Truyện Đại Ca Đến Trường - Truyện teen

  • Tên truyện: Đại Ca Đến Trường
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 23/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Đại Ca Đến Trường
Đọc truyện Đại Ca Đến Trường của tác giả Baonam241 một câu truyện thuộc thể loại truyện tình cảm lãng mạn nhưng hơi buồn nói về hai nhân vật chính sau

Phạm Vũ Hoàng:

đại ca tương lai của Long Hổ bang, trầm lặng, ít nói.

Cô nhóc Trần Bảo Nam vui vẻ hoạt bát, phải ở cùng với một Phạm Vũ Hoàng trầm lặng, độc tài và cực kì lười lao động, quả thực không dễ chịu gì.

Truyện có một thông điệp :

chỉ là không biết tự bao giờ, bên cạnh cậu, với nó đã trở thành một thói quen…“Vì tớ sẽ rời đi thật đấy, nên hãy thử níu lấy tay tớ một lần thôi, có được không?

” Cùng trang đọc truyện online đọc và cảm nhận xem có giống với cuộc sống mà mình đang sống không ?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Ca Đến Trường - Chương 1 23/03/2014
2 Chương 2 Đại Ca Đến Trường - Chương 2 23/03/2014
3 Chương 3 Đại Ca Đến Trường - Chương 3 23/03/2014
4 Chương 4 Đại Ca Đến Trường - Chương 4 23/03/2014
5 Chương 5 Đại Ca Đến Trường - Chương 5 23/03/2014
6 Chương 6 Đại Ca Đến Trường - Chương 6 23/03/2014
7 Chương 7 Đại Ca Đến Trường - Chương 7 23/03/2014
8 Chương 8 Đại Ca Đến Trường - Chương 8 23/03/2014
9 Chương 9 Đại Ca Đến Trường - Chương 9 23/03/2014
10 Chương 10 Đại Ca Đến Trường - Chương 10 23/03/2014
11 Chương 11 Đại Ca Đến Trường - Chương 11 23/03/2014
12 Chương 12 Đại Ca Đến Trường - Chương 12 23/03/2014
13 Chương 13 Đại Ca Đến Trường - Chương 13 23/03/2014
14 Chương 14 Đại Ca Đến Trường - Chương 14 23/03/2014
15 Chương 15 Đại Ca Đến Trường - Chương 15 23/03/2014
16 Chương 16 Đại Ca Đến Trường - Chương 16 23/03/2014
17 Chương 17 Đại Ca Đến Trường - Chương 17 23/03/2014
18 Chương 18 Đại Ca Đến Trường - Chương 18 23/03/2014
19 Chương 19 Đại Ca Đến Trường - Chương 19 23/03/2014
20 Chương 20 Đại Ca Đến Trường - Chương 20 23/03/2014
21 Chương 21 Đại Ca Đến Trường - Chương 21 23/03/2014
22 Chương 22 Đại Ca Đến Trường - Chương 22 23/03/2014
23 Chương 23 Đại Ca Đến Trường - Chương 23 23/03/2014
24 Chương 24 Đại Ca Đến Trường - Chương 24 23/03/2014
25 Chương 25 Đại Ca Đến Trường - Chương 25 23/03/2014
26 Chương 26 Đại Ca Đến Trường - Chương 26 23/03/2014
27 Chương 27 Đại Ca Đến Trường - Chương 27 23/03/2014
28 Chương 28 Đại Ca Đến Trường - Chương 28 23/03/2014
29 Chương 29 Đại Ca Đến Trường - Chương 29 23/03/2014
30 Chương 30 Đại Ca Đến Trường - Chương 30 23/03/2014
31 Chương 31 Đại Ca Đến Trường - Chương 31 23/03/2014
32 Chương 32 Đại Ca Đến Trường - Chương 32 23/03/2014
33 Chương 33 Đại Ca Đến Trường - Chương 33 23/03/2014
34 Chương 34 Đại Ca Đến Trường - Chương 34 23/03/2014
35 Chương 35 Đại Ca Đến Trường - Chương 35 23/03/2014
36 Chương 36 Đại Ca Đến Trường - Chương 36 23/03/2014
37 Chương 37 Đại Ca Đến Trường - Chương 37 23/03/2014
38 Chương 38 Đại Ca Đến Trường - Chương 38 23/03/2014
39 Chương 39 Đại Ca Đến Trường - Chương 39 23/03/2014
40 Chương 40 Đại Ca Đến Trường - Chương 40 23/03/2014
41 Chương 41 Đại Ca Đến Trường - Chương 41 23/03/2014
42 Chương 42 Đại Ca Đến Trường - Chương 42 23/03/2014
43 Chương 43 Đại Ca Đến Trường - Chương 43 23/03/2014
44 Chương 44 Đại Ca Đến Trường - Chương 44 23/03/2014
45 Chương 45 Đại Ca Đến Trường - Chương 45 23/03/2014
46 Chương 46 Đại Ca Đến Trường - Chương 46 23/03/2014
47 Chương 47 Đại Ca Đến Trường - Chương 47 23/03/2014
48 Chương 48 Đại Ca Đến Trường - Chương 48 23/03/2014
49 Chương 49 Đại Ca Đến Trường - Chương 49 23/03/2014
50 Chương 50 Đại Ca Đến Trường - Chương 50 23/03/2014
51 Chương 51 Đại Ca Đến Trường - Chương 51 23/03/2014
52 Chương 52 Đại Ca Đến Trường - Chương 52 23/03/2014
53 Chương 53 Đại Ca Đến Trường - Chương 53 23/03/2014
54 Chương 54 Đại Ca Đến Trường - Chương 54 23/03/2014
55 Chương 55 Đại Ca Đến Trường - Chương 55 23/03/2014
56 Chương 56 Đại Ca Đến Trường - Chương 56 23/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dai-ca-den-truong-1758.html