 Chương 94 Tiên Nghịch - Tiến vào tông. 16/12/2013
95 Chương 95 Tiên Nghịch - Lô đỉnh 16/12/2013
96 Chương 96 Tiên Nghịch - Đại biến 16/12/2013
97 Chương 97 Tiên Nghịch - Vực ngoại chiến trường 16/12/2013
98 Chương 98 Tiên Nghịch - Thạch châu biến 16/12/2013
99 Chương 99 Tiên Nghịch - Tế luyện vỏ kiếm 16/12/2013
100 Chương 100 Tiên Nghịch - Ngọc giản hồn phách 16/12/2013
101 Chương 101 Tiên Nghịch - Điệu kiếp (1) 16/12/2013
102 Chương 102 Tiên Nghịch - Điệu kiếp (2) 16/12/2013
103 Chương 103 Tiên Nghịch - Điệu kiếp (3) 16/12/2013
104 Chương 104 Tiên Nghịch - Cực cảnh lâm thế 16/12/2013
105 Chương 105 Tiên Nghịch - Lô đỉnh. 16/12/2013
106 Chương 106 Tiên Nghịch - Mễ Lạp chi quang. 16/12/2013
107 Chương 107 Tiên Nghịch - Cố nhân. 16/12/2013
108 Chương 108 Tiên Nghịch - Hắn vỗ túi trữ vật 16/12/2013
109 Chương 109 Tiên Nghịch - Liễu Mi. 16/12/2013
110 Chương 110 Tiên Nghịch - Vương Lâm 16/12/2013
111 Chương 111 Tiên Nghịch - Tư Đồ Nam 16/12/2013
112 Chương 112 Tiên Nghịch - Quyết Minh cốc 16/12/2013
113 Chương 113 Tiên Nghịch - Hợp Hoan tông 16/12/2013
114 Chương 114 Tiên Nghịch - Đại sư huynh 16/12/2013
115 Chương 115 Tiên Nghịch - Khiên cưỡng 16/12/2013
116 Chương 116 Tiên Nghịch - Vương Lâm bỏ mạng 16/12/2013
117 Chương 117 Tiên Nghịch - Ngoại Vực chiến trường 16/12/2013
118 Chương 118 Tiên Nghịch - Thần Long thức tỉnh 16/12/2013
119 Chương 119 Tiên Nghịch - Vương Lâm trở về. 16/12/2013
120 Chương 120 Tiên Nghịch - Không biết sống chết 16/12/2013
121 Chương 121 Tiên Nghịch - Đi giết hắn 16/12/2013
122 Chương 122 Tiên Nghịch - Ma đầu 16/12/2013
123 Chương 123 Tiên Nghịch - Pháp tắc giới luật 16/12/2013
124 Chương 124 Tiên Nghịch - Thần thức cực cảnh 16/12/2013
125 Chương 125 Tiên Nghịch - Tha hương ngoại quốc 16/12/2013
126 Chương 126 Tiên Nghịch - Bế quan tại núi lửa. 16/12/2013
127 Chương 127 Tiên Nghịch - Phần Kim sơn mạch. 16/12/2013
128 Chương 128 Tiên Nghịch - Tự chế ma đầu (1 2) 16/12/2013
129 Chương 129 Tiên Nghịch - Nguyên anh hốt lai 16/12/2013
130 Chương 130 Tiên Nghịch - Hắn là dê béo? 16/12/2013
131 Chương 131 Tiên Nghịch - Kịch biến Hỏa Phần Quốc. (1) 16/12/2013
132 Chương 132 Tiên Nghịch - Kịch biến Hỏa Phần Quốc. (2) 16/12/2013
133 Chương 133 Tiên Nghịch - Cử quốc thiên di (1 2) 16/12/2013
134 Chương 134 Tiên Nghịch - Phong Vân biến sắc 16/12/2013
135 Chương 135 Tiên Nghịch - Trung niên văn sĩ. 16/12/2013
136 Chương 136 Tiên Nghịch - Tỏa Quốc đại trận 16/12/2013
137 Chương 137 Tiên Nghịch - Thiên Ly đan 16/12/2013
138 Chương 138 Tiên Nghịch - Giả đan cảnh giới.(1 2) 16/12/2013
139 Chương 139 Tiên Nghịch - Tu Ma hải.(1 2) 16/12/2013
140 Chương 140 Tiên Nghịch - Đấu Tà phái. (1 2) 16/12/2013
141 Chương 141 Tiên Nghịch - Một thân bảo vật 16/12/2013
142 Chương 142 Tiên Nghịch - Ba viên hàn đan 16/12/2013
143 Chương 143 Tiên Nghịch - Kết đan (1). 16/12/2013
144 Chương 144 Tiên Nghịch - Kết đan (2) 16/12/2013
145 Chương 145 Tiên Nghịch - Kết đan (3) 16/12/2013
146 Chương 146 Tiên Nghịch - Kết đan (4) 16/12/2013
147 Chương 147 Tiên Nghịch - Kết đan (5) 16/12/2013
148 Chương 148 Tiên Nghịch - Kết đan (6) 16/12/2013
149 Chương 149 Tiên Nghịch - Sát 16/12/2013
150 Chương 150 Tiên Nghịch - Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh 16/12/2013
151 Chương 151 Tiên Nghịch - Sát phạt huyết lộ 16/12/2013
152 Chương 152 Tiên Nghịch - Dương oai Nam Đấu thành 16/12/2013
153 Chương 153 Tiên Nghịch - Đấu Long đại trận 16/12/2013
154 Chương 154 Tiên Nghịch - Kiếm tu tàn ảnh 16/12/2013
155 Chương 155 Tiên Nghịch - Liều mạng với hắn 16/12/2013
156 Chương 156 Tiên Nghịch - Vẻ đẹp thê lương 16/12/2013
157 Chương 157 Tiên Nghịch - Sương mù thành biển 16/12/2013
158 Chương 158 Tiên Nghịch - Lão nhân mặc thanh bào 16/12/2013
159 Chương 159 Tiên Nghịch - Tu đan 16/12/2013
160 Chương 160 Tiên Nghịch - Bát trảo thần thức 16/12/2013
161 Chương 161 Tiên Nghịch - Đạt thành hiệp nghị. 16/12/2013
162 Chương 162 Tiên Nghịch - Thần Đạo chi thuật 16/12/2013
163 Chương 163 Tiên Nghịch - Thi hài thần bí (1 2) 16/12/2013
164 Chương 164 Tiên Nghịch - Phanh nhiên tâm động 16/12/2013
165 Chương 165 Tiên Nghịch - Cổ truyền tống trận 16/12/2013
166 Chương 166 Tiên Nghịch - Tề tụ 16/12/2013
167 Chương 167 Tiên Nghịch - Cổ thần chi địa(1 2). 16/12/2013
168 Chương 168 Tiên Nghịch - Thủ tủy. 16/12/2013
169 Chương 169 Tiên Nghịch - Thoát ly đội ngũ (1 2) 16/12/2013
170 Chương 170 Tiên Nghịch - Ngọc giản của Lý Mộ Uyển 16/12/2013
171 Chương 171 Tiên Nghịch - Hành Thổ chi địa (1 2) 16/12/2013
172 Chương 172 Tiên Nghịch - Đệ nhị ma đầu 16/12/2013
173 Chương 173 Tiên Nghịch - Ma đầu dị biến. 16/12/2013
174 Chương 174 Tiên Nghịch - Đoạt bảo (1 2) 16/12/2013
175 Chương 175 Tiên Nghịch - Cướp đoạt cơn lốc 16/12/2013
176 Chương 176 Tiên Nghịch - Độc vương đỉnh (1 2). 16/12/2013
177 Chương 177 Tiên Nghịch - Cấm Sơn 16/12/2013
178 Chương 178 Tiên Nghịch - Học tập cấm chế(1 2) 16/12/2013
179 Chương 179 Tiên Nghịch - Vận đen của Cổ Đế(1 2 3) 16/12/2013
180 Chương 180 Tiên Nghịch - Vố số cấm chế bạo phát (1 2 3) 16/12/2013
181 Chương 181 Tiên Nghịch - Cổ thần Đồ Ti (1 2) 16/12/2013
182 Chương 182 Tiên Nghịch - Dị biến xảy ra (1 2). 16/12/2013
183 Chương 183 Tiên Nghịch - Dị biến xảy ra (1 2 3) 16/12/2013
184 Chương 184 Tiên Nghịch - Kẻ đứng đầu huyết hải (1 2) 16/12/2013
185 Chương 185 Tiên Nghịch - Bên ngoài khí hải. 16/12/2013
186 Chương 186 Tiên Nghịch - Cổ Thần truyền thừa (1) 16/12/2013
187 Chương 187 Tiên Nghịch - Cổ Thần truyền thừa (2). 16/12/2013
188 Chương 188 Tiên Nghịch - Cổ Thần truyền thừa (3) 16/12/2013
189 Chương 189 Tiên Nghịch - Cổ Thần truyền thừa (4) 16/12/2013
190 Chương 190 Tiên Nghịch - Thần thức tử hải . (1 2 3) 16/12/2013
191 Chương 191 Tiên Nghịch - Ngoài ý liệu. 16/12/2013
192 Chương 192 Tiên Nghịch - Huyết hải phong ấn. (1 2) 16/12/2013
193 Chương 193 Tiên Nghịch - Mở phong ấn 16/12/2013
194 Chương 194 Tiên Nghịch - Tử hải nghi điểm 16/12/2013
195 Chương 195 Tiên Nghịch - Lật lọng 16/12/2013
196 Chương 196 Tiên Nghịch - Chân chánh truyền thừa 16/12/2013
197 Chương 197 Tiên Nghịch - Trọng tổ thân thể.(1 2 3) 16/12/2013
198 Chương 198 Tiên Nghịch - Cổ thần chi địa. 16/12/2013
199 Chương 199 Tiên Nghịch - Nữ tử Vân Phi.(1 2) 16/12/2013
200 Chương 200 Tiên Nghịch - Hai trăm năm 16/12/2013
201 Chương 201 Tiên Nghịch - Giết người diệt khẩu(1 2). 16/12/2013
202 Chương 202 Tiên Nghịch - Kỳ Lân thú thành. 16/12/2013
203 Chương 203 Tiên Nghịch - Cổ kính và Cấm phiên 16/12/2013
204 Chương 204 Tiên Nghịch - Nguyên Anh Quy Tức 16/12/2013
205 Chương 205 Tiên Nghịch - Thiên kiếp 16/12/2013
206 Chương 206 Tiên Nghịch - Giết người lấy đan 16/12/2013
207 Chương 207 Tiên Nghịch - Điểm cuối của cực cảnh (1 2 3 4) 16/12/2013
208 Chương 208 Tiên Nghịch - Phương pháp không tán công. 16/12/2013
209 Chương 209 Tiên Nghịch - Ngưng luyện phân thân. (1 2) 16/12/2013
210 Chương 210 Tiên Nghịch - Vân Thiên tông. (1 2) 16/12/2013
211 Chương 211 Tiên Nghịch - Xa xỉ. (1 2) 16/12/2013
212 Chương 212 Tiên Nghịch - Cố nhân. (1 2 3) 16/12/2013
213 Chương 213 Tiên Nghịch - Phiền muộn. (1 2) 16/12/2013
214 Chương 214 Tiên Nghịch - La Nguyệt 16/12/2013
215 Chương 215 Tiên Nghịch - Bổn tôn, hiện 16/12/2013
216 Chương 216 Tiên Nghịch - Va chạm 16/12/2013
217 Chương 217 Tiên Nghịch - Kiên quyết 16/12/2013
218 Chương 218 Tiên Nghịch - Hai tháng. (1 2) 16/12/2013
219 Chương 219 Tiên Nghịch - Đan dược 16/12/2013
220 Chương 220 Tiên Nghịch - Tu vi tiêu thăng 16/12/2013
221 Chương 221 Tiên Nghịch - Đoạt Thiên Thất đỉnh. (1 2) 16/12/2013
222 Chương 222 Tiên Nghịch - Giải trừ phong ấn. (1 2) 16/12/2013
223 Chương 223 Tiên Nghịch - Kết Anh. (1 2) 16/12/2013
224 Chương 224 Tiên Nghịch - Cầm mà luyện đan. (1 2) 16/12/2013
225 Chương 225 Tiên Nghịch - Rời khỏi Sở quốc. (1 2 3) 16/12/2013
226 Chương 226 Tiên Nghịch - Tái ngộ cố nhân 16/12/2013
227 Chương 227 Tiên Nghịch - Thu sủng 16/12/2013
228 Chương 228 Tiên Nghịch - Văn thú 16/12/2013
229 Chương 229 Tiên Nghịch - Sát nhân đoạt lệnh. (1 2) 16/12/2013
230 Chương 230 Tiên Nghịch - Vị trí Triệu quốc. (1 2) 16/12/2013
231 Chương 231 Tiên Nghịch - Vỏ kiếm 16/12/2013
232 Chương 232 Tiên Nghịch - Dừng tay. 16/12/2013
233 Chương 233 Tiên Nghịch - Đằng Hóa Nguyên (1 2) 16/12/2013
234 Chương 234 Tiên Nghịch - Bởi vì hắn họ Đằng (1 2 3) 16/12/2013
235 Chương 235 Tiên Nghịch - Chém nghìn người (1 2) 16/12/2013
236 Chương 236 Tiên Nghịch - Vương … Vương Lâm (1 2). 16/12/2013
237 Chương 237 Tiên Nghịch - Hạch tâm tộc nhân 16/12/2013
238 Chương 238 Tiên Nghịch - Đại thụ sắp ngã. (1 2) 16/12/2013
239 Chương 239 Tiên Nghịch - Đằng Tam 16/12/2013
240 Chương 240 Tiên Nghịch - Vương Trác 16/12/2013
241 Chương 241 Tiên Nghịch - Phác Nam Tử 16/12/2013
242 Chương 242 Tiên Nghịch - Đằng Nhất 16/12/2013
243 Chương 243 Tiên Nghịch - Diệt Đằng 16/12/2013
244 Chương 244 Tiên Nghịch - Diệt Đằng gia (2). 16/12/2013
245 Chương 245 Tiên Nghịch - Diệt Đằng gia (3) 16/12/2013
246 Chương 246 Tiên Nghịch - Nam tử tà dị (1 2). 16/12/2013
247 Chương 247 Tiên Nghịch - Tu tinh chi tinh 16/12/2013
248 Chương 248 Tiên Nghịch - Hoá phàm 16/12/2013
249 Chương 249 Tiên Nghịch - Ngưng sát 16/12/2013
250 Chương 250 Tiên Nghịch - Quy ẩn (1 2) 16/12/2013
251 Chương 251 Tiên Nghịch - Pháp bảo 16/12/2013
252 Chương 252 Tiên Nghịch - Tượng khắc gỗ Giao long 16/12/2013
253 Chương 253 Tiên Nghịch - Chưa gặp bao giờ 16/12/2013
254 Chương 254 Tiên Nghịch - Đạo tặc 16/12/2013
255 Chương 255 Tiên Nghịch - Lạnh giá 16/12/2013
256 Chương 256 Tiên Nghịch - Là ngươi. 16/12/2013
257 Chương 257 Tiên Nghịch - Thích Tông 16/12/2013
258 Chương 258 Tiên Nghịch - Ý cảnh 16/12/2013
259 Chương 259 Tiên Nghịch - Tổ linh bài 16/12/2013
260 Chương 260 Tiên Nghịch - Tuổi già 16/12/2013
261 Chương 261 Tiên Nghịch - Đồ chơi làm bằng đường 16/12/2013
262 Chương 262 Tiên Nghịch - Trăm năm hẳn là phải chết 16/12/2013
263 Chương 263 Tiên Nghịch - Thiên đạo luân hồi 16/12/2013
264 Chương 264 Tiên Nghịch - Tuyết biến 16/12/2013
265 Chương 265 Tiên Nghịch - Tu sĩ Tuyết Vực 16/12/2013
266 Chương 266 Tiên Nghịch - Giết người 16/12/2013
267 Chương 267 Tiên Nghịch - Vũ Đỉnh 16/12/2013
268 Chương 268 Tiên Nghịch - Thiên đạo vô tình. 16/12/2013
269 Chương 269 Tiên Nghịch - Thiên chi kiều nữ 16/12/2013
270 Chương 270 Tiên Nghịch - Thập niên Hóa Thần 16/12/2013
271 Chương 271 Tiên Nghịch - Đại Ngưu 16/12/2013
272 Chương 272 Tiên Nghịch - Tuyết Vực giáng lâm 16/12/2013
273 Chương 273 Tiên Nghịch - Tượng băng dưới lòng đất 16/12/2013
274 Chương 274 Tiên Nghịch - Thương Long 16/12/2013
275 Chương 275 Tiên Nghịch - Đoạt Thổ linh 16/12/2013
276 Chương 276 Tiên Nghịch - Hồng Điệp 16/12/2013
277 Chương 277 Tiên Nghịch - Thiên kiếp 16/12/2013
278 Chương 278 Tiên Nghịch - Thiên nghịch thay đổi 16/12/2013
279 Chương 279 Tiên Nghịch - Sư tôn 16/12/2013
280 Chương 280 Tiên Nghịch - Vinh dự 16/12/2013
281 Chương 281 Tiên Nghịch - Triệu hồi Hóa Thần 16/12/2013
282 Chương 282 Tiên Nghịch - Đốn ngộ 16/12/2013
283 Chương 283 Tiên Nghịch - Bác Cực 16/12/2013
284 Chương 284 Tiên Nghịch - Xử hóa 16/12/2013
285 Chương 285 Tiên Nghịch - Bắt đầu thay đổi 16/12/2013
286 Chương 286 Tiên Nghịch - Chuyển thế (1 2) 16/12/2013
287 Chương 287 Tiên Nghịch - Vỏ kiếm đầu tiên 16/12/2013
288 Chương 288 Tiên Nghịch - Cổ Thần tế bảo 16/12/2013
289 Chương 289 Tiên Nghịch - Vô danh (1 2) 16/12/2013
290 Chương 290 Tiên Nghịch - Trở về 16/12/2013
291 Chương 291 Tiên Nghịch - Thiên đạo mở ra (1 2) 16/12/2013
292 Chương 292 Tiên Nghịch - Khiếp sợ 16/12/2013
293 Chương 293 Tiên Nghịch - Tiên giới bị phá nát 16/12/2013
294 Chương 294 Tiên Nghịch - Tiên giới chi khí 16/12/2013
295 Chương 295 Tiên Nghịch - Chết trong trứng nước (1) 16/12/2013
296 Chương 296 Tiên Nghịch - Chết trong trứng nước (2) 16/12/2013
297 Chương 297 Tiên Nghịch - . Ảo ảnh 16/12/2013
298 Chương 298 Tiên Nghịch - Chiến Hồng Điệp 16/12/2013
299 Chương 299 Tiên Nghịch - Tiên ngọc 16/12/2013
300 Chương 300 Tiên Nghịch - Vương Lâm dùng thần thức đảo qua 16/12/2013
301 Chương 301 Tiên Nghịch - Tái tham 16/12/2013
302 Chương 302 Tiên Nghịch - Lòng mang tâm tư 16/12/2013
303 Chương 303 Tiên Nghịch - Tiên giới toái phiến sụp đổ 16/12/2013
304 Chương 304 Tiên Nghịch - Du hồn đãng uy 16/12/2013
305 Chương 305 Tiên Nghịch - Nơi động phủ. 16/12/2013
306 Chương 306 Tiên Nghịch - Xạ Thần chiến xa 16/12/2013
307 Chương 307 Tiên Nghịch - Luyến nữ thi (*) 16/12/2013
308 Chương 308 Tiên Nghịch - Chiến! 16/12/2013
309 Chương 309 Tiên Nghịch - Mảnh nhỏ trọng điệp (*) 16/12/2013
310 Chương 310 Tiên Nghịch - Tinh la bàn 16/12/2013
311 Chương 311 Tiên Nghịch - Tự chuốc lấy phiền nhiễu 16/12/2013
312 Chương 312 Tiên Nghịch - Nữ thi rất tốt 16/12/2013
313 Chương 313 Tiên Nghịch - Phụ thể 16/12/2013
314 Chương 314 Tiên Nghịch - Đoạt thi 16/12/2013
315 Chương 315 Tiên Nghịch - Tằng Ngưu, ngươi dám giết ta! 16/12/2013
316 Chương 316 Tiên Nghịch - Người theo đạo. Sáng sinh chiều tử. 16/12/2013
317 Chương 317 Tiên Nghịch - Hai lễ vật 16/12/2013
318 Chương 318 Tiên Nghịch - Phản chủ 16/12/2013
319 Chương 319 Tiên Nghịch - La Bàn 16/12/2013
320 Chương 320 Tiên Nghịch - Kiếm cuồng 16/12/2013
321 Chương 321 Tiên Nghịch - Sư huynh tương lai 16/12/2013
322 Chương 322 Tiên Nghịch - Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu 16/12/2013
323 Chương 323 Tiên Nghịch - Pháp thuật tiên ý không thể che đậy người ngàn năm si tình 16/12/2013
324 Chương 324 Tiên Nghịch - Đột phá 16/12/2013
325 Chương 325 Tiên Nghịch - Ngôi sao mới ở Chu Tước quốc 16/12/2013
326 Chương 326 Tiên Nghịch - Trở về 16/12/2013
327 Chương 327 Tiên Nghịch - Tâm động 16/12/2013
328 Chương 328 Tiên Nghịch - Ta chính là Vương Lâm.(1) 16/12/2013
329 Chương 329 Tiên Nghịch - Ta chính là Vương Lâm.(2) 16/12/2013
330 Chương 330 Tiên Nghịch - Lỗ mãng? 16/12/2013
331 Chương 331 Tiên Nghịch - Ở ẩn 16/12/2013
332 Chương 332 Tiên Nghịch - Nhà mới 16/12/2013
333 Chương 333 Tiên Nghịch - Bạt sơn 16/12/2013
334 Chương 334 Tiên Nghịch - Tu sĩ Hóa Thần của Luyện Khí Các 16/12/2013
335 Chương 335 Tiên Nghịch - Phương thuốc lục phẩm 16/12/2013
336 Chương 336 Tiên Nghịch - Không tha 16/12/2013
337 Chương 337 Tiên Nghịch - Lý Mộ Uyển 16/12/2013
338 Chương 338 Tiên Nghịch - Đầu thai sống lại 16/12/2013
339 Chương 339 Tiên Nghịch - Sứ giả Chu Tước quốc 16/12/2013
340 Chương 340 Tiên Nghịch - Chu Tước sơn ba lần đưa tin 16/12/2013
341 Chương 341 Tiên Nghịch - Dã Nhân dư nghiệt. 16/12/2013
342 Chương 342 Tiên Nghịch - Chu Tước quốc 16/12/2013
343 Chương 343 Tiên Nghịch - Còn nhớ rõ Cự Phú sao 16/12/2013
344 Chương 344 Tiên Nghịch - Dã nhân 16/12/2013
345 Chương 345 Tiên Nghịch - Thuật Chú Sư 16/12/2013
346 Chương 346 Tiên Nghịch - Tiên Di Tộc 16/12/2013
347 Chương 347 Tiên Nghịch - Luân Hồi Thụ 16/12/2013
348 Chương 348 Tiên Nghịch - Nửa canh giờ 16/12/2013
349 Chương 349 Tiên Nghịch - Uy lực của Xạ Thần Xa 16/12/2013
350 Chương 350 Tiên Nghịch - Chạy trốn 16/12/2013
351 Chương 351 Tiên Nghịch - Phù khôi 16/12/2013
352 Chương 352 Tiên Nghịch - Thuộc tính Mộc 16/12/2013
353 Chương 353 Tiên Nghịch - Cắt đứt đường lui của ngươi 16/12/2013
354 Chương 354 Tiên Nghịch - Dư nhân 16/12/2013
355 Chương 355 Tiên Nghịch - Ly khai 16/12/2013
356 Chương 356 Tiên Nghịch - Thúc thúc 16/12/2013
357 Chương 357 Tiên Nghịch - Tư Đồ Nam 16/12/2013
358 Chương 358 Tiên Nghịch - Chủ nhân Băng Tuyết Thần Điện (*) 16/12/2013
359 Chương 359 Tiên Nghịch - Ước định mười năm (1) 16/12/2013
360 Chương 360 Tiên Nghịch - Chu Tước quốc 16/12/2013
361 Chương 361 Tiên Nghịch - Trận chiến với Hồng Điệp 16/12/2013
362 Chương 362 Tiên Nghịch - Côn Cực tiên 16/12/2013
363 Chương 363 Tiên Nghịch - Chiến xa nộ 16/12/2013
364 Chương 364 Tiên Nghịch - Uy lực của ý cảnh 16/12/2013
365 Chương 365 Tiên Nghịch - Âm mưu sơ hiện. 16/12/2013
366 Chương 366 Tiên Nghịch - Liễu My và Kiền Phong 16/12/2013
367 Chương 367 Tiên Nghịch - Đại kiếp 16/12/2013
368 Chương 368 Tiên Nghịch - Nguyên nhân 16/12/2013
369 Chương 369 Tiên Nghịch - Lưỡng bại câu thương 16/12/2013
370 Chương 370 Tiên Nghịch - Phàm nhân 16/12/2013
371 Chương 371 Tiên Nghịch - Hỏa Vân trại 16/12/2013
372 Chương 372 Tiên Nghịch - Văn thú 16/12/2013
373 Chương 373 Tiên Nghịch - Vật dưới nước 16/12/2013
374 Chương 374 Tiên Nghịch - Luyện Hồn tông 16/12/2013
375 Chương 375 Tiên Nghịch - Ngày tất niên 16/12/2013
376 Chương 376 Tiên Nghịch - Tụ linh 16/12/2013
377 Chương 377 Tiên Nghịch - Điên cuồng khôi phục (1) 16/12/2013
378 Chương 378 Tiên Nghịch - Điên cuồng khôi phục (2) 16/12/2013
379 Chương 379 Tiên Nghịch - Truy tìm 16/12/2013
380 Chương 380 Tiên Nghịch - Lần đầu giao phong 16/12/2013
381 Chương 381 Tiên Nghịch - Cực cảnh và tử chú thuật 16/12/2013
382 Chương 382 Tiên Nghịch - Nội môn Luyện Hồn tông 16/12/2013
383 Chương 383 Tiên Nghịch - Hồn Thiên tam pháp 16/12/2013
384 Chương 384 Tiên Nghịch - Kim sắc hồn phiên 16/12/2013
385 Chương 385 Tiên Nghịch - Gặp lại Liễu My lần hai 16/12/2013
386 Chương 386 Tiên Nghịch - Chiến chủ hồn 16/12/2013
387 Chương 387 Tiên Nghịch - Thu Kỳ Lân hồn phiên 16/12/2013
388 Chương 388 Tiên Nghịch - Tiểu hữu! Lão phu chờ ngươi đã lâu. 16/12/2013
389 Chương 389 Tiên Nghịch - Ba phần đại lễ. . 16/12/2013
390 Chương 390 Tiên Nghịch - Vân tước 16/12/2013
391 Chương 391 Tiên Nghịch - Lục cấp tu chân quốc 16/12/2013
392 Chương 392 Tiên Nghịch - Nhất tự ra oai. 16/12/2013
393 Chương 393 Tiên Nghịch - Anh biến kỳ và Vương Lâm chân chính 16/12/2013
394 Chương 394 Tiên Nghịch - Người có tư chất cao nhất Chu Tước tinh 16/12/2013
395 Chương 395 Tiên Nghịch - Thập ức tôn hồn phiên 16/12/2013
396 Chương 396 Tiên Nghịch - Cự ma tộc 16/12/2013
397 Chương 397 Tiên Nghịch - Lựa chọn của Sất Hổ 16/12/2013
398 Chương 398 Tiên Nghịch - Lão tổ xuất hiện 16/12/2013
399 Chương 399 Tiên Nghịch - Hứa Lập Quốc 16/12/2013
400 Chương 400 Tiên Nghịch - Chu Vũ Thái. 16/12/2013
401 Chương 401 Tiên Nghịch - Diệt lão tổ. 16/12/2013
402 Chương 402 Tiên Nghịch - Mỵ Cơ. 16/12/2013
403 Chương 403 Tiên Nghịch - Chu Như 16/12/2013
404 Chương 404 Tiên Nghịch - Tiểu Bạch 16/12/2013
405 Chương 405 Tiên Nghịch - Kinh biến 16/12/2013
406 Chương 406 Tiên Nghịch - Thiên đạo lai lâm 16/12/2013
407 Chương 407 Tiên Nghịch - Thiên ý trêu người 16/12/2013
408 Chương 408 Tiên Nghịch - Đạo tâm 16/12/2013
409 Chương 409 Tiên Nghịch - Anh biến 16/12/2013
410 Chương 410 Tiên Nghịch - Cố nhân 16/12/2013
411 Chương 411 Tiên Nghịch - Dư bảo. 16/12/2013
412 Chương 412 Tiên Nghịch - Thủy tổ. 16/12/2013
413 Chương 413 Tiên Nghịch - Cự phú 16/12/2013
414 Chương 414 Tiên Nghịch - Anh biến 16/12/2013
415 Chương 415 Tiên Nghịch - Truyền thống 16/12/2013
416 Chương 416 Tiên Nghịch - Cuộc chiến thứ hai của di tiên tộc. 16/12/2013
417 Chương 417 Tiên Nghịch - Uy lực thực sự của thập ức tôn hồn phiên 16/12/2013
418 Chương 418 Tiên Nghịch - Đệ nhị Chu Tước. Tư Đồ Nam? 16/12/2013
419 Chương 419 Tiên Nghịch - Kiền Phong 16/12/2013
420 Chương 420 Tiên Nghịch - Anh biến (chung). 16/12/2013
421 Chương 421 Tiên Nghịch - Chu Tước tử. 16/12/2013
422 Chương 422 Tiên Nghịch - Thông Minh Sao Bằng Bậc Đế Vương 16/12/2013
423 Chương 423 Tiên Nghịch - Tư Đồ Nam 16/12/2013
424 Chương 424 Tiên Nghịch - Tư Đồ Nam 16/12/2013
425 Chương 425 Tiên Nghịch - Đồng tử. 16/12/2013
426 Chương 426 Tiên Nghịch - Tu tinh chi tinh 16/12/2013
427 Chương 427 Tiên Nghịch - Tổ linh thụ. 16/12/2013
428 Chương 428 Tiên Nghịch - Tiểu Bắc Viêm Cực. 16/12/2013
429 Chương 429 Tiên Nghịch - Chấp hành giả (1). 16/12/2013
430 Chương 430 Tiên Nghịch - Cưu chiếm thước sào 16/12/2013
431 Chương 431 Tiên Nghịch - Tổ phù đầu cốt 16/12/2013
432 Chương 432 Tiên Nghịch - Tam tổ là nàng 16/12/2013
433 Chương 433 Tiên Nghịch - Ngươi đồng ý, xuân phong nhất độ(2) 16/12/2013
434 Chương 434 Tiên Nghịch - Người khổng lồ bên dưới Thi Âm Tông 16/12/2013
435 Chương 435 Tiên Nghịch - Tào Nhất Đấu 16/12/2013
436 Chương 436 Tiên Nghịch - Cứu ta ... 16/12/2013
437 Chương 437 Tiên Nghịch - Lôi Cát. 16/12/2013
438 Chương 438 Tiên Nghịch - Trên Vấn Đỉnh 16/12/2013
439 Chương 439 Tiên Nghịch - Bất đồng. 16/12/2013
440 Chương 440 Tiên Nghịch - Sự điên cuồng của Chu Tước Tử (1). 16/12/2013
441 Chương 441 Tiên Nghịch - Sự điên cuồng của Chu Tước Tử (2) 16/12/2013
442 Chương 442 Tiên Nghịch - Người này là ai? 16/12/2013
443 Chương 443 Tiên Nghịch - Linh hồn trên vùng đất khô cằn 16/12/2013
444 Chương 444 Tiên Nghịch - Mộ Dung Vân 16/12/2013
445 Chương 445 Tiên Nghịch - Tế Đàn 16/12/2013
446 Chương 446 Tiên Nghịch - Xinh không thể tả được! (1) 16/12/2013
447 Chương 447 Tiên Nghịch - Gặp Liễu Mi lần thứ ba 16/12/2013
448 Chương 448 Tiên Nghịch - Một huyễn cuối cùng. 16/12/2013
449 Chương 449 Tiên Nghịch - Thiên huyễn tình dục đạo 16/12/2013
450 Chương 450 Tiên Nghịch - Mệnh hồn của Lý Mộ Uyển 16/12/2013
451 Chương 451 Tiên Nghịch - Đoạt hồn (1) 16/12/2013
452 Chương 452 Tiên Nghịch - Sứ giả của Thác Lâm 16/12/2013
453 Chương 453 Tiên Nghịch - Kỳ bảo! (1) 16/12/2013
454 Chương 454 Tiên Nghịch - Hồng Điệp 16/12/2013
455 Chương 455 Tiên Nghịch - Đỏ bừng 16/12/2013
456 Chương 456 Tiên Nghịch - Như điệp. 16/12/2013
457 Chương 457 Tiên Nghịch - Tề tụ 16/12/2013
458 Chương 458 Tiên Nghịch - Người lòng dạ sắt đá. 16/12/2013
459 Chương 459 Tiên Nghịch - Kim giáp đại hán. 16/12/2013
460 Chương 460 Tiên Nghịch - Sát khí.(1) 16/12/2013
461 Chương 461 Tiên Nghịch - Diệp Vô Ưu. 16/12/2013
462 Chương 462 Tiên Nghịch - Cướp đoạt. 16/12/2013
463 Chương 463 Tiên Nghịch - Kế thừa Chu Tước (1). 16/12/2013
464 Chương 464 Tiên Nghịch - Chiến Kiền Phong 16/12/2013
465 Chương 465 Tiên Nghịch - Sát khí của Thác Sâm 16/12/2013
466 Chương 466 Tiên Nghịch - Sứ Giả Tu Chân Liên Minh (1) 16/12/2013
467 Chương 467 Tiên Nghịch - Bức màn Chu Tước 16/12/2013
468 Chương 468 Tiên Nghịch - Một năm 16/12/2013
469 Chương 469 Tiên Nghịch - Duyên phận đã hết 16/12/2013
470 Chương 470 Tiên Nghịch - Luyện bảo 16/12/2013
471 Chương 471 Tiên Nghịch - Chu Tước tinh 16/12/2013
472 Chương 472 Tiên Nghịch - Giao Dịch Tinh. 16/12/2013
473 Chương 473 Tiên Nghịch - Khôn Mộc Thạch 16/12/2013
474 Chương 474 Tiên Nghịch - Bạch Vi (1). 16/12/2013
475 Chương 475 Tiên Nghịch - Hành trình một mình 16/12/2013
476 Chương 476 Tiên Nghịch - Tới Thiên Vận Tinh. 16/12/2013
477 Chương 477 Tiên Nghịch - Vấn đạo (1) 16/12/2013
478 Chương 478 Tiên Nghịch - Đạo!! 16/12/2013
479 Chương 479 Tiên Nghịch - Tiểu đệ ra tay trước. 16/12/2013
480 Chương 480 Tiên Nghịch - Ương ngạnh. 16/12/2013
481 Chương 481 Tiên Nghịch - Tử Lâm Các. 16/12/2013
482 Chương 482 Tiên Nghịch - Hóa ma chỉ (1) 16/12/2013
483 Chương 483 Tiên Nghịch - Thiên Vận Tử. 16/12/2013
484 Chương 484 Tiên Nghịch - Tiên thuật. 16/12/2013
485 Chương 485 Tiên Nghịch - Thiên Vận Thất Tử 16/12/2013
486 Chương 486 Tiên Nghịch - Kiếm ý. 16/12/2013
487 Chương 487 Tiên Nghịch - Khốn địa tu luyện 16/12/2013
488 Chương 488 Tiên Nghịch - Thọ yến 16/12/2013
489 Chương 489 Tiên Nghịch - Tử khí đông lai. 16/12/2013
490 Chương 490 Tiên Nghịch - Xông vào yến tiệc. 16/12/2013
491 Chương 491 Tiên Nghịch - Cổ yêu 16/12/2013
492 Chương 492 Tiên Nghịch - Cửu chuyển luyện tiên quyết 16/12/2013
493 Chương 493 Tiên Nghịch - Tôn trưởng lão! 16/12/2013
494 Chương 494 Tiên Nghịch - Hắn! 16/12/2013
495 Chương 495 Tiên Nghịch - Gặp lại Lăng Thiên Hầu 16/12/2013
496 Chương 496 Tiên Nghịch - Dẫn Tiên thuật! 16/12/2013
497 Chương 497 Tiên Nghịch - Triệu Hân Mộng 16/12/2013
498 Chương 498 Tiên Nghịch - Tử hệ Lão Lục 16/12/2013
499 Chương 499 Tiên Nghịch - Chiến Vấn Đỉnh! 16/12/2013
500 Chương 500 Tiên Nghịch - Toái Tiên chi địa 16/12/2013
501 Chương 501 Tiên Nghịch - Ý cảnh nhập thể! 16/12/2013
502 Chương 502 Tiên Nghịch - Hơn một người! 16/12/2013
503 Chương 503 Tiên Nghịch - Sát Lục Tiên quyết 16/12/2013
504 Chương 504 Tiên Nghịch - Huyền Uyên Phái 16/12/2013
505 Chương 505 Tiên Nghịch - Sứ giả. 16/12/2013
506 Chương 506 Tiên Nghịch - Địa Ma Bắc Giới. 16/12/2013
507 Chương 507 Tiên Nghịch - Văn thú tiến hoá 16/12/2013
508 Chương 508 Tiên Nghịch - Cửu Lê Trùng 16/12/2013
509 Chương 509 Tiên Nghịch - Vỡ! Nát! 16/12/2013
510 Chương 510 Tiên Nghịch - Chiến! 16/12/2013
511 Chương 511 Tiên Nghịch - Giết! 16/12/2013
512 Chương 512 Tiên Nghịch - Kim linh. 16/12/2013
513 Chương 513 Tiên Nghịch - Mục tiêu - Đông Hải! 16/12/2013
514 Chương 514 Tiên Nghịch - Vì sao Đông Hải. 16/12/2013
515 Chương 515 Tiên Nghịch - Hành trình của Tham Lang 16/12/2013
516 Chương 516 Tiên Nghịch - Tâm tư của Tham Lang 16/12/2013
517 Chương 517 Tiên Nghịch - Thủy triều. 16/12/2013
518 Chương 518 Tiên Nghịch - Lệnh bài. 16/12/2013
519 Chương 519 Tiên Nghịch - Đông Hải yêu linh 16/12/2013
520 Chương 520 Tiên Nghịch - Sơn cốc. 16/12/2013
521 Chương 521 Tiên Nghịch - Trưởng lão trong cốc. 16/12/2013
522 Chương 522 Tiên Nghịch - Phá trận. 16/12/2013
523 Chương 523 Tiên Nghịch - Hoàng Long. 16/12/2013
524 Chương 524 Tiên Nghịch - Thiên Yêu quận 16/12/2013
525 Chương 525 Tiên Nghịch - Hắc y nam tử 16/12/2013
526 Chương 526 Tiên Nghịch - Sinh chi lạc ấn 16/12/2013
527 Chương 527 Tiên Nghịch - Ma Cấm 16/12/2013
528 Chương 528 Tiên Nghịch - Gạt Bỏ 16/12/2013
529 Chương 529 Tiên Nghịch - Sưu hồn thuật 16/12/2013
530 Chương 530 Tiên Nghịch - Thủy cảnh 16/12/2013
531 Chương 531 Tiên Nghịch - Luyện Hồn tân tông. 16/12/2013
532 Chương 532 Tiên Nghịch - Yêu lực kết tinh. 16/12/2013
533 Chương 533 Tiên Nghịch - Thập tam. 16/12/2013
534 Chương 534 Tiên Nghịch - Tán hồn dưỡng phách 16/12/2013
535 Chương 535 Tiên Nghịch - Chiến thư. 16/12/2013
536 Chương 536 Tiên Nghịch - Tịch Diệt Chỉ 16/12/2013
537 Chương 537 Tiên Nghịch - Vương Lâm hiện lên 16/12/2013
538 Chương 538 Tiên Nghịch - Luyện Hồn 16/12/2013
539 Chương 539 Tiên Nghịch - Rời đi. (1) 16/12/2013
540 Chương 540 Tiên Nghịch - Rời đi. (2) 16/12/2013
541 Chương 541 Tiên Nghịch - Khảo nghiệm của Yêu Tương 16/12/2013
542 Chương 542 Tiên Nghịch - Ngộ trong chiến đấu. 16/12/2013
543 Chương 543 Tiên Nghịch - Ma niệm 16/12/2013
544 Chương 544 Tiên Nghịch - Thống lĩnh 16/12/2013
545 Chương 545 Tiên Nghịch - Yêu binh 16/12/2013
546 Chương 546 Tiên Nghịch - Doanh trại Hắc Giáp Quân 16/12/2013
547 Chương 547 Tiên Nghịch - Sự im lặng đáng sợ. 16/12/2013
548 Chương 548 Tiên Nghịch - Lập uy. 16/12/2013
549 Chương 549 Tiên Nghịch - Diêu Tích Tuyết 16/12/2013
550 Chương 550 Tiên Nghịch - Giao Dịch 16/12/2013
551 Chương 551 Tiên Nghịch - Huyết Hồn đan 16/12/2013
552 Chương 552 Tiên Nghịch - Tiên tinh 16/12/2013
553 Chương 553 Tiên Nghịch - Sáu nét kim phù 16/12/2013
554 Chương 554 Tiên Nghịch - Ba ký tự hợp làm một 16/12/2013
555 Chương 555 Tiên Nghịch - Xoay chuyển càn khôn.(1) 16/12/2013
556 Chương 556 Tiên Nghịch - Xoay chuyển càn khôn.(2) 16/12/2013
557 Chương 557 Tiên Nghịch - Xoay chuyển càn khôn.(3) 16/12/2013
558 Chương 558 Tiên Nghịch - Khu vườn 16/12/2013
559 Chương 559 Tiên Nghịch - Ngủ say 16/12/2013
560 Chương 560 Tiên Nghịch - Thu hoạch 16/12/2013
561 Chương 561 Tiên Nghịch - Thực lực của Anh Biến Kỳ đại viên mãn 16/12/2013
562 Chương 562 Tiên Nghịch - Cứu Thập Tam 16/12/2013
563 Chương 563 Tiên Nghịch - Cứu Thập Tam(2) 16/12/2013
564 Chương 564 Tiên Nghịch - Một chưởng 16/12/2013
565 Chương 565 Tiên Nghịch - Hổ Bào, lão già và áo giáp 16/12/2013
566 Chương 566 Tiên Nghịch - Hỏi Diêu Tích Tuyết 16/12/2013
567 Chương 567 Tiên Nghịch - Người quen 16/12/2013
568 Chương 568 Tiên Nghịch - Loạn kinh đô 16/12/2013
569 Chương 569 Tiên Nghịch - Tiếng đàn. 16/12/2013
570 Chương 570 Tiên Nghịch - Cố cười. 16/12/2013
571 Chương 571 Tiên Nghịch - Sát lục tiên quyết.(1) 16/12/2013
572 Chương 572 Tiên Nghịch - Sát lục tiên quyết.(2) 16/12/2013
573 Chương 573 Tiên Nghịch - Sát lục tiên quyết.(3) 16/12/2013
574 Chương 574 Tiên Nghịch - Đế Kiếm ủy khuất. 16/12/2013
575 Chương 575 Tiên Nghịch - Toàn lực ra tay với ta 16/12/2013
576 Chương 576 Tiên Nghịch - Hoạt động ngầm. 16/12/2013
577 Chương 577 Tiên Nghịch - Sát lục đạo!! 16/12/2013
578 Chương 578 Tiên Nghịch - Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu.(1) 16/12/2013
579 Chương 579 Tiên Nghịch - Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu.(2) 16/12/2013
580 Chương 580 Tiên Nghịch - Cuộc chiến Yêu Tướng 16/12/2013
581 Chương 581 Tiên Nghịch - Ngươi, bước ra khỏi hàng 16/12/2013
582 Chương 582 Tiên Nghịch - Nụ cười dâm đãng của Hứa Lập Quốc (1) 16/12/2013
583 Chương 583 Tiên Nghịch - Nụ cười dâm đãng của Hứa Lập Quốc (2) 16/12/2013
584 Chương 584 Tiên Nghịch - Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (1) 16/12/2013
585 Chương 585 Tiên Nghịch - Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (2) 16/12/2013
586 Chương 586 Tiên Nghịch - Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! (3) 16/12/2013
587 Chương 587 Tiên Nghịch - Đánh cuộc.(1) 16/12/2013
588 Chương 588 Tiên Nghịch - Đánh cuộc.(2) 16/12/2013
589 Chương 589 Tiên Nghịch - Ngôn xuất pháp tùy 16/12/2013
590 Chương 590 Tiên Nghịch - Thiên soái động dung 16/12/2013
591 Chương 591 Tiên Nghịch - Ta phải Vấn Đỉnh 16/12/2013
592 Chương 592 Tiên Nghịch - Nghịch 16/12/2013
593 Chương 593 Tiên Nghịch - Kim giáp đã chết! 16/12/2013
594 Chương 594 Tiên Nghịch - Thiên kiếp đơn giản nhất 16/12/2013
595 Chương 595 Tiên Nghịch - Thiên uy. 16/12/2013
596 Chương 596 Tiên Nghịch - Yêu Cổ.. 16/12/2013
597 Chương 597 Tiên Nghịch - Vấn Đỉnh Chi Tinh (1) 16/12/2013
598 Chương 598 Tiên Nghịch - Vấn Đỉnh sơ kỳ. 16/12/2013
599 Chương 599 Tiên Nghịch - Thăng Tiên Quả. 16/12/2013
600 Chương 600 Tiên Nghịch - Hắc ảnh 16/12/2013
601 Chương 601 Tiên Nghịch - Chiến Ý. 16/12/2013
602 Chương 602 Tiên Nghịch - Có sát khí. 16/12/2013
603 Chương 603 Tiên Nghịch - Mười năm giác ngộ, mười năm ngộ đạo hóa hoàng tuyền 16/12/2013
604 Chương 604 Tiên Nghịch - Yêu vệ (1). 16/12/2013
605 Chương 605 Tiên Nghịch - Thanh tỉnh.. 16/12/2013
606 Chương 606 Tiên Nghịch - Ngưng hóa tuyền hồn 16/12/2013
607 Chương 607 Tiên Nghịch - Huyết Hồn đan 16/12/2013
608 Chương 608 Tiên Nghịch - Cổ Yêu huyết ảnh. (1) 16/12/2013
609 Chương 609 Tiên Nghịch - Đại công cáo thành 16/12/2013
610 Chương 610 Tiên Nghịch - Chu Tước đệ nhất mạc 16/12/2013
611 Chương 611 Tiên Nghịch - Đệ nhị nguyên thần 16/12/2013
612 Chương 612 Tiên Nghịch - Kiếm khí của Tử Thử. 16/12/2013
613 Chương 613 Tiên Nghịch - Ba đạo kiếm khí. 16/12/2013
614 Chương 614 Tiên Nghịch - Hướng đi của Tham Lang. 16/12/2013
615 Chương 615 Tiên Nghịch - Tiên đế Thanh Lâm (1) 16/12/2013
616 Chương 616 Tiên Nghịch - Đạo phong ấn thứ hai 16/12/2013
617 Chương 617 Tiên Nghịch - Biến hóa, Ngân Giác Lôi Thú 16/12/2013
618 Chương 618 Tiên Nghịch - Xuống dưới cho ta! 16/12/2013
619 Chương 619 Tiên Nghịch - Vật của tiên giới 16/12/2013
620 Chương 620 Tiên Nghịch - Nhất đại tông sư! 16/12/2013
621 Chương 621 Tiên Nghịch - Tiên thú chi lương 16/12/2013
622 Chương 622 Tiên Nghịch - Van ngươi Khốn Tiên võng. 16/12/2013
623 Chương 623 Tiên Nghịch - Trói hắn! 16/12/2013
624 Chương 624 Tiên Nghịch - Thanh Sương 16/12/2013
625 Chương 625 Tiên Nghịch - Thân phận của nữ thi áo trắng. 16/12/2013
626 Chương 626 Tiên Nghịch - Xuất quan 16/12/2013
627 Chương 627 Tiên Nghịch - Trăm vạn đạo Sát Lục khí! 16/12/2013
628 Chương 628 Tiên Nghịch - Cuộc chiến với Cổ Yêu! 16/12/2013
629 Chương 629 Tiên Nghịch - Thân ảnh màu xám 16/12/2013
630 Chương 630 Tiên Nghịch - Đồng bạn của nó. 16/12/2013
631 Chương 631 Tiên Nghịch - Phát sinh rạn nứt với Thiên Vận Tử 16/12/2013
632 Chương 632 Tiên Nghịch - Tên nhà quê. 16/12/2013
633 Chương 633 Tiên Nghịch - Tự tìm đau khổ 16/12/2013
634 Chương 634 Tiên Nghịch - Vị trí của Chu Dật 16/12/2013
635 Chương 635 Tiên Nghịch - Vị trí phong ấn 16/12/2013
636 Chương 636 Tiên Nghịch - Cứu Chu Dật 16/12/2013
637 Chương 637 Tiên Nghịch - Tâm tử 16/12/2013
638 Chương 638 Tiên Nghịch - Bản mệnh kiếm khí của Chu Dật 16/12/2013
639 Chương 639 Tiên Nghịch - Đại lễ! 16/12/2013
640 Chương 640 Tiên Nghịch - Vân Tiên đạo lữ 16/12/2013
641 Chương 641 Tiên Nghịch - Sương tím! Văn thú! 16/12/2013
642 Chương 642 Tiên Nghịch - Cơ trí của Vương Lâm 16/12/2013
643 Chương 643 Tiên Nghịch - Sương tím hợp lại. 16/12/2013
644 Chương 644 Tiên Nghịch - Quyết đoán 16/12/2013
645 Chương 645 Tiên Nghịch - Thần thông của Tham Lang 16/12/2013
646 Chương 646 Tiên Nghịch - Đỉnh. 16/12/2013
647 Chương 647 Tiên Nghịch - Thái cổ Lôi Long 16/12/2013
648 Chương 648 Tiên Nghịch - Thiên soái động dung. 16/12/2013
649 Chương 649 Tiên Nghịch - Nguyên thần biến dị. 16/12/2013
650 Chương 650 Tiên Nghịch - Áo xám. 16/12/2013
651 Chương 651 Tiên Nghịch - Luyện chế Tiên Vệ. 16/12/2013
652 Chương 652 Tiên Nghịch - Khôi lỗi hùng mạnh 16/12/2013
653 Chương 653 Tiên Nghịch - Tai họa ngầm của Sát Lục Tiên Quyết 16/12/2013
654 Chương 654 Tiên Nghịch - Đệ tam thức. 16/12/2013
655 Chương 655 Tiên Nghịch - Gỡ bỏ bí mật của bức tranh 16/12/2013
656 Chương 656 Tiên Nghịch - Gỡ bỏ bí mật của bức tranh.(2) 16/12/2013
657 Chương 657 Tiên Nghịch - Lão quái hàng lâm 16/12/2013
658 Chương 658 Tiên Nghịch - Rời đi. 16/12/2013
659 Chương 659 Tiên Nghịch - Sơ nhập La Vân 16/12/2013
660 Chương 660 Tiên Nghịch - Mi nhi. 16/12/2013
661 Chương 661 Tiên Nghịch - Mưu Ngọc 16/12/2013
662 Chương 662 Tiên Nghịch - Tôn lão 16/12/2013
663 Chương 663 Tiên Nghịch - Bỏ Qua 16/12/2013
664 Chương 664 Tiên Nghịch - Cảnh Báo 16/12/2013
665 Chương 665 Tiên Nghịch - Nữ giả nam 16/12/2013
666 Chương 666 Tiên Nghịch - Pháp bảo đặc biệt nhằm vào Vương Lâm 16/12/2013
667 Chương 667 Tiên Nghịch - Người bốn năm trước 16/12/2013
668 Chương 668 Tiên Nghịch - Tôn Thái. 16/12/2013
669 Chương 669 Tiên Nghịch - Trên sinh tử chính là nhân quả 16/12/2013
670 Chương 670 Tiên Nghịch - Tiên phong khinh phất, thụ dục bất tĩnh 16/12/2013
671 Chương 671 Tiên Nghịch - Nhân quả tuần hoàn, tầm sinh tầm tử 16/12/2013
672 Chương 672 Tiên Nghịch - Vân hà hữu kim, ngũ hành khuyết nhất. 16/12/2013
673 Chương 673 Tiên Nghịch - Thính vũ, hồi ức tri mi. 16/12/2013
674 Chương 674 Tiên Nghịch - Tư Đồ Nam lại bế quan. 16/12/2013
675 Chương 675 Tiên Nghịch - Huyễn Mi tới gần (1). 16/12/2013
676 Chương 676 Tiên Nghịch - Lang yên khởi. 16/12/2013
677 Chương 677 Tiên Nghịch - Tới rồi. 16/12/2013
678 Chương 678 Tiên Nghịch - Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo 16/12/2013
679 Chương 679 Tiên Nghịch - Pháp bảo đặc thù của Liễu Mi 16/12/2013
680 Chương 680 Tiên Nghịch - Vương Bình 16/12/2013
681 Chương 681 Tiên Nghịch - Đạo nghĩa 16/12/2013
682 Chương 682 Tiên Nghịch - Kinh thối Thiên Quỳ Tử (1) 16/12/2013
683 Chương 683 Tiên Nghịch - Huyễn gia phân liệt ! 16/12/2013
684 Chương 684 Tiên Nghịch - Trảm La Quyết ! 16/12/2013
685 Chương 685 Tiên Nghịch - Tán Ma xuất hiện 16/12/2013
686 Chương 686 Tiên Nghịch - Cắn nuốt 16/12/2013
687 Chương 687 Tiên Nghịch - Cát bụi trở về với cát bụi. 16/12/2013
688 Chương 688 Tiên Nghịch - Cả đời không cần tu đạo. 16/12/2013
689 Chương 689 Tiên Nghịch - Tháo giáp 16/12/2013
690 Chương 690 Tiên Nghịch - Rời đi. 16/12/2013
691 Chương 691 Tiên Nghịch - Thăng hoa 16/12/2013
692 Chương 692 Tiên Nghịch - Thanh Nghi. 16/12/2013
693 Chương 693 Tiên Nghịch - Chỉ một lần thôi. 16/12/2013
694 Chương 694 Tiên Nghịch - Yêu cầu của Vương Bình 16/12/2013
695 Chương 695 Tiên Nghịch - Chia lìa 16/12/2013
696 Chương 696 Tiên Nghịch - Năm tháng 16/12/2013
697 Chương 697 Tiên Nghịch - Mẫu thân 16/12/2013
698 Chương 698 Tiên Nghịch - Sứ giả Lôi Tiên Điện chân chính 16/12/2013
699 Chương 699 Tiên Nghịch - Kinh biến 16/12/2013
700 Chương 700 Tiên Nghịch - Tu vi 16/12/2013
701 Chương 701 Tiên Nghịch - Im mồm. 16/12/2013
702 Chương 702 Tiên Nghịch - Thần thông bước thứ hai 16/12/2013
703 Chương 703 Tiên Nghịch - Một đời luân hồi, chấm dứt… 16/12/2013
704 Chương 704 Tiên Nghịch - Tiên vệ thứ hai. 16/12/2013
705 Chương 705 Tiên Nghịch - Tham Lang đáng thương. 16/12/2013
706 Chương 706 Tiên Nghịch - Bản tiên thuật thiếu của Vương Lâm 16/12/2013
707 Chương 707 Tiên Nghịch - Bản tôn, Thác Sâm, Chu Như. 16/12/2013
708 Chương 708 Tiên Nghịch - Tu đạo bước thứ bốn… 16/12/2013
709 Chương 709 Tiên Nghịch - Phụ thuộc. 16/12/2013
710 Chương 710 Tiên Nghịch - Bài tiết 16/12/2013
711 Chương 711 Tiên Nghịch - Tiểu bảo vật của Tham Lang. 16/12/2013
712 Chương 712 Tiên Nghịch - Rút xương cốt của Vọng Nguyệt 16/12/2013
713 Chương 713 Tiên Nghịch - Vọng Nguyệt thức tỉnh. 16/12/2013
714 Chương 714 Tiên Nghịch - Trốn trốn trốn! 16/12/2013
715 Chương 715 Tiên Nghịch - Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của Cổ Thần 16/12/2013
716 Chương 716 Tiên Nghịch - Chạy đằng trời! 16/12/2013
717 Chương 717 Tiên Nghịch - Lôi ngục. 16/12/2013
718 Chương 718 Tiên Nghịch - Thiên nghịch hấp thu và bảo vật của Tham Lang! 16/12/2013
719 Chương 719 Tiên Nghịch - Thiên Nghịch viên mãn 16/12/2013
720 Chương 720 Tiên Nghịch - Thiên Nghịch triệu tập. 16/12/2013
721 Chương 721 Tiên Nghịch - Thiên Nghịch kinh biến. 16/12/2013
722 Chương 722 Tiên Nghịch - Tầm đạo giả, vong sinh tri tử, hám nhĩ….(1) 16/12/2013
723 Chương 723 Tiên Nghịch - Thấy được bước thứ ba. 16/12/2013
724 Chương 724 Tiên Nghịch - Người thứ nhất dựa vào 16/12/2013
725 Chương 725 Tiên Nghịch - Lôi nguyên ngưng tụ 16/12/2013
726 Chương 726 Tiên Nghịch - Quy luật của sấm sét. 16/12/2013
727 Chương 727 Tiên Nghịch - Nghi ngờ bên tai. 16/12/2013
728 Chương 728 Tiên Nghịch - Lão tử rất lợi hại đấy. 16/12/2013
729 Chương 729 Tiên Nghịch - Tu chân tinh của ta. 16/12/2013
730 Chương 730 Tiên Nghịch - Pháp khí đại diện cho nhân quả ý cảnh. 16/12/2013
731 Chương 731 Tiên Nghịch - Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc (1) 16/12/2013
732 Chương 732 Tiên Nghịch - Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc (2) 16/12/2013
733 Chương 733 Tiên Nghịch - Đoạt Lôi Đỉnh. 16/12/2013
734 Chương 734 Tiên Nghịch - Có lợi hơn rất nhiều 16/12/2013
735 Chương 735 Tiên Nghịch - Chưa ai từng làm. 16/12/2013
736 Chương 736 Tiên Nghịch - Lôi Tiên Giới. 16/12/2013
737 Chương 737 Tiên Nghịch - Người có duyên. 16/12/2013
738 Chương 738 Tiên Nghịch - Muốn giết người ! 16/12/2013
739 Chương 739 Tiên Nghịch - Đông Lâm Hứa gia 16/12/2013
740 Chương 740 Tiên Nghịch - Tuyệt luân, đạo niệm chi chiến. 16/12/2013
741 Chương 741 Tiên Nghịch - Cưu chiếm thước sào. 16/12/2013
742 Chương 742 Tiên Nghịch - Ma Liên. 16/12/2013
743 Chương 743 Tiên Nghịch - Lý Nguyên! 16/12/2013
744 Chương 744 Tiên Nghịch - Mũi kiếm. 16/12/2013
745 Chương 745 Tiên Nghịch - Rất tốt, rất tốt. 16/12/2013
746 Chương 746 Tiên Nghịch - Bao nhiêu thành. 16/12/2013
747 Chương 747 Tiên Nghịch - Thiêu đốt 16/12/2013
748 Chương 748 Tiên Nghịch - Gây khó dễ. 16/12/2013
749 Chương 749 Tiên Nghịch - Chuôi kiếm và mũi kiếm. 16/12/2013
750 Chương 750 Tiên Nghịch - Nô ấn 16/12/2013
751 Chương 751 Tiên Nghịch - Huyết Tổ tới. 16/12/2013
752 Chương 752 Tiên Nghịch - Nhân quả 16/12/2013
753 Chương 753 Tiên Nghịch - Bộ giáp bằng da Cổ Thần 16/12/2013
754 Chương 754 Tiên Nghịch - Kinh biến. 16/12/2013
755 Chương 755 Tiên Nghịch - Cạm bẫy (1) 16/12/2013
756 Chương 756 Tiên Nghịch - Thú cốt. 16/12/2013
757 Chương 757 Tiên Nghịch - Tiên nhân di vật. 16/12/2013
758 Chương 758 Tiên Nghịch - Sắp xếp chuẩn xác. 16/12/2013
759 Chương 759 Tiên Nghịch - Rốt cục đến đây 16/12/2013
760 Chương 760 Tiên Nghịch - Thí Tiên 16/12/2013
761 Chương 761 Tiên Nghịch - Cơ Duyên(1) 16/12/2013
762 Chương 762 Tiên Nghịch - Cơ duyên (1). 16/12/2013
763 Chương 763 Tiên Nghịch - Thức tỉnh. 16/12/2013
764 Chương 764 Tiên Nghịch - Huyết tinh (1) 16/12/2013
765 Chương 765 Tiên Nghịch - Bảo vật thiên luyện. 16/12/2013
766 Chương 766 Tiên Nghịch - Âm Hư. 16/12/2013
767 Chương 767 Tiên Nghịch - Phản kích. 16/12/2013
768 Chương 768 Tiên Nghịch - Lòng tin. 16/12/2013
769 Chương 769 Tiên Nghịch - Diêu gia (1) 16/12/2013
770 Chương 770 Tiên Nghịch - Diêu Gia(2) 16/12/2013
771 Chương 771 Tiên Nghịch - Diêu gia (3) 16/12/2013
772 Chương 772 Tiên Nghịch - Mười ba ngày 16/12/2013
773 Chương 773 Tiên Nghịch - Tử mẫu đạo khô 16/12/2013
774 Chương 774 Tiên Nghịch - Hắc động. 16/12/2013
775 Chương 775 Tiên Nghịch - Cấm địa nghìn trượng, người vào - chết. 16/12/2013
776 Chương 776 Tiên Nghịch - Hứa Mộc 16/12/2013
777 Chương 777 Tiên Nghịch - Kịch biến. 16/12/2013
778 Chương 778 Tiên Nghịch - Cực Cảnh lại xuất hiện 16/12/2013
779 Chương 779 Tiên Nghịch - Chiến Không Liệt. 16/12/2013
780 Chương 780 Tiên Nghịch - Tư cách. 16/12/2013
781 Chương 781 Tiên Nghịch - Tư cách cửu phẩm tiên quân. 16/12/2013
782 Chương 782 Tiên Nghịch - Thần thông của tiên đế 16/12/2013
783 Chương 783 Tiên Nghịch - Thu tàng phẩm các. 16/12/2013
784 Chương 784 Tiên Nghịch - Sống lại. 16/12/2013
785 Chương 785 Tiên Nghịch - Ai cũng không thể rời khỏi. 16/12/2013
786 Chương 786 Tiên Nghịch - Tôn chủ, ra tay đi (1) 16/12/2013
787 Chương 787 Tiên Nghịch - Tôn chủ, ra tay đi (2) 16/12/2013
788 Chương 788 Tiên Nghịch - Ra tay 16/12/2013
789 Chương 789 Tiên Nghịch - Hỏa, viêm, diễm. 16/12/2013
790 Chương 790 Tiên Nghịch - Mục đích. 16/12/2013
791 Chương 791 Tiên Nghịch - Vùng đất gần viễn cổ tiên vực nhất. 16/12/2013
792 Chương 792 Tiên Nghịch - Viêm Lôi Tử. 16/12/2013
793 Chương 793 Tiên Nghịch - Tiên Quân Thanh Thủy. 16/12/2013
794 Chương 794 Tiên Nghịch - Hiệp định. 16/12/2013
795 Chương 795 Tiên Nghịch - Sư huynh? 16/12/2013
796 Chương 796 Tiên Nghịch - Lao ra! 16/12/2013
797 Chương 797 Tiên Nghịch - Lao ra! 16/12/2013
798 Chương 798 Tiên Nghịch - Lao ra! 16/12/2013
799 Chương 799 Tiên Nghịch - Lực lượng cầu sinh. 16/12/2013
800 Chương 800 Tiên Nghịch - Đại ân không bao giờ quên. 16/12/2013
801 Chương 801 Tiên Nghịch - Cuối ranh giới. 16/12/2013
802 Chương 802 Tiên Nghịch - Thượng tiên. 16/12/2013
803 Chương 803 Tiên Nghịch - Tộc tiên tuyển 16/12/2013
804 Chương 804 Tiên Nghịch - Vụ thú. 16/12/2013
805 Chương 805 Tiên Nghịch - Huyền Âm đỉnh 16/12/2013
806 Chương 806 Tiên Nghịch - Tiểu truyền tống trận 16/12/2013
807 Chương 807 Tiên Nghịch - Bẩy cái ký hiệu. 16/12/2013
808 Chương 808 Tiên Nghịch - Bộ tộc thấp hèn. 16/12/2013
809 Chương 809 Tiên Nghịch - Cánh bướm. (1) 16/12/2013
810 Chương 810 Tiên Nghịch - Cánh bướm. (2) 16/12/2013
811 Chương 811 Tiên Nghịch - Cổ thần bì giáp. 16/12/2013
812 Chương 812 Tiên Nghịch - Toái Tiên ấn, xuất thế! 16/12/2013
813 Chương 813 Tiên Nghịch - Tháp Sơn, tiên vệ. 16/12/2013
814 Chương 814 Tiên Nghịch - Quan tài pha lê. 16/12/2013
815 Chương 815 Tiên Nghịch - Cốt. 16/12/2013
816 Chương 816 Tiên Nghịch - Tị Thiên Quan (1) 16/12/2013
817 Chương 817 Tiên Nghịch - Tị Thiên Quan (2) 16/12/2013
818 Chương 818 Tiên Nghịch - Tị Thiên Quan (3) 16/12/2013
819 Chương 819 Tiên Nghịch - Hai sự kiện lớn. 16/12/2013
820 Chương 820 Tiên Nghịch - Hứa Mộc! 16/12/2013
821 Chương 821 Tiên Nghịch - Hai nén hương. 16/12/2013
822 Chương 822 Tiên Nghịch - Diêu Trường Không 16/12/2013
823 Chương 823 Tiên Nghịch - Tâm tư Huyết Thần Tử (1) 16/12/2013
824 Chương 824 Tiên Nghịch - Tâm tư Huyết Thần Tử (2) 16/12/2013
825 Chương 825 Tiên Nghịch - Tâm tư Huyết Thần Tử (3) 16/12/2013
826 Chương 826 Tiên Nghịch - Diêu Băng Vân. 16/12/2013
827 Chương 827 Tiên Nghịch - Ma Đạo Tử. 16/12/2013
828 Chương 828 Tiên Nghịch - Cửu Tuyệt Tổn Thần trận! 16/12/2013
829 Chương 829 Tiên Nghịch - Kế hoạch lớn 16/12/2013
830 Chương 830 Tiên Nghịch - Vọng Nguyệt. 16/12/2013
831 Chương 831 Tiên Nghịch - Sự hưng phấn của Vọng Nguyệt. 16/12/2013
832 Chương 832 Tiên Nghịch - Thức tỉnh. 16/12/2013
833 Chương 833 Tiên Nghịch - Viêm Lôi Tử tái hiện! 16/12/2013
834 Chương 834 Tiên Nghịch - Khí tức Bì giáp. 16/12/2013
835 Chương 835 Tiên Nghịch - Bí mật của Vọng Nguyệt ! 16/12/2013
836 Chương 836 Tiên Nghịch - Đỉnh. 16/12/2013
837 Chương 837 Tiên Nghịch - Băng Vân. 16/12/2013
838 Chương 838 Tiên Nghịch - Phong ấn hoàn mỹ. 16/12/2013
839 Chương 839 Tiên Nghịch - Kêu gọi trong cơ thể Vọng Nguyệt 16/12/2013
840 Chương 840 Tiên Nghịch - Cổ Thần toái tinh. 16/12/2013
841 Chương 841 Tiên Nghịch - Phong ấn Vọng Nguyệt (1) 16/12/2013
842 Chương 842 Tiên Nghịch - Trở lại Thanh Linh Tinh. 16/12/2013
843 Chương 843 Tiên Nghịch - Thôn phệ. 16/12/2013
844 Chương 844 Tiên Nghịch - Mộng đạo. 16/12/2013
845 Chương 845 Tiên Nghịch - Ngươi đã minh ngộ? 16/12/2013
846 Chương 846 Tiên Nghịch - Thay đổi 16/12/2013
847 Chương 847 Tiên Nghịch - Đạo của Diêu Băng Vân 16/12/2013
848 Chương 848 Tiên Nghịch - Lui một bước 16/12/2013
849 Chương 849 Tiên Nghịch - Nguyên lực thay đổi 16/12/2013
850 Chương 850 Tiên Nghịch - Khuy Niết. 16/12/2013
851 Chương 851 Tiên Nghịch - Huyết Thần Tử! (Thượng) 16/12/2013
852 Chương 852 Tiên Nghịch - Huyết Yến 16/12/2013
853 Chương 853 Tiên Nghịch - Ngươi không có tư cách. 16/12/2013
854 Chương 854 Tiên Nghịch - Phong thanh hạc lệ thảo mộc giai binh. 16/12/2013
855 Chương 855 Tiên Nghịch - Vãi đậu thành binh 16/12/2013
856 Chương 856 Tiên Nghịch - Bước thứ ba (Thượng) 16/12/2013
857 Chương 857 Tiên Nghịch - Mục tiêu một trăm lẻ tám tiên 16/12/2013
858 Chương 858 Tiên Nghịch - Tiến đến. 16/12/2013
859 Chương 859 Tiên Nghịch - Cái ta muốn là vị trí thứ nhất 16/12/2013
860 Chương 860 Tiên Nghịch - Đền ơn 16/12/2013
861 Chương 861 Tiên Nghịch - Cửu Khúc Thiên Đao 16/12/2013
862 Chương 862 Tiên Nghịch - Lão tử thua rồi 16/12/2013
863 Chương 863 Tiên Nghịch - Người cuối cùng 16/12/2013
864 Chương 864 Tiên Nghịch - Hứa gia ở Đông Lâm Tinh 16/12/2013
865 Chương 865 Tiên Nghịch - Tây Tử Phượng 16/12/2013
866 Chương 866 Tiên Nghịch - Không đủ tư cách (1) 16/12/2013
867 Chương 867 Tiên Nghịch - Không Đủ Tư Cách(2) 16/12/2013
868 Chương 868 Tiên Nghịch - Thần Thức Thuật 16/12/2013
869 Chương 869 Tiên Nghịch - Thanh Thủy bênh vực. 16/12/2013
870 Chương 870 Tiên Nghịch - Hài đồng. 16/12/2013
871 Chương 871 Tiên Nghịch - Mèo nào cắn mỉu nào 16/12/2013
872 Chương 872 Tiên Nghịch - Quyền lực sử dụng sấm sét. 16/12/2013
873 Chương 873 Tiên Nghịch - Thiên Chi Quan. 16/12/2013
874 Chương 874 Tiên Nghịch - Con mắt thứ ba tiến hóa 16/12/2013
875 Chương 875 Tiên Nghịch - Nhất Đường Thiên. 16/12/2013
876 Chương 876 Tiên Nghịch - Lôi diệt. 16/12/2013
877 Chương 877 Tiên Nghịch - Con mắt thứ ba 16/12/2013
878 Chương 878 Tiên Nghịch - Phong Tiên. 16/12/2013
879 Chương 879 Tiên Nghịch - Uyển Nhi (1 2) 16/12/2013
880 Chương 880 Tiên Nghịch - Ta đồng ý 16/12/2013
881 Chương 881 Tiên Nghịch - Bức tường không gian mở ra 16/12/2013
882 Chương 882 Tiên Nghịch - Đông Lâm tinh. 16/12/2013
883 Chương 883 Tiên Nghịch - Sinh cơ. 16/12/2013
884 Chương 884 Tiên Nghịch - Món quà của Thanh Thủy 16/12/2013
885 Chương 885 Tiên Nghịch - Tư Đồ Nam xuất quan 16/12/2013
886 Chương 886 Tiên Nghịch - Chu Tước Tinh. 16/12/2013
887 Chương 887 Tiên Nghịch - Pho tượng Vương Lâm. 16/12/2013
888 Chương 888 Tiên Nghịch - Trở về. 16/12/2013
889 Chương 889 Tiên Nghịch - Đồng tử đầu to 16/12/2013
890 Chương 890 Tiên Nghịch - Tôi tớ 16/12/2013
891 Chương 891 Tiên Nghịch - Về nhà 16/12/2013
892 Chương 892 Tiên Nghịch - Cảm ơn các ngươi 16/12/2013
893 Chương 893 Tiên Nghịch - Đại Vương triều 16/12/2013
894 Chương 894 Tiên Nghịch - Nổi giận 16/12/2013
895 Chương 895 Tiên Nghịch - Thi Âm Tông 16/12/2013
896 Chương 896 Tiên Nghịch - Phong tảo tàn diệp 16/12/2013
897 Chương 897 Tiên Nghịch - Lôi Cát. 16/12/2013
898 Chương 898 Tiên Nghịch - Phó điện chủ của Oán Điện (1). 16/12/2013
899 Chương 899 Tiên Nghịch - Phó điện chủ của Oán Điện (2). 16/12/2013
900 Chương 900 Tiên Nghịch - Giải quyết nhân quả (1). 16/12/2013
901 Chương 901 Tiên Nghịch - Giải quyết nhân quả (2). 16/12/2013
902 Chương 902 Tiên Nghịch - Giải quyết nhân quả (3). 16/12/2013
903 Chương 903 Tiên Nghịch - Tìm bí mật của Tiên Di tộc. 16/12/2013
904 Chương 904 Tiên Nghịch - Hình phạt tiên nhân. 16/12/2013
905 Chương 905 Tiên Nghịch - Hoàng Long tiến đến 16/12/2013
906 Chương 906 Tiên Nghịch - Danh sách Chu Tước 16/12/2013
907 Chương 907 Tiên Nghịch - Bỏ đi 16/12/2013
908 Chương 908 Tiên Nghịch - Cho ngươi một kỳ tích 16/12/2013
909 Chương 909 Tiên Nghịch - Hợp thể cực mạnh 16/12/2013
910 Chương 910 Tiên Nghịch - Sát Vực Giới 16/12/2013
911 Chương 911 Tiên Nghịch - Hỏi tội 16/12/2013
912 Chương 912 Tiên Nghịch - Hoán Vũ 16/12/2013
913 Chương 913 Tiên Nghịch - Đồ la kế hoạch 16/12/2013
914 Chương 914 Tiên Nghịch - Mười tám tầng địa ngục 16/12/2013
915 Chương 915 Tiên Nghịch - Cái giá lớn của liên minh 16/12/2013
916 Chương 916 Tiên Nghịch - La Thiên phản kích 16/12/2013
917 Chương 917 Tiên Nghịch - Chu Thiên (thượng) 16/12/2013
918 Chương 918 Tiên Nghịch - Chu Thiên (trung) 16/12/2013
919 Chương 919 Tiên Nghịch - Chu Thiên (hạ) 16/12/2013
920 Chương 920 Tiên Nghịch - Ngọc giản màu xanh 16/12/2013
921 Chương 921 Tiên Nghịch - Cực Hiền Thiên 16/12/2013
922 Chương 922 Tiên Nghịch - Đầu danh trạng 16/12/2013
923 Chương 923 Tiên Nghịch - Công lớn 16/12/2013
924 Chương 924 Tiên Nghịch - Bách vạn thú huyết tỏa thiên thần 16/12/2013
925 Chương 925 Tiên Nghịch - Cự ma ngàn trượng nổ tung 16/12/2013
926 Chương 926 Tiên Nghịch - Chàng không nhận ra thiếp 16/12/2013
927 Chương 927 Tiên Nghịch - Ngũ hành Kim Thi 16/12/2013
928 Chương 928 Tiên Nghịch - Của Vương Lâm ta! 16/12/2013
929 Chương 929 Tiên Nghịch - Liên Minh Trưởng lão đoàn 16/12/2013
930 Chương 930 Tiên Nghịch - Thứ Không Niết! 16/12/2013
931 Chương 931 Tiên Nghịch - Cổ Thần khí 16/12/2013
932 Chương 932 Tiên Nghịch - Thanh Thuỷ tới 16/12/2013
933 Chương 933 Tiên Nghịch - Tiến nhập Nguyệt khẩu 16/12/2013
934 Chương 934 Tiên Nghịch - Lôi Thú uất ức 16/12/2013
935 Chương 935 Tiên Nghịch - Ngư ông 16/12/2013
936 Chương 936 Tiên Nghịch - Hoạ địa vi lao 16/12/2013
937 Chương 937 Tiên Nghịch - Cổ Thần Khôi lỗi thuật 16/12/2013
938 Chương 938 Tiên Nghịch - Lực lượng truyền thừa 16/12/2013
939 Chương 939 Tiên Nghịch - Vương tộc Cổ Thần 16/12/2013
940 Chương 940 Tiên Nghịch - Pháp khí của vương tộc 16/12/2013
941 Chương 941 Tiên Nghịch - Nghịch Thiên Châu chấn động 16/12/2013
942 Chương 942 Tiên Nghịch - Thiên đạo? 16/12/2013
943 Chương 943 Tiên Nghịch - Nghịch Thiên Châu lại tái hiện 16/12/2013
944 Chương 944 Tiên Nghịch - Bí ẩn 16/12/2013
945 Chương 945 Tiên Nghịch - Mục đồng tay chỉ Hạnh Hoa Thôn 16/12/2013
946 Chương 946 Tiên Nghịch - Tư cách 16/12/2013
947 Chương 947 Tiên Nghịch - Bức tranh chữ “chiến” huyền bí 16/12/2013
948 Chương 948 Tiên Nghịch - U Minh Dẫn Lộ 16/12/2013
949 Chương 949 Tiên Nghịch - Sát Vực Giới 16/12/2013
950 Chương 950 Tiên Nghịch - Khuất phục cho ta 16/12/2013
951 Chương 951 Tiên Nghịch - tung tích Tịch Niết 16/12/2013
952 Chương 952 Tiên Nghịch - Trâm cài tóc 16/12/2013
953 Chương 953 Tiên Nghịch - Thiếu gia 16/12/2013
954 Chương 954 Tiên Nghịch - Đệ tử nội tông Thi Âm tông 16/12/2013
955 Chương 955 Tiên Nghịch - Phấn y nữ tử 16/12/2013
956 Chương 956 Tiên Nghịch - Tiến tới 16/12/2013
957 Chương 957 Tiên Nghịch - Tán thành 16/12/2013
958 Chương 958 Tiên Nghịch - Bí mật Thiên Vận Tử 16/12/2013
959 Chương 959 Tiên Nghịch - Căn nguyên ban đầu 16/12/2013
960 Chương 960 Tiên Nghịch - Vương Lâm xấu hổ 16/12/2013
961 Chương 961 Tiên Nghịch - Hứa Lập Quốc thích nhất 16/12/2013
962 Chương 962 Tiên Nghịch - Trần đạo tam tử 16/12/2013
963 Chương 963 Tiên Nghịch - Hóa thù thành bạn 16/12/2013
964 Chương 964 Tiên Nghịch - Linh Nhi 16/12/2013
965 Chương 965 Tiên Nghịch - Hiểu ra chân tướng 16/12/2013
966 Chương 966 Tiên Nghịch - Làm Thiên Vận Tử sai lầm một lần 16/12/2013
967 Chương 967 Tiên Nghịch - Nhất chỉ soán thiên vận 16/12/2013
968 Chương 968 Tiên Nghịch - Tiến tới 16/12/2013
969 Chương 969 Tiên Nghịch - phá chỉ 16/12/2013
970 Chương 970 Tiên Nghịch - Bế tắc. 16/12/2013
971 Chương 971 Tiên Nghịch - Thiên Vận Tử áo xám. 16/12/2013
972 Chương 972 Tiên Nghịch - Nghịch âm dương. 16/12/2013
973 Chương 973 Tiên Nghịch - Côn Hư thánh nữ. 16/12/2013
974 Chương 974 Tiên Nghịch - Kinh hồn. 16/12/2013
975 Chương 975 Tiên Nghịch - Thiên Nghịch lại mở ra (P1). 16/12/2013
976 Chương 976 Tiên Nghịch - Thiên Nghịch lại mở ra (P2). 16/12/2013
977 Chương 977 Tiên Nghịch - Đường hẹp. 16/12/2013
978 Chương 978 Tiên Nghịch - Phù Phong Tử (P1). 16/12/2013
979 Chương 979 Tiên Nghịch - Phù Phong Tử (P2). 16/12/2013
980 Chương 980 Tiên Nghịch - Còn nhớ Linh nhi?. 16/12/2013
981 Chương 981 Tiên Nghịch - Thanh quang thuẫn. 16/12/2013
982 Chương 982 Tiên Nghịch - Thần thông bảo mệnh của Cổ Thần 16/12/2013
983 Chương 983 Tiên Nghịch - Mộng như luân hồi. 16/12/2013
984 Chương 984 Tiên Nghịch - Bảo Bình. 16/12/2013
985 Chương 985 Tiên Nghịch - Thủy Cảnh. 16/12/2013
986 Chương 986 Tiên Nghịch - Thần thông Tàn Dạ. 16/12/2013
987 Chương 987 Tiên Nghịch - Tàn dạ chi lực. 16/12/2013
988 Chương 988 Tiên Nghịch - Một khắc tối cường 16/12/2013
989 Chương 989 Tiên Nghịch - Cướp người. 16/12/2013
990 Chương 990 Tiên Nghịch - Gặp lại (P1). 16/12/2013
991 Chương 991 Tiên Nghịch - Gặp lại (P2) 16/12/2013
992 Chương 992 Tiên Nghịch - Độc. 16/12/2013
993 Chương 993 Tiên Nghịch - Say 16/12/2013
994 Chương 994 Tiên Nghịch - Hồn. 16/12/2013
995 Chương 995 Tiên Nghịch - Đã đến. 16/12/2013
996 Chương 996 Tiên Nghịch - Hư Không Tử. 16/12/2013
997 Chương 997 Tiên Nghịch - Sự thù hận của Diêu Tích Huyết (1). 16/12/2013
998 Chương 998 Tiên Nghịch - Sự thù hận của Diêu Tích Huyết (2). 16/12/2013
999 Chương 999 Tiên Nghịch - Tượng đá màu đen quỷ dị 16/12/2013
1000 Chương 1000 Tiên Nghịch - Phân thân thứ hai (1). 16/12/2013
1001 Chương 1001 Tiên Nghịch - Phân thân thứ hai (2). 16/12/2013
1002 Chương 1002 Tiên Nghịch - Ủy thác của Đế Quân. 16/12/2013
1003 Chương 1003 Tiên Nghịch - Sâu bên trong Tiên phủ. 16/12/2013
1004 Chương 1004 Tiên Nghịch - Hoa Tiên. 16/12/2013
1005 Chương 1005 Tiên Nghịch - Nguy cơ. 16/12/2013
1006 Chương 1006 Tiên Nghịch - Cảnh cáo. 16/12/2013
1007 Chương 1007 Tiên Nghịch - Táng hoa. 16/12/2013
1008 Chương 1008 Tiên Nghịch - Pho tượng của ai. 16/12/2013
1009 Chương 1009 Tiên Nghịch - Hoa Phi. 16/12/2013
1010 Chương 1010 Tiên Nghịch - Tiên Linh Thiên Cảnh. 16/12/2013
1011 Chương 1011 Tiên Nghịch - Cửu Long. 16/12/2013
1012 Chương 1012 Tiên Nghịch - Ma ảnh. 16/12/2013
1013 Chương 1013 Tiên Nghịch - Truy. 16/12/2013
1014 Chương 1014 Tiên Nghịch - Truy(2). 16/12/2013
1015 Chương 1015 Tiên Nghịch - Đại mạc cô yên. 16/12/2013
1016 Chương 1016 Tiên Nghịch - Phạm Thiên(P1). 16/12/2013
1017 Chương 1017 Tiên Nghịch - Phạm Thiên(P2). 16/12/2013
1018 Chương 1018 Tiên Nghịch - Phạm Thiên(P3). 16/12/2013
1019 Chương 1019 Tiên Nghịch - Thanh Lâm?. 16/12/2013
1020 Chương 1020 Tiên Nghịch - Chu Tước thức tỉnh 16/12/2013
1021 Chương 1021 Tiên Nghịch - Sụp đổ!(1) 16/12/2013
1022 Chương 1022 Tiên Nghịch - Phá bình lao ra 16/12/2013
1023 Chương 1023 Tiên Nghịch - Nơi ấy chôn tiên 16/12/2013
1024 Chương 1024 Tiên Nghịch - Thánh tổ của Phù Tộc 16/12/2013
1025 Chương 1025 Tiên Nghịch - Thanh Lâm, ngươi gạt ta 16/12/2013
1026 Chương 1026 Tiên Nghịch - Chu Tước Thánh Tinh 16/12/2013
1027 Chương 1027 Tiên Nghịch - Định thân thuật 16/12/2013
1028 Chương 1028 Tiên Nghịch - Điểu tán 16/12/2013
1029 Chương 1029 Tiên Nghịch - Thật giả vĩnh hằng 16/12/2013
1030 Chương 1030 Tiên Nghịch - Khô Phù 16/12/2013
1031 Chương 1031 Tiên Nghịch - Sai lầm rồi 16/12/2013
1032 Chương 1032 Tiên Nghịch - Ngọn nguồn nhân quả đại thành.(1) 16/12/2013
1033 Chương 1033 Tiên Nghịch - Ngọn nguồn nhân quả đại thành.(2) 16/12/2013
1034 Chương 1034 Tiên Nghịch - Thế hệ(2) 16/12/2013
1035 Chương 1035 Tiên Nghịch - Tên gọi của ngươi 16/12/2013
1036 Chương 1036 Tiên Nghịch - Gặp lại 16/12/2013
1037 Chương 1037 Tiên Nghịch - Khuy Niết đỉnh phong 16/12/2013
1038 Chương 1038 Tiên Nghịch - Liễu Mi.(1) 16/12/2013
1040 Chương 1040 Tiên Nghịch - Dưới hố sâu. 16/12/2013
1041 Chương 1041 Tiên Nghịch - Thiết kiếm. 16/12/2013
1042 Chương 1042 Tiên Nghịch - Hiểm trung thủ kiếm. 16/12/2013
1043 Chương 1043 Tiên Nghịch - Thử Không Niết (1) 16/12/2013
1044 Chương 1044 Tiên Nghịch - Thử Không Niết (2) 16/12/2013
1045 Chương 1045 Tiên Nghịch - Sát Khí Của Hư Không Tử 16/12/2013
1046 Chương 1046 Tiên Nghịch - Phản Kháng Truy 16/12/2013
1047 Chương 1047 Tiên Nghịch - Chí Bảo 16/12/2013
1048 Chương 1048 Tiên Nghịch - Bảo vật của Vương Mỗ, có giỏi thì tới 16/12/2013
1049 Chương 1049 Tiên Nghịch - Đệ Lục Tầng 16/12/2013
1050 Chương 1050 Tiên Nghịch - Chu Dật tái hiện 16/12/2013
1051 Chương 1051 Tiên Nghịch - Thân phận của Vân Tiên đạo lữ 16/12/2013
1052 Chương 1052 Tiên Nghịch - Hư Không Tử đổ mồ hôi lạnh 16/12/2013
1053 Chương 1053 Tiên Nghịch - Bức áp Hư Không Tử 16/12/2013
1054 Chương 1054 Tiên Nghịch - Sơn băng (1) 16/12/2013
1055 Chương 1055 Tiên Nghịch - Sơn băng (2) 16/12/2013
1056 Chương 1056 Tiên Nghịch - Biến cố tầng thứ tám 16/12/2013
1057 Chương 1057 Tiên Nghịch - Thiên Hồn đạo 16/12/2013
1058 Chương 1058 Tiên Nghịch - Một quyền kinh thiên 16/12/2013
1059 Chương 1059 Tiên Nghịch - Cổ Ma Tháp Già 16/12/2013
1060 Chương 1060 Tiên Nghịch - Cổ Ma Chi Uy (1) 16/12/2013
1061 Chương 1061 Tiên Nghịch - Cổ Ma Chi Uy (2) 16/12/2013
1062 Chương 1062 Tiên Nghịch - Một câu trước đoạt xá 16/12/2013
1063 Chương 1063 Tiên Nghịch - Thân phận người áo đen 16/12/2013
1064 Chương 1064 Tiên Nghịch - Tam tộc đoàn tụ 16/12/2013
1065 Chương 1065 Tiên Nghịch - Tam tộc đoàn tụ (2) 16/12/2013
1066 Chương 1066 Tiên Nghịch - Cổ chi tam tộc đoàn tụ.(3) 16/12/2013
1067 Chương 1067 Tiên Nghịch - Cổ Yêu Bối La. 16/12/2013
1068 Chương 1068 Tiên Nghịch - Phấn y nữ nhân 16/12/2013
1069 Chương 1069 Tiên Nghịch - Cổ Ma Tháp Già 16/12/2013
1070 Chương 1070 Tiên Nghịch - Thiên Vận Tử 16/12/2013
1071 Chương 1071 Tiên Nghịch - Tàn dạ, thần thông mạnh nhất 16/12/2013
1072 Chương 1072 Tiên Nghịch - Liều mạng 16/12/2013
1073 Chương 1073 Tiên Nghịch - Lực lượng chưởng tôn 16/12/2013
1074 Chương 1074 Tiên Nghịch - Chân linh dung hợp 16/12/2013
1075 Chương 1075 Tiên Nghịch - Quyết chiến bắt đầu 16/12/2013
1076 Chương 1076 Tiên Nghịch - Sư đồ chi chiến 16/12/2013
1077 Chương 1077 Tiên Nghịch - Tháp Sơn hiện thân 16/12/2013
1078 Chương 1078 Tiên Nghịch - Mộc Băng Mi 16/12/2013
1079 Chương 1079 Tiên Nghịch - Không cần nàng cứu 16/12/2013
1080 Chương 1080 Tiên Nghịch - Mộng hồi viễn cổ 16/12/2013
1081 Chương 1081 Tiên Nghịch - Mộng hồi viễn cổ (2) 16/12/2013
1082 Chương 1082 Tiên Nghịch - Tứ thánh khí 16/12/2013
1083 Chương 1083 Tiên Nghịch - Nghiệt duyên 16/12/2013
1084 Chương 1084 Tiên Nghịch - Hai năm. 16/12/2013
1085 Chương 1085 Tiên Nghịch - Tin tức về Thanh Thủy. 16/12/2013
1086 Chương 1086 Tiên Nghịch - Cửu Huyền đệ nhất biến 16/12/2013
1087 Chương 1087 Tiên Nghịch - Tân Thánh Hoàng 16/12/2013
1088 Chương 1088 Tiên Nghịch - Tân Thánh Hoàng(2) 16/12/2013
1089 Chương 1089 Tiên Nghịch - Mặc Trí tái hiện 16/12/2013
1090 Chương 1090 Tiên Nghịch - Oai lực ba thế hỏa nguyên lực! 16/12/2013
1091 Chương 1091 Tiên Nghịch - Tính toán của Vương Lâm. 16/12/2013
1092 Chương 1092 Tiên Nghịch - Ngươi muốn Vương Lâm? 16/12/2013
1093 Chương 1093 Tiên Nghịch - Nhận lỗi! 16/12/2013
1094 Chương 1094 Tiên Nghịch - Không biết thi này có thể thứ mấy? 16/12/2013
1095 Chương 1095 Tiên Nghịch - Bí mật kinh thiên(1) 16/12/2013
1096 Chương 1096 Tiên Nghịch - Bí mật kinh thiên(2) 16/12/2013
1097 Chương 1097 Tiên Nghịch - Đoạn Kiếm 16/12/2013
1098 Chương 1098 Tiên Nghịch - Ngoại Nhân 16/12/2013
1099 Chương 1099 Tiên Nghịch - Vũ Giới Mở Ra 16/12/2013
1100 Chương 1100 Tiên Nghịch - Thần thông Sơn Băng 16/12/2013
1101 Chương 1101 Tiên Nghịch - Sát khí 16/12/2013
1102 Chương 1102 Tiên Nghịch - Vân hải 16/12/2013
1103 Chương 1103 Tiên Nghịch - Thiên kiếp 16/12/2013
1104 Chương 1104 Tiên Nghịch - Sơn băng 16/12/2013
1105 Chương 1105 Tiên Nghịch - Nhất Sơn Nhị Băng 16/12/2013
1106 Chương 1106 Tiên Nghịch - Tranh đoạt với Thiên 16/12/2013
1107 Chương 1107 Tiên Nghịch - Khí tức của viễn cổ tiên vực 16/12/2013
1108 Chương 1108 Tiên Nghịch - Thánh Hoàng qua đời 16/12/2013
1109 Chương 1109 Tiên Nghịch - Vũ giới mở ra 16/12/2013
1110 Chương 1110 Tiên Nghịch - Tác Sâm 16/12/2013
1111 Chương 1111 Tiên Nghịch - Vũ Giới kêu cứu 16/12/2013
1112 Chương 1112 Tiên Nghịch - Phá phong 16/12/2013
1113 Chương 1113 Tiên Nghịch - Máu thiên đạo! 16/12/2013
1114 Chương 1114 Tiên Nghịch - Tôn điện. 16/12/2013
1115 Chương 1115 Tiên Nghịch - Thanh Sương 16/12/2013
1116 Chương 1116 Tiên Nghịch - Truyền đạo. 16/12/2013
1117 Chương 1117 Tiên Nghịch - Cổ Ma đạo văn. 16/12/2013
1118 Chương 1118 Tiên Nghịch - Yên lặng. 16/12/2013
1119 Chương 1119 Tiên Nghịch - Tân Vũ giới 16/12/2013
1120 Chương 1120 Tiên Nghịch - Nỗi lo không chốn dung thân 16/12/2013
1121 Chương 1121 Tiên Nghịch - Chu Như 16/12/2013
1122 Chương 1122 Tiên Nghịch - Xin lỗi 16/12/2013
1123 Chương 1123 Tiên Nghịch - Ly biệt 16/12/2013
1124 Chương 1124 Tiên Nghịch - Cát Cùng 16/12/2013
1125 Chương 1125 Tiên Nghịch - Chiến đấu với Cát Cùng 16/12/2013
1126 Chương 1126 Tiên Nghịch - Một đầu! 16/12/2013
1127 Chương 1127 Tiên Nghịch - Cái chết của phân thân 16/12/2013
1128 Chương 1128 Tiên Nghịch - Thượng tôn 16/12/2013
1129 Chương 1129 Tiên Nghịch - Thi Âm Bát Vương 16/12/2013
1130 Chương 1130 Tiên Nghịch - Bị thương 16/12/2013
1131 Chương 1131 Tiên Nghịch - Vô Cực Tử 16/12/2013
1132 Chương 1132 Tiên Nghịch - Tam tổn thất kiếp 16/12/2013
1133 Chương 1133 Tiên Nghịch - Thác Sâm xuất hiện 16/12/2013
1134 Chương 1134 Tiên Nghịch - Sức mạnh của Cổ Thần 16/12/2013
1135 Chương 1135 Tiên Nghịch - Trốn tới nơi đất khách 16/12/2013
1136 Chương 1136 Tiên Nghịch - Tuyết 16/12/2013
1137 Chương 1137 Tiên Nghịch - Mưa 16/12/2013
1138 Chương 1138 Tiên Nghịch - Tằng Ngưu 16/12/2013
1139 Chương 1139 Tiên Nghịch - Quy Nguyên Tông 16/12/2013
1140 Chương 1140 Tiên Nghịch - Lữ Yên Phỉ 16/12/2013
1141 Chương 1141 Tiên Nghịch - Tinh hồn 16/12/2013
1142 Chương 1142 Tiên Nghịch - Tử khí Tây lai 16/12/2013
1143 Chương 1143 Tiên Nghịch - Cầu vồng 16/12/2013
1144 Chương 1144 Tiên Nghịch - Một sợi lông 16/12/2013
1145 Chương 1145 Tiên Nghịch - Hy vọng Thiên Nghịch viên mãn lần thứ hai 16/12/2013
1146 Chương 1146 Tiên Nghịch - Sự đau lòng của Tôn Vân 16/12/2013
1147 Chương 1147 Tiên Nghịch - Man Hoang đại lục 16/12/2013
1148 Chương 1148 Tiên Nghịch - Điều động và điều khiển 16/12/2013
1149 Chương 1149 Tiên Nghịch - Kinh biến 16/12/2013
1150 Chương 1150 Tiên Nghịch - Tới nhanh lắm 16/12/2013
1151 Chương 1151 Tiên Nghịch - Trong sơn cốc 16/12/2013
1152 Chương 1152 Tiên Nghịch - Làm chuyện đại sự phải bình tĩnh 16/12/2013
1153 Chương 1153 Tiên Nghịch - Hết sức căng thẳng 16/12/2013
1154 Chương 1154 Tiên Nghịch - Liên trảm 16/12/2013
1155 Chương 1155 Tiên Nghịch - Rời khỏi vòng xoáy 16/12/2013
1156 Chương 1156 Tiên Nghịch - Nhất tổn lưỡng kiếp 16/12/2013
1157 Chương 1157 Tiên Nghịch - Ngưng tụ thần cốt 16/12/2013
1158 Chương 1158 Tiên Nghịch - Uy 16/12/2013
1159 Chương 1159 Tiên Nghịch - Lý Thiến Mai 16/12/2013
1160 Chương 1160 Tiên Nghịch - Nuốt đan mà đạo lại mờ mịt 16/12/2013
1161 Chương 1161 Tiên Nghịch - Kẻ bị đánh sẽ trúng thương 16/12/2013
1162 Chương 1162 Tiên Nghịch - Tha tội 16/12/2013
1163 Chương 1163 Tiên Nghịch - Ba vấn đề 16/12/2013
1164 Chương 1164 Tiên Nghịch - Lô Vân Tòng không thể bằng 16/12/2013
1165 Chương 1165 Tiên Nghịch - Thiên chỉ là lời bịa đặt 16/12/2013
1166 Chương 1166 Tiên Nghịch - Quay đầu mỉm cười 16/12/2013
1167 Chương 1167 Tiên Nghịch - Tinh vực cấp chín thần bí ở phía sau 16/12/2013
1168 Chương 1168 Tiên Nghịch - Ngươi là ai? 16/12/2013
1169 Chương 1169 Tiên Nghịch - Chuyện gì? 16/12/2013
1170 Chương 1170 Tiên Nghịch - Khó hiểu 16/12/2013
1171 Chương 1171 Tiên Nghịch - Toái Niết tụ hội 16/12/2013
1172 Chương 1172 Tiên Nghịch - Gió muốn bùng lên 16/12/2013
1173 Chương 1173 Tiên Nghịch - Ngươi đã tới chậm 16/12/2013
1174 Chương 1174 Tiên Nghịch - Đệ tử môn phái Thần Tông 16/12/2013
1175 Chương 1175 Tiên Nghịch - Cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ 16/12/2013
1176 Chương 1176 Tiên Nghịch - Thần Ma Giáp 16/12/2013
1177 Chương 1177 Tiên Nghịch - Tư cách 16/12/2013
1178 Chương 1178 Tiên Nghịch - Quần ma tụ hội 16/12/2013
1179 Chương 1179 Tiên Nghịch - Cao chót vót 16/12/2013
1180 Chương 1180 Tiên Nghịch - Vân Hồn Tử đâu rồi? 16/12/2013
1181 Chương 1181 Tiên Nghịch - Thế giới bảy màu 16/12/2013
1182 Chương 1182 Tiên Nghịch - Đừng cử động 16/12/2013
1183 Chương 1183 Tiên Nghịch - Dâng tặng tu chân hành 16/12/2013
1184 Chương 1184 Tiên Nghịch - Cửu Bộ Phong Tiên Trận 16/12/2013
1185 Chương 1185 Tiên Nghịch - Nên làm như thế 16/12/2013
1186 Chương 1186 Tiên Nghịch - Thu hoạch 16/12/2013
1187 Chương 1187 Tiên Nghịch - Đạo Kinh 16/12/2013
1188 Chương 1188 Tiên Nghịch - Thương Tùng Tử quá nhiều bảo vật 16/12/2013
1189 Chương 1189 Tiên Nghịch - Bình ngọc dưới bộ hài cốt 16/12/2013
1190 Chương 1190 Tiên Nghịch - Thiên Vận lại tái hiện 16/12/2013
1191 Chương 1191 Tiên Nghịch - Tam Xoa Kích 16/12/2013
1192 Chương 1192 Tiên Nghịch - Huyết chiến với Thương Tùng Tử. 16/12/2013
1193 Chương 1193 Tiên Nghịch - Phá La Bàn 16/12/2013
1194 Chương 1194 Tiên Nghịch - Đinh bảy màu 16/12/2013
1195 Chương 1195 Tiên Nghịch - Bí mật của Tư Mã Mặc. 16/12/2013
1196 Chương 1196 Tiên Nghịch - Chưởng Tôn 16/12/2013
1197 Chương 1197 Tiên Nghịch - Đan dược 16/12/2013
1198 Chương 1198 Tiên Nghịch - Nghe đạo 16/12/2013
1199 Chương 1199 Tiên Nghịch - Đạo tán 16/12/2013
1200 Chương 1200 Tiên Nghịch - Thủ hộ 16/12/2013
1201 Chương 1201 Tiên Nghịch - Loại đạo 16/12/2013
1202 Chương 1202 Tiên Nghịch - Đạo tủy 16/12/2013
1203 Chương 1203 Tiên Nghịch - Thiên Đạo Kế 16/12/2013
1204 Chương 1204 Tiên Nghịch - Ngạo 16/12/2013
1205 Chương 1205 Tiên Nghịch - Ta là tu sĩ, vì sao phải ngại một trận chiến? 16/12/2013
1206 Chương 1206 Tiên Nghịch - Lôi? Hỏa? 16/12/2013
1207 Chương 1207 Tiên Nghịch - Quy ước Thái Cổ 16/12/2013
1208 Chương 1208 Tiên Nghịch - Có thể sao? 16/12/2013
1209 Chương 1209 Tiên Nghịch - Chu Tước lam sắc 16/12/2013
1210 Chương 1210 Tiên Nghịch - Thanh Long Thánh Hoàng. 16/12/2013
1211 Chương 1211 Tiên Nghịch - Phong Diệt tộc. 16/12/2013
1212 Chương 1212 Tiên Nghịch - Đạo thuật. 16/12/2013
1213 Chương 1213 Tiên Nghịch - Thiết Trụ. 16/12/2013
1214 Chương 1214 Tiên Nghịch - Hương vị tuyệt vời. 16/12/2013
1215 Chương 1215 Tiên Nghịch - Những cây hoa bảy màu 16/12/2013
1216 Chương 1216 Tiên Nghịch - Thức tỉnh. 16/12/2013
1217 Chương 1217 Tiên Nghịch - Trận pháp Phong giới 16/12/2013
1218 Chương 1218 Tiên Nghịch - Bát Linh tái hiện 16/12/2013
1219 Chương 1219 Tiên Nghịch - Chủ nhân của Thiên Nghịch. 16/12/2013
1220 Chương 1220 Tiên Nghịch - Thân phận chủ nhân của Phong 16/12/2013
1221 Chương 1221 Tiên Nghịch - Sự kính sợ của Vân Hồn Tử 16/12/2013
1222 Chương 1222 Tiên Nghịch - Kinh biến 16/12/2013
1223 Chương 1223 Tiên Nghịch - Lòng bàn tay 16/12/2013
1224 Chương 1224 Tiên Nghịch - Ngón tay vỡ 16/12/2013
1225 Chương 1225 Tiên Nghịch - Ngươi là chưởng tôn 16/12/2013
1226 Chương 1226 Tiên Nghịch - Phúc hữu trăm năm trước. 16/12/2013
1227 Chương 1227 Tiên Nghịch - Lão phu Lưu Kim Bưu!! 16/12/2013
1228 Chương 1228 Tiên Nghịch - Phong tiên giới! 16/12/2013
1229 Chương 1229 Tiên Nghịch - Mạnh mẽ! 16/12/2013
1230 Chương 1230 Tiên Nghịch - Con rết lửa 16/12/2013
1231 Chương 1231 Tiên Nghịch - Kinh sợ 16/12/2013
1232 Chương 1232 Tiên Nghịch - Phong động 16/12/2013
1233 Chương 1233 Tiên Nghịch - Nghênh đón 16/12/2013
1234 Chương 1234 Tiên Nghịch - Tập hợp Văn Thú màu đỏ thẫm 16/12/2013
1235 Chương 1235 Tiên Nghịch - Một Văn Thú Vương khác 16/12/2013
1236 Chương 1236 Tiên Nghịch - Tới gần 16/12/2013
1237 Chương 1237 Tiên Nghịch - Tân vương 16/12/2013
1238 Chương 1238 Tiên Nghịch - Quy Nguyên Tông 16/12/2013
1239 Chương 1239 Tiên Nghịch - Lý Thiến Mai 16/12/2013
1240 Chương 1240 Tiên Nghịch - Hắn đến đây sao 16/12/2013
1241 Chương 1241 Tiên Nghịch - Sau Tàn Dạ 16/12/2013
1242 Chương 1242 Tiên Nghịch - Chín luồng quy tắc 16/12/2013
1243 Chương 1243 Tiên Nghịch - Lưu Nguyệt 16/12/2013
1244 Chương 1244 Tiên Nghịch - Một lần hít thở là trăm năm 16/12/2013
1245 Chương 1245 Tiên Nghịch - Nghịch Văn Thú 16/12/2013
1246 Chương 1246 Tiên Nghịch - Văn Vương biến dị 16/12/2013
1247 Chương 1247 Tiên Nghịch - Thu hoạch 16/12/2013
1248 Chương 1248 Tiên Nghịch - Mộc Băng Mi. 16/12/2013
1249 Chương 1249 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (1) 16/12/2013
1250 Chương 1250 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (2) 16/12/2013
1251 Chương 1251 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (3) 16/12/2013
1252 Chương 1252 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (4) 16/12/2013
1253 Chương 1253 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (5) 16/12/2013
1254 Chương 1254 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (6) 16/12/2013
1255 Chương 1255 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (7) 16/12/2013
1256 Chương 1256 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (8) 16/12/2013
1257 Chương 1257 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (9) 16/12/2013
1258 Chương 1258 Tiên Nghịch - Tung hoành Vô Cực (10), Lưu Nguyệt. 16/12/2013
1259 Chương 1259 Tiên Nghịch - Ẩn hiện sinh tử kiếp. 16/12/2013
1260 Chương 1260 Tiên Nghịch - Sát kiếp đến từ Thần Tông. 16/12/2013
1261 Chương 1261 Tiên Nghịch - Ta đã trở lại. 16/12/2013
1262 Chương 1262 Tiên Nghịch - Cá và chim 16/12/2013
1263 Chương 1263 Tiên Nghịch - Ta hiểu. 16/12/2013
1264 Chương 1264 Tiên Nghịch - Kinh biến. 16/12/2013
1265 Chương 1265 Tiên Nghịch - Một đường sinh cơ 16/12/2013
1266 Chương 1266 Tiên Nghịch - Ngươi là Lưu Kim Bưu sao? 16/12/2013
1267 Chương 1267 Tiên Nghịch - Thiên Nghịch biến mất. 16/12/2013
1268 Chương 1268 Tiên Nghịch - Không còn nhà (1) 16/12/2013
1269 Chương 1269 Tiên Nghịch - Không còn nhà (2). 16/12/2013
1270 Chương 1270 Tiên Nghịch - Đợi ngươi đến 16/12/2013
1271 Chương 1271 Tiên Nghịch - Xạ Thần Xa lại tái hiện. 16/12/2013
1272 Chương 1272 Tiên Nghịch - Tiến đến 16/12/2013
1273 Chương 1273 Tiên Nghịch - Biến sắc. 16/12/2013
1274 Chương 1274 Tiên Nghịch - Bốn cảnh giới của Đệ Tam Bộ. 16/12/2013
1275 Chương 1275 Tiên Nghịch - Phản kích 16/12/2013
1276 Chương 1276 Tiên Nghịch - Sống lại. 16/12/2013
1277 Chương 1277 Tiên Nghịch - Một trăm quyền 16/12/2013
1278 Chương 1278 Tiên Nghịch - bị thương 16/12/2013
1279 Chương 1279 Tiên Nghịch - Ba luồng bản nguyên 16/12/2013
1280 Chương 1280 Tiên Nghịch - Ngọc của Phong Giới 16/12/2013
1281 Chương 1281 Tiên Nghịch - Đại tạo hóa bắt đầu. 16/12/2013
1282 Chương 1282 Tiên Nghịch - Phong Giới tôn sư. 16/12/2013
1283 Chương 1283 Tiên Nghịch - Bảy Dặm 16/12/2013
1284 Chương 1284 Tiên Nghịch - Thức tỉnh! (1) 16/12/2013
1285 Chương 1285 Tiên Nghịch - Thức tỉnh! (2) 16/12/2013
1286 Chương 1286 Tiên Nghịch - Ngàn vạn người không ngăn nổi! 16/12/2013
1287 Chương 1287 Tiên Nghịch - Uy danh mười năm trước 16/12/2013
1288 Chương 1288 Tiên Nghịch - Cường giả vi tôn! 16/12/2013
1289 Chương 1289 Tiên Nghịch - Một câu nói. 16/12/2013
1290 Chương 1290 Tiên Nghịch - Cái khe Yêu Tông. 16/12/2013
1291 Chương 1291 Tiên Nghịch - Thân ảnh áo trắng trong hồng quang 16/12/2013
1292 Chương 1292 Tiên Nghịch - Trở thành vật cưỡi của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi! 16/12/2013
1293 Chương 1293 Tiên Nghịch - Đạo thuật 16/12/2013
1294 Chương 1294 Tiên Nghịch - Manh mối của Lý Thiến Mai. 16/12/2013
1295 Chương 1295 Tiên Nghịch - Tiếng kêu dài! 16/12/2013
1296 Chương 1296 Tiên Nghịch - Xông ra!!! 16/12/2013
1297 Chương 1297 Tiên Nghịch - Mở phong ấn! 16/12/2013
1298 Chương 1298 Tiên Nghịch - Cấp mười ba. 16/12/2013
1299 Chương 1299 Tiên Nghịch - Tế đàn của Cổ Thần. 16/12/2013
1300 Chương 1300 Tiên Nghịch - Thiên kiếp giáng xuống. 16/12/2013
1301 Chương 1301 Tiên Nghịch - Một tay che trời 16/12/2013
1302 Chương 1302 Tiên Nghịch - Phong giới đại trận 16/12/2013
1303 Chương 1303 Tiên Nghịch - Cửu cung bát quái. 16/12/2013
1304 Chương 1304 Tiên Nghịch - Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa. 16/12/2013
1305 Chương 1305 Tiên Nghịch - Cực cảnh sinh ra. 16/12/2013
1306 Chương 1306 Tiên Nghịch - Thôn Linh Phệ Thể Tuyệt Thiên đại pháp! 16/12/2013
1307 Chương 1307 Tiên Nghịch - Thác Sâm 16/12/2013
1308 Chương 1308 Tiên Nghịch - Truy sát 16/12/2013
1309 Chương 1309 Tiên Nghịch - Liên hệ 16/12/2013
1310 Chương 1310 Tiên Nghịch - Trận chiến định mệnh (1) 16/12/2013
1311 Chương 1311 Tiên Nghịch - Trận chiến định mệnh (2) 16/12/2013
1312 Chương 1312 Tiên Nghịch - Trận chiến định mệnh (3) 16/12/2013
1313 Chương 1313 Tiên Nghịch - Trận chiến định mệnh (4) 16/12/2013
1314 Chương 1314 Tiên Nghịch - Trận chiến định mệnh (5) 16/12/2013
1315 Chương 1315 Tiên Nghịch - Đưa nàng cho ta. 16/12/2013
1316 Chương 1316 Tiên Nghịch - Nối lại... 16/12/2013
1317 Chương 1317 Tiên Nghịch - Bạch y nữ tử. 16/12/2013
1318 Chương 1318 Tiên Nghịch - Lựa chọn. 16/12/2013
1319 Chương 1319 Tiên Nghịch - Dung. 16/12/2013
1320 Chương 1320 Tiên Nghịch - Bức tường ngăn cách bước thứ ba 16/12/2013
1321 Chương 1321 Tiên Nghịch - Dị biến. 16/12/2013
1322 Chương 1322 Tiên Nghịch - Hương hoả. 16/12/2013
1323 Chương 1323 Tiên Nghịch - Ra khỏi Lam Ti. 16/12/2013
1324 Chương 1324 Tiên Nghịch - Hình chiếu phân thân. 16/12/2013
1325 Chương 1325 Tiên Nghịch - Truy sát. 16/12/2013
1326 Chương 1326 Tiên Nghịch - Âm mưu 16/12/2013
1327 Chương 1327 Tiên Nghịch - Đoạt xá. 16/12/2013
1328 Chương 1328 Tiên Nghịch - Thiểm lôi bảng (1) 16/12/2013
1329 Chương 1329 Tiên Nghịch - Thiểm lôi bảng (2) 16/12/2013
1330 Chương 1330 Tiên Nghịch - Vì tiền bối 16/12/2013
1331 Chương 1331 Tiên Nghịch - Kình địch 16/12/2013
1332 Chương 1332 Tiên Nghịch - Thế này mới là sống chứ! 16/12/2013
1333 Chương 1333 Tiên Nghịch - Suy đoán đáng sợ 16/12/2013
1334 Chương 1334 Tiên Nghịch - Lôi tinh điện 16/12/2013
1335 Chương 1335 Tiên Nghịch - Chính thức tiến lên Thiểm Lôi Bảng 16/12/2013
1336 Chương 1336 Tiên Nghịch - Bí mật Thiểm Lôi Tộc 16/12/2013
1337 Chương 1337 Tiên Nghịch - Giết Chu Thiên Tử 16/12/2013
1338 Chương 1338 Tiên Nghịch - Không có ý tốt 16/12/2013
1339 Chương 1339 Tiên Nghịch - Đây là thiên kiếp sao? 16/12/2013
1340 Chương 1340 Tiên Nghịch - Ta chính là thiên kiếp 16/12/2013
1341 Chương 1341 Tiên Nghịch - Con đường lôi tu đại năng 16/12/2013
1342 Chương 1342 Tiên Nghịch - Mồi nhử 16/12/2013
1343 Chương 1343 Tiên Nghịch - Tán Linh Thượng Nhân 16/12/2013
1344 Chương 1344 Tiên Nghịch - Tận cùng thiên địa 16/12/2013
1345 Chương 1345 Tiên Nghịch - Chủ nhân ở đâu? 16/12/2013
1346 Chương 1346 Tiên Nghịch - Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (1) 16/12/2013
1347 Chương 1347 Tiên Nghịch - Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (2) 16/12/2013
1348 Chương 1348 Tiên Nghịch - Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (3) 16/12/2013
1349 Chương 1349 Tiên Nghịch - Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (4) 16/12/2013
1350 Chương 1350 Tiên Nghịch - Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (5) 16/12/2013
1351 Chương 1351 Tiên Nghịch - Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (6) 16/12/2013
1352 Chương 1352 Tiên Nghịch - Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc (7) 16/12/2013
1353 Chương 1353 Tiên Nghịch - Thất kiếm trảm thiên sơn (1) 16/12/2013
1354 Chương 1354 Tiên Nghịch - Thất kiếm trảm thiên sơn (2) 16/12/2013
1355 Chương 1355 Tiên Nghịch - Thất kiếm trảm thiên sơn (3) 16/12/2013
1356 Chương 1356 Tiên Nghịch - Thất kiếm trảm thiên sơn (4) 16/12/2013
1357 Chương 1357 Tiên Nghịch - Thất kiếm trảm thiên sơn (5) 16/12/2013
1358 Chương 1358 Tiên Nghịch - Truyền thuyết... 16/12/2013
1359 Chương 1359 Tiên Nghịch - Trụ tinh thần sụp đổ 16/12/2013
1360 Chương 1360 Tiên Nghịch - Xuống cho ta 16/12/2013
1361 Chương 1361 Tiên Nghịch - Sứ giả thiên đạo xuất hiện 16/12/2013
1362 Chương 1362 Tiên Nghịch - Thời gian yên bình. 16/12/2013
1363 Chương 1363 Tiên Nghịch - Thái Cổ Tinh Thần Lệnh. 16/12/2013
1364 Chương 1364 Tiên Nghịch - Ba hình ảnh 16/12/2013
1365 Chương 1365 Tiên Nghịch - Cực cảnh năm màu. 16/12/2013
1366 Chương 1366 Tiên Nghịch - Tư Mặc Tử. 16/12/2013
1367 Chương 1367 Tiên Nghịch - Cánh cửa Không Chi. 16/12/2013
1368 Chương 1368 Tiên Nghịch - Sấm sét vang trời. 16/12/2013
1369 Chương 1369 Tiên Nghịch - Nhận lầm người 16/12/2013
1370 Chương 1370 Tiên Nghịch - Ta không thể nhịn!(1) 16/12/2013
1371 Chương 1371 Tiên Nghịch - Viêm hỏa dị tinh.(1) 16/12/2013
1372 Chương 1372 Tiên Nghịch - Viêm hỏa dị tinh.(2) 16/12/2013
1373 Chương 1373 Tiên Nghịch - Tư Mặc Tử tới rồi. 16/12/2013
1374 Chương 1374 Tiên Nghịch - Sơ ngộ Hỏa tước. 16/12/2013
1375 Chương 1375 Tiên Nghịch - Có dám đánh một trận!(1) 16/12/2013
1376 Chương 1376 Tiên Nghịch - Có dám đánh một trận!(2) 16/12/2013
1377 Chương 1377 Tiên Nghịch - Đại tông sư. 16/12/2013
1378 Chương 1378 Tiên Nghịch - Đại đế! 16/12/2013
1379 Chương 1379 Tiên Nghịch - Bốn nhịp thở! 16/12/2013
1380 Chương 1380 Tiên Nghịch - Thiếu đế. 16/12/2013
1381 Chương 1381 Tiên Nghịch - Cố nhân. 16/12/2013
1382 Chương 1382 Tiên Nghịch - Tham Lang. 16/12/2013
1383 Chương 1383 Tiên Nghịch - Chim sợ cành cong.(1) 16/12/2013
1384 Chương 1384 Tiên Nghịch - Chim sợ cành cong.(2) 16/12/2013
1385 Chương 1385 Tiên Nghịch - Thu bảo. 16/12/2013
1386 Chương 1386 Tiên Nghịch - Đầu mối. 16/12/2013
1387 Chương 1387 Tiên Nghịch - Không phải sợ! 16/12/2013
1388 Chương 1388 Tiên Nghịch - Thân phận và lai lịch pho tượng.(1) 16/12/2013
1389 Chương 1389 Tiên Nghịch - Thân phận và lai lịch pho tượng.(2) 16/12/2013
1390 Chương 1390 Tiên Nghịch - Lừa đảo. 16/12/2013
1391 Chương 1391 Tiên Nghịch - Chu Tước đời thứ sáu. 16/12/2013
1392 Chương 1392 Tiên Nghịch - Lại là bảy màu!(1) 16/12/2013
1393 Chương 1393 Tiên Nghịch - Lại là bảy màu!(2) 16/12/2013
1394 Chương 1394 Tiên Nghịch - Gió nổi 16/12/2013
1395 Chương 1395 Tiên Nghịch - Sóng dâng 16/12/2013
1396 Chương 1396 Tiên Nghịch - Thình thịch 16/12/2013
1397 Chương 1397 Tiên Nghịch - Hoàng mao nha đầu 16/12/2013
1398 Chương 1398 Tiên Nghịch - Cổ hồn cấm ! 16/12/2013
1399 Chương 1399 Tiên Nghịch - Hồ tâm tàng nguyệt 16/12/2013
1400 Chương 1400 Tiên Nghịch - Câu rồng. 16/12/2013
1401 Chương 1401 Tiên Nghịch - Chu Tước lão tổ 16/12/2013
1402 Chương 1402 Tiên Nghịch - Dùng lực chứng đạo 16/12/2013
1403 Chương 1403 Tiên Nghịch - Lão Chu Tước bao che 16/12/2013
1404 Chương 1404 Tiên Nghịch - Phù sinh nhược mộng 16/12/2013
1405 Chương 1405 Tiên Nghịch - Nhược hồn bi 16/12/2013
1406 Chương 1406 Tiên Nghịch - Ta không muốn! 16/12/2013
1407 Chương 1407 Tiên Nghịch - Nghiệp hỏa hồn trung khởi 16/12/2013
1408 Chương 1408 Tiên Nghịch - Lang yên thương hương nhiên 16/12/2013
1409 Chương 1409 Tiên Nghịch - Kinh biến. 16/12/2013
1410 Chương 1410 Tiên Nghịch - Tỉnh giấc lần thứ tư 16/12/2013
1411 Chương 1411 Tiên Nghịch - Chín màu hợp nhất! 16/12/2013
1412 Chương 1412 Tiên Nghịch - Thiên Nghịch chi biến! 16/12/2013
1413 Chương 1413 Tiên Nghịch - Vang dội Điên Lạc 16/12/2013
1414 Chương 1414 Tiên Nghịch - Cổ mộ chi địa ... Khai! 16/12/2013
1415 Chương 1415 Tiên Nghịch - Tam đại nghiệt tước 16/12/2013
1416 Chương 1416 Tiên Nghịch - Tu hành như chưởng 16/12/2013
1417 Chương 1417 Tiên Nghịch - Cũng có thể 16/12/2013
1418 Chương 1418 Tiên Nghịch - Tới đây! 16/12/2013
1419 Chương 1419 Tiên Nghịch - Chiến!! 16/12/2013
1420 Chương 1420 Tiên Nghịch - Hương hỏa nhất bái. 16/12/2013
1421 Chương 1421 Tiên Nghịch - Phong hương hỏa giới 16/12/2013
1422 Chương 1422 Tiên Nghịch - Nhân tài. 16/12/2013
1423 Chương 1423 Tiên Nghịch - Mộng đạo chủng ma. 16/12/2013
1424 Chương 1424 Tiên Nghịch - Có lẽ sẽ có một ngày... 16/12/2013
1425 Chương 1425 Tiên Nghịch - Chia tay. 16/12/2013
1426 Chương 1426 Tiên Nghịch - Quyết tâm! 16/12/2013
1427 Chương 1427 Tiên Nghịch - Ý tưởng điên cuồng 16/12/2013
1428 Chương 1428 Tiên Nghịch - Mò trăng đáy giếng! 16/12/2013
1429 Chương 1429 Tiên Nghịch - Mở ô diệt thế! 16/12/2013
1430 Chương 1430 Tiên Nghịch - Ngày này đã tới! 16/12/2013
1431 Chương 1431 Tiên Nghịch - Tình và ân 16/12/2013
1432 Chương 1432 Tiên Nghịch - Hắn có phải là Chưởng Tôn không? 16/12/2013
1433 Chương 1433 Tiên Nghịch - Phụng Thiên Lang 16/12/2013
1434 Chương 1434 Tiên Nghịch - Vương Lâm phục kích!! 16/12/2013
1435 Chương 1435 Tiên Nghịch - Cổ mộ mở ra 16/12/2013
1436 Chương 1436 Tiên Nghịch - Âm mưu đáng sợ! 16/12/2013
1437 Chương 1437 Tiên Nghịch - Tam tỷ, tứ muội ! 16/12/2013
1438 Chương 1438 Tiên Nghịch - Tình ngữ, sát kiếp! 16/12/2013
1439 Chương 1439 Tiên Nghịch - Ba người, ba người lại ba người! 16/12/2013
1440 Chương 1440 Tiên Nghịch - Nghe đồn, nghe đồn lại nghe đồn! 16/12/2013
1441 Chương 1441 Tiên Nghịch - Cơ hội trị thương 16/12/2013
1442 Chương 1442 Tiên Nghịch - Tu sĩ hư hỏa !! 16/12/2013
1443 Chương 1443 Tiên Nghịch - Địch tới 16/12/2013
1444 Chương 1444 Tiên Nghịch - Nhị giai mộ thai. 16/12/2013
1445 Chương 1445 Tiên Nghịch - Bọ ngựa rình ve sầu. 16/12/2013
1446 Chương 1446 Tiên Nghịch - Ai là hoàng tước (1) ! 16/12/2013
1447 Chương 1447 Tiên Nghịch - Thừa dịp giết người 16/12/2013
1448 Chương 1448 Tiên Nghịch - Bí mật của ngôi mộ 16/12/2013
1449 Chương 1449 Tiên Nghịch - Ban cho tên Cổ Nô Tử 16/12/2013
1450 Chương 1450 Tiên Nghịch - Câu trả lời. 16/12/2013
1451 Chương 1451 Tiên Nghịch - Đại Hoang Lão Độc. 16/12/2013
1452 Chương 1452 Tiên Nghịch - Lạnh lùng nhìn trời. 16/12/2013
1453 Chương 1453 Tiên Nghịch - Chia rẽ. 16/12/2013
1454 Chương 1454 Tiên Nghịch - Đòn sát thủ! 16/12/2013
1455 Chương 1455 Tiên Nghịch - Ba lần sát cơ 16/12/2013
1456 Chương 1456 Tiên Nghịch - Thêm một cái. 16/12/2013
1457 Chương 1457 Tiên Nghịch - Giả thiết. 16/12/2013
1458 Chương 1458 Tiên Nghịch - Ban thưởng đạo 16/12/2013
1459 Chương 1459 Tiên Nghịch - Bốn niềm vui. 16/12/2013
1460 Chương 1460 Tiên Nghịch - Chế địch 16/12/2013
1461 Chương 1461 Tiên Nghịch - Phá vỡ quy tắc 16/12/2013
1462 Chương 1462 Tiên Nghịch - Gian lận 16/12/2013
1463 Chương 1463 Tiên Nghịch - Người nào nhanh hơn 16/12/2013
1464 Chương 1464 Tiên Nghịch - Cổ Yêu còn sống 16/12/2013
1465 Chương 1465 Tiên Nghịch - Một cái vỗ tay 16/12/2013
1466 Chương 1466 Tiên Nghịch - Kịch chiến trong cổ mộ 16/12/2013
1467 Chương 1467 Tiên Nghịch - Mượn khí thế 16/12/2013
1468 Chương 1468 Tiên Nghịch - Truyền thừa(1) 16/12/2013
1469 Chương 1469 Tiên Nghịch - Truyền thừa (2) 16/12/2013
1470 Chương 1470 Tiên Nghịch - Truyền thừa (3) 16/12/2013
1471 Chương 1471 Tiên Nghịch - Thất tinh cổ thần! 16/12/2013
1472 Chương 1472 Tiên Nghịch - Sức Mạnh Của Một Tiếng Rống 16/12/2013
1473 Chương 1473 Tiên Nghịch - Chủ động! 16/12/2013
1474 Chương 1474 Tiên Nghịch - Trận chiến định mệnh thứ hai 16/12/2013
1475 Chương 1475 Tiên Nghịch - Trận chiến định mệnh thứ hai (p2) 16/12/2013
1476 Chương 1476 Tiên Nghịch - Đạo cổ truyền thừa 16/12/2013
1477 Chương 1477 Tiên Nghịch - Về nhà! 16/12/2013
1478 Chương 1478 Tiên Nghịch - La Thiên chuẩn bị cho cuộc chiến! 16/12/2013
1479 Chương 1479 Tiên Nghịch - Gặp lại cố nhân. 16/12/2013
1480 Chương 1480 Tiên Nghịch - Hôm nay mây giăng mưa đổ. 16/12/2013
1481 Chương 1481 Tiên Nghịch - Đông Lâm Tinh Hướng gia 16/12/2013
1482 Chương 1482 Tiên Nghịch - Việc này không ngại 16/12/2013
1483 Chương 1483 Tiên Nghịch - Sai lầm của Lỗ Phu Tử 16/12/2013
1484 Chương 1484 Tiên Nghịch - Viễn cổ chiếu viết 16/12/2013
1485 Chương 1485 Tiên Nghịch - Thần trưởng lão! 16/12/2013
1486 Chương 1486 Tiên Nghịch - Vãng tích hồng nhan mộng. 16/12/2013
1487 Chương 1487 Tiên Nghịch - Sớm mai mông lung lệ 16/12/2013
1488 Chương 1488 Tiên Nghịch - Tây Tử quên mong tình 16/12/2013
1489 Chương 1489 Tiên Nghịch - Nhằm vào Lỗ Phu Tử. 16/12/2013
1490 Chương 1490 Tiên Nghịch - Một tiếng đạo hữu thật tang thương 16/12/2013
1491 Chương 1491 Tiên Nghịch - Văn đấu! 16/12/2013
1492 Chương 1492 Tiên Nghịch - Không ngại thử một lần 16/12/2013
1493 Chương 1493 Tiên Nghịch - Linh Động hiện! 16/12/2013
1494 Chương 1494 Tiên Nghịch - Không phải chỉ có một! 16/12/2013
1495 Chương 1495 Tiên Nghịch - Những người đó! 16/12/2013
1496 Chương 1496 Tiên Nghịch - Vương tộc Yêu Đao! 16/12/2013
1497 Chương 1497 Tiên Nghịch - Một chém hết ân oán! 16/12/2013
1498 Chương 1498 Tiên Nghịch - Tai họa ngầm của Thất Thải Giới! 16/12/2013
1499 Chương 1499 Tiên Nghịch - Tuổi già thoái chí! 16/12/2013
1500 Chương 1500 Tiên Nghịch - Săn U Minh Thú! 16/12/2013
1501 Chương 1501 Tiên Nghịch - Săn U Minh Thú! (2) 16/12/2013
1502 Chương 1502 Tiên Nghịch - Săn U Minh Thú! (3) 16/12/2013
1503 Chương 1503 Tiên Nghịch - Săn U Minh Thú! (4) 16/12/2013
1504 Chương 1504 Tiên Nghịch - Luyện! 16/12/2013
1505 Chương 1505 Tiên Nghịch - Bổn mệnh thú 16/12/2013
1506 Chương 1506 Tiên Nghịch - Tế đàn của Phong Diệt Tộc 16/12/2013
1507 Chương 1507 Tiên Nghịch - Hèn hạ! 16/12/2013
1508 Chương 1508 Tiên Nghịch - Một trận chiến này! 16/12/2013
1509 Chương 1509 Tiên Nghịch - Vinh quang của Vân Hải! 16/12/2013
1510 Chương 1510 Tiên Nghịch - Yếu yếu yếu! 16/12/2013
1511 Chương 1511 Tiên Nghịch - Chiếc chuông vàng 16/12/2013
1512 Chương 1512 Tiên Nghịch - Cơn lốc màu vàng! 16/12/2013
1513 Chương 1513 Tiên Nghịch - Bọ ngựa ngáng xe 16/12/2013
1514 Chương 1514 Tiên Nghịch - Phong Tôn! 16/12/2013
1515 Chương 1515 Tiên Nghịch - Một trận chiến nhập giới! 16/12/2013
1516 Chương 1516 Tiên Nghịch - Phá trận! 16/12/2013
1517 Chương 1517 Tiên Nghịch - Không thể lui. 16/12/2013
1518 Chương 1518 Tiên Nghịch - Phản kích. 16/12/2013
1519 Chương 1519 Tiên Nghịch - Linh thần. 16/12/2013
1520 Chương 1520 Tiên Nghịch - Thử sam, phi sam! (1) 16/12/2013
1521 Chương 1521 Tiên Nghịch - Ba đạo phong ấn! 16/12/2013
1522 Chương 1522 Tiên Nghịch - Thất bại! 16/12/2013
1523 Chương 1523 Tiên Nghịch - Nắm lấy Khai Thiên Phủ! 16/12/2013
1524 Chương 1524 Tiên Nghịch - Chôn cất không có người thương tiếc! 16/12/2013
1525 Chương 1525 Tiên Nghịch - Nam Chiếu Vong 16/12/2013
1526 Chương 1526 Tiên Nghịch - La Thiên, Triệu Hà Động 16/12/2013
1527 Chương 1527 Tiên Nghịch - Nữ tu Triệu Hà 16/12/2013
1528 Chương 1528 Tiên Nghịch - Trận chiến kết thúc 16/12/2013
1529 Chương 1529 Tiên Nghịch - Cây cung của Lý Quảng 16/12/2013
1530 Chương 1530 Tiên Nghịch - Cung ở nơi này 16/12/2013
1531 Chương 1531 Tiên Nghịch - Chiến lão quỷ! 16/12/2013
1532 Chương 1532 Tiên Nghịch - U Minh thức tỉnh 16/12/2013
1533 Chương 1533 Tiên Nghịch - Tìm kiếm 16/12/2013
1534 Chương 1534 Tiên Nghịch - Người điên! 16/12/2013
1535 Chương 1535 Tiên Nghịch - Bổn vương nghỉ thôi 16/12/2013
1536 Chương 1536 Tiên Nghịch - Thân thể bất diệt của Tiên Tộc 16/12/2013
1537 Chương 1537 Tiên Nghịch - Kim thiên hắc địa 16/12/2013
1538 Chương 1538 Tiên Nghịch - Cổ Quốc tam tính. 16/12/2013
1539 Chương 1539 Tiên Nghịch - Thần thông. 16/12/2013
1540 Chương 1540 Tiên Nghịch - Hơi vô sỉ rồi 16/12/2013
1541 Chương 1541 Tiên Nghịch - Kinh hãi 16/12/2013
1542 Chương 1542 Tiên Nghịch - Nhận ta làm đồ đệ đi 16/12/2013
1543 Chương 1543 Tiên Nghịch - Rời đi 16/12/2013
1544 Chương 1544 Tiên Nghịch - Ba bảo vật 16/12/2013
1545 Chương 1545 Tiên Nghịch - Ta đã trở về rồi. 16/12/2013
1546 Chương 1546 Tiên Nghịch - Biến hóa trong vài thập niên 16/12/2013
1547 Chương 1547 Tiên Nghịch - Dư uy của Vương Lâm 16/12/2013
1548 Chương 1548 Tiên Nghịch - Hỏi thiên hạ ai nắm quyền sinh sát 16/12/2013
1549 Chương 1549 Tiên Nghịch - Long Bàn Tử 16/12/2013
1550 Chương 1550 Tiên Nghịch - Sơn Hà Đồ 16/12/2013
1551 Chương 1551 Tiên Nghịch - Ngươi nói cái gì 16/12/2013
1552 Chương 1552 Tiên Nghịch - Trọng Huyền Tử 16/12/2013
1553 Chương 1553 Tiên Nghịch - Huyền Vũ 16/12/2013
1554 Chương 1554 Tiên Nghịch - Thanh Thủy 16/12/2013
1555 Chương 1555 Tiên Nghịch - Ánh mắt cổ quái 16/12/2013
1556 Chương 1556 Tiên Nghịch - Rút cọc 16/12/2013
1557 Chương 1557 Tiên Nghịch - Thân ảnh bảy màu 16/12/2013
1558 Chương 1558 Tiên Nghịch - Đa tạ 16/12/2013
1559 Chương 1559 Tiên Nghịch - Rượu mạnh 16/12/2013
1560 Chương 1560 Tiên Nghịch - Tình yêu, tặng bảo! 16/12/2013
1561 Chương 1561 Tiên Nghịch - Triệu Hà 16/12/2013
1562 Chương 1562 Tiên Nghịch - Đạo quả thứ ba! 16/12/2013
1563 Chương 1563 Tiên Nghịch - Thập Tam 16/12/2013
1564 Chương 1564 Tiên Nghịch - Ngươi là Chu Tử Hồng 16/12/2013
1565 Chương 1565 Tiên Nghịch - Tiếng gào thét của người điên 16/12/2013
1566 Chương 1566 Tiên Nghịch - Ta không làm gì hết! 16/12/2013
1567 Chương 1567 Tiên Nghịch - Thu thập ác nô. 16/12/2013
1568 Chương 1568 Tiên Nghịch - Chu Tước Tinh 16/12/2013
1569 Chương 1569 Tiên Nghịch - Lá rụng về cội 16/12/2013
1570 Chương 1570 Tiên Nghịch - Lá rụng về cội (2) 16/12/2013
1571 Chương 1571 Tiên Nghịch - Ôn lại chuyện xưa 16/12/2013
1572 Chương 1572 Tiên Nghịch - Thanh ti hồn 16/12/2013
1573 Chương 1573 Tiên Nghịch - Bí mật tầng mười chín 16/12/2013
1574 Chương 1574 Tiên Nghịch - Khởi đầu 16/12/2013
1575 Chương 1575 Tiên Nghịch - Nguyên nhân 16/12/2013
1576 Chương 1576 Tiên Nghịch - Vực ngoại 16/12/2013
1577 Chương 1577 Tiên Nghịch - Thiên biến 16/12/2013
1578 Chương 1578 Tiên Nghịch - Sát kiếp của Phong Tôn 16/12/2013
1579 Chương 1579 Tiên Nghịch - Kịch chiến 16/12/2013
1580 Chương 1580 Tiên Nghịch - Giết một người 16/12/2013
1581 Chương 1581 Tiên Nghịch - Âm nguyệt hữu tình 16/12/2013
1582 Chương 1582 Tiên Nghịch - Tiên nhân bất diệt thể 16/12/2013
1583 Chương 1583 Tiên Nghịch - Thiên Tôn đoạt xá. 16/12/2013
1584 Chương 1584 Tiên Nghịch - Uy lực của một tiễn 16/12/2013
1585 Chương 1585 Tiên Nghịch - Tiên, cổ phân 16/12/2013
1586 Chương 1586 Tiên Nghịch - Ân đoạn 16/12/2013
1587 Chương 1587 Tiên Nghịch - Sinh tử 16/12/2013
1588 Chương 1588 Tiên Nghịch - Mộng tiên hay là tiên mộng 16/12/2013
1589 Chương 1589 Tiên Nghịch - Mộng như nhân sinh 16/12/2013
1590 Chương 1590 Tiên Nghịch - Vẫn chưa tỉnh lại. 16/12/2013
1591 Chương 1591 Tiên Nghịch - Nhân sinh như trò đùa, ta là ai? 16/12/2013
1592 Chương 1592 Tiên Nghịch - Cổ miếu dạ vũ quy hồn lai 16/12/2013
1593 Chương 1593 Tiên Nghịch - Cổ miếu dạ vũ quy hồn lai. 16/12/2013
1594 Chương 1594 Tiên Nghịch - Người của Luyện Hồn Tông. 16/12/2013
1595 Chương 1595 Tiên Nghịch - Quả của Luyện Hồn tông 16/12/2013
1596 Chương 1596 Tiên Nghịch - Một câu nói mấy trăm năm trước 16/12/2013
1597 Chương 1597 Tiên Nghịch - Một lần ước hẹn 16/12/2013
1598 Chương 1598 Tiên Nghịch - Tô Đạo 16/12/2013
1599 Chương 1599 Tiên Nghịch - Mười năm 16/12/2013
1600 Chương 1600 Tiên Nghịch - Thư nhà 16/12/2013
1601 Chương 1601 Tiên Nghịch - Ngươi dám 16/12/2013
1602 Chương 1602 Tiên Nghịch - Nhà dưới Hằng Nhạc Sơn 16/12/2013
1603 Chương 1603 Tiên Nghịch - Hoài trung lão phụ minh(1) 16/12/2013
1604 Chương 1604 Tiên Nghịch - Liễu Mi, Mi nghĩa là lông mày 16/12/2013
1605 Chương 1605 Tiên Nghịch - Khách đến từ Tuyết Vực 16/12/2013
1606 Chương 1606 Tiên Nghịch - Lý Mộ Uyển. 16/12/2013
1607 Chương 1607 Tiên Nghịch - Một ánh mắt 16/12/2013
1608 Chương 1608 Tiên Nghịch - Mộng hỏi bản thân 16/12/2013
1609 Chương 1609 Tiên Nghịch - Duyên khởi không 16/12/2013
1610 Chương 1610 Tiên Nghịch - Hồng nhan 16/12/2013
1611 Chương 1611 Tiên Nghịch - Hội ngộ với bản thân 16/12/2013
1612 Chương 1612 Tiên Nghịch - Mộng tỉnh (hóa phàm chung) 16/12/2013
1613 Chương 1613 Tiên Nghịch - Nhân Quả ấn 16/12/2013
1614 Chương 1614 Tiên Nghịch - Trước mặt chúng tu không môn hiện 16/12/2013
1615 Chương 1615 Tiên Nghịch - Bổn nguyên xuất, vạn nhân kinh 16/12/2013
1616 Chương 1616 Tiên Nghịch - Nơi đây là Tiên Cương đại lục 16/12/2013
1617 Chương 1617 Tiên Nghịch - Mở cửa chính là bậc toàn năng 16/12/2013
1618 Chương 1618 Tiên Nghịch - Một tiếng lôi đình bốn biển ầm vang 16/12/2013
1619 Chương 1619 Tiên Nghịch - Mở cửa một bước thành danh 16/12/2013
1620 Chương 1620 Tiên Nghịch - Vạn Không Cốt Môn 16/12/2013
1621 Chương 1621 Tiên Nghịch - Xuất thủ đại đạo 16/12/2013
1622 Chương 1622 Tiên Nghịch - Hư Thần Thiên Tôn 16/12/2013
1623 Chương 1623 Tiên Nghịch - Bước thứ ba giương cung 16/12/2013
1624 Chương 1624 Tiên Nghịch - Khôi phục bảo vật cũ 16/12/2013
1625 Chương 1625 Tiên Nghịch - Người thứ ba 16/12/2013
1626 Chương 1626 Tiên Nghịch - Kiếp của ta! 16/12/2013
1627 Chương 1627 Tiên Nghịch - Huyễn Chân Kiếp 16/12/2013
1628 Chương 1628 Tiên Nghịch - Không chịu nổi một đòn 16/12/2013
1629 Chương 1629 Tiên Nghịch - Phong Mệnh Hoàn 16/12/2013
1630 Chương 1630 Tiên Nghịch - Viễn cổ tiên vực 16/12/2013
1631 Chương 1631 Tiên Nghịch - Bổn ngã kiếp 16/12/2013
1632 Chương 1632 Tiên Nghịch - Trảm bổn ngã 16/12/2013
1633 Chương 1633 Tiên Nghịch - Một động phủ 16/12/2013
1634 Chương 1634 Tiên Nghịch - Chúa tể vận mệnh 16/12/2013
1635 Chương 1635 Tiên Nghịch - Tàn tiên chữa thương 16/12/2013
1636 Chương 1636 Tiên Nghịch - Định Không Thuật 16/12/2013
1637 Chương 1637 Tiên Nghịch - Phong ấn hiện 16/12/2013
1638 Chương 1638 Tiên Nghịch - Ký ức tiên nhân 16/12/2013
1639 Chương 1639 Tiên Nghịch - Thất Đạo Tông 16/12/2013
1640 Chương 1640 Tiên Nghịch - Tiên nhân là phải như vậy 16/12/2013
1641 Chương 1641 Tiên Nghịch - Hổ khiếu sơn hà 16/12/2013
1642 Chương 1642 Tiên Nghịch - Kỵ hổ bất hạ 16/12/2013
1643 Chương 1643 Tiên Nghịch - Tĩnh! 16/12/2013
1644 Chương 1644 Tiên Nghịch - Giao Dịch 16/12/2013
1645 Chương 1645 Tiên Nghịch - Cùng Tư Đồ say một trận 16/12/2013
1646 Chương 1646 Tiên Nghịch - Đảm đương 16/12/2013
1647 Chương 1647 Tiên Nghịch - Rất yên tĩnh 16/12/2013
1648 Chương 1648 Tiên Nghịch - Còn chưa đủ 16/12/2013
1649 Chương 1649 Tiên Nghịch - Chém bước thứ ba 16/12/2013
1650 Chương 1650 Tiên Nghịch - Phương pháp 16/12/2013
1651 Chương 1651 Tiên Nghịch - Mạnh mẽ 16/12/2013
1652 Chương 1652 Tiên Nghịch - Hướng về La Thiên 16/12/2013
1653 Chương 1653 Tiên Nghịch - Nữ nhi của Thanh Thủy 16/12/2013
1654 Chương 1654 Tiên Nghịch - Chưởng Tôn hiện ! 16/12/2013
1655 Chương 1655 Tiên Nghịch - Đại bộc phát! 16/12/2013
1656 Chương 1656 Tiên Nghịch - Quyết chiến (nhất) 16/12/2013
1657 Chương 1657 Tiên Nghịch - Quyết chiến (nhị) 16/12/2013
1658 Chương 1658 Tiên Nghịch - Quyết chiến (tam) 16/12/2013
1659 Chương 1659 Tiên Nghịch - Quyết chiến (tứ) 16/12/2013
1660 Chương 1660 Tiên Nghịch - Hồi phục 16/12/2013
1661 Chương 1661 Tiên Nghịch - Bát phi. 16/12/2013
1662 Chương 1662 Tiên Nghịch - Hủy trận 16/12/2013
1663 Chương 1663 Tiên Nghịch - Tân kỷ nguyên 16/12/2013
1664 Chương 1664 Tiên Nghịch - Khai ích 16/12/2013
1665 Chương 1665 Tiên Nghịch - Tế bái 16/12/2013
1666 Chương 1666 Tiên Nghịch - Lập lại thế giới 16/12/2013
1667 Chương 1667 Tiên Nghịch - Thuộc về Tây Tử một năm 16/12/2013
1668 Chương 1668 Tiên Nghịch - Rượu còn chưa đủ ấm 16/12/2013
1669 Chương 1669 Tiên Nghịch - Viễn cổ mãnh thú 16/12/2013
1670 Chương 1670 Tiên Nghịch - Là mắt trái sao 16/12/2013
1671 Chương 1671 Tiên Nghịch - Cổ tộc chiến ấn 16/12/2013
1672 Chương 1672 Tiên Nghịch - Diệp Mịch không có con trai ! 16/12/2013
1673 Chương 1673 Tiên Nghịch - Tê thiên (1) 16/12/2013
1674 Chương 1674 Tiên Nghịch - Một năm 16/12/2013
1675 Chương 1675 Tiên Nghịch - Lý Thiến Mai gầy gò 16/12/2013
1676 Chương 1676 Tiên Nghịch - Hai năm lại sáu tháng 16/12/2013
1677 Chương 1677 Tiên Nghịch - Hay là tiếp nhận đi 16/12/2013
1678 Chương 1678 Tiên Nghịch - Gặp lại Văn thú 16/12/2013
1679 Chương 1679 Tiên Nghịch - Phát hiện ngoài ý muốn 16/12/2013
1680 Chương 1680 Tiên Nghịch - Mũi kiếm tiến vào Tiên Cương 16/12/2013
1681 Chương 1681 Tiên Nghịch - Người từ bên ngoài tới 16/12/2013
1682 Chương 1682 Tiên Nghịch - Tiến bước nghịch tiên 16/12/2013
1683 Chương 1683 Tiên Nghịch - Tiên long hiển đạo 16/12/2013
1684 Chương 1684 Tiên Nghịch - Một con rắn 16/12/2013
1685 Chương 1685 Tiên Nghịch - Tiểu Hồng 16/12/2013
1686 Chương 1686 Tiên Nghịch - Viễn Cổ tiên vực mở ra 16/12/2013
1687 Chương 1687 Tiên Nghịch - Cút ra mau 16/12/2013
1688 Chương 1688 Tiên Nghịch - Lực lượng hai cung 16/12/2013
1689 Chương 1689 Tiên Nghịch - Tuyệt đối không sai 16/12/2013
1690 Chương 1690 Tiên Nghịch - Tuyệt đối không sai 16/12/2013
1691 Chương 1691 Tiên Nghịch - Ước định năm đó 16/12/2013
1692 Chương 1692 Tiên Nghịch - Đạo nhân bảy màu đã tới 16/12/2013
1693 Chương 1693 Tiên Nghịch - Phàn San Mộng 16/12/2013
1694 Chương 1694 Tiên Nghịch - Ba hồn bảy phách 16/12/2013
1695 Chương 1695 Tiên Nghịch - Phản khách 16/12/2013
1696 Chương 1696 Tiên Nghịch - Mặt quỷ trên cánh buồm 16/12/2013
1697 Chương 1697 Tiên Nghịch - Giả dối sao ! 16/12/2013
1698 Chương 1698 Tiên Nghịch - Huyễn trung huyễn 16/12/2013
1699 Chương 1699 Tiên Nghịch - Quyết Định 16/12/2013
1700 Chương 1700 Tiên Nghịch - Nguyên nhân 16/12/2013
1701 Chương 1701 Tiên Nghịch - Rống chấn Thất Thải 16/12/2013
1702 Chương 1702 Tiên Nghịch - Tham Lang tái hiện 16/12/2013
1703 Chương 1703 Tiên Nghịch - Ký ức đau lòng hiện ra 16/12/2013
1704 Chương 1704 Tiên Nghịch - Bát tinh Đạo Cổ hiện ra 16/12/2013
1705 Chương 1705 Tiên Nghịch - Cổ Mạch Thương Khung Huyết 16/12/2013
1706 Chương 1706 Tiên Nghịch - Chờ mong tại Tiên Cương 16/12/2013
1707 Chương 1707 Tiên Nghịch - Người đầu tiên 16/12/2013
1708 Chương 1708 Tiên Nghịch - Hoàng Tôn đố kỵ 16/12/2013
1709 Chương 1709 Tiên Nghịch - Một tia hồn phách 16/12/2013
1710 Chương 1710 Tiên Nghịch - Cổ Đạo nghịch 16/12/2013
1711 Chương 1711 Tiên Nghịch - Tam mệnh thuật 16/12/2013
1712 Chương 1712 Tiên Nghịch - Trảm tam thân 16/12/2013
1713 Chương 1713 Tiên Nghịch - Cấm chế bổn nguyên 16/12/2013
1714 Chương 1714 Tiên Nghịch - Mộc ti như tắc 16/12/2013
1715 Chương 1715 Tiên Nghịch - Tính Thiên Vận Tử 16/12/2013
1716 Chương 1716 Tiên Nghịch - Thiên Vận Tử 16/12/2013
1717 Chương 1717 Tiên Nghịch - Luân hồi nhất thể 16/12/2013
1718 Chương 1718 Tiên Nghịch - Quỷ Dị 16/12/2013
1719 Chương 1719 Tiên Nghịch - Thiên Vận Tử ngươi có thể sao 16/12/2013
1720 Chương 1720 Tiên Nghịch - Thiên Vận Tử Trúng kế 16/12/2013
1721 Chương 1721 Tiên Nghịch - Thân phận của hắn 16/12/2013
1722 Chương 1722 Tiên Nghịch - Thiên Đạo 16/12/2013
1723 Chương 1723 Tiên Nghịch - Bổn tôn của Thiên Vận Tử 16/12/2013
1724 Chương 1724 Tiên Nghịch - Tư cách trục lộc(1) 16/12/2013
1725 Chương 1725 Tiên Nghịch - Ngưng tụ bổn nguyên 16/12/2013
1726 Chương 1726 Tiên Nghịch - Ngăn trở 16/12/2013
1727 Chương 1727 Tiên Nghịch - Huyền La nhập phủ 16/12/2013
1728 Chương 1728 Tiên Nghịch - Ngũ hành tinh 16/12/2013
1729 Chương 1729 Tiên Nghịch - Đại địa bổn nguyên 16/12/2013
1730 Chương 1730 Tiên Nghịch - Quân Hỏa như gia 16/12/2013
1731 Chương 1731 Tiên Nghịch - Hóa ra hắn tên là Vương Lâm 16/12/2013
1732 Chương 1732 Tiên Nghịch - Càn khôn nhất tích(1) 16/12/2013
1733 Chương 1733 Tiên Nghịch - Đại ân như vậy 16/12/2013
1734 Chương 1734 Tiên Nghịch - Bộ đạp tí đoạn 16/12/2013
1735 Chương 1735 Tiên Nghịch - Cửu chuyển tâm luân 16/12/2013
1736 Chương 1736 Tiên Nghịch - Duy tâm cố động 16/12/2013
1737 Chương 1737 Tiên Nghịch - Thân tình dẫn tâm 16/12/2013
1738 Chương 1738 Tiên Nghịch - Tai vách mạch rừng 16/12/2013
1739 Chương 1739 Tiên Nghịch - Song hành khải 16/12/2013
1740 Chương 1740 Tiên Nghịch - Huyền La Đại Thiên Tôn 16/12/2013
1741 Chương 1741 Tiên Nghịch - Một ngày đặc biệt 16/12/2013
1742 Chương 1742 Tiên Nghịch - Hạnh phúc trong mộng ảo 16/12/2013
1743 Chương 1743 Tiên Nghịch - Tìm kiếm hồn thứ ba 16/12/2013
1744 Chương 1744 Tiên Nghịch - Thất phách tương ứng 16/12/2013
1745 Chương 1745 Tiên Nghịch - Tam hồn quy vị 16/12/2013
1746 Chương 1746 Tiên Nghịch - Hồn thứ ba là hắn 16/12/2013
1747 Chương 1747 Tiên Nghịch - Hồn thứ ba là hắn 16/12/2013
1748 Chương 1748 Tiên Nghịch - Không Diệt sơ hiện 16/12/2013
1749 Chương 1749 Tiên Nghịch - Động phủ mở ra 16/12/2013
1750 Chương 1750 Tiên Nghịch - Nhân tụ 16/12/2013
1751 Chương 1751 Tiên Nghịch - Cuộc săn 16/12/2013
1752 Chương 1752 Tiên Nghịch - Ba trăm tàn giới 16/12/2013
1753 Chương 1753 Tiên Nghịch - Định quy tắc 16/12/2013
1754 Chương 1754 Tiên Nghịch - Tử Hà 16/12/2013
1755 Chương 1755 Tiên Nghịch - Q.11 - Chương 1756 16/12/2013
1756 Chương 1756 Tiên Nghịch - Ván cờ 16/12/2013
1757 Chương 1757 Tiên Nghịch - Một đao chờ sẵn 16/12/2013
1758 Chương 1758 Tiên Nghịch - Bảy màu đã tới 16/12/2013
1759 Chương 1759 Tiên Nghịch - Tâm cơ 16/12/2013
1760 Chương 1760 Tiên Nghịch - Thất phục sát 16/12/2013
1761 Chương 1761 Tiên Nghịch - Tiểu quyết chiến 16/12/2013
1762 Chương 1762 Tiên Nghịch - Phục sát động 16/12/2013
1763 Chương 1763 Tiên Nghịch - Thất thải kiếp 16/12/2013
1764 Chương 1764 Tiên Nghịch - Đạo Phi xuất hiện 16/12/2013
1765 Chương 1765 Tiên Nghịch - Đông Lâm tông 16/12/2013
1766 Chương 1766 Tiên Nghịch - Tàn thần dục đoạt 16/12/2013
1767 Chương 1767 Tiên Nghịch - Cánh tay trái của Diệp Mịch 16/12/2013
1768 Chương 1768 Tiên Nghịch - Lại tới cổ mộ 16/12/2013
1769 Chương 1769 Tiên Nghịch - Dĩ ti chi khôi 16/12/2013
1770 Chương 1770 Tiên Nghịch - Ngươi có dám đường đường đánh một trận 16/12/2013
1771 Chương 1771 Tiên Nghịch - Huyền La xuất thủ 16/12/2013
1772 Chương 1772 Tiên Nghịch - Con thú cùng đường 16/12/2013
1773 Chương 1773 Tiên Nghịch - Hồn Chưởng Tôn 16/12/2013
1774 Chương 1774 Tiên Nghịch - Cổ mộ truyền thừa 16/12/2013
1775 Chương 1775 Tiên Nghịch - Quần chiến Chiến lão quỷ 16/12/2013
1776 Chương 1776 Tiên Nghịch - Tâm động lôi âm 16/12/2013
1777 Chương 1777 Tiên Nghịch - Đạo cổ vô tiên 16/12/2013
1778 Chương 1778 Tiên Nghịch - Vũ lạc đông lâm thanh yên khởi 16/12/2013
1779 Chương 1779 Tiên Nghịch - Vân Đạo càn khôn nghịch! 16/12/2013
1780 Chương 1780 Tiên Nghịch - Thôn vân thổ vụ nhất môn hiện 16/12/2013
1781 Chương 1781 Tiên Nghịch - Càn khôn đệ nhất quan 16/12/2013
1782 Chương 1782 Tiên Nghịch - Tô Đạo nhất biến thiên địa băng 16/12/2013
1783 Chương 1783 Tiên Nghịch - Đông Lâm Trì nội ngư long biến! 16/12/2013
1784 Chương 1784 Tiên Nghịch - Phần sí dục tầm Tiên Cương mộng (l) 16/12/2013
1785 Chương 1785 Tiên Nghịch - Ôm quyền nhất bái trần thổ tán 16/12/2013
1786 Chương 1786 Tiên Nghịch - Ta và thê tử quyết không rời nhau 16/12/2013
1787 Chương 1787 Tiên Nghịch - Vô hối hệt năm xưa 16/12/2013
1788 Chương 1788 Tiên Nghịch - Tâm trạng lúc biệt ly 16/12/2013
1789 Chương 1789 Tiên Nghịch - Tâm trạng lúc biệt ly 16/12/2013
1790 Chương 1790 Tiên Nghịch - Tứ linh mở đường Mộng Đạo 16/12/2013
1791 Chương 1791 Tiên Nghịch - Hôm nay Vương mỗ tới nơi này đưa ngươi đi đầu thai! 16/12/2013
1792 Chương 1792 Tiên Nghịch - Gặp nhau ở Tiên Cương đại lục 16/12/2013
1793 Chương 1793 Tiên Nghịch - Một tiếng sư tôn bảo vệ Đạo Cổ nhất mạch 16/12/2013
1794 Chương 1794 Tiên Nghịch - Hoàng tông nhất niệm họa căn hiện 16/12/2013
1795 Chương 1795 Tiên Nghịch - Ý chí quật cường! 16/12/2013
1796 Chương 1796 Tiên Nghịch - Bạch quang kỳ dị 16/12/2013
1797 Chương 1797 Tiên Nghịch - Phân thân mạnh nhất! 16/12/2013
1798 Chương 1798 Tiên Nghịch - Tiên Cương rung động! 16/12/2013
1799 Chương 1799 Tiên Nghịch - Tiên Cương đại lục, ta tới rồi! 16/12/2013
1800 Chương 1800 Tiên Nghịch - Có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối 16/12/2013
1801 Chương 1801 Tiên Nghịch - Mang hung thần về phủ 16/12/2013
1802 Chương 1802 Tiên Nghịch - Địa hỏa biến 16/12/2013
1803 Chương 1803 Tiên Nghịch - Trận chiến đầu tiên ở Tiên Cương đại lục! 16/12/2013
1804 Chương 1804 Tiên Nghịch - Lão Tổ trở về! 16/12/2013
1805 Chương 1805 Tiên Nghịch - Vấn đề Không Gian trữ vật 16/12/2013
1806 Chương 1806 Tiên Nghịch - Nhớ tới Tham Lang! 16/12/2013
1807 Chương 1807 Tiên Nghịch - Đại bổ! 16/12/2013
1808 Chương 1808 Tiên Nghịch - Đỗ Thanh hoảng sợ! 16/12/2013
1809 Chương 1809 Tiên Nghịch - Quần long nhất tước thôn địa mạch! 16/12/2013
1810 Chương 1810 Tiên Nghịch - Khiến Đỗ Thanh kinh hãi! 16/12/2013
1811 Chương 1811 Tiên Nghịch - Vương Lâm so bổn nguyên 16/12/2013
1812 Chương 1812 Tiên Nghịch - Quá gian xảo! 16/12/2013
1813 Chương 1813 Tiên Nghịch - Cảm ứng của Huyền La 16/12/2013
1814 Chương 1814 Tiên Nghịch - Ngưng tụ bổn nguyên chân thân! 16/12/2013
1815 Chương 1815 Tiên Nghịch - Nuối tiếc chân thân 16/12/2013
1816 Chương 1816 Tiên Nghịch - Thanh Ngưu chân nhân 16/12/2013
1817 Chương 1817 Tiên Nghịch - Không biết lượng sức? 16/12/2013
1818 Chương 1818 Tiên Nghịch - Tuyết trên Thiên Sơn 16/12/2013
1819 Chương 1819 Tiên Nghịch - Đại Hồn Môn 16/12/2013
1820 Chương 1820 Tiên Nghịch - Tha hương gặp cố nhân 16/12/2013
1821 Chương 1821 Tiên Nghịch - Địa hỏa chủ mạch! 16/12/2013
1822 Chương 1822 Tiên Nghịch - Thiếu phụ tính sai! 16/12/2013
1823 Chương 1823 Tiên Nghịch - Tỏ rõ ý chí! 16/12/2013
1824 Chương 1824 Tiên Nghịch - Tiên Tổ bát cực! 16/12/2013
1825 Chương 1825 Tiên Nghịch - Phân thân kinh khủng! 16/12/2013
1826 Chương 1826 Tiên Nghịch - Bốn chữ! 16/12/2013
1827 Chương 1827 Tiên Nghịch - Trưởng lão Đại Hồn Môn! 16/12/2013
1828 Chương 1828 Tiên Nghịch - Thiên Ngưu tử hồn! 16/12/2013
1829 Chương 1829 Tiên Nghịch - Khắc chết hắn đi! 16/12/2013
1830 Chương 1830 Tiên Nghịch - Hồn diễn đạo lôi! 16/12/2013
1831 Chương 1831 Tiên Nghịch - Tàn hồn! 16/12/2013
1832 Chương 1832 Tiên Nghịch - Đánh cuộc! 16/12/2013
1833 Chương 1833 Tiên Nghịch - Muốn đạp bước tận trời xanh 16/12/2013
1834 Chương 1834 Tiên Nghịch - Lại đánh cuộc một lần! 16/12/2013
1835 Chương 1835 Tiên Nghịch - Phân thân trấn áp! 16/12/2013
1836 Chương 1836 Tiên Nghịch - Hồn Diễn Đạo! 16/12/2013
1837 Chương 1837 Tiên Nghịch - Ba phần lễ vật 16/12/2013
1838 Chương 1838 Tiên Nghịch - Bổn nguyên thứ tám! 16/12/2013
1839 Chương 1839 Tiên Nghịch - Cực Thiên thảo nguyên 16/12/2013
1840 Chương 1840 Tiên Nghịch - Kinh biến! 16/12/2013
1841 Chương 1841 Tiên Nghịch - Tu sĩ Lục Ma! 16/12/2013
1842 Chương 1842 Tiên Nghịch - ChưĐột phá! 16/12/2013
1843 Chương 1843 Tiên Nghịch - Gặp lại cố nhân! 16/12/2013
1844 Chương 1844 Tiên Nghịch - Thiên tài Đông Châu Vân Không! 16/12/2013
1845 Chương 1845 Tiên Nghịch - Lần đầu gặp mặt! 16/12/2013
1846 Chương 1846 Tiên Nghịch - Hồi mã thương! 16/12/2013
1847 Chương 1847 Tiên Nghịch - Ẩn nấp 16/12/2013
1848 Chương 1848 Tiên Nghịch - Đan Hải tiên đan 16/12/2013
1849 Chương 1849 Tiên Nghịch - Tiên đan băng! 16/12/2013
1850 Chương 1850 Tiên Nghịch - Hồn Nhất Lệnh 16/12/2013
1851 Chương 1851 Tiên Nghịch - Dự đoán 16/12/2013
1852 Chương 1852 Tiên Nghịch - Quỷ ám 16/12/2013
1853 Chương 1853 Tiên Nghịch - Lữ Văn Nhiễm 16/12/2013
1854 Chương 1854 Tiên Nghịch - Thiên Ngưu tam huyệt 16/12/2013
1855 Chương 1855 Tiên Nghịch - Giết tới! 16/12/2013
1856 Chương 1856 Tiên Nghịch - Lưu Chi Nguyên 16/12/2013
1857 Chương 1857 Tiên Nghịch - Phục kiếp! 16/12/2013
1858 Chương 1858 Tiên Nghịch - Người tên Vương Lâm 16/12/2013
1859 Chương 1859 Tiên Nghịch - Khách không mời! 16/12/2013
1860 Chương 1860 Tiên Nghịch - Tâm trạng trong đêm 16/12/2013
1861 Chương 1861 Tiên Nghịch - Hứa Đức Tài 16/12/2013
1862 Chương 1862 Tiên Nghịch - Thôn Thiên Đạo! 16/12/2013
1863 Chương 1863 Tiên Nghịch - Kim thiền thoát xác 16/12/2013
1864 Chương 1864 Tiên Nghịch - Vây Hứa! 16/12/2013
1865 Chương 1865 Tiên Nghịch - Đèn lồng! 16/12/2013
1866 Chương 1866 Tiên Nghịch - Tốc Thần Quyết 16/12/2013