Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Hát Aday của người Khmer trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hát Aday của người Khmer xã Xà Phiên là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, hình thức hát đối đáp của nam, nữ Khmer Nam Bộ, thường diễn ra tại lễ hội cộng đồng, nghi lễ gia đình hay các cuộc vui trong phum, sóc.

Sunshine Group hiến tặng cổ vật và chiến lược đồng hành với Huế phát triển văn hoá di sản

Hà Giang: Thêm 2 tập quán, tín ngưỡng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Tỉnh hậu giang vừa công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát aday của người khmer xã xà phiên, huyện long mỹ.

Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao bảng chứng nhận cho UBND huyện Long Mỹ. Ảnh: baodantoc.vn

Hát aday của người khmer xã xà phiên là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, hình thức hát đối đáp của nam, nữ khmer nam bộ, thường diễn ra tại lễ hội cộng đồng, nghi lễ gia đình hay các cuộc vui trong phum, sóc. muốn hát aday phải có nhạc cụ hỗ trợ, người hát sẽ vừa hát, vừa đối đáp đan nhau trên nền nhạc. nội dung của các bài hát thường là về tình yêu nam nữ, ca ngợi thiên nhiên, ca ngợi cái tốt, phê phán cái xấu.

Trong những năm qua, thực hiện đề án “truyền dạy và bảo tồn nghệ thuật hát aday của đồng bào dân tộc khmer nam bộ, tỉnh hậu giang, giai đoạn 2016-2020”, tỉnh hậu giang đã bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc bằng nhiều hình thức, như tổ chức hội thi, hội diễn, mở lớp truyền nghề, nâng chất lượng hệ thống các câu lạc bộ.

Việc hát aday được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ mở ra cơ hội để tỉnh hậu giang tiếp tục bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Lễ hội Katê Bình Thuận được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là di sản văn hóa nhân loại

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/hat-aday-cua-nguoi-khmer-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-166814.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY