Truyện Đấu La Đại Lục - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Đấu La Đại Lục
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đấu La Đại Lục
Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo.

Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.

Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc.

Chức nghiệp cao quý nhật tại đây được gọi là Hồn Sư.

Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh.

Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt).

thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai.

thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang.

Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục.

Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm.

Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đấu La Đại Lục - Đấu La Đại Lục (1) 16/12/2013
2 Chương 2 Đấu La Đại Lục - Đấu La Đại Lục (2) 16/12/2013
3 Chương 3 Đấu La Đại Lục - Đấu La đại lục (3) 16/12/2013
4 Chương 4 Đấu La Đại Lục - Đấu La đại lục (4) 16/12/2013
5 Chương 5 Đấu La Đại Lục - Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (1) 16/12/2013
6 Chương 6 Đấu La Đại Lục - Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (2) 16/12/2013
7 Chương 7 Đấu La Đại Lục - Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (3) 16/12/2013
8 Chương 8 Đấu La Đại Lục - Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (4) 16/12/2013
9 Chương 9 Đấu La Đại Lục - Song Sinh Vũ Hồn (1) 16/12/2013
10 Chương 10 Đấu La Đại Lục - Song Sinh Vũ Hồn (2) 16/12/2013
11 Chương 11 Đấu La Đại Lục - Song Sinh Vũ Hồn (3) 16/12/2013
12 Chương 12 Đấu La Đại Lục - Song Sinh Vũ Hồn (4) 16/12/2013
13 Chương 13 Đấu La Đại Lục - Song Sinh Vũ Hồn (5) 16/12/2013
14 Chương 14 Đấu La Đại Lục - Nhất Kiện Ám Khí (1) 16/12/2013
15 Chương 15 Đấu La Đại Lục - Nhất Kiện Ám Khí (2) 16/12/2013
16 Chương 16 Đấu La Đại Lục - Nhất Kiện Ám Khí (3) 16/12/2013
17 Chương 17 Đấu La Đại Lục - Nhất Kiện Ám Khí (4) 16/12/2013
18 Chương 18 Đấu La Đại Lục - Nhất Kiện Ám Khí (5) 16/12/2013
19 Chương 19 Đấu La Đại Lục - Đại Sư? Sư Phụ? (1) 16/12/2013
20 Chương 20 Đấu La Đại Lục - Đại Sư? Sư Phụ? (2) 16/12/2013
21 Chương 21 Đấu La Đại Lục - Đại Sư? Sư Phụ? (3) 16/12/2013
22 Chương 22 Đấu La Đại Lục - Đại Sư? Sư Phụ? (4) 16/12/2013
23 Chương 23 Đấu La Đại Lục - Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (1) 16/12/2013
24 Chương 24 Đấu La Đại Lục - Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (2) 16/12/2013
25 Chương 25 Đấu La Đại Lục - Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (3) 16/12/2013
26 Chương 26 Đấu La Đại Lục - Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (4) 16/12/2013
27 Chương 27 Đấu La Đại Lục - Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (5) 16/12/2013
28 Chương 28 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (1) 16/12/2013
29 Chương 29 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (2) 16/12/2013
30 Chương 30 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (3) 16/12/2013
31 Chương 31 Đấu La Đại Lục - Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (1) 16/12/2013
32 Chương 32 Đấu La Đại Lục - Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (2) 16/12/2013
33 Chương 33 Đấu La Đại Lục - Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (3) 16/12/2013
34 Chương 34 Đấu La Đại Lục - Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (4) 16/12/2013
35 Chương 35 Đấu La Đại Lục - Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (1) 16/12/2013
36 Chương 36 Đấu La Đại Lục - Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (2) 16/12/2013
38 Chương 38 Đấu La Đại Lục - Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (4) 16/12/2013
39 Chương 39 Đấu La Đại Lục - Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (5) 16/12/2013
40 Chương 40 Đấu La Đại Lục - Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (1) 16/12/2013
41 Chương 41 Đấu La Đại Lục - Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (2) 16/12/2013
42 Chương 42 Đấu La Đại Lục - Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (p3) 16/12/2013
43 Chương 43 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (1) 16/12/2013
44 Chương 44 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (2) 16/12/2013
45 Chương 45 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (3) 16/12/2013
46 Chương 46 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá thỏ Tử (4) 16/12/2013
47 Chương 47 Đấu La Đại Lục - Loạn Phi Phong Chuy Pháp (1) 16/12/2013
48 Chương 48 Đấu La Đại Lục - Loạn Phi Phong Chuy Pháp (2) 16/12/2013
49 Chương 49 Đấu La Đại Lục - Loạn phi phong chuy pháp (3) 16/12/2013
50 Chương 50 Đấu La Đại Lục - Loạn Phi Phong Chuy Pháp (4) 16/12/2013
51 Chương 51 Đấu La Đại Lục - Loạn Phi Phong Chuy Pháp (5) 16/12/2013
52 Chương 52 Đấu La Đại Lục - Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (1) 16/12/2013
53 Chương 53 Đấu La Đại Lục - Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (2) 16/12/2013
54 Chương 54 Đấu La Đại Lục - Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (3) 16/12/2013
55 Chương 55 Đấu La Đại Lục - Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (4) 16/12/2013
56 Chương 56 Đấu La Đại Lục - Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (1) 16/12/2013
57 Chương 57 Đấu La Đại Lục - Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (2) 16/12/2013
58 Chương 58 Đấu La Đại Lục - Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (3) 16/12/2013
59 Chương 59 Đấu La Đại Lục - Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (4) 16/12/2013
60 Chương 60 Đấu La Đại Lục - Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (5) 16/12/2013
61 Chương 61 Đấu La Đại Lục - Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (6) 16/12/2013
62 Chương 62 Đấu La Đại Lục - Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (1) 16/12/2013
63 Chương 63 Đấu La Đại Lục - Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (2) 16/12/2013
64 Chương 64 Đấu La Đại Lục - Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (3) 16/12/2013
65 Chương 65 Đấu La Đại Lục - Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (4) 16/12/2013
66 Chương 66 Đấu La Đại Lục - Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (5) 16/12/2013
67 Chương 67 Đấu La Đại Lục - Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (1) 16/12/2013
68 Chương 68 Đấu La Đại Lục - Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (2) 16/12/2013
69 Chương 69 Đấu La Đại Lục - Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (3) 16/12/2013
70 Chương 70 Đấu La Đại Lục - Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (4) 16/12/2013
71 Chương 71 Đấu La Đại Lục - Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (5) 16/12/2013
72 Chương 72 Đấu La Đại Lục - Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (1) 16/12/2013
73 Chương 73 Đấu La Đại Lục - Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (2) 16/12/2013
74 Chương 74 Đấu La Đại Lục - Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (3) 16/12/2013
75 Chương 75 Đấu La Đại Lục - Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (4) 16/12/2013
76 Chương 76 Đấu La Đại Lục - Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (5) 16/12/2013
77 Chương 77 Đấu La Đại Lục - Bất động minh vương Triệu Vô Cực (1) 16/12/2013
78 Chương 78 Đấu La Đại Lục - Bất động minh vương Triệu Vô Cực (2) 16/12/2013
79 Chương 79 Đấu La Đại Lục - Bất động minh vương Triệu Vô Cực (3) 16/12/2013
80 Chương 80 Đấu La Đại Lục - Bất động minh vương Triệu Vô Cực (4) 16/12/2013
81 Chương 81 Đấu La Đại Lục - Bất động minh vương Triệu Vô Cực (5) 16/12/2013
82 Chương 82 Đấu La Đại Lục - Ám khí của Đường Tam (1) 16/12/2013
83 Chương 83 Đấu La Đại Lục - Ám khí của Đường Tam (2) 16/12/2013
84 Chương 84 Đấu La Đại Lục - Ám khí của Đường Tam (3) 16/12/2013
85 Chương 85 Đấu La Đại Lục - Ám khí của Đường Tam (4) 16/12/2013
86 Chương 86 Đấu La Đại Lục - Ám khí của Đường Tam (5) 16/12/2013
87 Chương 87 Đấu La Đại Lục - Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (1) 16/12/2013
88 Chương 88 Đấu La Đại Lục - Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (2) 16/12/2013
89 Chương 89 Đấu La Đại Lục - Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (3) 16/12/2013
90 Chương 90 Đấu La Đại Lục - Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (4) 16/12/2013
91 Chương 91 Đấu La Đại Lục - Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (5) 16/12/2013
92 Chương 92 Đấu La Đại Lục - Tà hỏa phượng hoàng (1) 16/12/2013
93 Chương 93 Đấu La Đại Lục - Tà hỏa phượng hoàng (2) 16/12/2013
94 Chương 94 Đấu La Đại Lục - Tà hỏa phượng hoàng (3) 16/12/2013
95 Chương 95 Đấu La Đại Lục - Tà hỏa phượng hoàng (4) 16/12/2013
96 Chương 96 Đấu La Đại Lục - Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (1) 16/12/2013
97 Chương 97 Đấu La Đại Lục - Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (2) 16/12/2013
98 Chương 98 Đấu La Đại Lục - Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (3) 16/12/2013
99 Chương 99 Đấu La Đại Lục - Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (4) 16/12/2013
100 Chương 100 Đấu La Đại Lục - Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (5) 16/12/2013
101 Chương 101 Đấu La Đại Lục - Bản sắc Ma Nữ (1) 16/12/2013
102 Chương 102 Đấu La Đại Lục - Bản sắc Ma Nữ (2) 16/12/2013
103 Chương 103 Đấu La Đại Lục - Bản sắc Ma Nữ (3) 16/12/2013
104 Chương 104 Đấu La Đại Lục - Bản sắc Ma Nữ (4) 16/12/2013
105 Chương 105 Đấu La Đại Lục - Bản sắc Ma Nữ (5) 16/12/2013
106 Chương 106 Đấu La Đại Lục - Thành lập Tam Ngũ đội(1) 16/12/2013
107 Chương 107 Đấu La Đại Lục - Thành lập Tam Ngũ đội(2) 16/12/2013
108 Chương 108 Đấu La Đại Lục - Thành lập Tam Ngũ đội(3) 16/12/2013
109 Chương 109 Đấu La Đại Lục - Thành lập Tam Ngũ đội(4) 16/12/2013
110 Chương 110 Đấu La Đại Lục - Thành lập Tam Ngũ đội(5) 16/12/2013
111 Chương 111 Đấu La Đại Lục - Uy lực của khí vũ hồn(1) 16/12/2013
112 Chương 112 Đấu La Đại Lục - Uy lực của khí vũ hồn (2) 16/12/2013
113 Chương 113 Đấu La Đại Lục - Uy lực của khí vũ hồn (3) 16/12/2013
114 Chương 114 Đấu La Đại Lục - Tinh Đấu đại sâm lâm. 16/12/2013
115 Chương 115 Đấu La Đại Lục - Không gây thị phi mới lạ.(1 2) 16/12/2013
116 Chương 116 Đấu La Đại Lục - Không gây thị phi mới lạ.(3) 16/12/2013
117 Chương 117 Đấu La Đại Lục - Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (1) 16/12/2013
118 Chương 118 Đấu La Đại Lục - Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (2) 16/12/2013
119 Chương 119 Đấu La Đại Lục - Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (3) 16/12/2013
120 Chương 120 Đấu La Đại Lục - Cái thế long xà. 16/12/2013
121 Chương 121 Đấu La Đại Lục - Đệ tam hồn hoàn của Áo Tư Tạp 16/12/2013
122 Chương 122 Đấu La Đại Lục - Sâm lâm chi vương-Thái Thản cự viên 16/12/2013
123 Chương 123 Đấu La Đại Lục - Kẻ giết chóc tà ác-Nhân diện ma chu 16/12/2013
124 Chương 124 Đấu La Đại Lục - Mạnh Y Nhiên cũng sử dụng ám khí. 16/12/2013
125 Chương 125 Đấu La Đại Lục - Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn.(1) 16/12/2013
126 Chương 126 Đấu La Đại Lục - Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn.(2) 16/12/2013
127 Chương 127 Đấu La Đại Lục - Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn.(3) 16/12/2013
128 Chương 128 Đấu La Đại Lục - Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam.(1) 16/12/2013
129 Chương 129 Đấu La Đại Lục - Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam.(2) 16/12/2013
130 Chương 130 Đấu La Đại Lục - Đại sư đến. (1) 16/12/2013
131 Chương 131 Đấu La Đại Lục - Đại sư đến. (2) 16/12/2013
132 Chương 132 Đấu La Đại Lục - Uy lực Lam ngân thảo sau khi tiến hoá. 16/12/2013
133 Chương 133 Đấu La Đại Lục - Ngoại phụ hồn cốt. 16/12/2013
134 Chương 134 Đấu La Đại Lục - Thiết tượng phô. 16/12/2013
135 Chương 135 Đấu La Đại Lục - Bắt đầu cấp tập huấn thứ nhất. 16/12/2013
136 Chương 136 Đấu La Đại Lục - Không vứt bỏ,không từ bỏ. 16/12/2013
137 Chương 137 Đấu La Đại Lục - Đại sư là ma quỷ. 16/12/2013
138 Chương 138 Đấu La Đại Lục - Bất Nhạc-Gã thúc thúc bỉ ổi 16/12/2013
139 Chương 139 Đấu La Đại Lục - Cấp tập huấn thứ hai.(1) 16/12/2013
140 Chương 140 Đấu La Đại Lục - Cấp tập huấn thứ hai.(2) 16/12/2013
141 Chương 141 Đấu La Đại Lục - Cấp tập huấn thứ hai.(3) 16/12/2013
142 Chương 142 Đấu La Đại Lục - Cuồng chiến đội - Đối thủ mạnh mẽ 16/12/2013
143 Chương 143 Đấu La Đại Lục - Thế mạnh của khống chế hệ hồn sư 16/12/2013
144 Chương 144 Đấu La Đại Lục - Uy áp của nhện vương 16/12/2013
145 Chương 145 Đấu La Đại Lục - Hoàng đấu chiến đội 16/12/2013
146 Chương 146 Đấu La Đại Lục - Thất quái chiến Hoàng đấu 16/12/2013
147 Chương 147 Đấu La Đại Lục - Bích lân độc tử 16/12/2013
148 Chương 148 Đấu La Đại Lục - Dung Hợp Vũ Hồn Kỹ Chi U Minh Bạch Hổ 16/12/2013
149 Chương 149 Đấu La Đại Lục - Bát Chu Mâu Định Thắng Thua 16/12/2013
150 Chương 150 Đấu La Đại Lục - Sử Lai Khắc, kim đấu hồn chiến đội 16/12/2013
151 Chương 151 Đấu La Đại Lục - Mượn kê sanh đản 16/12/2013
152 Chương 152 Đấu La Đại Lục - Phi Thiên Thần Trảo 16/12/2013
153 Chương 153 Đấu La Đại Lục - Khiêu chiến vượt cấp 16/12/2013
154 Chương 154 Đấu La Đại Lục - Hung Thần chiến đội 16/12/2013
155 Chương 155 Đấu La Đại Lục - Thiên Đấu hoàng gia học viện 16/12/2013
156 Chương 156 Đấu La Đại Lục - Quán thông nhất mạch (1) 16/12/2013
157 Chương 157 Đấu La Đại Lục - Quán thông nhất mạch (2) 16/12/2013
158 Chương 158 Đấu La Đại Lục - Quán thông nhất mạch (3) 16/12/2013
159 Chương 159 Đấu La Đại Lục - Phong Hào đấu la, Phong hào 16/12/2013
160 Chương 160 Đấu La Đại Lục - Phong Hào đấu la, Phong hào 16/12/2013
161 Chương 161 Đấu La Đại Lục - Phong Hào đấu la, Phong hào 16/12/2013
162 Chương 162 Đấu La Đại Lục - Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (1) 16/12/2013
163 Chương 163 Đấu La Đại Lục - Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (2) 16/12/2013
164 Chương 164 Đấu La Đại Lục - Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác (3) 16/12/2013
165 Chương 165 Đấu La Đại Lục - Chuyện cũ của hoàng kim thiết tam giác 16/12/2013
166 Chương 166 Đấu La Đại Lục - Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (1) 16/12/2013
167 Chương 167 Đấu La Đại Lục - Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (2) 16/12/2013
168 Chương 168 Đấu La Đại Lục - Băng hỏa lưỡng nghi nhãn (3) 16/12/2013
169 Chương 169 Đấu La Đại Lục - Băng hỏa luyện kim thân (1) 16/12/2013
170 Chương 170 Đấu La Đại Lục - Băng hỏa luyện kim thân (2) 16/12/2013
171 Chương 171 Đấu La Đại Lục - Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng (1) 16/12/2013
172 Chương 172 Đấu La Đại Lục - Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng(2) 16/12/2013
173 Chương 173 Đấu La Đại Lục - Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng(3) 16/12/2013
174 Chương 174 Đấu La Đại Lục - U hương la tiên phẩm (1) 16/12/2013
175 Chương 175 Đấu La Đại Lục - U hương la tiên phẩm (2) 16/12/2013
176 Chương 176 Đấu La Đại Lục - U hương la tiên phẩm (3) 16/12/2013
177 Chương 177 Đấu La Đại Lục - Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (1) 16/12/2013
178 Chương 178 Đấu La Đại Lục - Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (2) 16/12/2013
179 Chương 179 Đấu La Đại Lục - Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch (3) 16/12/2013
180 Chương 180 Đấu La Đại Lục - Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (1) 16/12/2013
181 Chương 181 Đấu La Đại Lục - Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (2) 16/12/2013
182 Chương 182 Đấu La Đại Lục - Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh (3) 16/12/2013
183 Chương 183 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ 16/12/2013
184 Chương 184 Đấu La Đại Lục - Tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái (1) 16/12/2013
185 Chương 185 Đấu La Đại Lục - Tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái (2) 16/12/2013
186 Chương 186 Đấu La Đại Lục - Băng thanh ngọc khiết Đường Tam Thiếu (1) 16/12/2013
187 Chương 187 Đấu La Đại Lục - Băng thanh ngọc khiết Đường Tam Thiếu (2) 16/12/2013
188 Chương 188 Đấu La Đại Lục - Trở nên quán thông (1) 16/12/2013
189 Chương 189 Đấu La Đại Lục - Trở nên quán thông (2) 16/12/2013
190 Chương 190 Đấu La Đại Lục - Phòng đấu giá Thiên Đấu (1) 16/12/2013
191 Chương 191 Đấu La Đại Lục - Phòng đấu giá Thiên Đấu (2) 16/12/2013
192 Chương 192 Đấu La Đại Lục - Phòng đấu giá Thiên Đấu (3) 16/12/2013
193 Chương 193 Đấu La Đại Lục - Cực đoan lực lượng hồn sư (1) 16/12/2013
194 Chương 194 Đấu La Đại Lục - Cực đoan lực lượng hồn sư (2) 16/12/2013
195 Chương 195 Đấu La Đại Lục - Cực đoan lực lượng hồn sư (3) 16/12/2013
196 Chương 196 Đấu La Đại Lục - Thất Bảo Lưu Ly Tông (1) 16/12/2013
197 Chương 197 Đấu La Đại Lục - Thất Bảo Lưu Ly Tông (2) 16/12/2013
198 Chương 198 Đấu La Đại Lục - Thất Bảo Lưu Ly Tông (3) 16/12/2013
199 Chương 199 Đấu La Đại Lục - Sự kinh ngạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông (1) 16/12/2013
200 Chương 200 Đấu La Đại Lục - Sự kinh ngạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông (2) 16/12/2013
201 Chương 201 Đấu La Đại Lục - Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(1) 16/12/2013
202 Chương 202 Đấu La Đại Lục - Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(2) 16/12/2013
203 Chương 203 Đấu La Đại Lục - Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a! (3) 16/12/2013
204 Chương 204 Đấu La Đại Lục - Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (1) 16/12/2013
205 Chương 205 Đấu La Đại Lục - Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (2) 16/12/2013
208 Chương 208 Đấu La Đại Lục - Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (2) 16/12/2013
209 Chương 209 Đấu La Đại Lục - Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (3) 16/12/2013
210 Chương 210 Đấu La Đại Lục - Huyền bí song sanh vũ hồn (1) 16/12/2013
211 Chương 211 Đấu La Đại Lục - Huyền bí song sanh vũ hồn (2) 16/12/2013
212 Chương 212 Đấu La Đại Lục - Huyền bí song sanh vũ hồn (3) 16/12/2013
213 Chương 213 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ 16/12/2013
214 Chương 214 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ 16/12/2013
215 Chương 215 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ 16/12/2013
216 Chương 216 Đấu La Đại Lục - Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (1) 16/12/2013
217 Chương 217 Đấu La Đại Lục - Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (2) 16/12/2013
218 Chương 218 Đấu La Đại Lục - Đại địa chi vương dưới chân Xích Long (2) 16/12/2013
219 Chương 219 Đấu La Đại Lục - Đại Địa Chi Vương và Phấn Hồng Nương Nương (1) 16/12/2013
220 Chương 220 Đấu La Đại Lục - Đại Địa Vương dữ Phấn Hồng Nương Nương (2) 16/12/2013
221 Chương 221 Đấu La Đại Lục - Đại Địa Vương dữ Phấn Hồng Nương Nương (3) 16/12/2013
222 Chương 222 Đấu La Đại Lục - Đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (1) 16/12/2013
223 Chương 223 Đấu La Đại Lục - Đệ tứ hồn kỹ của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (2) 16/12/2013
224 Chương 224 Đấu La Đại Lục - Đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (3) 16/12/2013
225 Chương 225 Đấu La Đại Lục - Hương dẫn hồn thú (1) 16/12/2013
226 Chương 226 Đấu La Đại Lục - hương dẫn hồn thú (2) 16/12/2013
227 Chương 227 Đấu La Đại Lục - hương dẫn hồn thú (3) 16/12/2013
228 Chương 228 Đấu La Đại Lục - Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (1) 16/12/2013
229 Chương 229 Đấu La Đại Lục - Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (2) 16/12/2013
230 Chương 230 Đấu La Đại Lục - Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm (3) 16/12/2013
231 Chương 231 Đấu La Đại Lục - Địa huyệt chu ma ngàn năm (1) 16/12/2013
232 Chương 232 Đấu La Đại Lục - Địa huyệt ma chu ngàn năm (2 ) 16/12/2013
233 Chương 233 Đấu La Đại Lục - Địa huyệt ma chu ngàn năm (3 ) 16/12/2013
234 Chương 234 Đấu La Đại Lục - Cắn nuốt, Bát chu mâu (1) 16/12/2013
235 Chương 235 Đấu La Đại Lục - Cắn nuốt, bát chu mâu (2 ) 16/12/2013
236 Chương 236 Đấu La Đại Lục - Cắn nuốt, bát chu mâu (3) 16/12/2013
237 Chương 237 Đấu La Đại Lục - Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (1) 16/12/2013
238 Chương 238 Đấu La Đại Lục - Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (2) 16/12/2013
239 Chương 239 Đấu La Đại Lục - Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam (3) 16/12/2013
240 Chương 240 Đấu La Đại Lục - Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (1) 16/12/2013
241 Chương 241 Đấu La Đại Lục - Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (2) 16/12/2013
242 Chương 242 Đấu La Đại Lục - Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến (3) 16/12/2013
243 Chương 243 Đấu La Đại Lục - Dự tuyển tái đệ nhất tràng, khai chiến 16/12/2013
244 Chương 244 Đấu La Đại Lục - Một phút chiến thắng 16/12/2013
245 Chương 245 Đấu La Đại Lục - Nguyên nhân Đường Hạo thoái ẩn 16/12/2013
246 Chương 246 Đấu La Đại Lục - Phân tâm khống chế - Tam Khiếu Ngự Chi Tâm 16/12/2013
247 Chương 247 Đấu La Đại Lục - Chiến thuật mới của Đường Tam 16/12/2013
248 Chương 248 Đấu La Đại Lục - Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (1) 16/12/2013
249 Chương 249 Đấu La Đại Lục - Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (2) 16/12/2013
250 Chương 250 Đấu La Đại Lục - Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ (3) 16/12/2013
251 Chương 251 Đấu La Đại Lục - Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (1) 16/12/2013
252 Chương 252 Đấu La Đại Lục - Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (2) 16/12/2013
253 Chương 253 Đấu La Đại Lục - Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới (3) 16/12/2013
254 Chương 254 Đấu La Đại Lục - Truy hồn đoạt mệnh diêm vương thiếp 16/12/2013
255 Chương 255 Đấu La Đại Lục - Lại là một khối hồn cốt 16/12/2013
256 Chương 256 Đấu La Đại Lục - Sử Lai Khắc học viện chiến Sí Hỏa học viện 16/12/2013
257 Chương 257 Đấu La Đại Lục - Hoả miễn Lam Ngân thảo (1) 16/12/2013
258 Chương 258 Đấu La Đại Lục - Hoả miễn Lam Ngân thảo (2) 16/12/2013
259 Chương 259 Đấu La Đại Lục - Hoả miễn Lam Ngân thảo (3) 16/12/2013
260 Chương 260 Đấu La Đại Lục - Bí mật ẩn tàng, vũ hồn Thất Bảo Thạch (1) 16/12/2013
261 Chương 261 Đấu La Đại Lục - Bí mật ẩn tàng, vũ hồn Thất Bảo Thạch (2 3) 16/12/2013
262 Chương 262 Đấu La Đại Lục - Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (1) 16/12/2013
263 Chương 263 Đấu La Đại Lục - Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (2) 16/12/2013
264 Chương 264 Đấu La Đại Lục - Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (3) 16/12/2013
265 Chương 265 Đấu La Đại Lục - Nhất xướng nhất họa 16/12/2013
266 Chương 266 Đấu La Đại Lục - Vũ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh 16/12/2013
267 Chương 267 Đấu La Đại Lục - Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng 16/12/2013
268 Chương 268 Đấu La Đại Lục - Thật sự là Lam Ngân Thảo bình thường sao? 16/12/2013
269 Chương 269 Đấu La Đại Lục - Bát mạch Bách hải trở nên thông suốt 16/12/2013
270 Chương 270 Đấu La Đại Lục - Liễu Nhị Long bị lừa (1 ) 16/12/2013
271 Chương 271 Đấu La Đại Lục - Liễu Nhị Long bị lừa (2) 16/12/2013
272 Chương 272 Đấu La Đại Lục - Liễu Nhị Long bị lừa (3) 16/12/2013
273 Chương 273 Đấu La Đại Lục - Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (1) 16/12/2013
274 Chương 274 Đấu La Đại Lục - Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (2) 16/12/2013
275 Chương 275 Đấu La Đại Lục - Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (3) 16/12/2013
276 Chương 276 Đấu La Đại Lục - Hồn kỹ cùng tuyệt học Đường Môn dung hợp 16/12/2013
277 Chương 277 Đấu La Đại Lục - Đường Tam đấu Hoả Vũ 16/12/2013
278 Chương 278 Đấu La Đại Lục - Phượng Hoàng cuồng dã 16/12/2013
279 Chương 279 Đấu La Đại Lục - Nụ hôn của Hỏa Vũ cùng Tiểu Vũ 16/12/2013
280 Chương 280 Đấu La Đại Lục - Đại sư bày mưu tính kế (1) 16/12/2013
281 Chương 281 Đấu La Đại Lục - Đại sư bày mưu tính kế (2) 16/12/2013
282 Chương 282 Đấu La Đại Lục - Đại sư bày mưu tính kế (3) 16/12/2013
283 Chương 283 Đấu La Đại Lục - Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (1) 16/12/2013
284 Chương 284 Đấu La Đại Lục - Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (2) 16/12/2013
285 Chương 285 Đấu La Đại Lục - Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (3) 16/12/2013
286 Chương 286 Đấu La Đại Lục - Hạo Thiên Chuy, Loạn Phi Phong 16/12/2013
287 Chương 287 Đấu La Đại Lục - Tổng quyết tái, Võ Hồn thành 16/12/2013
288 Chương 288 Đấu La Đại Lục - Một vị Phong Hào Đấu La yêu hoa 16/12/2013
289 Chương 289 Đấu La Đại Lục - Bốn vị phong hào đấu la (1 2) 16/12/2013
290 Chương 290 Đấu La Đại Lục - Bốn vị phong hào đấu la (3) 16/12/2013
291 Chương 291 Đấu La Đại Lục - Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông 16/12/2013
292 Chương 292 Đấu La Đại Lục - Tinh La hoàng gia học viện 16/12/2013
293 Chương 293 Đấu La Đại Lục - Biến dị kỹ năng của Vạn năm hồn kỹ 16/12/2013
294 Chương 294 Đấu La Đại Lục - Thân thế của U Minh Bạch Hổ 16/12/2013
295 Chương 295 Đấu La Đại Lục - Khiếp sợ, Thất quái dung hợp kỹ 16/12/2013
296 Chương 296 Đấu La Đại Lục - Khí hồn chân thân - Ám Kim Hạo Thiên Chuy 16/12/2013
297 Chương 297 Đấu La Đại Lục - Thực lực hoàn chỉnh của Sử Lai Khắc Thất Quái 16/12/2013
298 Chương 298 Đấu La Đại Lục - Đường Môn đệ thập, Bức Dực Luân Hồi 16/12/2013
299 Chương 299 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ không phải là người 16/12/2013
300 Chương 300 Đấu La Đại Lục - Hạo Thiên dương oai, một bắt đầu mới 16/12/2013
301 Chương 301 Đấu La Đại Lục - Kỹ năng của Trí tuệ đầu cốt - Tử Cực Thần Quang 16/12/2013
302 Chương 302 Đấu La Đại Lục - Tám mươi mốt chuy 16/12/2013
303 Chương 303 Đấu La Đại Lục - Chuy pháp đại thành, sát lục chi khí 16/12/2013
304 Chương 304 Đấu La Đại Lục - Vũ hồn chân diện mục - Lam Ngân Hoàng 16/12/2013
305 Chương 305 Đấu La Đại Lục - Sát Lục Chi Đô 16/12/2013
307 Chương 307 Đấu La Đại Lục - Sát Lục Chi Vương 16/12/2013
308 Chương 308 Đấu La Đại Lục - Máu trên tế điện, Địa Ngục Lộ 16/12/2013
309 Chương 309 Đấu La Đại Lục - Ám Kim Biên Bức Vương ba đầu 16/12/2013
310 Chương 310 Đấu La Đại Lục - Thập Thủ Liệt Dương Xà 16/12/2013
311 Chương 311 Đấu La Đại Lục - Lam Ngân lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực 16/12/2013
312 Chương 312 Đấu La Đại Lục - Nguyệt Hiên, cô cô 16/12/2013
313 Chương 313 Đấu La Đại Lục - duyên hoa tẩy tẫn, viên dung như ý 16/12/2013
314 Chương 314 Đấu La Đại Lục - Mẫu thân Đường Tam, Lam ngân hoàng mười vạn năm 16/12/2013
315 Chương 315 Đấu La Đại Lục - Di vật của mẫu thân, xương đùi phải Lam ngân hoàng 16/12/2013
316 Chương 316 Đấu La Đại Lục - Trở Về Hạo Thiên Tông (1) 16/12/2013
317 Chương 317 Đấu La Đại Lục - Trở Về Hạo Thiên Tông (2) 16/12/2013
318 Chương 318 Đấu La Đại Lục - Trở Về Hạo Thiên Tông (3) 16/12/2013
319 Chương 319 Đấu La Đại Lục - Khiếu Thiên đấu la (1) 16/12/2013
320 Chương 320 Đấu La Đại Lục - Khiếu Thiên đấu la (2) 16/12/2013
321 Chương 321 Đấu La Đại Lục - Khiếu Thiên đấu la (3) 16/12/2013
323 Chương 323 Đấu La Đại Lục - Đệ ngũ hồn kỹ - Lam Ngân Bá Vương Thương. 16/12/2013
324 Chương 324 Đấu La Đại Lục - Hư Không Quỷ Ảnh Mê Tung 16/12/2013
325 Chương 325 Đấu La Đại Lục - Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ 16/12/2013
326 Chương 326 Đấu La Đại Lục - Biến hóa sau năm năm (1) 16/12/2013
327 Chương 327 Đấu La Đại Lục - Biến hóa sau năm năm (2) 16/12/2013
328 Chương 328 Đấu La Đại Lục - Biến hóa sau năm năm (3) 16/12/2013
329 Chương 329 Đấu La Đại Lục - Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (1) 16/12/2013
330 Chương 330 Đấu La Đại Lục - Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (2) 16/12/2013
331 Chương 331 Đấu La Đại Lục - Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (3) 16/12/2013
332 Chương 332 Đấu La Đại Lục - Lam Ngân lĩnh vực chính thức uy lực 16/12/2013
333 Chương 333 Đấu La Đại Lục - Va chạm với cấp bậc Hồn Đấu La 16/12/2013
334 Chương 334 Đấu La Đại Lục - Liệp hồn, diệt môn 16/12/2013
335 Chương 335 Đấu La Đại Lục - Gặp lại Hồ Liệt Na 16/12/2013
336 Chương 336 Đấu La Đại Lục - Tiềm phục thành công 16/12/2013
337 Chương 337 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ, người yêu của ta, cuối cùng cũng gặp lại 16/12/2013
338 Chương 338 Đấu La Đại Lục - Tử chiến trong rừng rậm 16/12/2013
339 Chương 339 Đấu La Đại Lục - Vận mệnh đồng dạng, hồn hoàn mười vạn năm của Đường Tam 16/12/2013
340 Chương 340 Đấu La Đại Lục - Hy vọng phục hồi 16/12/2013
341 Chương 341 Đấu La Đại Lục - Bát Chu Mâu tiến hoá 16/12/2013
342 Chương 342 Đấu La Đại Lục - Hoàng thất bí tân 16/12/2013
343 Chương 343 Đấu La Đại Lục - Nguyên nhân Bát Chu Mâu tiến hoá khải giáp. 16/12/2013
344 Chương 344 Đấu La Đại Lục - Áo Tư Tạp trở về, phục chế kính tượng tràng 16/12/2013
345 Chương 345 Đấu La Đại Lục - Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh 16/12/2013
346 Chương 346 Đấu La Đại Lục - Lực Chi Nhất Tộc 16/12/2013
347 Chương 347 Đấu La Đại Lục - Tứ đại gia tộc đơn thuộc tính 16/12/2013
348 Chương 348 Đấu La Đại Lục - Ba vị khách bỉ ổi 16/12/2013
349 Chương 349 Đấu La Đại Lục - Ngự chi nhất tộc 16/12/2013
350 Chương 350 Đấu La Đại Lục - Đối trận, cùng bản giáp cự tê so phòng ngự 16/12/2013
351 Chương 351 Đấu La Đại Lục - Phá phòng, Loạn Phi Phong chi uy 16/12/2013
352 Chương 352 Đấu La Đại Lục - Ngự Chi Nhất Tộc nhập Đường Môn 16/12/2013
353 Chương 353 Đấu La Đại Lục - Quỷ Ảnh Mê Tung đấu thuần mẫn 16/12/2013
354 Chương 354 Đấu La Đại Lục - Đệ lục hồn kỹ của Đường Tam, Tiểu Vũ hiện thân 16/12/2013
355 Chương 355 Đấu La Đại Lục - Thủy tinh huyết long tham 16/12/2013
356 Chương 356 Đấu La Đại Lục - Đường Tam chiến Dương Vô Địch 16/12/2013
357 Chương 357 Đấu La Đại Lục - Đệ lục hồn kỹ của Đường Tam 16/12/2013
358 Chương 358 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ sống lại, hai phần có một 16/12/2013
359 Chương 359 Đấu La Đại Lục - Chênh lệch năm năm, một đấu ba. 16/12/2013
360 Chương 360 Đấu La Đại Lục - Ý đồ khi đến của tứ nguyên tố học viện. 16/12/2013
361 Chương 361 Đấu La Đại Lục - Kim chúc chi đô, Canh Tân Thành 16/12/2013
362 Chương 362 Đấu La Đại Lục - Tượng thần Lâu Cao 16/12/2013
363 Chương 363 Đấu La Đại Lục - Thực sự cút khỏi đây đi 16/12/2013
364 Chương 364 Đấu La Đại Lục - Hàn Tâm Thiết Tinh cùng Thâm Hải Trầm Ngân 16/12/2013
365 Chương 365 Đấu La Đại Lục - Đêm trăng thanh gió mát giết người. 16/12/2013
366 Chương 366 Đấu La Đại Lục - Thần khí Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp 16/12/2013
367 Chương 367 Đấu La Đại Lục - Đường Môn năm đường 16/12/2013
368 Chương 368 Đấu La Đại Lục - Cung đình biến động, địch nhân hiện 16/12/2013
369 Chương 369 Đấu La Đại Lục - Cầu Gai đấu la, Xà Mâu Đấu La – Phá Hồn Thương 16/12/2013
370 Chương 370 Đấu La Đại Lục - Sát Thần Lĩnh Vực VS Thiên Sứ lĩnh vực 16/12/2013
371 Chương 371 Đấu La Đại Lục - Loạn Phi Phong Chi Vũ - Hồn Kỹ Tự Nghĩ ra 16/12/2013
372 Chương 372 Đấu La Đại Lục - Tiểu Vũ sống lại một phần tư 16/12/2013
373 Chương 373 Đấu La Đại Lục - Sáu khối hồn cốt, thiên sứ thần trang 16/12/2013
374 Chương 374 Đấu La Đại Lục - Phong Hào Đấu La chín mươi chín cấp. 16/12/2013
375 Chương 375 Đấu La Đại Lục - Ma Quỷ đảo hay Hải Thần đảo 16/12/2013
376 Chương 376 Đấu La Đại Lục - Lai lịch của ba vị tuyệt thế Đấu La 16/12/2013
377 Chương 377 Đấu La Đại Lục - Hạnh phúc của Đường Tam và Tiểu Vũ, đính hôn 16/12/2013
378 Chương 378 Đấu La Đại Lục - Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ 16/12/2013
379 Chương 379 Đấu La Đại Lục - Bảo vật trấn quốc tặng Đường Tam, Hãn Hải Kiền Khôn Tráo 16/12/2013
380 Chương 380 Đấu La Đại Lục - Hãn Hải Kiền Khôn Tráo. 16/12/2013
381 Chương 381 Đấu La Đại Lục - Ám ảnh thợ săn 16/12/2013
382 Chương 382 Đấu La Đại Lục - Đệ tứ thủ pháp của Đường Môn 16/12/2013
383 Chương 383 Đấu La Đại Lục - Khát máu cuồng hóa cơn lốc đùi phải 16/12/2013
384 Chương 384 Đấu La Đại Lục - Hãn Hải Đại Đấu Hồn Tràng 16/12/2013
385 Chương 385 Đấu La Đại Lục - Không nên sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết 16/12/2013
386 Chương 386 Đấu La Đại Lục - Biển Kiều Mỹ 16/12/2013
387 Chương 387 Đấu La Đại Lục - Ma Kình Hải Vực 16/12/2013
388 Chương 388 Đấu La Đại Lục - Vượt quá thập vạn niên, bá chủ trong biển 16/12/2013
389 Chương 389 Đấu La Đại Lục - Hiểm tử hoàn sinh, Tái ông thất mã 16/12/2013
390 Chương 390 Đấu La Đại Lục - Thần y bái sư 16/12/2013
391 Chương 391 Đấu La Đại Lục - Hừng hực tử trân châu 16/12/2013
392 Chương 392 Đấu La Đại Lục - Chủ nhân, muốn phục vụ sao? 16/12/2013
393 Chương 393 Đấu La Đại Lục - cung phụng hải thần, hải thần đảo 16/12/2013
394 Chương 394 Đấu La Đại Lục - Tị thủy càn khôn tráo 16/12/2013
395 Chương 395 Đấu La Đại Lục - Hải Mã thánh trụ, hắc cấp Lục Khảo 16/12/2013
396 Chương 396 Đấu La Đại Lục - Đỉnh cấp thất khảo và Hoàng cấp nhất khảo 16/12/2013
397 Chương 397 Đấu La Đại Lục - Hải Thần cửu khảo, tam xoa kích lạc ấn. 16/12/2013
398 Chương 398 Đấu La Đại Lục - Ánh sáng hải thần (1) 16/12/2013
399 Chương 399 Đấu La Đại Lục - Ánh sáng hải thần (2) 16/12/2013
400 Chương 400 Đấu La Đại Lục - Huyền bí của Hải Thần ánh sáng 16/12/2013
401 Chương 401 Đấu La Đại Lục - Thần tứ hồn hoàn - hồn hoàn thần ban 16/12/2013
402 Chương 402 Đấu La Đại Lục - Thiên Sứ cùng La Sát 16/12/2013
403 Chương 403 Đấu La Đại Lục - Mười vạn năm-hồn hoàn thứ bảy của Đường Tam 16/12/2013
404 Chương 404 Đấu La Đại Lục - Xuyên qua,hải thần ánh sáng (1) 16/12/2013
405 Chương 405 Đấu La Đại Lục - Xuyên qua,hải thần ánh sáng (2) 16/12/2013
406 Chương 406 Đấu La Đại Lục - Hai người cùng lúc vượt qua Hải Thần ánh sáng (1) 16/12/2013
407 Chương 407 Đấu La Đại Lục - Hai người cùng lúc vượt qua Hải Thần ánh sáng (2) 16/12/2013
408 Chương 408 Đấu La Đại Lục - Đường Tam át chủ bài, kĩ năng tiến hóa sát thần lĩnh vực 16/12/2013
409 Chương 409 Đấu La Đại Lục - Hồn kĩ thứ bảy đáng khinh của Áo Tư Lạp 16/12/2013
410 Chương 410 Đấu La Đại Lục - Hồn Thú Mười Vạn Năm, Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương 16/12/2013
411 Chương 411 Đấu La Đại Lục - Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương Lỗ Mãng 16/12/2013
412 Chương 412 Đấu La Đại Lục - Vũ Hồn chân thân của Tà Hỏa phượng hoàng 16/12/2013
413 Chương 413 Đấu La Đại Lục - Hỏa phượng hoàng bảy đầu 16/12/2013
414 Chương 414 Đấu La Đại Lục - Phượng Hoàng Lĩnh Vực 16/12/2013
415 Chương 415 Đấu La Đại Lục - Triều tịch luyện thể 16/12/2013
416 Chương 416 Đấu La Đại Lục - Cảnh giới cuối cùng của Tử Cực Ma Đồng, Hạo Hãn (mênh mông) 16/12/2013
417 Chương 417 Đấu La Đại Lục - Đệ tứ khảo, Sa Kình cuộc chiến 16/12/2013
418 Chương 418 Đấu La Đại Lục - Xảo sát tà ma hổ kình 16/12/2013
420 Chương 420 Đấu La Đại Lục - Hồn cốt chân trái mười vạn năm của Tà Ma 16/12/2013
421 Chương 421 Đấu La Đại Lục - Khảo nghiệm thứ năm, khiêu chiến phong hào đấu la 16/12/2013
422 Chương 422 Đấu La Đại Lục - Hải Mã Thánh Trụ cuộc chiến 16/12/2013
423 Chương 423 Đấu La Đại Lục - Tà mâu bạch hổ đấu Hải chi mâu 16/12/2013
424 Chương 424 Đấu La Đại Lục - Thời khắc Tiểu Vũ hiến tế lại hiện ra 16/12/2013
425 Chương 425 Đấu La Đại Lục - Khiêu chiến Hải Tinh Thánh Trụ 16/12/2013
426 Chương 426 Đấu La Đại Lục - Hải Ma Nữ, Nhân Ngư Công chúa? 16/12/2013
427 Chương 427 Đấu La Đại Lục - Đệ ngũ hồn hoàn của Đường Tam tiến hóa mười vạn năm 16/12/2013
428 Chương 428 Đấu La Đại Lục - Hải Long Đấu La 16/12/2013
429 Chương 429 Đấu La Đại Lục - Khống Hạc Cầm Long, Hạo Thiên phi chuy 16/12/2013
430 Chương 430 Đấu La Đại Lục - Đệ lục khảo, công kích của Hải Thần Đấu La 16/12/2013
431 Chương 431 Đấu La Đại Lục - Hải Thần Đấu La, vô hạn tiếp cận với thần thực lực 16/12/2013
432 Chương 432 Đấu La Đại Lục - Mượn thế vượt qua kiểm tra, phá tan đệ lục khảo 16/12/2013
433 Chương 433 Đấu La Đại Lục - Hải Thần thần vị, con đường thành thần 16/12/2013
434 Chương 434 Đấu La Đại Lục - Rút ra thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích 16/12/2013
435 Chương 435 Đấu La Đại Lục - Hải Thần Tam Xoa Kích, nặng mười vạn tám ngàn cân 16/12/2013
436 Chương 436 Đấu La Đại Lục - Thu hoạch cùng chia tay sau bốn năm 16/12/2013
437 Chương 437 Đấu La Đại Lục - Võ Hồn đế quốc 16/12/2013
438 Chương 438 Đấu La Đại Lục - Uy lực của Hải Thần Tam Xoa Kích 16/12/2013
439 Chương 439 Đấu La Đại Lục - Sát Lục chi vương tái hiện 16/12/2013
440 Chương 440 Đấu La Đại Lục - Sát Lục chi vương chính là ông cố! 16/12/2013
441 Chương 441 Đấu La Đại Lục - Nguy cơ của hai đại thần thú 16/12/2013
443 Chương 443 Đấu La Đại Lục - Kĩ năng của Hải Thần, Hoàng Kim Thập Tam Kích 16/12/2013
444 Chương 444 Đấu La Đại Lục - Sâm lâm chi vương hiến tế- Hồn hoàn thứ chín của Đường Tam 16/12/2013
445 Chương 445 Đấu La Đại Lục - Nơi sống lại, Lạc Nhật sâm lâm 16/12/2013
446 Chương 446 Đấu La Đại Lục - Sống lại đi, người yêu của ta 16/12/2013
447 Chương 447 Đấu La Đại Lục - Tiến hóa cuối cùng của Lam Ngân Lĩnh Vực- Hải Nạp Bách Xuyên 16/12/2013
448 Chương 448 Đấu La Đại Lục - Đại lễ dâng đến cửa 16/12/2013
449 Chương 449 Đấu La Đại Lục - Thiết hán nhu tình 16/12/2013
450 Chương 450 Đấu La Đại Lục - Trở về Hạo Thiên Tông 16/12/2013
451 Chương 451 Đấu La Đại Lục - Thái Thản Khung Thương Phá cùng Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo 16/12/2013
452 Chương 452 Đấu La Đại Lục - Tông môn thủ tịch, Hạo Thiên lệnh 16/12/2013
453 Chương 453 Đấu La Đại Lục - Thần Tượng Di Vật - Tuyệt Thế Ám Khí 16/12/2013
454 Chương 454 Đấu La Đại Lục - Đường gia quân-chín mươi ba cấp-đế sư 16/12/2013
455 Chương 455 Đấu La Đại Lục - Thiên Đấu đại quân 16/12/2013
456 Chương 456 Đấu La Đại Lục - Thất quái bảo vệ tuyến tiếp viện 16/12/2013
457 Chương 457 Đấu La Đại Lục - Hồn kỹ thứ chín của Đường Tam 16/12/2013
458 Chương 458 Đấu La Đại Lục - Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình 16/12/2013
459 Chương 459 Đấu La Đại Lục - Tái chiến Bỉ Bỉ Đông, Đường gia quân thể hiện uy phong 16/12/2013
460 Chương 460 Đấu La Đại Lục - Tử Cực Ma Đồng 16/12/2013
461 Chương 461 Đấu La Đại Lục - Định kế tổng tiến công 16/12/2013
462 Chương 462 Đấu La Đại Lục - Chiến trường của một người 16/12/2013
463 Chương 463 Đấu La Đại Lục - Đường Môn tuyệt đỉnh- Phật Nộ Đường Liên 16/12/2013
464 Chương 464 Đấu La Đại Lục - Sáu đại cung phụng, đỉnh cao đấu la 16/12/2013
465 Chương 465 Đấu La Đại Lục - Đánh tan, huynh đệ cung phụng chín mươi sáu cấp 16/12/2013
466 Chương 466 Đấu La Đại Lục - Hạo Thiên Chuy chân chính, trạng thái Hạo Thiên Đấu La 16/12/2013
467 Chương 467 Đấu La Đại Lục - Hạo Thiên tông thần kĩ, Đại Tu Di Chuy 16/12/2013
468 Chương 468 Đấu La Đại Lục - Thiên Sứ đệ cửu khảo 16/12/2013
469 Chương 469 Đấu La Đại Lục - Ám Ma Tà Thần Hổ 16/12/2013
470 Chương 470 Đấu La Đại Lục - Siêu cấp hồn thú thông minh tuyệt đỉnh 16/12/2013
471 Chương 471 Đấu La Đại Lục - Cuộc chiến phản lão hoàn đồng, Hạo Thiên Chuy đệ tứ hồn hoàn 16/12/2013
472 Chương 472 Đấu La Đại Lục - Bát chu mâu tiến hóa thần cấp 16/12/2013
473 Chương 473 Đấu La Đại Lục - Chín vạn năm! Ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ hoàng 16/12/2013
474 Chương 474 Đấu La Đại Lục - Khắc tinh của hồn thú loại côn trùng, thần cấp Bát Chu Mâu 16/12/2013
475 Chương 475 Đấu La Đại Lục - Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành 16/12/2013
476 Chương 476 Đấu La Đại Lục - Trận chiến đầu tiên với Thiên Sứ thần cấp 16/12/2013
477 Chương 477 Đấu La Đại Lục - Hồn hoàn thứ mười - Hồn hoàn thần cấp 16/12/2013
478 Chương 478 Đấu La Đại Lục - Ý nghĩa sâu xa của Đại Tu Di Chuy 16/12/2013
479 Chương 479 Đấu La Đại Lục - Tuyệt đối áp chế - Đại Tu Di Hạo Thiên Chuy 16/12/2013
480 Chương 480 Đấu La Đại Lục - Đệ nhất Đường môn - Quan Âm Hữu Lệ 16/12/2013
481 Chương 481 Đấu La Đại Lục - Thái Dương Thánh Kiếm 16/12/2013
482 Chương 482 Đấu La Đại Lục - Sự truy sát của thần cấp trong lòng đất 16/12/2013
483 Chương 483 Đấu La Đại Lục - Hải Thần giáng lâm 16/12/2013
484 Chương 484 Đấu La Đại Lục - Mục tiêu 16/12/2013
485 Chương 485 Đấu La Đại Lục - Chiến đấu đi! Thâm Hải Ma Kình Vương 16/12/2013
486 Chương 486 Đấu La Đại Lục - Kém thần một đường, trăm vạn năm hồn thú 16/12/2013
487 Chương 487 Đấu La Đại Lục - Đường Tam VS Thâm Hải Ma Kình Vương 16/12/2013
488 Chương 488 Đấu La Đại Lục - Tiêu diệt Ma kình vương, Sát Thần lĩnh vực biến dị 16/12/2013
489 Chương 489 Đấu La Đại Lục - Trăm vạn năm hồn hoàn cùng Trăm vạn năm hồn cốt 16/12/2013
490 Chương 490 Đấu La Đại Lục - Bảo bối trong đầu Thâm Hải Ma Kình Vương 16/12/2013
491 Chương 491 Đấu La Đại Lục - Hai lựa chọn truyền thừa 16/12/2013
492 Chương 492 Đấu La Đại Lục - Truyền thừa bắt đầu, Hải Thần Đấu La hiến tế 16/12/2013
493 Chương 493 Đấu La Đại Lục - Hải Thần và Tu La thần 16/12/2013
494 Chương 494 Đấu La Đại Lục - Rút ra Hồn cốt, Hải Thần tám cánh 16/12/2013
495 Chương 495 Đấu La Đại Lục - Một chữ tình, tâm linh cảm ứng giải cứu 16/12/2013
496 Chương 496 Đấu La Đại Lục - Tấm thân xử nam của ta chỉ dành cho Tiểu Vũ, Hải Thần thần trang 16/12/2013
497 Chương 497 Đấu La Đại Lục - Hải Thần Đường Tam 16/12/2013
498 Chương 498 Đấu La Đại Lục - Hải Thần và Thiên Sứ Thần 16/12/2013
499 Chương 499 Đấu La Đại Lục - Sóng biếc, Hải Thần, xanh thẳm vô tận 16/12/2013
500 Chương 500 Đấu La Đại Lục - Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ 16/12/2013
501 Chương 501 Đấu La Đại Lục - Thất quái phong hào cùng Tu La thần lực tái sinh 16/12/2013
502 Chương 502 Đấu La Đại Lục - Lựa chọn của Tiểu Vũ, Ma Kiếm nhập thể 16/12/2013
503 Chương 503 Đấu La Đại Lục - Gia Lăng quan, song thần hàng lâm 16/12/2013
504 Chương 504 Đấu La Đại Lục - Tuyệt thế song thần, quyết chiến trên cao mười dặm 16/12/2013
505 Chương 505 Đấu La Đại Lục - Siêu cấp dung hợp kỹ - U Minh Bạch Hổ 16/12/2013
506 Chương 506 Đấu La Đại Lục - Lục quái phát uy, binh lâm thành hạ 16/12/2013
507 Chương 507 Đấu La Đại Lục - Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang 16/12/2013
508 Chương 508 Đấu La Đại Lục - Toàn thành tràn ngập lục u u 16/12/2013
509 Chương 509 Đấu La Đại Lục - Thái dương Thiên sứ 16/12/2013
510 Chương 510 Đấu La Đại Lục - La Sát thần xuất hiện 16/12/2013
511 Chương 511 Đấu La Đại Lục - Thiên sứ cùng La sát 16/12/2013
512 Chương 512 Đấu La Đại Lục - Hải Thần vẫn lạc 16/12/2013
513 Chương 513 Đấu La Đại Lục - Dung hợp hoàn mỹ- Thần Quang Phục Sinh 16/12/2013
514 Chương 514 Đấu La Đại Lục - Thần hồn về vị trí cũ- Hải Thần trở lại 16/12/2013
515 Chương 515 Đấu La Đại Lục - Quyết chiến cuối cùng 16/12/2013
516 Chương 516 Đấu La Đại Lục - Hoàn mỹ dung hợp chi song thần chiến song thần 16/12/2013
517 Chương 517 Đấu La Đại Lục - Đại kết cục, một điều kiện cuối cùng! 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dau-la-dai-luc-930.html