Tin y tế hôm nay

Tin y tế

60 năm xây dựng, phát triển Vụ Tổ chức - Cán bộ: Trách nhiệm và chí công vô tư

Những ngày Thu tháng 10 này, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan Bộ Y tế và ngành y tế đang vui mừng chuẩn bị chào đón Lễ kỷ niệm 60 năm Vụ Tổ chức - Cán bộ
Những ngày Thu tháng 10 này, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan Bộ Y tế và ngành y tế đang vui mừng chuẩn bị chào đón Lễ kỷ niệm 60 năm Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Y tế xây dựng và phát triển. Đồng hành cùng chặng đường phát triển và đổi mới của ngành y tế những năm qua, Vụ Tổ chức - Cán bộ nói riêng và đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ toàn ngành đã không ngừng đổi mới, trưởng thành cả về tổ chức, chính trị, tư tưởng, đạo đức nghiệp vụ và kỹ năng công tác, góp phần vào kết quả chung của ngành trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Qua quá trình hình thành và phát triển của Vụ Tổ chức - Cán bộ, ngược dòng thời gian, trở lại tư liệu lịch sử cho thấy, trên cơ sở Phòng 3 - “Phòng Nhân sự” thuộc Văn phòng Bộ được giao thực hiện công tác nhân sự từ năm 1952, sau đó ngày 19/7/1955, Bộ trưởng Bộ Y tế ngày đó đã quyết định đổi tên để thành lập Phòng Tổ chức - Cán bộ với biên chế riêng và đặc trách công tác tổ chức cán bộ theo như tên gọi mới. Đó là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình ra đời của Vụ Tổ chức - Cán bộ. Tiếp theo sau đó chưa đến một năm, ngày 12/4/1956, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 333/BYT chính thức thành lập Vụ Tổ chức - Cán bộ trực thuộc Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý cán bộ, công chức của ngành trong tình hình mới sau khi hòa bình lập lại. Vì vậy, trong lịch sử của Vụ Tổ chức - Cán bộ được xác định lấy ngày 19/7/1955 - ngày tổ chức tiền thân của Vụ ra đời năm 1955 làm ngày truyền thống chính thức, đến nay đã qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Đến nay, Vụ Tổ chức - Cán bộ là một tổ chức trong cơ cấu bộ máy của Bộ Y tế gồm 8 Vụ, 9 Cục, 1 Tổng cục và Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, cùng với 80 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và hệ thống tổ chức cán bộ của Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Vụ được giao chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế trên các lĩnh vực chính cùng gắn kết hài hòa. Đó là, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực Tổ chức, Cán bộ, Chế độ chính sách và Bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành y tế.

Ngành y tế cũng là một ngành có tính đặc thù cao, đòi hỏi phải có chế độ, chính sách đãi ngộ khác với ngành nghề khác. Vụ Tổ chức - Cán bộ đã tham mưu cho Bộ Y tế xây dựng các chế độ, chính sách đãi ngộ, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cán bộ, viên chức trong toàn ngành.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế cũng là một việc hết sức quan trọng và cần thiết.

Bên cạnh đó, Vụ cũng là đơn vị tiền thân xây dựng Đề án luân phiên, luân chuyển cán bộ từ tuyến trên về tuyến dưới (Đề án 1816); Đồng thời là đầu mối xây dựng Đề án thí điểm đưa bác sĩ trẻ khá, giỏi về công tác tại vùng sâu, vùng xa, ưu tiên cho 62 huyện nghèo trong cả nước. Vụ cũng là đầu mối xây dựng đổi mới công tác ngành y tế gắn với việc hình thành các tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ; là đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành y tế bằng việc thiết thực điển hình như việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Nhìn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển 60 năm qua có thể thấy, Vụ Tổ chức - Cán bộ đã tham mưu đắc lực cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế về thiết kế, xây dựng mạng lưới tổ chức cho toàn ngành, bao gồm tổ chức y tế Trung ương, tổ chức y tế địa phương và tổ chức y tế các ngành để phù hợp với hoàn cảnh chính trị, kinh tế của đất nước. Từ chỗ chỉ có một số cơ sở y tế của những năm đầu khi thành lập nước, đến nay đã hình thành một hệ thống cơ bản, hoàn chỉnh, với đầy đủ các lĩnh vực: y tế dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, dược, vật tư - trang thiết bị y tế, y tế cơ sở... Thành tích nổi bật trong công tác cán bộ là đã xây dựng được các mô hình tổ chức, cơ cấu tổ chức cho cả hệ thống y tế qua các thời kỳ, từ Trung ương cho đến tận cơ sở, đặc biệt là khi chuyển tiếp.

Từ thuở ban đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chỉ với một đội ngũ thầy Thu*c ít ỏi chưa đến 2.000 người, đến nay hệ thống tổ chức ngành y tế Việt Nam đã được hoàn thiện từ Trung ương đến xã, phường, thôn, bản, ấp với một lực lượng hùng hậu với nửa triệu cán bộ, viên chức y tế vừa hồng, vừa chuyên đang ngày đêm tận tụy, âm thầm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để chung lo cho sự nghiệp “dân cường, nước thịnh” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Sự phát triển không ngừng và vượt bậc cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ trí thức của ngành y tế là thành tựu chung của toàn ngành y tế mà trong đó có phần đóng góp không nhỏ của cơ quan Tổ chức - Cán bộ qua các thời kỳ. Đó vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của mỗi cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành y tế trong thực thi nhiệm vụ của mình.

Trong chặng đường xây dựng và phát triển, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Y tế đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau, biên chế nhân lực lúc ít, lúc nhiều nhưng trách nhiệm và đạo đức chí công vô tư của người làm công tác tổ chức cán bộ thì không hề thiếu để tham mưu cho lãnh đạo Bộ một cách công tâm, trọng dụng người hiền tài, sử dụng và phát huy tối đa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật y học trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân... Với tầm nhìn xuyên suốt chặng đường trong 60 năm qua, trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước và những lời giáo huấn của Bác Hồ về công tác cán bộ: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia; Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; Cán bộ, công chức của Chính phủ là công bộc của nhân dân”, được sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Y tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ thực sự là cơ quan tham mưu về nhân sự tin cậy của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương trong việc phát hiện, tuyển chọn người tài đức biết “dĩ công vi thượng” vì nhân dân mà phục vụ, góp phần cống hiến cho ngành qua các cuộc kháng chiến, cũng như trong xây dựng đất nước hòa bình...

Để hoàn thành chức trách nặng nề này, trong quá trình hoạt động, toàn Vụ Tổ chức - Cán bộ luôn giữ vững truyền thống đoàn kết nhất trí cao, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng phẩm cách của người làm công tác tổ chức nhân sự công tâm - cẩn trọng - nghiêm túc và trách nhiệm.

60 năm qua, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của các thế hệ cán bộ công chức của Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Vụ cũng đã được Ban Tổ chức Trung ương và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua trong cả nước nhiều năm liền; Đồng thời tập thể Vụ cũng như nhiều cá nhân trong Vụ cũng nhận được nhiều Huân chương Lao động, Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc... Những phần thưởng này đã, đang và sẽ luôn là sự động viên lớn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ của Vụ Tổ chức - Cán bộ và hệ thống tổ chức cán bộ ngành y tế để chúng tôi ngày càng làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành y tế thực hiện sứ mệnh hết sức thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa - bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Một trong các giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong thời gian tới là phải phát triển và hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành y tế từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt hoàn thiện mô hình tổ chức y tế tuyến huyện với việc thành lập Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế tại tất cả các huyện quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh để thực hiện cả 2 chức năng là: y tế dự phòng và khám chữa bệnh, Trạm Y tế xã phường là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện; thí điểm triển khai lồng ghép mô hình bác sĩ gia đình. Đồng thời, cần chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực ngành y tế đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có đạo đức nghề nghiệp tốt, được phân bố cân đối hợp lý giữa các chuyên ngành và giữa các vùng, miền trong cả nước. Đặc biệt khi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được thông qua và có hiệu lực đi vào cuộc sống thì có nhiều nội dung mới trong công tác cán bộ cần được triển khai thực hiện như: xây dựng đề án vị trí việc làm, xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, tổ chức tuyển dụng và tuyển dụng đặc cách viên chức; tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế... Chính vì vậy, vai trò và trách nhiệm của các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của ngành y tế trong việc tham mưu cho lãnh đạo các cấp về xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức ngành y tế trong thời gian tới càng quan trọng và nặng nề hơn.

TS. Phạm Văn Tác (Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Y tế)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-60-nam-xay-dung-phat-trien-vu-to-chuc-can-bo-trach-nhiem-va-chi-cong-vo-tu-19662.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY