Cây thuốc quanh ta hôm nay

Trầu không chữa nấm kẽ chân

Thu*c ngâm rửa: Lá trầu không 8g, lá ráy 50g, phèn chua 20g, sắc lấy nước ngâm chân trong 15 phút.
Thu*c ngâm rửa: Lá trầu không 8g, lá ráy 50g, phèn chua 20g, sắc lấy nước ngâm chân trong 15 phút.

Thu*c bột: Chế bột phèn thay Thu*c ngâm bằng cách dùng phèn chua phi tán mịn, rửa sạch chân rồi xát bột phèn phi vào các kẽ chân 2 lần trong ngày.

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-trau-khong-chua-nam-ke-chan-16177.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY