Truyện Cực Phẩm Chiến Thần - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Cực Phẩm Chiến Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cực Phẩm Chiến Thần
Bạn đang đọc truyện Cực Phẩm Chiến Thần của tác giả Thoại Đồng trên trang đọc truyện online.Một tiểu thâu xuyên tới tương lai (từ thế kỷ 21 xuyên tới năm 7xxx, nơi đó có xe bay, người bay.... ) ,sỡ hữu năng lực không sợ công kích và thể chất có thể hấp thu chân khí người khác .

Một lần ngẫu nhiên, làm cho hắn trở thành …tân minh tinh ca sĩ.

Vì kiếm tiền, tại tương lai thế giới hắn viết yy tiểu thuyết.

(thực tế là chôm, hắn chôm bộ Tinh Thần Biến, Cùng Lân gia sơ nữu đồng cư.

toàn bộ vip không)Hắn mở võ quán "Thái Cực quyền ", muốn Thái Cực quyền trải rộng thế giới.

Hắn là "Cực đạo chiến võng ", là người thứ ba đoạt được võ hoàng.

( năm 7xxx, lúc đó thế giới chia làm 6 thế lực gồm :

tân liên minh, và 5 đại gia tộc là :

kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Mỗi gia tộc đều có võ công riêng tương ứng với ngũ hành.

Chiến võng giống như một loại game mà người có võ công có thể vào quyết đấu.

Tùy thuộc vào võ công ở ngoài đời mà vào chiến võng mạnh yếu.

)Hắn là dương đào, một tiểu thâu từ hai mươi mốt thế kỷ xuyên qua tới tương lai, vì muốn trở về thời đại của mình, hắn tìm hiểu về cuộc chiến sau khí hắn tới tương lai

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cực Phẩm Chiến Thần - Nguyện Vọng Cuối Cùng 16/12/2013
2 Chương 2 Cực Phẩm Chiến Thần - Thiên Ngoại Phi Tiên? 16/12/2013
3 Chương 3 Cực Phẩm Chiến Thần - Thiên nữ tán hoa 16/12/2013
4 Chương 4 Cực Phẩm Chiến Thần - Xuyên tới Dị Thế Giới 16/12/2013
5 Chương 5 Cực Phẩm Chiến Thần - Tiến Vào Cục Cảnh Sát 16/12/2013
6 Chương 6 Cực Phẩm Chiến Thần - Xung Đột Trong Phòng Giam 16/12/2013
7 Chương 7 Cực Phẩm Chiến Thần - Đổi Chỗ 16/12/2013
8 Chương 8 Cực Phẩm Chiến Thần - Tự Do 16/12/2013
9 Chương 9 Cực Phẩm Chiến Thần - Kiếp Sống Đồng Cư Bắt Đầu? 16/12/2013
10 Chương 10 Cực Phẩm Chiến Thần - Cuộc Sống Khoa Huyễn 16/12/2013
11 Chương 11 Cực Phẩm Chiến Thần - Dị Thế Giới??? 16/12/2013
12 Chương 12 Cực Phẩm Chiến Thần - Ta Là Vô Địch 16/12/2013
13 Chương 13 Cực Phẩm Chiến Thần - Ăn cơm ở nhà hàng 16/12/2013
14 Chương 14 Cực Phẩm Chiến Thần - Chân khí dị biến 16/12/2013
15 Chương 15 Cực Phẩm Chiến Thần - Tao ngộ lão quái 16/12/2013
16 Chương 16 Cực Phẩm Chiến Thần - Sảng Khoái Nhất Thời 16/12/2013
17 Chương 17 Cực Phẩm Chiến Thần - Thái Cực - Ta Ngất 16/12/2013
18 Chương 18 Cực Phẩm Chiến Thần - Giao Đấu 16/12/2013
19 Chương 19 Cực Phẩm Chiến Thần - Kết Giao Bằng Hữu 16/12/2013
20 Chương 20 Cực Phẩm Chiến Thần - Lịch Sử (Thượng) 16/12/2013
21 Chương 21 Cực Phẩm Chiến Thần - Lịch Sử (Hạ) 16/12/2013
22 Chương 22 Cực Phẩm Chiến Thần - Truyền Thụ Thái Cực (Thượng) 16/12/2013
23 Chương 23 Cực Phẩm Chiến Thần - Truyền Thụ Thái Cực (Hạ) 16/12/2013
24 Chương 24 Cực Phẩm Chiến Thần - Ngay Cả Chân Khí Cũng Có Cá Tính 16/12/2013
25 Chương 25 Cực Phẩm Chiến Thần - Nguyên Nhân 16/12/2013
26 Chương 26 Cực Phẩm Chiến Thần - Cưỡng Gian Một Mảnh Đất 16/12/2013
27 Chương 27 Cực Phẩm Chiến Thần - Đi Tới Mộc Gia 16/12/2013
28 Chương 28 Cực Phẩm Chiến Thần - Cấm Địa Mộc Gia 16/12/2013
29 Chương 29 Cực Phẩm Chiến Thần - Chuyện Dâm Đãng Trong Lúc Sinh Ra Chân Khí 16/12/2013
30 Chương 30 Cực Phẩm Chiến Thần - Âm Mưu 16/12/2013
31 Chương 31 Cực Phẩm Chiến Thần - Giết 16/12/2013
32 Chương 32 Cực Phẩm Chiến Thần - Tiêu Sái Rời Đi 16/12/2013
33 Chương 33 Cực Phẩm Chiến Thần - Trở Về Thủy Gia 16/12/2013
34 Chương 34 Cực Phẩm Chiến Thần - Tu Luyện 16/12/2013
35 Chương 35 Cực Phẩm Chiến Thần - Cực đạo chiến võng 16/12/2013
36 Chương 36 Cực Phẩm Chiến Thần - An ủi 16/12/2013
37 Chương 37 Cực Phẩm Chiến Thần - Kết thức 16/12/2013
38 Chương 38 Cực Phẩm Chiến Thần - Diễm ngộ trong ao 16/12/2013
39 Chương 39 Cực Phẩm Chiến Thần - Xấu hổ 16/12/2013
40 Chương 40 Cực Phẩm Chiến Thần - Nhập học 16/12/2013
41 Chương 41 Cực Phẩm Chiến Thần - Phong ba 16/12/2013
42 Chương 42 Cực Phẩm Chiến Thần - Tuyệt nhiên 16/12/2013
43 Chương 43 Cực Phẩm Chiến Thần - Giáo huấn 16/12/2013
44 Chương 44 Cực Phẩm Chiến Thần - Bạn mới cùng phòng 16/12/2013
45 Chương 45 Cực Phẩm Chiến Thần - Phiền toái mạc danh kỳ diệu 16/12/2013
46 Chương 46 Cực Phẩm Chiến Thần - Giải quyết 16/12/2013
47 Chương 47 Cực Phẩm Chiến Thần - Pháp môn kiếm tiền! 16/12/2013
48 Chương 48 Cực Phẩm Chiến Thần - Trở thành tác gia 16/12/2013
49 Chương 49 Cực Phẩm Chiến Thần - Dương Lệ 16/12/2013
50 Chương 50 Cực Phẩm Chiến Thần - Một đêm không ngủ 16/12/2013
51 Chương 51 Cực Phẩm Chiến Thần - Trì đáo 16/12/2013
52 Chương 52 Cực Phẩm Chiến Thần - Hùng Phách 16/12/2013
53 Chương 53 Cực Phẩm Chiến Thần - So đấu 16/12/2013
54 Chương 54 Cực Phẩm Chiến Thần - Khóa đường 16/12/2013
55 Chương 55 Cực Phẩm Chiến Thần - Phi Long phát uy 16/12/2013
56 Chương 56 Cực Phẩm Chiến Thần - Hoàng Phủ Phi 16/12/2013
57 Chương 57 Cực Phẩm Chiến Thần - Tình yêu của người con gái 16/12/2013
58 Chương 58 Cực Phẩm Chiến Thần - Khánh tân hội 16/12/2013
59 Chương 59 Cực Phẩm Chiến Thần - Ngoạn tiếu 16/12/2013
60 Chương 60 Cực Phẩm Chiến Thần - Bài hát của Phì Long 16/12/2013
61 Chương 61 Cực Phẩm Chiến Thần - Chọn mua nhạc khí 16/12/2013
62 Chương 62 Cực Phẩm Chiến Thần - Thiêm ước 16/12/2013
63 Chương 63 Cực Phẩm Chiến Thần - Phiền toái lại tới 16/12/2013
64 Chương 64 Cực Phẩm Chiến Thần - Oan gia ngõ hẹp 16/12/2013
65 Chương 65 Cực Phẩm Chiến Thần - Phế 16/12/2013
66 Chương 66 Cực Phẩm Chiến Thần - Tương giao 16/12/2013
67 Chương 67 Cực Phẩm Chiến Thần - Phạt 16/12/2013
68 Chương 68 Cực Phẩm Chiến Thần - Ngữ xuất kinh nhân 16/12/2013
69 Chương 69 Cực Phẩm Chiến Thần - Nửa chiêu 16/12/2013
70 Chương 70 Cực Phẩm Chiến Thần - Thao luyện 16/12/2013
71 Chương 71 Cực Phẩm Chiến Thần - Ngân tổ 16/12/2013
72 Chương 72 Cực Phẩm Chiến Thần - Khánh tân hội khai mạc 16/12/2013
73 Chương 73 Cực Phẩm Chiến Thần - Biến sắc mặt 16/12/2013
74 Chương 74 Cực Phẩm Chiến Thần - Ngồi cùng bàn với em 16/12/2013
75 Chương 75 Cực Phẩm Chiến Thần - Chuột yêu gạo 16/12/2013
76 Chương 76 Cực Phẩm Chiến Thần - Hai bài hát, hai trăm vạn! 16/12/2013
77 Chương 77 Cực Phẩm Chiến Thần - Đằng Long 16/12/2013
78 Chương 78 Cực Phẩm Chiến Thần - Muốn ta làm diễn viên? 16/12/2013
79 Chương 79 Cực Phẩm Chiến Thần - Cực đạo vũ hội tân cải cách 16/12/2013
80 Chương 80 Cực Phẩm Chiến Thần - Phi Long hóa rồng! 16/12/2013
81 Chương 81 Cực Phẩm Chiến Thần - Kinh động 16/12/2013
82 Chương 82 Cực Phẩm Chiến Thần - Chân khí hôi sắc quá trâu bò 16/12/2013
83 Chương 83 Cực Phẩm Chiến Thần - Tình Không 16/12/2013
84 Chương 84 Cực Phẩm Chiến Thần - Nụ hôn đầu 16/12/2013
85 Chương 85 Cực Phẩm Chiến Thần - Ám sát 16/12/2013
86 Chương 86 Cực Phẩm Chiến Thần - Ám hồn 16/12/2013
87 Chương 87 Cực Phẩm Chiến Thần - Thành danh 16/12/2013
88 Chương 88 Cực Phẩm Chiến Thần - Tái hồi Thủy gia 16/12/2013
89 Chương 89 Cực Phẩm Chiến Thần - Bắc Minh thần công (1) 16/12/2013
90 Chương 90 Cực Phẩm Chiến Thần - Bắc Minh thần công (2) 16/12/2013
91 Chương 91 Cực Phẩm Chiến Thần - Thiên giai 16/12/2013
92 Chương 92 Cực Phẩm Chiến Thần - Tung tích của Y Linh 16/12/2013
93 Chương 93 Cực Phẩm Chiến Thần - Phá quán 16/12/2013
94 Chương 94 Cực Phẩm Chiến Thần - Mật văn 16/12/2013
95 Chương 95 Cực Phẩm Chiến Thần - Cao thủ mạc danh 16/12/2013
96 Chương 96 Cực Phẩm Chiến Thần - Lại một cao thủ thiên giai? 16/12/2013
97 Chương 97 Cực Phẩm Chiến Thần - Đại chiến 16/12/2013
98 Chương 98 Cực Phẩm Chiến Thần - Đánh tới thái không 16/12/2013
99 Chương 99 Cực Phẩm Chiến Thần - Kim Phi Tích – Vương giả trở về! 16/12/2013
100 Chương 100 Cực Phẩm Chiến Thần - Tái hoạch lĩnh ngộ 16/12/2013
101 Chương 101 Cực Phẩm Chiến Thần - Một quyền gần như hoàn mỹ? 16/12/2013
102 Chương 102 Cực Phẩm Chiến Thần - Kim Phi Tích – Tân cuồng triều! 16/12/2013
103 Chương 103 Cực Phẩm Chiến Thần - Nhất quyền phá Phong Thần! 16/12/2013
104 Chương 104 Cực Phẩm Chiến Thần - Thân hãm ma chướng! 16/12/2013
105 Chương 105 Cực Phẩm Chiến Thần - Vạn chúng chờ mong 16/12/2013
106 Chương 106 Cực Phẩm Chiến Thần - Nhất chiêu quỷ dị! 16/12/2013
107 Chương 107 Cực Phẩm Chiến Thần - Hoa lệ lạc mạc 16/12/2013
108 Chương 108 Cực Phẩm Chiến Thần - Lục Tử Khiêm trở về 16/12/2013
109 Chương 109 Cực Phẩm Chiến Thần - Cuộc sống bình lặng 16/12/2013
110 Chương 110 Cực Phẩm Chiến Thần - Thế biến! 16/12/2013
111 Chương 111 Cực Phẩm Chiến Thần - Cách đấu Thiên Đường 16/12/2013
112 Chương 112 Cực Phẩm Chiến Thần - Hoàng Phủ Phi Long VS Lục Tử Khiêm 16/12/2013
113 Chương 113 Cực Phẩm Chiến Thần - Lục Đỉnh 16/12/2013
114 Chương 114 Cực Phẩm Chiến Thần - Yến hội 16/12/2013
115 Chương 115 Cực Phẩm Chiến Thần - Bại lộ 16/12/2013
116 Chương 116 Cực Phẩm Chiến Thần - Lễ vật sinh nhật kỳ lạ 16/12/2013
117 Chương 117 Cực Phẩm Chiến Thần - Thái Cực chi uy! 16/12/2013
118 Chương 118 Cực Phẩm Chiến Thần - Không vui mà đi 16/12/2013
119 Chương 119 Cực Phẩm Chiến Thần - Ký giả cuồng triều 16/12/2013
120 Chương 120 Cực Phẩm Chiến Thần - Tin tức kinh thiên 16/12/2013
121 Chương 121 Cực Phẩm Chiến Thần - Không tiền khoáng hậu 16/12/2013
122 Chương 122 Cực Phẩm Chiến Thần - Chu Phóng chỉ điểm 16/12/2013
123 Chương 123 Cực Phẩm Chiến Thần - Chấn kinh 16/12/2013
124 Chương 124 Cực Phẩm Chiến Thần - Sơ chiến 16/12/2013
125 Chương 125 Cực Phẩm Chiến Thần - Ngẫu ngộ 16/12/2013
126 Chương 126 Cực Phẩm Chiến Thần - Thiên tài chính thức? 16/12/2013
127 Chương 127 Cực Phẩm Chiến Thần - Phi Long thuế biến 16/12/2013
128 Chương 128 Cực Phẩm Chiến Thần - Thập cường học viện đản sinh! 16/12/2013
129 Chương 129 Cực Phẩm Chiến Thần - Dò hỏi 16/12/2013
130 Chương 130 Cực Phẩm Chiến Thần - Đột phá! 16/12/2013
131 Chương 131 Cực Phẩm Chiến Thần - Phát hiện ngoài ý muốn 16/12/2013
132 Chương 132 Cực Phẩm Chiến Thần - Cách đấu du hí 16/12/2013
133 Chương 133 Cực Phẩm Chiến Thần - Kỳ chiêu bất đoạn 16/12/2013
134 Chương 134 Cực Phẩm Chiến Thần - Phát hiện kinh thiên 16/12/2013
135 Chương 135 Cực Phẩm Chiến Thần - Học viện chiến bắt đầu 16/12/2013
136 Chương 136 Cực Phẩm Chiến Thần - Ý ngoại kết cục 16/12/2013
137 Chương 137 Cực Phẩm Chiến Thần - Vòng đào thải thứ hai 16/12/2013
138 Chương 138 Cực Phẩm Chiến Thần - Dương Đào chi biến! 16/12/2013
139 Chương 139 Cực Phẩm Chiến Thần - Chiến đấu của thiên giai giả! 16/12/2013
140 Chương 140 Cực Phẩm Chiến Thần - Vây khốn 16/12/2013
141 Chương 141 Cực Phẩm Chiến Thần - Lai giả bất thiện 16/12/2013
142 Chương 142 Cực Phẩm Chiến Thần - Giết người rời đi! 16/12/2013
143 Chương 143 Cực Phẩm Chiến Thần - Sơ chí Lâm Phượng 16/12/2013
144 Chương 144 Cực Phẩm Chiến Thần - Vạch trần! 16/12/2013
145 Chương 145 Cực Phẩm Chiến Thần - Giải hoặc 16/12/2013
146 Chương 146 Cực Phẩm Chiến Thần - Thực lực của Lâm Phượng các! 16/12/2013
147 Chương 147 Cực Phẩm Chiến Thần - Nghi thức kế nhiệm! 16/12/2013
148 Chương 148 Cực Phẩm Chiến Thần - Tiếp nhận kinh hoàng! 16/12/2013
149 Chương 149 Cực Phẩm Chiến Thần - Dương Thu Thủy 16/12/2013
150 Chương 150 Cực Phẩm Chiến Thần - Vãng sự 16/12/2013
151 Chương 151 Cực Phẩm Chiến Thần - Năng lượng tẩy lễ 16/12/2013
152 Chương 152 Cực Phẩm Chiến Thần - Trọng hồi cố thổ 16/12/2013
153 Chương 153 Cực Phẩm Chiến Thần - Dương Đào trở về 16/12/2013
154 Chương 154 Cực Phẩm Chiến Thần - Tâm sự 16/12/2013
155 Chương 155 Cực Phẩm Chiến Thần - Chạm đến hoàn mỹ 16/12/2013
156 Chương 156 Cực Phẩm Chiến Thần - Là ngươi? 16/12/2013
157 Chương 157 Cực Phẩm Chiến Thần - Phương gia 16/12/2013
159 Chương 159 Cực Phẩm Chiến Thần - Tiến nhập Minh thủ phủ 16/12/2013
160 Chương 160 Cực Phẩm Chiến Thần - Dĩ âm nhiếp hồn 16/12/2013
161 Chương 161 Cực Phẩm Chiến Thần - Hải tộc chí bảo 16/12/2013
162 Chương 162 Cực Phẩm Chiến Thần - Hải tộc sứ giả 16/12/2013
163 Chương 163 Cực Phẩm Chiến Thần - Thương nghị 16/12/2013
164 Chương 164 Cực Phẩm Chiến Thần - Dạ khúc 16/12/2013
165 Chương 165 Cực Phẩm Chiến Thần - Chuẩn bị xuất phát 16/12/2013
166 Chương 166 Cực Phẩm Chiến Thần - Ngươi khó chịu, ta lại sảng! 16/12/2013
167 Chương 167 Cực Phẩm Chiến Thần - Triệu Thu Hàn 16/12/2013
168 Chương 168 Cực Phẩm Chiến Thần - Nhân tộc Chí bảo 16/12/2013
169 Chương 169 Cực Phẩm Chiến Thần - Tác hại chiến tranh 16/12/2013
170 Chương 170 Cực Phẩm Chiến Thần - Đến nơi Hải tộc 16/12/2013
171 Chương 171 Cực Phẩm Chiến Thần - Xung đột điện giật 16/12/2013
172 Chương 172 Cực Phẩm Chiến Thần - Tộc trưởng Hải tộc 16/12/2013
173 Chương 173 Cực Phẩm Chiến Thần - Thập thiên ma địa 16/12/2013
174 Chương 174 Cực Phẩm Chiến Thần - Đầu danh trạng 16/12/2013
175 Chương 175 Cực Phẩm Chiến Thần - Thu phục 16/12/2013
176 Chương 176 Cực Phẩm Chiến Thần - Bí mật Chí bảo 16/12/2013
177 Chương 177 Cực Phẩm Chiến Thần - Giết người đoạt bảo 16/12/2013
178 Chương 178 Cực Phẩm Chiến Thần - Bị ám toán rồi 16/12/2013
179 Chương 179 Cực Phẩm Chiến Thần - Minh thủ gặp quỷ 16/12/2013
180 Chương 180 Cực Phẩm Chiến Thần - Trở về 16/12/2013
181 Chương 181 Cực Phẩm Chiến Thần - Đóng kịch 16/12/2013
182 Chương 182 Cực Phẩm Chiến Thần - Bước vào Thông Tâm các 16/12/2013
183 Chương 183 Cực Phẩm Chiến Thần - Trở mặt 16/12/2013
184 Chương 184 Cực Phẩm Chiến Thần - Cuộc chiến dâm đãng nhất lịch sử! 16/12/2013
185 Chương 185 Cực Phẩm Chiến Thần - Hủy diệt 16/12/2013
186 Chương 186 Cực Phẩm Chiến Thần - Mật hội 16/12/2013
187 Chương 187 Cực Phẩm Chiến Thần - Cái chết của Kim Đao 16/12/2013
188 Chương 188 Cực Phẩm Chiến Thần - Cầu sống! Phong vân biến hóa! 16/12/2013
189 Chương 189 Cực Phẩm Chiến Thần - Hoàng giả quyết (1) 16/12/2013
190 Chương 190 Cực Phẩm Chiến Thần - Hoàng giả quyết (2) 16/12/2013
191 Chương 191 Cực Phẩm Chiến Thần - hoàng thượng? Hoàng Thượng? 16/12/2013
192 Chương 192 Cực Phẩm Chiến Thần - Kẻ điên kiêm biến thái! 16/12/2013
193 Chương 193 Cực Phẩm Chiến Thần - Cái tát vang dội lịch sử! 16/12/2013
194 Chương 194 Cực Phẩm Chiến Thần - Cấm mạng 16/12/2013
195 Chương 195 Cực Phẩm Chiến Thần - Phi Long nhắc nhở 16/12/2013
196 Chương 196 Cực Phẩm Chiến Thần - Lựa chọn 16/12/2013
197 Chương 197 Cực Phẩm Chiến Thần - Nhập đường 16/12/2013
198 Chương 198 Cực Phẩm Chiến Thần - Đại hội đường kinh biến 16/12/2013
199 Chương 199 Cực Phẩm Chiến Thần - Người cũng có thể vô sỉ tới nước này! 16/12/2013
200 Chương 200 Cực Phẩm Chiến Thần - Thân bại danh liệt 16/12/2013
201 Chương 201 Cực Phẩm Chiến Thần - Rạn nứt 16/12/2013
202 Chương 202 Cực Phẩm Chiến Thần - Trừng phạt 16/12/2013
203 Chương 203 Cực Phẩm Chiến Thần - Hát quốc ca 16/12/2013
204 Chương 204 Cực Phẩm Chiến Thần - Bất ngờ tới cửa 16/12/2013
205 Chương 205 Cực Phẩm Chiến Thần - Nửa tháng 16/12/2013
206 Chương 206 Cực Phẩm Chiến Thần - Khai quán 16/12/2013
207 Chương 207 Cực Phẩm Chiến Thần - Ta có một mơ ước 16/12/2013
208 Chương 208 Cực Phẩm Chiến Thần - Cưỡng ép 16/12/2013
209 Chương 209 Cực Phẩm Chiến Thần - Quật khởi 16/12/2013
210 Chương 210 Cực Phẩm Chiến Thần - Giao tâm 16/12/2013
211 Chương 211 Cực Phẩm Chiến Thần - Trừ hoạn 16/12/2013
212 Chương 212 Cực Phẩm Chiến Thần - Tán gái tán tới địa bàn của ta 16/12/2013
213 Chương 213 Cực Phẩm Chiến Thần - Siêu cấp hacker? 16/12/2013
214 Chương 214 Cực Phẩm Chiến Thần - Thỏa lòng ước nguyện 16/12/2013
215 Chương 215 Cực Phẩm Chiến Thần - Dư âm chưa dứt 16/12/2013
216 Chương 216 Cực Phẩm Chiến Thần - Tân Minh thủ 16/12/2013
217 Chương 217 Cực Phẩm Chiến Thần - Diễn trò 16/12/2013
218 Chương 218 Cực Phẩm Chiến Thần - Biện pháp 16/12/2013
219 Chương 219 Cực Phẩm Chiến Thần - Chuẩn bị 16/12/2013
220 Chương 220 Cực Phẩm Chiến Thần - Ân oán 16/12/2013
221 Chương 221 Cực Phẩm Chiến Thần - Trở lại Thủy gia 16/12/2013
222 Chương 222 Cực Phẩm Chiến Thần - Truyền đạo 16/12/2013
223 Chương 223 Cực Phẩm Chiến Thần - Thoái vị 16/12/2013
224 Chương 224 Cực Phẩm Chiến Thần - Lột xác 16/12/2013
225 Chương 225 Cực Phẩm Chiến Thần - Giao phó 16/12/2013
226 Chương 226 Cực Phẩm Chiến Thần - Điên rồi 16/12/2013
227 Chương 227 Cực Phẩm Chiến Thần - Bày tỏ 16/12/2013
228 Chương 228 Cực Phẩm Chiến Thần - Gặp lại Hoàng! Đệ nhị nguyên thần 16/12/2013
229 Chương 229 Cực Phẩm Chiến Thần - Hậu chiêu của Hoàng! 16/12/2013
230 Chương 230 Cực Phẩm Chiến Thần - Bạch Khởi, Tào Tháo, Hạng Võ! 16/12/2013
231 Chương 231 Cực Phẩm Chiến Thần - Tình thế nguy hiểm 16/12/2013
232 Chương 232 Cực Phẩm Chiến Thần - Tuyệt cảnh 16/12/2013
233 Chương 233 Cực Phẩm Chiến Thần - Phong hồi lộ chuyển 16/12/2013
234 Chương 234 Cực Phẩm Chiến Thần - Sau tai kiếp 16/12/2013
235 Chương 235 Cực Phẩm Chiến Thần - Biến thành người 16/12/2013
236 Chương 236 Cực Phẩm Chiến Thần - Ta phải thành ngựa đực? 16/12/2013
237 Chương 237 Cực Phẩm Chiến Thần - Gặp lại Thu Hàn 16/12/2013
238 Chương 238 Cực Phẩm Chiến Thần - Thu! Thu! Thu! 16/12/2013
239 Chương 239 Cực Phẩm Chiến Thần - Trời ạ! UFO! 16/12/2013
240 Chương 240 Cực Phẩm Chiến Thần - Hy vọng máy tính trí năng! 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cuc-pham-chien-than-929.html