Giải phẫu bệnh hôm nay

Giải phẫu bệnh là cơ sở thực hiện các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của khối lâm sàng. Khoa có nhiệm vụ tiếp nhận, cắt lọc bệnh phẩm, nhuộm tiêu bản, đọc các tiêu bản giải phẫu bệnh, hội chẩn. Nội dung hoạt động của khoa bao gồm: xét nghiệm tế bào học; xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học nhằm xác định và phân loại các bệnh lý và ung thư nhi khoa; sinh thiết lạnh phục vụ cho phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh, phẫu thuật các khối u và ung thư; tầm soát ung thư cổ tử cung trên phiến phết tế bào âm đạo,...

Bác sỹ giải phẫu bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

Đọc các tiêu bản tổ chức tế bào học, kí xác nhận kết quả của các tiêu bản giải phẫu bệnh, trường hợp khó phải báo cáo bác sĩ trưởng khoa.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bác sĩ xét nghiệm và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa giải phẫu bệnh, quy chế giải quyết người bệnh Tu vong, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và quy chế xử lý chất thải.

Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về các công việc được phân công.

Tiếp đón người bệnh đến khám theo quy chế công tác khoa khám bệnh, thực hiện thủ thuật sinh thiết để chẩn đoán.

Khám nghiệm tử thi chẩn đoán đại thể và lấy bệnh phẩm xét nghiệm.

Đọc các tiêu bản tổ chức tế bào học, kí xác nhận kết quả của các tiêu bản giải phẫu bệnh, trường hợp khó phải báo cáo bác sĩ trưởng khoa.

Quyền hạn

Có quyền hạn của bác sĩ xét nghiệm.

Đọc kết quả chẩn đoán.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/quyche/bac-sy-giai-phau-benh-nhiem-vu-quyen-han/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY