Truyện Kiếm Phệ Thiên Hạ - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Kiếm Phệ Thiên Hạ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Kiếm Phệ Thiên Hạ
Bạn đang đọc truyện Kiếm Phệ Thiên Hạ của tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang đọc truyện online. Lăng Vân, tu kiếm đạo. Để trả thù, hắn đã tìm giết cha con chủ tịch nước Trung Quốc nhưng bị chân long khí của tên chủ tịch nước (ặc, cái của thiên tử thời xưa ấy) hiện ra cho hắn một chiêu, thế là..tèn tén ten, xuyên việt.

Thế giới mới mà hắn đến tu luyện đấu khí, phân làm 2 tầng là kiếm sĩ và kiếm sư, mỗi tầng có chín cấp.

Quốc gia ở đây cũng khá lạ lẫm, đc phân chia cấp độ dựa theo cường giả bảo hộ và sưc mạnh quân đội.

Ví dụ, Tam cấp Văn minh đế quốc tức có một tên Tam cấp Kiếm sư thủ hộ, đồng thời có vũ khí cấp 3, trong quân đội số binh lính đạt từ tam cấp kiếm sĩ trở lên phải có ít nhất một phần mười.

Nói chung mô típ xuyên việt thì khá cũ, nhưng đọc đảm bảo sẽ thấy rất hay, ko nhàm chán.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm tu Lăng Vân 10/12/2013
2 Chương 2 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm chi văn minh 10/12/2013
3 Chương 3 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tứ cấp kiếm sĩ 10/12/2013
4 Chương 4 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Khiêu chiến. 10/12/2013
5 Chương 5 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Quyết đấu 10/12/2013
6 Chương 6 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bất kham nhất kích (Không chịu nổi một chiêu) 10/12/2013
7 Chương 7 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tĩnh tu 10/12/2013
8 Chương 8 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Xuất thủ 10/12/2013
9 Chương 9 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chấn kinh 10/12/2013
10 Chương 10 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trừng phạt 10/12/2013
11 Chương 11 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Uy hiếp 10/12/2013
12 Chương 12 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Diệu Âm 10/12/2013
13 Chương 13 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Không hề lưu thủ 10/12/2013
14 Chương 14 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thắng bại 10/12/2013
15 Chương 15 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tiên Thiên 10/12/2013
16 Chương 16 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thiếu nữ 10/12/2013
17 Chương 17 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chiến Hạm 10/12/2013
18 Chương 18 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lục cấp văn minh 10/12/2013
19 Chương 19 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhiệm vụ Thần Điện 10/12/2013
20 Chương 20 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đãi ngộ của Kiếm Sư 10/12/2013
21 Chương 21 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm Sư công hội 10/12/2013
22 Chương 22 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhất giai Kiếm Sư 10/12/2013
23 Chương 23 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lâm Tuyết 10/12/2013
24 Chương 24 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Gia tộc 10/12/2013
25 Chương 25 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Cửu cấp Kiếm Sĩ 10/12/2013
26 Chương 26 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Cửu cấp Kiếm Sĩ (tt) 10/12/2013
27 Chương 27 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Viện trưởng học viện 10/12/2013
28 Chương 28 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhị giai Kiếm Sư 10/12/2013
29 Chương 29 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Áo Nghĩa kiếm kỹ 10/12/2013
30 Chương 30 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Giá trị 10/12/2013
31 Chương 31 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lục tinh nhiệm vụ 10/12/2013
32 Chương 32 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Biến cố 10/12/2013
33 Chương 33 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chặn Đường 10/12/2013
34 Chương 34 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kịch chiến 10/12/2013
35 Chương 35 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kích sát 10/12/2013
36 Chương 36 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bao vây 10/12/2013
37 Chương 37 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tái kiến 10/12/2013
38 Chương 38 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bắt tay 10/12/2013
39 Chương 39 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Mượn lực 10/12/2013
40 Chương 40 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ma thú chi triều 10/12/2013
41 Chương 41 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thiên nộ 10/12/2013
42 Chương 42 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lục bảo 10/12/2013
43 Chương 43 Kiếm Phệ Thiên Hạ - tiêu diệt 10/12/2013
44 Chương 44 Kiếm Phệ Thiên Hạ - phá quốc 10/12/2013
45 Chương 45 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lục cấp văn minh 10/12/2013
46 Chương 46 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phong thưởng 10/12/2013
47 Chương 47 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tấn chức nhị giai 10/12/2013
48 Chương 48 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thăng chức khen thưởng 10/12/2013
49 Chương 49 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Hải Sâm Lâm gia 10/12/2013
50 Chương 50 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phong thưởng 10/12/2013
51 Chương 51 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Một năm tu luyện 10/12/2013
52 Chương 52 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tiềm long 10/12/2013
53 Chương 53 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần chi thí luyện không gian 10/12/2013
54 Chương 54 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lưu Ly 10/12/2013
55 Chương 55 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần Điện 10/12/2013
56 Chương 56 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Vân Nhu 10/12/2013
57 Chương 57 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Khoảng cách 10/12/2013
58 Chương 58 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Vô ngôn (Không nói gì) 10/12/2013
59 Chương 59 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tứ giai ma thú 10/12/2013
60 Chương 60 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phát hiện kinh ngạc 10/12/2013
61 Chương 61 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tinh Linh tộc Thần Điện 10/12/2013
62 Chương 62 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thoát đi 10/12/2013
63 Chương 63 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trị liệu 10/12/2013
64 Chương 64 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nguyên tố Tinh Linh 10/12/2013
65 Chương 65 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trọng bảo 10/12/2013
66 Chương 66 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần uy 10/12/2013
67 Chương 67 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chạy khắp đó đây 10/12/2013
68 Chương 68 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Huyết tế 10/12/2013
69 Chương 69 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Khí tức đáng sợ 10/12/2013
70 Chương 70 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ẩm huyết 10/12/2013
71 Chương 71 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tan vỡ 10/12/2013
72 Chương 72 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nghịch chủ 10/12/2013
73 Chương 73 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ma kiếm 10/12/2013
74 Chương 74 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trở về 10/12/2013
75 Chương 75 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Yến hội 10/12/2013
76 Chương 76 Kiếm Phệ Thiên Hạ - hải lâm điện hạ 10/12/2013
77 Chương 77 Kiếm Phệ Thiên Hạ - tứ hôn 10/12/2013
78 Chương 78 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thánh Kiếm Sư Tương Lai 10/12/2013
79 Chương 79 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phong ba khởi 10/12/2013
80 Chương 80 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Khí tử 10/12/2013
81 Chương 81 Kiếm Phệ Thiên Hạ - khuyên bảo 10/12/2013
82 Chương 82 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Xử lý đơn giản 10/12/2013
83 Chương 83 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ngươi bất nhân ta bất nghĩa 10/12/2013
84 Chương 84 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Vân Lai đế quốc 10/12/2013
85 Chương 85 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thế giới bất đồng 10/12/2013
86 Chương 86 Kiếm Phệ Thiên Hạ - ngưng tụ kiếm hồn 10/12/2013
87 Chương 87 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Khống chế tuyệt đối 10/12/2013
88 Chương 88 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đấu kiếm thiên hạ 10/12/2013
89 Chương 89 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ngũ giai 10/12/2013
90 Chương 90 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thánh Kiếm Sư kế hoạch 10/12/2013
91 Chương 91 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bắt đầu 10/12/2013
92 Chương 92 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tử vong hiệp nghị, thanh tẩy kế hoạch 10/12/2013
93 Chương 93 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Táng Kiếm thâm cốc 10/12/2013
94 Chương 94 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm minh 10/12/2013
95 Chương 95 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm Nô 10/12/2013
96 Chương 96 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm linh, thiếu nữ 10/12/2013
97 Chương 97 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Giao dịch 10/12/2013
98 Chương 98 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Xuất cốc 10/12/2013
99 Chương 99 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tuyệt sát 10/12/2013
100 Chương 100 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Liên hợp 10/12/2013
101 Chương 101 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thiên Kiếm Lăng Trần 10/12/2013
102 Chương 102 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thánh kiếm kỹ 10/12/2013
103 Chương 103 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chặn đánh 10/12/2013
104 Chương 104 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Sợ hãi 10/12/2013
105 Chương 105 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trị liệu 10/12/2013
106 Chương 106 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần Thánh đế quốc 10/12/2013
107 Chương 107 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kế hoạch 10/12/2013
108 Chương 108 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lựa chọn 10/12/2013
109 Chương 109 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Quyết liệt 10/12/2013
110 Chương 110 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần kỹ 10/12/2013
111 Chương 111 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhàn thoại 10/12/2013
112 Chương 112 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Truyền lời 10/12/2013
113 Chương 113 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lựa chọn 10/12/2013
114 Chương 114 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Vây khốn 10/12/2013
115 Chương 115 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Quyết sinh tử 10/12/2013
116 Chương 116 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Địch 10/12/2013
117 Chương 117 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm thế 10/12/2013
118 Chương 118 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thừa nhận 10/12/2013
119 Chương 119 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đấu loại kết thúc 10/12/2013
120 Chương 120 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tính nhầm 10/12/2013
121 Chương 121 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thánh Kiếm Sư (Thượng) 10/12/2013
122 Chương 122 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thánh Kiếm Sư (Hạ) 10/12/2013
123 Chương 123 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm chi quân chủ Tịch Lưu Quang 10/12/2013
124 Chương 124 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Toàn thân trở lui 10/12/2013
125 Chương 125 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thiên địa nhân 10/12/2013
126 Chương 126 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thương Mãng Sơn 10/12/2013
127 Chương 127 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhân hồn 10/12/2013
128 Chương 128 Kiếm Phệ Thiên Hạ - A Cửu 10/12/2013
129 Chương 129 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhanh 10/12/2013
130 Chương 130 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Huyết kiếm 10/12/2013
131 Chương 131 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Sát thủ 10/12/2013
132 Chương 132 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tà trận 10/12/2013
133 Chương 133 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chú Hồn (Thượng) 10/12/2013
134 Chương 134 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chú Hồn (Hạ) 10/12/2013
135 Chương 135 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nghịch Thần Giả 10/12/2013
136 Chương 136 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Duy ngã kiếm đạo 10/12/2013
137 Chương 137 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trận thế chi uy 10/12/2013
138 Chương 138 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Sơ hở 10/12/2013
139 Chương 139 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đột Phá 10/12/2013
140 Chương 140 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thiên Vân sơn 10/12/2013
141 Chương 141 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Khiêu chiến Thánh Kiếm Sư 10/12/2013
142 Chương 142 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lấy một địch bốn 10/12/2013
143 Chương 143 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đột phá- Thánh Kiếm Sư 10/12/2013
144 Chương 144 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Long 10/12/2013
145 Chương 145 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhất kích 10/12/2013
146 Chương 146 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ngộ kiếm 10/12/2013
147 Chương 147 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kỳ quái 10/12/2013
148 Chương 148 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phân hội trưởng chi tranh 10/12/2013
149 Chương 149 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm chi quỹ tích 10/12/2013
150 Chương 150 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trảm sát 10/12/2013
151 Chương 151 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lấy cớ 10/12/2013
152 Chương 152 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lao tù 10/12/2013
153 Chương 153 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thánh Kiếm Sư tràng cảnh 10/12/2013
154 Chương 154 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kết giới 10/12/2013
155 Chương 155 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Độn 10/12/2013
156 Chương 156 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tinh tế truyền tống trận (Thượng) 10/12/2013
157 Chương 157 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tinh tế truyền tống trận (Hạ) 10/12/2013
158 Chương 158 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phong Diệp tinh 10/12/2013
159 Chương 159 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Mộc Linh phái 10/12/2013
160 Chương 160 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Huyền Ẩn 10/12/2013
161 Chương 161 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lĩnh vực 10/12/2013
162 Chương 162 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nghi ngờ. 10/12/2013
163 Chương 163 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Một thước lĩnh vực 10/12/2013
164 Chương 164 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trở về 10/12/2013
165 Chương 165 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thiệp mời 10/12/2013
166 Chương 166 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bắt đầu cuộc chiến 10/12/2013
167 Chương 167 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Một thước lĩnh vực đáng sợ 10/12/2013
168 Chương 168 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Không sợ hãi 10/12/2013
169 Chương 169 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhân kiếm hợp nhất (Thượng) 10/12/2013
170 Chương 170 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nhân kiếm hợp nhất (Hạ) 10/12/2013
171 Chương 171 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Vẫn lạc chi thủy 10/12/2013
172 Chương 172 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bất Tử Chi Giới 10/12/2013
173 Chương 173 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Cửu giai chi chiến 10/12/2013
174 Chương 174 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nguy cơ 10/12/2013
175 Chương 175 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Cấm thuật 10/12/2013
176 Chương 176 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần chi kiếm khí 10/12/2013
177 Chương 177 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Cửu giai vẫn lạc 10/12/2013
178 Chương 178 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Yên bình thu tràng 10/12/2013
179 Chương 179 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tham lam 10/12/2013
180 Chương 180 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đêm trước 10/12/2013
181 Chương 181 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bão táp 10/12/2013
182 Chương 182 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm Thần 10/12/2013
183 Chương 183 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần Thánh 10/12/2013
184 Chương 184 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm Thánh đỉnh phong 10/12/2013
185 Chương 185 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bán Thần 10/12/2013
186 Chương 186 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần Lâm 10/12/2013
187 Chương 187 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Rời Đi 10/12/2013
188 Chương 188 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trung Ương Thần Điện 10/12/2013
189 Chương 189 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần Kiếm 10/12/2013
190 Chương 190 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chờ Đợi. 10/12/2013
191 Chương 191 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần phân thân 10/12/2013
192 Chương 192 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chuyển Luân 10/12/2013
193 Chương 193 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Diệt sát 10/12/2013
194 Chương 194 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thoát thân 10/12/2013
195 Chương 195 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đột biến (1) 10/12/2013
196 Chương 196 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đột biến (2) 10/12/2013
197 Chương 197 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ủy khuất của thánh kiếm sư (1) 10/12/2013
198 Chương 198 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ủy khuất của thánh kiếm sư (2) 10/12/2013
199 Chương 199 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần đạo (1) 10/12/2013
200 Chương 200 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần đạo (2) 10/12/2013
201 Chương 201 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bại lộ 10/12/2013
202 Chương 202 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Rút dây động rừng 10/12/2013
203 Chương 203 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Hỗn loạn 10/12/2013
204 Chương 204 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Vạn kiếm diệt 10/12/2013
205 Chương 205 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thất khống 10/12/2013
206 Chương 206 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Toàn diệt 10/12/2013
207 Chương 207 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Hiệp định 10/12/2013
208 Chương 208 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đại bại 10/12/2013
209 Chương 209 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Hồn lực 10/12/2013
210 Chương 210 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Quyết chiến 10/12/2013
211 Chương 211 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Huy Hoàng 10/12/2013
212 Chương 212 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Giải quyết 10/12/2013
213 Chương 213 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chiến tranh 10/12/2013
214 Chương 214 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Rung chuyển 10/12/2013
215 Chương 215 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nguy cơ đến từ Thần Thánh 10/12/2013
216 Chương 216 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Giao dịch (1) 10/12/2013
217 Chương 217 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Giao dịch (2) 10/12/2013
218 Chương 218 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Xảo trá (1) 10/12/2013
219 Chương 219 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Xảo trá (2) 10/12/2013
220 Chương 220 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trở mặt 10/12/2013
221 Chương 221 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Sinh biến 10/12/2013
222 Chương 222 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tính toán khủng bố (1) 10/12/2013
223 Chương 223 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tính toán khủng bố (2) 10/12/2013
224 Chương 224 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Biến thiên (1) 10/12/2013
225 Chương 225 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Biến thiên (2) 10/12/2013
226 Chương 226 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tái nhập Thương Mãng Sơn 10/12/2013
227 Chương 227 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lục Đạo Luân Hồi (1) 10/12/2013
228 Chương 228 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lục Đạo Luân Hồi (2) 10/12/2013
229 Chương 229 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đi Trung Ương Tinh (1) 10/12/2013
230 Chương 230 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đi Trung Ương Tinh (2) 10/12/2013
231 Chương 231 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bố cục hỗn loạn (1) 10/12/2013
232 Chương 232 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bố cục hỗn loạn (2) 10/12/2013
233 Chương 233 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lập phái (1) 10/12/2013
234 Chương 234 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lập phái (2) 10/12/2013
235 Chương 235 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Dong binh (1) 10/12/2013
236 Chương 236 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Dong binh (2) 10/12/2013
237 Chương 237 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Dã tâm (1) 10/12/2013
238 Chương 238 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Dã tâm (2) 10/12/2013
239 Chương 239 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chinh chiến (1) 10/12/2013
240 Chương 240 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chinh chiến (2) 10/12/2013
241 Chương 241 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tinh thần lực lượng 10/12/2013
242 Chương 242 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Không cần nhịn nữa 10/12/2013
243 Chương 243 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Lời mời của Vọng Hải Phái 10/12/2013
244 Chương 244 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chương 0147 10/12/2013
245 Chương 245 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đánh lừa 10/12/2013
246 Chương 246 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Hoàng tước 10/12/2013
247 Chương 247 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ngoài ý liệu 10/12/2013
248 Chương 248 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Vụ Áy Sơn chi chủ (1) 10/12/2013
249 Chương 249 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Vụ Áy Sơn chi chủ (2) 10/12/2013
250 Chương 250 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đông Huyền Hải Vực 10/12/2013
251 Chương 251 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tô Tiểu Tiên 10/12/2013
252 Chương 252 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tiểu Chu Thiên Huyễn Tâm Trận (1) 10/12/2013
253 Chương 253 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tiểu Chu Thiên Huyễn Tâm Trận (2) 10/12/2013
254 Chương 254 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phản truy (1) 10/12/2013
255 Chương 255 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phản truy (2) 10/12/2013
256 Chương 256 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ân oán (1) 10/12/2013
257 Chương 257 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ân oán (2) 10/12/2013
258 Chương 258 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tao ngộ (1) 10/12/2013
259 Chương 259 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tao ngộ (2) 10/12/2013
260 Chương 260 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thượng cổ thần văn (1) 10/12/2013
261 Chương 261 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thượng cổ thần văn (2) 10/12/2013
262 Chương 262 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trì hoãn 10/12/2013
263 Chương 263 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tính kế 10/12/2013
264 Chương 264 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Công phá chủ tinh (1) 10/12/2013
265 Chương 265 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Công phá chủ tinh (2) 10/12/2013
266 Chương 266 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phù hiện (1) 10/12/2013
267 Chương 267 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Phù hiện (2) 10/12/2013
268 Chương 268 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chuyện xưa (1) 10/12/2013
269 Chương 269 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chuyện xưa (2) 10/12/2013
270 Chương 270 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nguy cơ của Thượng Huyền Kiếm Tông (2) 10/12/2013
271 Chương 271 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm trận (1) 10/12/2013
272 Chương 272 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm trận (2) 10/12/2013
273 Chương 273 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Huyết nhiễm (1) 10/12/2013
274 Chương 274 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Huyết nhiễm (2) 10/12/2013
275 Chương 275 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Huyết nhiễm (3) 10/12/2013
276 Chương 276 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tuyệt Tiên Trận 10/12/2013
277 Chương 277 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Toàn thắng (1) 10/12/2013
278 Chương 278 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Toàn thắng (2) 10/12/2013
279 Chương 279 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm khí chạm trán (1) 10/12/2013
280 Chương 280 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm khí chạm trán (2) 10/12/2013
281 Chương 281 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ám sát (1) 10/12/2013
282 Chương 282 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ám sát (2) 10/12/2013
283 Chương 283 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thâu tóm Đông Huyền (1) 10/12/2013
284 Chương 284 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thâu tóm Đông Huyền (2) 10/12/2013
285 Chương 285 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thân vẫn 10/12/2013
286 Chương 286 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Chủ nhân của Đông Huyền 10/12/2013
287 Chương 287 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần ngọc (1) 10/12/2013
288 Chương 288 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Nguy cơ của Thượng Huyền Kiếm Tông (1) 10/12/2013
289 Chương 289 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần ngọc (2) 10/12/2013
290 Chương 290 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bí mật ngàn năm 10/12/2013
291 Chương 291 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Hoàng Giả Chi Thành 10/12/2013
292 Chương 292 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Địch? hữu? 10/12/2013
293 Chương 293 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Thần giới mở ra 10/12/2013
294 Chương 294 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm trận khủng bố 10/12/2013
295 Chương 295 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tiêu diệt 10/12/2013
296 Chương 296 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tà Nguyệt 10/12/2013
297 Chương 297 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tuyệt Cảnh 10/12/2013
298 Chương 298 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Đánh cuộc 10/12/2013
299 Chương 299 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Trùng kích Kiếm Thần cảnh giới 10/12/2013
300 Chương 300 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ký ức xa xôi 10/12/2013
301 Chương 301 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Cảnh giới Kiếm Thần 10/12/2013
302 Chương 302 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Không công mà lui 10/12/2013
303 Chương 303 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Rung chuyển tân thế giới 10/12/2013
304 Chương 304 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiếm khí thần bí 10/12/2013
305 Chương 305 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tái thăm dò Thương Mãng Sơn 10/12/2013
306 Chương 306 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tái chiến Thần Thánh 10/12/2013
307 Chương 307 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Bất phân thắng bại 10/12/2013
308 Chương 308 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Ba vị Thần linh 10/12/2013
309 Chương 309 Kiếm Phệ Thiên Hạ - Tin tức 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-kiem-phe-thien-ha-574.html