Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.
Bộ Nông nghiệp vào cuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Đó là yêu cầu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tại công điện phát đi ngày 10/1 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc gửi ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, vừa qua, một số địa phương phản ánh và các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định sử dụng và nghi sử dụng chất cấm thuộc nhóm beta-agonist (salbutamol) đối với vật nuôi tại khu cách ly nhập khẩu, cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc có nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm, vi phạm quy định của pháp luật.

Để chủ động ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định của luật chăn nuôi, luật thú y và các văn bản hướng dẫn, các văn bản của bộ.

Các cơ quan liên quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y tuyên truyền rộng rãi về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi việt nam. đồng thời, thông tin kịp thời cho dư luận biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán quý mão.

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại địa phương.

Ubnd tỉnh, thành phố chỉ đạo, thành lập các chuyên án, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. định kỳ vào ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả về bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp.

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng giao cục chăn nuôi chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y tại địa phương thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi trên toàn quốc. hướng dẫn địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Cục thú y phối hợp với cơ quan chuyên môn giám sát sử dụng chất cấm tại các khu cách ly nhập khẩu, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định. đồng thời, cục thú y chỉ đạo lực lượng thú y thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ theo quy định của pháp luật về thú y.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-5707348.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY