Truyện Sát Vương - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Sát Vương
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Sát Vương
Bạn đang đọc truyện Sát Vương thuộc thể loại truyện tiên hiệp trên trang đọc truyện online.Luyện Yêu Thối Ma Hồ, thu người nào vào trong người đó sẽ trở thành con rối.Nhưng con rối này tuy lưu lại ý thức của bản thể nhưng quyền khống chế dĩ nhiên là thuộc về chủ nhân của Yêu Thối Ma Hồ.

Ban đêm xông vào hoàng cung, tiểu hầu gia Đường Tiêu cướp lấy chí bảo của hoàng cung là Yêu Thối Ma Hồ, từ nay về sau đi theo một con đường tu võ kỳ lạ.

Khống chế đối thủ đánh khắp thiên hạ.

Khống chế cửa hàng, ăn không mất tiền.

Khống chế mệnh quan triều đình đường làm quan một mực thăng tiến.

Khống chế thục nữ ngự tỷ, thê tử người khác, lạ lỵ, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?

Hắc hắc, nên làm gì thì làm cái đó.

Bàn tay duỗi ra thiên hạ, tất cả đều là con rối của ta, ai cũng không tránh khỏi ma trảo của bổn thiếu gia.

Đẳng cấp võ giả phân chia:

Nhân Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Sát Vương - Linh Hồn Cứng Cỏi 09/12/2013
2 Chương 2 Sát Vương - Tá thi hoàn hồn 09/12/2013
3 Chương 3 Sát Vương - Giết người. 09/12/2013
4 Chương 4 Sát Vương - Thế giới võ giả 09/12/2013
5 Chương 5 Sát Vương - Xuống núi 09/12/2013
6 Chương 6 Sát Vương - Chu Kiền 09/12/2013
7 Chương 7 Sát Vương - Dực Thai công chúa 09/12/2013
8 Chương 8 Sát Vương - Tiểu Tiện Nhân 09/12/2013
9 Chương 9 Sát Vương - Ước Hẹn Quyết Đấu 09/12/2013
10 Chương 10 Sát Vương - Di Hồng viện 09/12/2013
11 Chương 11 Sát Vương - Thạch Đầu ký 09/12/2013
12 Chương 12 Sát Vương - Khánh Đô phu nhân 09/12/2013
13 Chương 13 Sát Vương - Hồ lô trữ vật 09/12/2013
14 Chương 14 Sát Vương - Luyện võ 09/12/2013
15 Chương 15 Sát Vương - Tôi hồn 09/12/2013
16 Chương 16 Sát Vương - Khổ luyện 09/12/2013
17 Chương 17 Sát Vương - Tử Nguyệt chân nhân 09/12/2013
18 Chương 18 Sát Vương - Tôi hồn thành công. 09/12/2013
19 Chương 19 Sát Vương - Thiên địa nguyên khí. 09/12/2013
20 Chương 20 Sát Vương - Hổ Liệt quyền. 09/12/2013
21 Chương 21 Sát Vương - Tiến triển mạnh mẽ 09/12/2013
22 Chương 22 Sát Vương - Tử Cấm thành 09/12/2013
23 Chương 23 Sát Vương - Hầu gia tới thăm. 09/12/2013
24 Chương 24 Sát Vương - Đường Tiêu chọc giận. 09/12/2013
25 Chương 25 Sát Vương - Khánh Đô phu nhân nổi giận 09/12/2013
26 Chương 26 Sát Vương - Đánh bạc với nha hoàn. 09/12/2013
27 Chương 27 Sát Vương - Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 09/12/2013
28 Chương 28 Sát Vương - Sức mạnh kỳ lạ 09/12/2013
29 Chương 29 Sát Vương - Sắp sửa đột phá 09/12/2013
30 Chương 30 Sát Vương - Hóa Điêu Lược Không thức 09/12/2013
31 Chương 31 Sát Vương - Chọc vào ta, chết! 09/12/2013
32 Chương 32 Sát Vương - Đặt cược 09/12/2013
33 Chương 33 Sát Vương - Quyết đấu với Dực Thai công chúa. 09/12/2013
34 Chương 34 Sát Vương - Bay lên trời. 09/12/2013
35 Chương 35 Sát Vương - Không khách khí 09/12/2013
36 Chương 36 Sát Vương - Dực Thai công chúa nhận thua 09/12/2013
37 Chương 37 Sát Vương - Tần Vũ âm hiểm. 09/12/2013
38 Chương 38 Sát Vương - Đổ xúc xắc 09/12/2013
39 Chương 39 Sát Vương - Từ Tiều xuất chiêu 09/12/2013
40 Chương 40 Sát Vương - Chìa khóa vàng 09/12/2013
41 Chương 41 Sát Vương - Trả pháp khí của ta lại! 09/12/2013
42 Chương 42 Sát Vương - Yêu cầu của Đường Tiêu 09/12/2013
43 Chương 43 Sát Vương - Bắt thích khách 09/12/2013
44 Chương 44 Sát Vương - Hoàng cung nghèo nàn 09/12/2013
45 Chương 45 Sát Vương - Lôi Chấn Tử 09/12/2013
46 Chương 46 Sát Vương - Trộm đồ hoàng cung 09/12/2013
47 Chương 47 Sát Vương - Thủy tổ 09/12/2013
48 Chương 48 Sát Vương - Địa Nguyên đan 09/12/2013
49 Chương 49 Sát Vương - Đấu giá 09/12/2013
50 Chương 50 Sát Vương - Đại hoàng tử Chu Kình 09/12/2013
51 Chương 51 Sát Vương - Trộm Địa Nguyên đan 09/12/2013
52 Chương 52 Sát Vương - Cấm chế 09/12/2013
53 Chương 53 Sát Vương - Truyền thuyết nội thị 09/12/2013
54 Chương 54 Sát Vương - Cường hãn đan dược 09/12/2013
55 Chương 55 Sát Vương - Liều mạng chạy trốn 09/12/2013
56 Chương 56 Sát Vương - Chuột dọa. 09/12/2013
57 Chương 57 Sát Vương - Uy hiếp công chúa. 09/12/2013
58 Chương 58 Sát Vương - Thất hoàng tử Chu Vũ 09/12/2013
59 Chương 59 Sát Vương - Định Dung Hầu Vương 09/12/2013
60 Chương 60 Sát Vương - Thế ngoại cao nhân, vân đạm phong thanh 09/12/2013
61 Chương 61 Sát Vương - Hoàng đế tức giận 09/12/2013
62 Chương 62 Sát Vương - Chu Húc 09/12/2013
63 Chương 63 Sát Vương - Dị biến ở Thần Mã quán 09/12/2013
64 Chương 64 Sát Vương - Nhật Nguyệt hồ 09/12/2013
65 Chương 65 Sát Vương - Huấn luyện quân sự 09/12/2013
66 Chương 66 Sát Vương - Mưu sát phu quân 09/12/2013
67 Chương 67 Sát Vương - Khích bác Từ Tiều 09/12/2013
68 Chương 68 Sát Vương - Tình ý của công chúa 09/12/2013
69 Chương 69 Sát Vương - Lôi Thần Hàng Thế đại bại 09/12/2013
70 Chương 70 Sát Vương - Thất hoàng tử xuất hiện 09/12/2013
71 Chương 71 Sát Vương - Hoàng tộc tranh đoạt. 09/12/2013
72 Chương 72 Sát Vương - Phương Kích 09/12/2013
73 Chương 73 Sát Vương - Điểm danh 09/12/2013
74 Chương 74 Sát Vương - Lan vương 09/12/2013
75 Chương 75 Sát Vương - Nghi Lan quận chúa 09/12/2013
76 Chương 76 Sát Vương - Tuyệt học của Lan vương 09/12/2013
77 Chương 77 Sát Vương - Cẩm Y Long quyền 09/12/2013
78 Chương 78 Sát Vương - Điều kiện của ta 09/12/2013
79 Chương 79 Sát Vương - Khi nhục quận chúa. 09/12/2013
80 Chương 80 Sát Vương - Lan vương ra mặt 09/12/2013
81 Chương 81 Sát Vương - Vào phủ uống rượu 09/12/2013
82 Chương 82 Sát Vương - Cưới làm bình thê 09/12/2013
83 Chương 83 Sát Vương - Giao dịch quan trường. 09/12/2013
84 Chương 84 Sát Vương - Nhạc phụ đại nhân 09/12/2013
85 Chương 85 Sát Vương - Vân Dương phu nhân. 09/12/2013
86 Chương 86 Sát Vương - Lý Ngạn ra tay. 09/12/2013
87 Chương 87 Sát Vương - Nghi Lan tức giận 09/12/2013
88 Chương 88 Sát Vương - Ngạch Phương ngư cảng 09/12/2013
89 Chương 89 Sát Vương - Phương Kích hung hãn. 09/12/2013
90 Chương 90 Sát Vương - Tới điểm tập kết 09/12/2013
91 Chương 91 Sát Vương - Kỷ luật nghiêm minh 09/12/2013
92 Chương 92 Sát Vương - Cảng cá Ngạnh Phương 09/12/2013
93 Chương 93 Sát Vương - Binh sĩ ngự lâm quân 09/12/2013
94 Chương 94 Sát Vương - Bến thuyền số 3. 09/12/2013
95 Chương 95 Sát Vương - Trương Bảo ra tay 09/12/2013
96 Chương 96 Sát Vương - Tuyết Điêu 09/12/2013
97 Chương 97 Sát Vương - Dực Thai đau lòng 09/12/2013
98 Chương 98 Sát Vương - Công chúa xấu hổ 09/12/2013
99 Chương 99 Sát Vương - Dâm côn 09/12/2013
100 Chương 100 Sát Vương - Sinh tử khiêu chiến 09/12/2013
101 Chương 101 Sát Vương - Nhật Mộ Cùng Đồ kiếm 09/12/2013
102 Chương 102 Sát Vương - Hạ thủ lưu tình 09/12/2013
103 Chương 103 Sát Vương - Sóng thần 09/12/2013
104 Chương 104 Sát Vương - Ngoài lạnh trong nóng 09/12/2013
105 Chương 105 Sát Vương - Chu Vũ thống lĩnh 09/12/2013
106 Chương 106 Sát Vương - Tử Vân Thần quyền 09/12/2013
107 Chương 107 Sát Vương - Đối đầu với Lý Ngạn 09/12/2013
108 Chương 108 Sát Vương - Đột phá Nhân Nguyên ngũ cấp 09/12/2013
109 Chương 109 Sát Vương - Hai đạo phù triện 09/12/2013
110 Chương 110 Sát Vương - Thuyền biển to lớn. 09/12/2013
111 Chương 111 Sát Vương - Loa Toàn Giảo Nhục trận 09/12/2013
112 Chương 112 Sát Vương - Yêu quy lợi hại 09/12/2013
113 Chương 113 Sát Vương - Mã Khắc Tây Mễ Lan truy đuổi 09/12/2013
114 Chương 114 Sát Vương - Lênh đênh trên biển 09/12/2013
115 Chương 115 Sát Vương - Lồng sắt khó phá 09/12/2013
116 Chương 116 Sát Vương - Luyện hóa pháp khí. 09/12/2013
117 Chương 117 Sát Vương - Cấm chế khó phá 09/12/2013
118 Chương 118 Sát Vương - Thủy tinh tháp 09/12/2013
119 Chương 119 Sát Vương - Định Dung Hầu ra tay 09/12/2013
120 Chương 120 Sát Vương - Giao dịch với Nghi Lan quận chúa 09/12/2013
121 Chương 121 Sát Vương - Bách Thảo vương 09/12/2013
122 Chương 122 Sát Vương - Chữa thương 09/12/2013
123 Chương 123 Sát Vương - Cá tươi. 09/12/2013
124 Chương 124 Sát Vương - Luyện Yêu đại thủ ấn 09/12/2013
125 Chương 125 Sát Vương - Phát hiện ra bí mật mới 09/12/2013
126 Chương 126 Sát Vương - Gặp lại hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan 09/12/2013
127 Chương 127 Sát Vương - Tiêu diệt hoàng tử 09/12/2013
128 Chương 128 Sát Vương - Tế luyện Giải Kiềm Kích 09/12/2013
129 Chương 129 Sát Vương - Thật lòng? 09/12/2013
130 Chương 130 Sát Vương - Ra tay với công chúa Ly Đế Á. 09/12/2013
131 Chương 131 Sát Vương - Thu vào nơi nào? 09/12/2013
132 Chương 132 Sát Vương - Áo Bỉ gia 09/12/2013
133 Chương 133 Sát Vương - Hổ Liệt tứ tướng 09/12/2013
134 Chương 134 Sát Vương - Trở về Nghi Lan thành 09/12/2013
135 Chương 135 Sát Vương - Mối thù đoạt thê 09/12/2013
136 Chương 136 Sát Vương - Kim Sa tức giận 09/12/2013
137 Chương 137 Sát Vương - Quyết đoán giết người 09/12/2013
138 Chương 138 Sát Vương - Kim Long Chu Kiều 09/12/2013
139 Chương 139 Sát Vương - Tuyết Sơn cự tê 09/12/2013
140 Chương 140 Sát Vương - Lan vương nhân từ 09/12/2013
141 Chương 141 Sát Vương - Muốn ăn thịt người 09/12/2013
142 Chương 142 Sát Vương - Hổ Vĩ thôn 09/12/2013
143 Chương 143 Sát Vương - Địa đạo bí mật 09/12/2013
144 Chương 144 Sát Vương - Vạn Luyện Thần Minh Thiết. 09/12/2013
145 Chương 145 Sát Vương - Huyết luyện thần minh chiến giáp 09/12/2013
146 Chương 146 Sát Vương - Gia nhập quân ngũ 09/12/2013
147 Chương 147 Sát Vương - Chu Thịnh 09/12/2013
148 Chương 148 Sát Vương - Mối thù diệt môn 09/12/2013
149 Chương 149 Sát Vương - Hung hăng càn quấy 09/12/2013
150 Chương 150 Sát Vương - Đấu với Lưu Đình 09/12/2013
151 Chương 151 Sát Vương - Lưu Đình tuyệt vọng 09/12/2013
152 Chương 152 Sát Vương - Thần hồn Lưu Đình 09/12/2013
153 Chương 153 Sát Vương - Thân Hồn Nhân 09/12/2013
154 Chương 154 Sát Vương - Lại tới Nghi Lan thành 09/12/2013
155 Chương 155 Sát Vương - Nghi Lan quận chúa quan tâm 09/12/2013
156 Chương 156 Sát Vương - Gây rối tửu lâu. 09/12/2013
157 Chương 157 Sát Vương - Người của đại hoàng tử 09/12/2013
158 Chương 158 Sát Vương - Thành Hoa Liên 09/12/2013
159 Chương 159 Sát Vương - Chung Lam cô nương. 09/12/2013
160 Chương 160 Sát Vương - Đấu với Chung Lam 09/12/2013
161 Chương 161 Sát Vương - Thu phục Chung Lam 09/12/2013
162 Chương 162 Sát Vương - Phản kháng vô dụng 09/12/2013
163 Chương 163 Sát Vương - Thiên Hương lâu 09/12/2013
164 Chương 164 Sát Vương - Lưu đô thống trở về 09/12/2013
165 Chương 165 Sát Vương - Hồ Nhuận 09/12/2013
166 Chương 166 Sát Vương - Đường công tử tài trợ 09/12/2013
167 Chương 167 Sát Vương - Quân lệnh nghiêm minh 09/12/2013
168 Chương 168 Sát Vương - Định Dung Hầu xuất hiện 10/12/2013
169 Chương 169 Sát Vương - Bách Thụ Thiên Thảo 10/12/2013
170 Chương 170 Sát Vương - Thạch Miêu vương 10/12/2013
171 Chương 171 Sát Vương - Thái gia kết giới 10/12/2013
172 Chương 172 Sát Vương - Uy hiếp Chung Lam 10/12/2013
173 Chương 173 Sát Vương - Khúc Ngang 10/12/2013
174 Chương 174 Sát Vương - Mượn tiền 10/12/2013
175 Chương 175 Sát Vương - Đại hoàng tử đến 10/12/2013
176 Chương 176 Sát Vương - Tắm suối nước nóng 10/12/2013
177 Chương 177 Sát Vương - Hạ lưu vô sỉ 10/12/2013
178 Chương 178 Sát Vương - Băng thanh ngọc khiết 10/12/2013
179 Chương 179 Sát Vương - Hai ả tiện nhân 10/12/2013
180 Chương 180 Sát Vương - Tinh dầu hỏa công 10/12/2013
181 Chương 181 Sát Vương - Nhất Tôn Ngũ Trí Phật Đà 10/12/2013
182 Chương 182 Sát Vương - Ngư ông đắc lợi 10/12/2013
183 Chương 183 Sát Vương - Muốn uống rượu phạt. 10/12/2013
184 Chương 184 Sát Vương - Thạch Miêu vương xuất hiện 10/12/2013
185 Chương 185 Sát Vương - Bách Thảo vương mời cơm 10/12/2013
186 Chương 186 Sát Vương - Nơi ở của Bách Thảo vương 10/12/2013
187 Chương 187 Sát Vương - Chúng yêu vui đùa 10/12/2013
188 Chương 188 Sát Vương - Đỉnh núi Ngọc Sơn 10/12/2013
189 Chương 189 Sát Vương - Năm viên đan dược 10/12/2013
190 Chương 190 Sát Vương - Đào thần chi tâm 10/12/2013
191 Chương 191 Sát Vương - Trở lại Phượng Lâm. 10/12/2013
192 Chương 192 Sát Vương - Tuyền Qua Tru Sát Trận 10/12/2013
193 Chương 193 Sát Vương - Bái sơn 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-sat-vuong-571.html