Truyện Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Truyện teen

  • Tên truyện: Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 23/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!
Truyện Chị! Em cảm nắng rồi!!! của tác giả peifangqiao.

- Mày ơi, tao sắp chết!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng rên thê thảm kéo dài lê thê của Hân làm con bạn khiếp vía

- Mày….

lại lên cơn nữa à?

Chi chả lạ tính đứa bạn.

cứ vài ba ngày nó lại kêu than với cô một lần, lúc thì là chuyện ký túc xá đóng cửa sớm, lúc thì là bố mẹ coi như trẻ con suốt ngày dặn dò, lúc lại kêu về chiều cao ai ai cũng phải…cúi nhìn.

Sở trường của nó là kêu thì phải

- Mày ơiiiiiiiiiiiii – Hân tiếp tục sự nghiệp

- cái zề thì nói nhanh con hâm kia, tao bực rồi đấy -Tao….

phải thi lại thể dục huhuhuhu!!!!!!!!!!!!! T_T

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 1 23/03/2014
2 Chương 2 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 2 23/03/2014
3 Chương 3 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 3 23/03/2014
4 Chương 4 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 4 23/03/2014
5 Chương 5 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 5 23/03/2014
6 Chương 6 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 6 23/03/2014
7 Chương 7 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 7 23/03/2014
8 Chương 8 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 8 23/03/2014
9 Chương 9 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 9 23/03/2014
10 Chương 10 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 10 23/03/2014
11 Chương 11 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 11 23/03/2014
12 Chương 12 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 12 23/03/2014
13 Chương 13 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 13 23/03/2014
14 Chương 14 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 14 23/03/2014
15 Chương 15 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 15 23/03/2014
16 Chương 16 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 16 23/03/2014
17 Chương 17 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 17 23/03/2014
18 Chương 18 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 18 23/03/2014
19 Chương 19 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 19 23/03/2014
20 Chương 20 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 20 23/03/2014
21 Chương 21 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 21 23/03/2014
22 Chương 22 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 22 23/03/2014
23 Chương 23 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 23 23/03/2014
24 Chương 24 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 24 23/03/2014
25 Chương 25 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 25 23/03/2014
26 Chương 26 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 26 23/03/2014
27 Chương 27 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 27 23/03/2014
28 Chương 28 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 28 23/03/2014
29 Chương 29 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 29 23/03/2014
30 Chương 30 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 30 23/03/2014
31 Chương 31 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 31 23/03/2014
32 Chương 32 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 32 23/03/2014
33 Chương 33 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 33 23/03/2014
34 Chương 34 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 34 23/03/2014
35 Chương 35 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 35 23/03/2014
36 Chương 36 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 36 23/03/2014
37 Chương 37 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 37 23/03/2014
38 Chương 38 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 38 23/03/2014
39 Chương 39 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 39 23/03/2014
40 Chương 40 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 40 23/03/2014
41 Chương 41 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 41 23/03/2014
42 Chương 42 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 42 23/03/2014
43 Chương 43 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 43 23/03/2014
44 Chương 44 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 44 23/03/2014
45 Chương 45 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 45 23/03/2014
46 Chương 46 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 46 23/03/2014
47 Chương 47 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 47 23/03/2014
48 Chương 48 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 48 23/03/2014
49 Chương 49 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 49 23/03/2014
50 Chương 50 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 50 23/03/2014
51 Chương 51 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 51 23/03/2014
52 Chương 52 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 52 23/03/2014
53 Chương 53 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 53 23/03/2014
54 Chương 54 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 54 23/03/2014
55 Chương 55 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 55 23/03/2014
56 Chương 56 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 56 23/03/2014
57 Chương 57 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 57 23/03/2014
58 Chương 58 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 58 23/03/2014
59 Chương 59 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 59 23/03/2014
60 Chương 60 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 60 23/03/2014
61 Chương 61 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 61 23/03/2014
62 Chương 62 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 62 23/03/2014
63 Chương 63 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 63 23/03/2014
64 Chương 64 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 64 23/03/2014
65 Chương 65 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 65 23/03/2014
66 Chương 66 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 66 23/03/2014
67 Chương 67 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 67 23/03/2014
68 Chương 68 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 68 23/03/2014
69 Chương 69 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 69 23/03/2014
70 Chương 70 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 70 23/03/2014
71 Chương 71 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 71 23/03/2014
72 Chương 72 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 72 23/03/2014
73 Chương 73 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 73 23/03/2014
74 Chương 74 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 74 23/03/2014
75 Chương 75 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 75 23/03/2014
76 Chương 76 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 76 23/03/2014
77 Chương 77 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 77 23/03/2014
78 Chương 78 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 78 23/03/2014
79 Chương 79 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 79 23/03/2014
80 Chương 80 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 80 23/03/2014
81 Chương 81 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 81 23/03/2014
82 Chương 82 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 82 23/03/2014
83 Chương 83 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 83 23/03/2014
84 Chương 84 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 84 23/03/2014
85 Chương 85 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 85 23/03/2014
86 Chương 86 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 86 23/03/2014
87 Chương 87 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 87 23/03/2014
88 Chương 88 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 88 23/03/2014
89 Chương 89 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 89 23/03/2014
90 Chương 90 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 90 23/03/2014
91 Chương 91 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 91 23/03/2014
92 Chương 92 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 92 23/03/2014
93 Chương 93 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 93 23/03/2014
94 Chương 94 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 94 23/03/2014
95 Chương 95 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 95 23/03/2014
96 Chương 96 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 96 23/03/2014
97 Chương 97 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 97 23/03/2014
98 Chương 98 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 98 23/03/2014
99 Chương 99 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 99 23/03/2014
100 Chương 100 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 100 23/03/2014
101 Chương 101 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 101 23/03/2014
102 Chương 102 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 102 23/03/2014
103 Chương 103 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Ngoại truyện 1 23/03/2014
104 Chương 104 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Ngoại truyện 2 23/03/2014
105 Chương 105 Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Ngoại truyện 3 23/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chi-em-cam-nang-roi-1736.html