Truyện Vĩnh Sinh - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Vĩnh Sinh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vĩnh Sinh
Bạn đang đọc truyện Vĩnh Sinh của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang đọc truyện online.Thân thể, thần thông, trường sinh, thành tiên, vĩnh sinh, năm trọng cảnh giới. Một cái hèn mọn đích sinh linh, thế nào đi bước một mở ra vĩnh sinh chi môn? Thiên địa trong lúc đó, thân thể đích kết cấu, thần thông đích huyền bí, trường sinh đích tiêu dao, thành tiên đích lực lượng, vĩnh sinh đích hy vọng, đều ở trong đó. Vô cùng vô tận đích tân kỳ pháp bảo, mới tinh thế giới, tiên đạo môn phái, nhân, yêu, thần, tiên, ma, vương, hoàng, đế, nhân gian đích yêu hận tình cừu . . . .
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vĩnh Sinh - Thân thể thập trọng. 16/12/2013
2 Chương 2 Vĩnh Sinh - Nô tài. 16/12/2013
3 Chương 3 Vĩnh Sinh - Thần thông 16/12/2013
4 Chương 4 Vĩnh Sinh - Cửu khiếu kim đan. 16/12/2013
5 Chương 5 Vĩnh Sinh - Thoát thai hoán cốt 16/12/2013
6 Chương 6 Vĩnh Sinh - Thực lực tăng nhanh 16/12/2013
7 Chương 7 Vĩnh Sinh - Cương nhu 16/12/2013
8 Chương 8 Vĩnh Sinh - Thần lực 16/12/2013
9 Chương 9 Vĩnh Sinh - Vũ Hóa Tiên Môn 16/12/2013
10 Chương 10 Vĩnh Sinh - Tiểu nhân đắc chí 16/12/2013
11 Chương 11 Vĩnh Sinh - Lấy máu tế luyện 16/12/2013
12 Chương 12 Vĩnh Sinh - Hạc Tiên Tử. 16/12/2013
13 Chương 13 Vĩnh Sinh - Âm Mưu 16/12/2013
14 Chương 14 Vĩnh Sinh - Ngoại môn đệ tử 16/12/2013
15 Chương 15 Vĩnh Sinh - Nhập môn khảo hạch 16/12/2013
16 Chương 16 Vĩnh Sinh - Ai là thần lực ? 16/12/2013
17 Chương 17 Vĩnh Sinh - Lợi ích mà môn phái mang đến 16/12/2013
18 Chương 18 Vĩnh Sinh - Chư thế giới 16/12/2013
19 Chương 19 Vĩnh Sinh - Câu tâm đấu giác 16/12/2013
20 Chương 20 Vĩnh Sinh - Tiên nhân câu sa 16/12/2013
21 Chương 21 Vĩnh Sinh - Báo thù không đợi qua đêm 16/12/2013
22 Chương 22 Vĩnh Sinh - Phi kiếm 16/12/2013
23 Chương 23 Vĩnh Sinh - Ma khí? 16/12/2013
24 Chương 24 Vĩnh Sinh - Nguyên Thần Tinh Thần Thuật 16/12/2013
25 Chương 25 Vĩnh Sinh - Đệ thập Sơn Hà Bảng 16/12/2013
26 Chương 26 Vĩnh Sinh - Hồng Phấn thái tử 16/12/2013
27 Chương 27 Vĩnh Sinh - Thiên, Địa, Nhân tam ma 16/12/2013
29 Chương 29 Vĩnh Sinh - Chỉ mành treo chuông 16/12/2013
30 Chương 30 Vĩnh Sinh - Chém đầu thành công 16/12/2013
31 Chương 31 Vĩnh Sinh - Quá kỳ tài 16/12/2013
32 Chương 32 Vĩnh Sinh - Nhân tâm 16/12/2013
33 Chương 33 Vĩnh Sinh - Thức tỉnh 16/12/2013
34 Chương 34 Vĩnh Sinh - Có người đến 16/12/2013
35 Chương 35 Vĩnh Sinh - Gặp lại Phương Thanh Tuyết 16/12/2013
36 Chương 36 Vĩnh Sinh - Sư tỷ 16/12/2013
37 Chương 37 Vĩnh Sinh - Theo ta tu luyện. 16/12/2013
38 Chương 38 Vĩnh Sinh - Thế giới dưới lòng đất 16/12/2013
39 Chương 39 Vĩnh Sinh - Thông linh chi cảnh 16/12/2013
40 Chương 40 Vĩnh Sinh - Yêu thần tế đàn. 16/12/2013
41 Chương 41 Vĩnh Sinh - Cơ hội trong hiểm nguy 16/12/2013
42 Chương 42 Vĩnh Sinh - Huyết đan 16/12/2013
43 Chương 43 Vĩnh Sinh - Yêu thần hiển linh 16/12/2013
44 Chương 44 Vĩnh Sinh - Lộ rồi 16/12/2013
45 Chương 45 Vĩnh Sinh - Thất sát kiếm trận 16/12/2013
46 Chương 46 Vĩnh Sinh - Thượng cổ thất độc 16/12/2013
47 Chương 47 Vĩnh Sinh - Ma suất 16/12/2013
48 Chương 48 Vĩnh Sinh - Thuấn sát đại pháp 16/12/2013
49 Chương 49 Vĩnh Sinh - Nội môn đệ tử 16/12/2013
50 Chương 50 Vĩnh Sinh - Nội môn đệ tử (hạ). 16/12/2013
50 Chương 50 Vĩnh Sinh - Cứu Phương Thanh Tuyết 16/12/2013
51 Chương 51 Vĩnh Sinh - Thần biến. 16/12/2013
52 Chương 52 Vĩnh Sinh - Kim Nhật Liệt. 16/12/2013
53 Chương 53 Vĩnh Sinh - Thiên hình đài. 16/12/2013
54 Chương 54 Vĩnh Sinh - Vị hôn phu. 16/12/2013
55 Chương 55 Vĩnh Sinh - Tranh đấu bắt đầu. 16/12/2013
56 Chương 56 Vĩnh Sinh - Thiên ma chiến trường. 16/12/2013
57 Chương 57 Vĩnh Sinh - Quần tinh tranh phách. 16/12/2013
58 Chương 58 Vĩnh Sinh - Báo ứng. 16/12/2013
59 Chương 59 Vĩnh Sinh - Đại uy đức ma vương. 16/12/2013
60 Chương 60 Vĩnh Sinh - Tu La hộ vệ. 16/12/2013
61 Chương 61 Vĩnh Sinh - Đại triển quyền cước 16/12/2013
62 Chương 62 Vĩnh Sinh - Cứu viện 16/12/2013
63 Chương 63 Vĩnh Sinh - Già Lam hội 16/12/2013
64 Chương 64 Vĩnh Sinh - Thiên Long Bát Âm. 16/12/2013
65 Chương 65 Vĩnh Sinh - Âm sát thuật 16/12/2013
66 Chương 66 Vĩnh Sinh - Năm đại chân truyền 16/12/2013
67 Chương 67 Vĩnh Sinh - Cửu Cung Kim Tháp 16/12/2013
68 Chương 68 Vĩnh Sinh - Tuyết Mãn Càn Khôn 16/12/2013
69 Chương 69 Vĩnh Sinh - Tôn nghiêm 16/12/2013
70 Chương 70 Vĩnh Sinh - Thề 16/12/2013
71 Chương 71 Vĩnh Sinh - Già Lam tặng kiếm 16/12/2013
72 Chương 72 Vĩnh Sinh - Khiêu khích 16/12/2013
73 Chương 73 Vĩnh Sinh - Diêm La Kim Thân 16/12/2013
74 Chương 74 Vĩnh Sinh - Gạt bỏ thống khổ 16/12/2013
75 Chương 75 Vĩnh Sinh - Huyết sắt cam lộ 16/12/2013
76 Chương 76 Vĩnh Sinh - Oan gia ngõ hẹp 16/12/2013
77 Chương 77 Vĩnh Sinh - Đánh cho chết khiếp 16/12/2013
78 Chương 78 Vĩnh Sinh - Phong vân sơ động 16/12/2013
79 Chương 79 Vĩnh Sinh - Pháp tinh ngọc thạch 16/12/2013
80 Chương 80 Vĩnh Sinh - Huyết mạch Ma Hoàng 16/12/2013
81 Chương 81 Vĩnh Sinh - Âm Sát Ma Đao 16/12/2013
82 Chương 82 Vĩnh Sinh - Hàng phục ma nữ 16/12/2013
83 Chương 83 Vĩnh Sinh - Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc 16/12/2013
84 Chương 84 Vĩnh Sinh - Tinh Vân Bảo Bảo 16/12/2013
85 Chương 85 Vĩnh Sinh - Trắng trợn đoạt lấy (Thượng) 16/12/2013
86 Chương 86 Vĩnh Sinh - Trắng trợn đoạt lấy (Hạ) 16/12/2013
87 Chương 87 Vĩnh Sinh - Trùng kích Thần Thông Bí Cảnh 16/12/2013
88 Chương 88 Vĩnh Sinh - Thành công! 16/12/2013
89 Chương 89 Vĩnh Sinh - Mạnh mẽ uy hiếp 16/12/2013
90 Chương 90 Vĩnh Sinh - Tinh chủ phu nhân 16/12/2013
91 Chương 91 Vĩnh Sinh - Trở về môn phái 16/12/2013
92 Chương 92 Vĩnh Sinh - Pháp lực mạnh mẽ 16/12/2013
93 Chương 93 Vĩnh Sinh - Đại hội Sơn Hà Bảng bắt đầu 16/12/2013
94 Chương 94 Vĩnh Sinh - Đối đầu căng thẳng 16/12/2013
95 Chương 95 Vĩnh Sinh - Nhất minh kinh nhân 16/12/2013
96 Chương 96 Vĩnh Sinh - Chiếm đoạt 16/12/2013
97 Chương 97 Vĩnh Sinh - Phế võ công 16/12/2013
98 Chương 98 Vĩnh Sinh - Phương Hàn gặp Long Huyên 16/12/2013
99 Chương 99 Vĩnh Sinh - Băng Phách Thần Lôi 16/12/2013
100 Chương 100 Vĩnh Sinh - Hạng nhất 16/12/2013
101 Chương 101 Vĩnh Sinh - Thiên đại nhân tình 16/12/2013
102 Chương 102 Vĩnh Sinh - Truyền thụ thần thông 16/12/2013
103 Chương 103 Vĩnh Sinh - Thanh Đế Mộc Hoàng Công 16/12/2013
104 Chương 104 Vĩnh Sinh - Tử Trúc Lâm 16/12/2013
105 Chương 105 Vĩnh Sinh - Thần thông bá đạo 16/12/2013
106 Chương 106 Vĩnh Sinh - Tu luyện gian khổ 16/12/2013
107 Chương 107 Vĩnh Sinh - Ngũ Đế Đại Ma 16/12/2013
108 Chương 108 Vĩnh Sinh - Mộc Hoàng chân khí 16/12/2013
109 Chương 109 Vĩnh Sinh - Luân Hồi Phong 16/12/2013
110 Chương 110 Vĩnh Sinh - Quy Hư 16/12/2013
111 Chương 111 Vĩnh Sinh - Hải Dương 16/12/2013
112 Chương 112 Vĩnh Sinh - Hắc Thuỷ Vương Xà 16/12/2013
113 Chương 113 Vĩnh Sinh - Cương khí 16/12/2013
114 Chương 114 Vĩnh Sinh - Tuyệt Mệnh đảo chủ 16/12/2013
115 Chương 115 Vĩnh Sinh - Di hoa tiếp mộc 16/12/2013
116 Chương 116 Vĩnh Sinh - Lực lượng hai ngàn mã lực 16/12/2013
117 Chương 117 Vĩnh Sinh - Đệ tử Thái Nhất Môn 16/12/2013
118 Chương 118 Vĩnh Sinh - Thế lực các phương 16/12/2013
119 Chương 119 Vĩnh Sinh - Ngũ ngục vương đỉnh 16/12/2013
120 Chương 120 Vĩnh Sinh - Điên đảo thị phi 16/12/2013
121 Chương 121 Vĩnh Sinh - Tàn nhẫn 16/12/2013
122 Chương 122 Vĩnh Sinh - Hậu hoạn 16/12/2013
123 Chương 123 Vĩnh Sinh - Ma điển 16/12/2013
124 Chương 124 Vĩnh Sinh - Thiếu một chút nữa là thành đạo 16/12/2013
125 Chương 125 Vĩnh Sinh - Sâm nghiêm 16/12/2013
126 Chương 126 Vĩnh Sinh - Tội nhân 16/12/2013
127 Chương 127 Vĩnh Sinh - Thiên sư đại pháp 16/12/2013
128 Chương 128 Vĩnh Sinh - Thất đại thuỷ mẫu 16/12/2013
129 Chương 129 Vĩnh Sinh - Trọng luyện Tu La 16/12/2013
130 Chương 130 Vĩnh Sinh - Ma Suất lại xuất hiện 16/12/2013
131 Chương 131 Vĩnh Sinh - Mảnh vụn của cây thế giới 16/12/2013
132 Chương 132 Vĩnh Sinh - Địa Tạng chân nghĩa 16/12/2013
133 Chương 133 Vĩnh Sinh - Tá đao sát nhân 16/12/2013
134 Chương 134 Vĩnh Sinh - Phong Ma Tổn Thọ Đan 16/12/2013
135 Chương 135 Vĩnh Sinh - Đại Băng diệt 16/12/2013
136 Chương 136 Vĩnh Sinh - Sát nhân 16/12/2013
137 Chương 137 Vĩnh Sinh - Tiền của người chết 16/12/2013
138 Chương 138 Vĩnh Sinh - Bổn mạng pháp bảo 16/12/2013
139 Chương 139 Vĩnh Sinh - Tiên Đạo rung động 16/12/2013
140 Chương 140 Vĩnh Sinh - Duy nhất 16/12/2013
141 Chương 141 Vĩnh Sinh - Điện mẫu chuyển thế 16/12/2013
142 Chương 142 Vĩnh Sinh - Động phủ trên biển 16/12/2013
143 Chương 143 Vĩnh Sinh - Nhất tâm bách dụng 16/12/2013
144 Chương 144 Vĩnh Sinh - Tầng thứ bảy - Kim Đan 16/12/2013
145 Chương 145 Vĩnh Sinh - Đại Thiết Cát Thuật 16/12/2013
146 Chương 146 Vĩnh Sinh - Pháp thánh xá lợi 16/12/2013
147 Chương 147 Vĩnh Sinh - Phương Thanh Tuyết xuất quan 16/12/2013
148 Chương 148 Vĩnh Sinh - Vạn mã bôn đằng 16/12/2013
149 Chương 149 Vĩnh Sinh - Đụng chết người 16/12/2013
150 Chương 150 Vĩnh Sinh - Ngoại vực Thần tộc 16/12/2013
151 Chương 151 Vĩnh Sinh - Huyết nhục nê đàm 16/12/2013
152 Chương 152 Vĩnh Sinh - Thất Diệp Ma Quân 16/12/2013
153 Chương 153 Vĩnh Sinh - Giao thủ 16/12/2013
154 Chương 154 Vĩnh Sinh - Đại Quang Âm Phù 16/12/2013
155 Chương 155 Vĩnh Sinh - Luyện thành cương khí 16/12/2013
156 Chương 156 Vĩnh Sinh - Giam cầm 16/12/2013
157 Chương 157 Vĩnh Sinh - Thâu thiên hoán nhật 16/12/2013
158 Chương 158 Vĩnh Sinh - Thực khí giả, thần minh bất tử 16/12/2013
159 Chương 159 Vĩnh Sinh - Ma đao Huyết Thương Khung 16/12/2013
160 Chương 160 Vĩnh Sinh - Nhân bảo lưỡng đắc 16/12/2013
161 Chương 161 Vĩnh Sinh - Luyện chế Huyết Thương Khung 16/12/2013
162 Chương 162 Vĩnh Sinh - Tuyên dương công tích 16/12/2013
163 Chương 163 Vĩnh Sinh - Tàn nhẫn 16/12/2013
164 Chương 164 Vĩnh Sinh - Viện binh đến 16/12/2013
165 Chương 165 Vĩnh Sinh - Hắc Nhật Phong Tai 16/12/2013
166 Chương 166 Vĩnh Sinh - Thiên Đô lại xuất hiện 16/12/2013
167 Chương 167 Vĩnh Sinh - Đánh cuộc 16/12/2013
168 Chương 168 Vĩnh Sinh - Một lần bắt hết 16/12/2013
169 Chương 169 Vĩnh Sinh - Thiên Địa pháp tướng 16/12/2013
170 Chương 170 Vĩnh Sinh - Chuyển biến xấu 16/12/2013
171 Chương 171 Vĩnh Sinh - Sấm nhập tiên phủ 16/12/2013
172 Chương 172 Vĩnh Sinh - Chủng tử kim đan 16/12/2013
173 Chương 173 Vĩnh Sinh - Một ngày dài bằng một năm 16/12/2013
174 Chương 174 Vĩnh Sinh - Kỳ nhân 16/12/2013
175 Chương 175 Vĩnh Sinh - Cảnh tỉnh 16/12/2013
176 Chương 176 Vĩnh Sinh - Mèo và chuột 16/12/2013
177 Chương 177 Vĩnh Sinh - Nhân từ 16/12/2013
178 Chương 178 Vĩnh Sinh - Hấp thu thần tộc 16/12/2013
179 Chương 179 Vĩnh Sinh - Thiên Nhân Cảnh 16/12/2013
180 Chương 180 Vĩnh Sinh - Đánh cắp ngàn năm tu luyện 16/12/2013
181 Chương 181 Vĩnh Sinh - Giải cứu. 16/12/2013
182 Chương 182 Vĩnh Sinh - Cửu Dương Ma Thần 16/12/2013
183 Chương 183 Vĩnh Sinh - Chiến thần tiên 16/12/2013
184 Chương 184 Vĩnh Sinh - Phong Bạch Vũ 16/12/2013
185 Chương 185 Vĩnh Sinh - Thiên Tàm nương nương. 16/12/2013
186 Chương 186 Vĩnh Sinh - Linh Lung đại la thiên. 16/12/2013
187 Chương 187 Vĩnh Sinh - Thiên hoàng kính 16/12/2013
188 Chương 188 Vĩnh Sinh - Tay của yêu thần 16/12/2013
189 Chương 189 Vĩnh Sinh - Bảo vật của tam hoàng 16/12/2013
190 Chương 190 Vĩnh Sinh - Cống hiến 16/12/2013
191 Chương 191 Vĩnh Sinh - Huyết Dạ Chi Vương 16/12/2013
192 Chương 192 Vĩnh Sinh - Đạo khí thành 16/12/2013
193 Chương 193 Vĩnh Sinh - Đại luyện đan dược 16/12/2013
194 Chương 194 Vĩnh Sinh - Môn phái khiếp sợ 16/12/2013
195 Chương 195 Vĩnh Sinh - Huyền Thiết chân nhân 16/12/2013
196 Chương 196 Vĩnh Sinh - Đột nhiên tức giận 16/12/2013
197 Chương 197 Vĩnh Sinh - Lập uy 16/12/2013
198 Chương 198 Vĩnh Sinh - Thận Khí Ảo Ảnh 16/12/2013
199 Chương 199 Vĩnh Sinh - Đánh cuộc một lần nữa. 16/12/2013
200 Chương 200 Vĩnh Sinh - Thất Tình Đại Thủ Ấn 16/12/2013
201 Chương 201 Vĩnh Sinh - Thần linh tung hoành 16/12/2013
202 Chương 202 Vĩnh Sinh - Đòn sát thủ cuối cùng 16/12/2013
203 Chương 203 Vĩnh Sinh - Chiến thắng 16/12/2013
204 Chương 204 Vĩnh Sinh - Man Hoang thần miếu 16/12/2013
205 Chương 205 Vĩnh Sinh - Não hải thứ hai. 16/12/2013
206 Chương 206 Vĩnh Sinh - Chiến Hồn Xá Lợi 16/12/2013
207 Chương 207 Vĩnh Sinh - Tam Đại Kim Đan 16/12/2013
208 Chương 208 Vĩnh Sinh - Tinh thần cảm ứng 16/12/2013
209 Chương 209 Vĩnh Sinh - Quá nguy hiểm 16/12/2013
210 Chương 210 Vĩnh Sinh - Thứ Nguyệt, Diệt Tinh, Tru Tiên 16/12/2013
211 Chương 211 Vĩnh Sinh - Bỏ trốn mất dạng 16/12/2013
212 Chương 212 Vĩnh Sinh - Đại Huyền đế quốc 16/12/2013
213 Chương 213 Vĩnh Sinh - Thiên Đạo Các 16/12/2013
214 Chương 214 Vĩnh Sinh - Tây Phương Thái Ất Chân Kim 16/12/2013
215 Chương 215 Vĩnh Sinh - Sơn Thần Châu 16/12/2013
216 Chương 216 Vĩnh Sinh - Chiến hồn xá lợi. 16/12/2013
217 Chương 217 Vĩnh Sinh - Tam đại kim đan 16/12/2013
218 Chương 218 Vĩnh Sinh - Tinh thần cảm ứng. 16/12/2013
219 Chương 219 Vĩnh Sinh - Quá nguy hiểm 16/12/2013
220 Chương 220 Vĩnh Sinh - Thứ nguyệt, diệt tinh, chu tiên. 16/12/2013
221 Chương 221 Vĩnh Sinh - Bỏ trốn mất dạng 16/12/2013
222 Chương 222 Vĩnh Sinh - Đại Huyền đế quốc 16/12/2013
223 Chương 223 Vĩnh Sinh - Thiên Đạo Các. 16/12/2013
224 Chương 224 Vĩnh Sinh - Tây Phương Thái Ất Chân Kim 16/12/2013
225 Chương 225 Vĩnh Sinh - Sơn Thần Châu 16/12/2013
226 Chương 226 Vĩnh Sinh - Lại có thêm mảnh vỡ 16/12/2013
227 Chương 227 Vĩnh Sinh - Ba vạn viên đan dược. 16/12/2013
228 Chương 228 Vĩnh Sinh - Hiểu được Tiên giới? 16/12/2013
229 Chương 229 Vĩnh Sinh - Tinh thần chi hỏa 16/12/2013
230 Chương 230 Vĩnh Sinh - Mượn tiền 16/12/2013
231 Chương 231 Vĩnh Sinh - Trứng lớn của Côn Bằng. 16/12/2013
232 Chương 232 Vĩnh Sinh - Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh 16/12/2013
233 Chương 233 Vĩnh Sinh - Đại Phạm Quang Minh thuyền 16/12/2013
234 Chương 234 Vĩnh Sinh - Hai ức sáu ngàn vạn. 16/12/2013
235 Chương 235 Vĩnh Sinh - Vị trí chưởng môn. 16/12/2013
236 Chương 236 Vĩnh Sinh - Vô Sinh Kiếm Phái 16/12/2013
237 Chương 237 Vĩnh Sinh - Liên thủ 16/12/2013
238 Chương 238 Vĩnh Sinh - A Tỳ Môn 16/12/2013
239 Chương 239 Vĩnh Sinh - Uy lực chân chính của Hoàng Tuyền Đồ 16/12/2013
240 Chương 240 Vĩnh Sinh - Đón đường. 16/12/2013
241 Chương 241 Vĩnh Sinh - Quỷ Đế 16/12/2013
242 Chương 242 Vĩnh Sinh - Chui đầu vào lưới. 16/12/2013
243 Chương 243 Vĩnh Sinh - Kim đan về tay. 16/12/2013
244 Chương 244 Vĩnh Sinh - Già Thiên Ma Thủ. 16/12/2013
245 Chương 245 Vĩnh Sinh - Âm mưu quỷ kế 16/12/2013
246 Chương 246 Vĩnh Sinh - Nổ chết ngươi 16/12/2013
247 Chương 247 Vĩnh Sinh - Truy đuổi Cửu Quỷ Nguyên Thần 16/12/2013
248 Chương 248 Vĩnh Sinh - Năm mươi loại thần thông 16/12/2013
249 Chương 249 Vĩnh Sinh - Tam đại pháp bảo. 16/12/2013
250 Chương 250 Vĩnh Sinh - Bảo bối của hải tặc 16/12/2013
251 Chương 251 Vĩnh Sinh - phòng luyện đan 16/12/2013
252 Chương 252 Vĩnh Sinh - Hiểm! Hiểm! Hiểm!. 16/12/2013
253 Chương 253 Vĩnh Sinh - Đằng Xà, Hỏa Nha 16/12/2013
254 Chương 254 Vĩnh Sinh - Chém giết điên cuồng 16/12/2013
255 Chương 255 Vĩnh Sinh - Thần uy của mộc lôi 16/12/2013
256 Chương 256 Vĩnh Sinh - Thần thú bạch hổ. 16/12/2013
257 Chương 257 Vĩnh Sinh - Kim Hoàng đại viên mãn. 16/12/2013
258 Chương 258 Vĩnh Sinh - Mạt Nhật Thiên Tai. 16/12/2013
259 Chương 259 Vĩnh Sinh - Thủy Hỏa song viên. 16/12/2013
260 Chương 260 Vĩnh Sinh - Viễn cổ Ma Tôn. 16/12/2013
261 Chương 261 Vĩnh Sinh - Cho ngươi một chỗ tốt. 16/12/2013
262 Chương 262 Vĩnh Sinh - Quy Nhất Cảnh đại thành 16/12/2013
263 Chương 263 Vĩnh Sinh - Tất cả vì cướp đoạt 16/12/2013
264 Chương 264 Vĩnh Sinh - Từng bước tiến đến 16/12/2013
265 Chương 265 Vĩnh Sinh - Lục Mục Phong Thần Bia 16/12/2013
266 Chương 266 Vĩnh Sinh - Tử! Tử! Tử! Tử!. 16/12/2013
267 Chương 267 Vĩnh Sinh - Trả lại kim đan? 16/12/2013
268 Chương 268 Vĩnh Sinh - Cùng rời đi. 16/12/2013
269 Chương 269 Vĩnh Sinh - Đại thủ khủng bố. 16/12/2013
270 Chương 270 Vĩnh Sinh - Hồi môn. 16/12/2013
271 Chương 271 Vĩnh Sinh - Bố trí lại ngọn núi. 16/12/2013
272 Chương 272 Vĩnh Sinh - Thanh thế 16/12/2013
273 Chương 273 Vĩnh Sinh - Mạnh Thiểu Bạch ước chiến 16/12/2013
274 Chương 274 Vĩnh Sinh - Phong Thần Đại Pháp 16/12/2013
275 Chương 275 Vĩnh Sinh - Thái Hoàng Thiên 16/12/2013
276 Chương 276 Vĩnh Sinh - Như Ý Tử 16/12/2013
277 Chương 277 Vĩnh Sinh - Lôi Cốt Xá Lợi. 16/12/2013
278 Chương 278 Vĩnh Sinh - Quyết chiến cùng Mạnh Thiểu Bạch 16/12/2013
279 Chương 279 Vĩnh Sinh - Quá giảo quyệt 16/12/2013
280 Chương 280 Vĩnh Sinh - Chiến đấu giữa cường giả 16/12/2013
281 Chương 281 Vĩnh Sinh - Thuấn di 16/12/2013
282 Chương 282 Vĩnh Sinh - Một quyền đánh chết ngươi 16/12/2013
283 Chương 283 Vĩnh Sinh - Đánh bại 16/12/2013
284 Chương 284 Vĩnh Sinh - Đại Thôn Phệ Thuật 16/12/2013
285 Chương 285 Vĩnh Sinh - Bốn phương lôi ké 16/12/2013
286 Chương 286 Vĩnh Sinh - Lại một lần đại tái nữa 16/12/2013
287 Chương 287 Vĩnh Sinh - Thần Tộc thao túng. 16/12/2013
288 Chương 288 Vĩnh Sinh - Mạnh mẽ trấn áp 16/12/2013
289 Chương 289 Vĩnh Sinh - Kiêu ngạo bá đạo 16/12/2013
290 Chương 290 Vĩnh Sinh - Quả thần thông 16/12/2013
291 Chương 291 Vĩnh Sinh - Chứng minh ngay lập tức 16/12/2013
292 Chương 292 Vĩnh Sinh - Gặp lại chưởng giáo 16/12/2013
293 Chương 293 Vĩnh Sinh - Ba viên Âm Dương Vạn Thọ Đan 16/12/2013
294 Chương 294 Vĩnh Sinh - Ban thưởng pháp bảo 16/12/2013
295 Chương 295 Vĩnh Sinh - Trưởng lão tới chơi 16/12/2013
296 Chương 296 Vĩnh Sinh - Chấp pháp đội 16/12/2013
297 Chương 297 Vĩnh Sinh - Yêu Hồ 16/12/2013
298 Chương 298 Vĩnh Sinh - Phong Ma Lĩnh 16/12/2013
299 Chương 299 Vĩnh Sinh - Cướp đoạt tài sản. 16/12/2013
300 Chương 300 Vĩnh Sinh - Cây bút khổng lồ 16/12/2013
301 Chương 301 Vĩnh Sinh - Còn nửa bước tới kim đan 16/12/2013
302 Chương 302 Vĩnh Sinh - Tóc trắng dài ba nghìn trượng 16/12/2013
303 Chương 303 Vĩnh Sinh - Thiên hạ đệ nhất thành 16/12/2013
304 Chương 304 Vĩnh Sinh - Kiếm trận 16/12/2013
305 Chương 305 Vĩnh Sinh - Di Thân Vương 16/12/2013
306 Chương 306 Vĩnh Sinh - Giúp làm chuyện lớn 16/12/2013
307 Chương 307 Vĩnh Sinh - Nại Hà Kiều. 16/12/2013
308 Chương 308 Vĩnh Sinh - Thanh Dương lão tổ 16/12/2013
309 Chương 309 Vĩnh Sinh - Niết Bàn Đan 16/12/2013
310 Chương 310 Vĩnh Sinh - Yên Thủy Nhất 16/12/2013
311 Chương 311 Vĩnh Sinh - Vị Lai Tinh Không Đại Pháp Vương 16/12/2013
312 Chương 312 Vĩnh Sinh - Thôn phệ 16/12/2013
313 Chương 313 Vĩnh Sinh - Đều là của ta 16/12/2013
314 Chương 314 Vĩnh Sinh - Chuyển Thế Đầu Thai Quyết 16/12/2013
315 Chương 315 Vĩnh Sinh - Đoạt Mệnh Thư Sinh 16/12/2013
316 Chương 316 Vĩnh Sinh - Long huyệt 16/12/2013
317 Chương 317 Vĩnh Sinh - Trăm đầu vương xà 16/12/2013
318 Chương 318 Vĩnh Sinh - Hài cốt của Thiên Long 16/12/2013
319 Chương 319 Vĩnh Sinh - Thu lấy toàn bộ 16/12/2013
320 Chương 320 Vĩnh Sinh - Chui vào địa huyệt 16/12/2013
321 Chương 321 Vĩnh Sinh - Trứng rồng 16/12/2013
322 Chương 322 Vĩnh Sinh - Ma công đại thành 16/12/2013
323 Chương 323 Vĩnh Sinh - Long Thần Đan 16/12/2013
324 Chương 324 Vĩnh Sinh - Đầu phục ta, không thì chết! 16/12/2013
325 Chương 325 Vĩnh Sinh - Mười điện 16/12/2013
326 Chương 326 Vĩnh Sinh - Ma Hoàng ra tay 16/12/2013
327 Chương 327 Vĩnh Sinh - Thái tử ma tộc 16/12/2013
328 Chương 328 Vĩnh Sinh - Bát Bộ Phù Đồ 16/12/2013
329 Chương 329 Vĩnh Sinh - Thái cổ thiên thạch 16/12/2013
330 Chương 330 Vĩnh Sinh - Chúng sinh nguyện lực 16/12/2013
331 Chương 331 Vĩnh Sinh - Tinh Chủ 16/12/2013
332 Chương 332 Vĩnh Sinh - Chín mươi loại thần thông 16/12/2013
333 Chương 333 Vĩnh Sinh - Ma đạo 16/12/2013
334 Chương 334 Vĩnh Sinh - Ức 16/12/2013
335 Chương 335 Vĩnh Sinh - Bảy đại chân truyền. 16/12/2013
336 Chương 336 Vĩnh Sinh - Uy lực của bản mệnh phù lục. 16/12/2013
337 Chương 337 Vĩnh Sinh - Cổ Phật Tán. 16/12/2013
338 Chương 338 Vĩnh Sinh - Nguyên Thần Tinh Quang Thể. 16/12/2013
339 Chương 339 Vĩnh Sinh - Động thiên lực 16/12/2013
340 Chương 340 Vĩnh Sinh - Ngưng kết kim đan 16/12/2013
342 Chương 342 Vĩnh Sinh - Thực lực 16/12/2013
343 Chương 343 Vĩnh Sinh - Đại Phổ Độ Thiền Quang 16/12/2013
344 Chương 344 Vĩnh Sinh - Dị biến khi luyện bảo 16/12/2013
345 Chương 345 Vĩnh Sinh - Hoàn cảnh khó khăn 16/12/2013
346 Chương 346 Vĩnh Sinh - Vị hôn thê 16/12/2013
347 Chương 347 Vĩnh Sinh - Giao dịch 16/12/2013
348 Chương 348 Vĩnh Sinh - Mạnh Bạo 16/12/2013
349 Chương 349 Vĩnh Sinh - Thương hải Cổ Lãng. 16/12/2013
350 Chương 350 Vĩnh Sinh - Âm hiểm 16/12/2013
351 Chương 351 Vĩnh Sinh - Đệ nhất cao thủ 16/12/2013
352 Chương 352 Vĩnh Sinh - Nguy cấp 16/12/2013
353 Chương 353 Vĩnh Sinh - Linh Lung tiên tôn xuất hiện 16/12/2013
354 Chương 354 Vĩnh Sinh - Một sợi tóc 16/12/2013
355 Chương 355 Vĩnh Sinh - Hỏi tiên cơ 16/12/2013
356 Chương 356 Vĩnh Sinh - Thần vương 16/12/2013
357 Chương 357 Vĩnh Sinh - Mai phục 16/12/2013
358 Chương 358 Vĩnh Sinh - Trăm vạn thiên ma 16/12/2013
359 Chương 359 Vĩnh Sinh - Nhật Nguyệt Tinh Luân 16/12/2013
360 Chương 360 Vĩnh Sinh - Cạn kiệt pháp lực 16/12/2013
361 Chương 361 Vĩnh Sinh - Bồi thường năm mươi ức. 16/12/2013
362 Chương 362 Vĩnh Sinh - Hư Thần Giới. 16/12/2013
363 Chương 363 Vĩnh Sinh - Một nửa bất tử chi thân 16/12/2013
364 Chương 364 Vĩnh Sinh - Thật nhiều bảo bối 16/12/2013
365 Chương 365 Vĩnh Sinh - Thất mệnh huyền môn đan 16/12/2013
366 Chương 366 Vĩnh Sinh - Linh Lung Phúc Địa. 16/12/2013
367 Chương 367 Vĩnh Sinh - Huyết Vũ Dương 16/12/2013
368 Chương 368 Vĩnh Sinh - Tu Di Kim Sơn 16/12/2013
369 Chương 369 Vĩnh Sinh - Đấu phú 16/12/2013
370 Chương 370 Vĩnh Sinh - Tự rước lấy nhục 16/12/2013
371 Chương 371 Vĩnh Sinh - Bốn chưởng giải quyết 16/12/2013
372 Chương 372 Vĩnh Sinh - Thu Tế Vũ 16/12/2013
373 Chương 373 Vĩnh Sinh - Tiên Ma Tài Tuấn 16/12/2013
374 Chương 374 Vĩnh Sinh - Long đạo nhân, Mộc đạo nhân 16/12/2013
375 Chương 375 Vĩnh Sinh - Đối chiến với đầu sỏ muôn đời 16/12/2013
376 Chương 376 Vĩnh Sinh - Vạn kiếp tình ti 16/12/2013
377 Chương 377 Vĩnh Sinh - Chân thân của Linh Lung 16/12/2013
378 Chương 378 Vĩnh Sinh - Bốn viên Niết Bàn Đan 16/12/2013
379 Chương 379 Vĩnh Sinh - Đại kiếp đã đến 16/12/2013
380 Chương 380 Vĩnh Sinh - Truy sát lệnh 16/12/2013
381 Chương 381 Vĩnh Sinh - Hồng Mông Đại Nguyện 16/12/2013
382 Chương 382 Vĩnh Sinh - Lại một cánh tay 16/12/2013
383 Chương 383 Vĩnh Sinh - Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ 16/12/2013
384 Chương 384 Vĩnh Sinh - Vạn Liên Sơn 16/12/2013
385 Chương 385 Vĩnh Sinh - Hải Thần hóa thân 16/12/2013
386 Chương 386 Vĩnh Sinh - Thiên sát thần sa chu. 16/12/2013
387 Chương 387 Vĩnh Sinh - Cường hãn vô cùng. 16/12/2013
388 Chương 388 Vĩnh Sinh - Triều Tịch Cự Kìn. 16/12/2013
389 Chương 389 Vĩnh Sinh - Tâm Ma Đại Chú Kiếm. 16/12/2013
390 Chương 390 Vĩnh Sinh - Sát Kiếp Kiếm. 16/12/2013
391 Chương 391 Vĩnh Sinh - Tâm Ma Lão Nhân. 16/12/2013
392 Chương 392 Vĩnh Sinh - Ba điều kiện. 16/12/2013
393 Chương 393 Vĩnh Sinh - Đại kiếp nổi lên. 16/12/2013
394 Chương 394 Vĩnh Sinh - Phục dụng đan dược. 16/12/2013
395 Chương 395 Vĩnh Sinh - Vượt Qua. 16/12/2013
396 Chương 396 Vĩnh Sinh - Đoạt được truyền thừa. 16/12/2013
397 Chương 397 Vĩnh Sinh - Luân Chuyển Thánh Vương. 16/12/2013
398 Chương 398 Vĩnh Sinh - Thọ yến kết thúc. 16/12/2013
399 Chương 399 Vĩnh Sinh - Uy lực của Bát Bộ Phù Đồ. 16/12/2013
400 Chương 400 Vĩnh Sinh - Tẩu, tẩu, tẩu . 16/12/2013
401 Chương 401 Vĩnh Sinh - Trong Thế Tục 16/12/2013
402 Chương 402 Vĩnh Sinh - Lão Nhân Toán Mệnh 16/12/2013
403 Chương 403 Vĩnh Sinh - Phản Truy Sát 16/12/2013
404 Chương 404 Vĩnh Sinh - Dĩ Mộc Khắc Mộc 16/12/2013
405 Chương 405 Vĩnh Sinh - Đồ Tiên Đại Pháp 16/12/2013
406 Chương 406 Vĩnh Sinh - Phát Nổ 16/12/2013
407 Chương 407 Vĩnh Sinh - Thần Thoại Tan Vỡ 16/12/2013
408 Chương 408 Vĩnh Sinh - Thiên thủ thiên nhãn 16/12/2013
409 Chương 409 Vĩnh Sinh - Bắt đầu sỏ muôn đời làm khổ sai 16/12/2013
410 Chương 410 Vĩnh Sinh - Động tĩnh của Hoa Thiên Đô 16/12/2013
411 Chương 411 Vĩnh Sinh - Khiếm khuyết của công pháp 16/12/2013
412 Chương 412 Vĩnh Sinh - Đi tìm Yến Thủy Nhất 16/12/2013
413 Chương 413 Vĩnh Sinh - Ô Lạp vương tử 16/12/2013
414 Chương 414 Vĩnh Sinh - Bàn giao dịch 16/12/2013
415 Chương 415 Vĩnh Sinh - Mọi chuyện thuận lợi 16/12/2013
416 Chương 416 Vĩnh Sinh - Thiên Thủ Như Lai, Thiên Nhãn Thánh Ma 16/12/2013
417 Chương 417 Vĩnh Sinh - Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan 16/12/2013
418 Chương 418 Vĩnh Sinh - Sào huyệt đạo tặc 16/12/2013
419 Chương 419 Vĩnh Sinh - Hận Thiên đạo nhân 16/12/2013
420 Chương 420 Vĩnh Sinh - Tá “bút” sát nhân 16/12/2013
421 Chương 421 Vĩnh Sinh - Đại Na Di Thuật 16/12/2013
422 Chương 422 Vĩnh Sinh - Đại phong ấn thuật 16/12/2013
423 Chương 423 Vĩnh Sinh - Đánh lén thành công 16/12/2013
424 Chương 424 Vĩnh Sinh - Thực lực của Thần Hoàng 16/12/2013
425 Chương 425 Vĩnh Sinh - Ba đầu, ba tay, ba chân 16/12/2013
426 Chương 426 Vĩnh Sinh - Ba trăm đại đạo 16/12/2013
427 Chương 427 Vĩnh Sinh - Phong ấn vỡ tan 16/12/2013
428 Chương 428 Vĩnh Sinh - Đại Nguyền Rủa Thuật 16/12/2013
429 Chương 429 Vĩnh Sinh - Có đôi có cặp 16/12/2013
430 Chương 430 Vĩnh Sinh - Thể chất 16/12/2013
431 Chương 431 Vĩnh Sinh - Bị phá vỡ 16/12/2013
432 Chương 432 Vĩnh Sinh - Trường Sinh Quả? 16/12/2013
433 Chương 433 Vĩnh Sinh - Đào tẩu 16/12/2013
434 Chương 434 Vĩnh Sinh - Trở lại Vũ Hóa Môn 16/12/2013
435 Chương 435 Vĩnh Sinh - Phó chưởng môn 16/12/2013
436 Chương 436 Vĩnh Sinh - Bức bách 16/12/2013
437 Chương 437 Vĩnh Sinh - Bảy ngày ước chiến 16/12/2013
438 Chương 438 Vĩnh Sinh - Tiềm lực của Vũ Hóa Môn 16/12/2013
439 Chương 439 Vĩnh Sinh - Thái Cổ Chư Thiên Lôi Tổng Cương 16/12/2013
440 Chương 440 Vĩnh Sinh - Tiên Thiên Đại Đế 16/12/2013
441 Chương 441 Vĩnh Sinh - Quyền sanh sát 16/12/2013
442 Chương 442 Vĩnh Sinh - Quyết chiến bắt đầu 16/12/2013
443 Chương 443 Vĩnh Sinh - Chín đạo Thiên Địa Pháp Tương 16/12/2013
445 Chương 445 Vĩnh Sinh - Một kiếm giết chết 16/12/2013
447 Chương 447 Vĩnh Sinh - Hoa Thiên Đô đột phá 16/12/2013
449 Chương 449 Vĩnh Sinh - Thiên Vũ Chi Khố 16/12/2013
451 Chương 451 Vĩnh Sinh - Lại một đạo khí 16/12/2013
453 Chương 453 Vĩnh Sinh - Nam tử thần bí 16/12/2013
455 Chương 455 Vĩnh Sinh - Mỗi người đều có mục đích riêng 16/12/2013
457 Chương 457 Vĩnh Sinh - Hai phu thê chúng ta 16/12/2013
459 Chương 459 Vĩnh Sinh - Cưỡng chế độ hóa? 16/12/2013
461 Chương 461 Vĩnh Sinh - Kết thành liên minh 16/12/2013
464 Chương 464 Vĩnh Sinh - Tinh hạch xuất thế 16/12/2013
466 Chương 466 Vĩnh Sinh - Bắt Long Đạo Nhân 16/12/2013
467 Chương 467 Vĩnh Sinh - Liên tục độ hóa 16/12/2013
468 Chương 468 Vĩnh Sinh - Sâm La điện chủ Ba Lập Minh 16/12/2013
469 Chương 469 Vĩnh Sinh - Ngao cò tranh nhau 16/12/2013
470 Chương 470 Vĩnh Sinh - Cướp đường 16/12/2013
471 Chương 471 Vĩnh Sinh - Anh hùng 16/12/2013
472 Chương 472 Vĩnh Sinh - Địa Hoàng 16/12/2013
473 Chương 473 Vĩnh Sinh - Cao thủ 16/12/2013
474 Chương 474 Vĩnh Sinh - Hung uy 16/12/2013
475 Chương 475 Vĩnh Sinh - Sâu nặng 16/12/2013
476 Chương 476 Vĩnh Sinh - Đoạn tuyệt 16/12/2013
477 Chương 477 Vĩnh Sinh - Thần thông thập trọng 16/12/2013
478 Chương 478 Vĩnh Sinh - Phệ Hồn thánh thú 16/12/2013
479 Chương 479 Vĩnh Sinh - Vô cực đại thế giới 16/12/2013
480 Chương 480 Vĩnh Sinh - Sâu trong lòng đất 16/12/2013
481 Chương 481 Vĩnh Sinh - Phát hiện 16/12/2013
483 Chương 483 Vĩnh Sinh - Sở Nam công tử 16/12/2013
485 Chương 485 Vĩnh Sinh - Lời thề Tâm ma 16/12/2013
487 Chương 487 Vĩnh Sinh - Thi triển âm mưu 16/12/2013
489 Chương 489 Vĩnh Sinh - Diễn trò 16/12/2013
491 Chương 491 Vĩnh Sinh - Bí mật bảo khố 16/12/2013
493 Chương 493 Vĩnh Sinh - Con gái của chưởng giáo 16/12/2013
495 Chương 495 Vĩnh Sinh - Hồng Mông thiên đạo 16/12/2013
497 Chương 497 Vĩnh Sinh - Số mệnh thành 16/12/2013
499 Chương 499 Vĩnh Sinh - Tiểu thí ngưu đao 16/12/2013
501 Chương 501 Vĩnh Sinh - Uy năng của số mệnh 16/12/2013
502 Chương 502 Vĩnh Sinh - Bắc Đấu Điện 16/12/2013
503 Chương 503 Vĩnh Sinh - Tinh Đế Long Sàng. 16/12/2013
504 Chương 504 Vĩnh Sinh - Vô Tướng chân kinh. 16/12/2013
505 Chương 505 Vĩnh Sinh - Đại Sát Lục Thuật 16/12/2013
506 Chương 506 Vĩnh Sinh - Thực lực của Thiên Hình. 16/12/2013
509 Chương 509 Vĩnh Sinh - Bất Tử Chi Thân 16/12/2013
510 Chương 510 Vĩnh Sinh - Mai phục 16/12/2013
511 Chương 511 Vĩnh Sinh - Hung hăng cướp đoạt 16/12/2013
512 Chương 512 Vĩnh Sinh - Mở ra Long giới 16/12/2013
513 Chương 513 Vĩnh Sinh - Trùng kích Trường Sinh 16/12/2013
514 Chương 514 Vĩnh Sinh - Đại Thương Khung Thuật 16/12/2013
515 Chương 515 Vĩnh Sinh - Một mình đấu 16/12/2013
516 Chương 516 Vĩnh Sinh - Đại Hộ Thân Thuật. 16/12/2013
517 Chương 517 Vĩnh Sinh - Nguyên Nguyên lão tổ. 16/12/2013
518 Chương 518 Vĩnh Sinh - Thanh Tuyết phát thần uy 16/12/2013
519 Chương 519 Vĩnh Sinh - Hỗn loạn Nguyên Thai 16/12/2013
520 Chương 520 Vĩnh Sinh - Tính mạng phong ấn 16/12/2013
521 Chương 521 Vĩnh Sinh - Nửa người nửa Thần 16/12/2013
522 Chương 522 Vĩnh Sinh - Chư Thần Quốc Độ 16/12/2013
523 Chương 523 Vĩnh Sinh - Rốt cục cũng tới trường sinh! 16/12/2013
524 Chương 524 Vĩnh Sinh - Ba vạn sáu ngàn năm tuổi thọ 16/12/2013
525 Chương 525 Vĩnh Sinh - Quyền trượng Đế Thích 16/12/2013
526 Chương 526 Vĩnh Sinh - Bảo bối thuộc về ta 16/12/2013
527 Chương 527 Vĩnh Sinh - Quyết thắng thua 16/12/2013
529 Chương 529 Vĩnh Sinh - Bí mật của Nguyên Thai 16/12/2013
531 Chương 531 Vĩnh Sinh - Khí linh của Nguyên Thai 16/12/2013
532 Chương 532 Vĩnh Sinh - Đại Huyết Phách Thuật 16/12/2013
533 Chương 533 Vĩnh Sinh - Tiềm phục 16/12/2013
534 Chương 534 Vĩnh Sinh - Trà trộn 16/12/2013
535 Chương 535 Vĩnh Sinh - Thánh nữ điện 16/12/2013
536 Chương 536 Vĩnh Sinh - Hỗn Loạn Thiên Quân 16/12/2013
539 Chương 539 Vĩnh Sinh - Liệp sát yêu ma. 16/12/2013
540 Chương 540 Vĩnh Sinh - Tín nhiệm 16/12/2013
541 Chương 541 Vĩnh Sinh - Ma Hoàng Xi Chân 16/12/2013
542 Chương 542 Vĩnh Sinh - Hiến lôi 16/12/2013
543 Chương 543 Vĩnh Sinh - Thuần Dương điện 16/12/2013
544 Chương 544 Vĩnh Sinh - Thần Hoàng Ô Thích Thiên 16/12/2013
545 Chương 545 Vĩnh Sinh - Ba nghìn Thuần Dương Chi Long 16/12/2013
546 Chương 546 Vĩnh Sinh - Giả lợn ăn hổ (Thượng) 16/12/2013
547 Chương 547 Vĩnh Sinh - Giả lợn ăn hổ (Hạ) 16/12/2013
548 Chương 548 Vĩnh Sinh - Một lần nữa trùng kích 16/12/2013
549 Chương 549 Vĩnh Sinh - Gian tế 16/12/2013
550 Chương 550 Vĩnh Sinh - Liệp sát dưới lòng đất 16/12/2013
551 Chương 551 Vĩnh Sinh - Thư của Xích Uyên Ma Tôn 16/12/2013
552 Chương 552 Vĩnh Sinh - Đại thủ bút 16/12/2013
553 Chương 553 Vĩnh Sinh - Đại Biến Hóa phù 16/12/2013
554 Chương 554 Vĩnh Sinh - Bóp chết 16/12/2013
555 Chương 555 Vĩnh Sinh - Thánh nữ 16/12/2013
556 Chương 556 Vĩnh Sinh - Thánh nữ kiểm tra 16/12/2013
557 Chương 557 Vĩnh Sinh - ổng quản Khố phòng 16/12/2013
558 Chương 558 Vĩnh Sinh - Trùng tu thần thông 16/12/2013
559 Chương 559 Vĩnh Sinh - Linh Lung chi uy 16/12/2013
560 Chương 560 Vĩnh Sinh - Đệ nhất thiên tài 16/12/2013
561 Chương 561 Vĩnh Sinh - Hồng Thiên Kinh 16/12/2013
562 Chương 562 Vĩnh Sinh - Tái kiến Sở Nam công tử 16/12/2013
563 Chương 563 Vĩnh Sinh - Cơ hội tới! 16/12/2013
564 Chương 564 Vĩnh Sinh - Các ngươi đều phải chết! 16/12/2013
565 Chương 565 Vĩnh Sinh - Khí phách vô biên 16/12/2013
566 Chương 566 Vĩnh Sinh - Thừa lúc loạn cướp đoạt 16/12/2013
567 Chương 567 Vĩnh Sinh - Thành tựu (Thượng) 16/12/2013
568 Chương 568 Vĩnh Sinh - Thành tựu (Hạ) 16/12/2013
569 Chương 569 Vĩnh Sinh - Mười vạn tám ngàn năm 16/12/2013
570 Chương 570 Vĩnh Sinh - Thế Gian Tự Tại Vương Phật 16/12/2013
571 Chương 571 Vĩnh Sinh - lợi hại 16/12/2013
572 Chương 572 Vĩnh Sinh - Thần Ma Phật Long 16/12/2013
573 Chương 573 Vĩnh Sinh - Luân Hồi Chi Bàn 16/12/2013
574 Chương 574 Vĩnh Sinh - Thuần Dương đại hải 16/12/2013
575 Chương 575 Vĩnh Sinh - Vô tận đan dược rơi vào trong túi 16/12/2013
576 Chương 576 Vĩnh Sinh - Ngàn ức 16/12/2013
577 Chương 577 Vĩnh Sinh - Lữ Động Tiên 16/12/2013
578 Chương 578 Vĩnh Sinh - Pháp tắc không gian 16/12/2013
579 Chương 579 Vĩnh Sinh - Phật Đà chi nộ 16/12/2013
580 Chương 580 Vĩnh Sinh - Ngưng luyện cuối cùng 16/12/2013
581 Chương 581 Vĩnh Sinh - Triệt để đánh tan 16/12/2013
582 Chương 582 Vĩnh Sinh - Vương phách tới tay 16/12/2013
583 Chương 583 Vĩnh Sinh - Pháp tắc toái phiến 16/12/2013
584 Chương 584 Vĩnh Sinh - Linh Lung xuất thủ 16/12/2013
585 Chương 585 Vĩnh Sinh - Tiên giới lôi phạt 16/12/2013
586 Chương 586 Vĩnh Sinh - Thất công chúa 16/12/2013
587 Chương 587 Vĩnh Sinh - Thất phủ tam khố một bí tàng 16/12/2013
588 Chương 588 Vĩnh Sinh - Hợp tác với Hồ Tộc 16/12/2013
589 Chương 589 Vĩnh Sinh - Tổ Mã Thần Giáo 16/12/2013
590 Chương 590 Vĩnh Sinh - Đấu Mỗ Thần Hoàng 16/12/2013
591 Chương 591 Vĩnh Sinh - Thiên Đô Minh 16/12/2013
592 Chương 592 Vĩnh Sinh - Tính toán 16/12/2013
593 Chương 593 Vĩnh Sinh - Chuẩn bị ra tay 16/12/2013
594 Chương 594 Vĩnh Sinh - Bí văn của Tiên giới 16/12/2013
595 Chương 595 Vĩnh Sinh - Thái thượng trưởng lão 16/12/2013
596 Chương 596 Vĩnh Sinh - Đồ Ma Đại Tiên 16/12/2013
597 Chương 597 Vĩnh Sinh - Trắng trợn xung đột 16/12/2013
598 Chương 598 Vĩnh Sinh - Thể hiện uy năng 16/12/2013
599 Chương 599 Vĩnh Sinh - Tại chỗ giết người 16/12/2013
600 Chương 600 Vĩnh Sinh - Lại giết người 16/12/2013
601 Chương 601 Vĩnh Sinh - Tìm kiếm Nhân Hoàng Bút 16/12/2013
602 Chương 602 Vĩnh Sinh - Cây đổ bầy khỉ tan (Thượng) 16/12/2013
603 Chương 603 Vĩnh Sinh - Cây đổ bầy khỉ tan (Hạ) 16/12/2013
604 Chương 604 Vĩnh Sinh - Đại Kịch Độc Thuật 16/12/2013
605 Chương 605 Vĩnh Sinh - Thiên phi 16/12/2013
606 Chương 606 Vĩnh Sinh - Bảo Căn Bồ Tát 16/12/2013
607 Chương 607 Vĩnh Sinh - Tham lam 16/12/2013
608 Chương 608 Vĩnh Sinh - Quả trứng lớn 16/12/2013
609 Chương 609 Vĩnh Sinh - Điện Mẫu Thiên Quân 16/12/2013
610 Chương 610 Vĩnh Sinh - Kịch Độc Ma Vương. 16/12/2013
611 Chương 611 Vĩnh Sinh - Bạo Lôi chi thành 16/12/2013
612 Chương 612 Vĩnh Sinh - Ngao Phương, Ngao Chính 16/12/2013
613 Chương 613 Vĩnh Sinh - Long uy chi dương 16/12/2013
614 Chương 614 Vĩnh Sinh - Luyện hóa Bảo Căn 16/12/2013
615 Chương 615 Vĩnh Sinh - Nhân quả liên thai 16/12/2013
616 Chương 616 Vĩnh Sinh - Lôi Thành xuất hiện 16/12/2013
617 Chương 617 Vĩnh Sinh - Kinh Lôi tiên nữ 16/12/2013
618 Chương 618 Vĩnh Sinh - Bất Hủ Cổ Lôi Pháo 16/12/2013
619 Chương 619 Vĩnh Sinh - Được Nhân Hoàng Bút ủng hộ 16/12/2013
620 Chương 620 Vĩnh Sinh - Động Thiên Cảnh (Thượng) 16/12/2013
621 Chương 621 Vĩnh Sinh - Động Thiên Cảnh (Hạ) 16/12/2013
622 Chương 622 Vĩnh Sinh - Hội nghị thái thượng trưởng lão 16/12/2013
623 Chương 623 Vĩnh Sinh - Vũ Hóa tam thánh 16/12/2013
624 Chương 624 Vĩnh Sinh - Thiên Hà, Hạo Nhiên 16/12/2013
625 Chương 625 Vĩnh Sinh - Kim Tiên điện 16/12/2013
626 Chương 626 Vĩnh Sinh - Nghiêng trời lệch đất 16/12/2013
627 Chương 627 Vĩnh Sinh - Tam thánh xuất hiện 16/12/2013
628 Chương 628 Vĩnh Sinh - Thái độ thay đổi 16/12/2013
629 Chương 629 Vĩnh Sinh - Đệ nhất phó chưởng môn 16/12/2013
630 Chương 630 Vĩnh Sinh - Hai mươi bốn đại đạo 16/12/2013
631 Chương 631 Vĩnh Sinh - Vĩnh Hằng Thần Lô xuất thủ 16/12/2013
632 Chương 632 Vĩnh Sinh - Bí mật hai khố 16/12/2013
633 Chương 633 Vĩnh Sinh - Thời không triều tịch 16/12/2013
634 Chương 634 Vĩnh Sinh - Thánh Quang đại thế giới 16/12/2013
635 Chương 635 Vĩnh Sinh - Âm Dương Ngũ Hành 16/12/2013
636 Chương 636 Vĩnh Sinh - Thiên Vị Cảnh 16/12/2013
637 Chương 637 Vĩnh Sinh - Nghĩa phụ 16/12/2013
638 Chương 638 Vĩnh Sinh - Nhược Thủy 16/12/2013
639 Chương 639 Vĩnh Sinh - Chìa khóa của bảo khố 16/12/2013
640 Chương 640 Vĩnh Sinh - Gặp lại Tô Tú Y 16/12/2013
641 Chương 641 Vĩnh Sinh - Du Hồn Song Ma 16/12/2013
642 Chương 642 Vĩnh Sinh - Oan gia tụ đầu 16/12/2013
643 Chương 643 Vĩnh Sinh - Thái Phách Thiên 16/12/2013
644 Chương 644 Vĩnh Sinh - Giết chết Thái Hồng Thiên 16/12/2013
645 Chương 645 Vĩnh Sinh - Thái Nhan Thiên 16/12/2013
646 Chương 646 Vĩnh Sinh - Nữ tử hắc y 16/12/2013
647 Chương 647 Vĩnh Sinh - Hư Tiên hóa thân 16/12/2013
648 Chương 648 Vĩnh Sinh - Phong ấn hóa thân 16/12/2013
649 Chương 649 Vĩnh Sinh - Phá. 16/12/2013
650 Chương 650 Vĩnh Sinh - Bạch Sắc tiên tử ( Cây roi trắng ) 16/12/2013
651 Chương 651 Vĩnh Sinh - Ly Hỏa Tinh Diễm Kỳ 16/12/2013
652 Chương 652 Vĩnh Sinh - Ngu không ai bằng 16/12/2013
653 Chương 653 Vĩnh Sinh - Chân khố 16/12/2013
654 Chương 654 Vĩnh Sinh - Dịch Thái tiên khí 16/12/2013
655 Chương 655 Vĩnh Sinh - Hấp thu 16/12/2013
656 Chương 656 Vĩnh Sinh - Tao ngộ Ứng Tiên Thiên 16/12/2013
657 Chương 657 Vĩnh Sinh - Có dám đánh cuộc hay không 16/12/2013
658 Chương 658 Vĩnh Sinh - Trí nhớ về Vĩnh Sinh chi môn 16/12/2013
659 Chương 659 Vĩnh Sinh - Đồng thời đánh lén 16/12/2013
660 Chương 660 Vĩnh Sinh - Đại ấn 16/12/2013
661 Chương 661 Vĩnh Sinh - Cực Đạo Đại Đế 16/12/2013
662 Chương 662 Vĩnh Sinh - Mượn Tiên giết người 16/12/2013
663 Chương 663 Vĩnh Sinh - Toàn bộ tấn chức 16/12/2013
664 Chương 664 Vĩnh Sinh - Chiến 16/12/2013
665 Chương 665 Vĩnh Sinh - Vong Ưu tiên đan 16/12/2013
666 Chương 666 Vĩnh Sinh - Tổ Vu Kính 16/12/2013
667 Chương 667 Vĩnh Sinh - Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo 16/12/2013
668 Chương 668 Vĩnh Sinh - Thuần Dương Trọng Thủy 16/12/2013
669 Chương 669 Vĩnh Sinh - Cướp lấy Hoàng Thần Chi Chi (Thượng) 16/12/2013
670 Chương 670 Vĩnh Sinh - Cướp lấy Hoàng Thần Chi Chi (Trung) 16/12/2013
671 Chương 671 Vĩnh Sinh - Cướp lấy Hoàng Thần Chi Chi (Hạ) 16/12/2013
672 Chương 672 Vĩnh Sinh - Tấn chức Trụ Quang Cảnh. 16/12/2013
673 Chương 673 Vĩnh Sinh - Hoàn toàn chiếm được bảo tàng 16/12/2013
674 Chương 674 Vĩnh Sinh - Tù 16/12/2013
675 Chương 675 Vĩnh Sinh - Đại sát tứ phương (Thượng) 16/12/2013
676 Chương 676 Vĩnh Sinh - Đại sát tứ phương (Trung) 16/12/2013
677 Chương 677 Vĩnh Sinh - Đại sát tứ phương (Hạ) 16/12/2013
678 Chương 678 Vĩnh Sinh - Tàn phiến của Tạo Hóa thần khí 16/12/2013
679 Chương 679 Vĩnh Sinh - Thiếu niên che mặt (Thượng) 16/12/2013
680 Chương 680 Vĩnh Sinh - Thiếu niên che mặt (Hạ) 16/12/2013
681 Chương 681 Vĩnh Sinh - Tổ Tiên Chí Tôn Đan 16/12/2013
682 Chương 682 Vĩnh Sinh - Cưỡng chế đả nhập 16/12/2013
683 Chương 683 Vĩnh Sinh - Luyện hóa mảnh vỡ 16/12/2013
684 Chương 684 Vĩnh Sinh - Chia lìa 16/12/2013
685 Chương 685 Vĩnh Sinh - Tam hoàng tử 16/12/2013
686 Chương 686 Vĩnh Sinh - Giết chết toàn bộ (Thượng) 16/12/2013
687 Chương 687 Vĩnh Sinh - Giết chết toàn bộ (Hạ) 16/12/2013
688 Chương 688 Vĩnh Sinh - Thủy Hỏa tướng tế 16/12/2013
689 Chương 689 Vĩnh Sinh - “Một triệu” 16/12/2013
690 Chương 690 Vĩnh Sinh - Trường Sinh ngũ trọng Tạo Vật Cảnh. 16/12/2013
691 Chương 691 Vĩnh Sinh - Khí thế vô song. 16/12/2013
692 Chương 692 Vĩnh Sinh - Đám hỏi. 16/12/2013
693 Chương 693 Vĩnh Sinh - Đột nhiên xuất hiện 16/12/2013
694 Chương 694 Vĩnh Sinh - Thực lực của Phong Bạch Vũ. 16/12/2013
695 Chương 695 Vĩnh Sinh - Thiên Nhân Ngũ Suy 16/12/2013
696 Chương 696 Vĩnh Sinh - Thiên Chi Tả Đạo 16/12/2013
697 Chương 697 Vĩnh Sinh - Khôi Lỗi đài 16/12/2013
698 Chương 698 Vĩnh Sinh - Nguyên Ngẫu 16/12/2013
699 Chương 699 Vĩnh Sinh - Bạch trảo thần bí 16/12/2013
700 Chương 700 Vĩnh Sinh - Đại Luyện Bảo Thuật 16/12/2013
701 Chương 701 Vĩnh Sinh - Cửu Đỉnh Tiên Tôn 16/12/2013
702 Chương 702 Vĩnh Sinh - Hồng Hoang Tổ Long 16/12/2013
703 Chương 703 Vĩnh Sinh - Thánh Quang đế quốc 16/12/2013
704 Chương 704 Vĩnh Sinh - Chặn tại cửa 16/12/2013
705 Chương 705 Vĩnh Sinh - Giấu diếm 16/12/2013
706 Chương 706 Vĩnh Sinh - Chậm đã 16/12/2013
707 Chương 707 Vĩnh Sinh - Tai Nạn Thiên Quân 16/12/2013
708 Chương 708 Vĩnh Sinh - Sứ giả Tiên giới 16/12/2013
709 Chương 709 Vĩnh Sinh - Tu Chân đại thế giới 16/12/2013
710 Chương 710 Vĩnh Sinh - Tài liệu 16/12/2013
711 Chương 711 Vĩnh Sinh - Mảnh vỡ cổ quái 16/12/2013
712 Chương 712 Vĩnh Sinh - Bạch Hi 16/12/2013
713 Chương 713 Vĩnh Sinh - Phân Bảo Nham 16/12/2013
714 Chương 714 Vĩnh Sinh - Cửu Đầu Ngoan Sư 16/12/2013
715 Chương 715 Vĩnh Sinh - Thiên Uy Hào Giác 16/12/2013
716 Chương 716 Vĩnh Sinh - Bắt đầu luyện chế 16/12/2013
717 Chương 717 Vĩnh Sinh - Mỗi người đều có mục đích riêng (Thượng) 16/12/2013
718 Chương 718 Vĩnh Sinh - Mỗi người đều có mục đích riêng (Hạ). 16/12/2013
719 Chương 719 Vĩnh Sinh - Lộ ra ý đồ 16/12/2013
720 Chương 720 Vĩnh Sinh - Lại tới Bàn Long Tinh 16/12/2013
721 Chương 721 Vĩnh Sinh - Long Châu chí tôn 16/12/2013
722 Chương 722 Vĩnh Sinh - Hươu chết về tay ai 16/12/2013
723 Chương 723 Vĩnh Sinh - Thiên Vị khí vận 16/12/2013
724 Chương 724 Vĩnh Sinh - Trảm sát 16/12/2013
725 Chương 725 Vĩnh Sinh - Thương Sinh khí linh 16/12/2013
726 Chương 726 Vĩnh Sinh - Tầng thứ tư của Hoang Thần Chi Thi 16/12/2013
727 Chương 727 Vĩnh Sinh - Quần bảo 16/12/2013
728 Chương 728 Vĩnh Sinh - Bố cục 16/12/2013
729 Chương 729 Vĩnh Sinh - Cẩm Tú Phủ 16/12/2013
730 Chương 730 Vĩnh Sinh - Chân Quân Lâu 16/12/2013
731 Chương 731 Vĩnh Sinh - Đại Khô Vinh Thuật 16/12/2013
732 Chương 732 Vĩnh Sinh - Giao thủ cùng Hỗn Động Cảnh 16/12/2013
733 Chương 733 Vĩnh Sinh - Tìm hợp tác? 16/12/2013
734 Chương 734 Vĩnh Sinh - Tiến hành truy tung 16/12/2013
735 Chương 735 Vĩnh Sinh - Hoan Hỉ Cốc 16/12/2013
736 Chương 736 Vĩnh Sinh - Mai phục 16/12/2013
737 Chương 737 Vĩnh Sinh - Thánh Tế Đại Tiên Thuật 16/12/2013
738 Chương 738 Vĩnh Sinh - Vô Lượng Hằng Sa. 16/12/2013
739 Chương 739 Vĩnh Sinh - Quỷ Phủ thần công 16/12/2013
740 Chương 740 Vĩnh Sinh - Lực lượng thần bí 16/12/2013
741 Chương 741 Vĩnh Sinh - Nghịch chuyển thế giới 16/12/2013
742 Chương 742 Vĩnh Sinh - Sự đáng sợ của Hư Tiên 16/12/2013
743 Chương 743 Vĩnh Sinh - Hư tình giả ý 16/12/2013
744 Chương 744 Vĩnh Sinh - Lại lừa dối 16/12/2013
745 Chương 745 Vĩnh Sinh - Vĩnh Hằng Thiên Quân 16/12/2013
746 Chương 746 Vĩnh Sinh - Có mưu đồ 16/12/2013
747 Chương 747 Vĩnh Sinh - Tiên thuật đại thành 16/12/2013
748 Chương 748 Vĩnh Sinh - Một lần nữa trà trộn (Thượng) 16/12/2013
749 Chương 749 Vĩnh Sinh - Một lần nữa trà trộn (Hạ) 16/12/2013
750 Chương 750 Vĩnh Sinh - Khảo hạch luyện bảo sư 16/12/2013
751 Chương 751 Vĩnh Sinh - Thủ pháp hoàn mỹ 16/12/2013
752 Chương 752 Vĩnh Sinh - Mật xưởng luyện bảo 16/12/2013
753 Chương 753 Vĩnh Sinh - Mật xưởng luyện bảo(2) 16/12/2013
754 Chương 754 Vĩnh Sinh - Bảo Di 16/12/2013
755 Chương 755 Vĩnh Sinh - Theo dõi 16/12/2013
756 Chương 756 Vĩnh Sinh - Quan tài thần bí 16/12/2013
757 Chương 757 Vĩnh Sinh - Vạn Ác Chi Nguyên 16/12/2013
758 Chương 758 Vĩnh Sinh - Tình Ti hiển uy 16/12/2013
759 Chương 759 Vĩnh Sinh - Độ hóa Khô Vinh 16/12/2013
760 Chương 760 Vĩnh Sinh - Hiến vật quý. 16/12/2013
761 Chương 761 Vĩnh Sinh - Tiếp kiến 16/12/2013
762 Chương 762 Vĩnh Sinh - Ai là gian tế?. 16/12/2013
763 Chương 763 Vĩnh Sinh - Thu đồ? 16/12/2013
764 Chương 764 Vĩnh Sinh - Vạn Bảo Lệnh 16/12/2013
765 Chương 765 Vĩnh Sinh - Mai phục 16/12/2013
766 Chương 766 Vĩnh Sinh - Nhục nhã dần dần 16/12/2013
767 Chương 767 Vĩnh Sinh - Tinh Đào Hối Minh. 16/12/2013
768 Chương 768 Vĩnh Sinh - Thiện Ác Nhị Tâm Đại Phật Pháp 16/12/2013
769 Chương 769 Vĩnh Sinh - Đánh sâu vào Giới Vương Cảnh 16/12/2013
770 Chương 770 Vĩnh Sinh - Di Bảo triệu hoán (gọi về) 16/12/2013
771 Chương 771 Vĩnh Sinh - Phiêu Miểu Lệnh 16/12/2013
772 Chương 772 Vĩnh Sinh - Thần Tộc vây công 16/12/2013
773 Chương 773 Vĩnh Sinh - Ác chiến 16/12/2013
774 Chương 774 Vĩnh Sinh - Chiến đấu một mình 16/12/2013
775 Chương 775 Vĩnh Sinh - Hám Thế Tam Chiêu 16/12/2013
776 Chương 776 Vĩnh Sinh - Toàn bộ Thánh Tế 16/12/2013
777 Chương 777 Vĩnh Sinh - Va chạm kinh thế 16/12/2013
778 Chương 778 Vĩnh Sinh - Tu thành Giới Vương Cảnh 16/12/2013
779 Chương 779 Vĩnh Sinh - Sơn môn dị biến 16/12/2013
780 Chương 780 Vĩnh Sinh - Chu Thiên Tiên Tôn 16/12/2013
781 Chương 781 Vĩnh Sinh - Lão già kia 16/12/2013
782 Chương 782 Vĩnh Sinh - Nổi giận 16/12/2013
783 Chương 783 Vĩnh Sinh - Hoang Thần Chi Thi tầng thứ năm 16/12/2013
784 Chương 784 Vĩnh Sinh - Huyền Vô Cô đánh lén 16/12/2013
785 Chương 785 Vĩnh Sinh - Hai đại Hư Tiên 16/12/2013
786 Chương 786 Vĩnh Sinh - Quần Tinh Lai Viên 16/12/2013
787 Chương 787 Vĩnh Sinh - Phong Thiên Xá Lệnh 16/12/2013
788 Chương 788 Vĩnh Sinh - Ám toán thành công. 16/12/2013
789 Chương 789 Vĩnh Sinh - Báo Thù Chi Mâu 16/12/2013
790 Chương 790 Vĩnh Sinh - Cộng đồng trấn áp 16/12/2013
791 Chương 791 Vĩnh Sinh - Tái tạo non sông 16/12/2013
792 Chương 792 Vĩnh Sinh - Thôn bảo. 16/12/2013
793 Chương 793 Vĩnh Sinh - Vạn vật long hóa 16/12/2013
794 Chương 794 Vĩnh Sinh - Bắt đầu càn quét 16/12/2013
795 Chương 795 Vĩnh Sinh - Quy Tàng Hải Thị 16/12/2013
796 Chương 796 Vĩnh Sinh - Thần tiên trà 16/12/2013
797 Chương 797 Vĩnh Sinh - Đòi nợ 16/12/2013
798 Chương 798 Vĩnh Sinh - Hải hoàng tế 16/12/2013
799 Chương 799 Vĩnh Sinh - Diệt quốc 16/12/2013
800 Chương 800 Vĩnh Sinh - Trăm ức sinh linh 16/12/2013
801 Chương 801 Vĩnh Sinh - Cự đấu 16/12/2013
802 Chương 802 Vĩnh Sinh - Kỳ ngộ 16/12/2013
803 Chương 803 Vĩnh Sinh - Độ hóa Hư Tiên 16/12/2013
804 Chương 804 Vĩnh Sinh - Quét ngang tại chỗ 16/12/2013
805 Chương 805 Vĩnh Sinh - Độ hóa chưởng môn 16/12/2013
806 Chương 806 Vĩnh Sinh - Tao ngộ cường địch. 16/12/2013
807 Chương 807 Vĩnh Sinh - Nhân Hoàng Bút trở về. 16/12/2013
808 Chương 808 Vĩnh Sinh - Chém giết phân thân Thiên Tiên 16/12/2013
809 Chương 809 Vĩnh Sinh - Hỗn Động Bí Cảnh. 16/12/2013
810 Chương 810 Vĩnh Sinh - Cửu U chi địa 16/12/2013
811 Chương 811 Vĩnh Sinh - Vô số đại nhân vật 16/12/2013
812 Chương 812 Vĩnh Sinh - Năm đại thế giới liên minh 16/12/2013
813 Chương 813 Vĩnh Sinh - Nguyện Vọng Quả 16/12/2013
814 Chương 814 Vĩnh Sinh - Thiên địa Ma Môn 16/12/2013
815 Chương 815 Vĩnh Sinh - Ra tay trợ giúp 16/12/2013
816 Chương 816 Vĩnh Sinh - Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh 16/12/2013
817 Chương 817 Vĩnh Sinh - Chiến trường thái cổ 16/12/2013
818 Chương 818 Vĩnh Sinh - Uy thế. 16/12/2013
819 Chương 819 Vĩnh Sinh - Đắc thủ 16/12/2013
820 Chương 820 Vĩnh Sinh - Bốn ức tám ngàn vạn Cổ Thiên Ma 16/12/2013
821 Chương 821 Vĩnh Sinh - Cố nhân 16/12/2013
822 Chương 822 Vĩnh Sinh - Nhai nuốt 16/12/2013
823 Chương 823 Vĩnh Sinh - Liệu Nhật Kim Thương 16/12/2013
824 Chương 824 Vĩnh Sinh - Hai phái hợp lại 16/12/2013
825 Chương 825 Vĩnh Sinh - Tạo Hóa Môn 16/12/2013
826 Chương 826 Vĩnh Sinh - Hoang Thần Chi Thi tầng thứ sáu 16/12/2013
827 Chương 827 Vĩnh Sinh - Năm Hỗn Động 16/12/2013
828 Chương 828 Vĩnh Sinh - Tiên Đạo đại hội 16/12/2013
829 Chương 829 Vĩnh Sinh - Kiếm Thập Ngũ 16/12/2013
830 Chương 830 Vĩnh Sinh - Nhất thương đâm chết 16/12/2013
831 Chương 831 Vĩnh Sinh - Diễu võ dương oai 16/12/2013
832 Chương 832 Vĩnh Sinh - Đủ rồi 16/12/2013
833 Chương 833 Vĩnh Sinh - bốn bề thọ địch 16/12/2013
834 Chương 834 Vĩnh Sinh - Kiếm ý thông thiên 16/12/2013
835 Chương 835 Vĩnh Sinh - Đột nhiên biến mất 16/12/2013
836 Chương 836 Vĩnh Sinh - Hòa Quang Đồng Trần đại tiên trận 16/12/2013
837 Chương 837 Vĩnh Sinh - Vĩnh Hằng Bất Động Chân Ngã 16/12/2013
838 Chương 838 Vĩnh Sinh - Chung Kết Thánh Vương. 16/12/2013
839 Chương 839 Vĩnh Sinh - Độc Thánh Chi Thán Tức. 16/12/2013
840 Chương 840 Vĩnh Sinh - Huyền Môn Kiếp Số cổ trận. 16/12/2013
841 Chương 841 Vĩnh Sinh - Thanh Tuyết xuất hiện 16/12/2013
842 Chương 842 Vĩnh Sinh - Thoát ra khỏi vòng vây 16/12/2013
843 Chương 843 Vĩnh Sinh - Ngũ đại Ma Tông. 16/12/2013
844 Chương 844 Vĩnh Sinh - Quy thuận ta. 16/12/2013
845 Chương 845 Vĩnh Sinh - Ra oai phủ đầu 16/12/2013
846 Chương 846 Vĩnh Sinh - Chỉnh hợp Ma Tông 16/12/2013
847 Chương 847 Vĩnh Sinh - Gặp lại Đại Trai 16/12/2013
848 Chương 848 Vĩnh Sinh - Hút vào 16/12/2013
849 Chương 849 Vĩnh Sinh - Trong khoảng khắc 16/12/2013
850 Chương 850 Vĩnh Sinh - Nghịch Thiên Đao Quyết 16/12/2013
851 Chương 851 Vĩnh Sinh - Con trai Thần Đế 16/12/2013
852 Chương 852 Vĩnh Sinh - Giải cứu khí linh 16/12/2013
853 Chương 853 Vĩnh Sinh - Hai hùng tranh chấp 16/12/2013
854 Chương 854 Vĩnh Sinh - Liên tục kích sát 16/12/2013
855 Chương 855 Vĩnh Sinh - Bắt lấy Thần Tôn 16/12/2013
856 Chương 856 Vĩnh Sinh - Tiến vào Long giới 16/12/2013
857 Chương 857 Vĩnh Sinh - Khoáng thế đại chiến 16/12/2013
858 Chương 858 Vĩnh Sinh - Thần Tiên 16/12/2013
859 Chương 859 Vĩnh Sinh - Rốt cuộc xuất thủ 16/12/2013
860 Chương 860 Vĩnh Sinh - Nhân quả nguyện vọng 16/12/2013
861 Chương 861 Vĩnh Sinh - Một mình 16/12/2013
862 Chương 862 Vĩnh Sinh - Bí mật Long giới 16/12/2013
863 Chương 863 Vĩnh Sinh - Phù đồ tấn thăng 16/12/2013
864 Chương 864 Vĩnh Sinh - Dị tượng 16/12/2013
865 Chương 865 Vĩnh Sinh - Đọa Lạc Thiên Hoa 16/12/2013
866 Chương 866 Vĩnh Sinh - Đại đạo bổ toàn 16/12/2013
867 Chương 867 Vĩnh Sinh - Mệnh Tinh Lôi 16/12/2013
868 Chương 868 Vĩnh Sinh - Thẩm Phán Chi Thương 16/12/2013
869 Chương 869 Vĩnh Sinh - Đều diệt toàn bộ 16/12/2013
870 Chương 870 Vĩnh Sinh - Dung nhập nhất lô 16/12/2013
871 Chương 871 Vĩnh Sinh - Độ qua Thiên kiếp 16/12/2013
872 Chương 872 Vĩnh Sinh - Trảm long (Thượng). 16/12/2013
873 Chương 873 Vĩnh Sinh - Trảm long (Trung) 16/12/2013
874 Chương 874 Vĩnh Sinh - Trảm long (Hạ). 16/12/2013
875 Chương 875 Vĩnh Sinh - Bảo chủ bỏ mình. 16/12/2013
876 Chương 876 Vĩnh Sinh - Tiểu thí thân thủ 16/12/2013
877 Chương 877 Vĩnh Sinh - Tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. 16/12/2013
878 Chương 878 Vĩnh Sinh - Trực tiếp lôi kéo. 16/12/2013
879 Chương 879 Vĩnh Sinh - Đông Lăng đạo tràng 16/12/2013
880 Chương 880 Vĩnh Sinh - Ta chính là nam nhân của Di Bảo. 16/12/2013
881 Chương 881 Vĩnh Sinh - Câu Mệnh đại tiên thuật 16/12/2013
882 Chương 882 Vĩnh Sinh - Vô Tận Khởi Nguyên 16/12/2013
883 Chương 883 Vĩnh Sinh - Bắt đầu dương oai 16/12/2013
884 Chương 884 Vĩnh Sinh - Đánh bại Thiên Tiên 16/12/2013
885 Chương 885 Vĩnh Sinh - Huyễn Ảnh Pháp Vương 16/12/2013
886 Chương 886 Vĩnh Sinh - Phó môn chủ Họa Tử Hư 16/12/2013
887 Chương 887 Vĩnh Sinh - Môn chủ buông xuống 16/12/2013
888 Chương 888 Vĩnh Sinh - Tuyệt Vũ Thần 16/12/2013
889 Chương 889 Vĩnh Sinh - Đột phá Chân Tiên 16/12/2013
890 Chương 890 Vĩnh Sinh - Giết chết Tuyệt Vũ Thần 16/12/2013
891 Chương 891 Vĩnh Sinh - Thiên Nhai Thánh Đạo Xích 16/12/2013
892 Chương 892 Vĩnh Sinh - Di Bảo hiện thân 16/12/2013
893 Chương 893 Vĩnh Sinh - Oán hận rời đi 16/12/2013
894 Chương 894 Vĩnh Sinh - Hậu chiêu của Bảo chủ 16/12/2013
895 Chương 895 Vĩnh Sinh - Nửa đường chặn giết 16/12/2013
896 Chương 896 Vĩnh Sinh - Thánh đao đại thành 16/12/2013
897 Chương 897 Vĩnh Sinh - Đập chết 16/12/2013
898 Chương 898 Vĩnh Sinh - Trảm Thánh Tam Đao 16/12/2013
900 Chương 900 Vĩnh Sinh - Tuyệt địa phiên bàn 16/12/2013
901 Chương 901 Vĩnh Sinh - Cướp lấy tiên khí 16/12/2013
902 Chương 902 Vĩnh Sinh - Tu vi đại thành 16/12/2013
903 Chương 903 Vĩnh Sinh - Phản hồi Vô Cực đại thế giới 16/12/2013
904 Chương 904 Vĩnh Sinh - Thủ bút của đại nhân vật 16/12/2013
905 Chương 905 Vĩnh Sinh - Xi Nhân Vương 16/12/2013
906 Chương 906 Vĩnh Sinh - Phong Bạch Vũ đắc thủ t 16/12/2013
907 Chương 907 Vĩnh Sinh - Gặp Linh Lung 16/12/2013
908 Chương 908 Vĩnh Sinh - Đại Nhân Quả Thuật 16/12/2013
909 Chương 909 Vĩnh Sinh - Tâm Ma Chi Vương 16/12/2013
909 Chương 909 Vĩnh Sinh - Vạn ác lại hiện ra 16/12/2013
910 Chương 910 Vĩnh Sinh - Trung Ương đại thế giới 16/12/2013
911 Chương 911 Vĩnh Sinh - Tái nhập Thái Nguyên Tiên Phủ 16/12/2013
912 Chương 912 Vĩnh Sinh - Thiên cổ đại trận 16/12/2013
913 Chương 913 Vĩnh Sinh - Mục Dã công tử 16/12/2013
914 Chương 914 Vĩnh Sinh - Mười sáu lần Thiên tiên 16/12/2013
915 Chương 915 Vĩnh Sinh - Giết trong nháy mắt 16/12/2013
916 Chương 916 Vĩnh Sinh - Xé rách 16/12/2013
917 Chương 917 Vĩnh Sinh - Kịch chiến 16/12/2013
918 Chương 918 Vĩnh Sinh - Một lần nữa luyện hóa tiên khí 16/12/2013
919 Chương 919 Vĩnh Sinh - Trung ương Đại đế 16/12/2013
920 Chương 920 Vĩnh Sinh - Đại thế giới 16/12/2013
921 Chương 921 Vĩnh Sinh - Một hỗn độn là một năm 16/12/2013
922 Chương 922 Vĩnh Sinh - Bức hắn phi thăng 16/12/2013
923 Chương 923 Vĩnh Sinh - Huyền Tẫn xuất thế 16/12/2013
924 Chương 924 Vĩnh Sinh - Phật, Long xuất thủ 16/12/2013
925 Chương 925 Vĩnh Sinh - Thâm Lam chi tử 16/12/2013
926 Chương 926 Vĩnh Sinh - Tự Do Chi Dực 16/12/2013
927 Chương 927 Vĩnh Sinh - Hai phe liên hợp 16/12/2013
928 Chương 928 Vĩnh Sinh - Thiên Nguyên Nhất Kích 16/12/2013
929 Chương 929 Vĩnh Sinh - TOÀN BỘ HÓA TIÊN 16/12/2013
930 Chương 930 Vĩnh Sinh - TU THÀNH HUYỀN TIÊN 16/12/2013
931 Chương 931 Vĩnh Sinh - MỘT LẦN NỮA LIÊN THỦ 16/12/2013
932 Chương 932 Vĩnh Sinh - BA MƯƠI BA LẦN CHIẾN LỰC 16/12/2013
933 Chương 933 Vĩnh Sinh - TIẾN VÀO BẪY RẬP 16/12/2013
934 Chương 934 Vĩnh Sinh - PHÁP TẮC KIM TIÊN 16/12/2013
935 Chương 935 Vĩnh Sinh - PHI THĂNG 16/12/2013
936 Chương 936 Vĩnh Sinh - THIÊN GIỚI 16/12/2013
937 Chương 937 Vĩnh Sinh - HUYỀN TRỌNG PHÁI 16/12/2013
938 Chương 938 Vĩnh Sinh - DÀN XẾP 16/12/2013
939 Chương 939 Vĩnh Sinh - VƯƠNG PHẨM TIÊN ĐAN 16/12/2013
940 Chương 940 Vĩnh Sinh - LÃO TỔ TÔNG 16/12/2013
941 Chương 941 Vĩnh Sinh - THIÊN GIỚI VŨ HÓA MÔN 16/12/2013
942 Chương 942 Vĩnh Sinh - ĐỘC THỦ DƯỢC VƯƠNG 16/12/2013
943 Chương 943 Vĩnh Sinh - THIÊN TÀI VŨ HÓA MÔNG 16/12/2013
944 Chương 944 Vĩnh Sinh - GIẢ Ý ĐẦU NHẬP 16/12/2013
945 Chương 945 Vĩnh Sinh - KHÔI PHỤC THỰC LỰC 16/12/2013
946 Chương 946 Vĩnh Sinh - CÁC NGƯƠI XONG RỒI! 16/12/2013
947 Chương 947 Vĩnh Sinh - ĐỀU PHẢI CHẾT 16/12/2013
948 Chương 948 Vĩnh Sinh - QUÁ TÀN BẠO 16/12/2013
949 Chương 949 Vĩnh Sinh - THU LINH MẠCH 16/12/2013
950 Chương 950 Vĩnh Sinh - CÁC MÔN THẦN PHỤC (THƯỢNG) 16/12/2013
951 Chương 951 Vĩnh Sinh - TUYỀN CHÂU CỔ THÀNH 16/12/2013
952 Chương 952 Vĩnh Sinh - DANH SÁCH TỘI PHẠM TRUY NÃ 16/12/2013
953 Chương 953 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 953 16/12/2013
954 Chương 954 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 954 16/12/2013
955 Chương 955 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 955 16/12/2013
956 Chương 956 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 956 16/12/2013
957 Chương 957 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 957 16/12/2013
958 Chương 958 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 958 16/12/2013
959 Chương 959 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 959 16/12/2013
960 Chương 960 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 960 16/12/2013
961 Chương 961 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 961 16/12/2013
962 Chương 962 Vĩnh Sinh - CHƯƠNG 962 16/12/2013
963 Chương 963 Vĩnh Sinh - ĐOẠT ĐAN 16/12/2013
964 Chương 964 Vĩnh Sinh - MINH THẦN CHI THƯƠNG 16/12/2013
965 Chương 965 Vĩnh Sinh - VÔ GIẢ VÔ GIAN 16/12/2013
966 Chương 966 Vĩnh Sinh - HỒN PHÁCH VÔ GIA 16/12/2013
967 Chương 967 Vĩnh Sinh - ẢO ẢNH LIÊN TỤC 16/12/2013
968 Chương 968 Vĩnh Sinh - PHONG DUYÊN 16/12/2013
969 Chương 969 Vĩnh Sinh - LẠI PHÁT HIỆN BẢO TÀNG 16/12/2013
970 Chương 970 Vĩnh Sinh - PHẬT CHI 16/12/2013
971 Chương 971 Vĩnh Sinh - HOẰNG KHÍ LÂU 16/12/2013
972 Chương 972 Vĩnh Sinh - NHỊ CẤP LINH MẠCH 16/12/2013
973 Chương 973 Vĩnh Sinh - VŨ HÓA MÔN KHẢO HẠCH 16/12/2013
974 Chương 974 Vĩnh Sinh - ĐỆ TỬ HẠT GIỐNG 16/12/2013
975 Chương 975 Vĩnh Sinh - RẤT NHIỀU THIÊN TÀI 16/12/2013
976 Chương 976 Vĩnh Sinh - CÒN CUỒNG HƠN 16/12/2013
977 Chương 977 Vĩnh Sinh - LOẠN THẾ HỒNG LƯU 16/12/2013
978 Chương 978 Vĩnh Sinh - GIANG SƠN CỔ TỈNH 16/12/2013
979 Chương 979 Vĩnh Sinh - TẠO HÓA TÀN PHIẾN LẠI XUẤT HIỆN 16/12/2013
980 Chương 980 Vĩnh Sinh - TIẾP NHẬN NHIỆM VỤ 16/12/2013
981 Chương 981 Vĩnh Sinh - ĐIÊN CUỒNG CHIẾM LẤY 16/12/2013
982 Chương 982 Vĩnh Sinh - NHIỆM VỤ ÁM SÁT 16/12/2013
983 Chương 983 Vĩnh Sinh - HOA TƯỞNG DUNG 16/12/2013
984 Chương 984 Vĩnh Sinh - TRẦN TÂM 16/12/2013
985 Chương 985 Vĩnh Sinh - A LẠI DA CHI KIẾM 16/12/2013
986 Chương 986 Vĩnh Sinh - TẠO HÓA CHI LONG 16/12/2013
987 Chương 987 Vĩnh Sinh - THẦN QUỐC TINH THỂ 16/12/2013
988 Chương 988 Vĩnh Sinh - KIM TIÊN LONG TỘC 16/12/2013
989 Chương 989 Vĩnh Sinh - TIÊN VU TÔN GIẢ 16/12/2013
990 Chương 990 Vĩnh Sinh - SA CHÂU 16/12/2013
991 Chương 991 Vĩnh Sinh - NAM TỬ BẠCH Y NHO NHÃ 16/12/2013
992 Chương 992 Vĩnh Sinh - QUÊN MÌNH VÌ NGƯỜI 16/12/2013
993 Chương 993 Vĩnh Sinh - DỤ DỖ 16/12/2013
994 Chương 994 Vĩnh Sinh - TƯỢNG NỮ THẦN 16/12/2013
995 Chương 995 Vĩnh Sinh - KHỐN LONG 16/12/2013
996 Chương 996 Vĩnh Sinh - KINH THIÊN KỲ NGỘ 16/12/2013
997 Chương 997 Vĩnh Sinh - LUYỆN LONG 16/12/2013
998 Chương 998 Vĩnh Sinh - TẤN THĂNG KIM TIÊN 16/12/2013
999 Chương 999 Vĩnh Sinh - GẶP LẠI LƯỠNG LONG 16/12/2013
1000 Chương 1000 Vĩnh Sinh - THẦN QUỐC 16/12/2013
1001 Chương 1001 Vĩnh Sinh - TÁI GIẾT LƯỠNG LONG 16/12/2013
1002 Chương 1002 Vĩnh Sinh - KHÍ TÔNG ĐẠI NHÂN 16/12/2013
1003 Chương 1003 Vĩnh Sinh - ĐẠI SINH Ý 16/12/2013
1004 Chương 1004 Vĩnh Sinh - ĐẠI KHÍ TÔNG 16/12/2013
1005 Chương 1005 Vĩnh Sinh - HOÀNG PHỦ CÔNG CHÚA 16/12/2013
1006 Chương 1006 Vĩnh Sinh - QUỶ NHÃN TÀ ĐỒNG 16/12/2013
1007 Chương 1007 Vĩnh Sinh - BÁT AM LÃO NHÂN 16/12/2013
1008 Chương 1008 Vĩnh Sinh - XÉ RÁCH 16/12/2013
1009 Chương 1009 Vĩnh Sinh - TOÀN BỘ LƯU LẠI 16/12/2013
1010 Chương 1010 Vĩnh Sinh - CHỦNG TỬ ĐỆ TỬ NÒNG CỐT 16/12/2013
1011 Chương 1011 Vĩnh Sinh - ĐẠI TÔN GIẢ 16/12/2013
1012 Chương 1012 Vĩnh Sinh - ÁNH MẮT THIỂN CẬN 16/12/2013
1013 Chương 1013 Vĩnh Sinh - CỐ TRƯỜNG PHONG 16/12/2013
1014 Chương 1014 Vĩnh Sinh - XÍCH THỦ THIÊN TÔN 16/12/2013
1015 Chương 1015 Vĩnh Sinh - TÁNG TIÊN 16/12/2013
1016 Chương 1016 Vĩnh Sinh - HẠNG NHẤT CHÂN 16/12/2013
1017 Chương 1017 Vĩnh Sinh - HÀNG THẦN PHONG 16/12/2013
1018 Chương 1018 Vĩnh Sinh - DUY NHẤT CHÂN GIÁO 16/12/2013
1019 Chương 1019 Vĩnh Sinh - LƯỠNG HỔ TƯƠNG GIAO 16/12/2013
1020 Chương 1020 Vĩnh Sinh - DẠ ĐẾ THẦN QUYỀN 16/12/2013
1021 Chương 1021 Vĩnh Sinh - VÕ HỌC TỰ SÁNG 16/12/2013
1022 Chương 1022 Vĩnh Sinh - KỶ NGUYÊN THẦN QUYỀN 16/12/2013
1023 Chương 1023 Vĩnh Sinh - QUỶ VŨ THÁNH QUÂN 16/12/2013
1024 Chương 1024 Vĩnh Sinh - NGỌC PHỦ THÁI TỬ 16/12/2013
1025 Chương 1025 Vĩnh Sinh - THÁI NHẤT MÔN NGỤY ĐÔNG THĂNG 16/12/2013
1026 Chương 1026 Vĩnh Sinh - ĐI LOẠN THẦN HẢI 16/12/2013
1027 Chương 1027 Vĩnh Sinh - THẦN QUY THIÊN VƯƠNG THÚ 16/12/2013
1028 Chương 1028 Vĩnh Sinh - HẢI HẦU THÁNH TUYỀN NHÃN 16/12/2013
1029 Chương 1029 Vĩnh Sinh - KIM TIÊN LÃO QUY 16/12/2013
1030 Chương 1030 Vĩnh Sinh - THU HOẠCH TƯƠNG ĐỐI LỚN 16/12/2013
1031 Chương 1031 Vĩnh Sinh - TRAO ĐỔI KIẾM KHÍ 16/12/2013
1032 Chương 1032 Vĩnh Sinh - TÂM MA THÂU THIÊN 16/12/2013
1033 Chương 1033 Vĩnh Sinh - BẠCH CỐT TRƯỜNG HÀ 16/12/2013
1034 Chương 1034 Vĩnh Sinh - ĐẠI HUNG CHI ĐỊA 16/12/2013
1035 Chương 1035 Vĩnh Sinh - ĐỘNG THỦ 16/12/2013
1036 Chương 1036 Vĩnh Sinh - NGỌC HOÀNG KÍNH 16/12/2013
1037 Chương 1037 Vĩnh Sinh - GẠT BỎ TRỌNG SINH 16/12/2013
1038 Chương 1038 Vĩnh Sinh - ĐẠI LỘT XÁC 16/12/2013
1039 Chương 1039 Vĩnh Sinh - LĨNH NGỘ THIÊN ĐỊA NHẤT THỂ 16/12/2013
1040 Chương 1040 Vĩnh Sinh - CỐT MỘ 16/12/2013
1041 Chương 1041 Vĩnh Sinh - TỘI PHẠM TRUY NÃ ĐỆ NHẤT 16/12/2013
1042 Chương 1042 Vĩnh Sinh - TIẾN VÀO CỐT MỘ 16/12/2013
1043 Chương 1043 Vĩnh Sinh - THIẾU CHỦ KIM CÁC 16/12/2013
1044 Chương 1044 Vĩnh Sinh - TIẾN VÀO CỐT MỘ 16/12/2013
1045 Chương 1045 Vĩnh Sinh - MỘT HÒN ĐÁ NÉM HAI CHIM 16/12/2013
1046 Chương 1046 Vĩnh Sinh - BẢO TÀNG TO LỚN 16/12/2013
1047 Chương 1047 Vĩnh Sinh - TRANH ĐOẠT BẢO TÀNG 16/12/2013
1048 Chương 1048 Vĩnh Sinh - THU TOÀN BỘ 16/12/2013
1049 Chương 1049 Vĩnh Sinh - VÔ THƯỜNG CẢN TRỞ 16/12/2013
1050 Chương 1050 Vĩnh Sinh - ĐỆ TỬ CHẤP PHÁP THẦN NGỤC 16/12/2013
1051 Chương 1051 Vĩnh Sinh - MỘT ĐÁM BIẾN THÁI 16/12/2013
1052 Chương 1052 Vĩnh Sinh - LẠI GẶP ĐẠI DỊCH GIÁO 16/12/2013
1053 Chương 1053 Vĩnh Sinh - HÀNH GIẢ VÔ CƯƠNG 16/12/2013
1054 Chương 1054 Vĩnh Sinh - THÁNH NHÂN TRỤC NHẬT 16/12/2013
1055 Chương 1055 Vĩnh Sinh - KHÔNG THẤY HẢO NHÂN TÂM 16/12/2013
1056 Chương 1056 Vĩnh Sinh - TÀO CHÍNH DƯƠNG 16/12/2013
1057 Chương 1057 Vĩnh Sinh - HƯ HOÀNG BẤT BẠI ĐẠI CHIẾN THÁNH PHÁP 16/12/2013
1058 Chương 1058 Vĩnh Sinh - THÔN PHỆ 16/12/2013
1059 Chương 1059 Vĩnh Sinh - LỰC CHIẾN QUẦN HÙNG 16/12/2013
1060 Chương 1060 Vĩnh Sinh - CÓ MỘT GIẾT MỘT 16/12/2013
1061 Chương 1061 Vĩnh Sinh - BÓP CHẾT 16/12/2013
1062 Chương 1062 Vĩnh Sinh - LIÊN TRẢM TÁM NGƯỜI 16/12/2013
1063 Chương 1063 Vĩnh Sinh - SỢ 16/12/2013
1064 Chương 1064 Vĩnh Sinh - CỐT THÁNH 16/12/2013
1065 Chương 1065 Vĩnh Sinh - NGHĨA NỮ 16/12/2013
1066 Chương 1066 Vĩnh Sinh - HUẤN LUYỆN KIỂU MA QUỶ 16/12/2013
1067 Chương 1067 Vĩnh Sinh - TRỞ LẠI HOẰNG KHÍ LÂU 16/12/2013
1068 Chương 1068 Vĩnh Sinh - ÂU DƯƠNG LÃO TỔ 16/12/2013
1069 Chương 1069 Vĩnh Sinh - BIẾN THÀNH NGƯỜI THƯỜNG 16/12/2013
1070 Chương 1070 Vĩnh Sinh - KHÔNG HỀ KIÊNG SỢ 16/12/2013
1071 Chương 1071 Vĩnh Sinh - MAN THẦN NGÕA QUÁN 16/12/2013
1072 Chương 1072 Vĩnh Sinh - NAM CUNG GIA TỘC 16/12/2013
1073 Chương 1073 Vĩnh Sinh - QUỲ BA NGÀY BA ĐÊM 16/12/2013
1074 Chương 1074 Vĩnh Sinh - KHÔNG AI CÓ THỂ PHÁ 16/12/2013
1075 Chương 1075 Vĩnh Sinh - NGƯỜI CỦA THẾ GIA TỚI 16/12/2013
1076 Chương 1076 Vĩnh Sinh - ĐÀM PHÁN 16/12/2013
1077 Chương 1077 Vĩnh Sinh - CỐT THÁNH TRUYỀN THỪA 16/12/2013
1078 Chương 1078 Vĩnh Sinh - TẠI SAO KHÔNG ĐI ĂN CỨT ĐI? 16/12/2013
1079 Chương 1079 Vĩnh Sinh - TUYỆT PHẨM TIÊN KHÍ 16/12/2013
1080 Chương 1080 Vĩnh Sinh - Ý NIỆM CỦA HỖN LOẠN THIÊN QUÂN 16/12/2013
1081 Chương 1081 Vĩnh Sinh - LINH HOÀNG NGỘ ĐẠO THẠCH 16/12/2013
1082 Chương 1082 Vĩnh Sinh - LẠI MỘT KHỐI TÀN PHIẾN 16/12/2013
1083 Chương 1083 Vĩnh Sinh - LẠI MỘT KIỆN BÁT BỘ PHÙ ĐỒ 16/12/2013
1084 Chương 1084 Vĩnh Sinh - ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MUỐN 16/12/2013
1085 Chương 1085 Vĩnh Sinh - TÁM NGÀN ĐẠO 16/12/2013
1086 Chương 1086 Vĩnh Sinh - SÁT LỤC CHI TỬ 16/12/2013
1087 Chương 1087 Vĩnh Sinh - CẢI TRANG GIẾT NGƯỜI 16/12/2013
1088 Chương 1088 Vĩnh Sinh - NGỤY DIỄN 16/12/2013
1089 Chương 1089 Vĩnh Sinh - NHẤT KÍCH 16/12/2013
1090 Chương 1090 Vĩnh Sinh - TẤN CHỨC TỔ TIÊN 16/12/2013
1091 Chương 1091 Vĩnh Sinh - NAM CUNG THƯƠNG TÂM 16/12/2013
1092 Chương 1092 Vĩnh Sinh - HƯ GIA 16/12/2013
1093 Chương 1093 Vĩnh Sinh - TRANH CÃI 16/12/2013
1094 Chương 1094 Vĩnh Sinh - ĐẠI HÀ TÁNG KIẾM 16/12/2013
1095 Chương 1095 Vĩnh Sinh - NGUYÊN TIÊN LÃO TỔ 16/12/2013
1096 Chương 1096 Vĩnh Sinh - THÁNH NHÂN XUẤT HIỆN 16/12/2013
1097 Chương 1097 Vĩnh Sinh - BỨC BÁCH 16/12/2013
1098 Chương 1098 Vĩnh Sinh - THIÊN QUÂN XUẤT HIỆN 16/12/2013
1099 Chương 1099 Vĩnh Sinh - PHẢN HỒI ĐỘT PHÁ 16/12/2013
1100 Chương 1100 Vĩnh Sinh - BA NGƯỜI RẦM RĨ 16/12/2013
1101 Chương 1101 Vĩnh Sinh - HUNG HĂNG LÀM NHỤC 16/12/2013
1102 Chương 1102 Vĩnh Sinh - TOÀN BỘ ĐỀU QUỲ XUỐNG 16/12/2013
1103 Chương 1103 Vĩnh Sinh - TƯỢNG THẦN CỦA HOA THIÊN QUÂN 16/12/2013
1104 Chương 1104 Vĩnh Sinh - DƯ ÂM 16/12/2013
1105 Chương 1105 Vĩnh Sinh - TÂM HOÀNG THÁNH TỬ 16/12/2013
1106 Chương 1106 Vĩnh Sinh - UY THẾ BÓNG ẢNH 16/12/2013
1107 Chương 1107 Vĩnh Sinh - THƯ KHỐ THỦY NGUYỆT ĐỘNG THIÊN 16/12/2013
1108 Chương 1108 Vĩnh Sinh - KỶ NGUYÊN CHI THƯ 16/12/2013
1109 Chương 1109 Vĩnh Sinh - CÁC ĐẠI VĂN MINH SỬ 16/12/2013
1110 Chương 1110 Vĩnh Sinh - TÁNG KIẾM QUYẾT 16/12/2013
1111 Chương 1111 Vĩnh Sinh - THƯ YÊU 16/12/2013
1112 Chương 1112 Vĩnh Sinh - THƯ ĐỈNH 16/12/2013
1113 Chương 1113 Vĩnh Sinh - ĐIỂN TỊCH NHO MÔN 16/12/2013
1114 Chương 1114 Vĩnh Sinh - ĐẠI NGHĨA NHO VƯƠNG 16/12/2013
1115 Chương 1115 Vĩnh Sinh - XUẤT QUAN 16/12/2013
1116 Chương 1116 Vĩnh Sinh - BỐN THẾ LỰC LỚN KHIÊU KHÍCH 16/12/2013
1117 Chương 1117 Vĩnh Sinh - MẠNH TỰ CÓ MẠNH HƠN 16/12/2013
1118 Chương 1118 Vĩnh Sinh - THÍ LUYỆN HUYẾT SẮC 16/12/2013
1119 Chương 1119 Vĩnh Sinh - TÔN THI HỌA 16/12/2013
1120 Chương 1120 Vĩnh Sinh - THÁNH TỬ NHƯ MƯA 16/12/2013
1121 Chương 1121 Vĩnh Sinh - YÊU MA SI 16/12/2013
1122 Chương 1122 Vĩnh Sinh - PHẠM KHÍ VƯƠNG 16/12/2013
1123 Chương 1123 Vĩnh Sinh - THIÊN QUÂN GIÁC (*) 16/12/2013
1124 Chương 1124 Vĩnh Sinh - KỊCH CHIẾN 16/12/2013
1125 Chương 1125 Vĩnh Sinh - BẢN THÂN KHÓ BẢO TOÀN 16/12/2013
1126 Chương 1126 Vĩnh Sinh - CHÓ NHÀ CÓ TANG 16/12/2013
1127 Chương 1127 Vĩnh Sinh - NANH HOÀNG 16/12/2013
1129 Chương 1129 Vĩnh Sinh - CỔ MA TÂM VIÊN 16/12/2013
1130 Chương 1130 Vĩnh Sinh - HỖN THẾ MA CÔNG 16/12/2013
1131 Chương 1131 Vĩnh Sinh - ĐỘC CÔ THẾ GIA 16/12/2013
1132 Chương 1132 Vĩnh Sinh - LẤY OÁN TRẢ ƠN 16/12/2013
1133 Chương 1133 Vĩnh Sinh - ÁC MA CHI DỰC 16/12/2013
1134 Chương 1134 Vĩnh Sinh - ÁC MA CỬU BIẾN 16/12/2013
1135 Chương 1135 Vĩnh Sinh - LƯỠNG HOÀNG GIAO THỦ 16/12/2013
1136 Chương 1136 Vĩnh Sinh - BÁI KIẾN 16/12/2013
1137 Chương 1137 Vĩnh Sinh - HẢO HỮU CỦA ĐIỆN MẪU THIÊN QUÂN 16/12/2013
1138 Chương 1138 Vĩnh Sinh - QUAN TÀI SINH TỬ 16/12/2013
1139 Chương 1139 Vĩnh Sinh - YÊU MA THÁNH NHÂN 16/12/2013
1140 Chương 1140 Vĩnh Sinh - NHƯ Ý THIÊN YÊU 16/12/2013
1141 Chương 1141 Vĩnh Sinh - THẬN TRỌNG 16/12/2013
1142 Chương 1142 Vĩnh Sinh - TOÀN BỘ THƯỢNG PHẨM 16/12/2013
1143 Chương 1143 Vĩnh Sinh - TIỂU PHỦ HOÀNG 16/12/2013
1144 Chương 1144 Vĩnh Sinh - CHU TRỌNG DƯƠNG 16/12/2013
1145 Chương 1145 Vĩnh Sinh - NĂM HÔ HẤP 16/12/2013
1146 Chương 1146 Vĩnh Sinh - BA ĐẠI LÃNH TỤ 16/12/2013
1147 Chương 1147 Vĩnh Sinh - GIẬN? MỘT GIỌT MÁU TƯƠI 16/12/2013
1148 Chương 1148 Vĩnh Sinh - SUY TÍNH HOA THIÊN QUÂN 16/12/2013
1149 Chương 1149 Vĩnh Sinh - THẠCH KHÍ 16/12/2013
1150 Chương 1150 Vĩnh Sinh - THẠCH ĐẠO 16/12/2013
1151 Chương 1151 Vĩnh Sinh - NGÀN VẠN THẠCH BINH 16/12/2013
1152 Chương 1152 Vĩnh Sinh - VĂN MINH THẠCH 16/12/2013
1153 Chương 1153 Vĩnh Sinh - LIÊN TỤC ÁC ĐẤU 16/12/2013
1154 Chương 1154 Vĩnh Sinh - LẤY ĐỒ CHẾ ĐỒ 16/12/2013
1155 Chương 1155 Vĩnh Sinh - HUNG UY MẤT HẾT 16/12/2013
1156 Chương 1156 Vĩnh Sinh - ĐỘNG MA 16/12/2013
1157 Chương 1157 Vĩnh Sinh - THĂM DÒ ĐỘNG QUẬT 16/12/2013
1158 Chương 1158 Vĩnh Sinh - KIẾP SỐ TỚI 16/12/2013
1159 Chương 1159 Vĩnh Sinh - THÁI CỔ YÊU THÀNH 16/12/2013
1160 Chương 1160 Vĩnh Sinh - THIÊN KIẾP CỰC MẠNH 16/12/2013
1161 Chương 1161 Vĩnh Sinh - LÔI BINH LÔI PHÁO 16/12/2013
1162 Chương 1162 Vĩnh Sinh - ĐÁNH TAN LÔI ĐẾ 16/12/2013
1163 Chương 1163 Vĩnh Sinh - BÁN THÁNH 16/12/2013
1164 Chương 1164 Vĩnh Sinh - ÁC THI 16/12/2013
1165 Chương 1165 Vĩnh Sinh - CÁC ĐẠI ĐẦU SỎ 16/12/2013
1166 Chương 1166 Vĩnh Sinh - CỨU THỤC SƠN 16/12/2013
1167 Chương 1167 Vĩnh Sinh - VÕ BÁ 16/12/2013
1168 Chương 1168 Vĩnh Sinh - KHO BÁU PHẬT HOÀNG 16/12/2013
1169 Chương 1169 Vĩnh Sinh - TIỂU NGỤC HOÀNG 16/12/2013
1170 Chương 1170 Vĩnh Sinh - ĐẠP MẶT 16/12/2013
1171 Chương 1171 Vĩnh Sinh - LÀM CÀN 16/12/2013
1172 Chương 1172 Vĩnh Sinh - TRÍ QUYỀN 16/12/2013
1173 Chương 1173 Vĩnh Sinh - HỢP TÁC 16/12/2013
1174 Chương 1174 Vĩnh Sinh - NHÂN THẦN CỘNG PHẪN 16/12/2013
1175 Chương 1175 Vĩnh Sinh - TRUNG DUNG THẦN QUYỀN 16/12/2013
1176 Chương 1176 Vĩnh Sinh - MỘT ĐỊCH HAI 16/12/2013
1177 Chương 1177 Vĩnh Sinh - ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN 16/12/2013
1178 Chương 1178 Vĩnh Sinh - THU BẢO ĐIÊN CUỒNG 16/12/2013
1179 Chương 1179 Vĩnh Sinh - ĐÁNH RA ĐI 16/12/2013
1180 Chương 1180 Vĩnh Sinh - THU THÂN THỂ PHẬT HOÀNG 16/12/2013
1181 Chương 1181 Vĩnh Sinh - CHẤM DỨT TRƯỚC THỜI HẠN 16/12/2013
1182 Chương 1182 Vĩnh Sinh - MAN TỘC ĐỘT KÍCH 16/12/2013
1183 Chương 1183 Vĩnh Sinh - MỞ ĐẠO TRÀNG 16/12/2013
1184 Chương 1184 Vĩnh Sinh - TRIỆU HOÁN PHẬT HOÀNG 16/12/2013
1185 Chương 1185 Vĩnh Sinh - CƯỜNG GIẢ THIÊN ĐỊA ĐỒNG THỌ 16/12/2013
1186 Chương 1186 Vĩnh Sinh - CAO TẦNG QUYẾT ĐỊNH 16/12/2013
1187 Chương 1187 Vĩnh Sinh - ÁP BÁCH 16/12/2013
1188 Chương 1188 Vĩnh Sinh - OAI PHẬT HOÀNG 16/12/2013
1189 Chương 1189 Vĩnh Sinh - HÓA GIẢI NGUY CƠ 16/12/2013
1190 Chương 1190 Vĩnh Sinh - CỐ GẮNG TU LUYỆN 16/12/2013
1191 Chương 1191 Vĩnh Sinh - NGƯNG TỤ THÁNH ĐỒ 16/12/2013
1192 Chương 1192 Vĩnh Sinh - KHẮC LONG 16/12/2013
1193 Chương 1193 Vĩnh Sinh - ĐỐI KHÁNG MAN TỘC 16/12/2013
1194 Chương 1194 Vĩnh Sinh - CỰ CỔ SƠN MẠCH 16/12/2013
1195 Chương 1195 Vĩnh Sinh - MAN THẦN MÔNG TRÙNG 16/12/2013
1196 Chương 1196 Vĩnh Sinh - CAO THỦ DỊ GIỚI 16/12/2013
1197 Chương 1197 Vĩnh Sinh - LẠI GẶP ĐỆ TỬ CHẤP PHÁP 16/12/2013
1198 Chương 1198 Vĩnh Sinh - THÁNH NHÂN MAN TỘC 16/12/2013
1199 Chương 1199 Vĩnh Sinh - GIAO CHIẾN VỚI THÁNH NHÂN 16/12/2013
1200 Chương 1200 Vĩnh Sinh - ĐỒ ĐẰNG QUÁN 16/12/2013
1201 Chương 1201 Vĩnh Sinh - GIẾT CHẾT THÁNH NHÂN 16/12/2013
1202 Chương 1202 Vĩnh Sinh - LÒNG ĐẦY CĂM PHẪN 16/12/2013
1203 Chương 1203 Vĩnh Sinh - BÀO THÁNH BUÔNG XUỐNG 16/12/2013
1204 Chương 1204 Vĩnh Sinh - VẠN BẢO CHÂN CƯƠNG 16/12/2013
1205 Chương 1205 Vĩnh Sinh - BẢO GIỚI 16/12/2013
1206 Chương 1206 Vĩnh Sinh - THÔN CẬT THÁNH NHÂN 16/12/2013
1207 Chương 1207 Vĩnh Sinh - VŨ HOÀNG MẬT ĐÀM 16/12/2013
1208 Chương 1208 Vĩnh Sinh - SƯ ĐỆ 16/12/2013
1209 Chương 1209 Vĩnh Sinh - CHẶT ĐỨT TÍN NGƯỠNG 16/12/2013
1210 Chương 1210 Vĩnh Sinh - NANH HOÀNG 16/12/2013
1211 Chương 1211 Vĩnh Sinh - MƯU HẠI CHƯỞNG MÔN 16/12/2013
1212 Chương 1212 Vĩnh Sinh - BẢO GIỚI BIẾN HÓA 16/12/2013
1213 Chương 1213 Vĩnh Sinh - KẾT THÀNH LIÊN MINH 16/12/2013
1214 Chương 1214 Vĩnh Sinh - THÀNH TỰU THÁNH NHÂN 16/12/2013
1215 Chương 1215 Vĩnh Sinh - ÂM MƯU ẬP TỚI 16/12/2013
1216 Chương 1216 Vĩnh Sinh - ĐI VÀO TRÒNG 16/12/2013
1217 Chương 1217 Vĩnh Sinh - TỪNG BƯỚC KINH TÂM 16/12/2013
1218 Chương 1218 Vĩnh Sinh - SÁT HOÀNG ĐÁNH LÉN 16/12/2013
1219 Chương 1219 Vĩnh Sinh - CỘNG ĐỒNG CHỐNG ĐỊCH 16/12/2013
1220 Chương 1220 Vĩnh Sinh - VÂN ĐẠM PHONG KINH 16/12/2013
1221 Chương 1221 Vĩnh Sinh - LỰA CHỌN 16/12/2013
1222 Chương 1222 Vĩnh Sinh - BÉO NHỜ NUỐT LỜI 16/12/2013
1223 Chương 1223 Vĩnh Sinh - TOÀN BỘ GIẾT HẾT 16/12/2013
1224 Chương 1224 Vĩnh Sinh - HUYẾT TẾ HOÀNG GIẢ 16/12/2013
1225 Chương 1225 Vĩnh Sinh - TỰ TAY LUYỆN CHẾ TIÊN KHÍ VƯƠNG PHẨM 16/12/2013
1226 Chương 1226 Vĩnh Sinh - ĐỘ KIẾP DỄ DÀNG 16/12/2013
1227 Chương 1227 Vĩnh Sinh - THANH LÝ MÔN HỘ 16/12/2013
1228 Chương 1228 Vĩnh Sinh - LỰC ÁP HOÀNG GIẢ 16/12/2013
1229 Chương 1229 Vĩnh Sinh - BẢY ĐẠI HOÀNG GIẢ 16/12/2013
1230 Chương 1230 Vĩnh Sinh - THẦN NIỆM CỦA HOA THIÊN QUÂN 16/12/2013
1231 Chương 1231 Vĩnh Sinh - ĐẠI THANH TẨY 16/12/2013
1232 Chương 1232 Vĩnh Sinh - TÌNH HOÀNG TỚI 16/12/2013
1233 Chương 1233 Vĩnh Sinh - PHÁ VỠ THẦN TƯỢNG 16/12/2013
1234 Chương 1234 Vĩnh Sinh - TỚI THIÊN ĐÌNH 16/12/2013
1235 Chương 1235 Vĩnh Sinh - ÂU DƯƠNG ĐỒ 16/12/2013
1236 Chương 1236 Vĩnh Sinh - ĐỒ LỤC ĐAO 16/12/2013
1237 Chương 1237 Vĩnh Sinh - KHIÊU CHIẾN 16/12/2013
1238 Chương 1238 Vĩnh Sinh - BA ĐAO 16/12/2013
1239 Chương 1239 Vĩnh Sinh - HƯ HOÀNG 16/12/2013
1240 Chương 1240 Vĩnh Sinh - OAI VŨ HOÀNG 16/12/2013
1241 Chương 1241 Vĩnh Sinh - NGUYÊN KHÍ THIÊN MẠCH 16/12/2013
1242 Chương 1242 Vĩnh Sinh - TÀN PHIẾN TẠO HÓA THẦN KHÍ BẰNG CÁI TINH CẦU 16/12/2013
1243 Chương 1243 Vĩnh Sinh - VÔ SỐ CAO THỦ 16/12/2013
1244 Chương 1244 Vĩnh Sinh - LẠI GẶP KHIÊU KHÍCH 16/12/2013
1245 Chương 1245 Vĩnh Sinh - NGANG NGƯỢC GIẾT CHÓC 16/12/2013
1246 Chương 1246 Vĩnh Sinh - CHIẾN ĐẤU BẮT ĐẦU. 16/12/2013
1247 Chương 1247 Vĩnh Sinh - TIÊN ĐAN THÁNH PHẨM. 16/12/2013
1248 Chương 1248 Vĩnh Sinh - HUY HOÀNG NHẬN. 16/12/2013
1249 Chương 1249 Vĩnh Sinh - THẦN CHẤN ĐÔNG. 16/12/2013
1250 Chương 1250 Vĩnh Sinh - THIÊN KIẾP THỐNG BINH. 16/12/2013
1251 Chương 1251 Vĩnh Sinh - MỘT CHƯỞNG VI NÊ 16/12/2013
1252 Chương 1252 Vĩnh Sinh - BÍ MẬT LUÂN HỒI 16/12/2013
1253 Chương 1253 Vĩnh Sinh - ĐẠO HẠNH GIA TĂNG 16/12/2013
1254 Chương 1254 Vĩnh Sinh - MƯỜI CHIÊU THẦN QUYỀN 16/12/2013
1255 Chương 1255 Vĩnh Sinh - ĐÁNH CHẾT HOÀNG PHỦ PHI! 16/12/2013
1256 Chương 1256 Vĩnh Sinh - THIÊN QUÂN CHUYỂN THẾ? 16/12/2013
1257 Chương 1257 Vĩnh Sinh - CÁI CHẾT CỦA TIỂU THẠCH HOÀNG (THƯỢNG). 16/12/2013
1258 Chương 1258 Vĩnh Sinh - CÁI CHẾT CỦA TIỂU THẠCH HOÀNG (HẠ). 16/12/2013
1259 Chương 1259 Vĩnh Sinh - CAO THỦ CUỐI CÙNG 16/12/2013
1260 Chương 1260 Vĩnh Sinh - QUÂN THƯƠNG SINH 16/12/2013
1261 Chương 1261 Vĩnh Sinh - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (THƯỢNG) 16/12/2013
1262 Chương 1262 Vĩnh Sinh - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (TRUNG) 16/12/2013
1263 Chương 1263 Vĩnh Sinh - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (HẠ) 16/12/2013
1264 Chương 1264 Vĩnh Sinh - PHÁP GIỚI VÔ THƯỢNG PHÁP 16/12/2013
1265 Chương 1265 Vĩnh Sinh - LƯỠNG HÙNG TƯƠNG TRANH 16/12/2013
1266 Chương 1266 Vĩnh Sinh - TIỆN THỂ LÀM LUÔN! 16/12/2013
1268 Chương 1268 Vĩnh Sinh - PHÁP MÔN 16/12/2013
1269 Chương 1269 Vĩnh Sinh - ĐÁNH BẠI (THƯỢNG) 16/12/2013
1270 Chương 1270 Vĩnh Sinh - ĐÁNH BẠI (HẠ) 16/12/2013
1271 Chương 1271 Vĩnh Sinh - THẨM PHÁN RA TAY 16/12/2013
1272 Chương 1272 Vĩnh Sinh - HẠI NGƯỜI 16/12/2013
1273 Chương 1273 Vĩnh Sinh - TRỪNG PHẠT 16/12/2013
1274 Chương 1274 Vĩnh Sinh - ĐẠI QUÂN CHINH PHẠT. 16/12/2013
1275 Chương 1275 Vĩnh Sinh - CỰ LINH HOÀNG 16/12/2013
1276 Chương 1276 Vĩnh Sinh - PHỤC CỪU MÂU 16/12/2013
1277 Chương 1277 Vĩnh Sinh - MƯỢN SỨC TU LUYỆN 16/12/2013
1278 Chương 1278 Vĩnh Sinh - CƠ HỘI KHÓ CÓ 16/12/2013
1279 Chương 1279 Vĩnh Sinh - BÀN VÕ TRUYỀN THỪA 16/12/2013
1280 Chương 1280 Vĩnh Sinh - VŨ HOÀNG ĐẾN 16/12/2013
1281 Chương 1281 Vĩnh Sinh - VŨ HOÀNG ĐẾN (TIẾP) 16/12/2013
1282 Chương 1282 Vĩnh Sinh - CƠ HỘI BÁO THÙ TỚI! 16/12/2013
1283 Chương 1283 Vĩnh Sinh - CƠ HỘI BÁO THÙ TỚI! (2) 16/12/2013
1284 Chương 1284 Vĩnh Sinh - CƠ HỘI BÁO THÙ TỚI! (3) 16/12/2013
1285 Chương 1285 Vĩnh Sinh - CƠ HỘI BÁO THÙ TỚI! (4) 16/12/2013
1286 Chương 1286 Vĩnh Sinh - THIÊN QUÂN GIẾT KHÔNG CHẾT 16/12/2013
1287 Chương 1287 Vĩnh Sinh - BỊ VÂY CÔNG 16/12/2013
1288 Chương 1288 Vĩnh Sinh - THÌ QUANG SA 16/12/2013
1289 Chương 1289 Vĩnh Sinh - HẮN ĐÃ KHÔNG PHẢI NGƯỜI! 16/12/2013
1290 Chương 1290 Vĩnh Sinh - ĐÁNH CHẾT HAI HOÀNG 16/12/2013
1291 Chương 1291 Vĩnh Sinh - PHƯƠNG HÀN VÔ ĐỊCH 16/12/2013
1292 Chương 1292 Vĩnh Sinh - XÂM NHẬP BẢO KHỐ! 16/12/2013
1293 Chương 1293 Vĩnh Sinh - CƯỚP ĐOẠT TỨ PHƯƠNG 16/12/2013
1294 Chương 1294 Vĩnh Sinh - THẦN UY VÔ LƯỢNG 16/12/2013
1295 Chương 1295 Vĩnh Sinh - TOÀN BỘ GIẾT CHẾT 16/12/2013
1296 Chương 1296 Vĩnh Sinh - TOÀN BỘ GIẾT CHẾT (2) 16/12/2013
1297 Chương 1297 Vĩnh Sinh - BA TRĂM LẦN CHIẾN LỰC. 16/12/2013
1298 Chương 1298 Vĩnh Sinh - THIÊN QUÂN RA TAY. 16/12/2013
1299 Chương 1299 Vĩnh Sinh - LOẠN THẾ TỚI RỒI 16/12/2013
1300 Chương 1300 Vĩnh Sinh - PHẢN HỒI MÔN PHÁI 16/12/2013
1301 Chương 1301 Vĩnh Sinh - DANH SÁCH THIÊN QUÂN DỰ KHUYẾT. 16/12/2013
1302 Chương 1302 Vĩnh Sinh - CÁCH KHÔNG GIẾT ĐỊCH. 16/12/2013
1303 Chương 1303 Vĩnh Sinh - CHÂN LÝ THÁNH ĐỊA. 16/12/2013
1304 Chương 1304 Vĩnh Sinh - PHỈ THÚY THIÊN CHỦ (THƯỢNG) 16/12/2013
1305 Chương 1305 Vĩnh Sinh - PHỈ THÚY THIÊN CHỦ (HẠ) 16/12/2013
1306 Chương 1306 Vĩnh Sinh - CHÉM GIẾT THIÊN CHỦ (THƯỢNG). 16/12/2013
1307 Chương 1307 Vĩnh Sinh - CHÉM GIẾT THIÊN CHỦ (HẠ). 16/12/2013
1308 Chương 1308 Vĩnh Sinh - BA ĐẠI TIÊN VƯƠNG HỢP NHẤT 16/12/2013
1309 Chương 1309 Vĩnh Sinh - LẦN NỮA TỚI THIÊN ĐÌNH 16/12/2013
1310 Chương 1310 Vĩnh Sinh - GIẾT NGƯỜI BÁO THÙ 16/12/2013
1311 Chương 1311 Vĩnh Sinh - BỨC BÁCH 16/12/2013
1312 Chương 1312 Vĩnh Sinh - KHÔNG NGƯỜI MAY MẮN THOÁT KHỎI (THƯỢNG) 16/12/2013
1313 Chương 1313 Vĩnh Sinh - KHÔNG NGƯỜI MAY MẮN THOÁT KHỎI (HẠ) 16/12/2013
1314 Chương 1314 Vĩnh Sinh - LOẠI BỎ TAI HỌA NGẦM 16/12/2013
1315 Chương 1315 Vĩnh Sinh - DU TẨU THIÊN ĐÌNH 16/12/2013
1316 Chương 1316 Vĩnh Sinh - HỦY DIỆT THẦN NGỤC (THƯỢNG) 16/12/2013
1317 Chương 1317 Vĩnh Sinh - HỦY DIỆT THẦN NGỤC (TRUNG) 16/12/2013
1318 Chương 1318 Vĩnh Sinh - HỦY DIỆT THẦN NGỤC (HẠ) 16/12/2013
1319 Chương 1319 Vĩnh Sinh - CƯỚP LẤY VẠN MỆNH LÔI TRÌ 16/12/2013
1320 Chương 1320 Vĩnh Sinh - XÍCH HÀI MA TÔN 16/12/2013
1321 Chương 1321 Vĩnh Sinh - HÀNG PHỤC MA TÔN. 16/12/2013
1322 Chương 1322 Vĩnh Sinh - BA CÁCH TẤN CHỨC THIÊN QUÂN 16/12/2013
1323 Chương 1323 Vĩnh Sinh - THÀNH LẬP KỶ NGUYÊN MÔN (THƯỢNG) 16/12/2013
1324 Chương 1324 Vĩnh Sinh - THÀNH LẬP KỶ NGUYÊN MÔN (HẠ) 16/12/2013
1325 Chương 1325 Vĩnh Sinh - HOA THIÊN ĐÔ TÁI HIỆN 16/12/2013
1326 Chương 1326 Vĩnh Sinh - TỚI THĂM 16/12/2013
1327 Chương 1327 Vĩnh Sinh - TRUY TÌM HOA THIÊN ĐÔ 16/12/2013
1328 Chương 1328 Vĩnh Sinh - LỪA GẠT LINH PHÙ. 16/12/2013
1329 Chương 1329 Vĩnh Sinh - ĐÀ THẦN CỔ GIỚI 16/12/2013
1330 Chương 1330 Vĩnh Sinh - TRANH ĐOẠT CHÌA KHÓA ĐAN GIỚI 16/12/2013
1331 Chương 1331 Vĩnh Sinh - CẮN NUỐT TẤT CẢ THIÊN CHỦ 16/12/2013
1332 Chương 1332 Vĩnh Sinh - VẾT MÁU CỦA TẠO HÓA TIÊN VƯƠNG. 16/12/2013
1333 Chương 1333 Vĩnh Sinh - LẠI BỊ CƯỚP ĐOẠT 16/12/2013
1334 Chương 1334 Vĩnh Sinh - THIÊN TÁNG QUAN 16/12/2013
1335 Chương 1335 Vĩnh Sinh - THIÊN QUÂN TRẢ THÙ 16/12/2013
1336 Chương 1336 Vĩnh Sinh - CHIẾN VỚI HOÀNG PHỦ BỈ NGẠN 16/12/2013
1337 Chương 1337 Vĩnh Sinh - TÔI LUYỆN TRONG CHIÊN ĐÂU CÙNG THIÊN QUÂN! (THƯỢNG) 16/12/2013
1338 Chương 1338 Vĩnh Sinh - TÔI LUYỆN TRONG CHIÊN ĐÂU CÙNG THIÊN QUÂN! (HẠ) 16/12/2013
1339 Chương 1339 Vĩnh Sinh - GẶP LẠI CỐ NHÂN! 16/12/2013
1340 Chương 1340 Vĩnh Sinh - TRONG HỒNG MÔNG ĐIỆN 16/12/2013
1341 Chương 1341 Vĩnh Sinh - ĐÔNG ĐÀO TRẬN ĐỒ 16/12/2013
1342 Chương 1342 Vĩnh Sinh - CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THĂNG CẤP THIÊN QUÂN (THƯỢNG) 16/12/2013
1343 Chương 1343 Vĩnh Sinh - CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THĂNG CẤP THIÊN QUÂN (HẠ) 16/12/2013
1344 Chương 1344 Vĩnh Sinh - BẢNG DANH SÁCH LẠI BIẾN ĐỔI 16/12/2013
1345 Chương 1345 Vĩnh Sinh - ĐI TỚI ĐAN GIỚI (THƯỢNG) 16/12/2013
1345 Chương 1345 Vĩnh Sinh - ĐI TỚI ĐAN GIỚI (THƯỢNG) 16/12/2013
1346 Chương 1346 Vĩnh Sinh - ĐI TỚI ĐAN GIỚI (HẠ). 16/12/2013
1347 Chương 1347 Vĩnh Sinh - TẠO HÓA THẦN ĐAN 16/12/2013
1348 Chương 1348 Vĩnh Sinh - VÔ VỌNG THIÊN QUÂN 16/12/2013
1349 Chương 1349 Vĩnh Sinh - LIỀU MẠNG NGĂN CẢN 16/12/2013
1350 Chương 1350 Vĩnh Sinh - THÀNH TỰU THIÊN QUÂN (THƯỢNG). 16/12/2013
1351 Chương 1351 Vĩnh Sinh - THÀNH TỰU THIÊN QUÂN. (TRUNG) 16/12/2013
1352 Chương 1352 Vĩnh Sinh - THÀNH TỰU THIÊN QUÂN (HẠ) 16/12/2013
1353 Chương 1353 Vĩnh Sinh - VÔ ĐỊCH 16/12/2013
1354 Chương 1354 Vĩnh Sinh - CƯỚP LẤY THẦN QUAN. 16/12/2013
1355 Chương 1355 Vĩnh Sinh - CHÉM GIẾT THIÊN QUÂN (THƯỢNG) 16/12/2013
1356 Chương 1356 Vĩnh Sinh - CHÉM GIẾT THIÊN QUÂN (HẠ) 16/12/2013
1357 Chương 1357 Vĩnh Sinh - TỬ VONG THIÊN QUÂN 16/12/2013
1358 Chương 1358 Vĩnh Sinh - LUYỆN HÓA BỐN THIÊN QUÂN. 16/12/2013
1359 Chương 1359 Vĩnh Sinh - PHẦN MỘ 16/12/2013
1360 Chương 1360 Vĩnh Sinh - Y QUAN TRỦNG 16/12/2013
1361 Chương 1361 Vĩnh Sinh - SÁT NA VƯƠNG BẢO 16/12/2013
1362 Chương 1362 Vĩnh Sinh - PHONG BẠCH VŨ 16/12/2013
1363 Chương 1363 Vĩnh Sinh - BẤT BẠI THIÊN CHỦ 16/12/2013
1364 Chương 1364 Vĩnh Sinh - HUYỀN CÔNG VÕ GIỚI 16/12/2013
1365 Chương 1365 Vĩnh Sinh - HOÀNG THÀNH KHỞI NGUYÊN 16/12/2013
1366 Chương 1366 Vĩnh Sinh - UNG HOÀNG GIA 16/12/2013
1367 Chương 1367 Vĩnh Sinh - ĐÔNG ĐÀO THIÊN CHỦ 16/12/2013
1368 Chương 1368 Vĩnh Sinh - THÍCH GIÀ THIÊN QUÂN CHUYỂN THẾ 16/12/2013
1369 Chương 1369 Vĩnh Sinh - THÁNH CHỈ VƯƠNG TRIỀU 16/12/2013
1370 Chương 1370 Vĩnh Sinh - THIÊN QUÂN Ở KHỞI NGUYÊN VƯƠNG TRIỀU 16/12/2013
1371 Chương 1371 Vĩnh Sinh - PHÙ SINH THIÊN QUÂN, HÀ ĐỒ THIÊN QUÂN 16/12/2013
1372 Chương 1372 Vĩnh Sinh - TÁI LUYỆN VẠN ÁC CHỈ NGUYÊN! 16/12/2013
1373 Chương 1373 Vĩnh Sinh - VU TỰ 16/12/2013
1374 Chương 1374 Vĩnh Sinh - GIA TĂNG TU VI MỘT KỶ NGUYÊN. 16/12/2013
1375 Chương 1375 Vĩnh Sinh - CHÚA TỂ THAM LANG 16/12/2013
1376 Chương 1376 Vĩnh Sinh - HỒNG HOANG THIÊN QUÂN. 16/12/2013
1377 Chương 1377 Vĩnh Sinh - THÌ QUANG VÕ SĨ 16/12/2013
1378 Chương 1378 Vĩnh Sinh - ĐẠI CHIẾN CHÚA TỂ THÌ QUANG 16/12/2013
1379 Chương 1379 Vĩnh Sinh - LUYỆN CHẾ LƯỠNG CHỦ 16/12/2013
1380 Chương 1380 Vĩnh Sinh - TẾ ĐÀN 16/12/2013
1381 Chương 1381 Vĩnh Sinh - ĐỆ TỬ TOÀN DIỆT (THƯỢNG) 16/12/2013
1382 Chương 1382 Vĩnh Sinh - ĐỆ TỬ TOÀN DIỆT (HẠ) 16/12/2013
1383 Chương 1383 Vĩnh Sinh - LẠI CHÉM THIÊN QUÂN (THƯỢNG) 16/12/2013
1384 Chương 1384 Vĩnh Sinh - LẠI CHÉM THIÊN QUÂN (HẠ) 16/12/2013
1385 Chương 1385 Vĩnh Sinh - THÍCH GIÀ THIÊN QUÂN TRỞ LẠI! 16/12/2013
1386 Chương 1386 Vĩnh Sinh - PHONG THIỆN TẾ ĐÀN 16/12/2013
1387 Chương 1387 Vĩnh Sinh - HỦY DIỆT KHỞI NGUYÊN VƯƠNG TRIỀU 16/12/2013
1388 Chương 1388 Vĩnh Sinh - LINH LUNG ĐỘ KIẾP 16/12/2013
1389 Chương 1389 Vĩnh Sinh - LINH LUNG ĐỘ KIẾP 16/12/2013
1390 Chương 1390 Vĩnh Sinh - SÁNG LẬP NGUYÊN GIỚI 16/12/2013
1391 Chương 1391 Vĩnh Sinh - SÂU KHÔNG ĐÁY 16/12/2013
1392 Chương 1392 Vĩnh Sinh - DUNG NHAM VỊ DIỆN. 16/12/2013
1393 Chương 1393 Vĩnh Sinh - CHÚA TỂ HỎA GIỚI 16/12/2013
1394 Chương 1394 Vĩnh Sinh - HỒ BẰNG CẨU HỮU 16/12/2013
1395 Chương 1395 Vĩnh Sinh - SỨC MẠNH TUYỆT ĐỐI 16/12/2013
1396 Chương 1396 Vĩnh Sinh - DIỆT CHÚA TỂ ĐỘC GIỚI 16/12/2013
1397 Chương 1397 Vĩnh Sinh - NGUYÊN THỦY MA TÔNG 16/12/2013
1398 Chương 1398 Vĩnh Sinh - RẤT NHIỀU MA CHỦ 16/12/2013
1399 Chương 1399 Vĩnh Sinh - THÁNH ĐƯỜNG XUẤT HIỆN 16/12/2013
1400 Chương 1400 Vĩnh Sinh - MỤC NÁT LỰC 16/12/2013
1401 Chương 1401 Vĩnh Sinh - CÁC ĐẠI MA CHỦ 16/12/2013
1402 Chương 1402 Vĩnh Sinh - CHÚA TỂ XUÂN THU 16/12/2013
1403 Chương 1403 Vĩnh Sinh - TAM NHÂN ĐẮC THẾ. 16/12/2013
1404 Chương 1404 Vĩnh Sinh - BẮT ĐẦU PHẢN BỘI 16/12/2013
1405 Chương 1405 Vĩnh Sinh - BẠO TAY HIẾN TẾ CẢ VỊ DIỆN 16/12/2013
1406 Chương 1406 Vĩnh Sinh - GIẾT SẠCH TOÀN BỘ. (THƯỢNG) 16/12/2013
1407 Chương 1407 Vĩnh Sinh - GIẾT SẠCH TOÀN BỘ. (TRUNG) 16/12/2013
1408 Chương 1408 Vĩnh Sinh - GIẾT SẠCH TOÀN BỘ (HẠ) 16/12/2013
1409 Chương 1409 Vĩnh Sinh - GIẾT SẠCH…TOÀN DIỆT 16/12/2013
1410 Chương 1410 Vĩnh Sinh - THU THÁNH ĐƯỜNG 16/12/2013
1411 Chương 1411 Vĩnh Sinh - LÀM NHỤC ĐỐI THỦ 16/12/2013
1412 Chương 1412 Vĩnh Sinh - CHÉM LIỀN HAI NGƯỜI 16/12/2013
1413 Chương 1413 Vĩnh Sinh - ƯNG TIÊN THIÊN CŨNG CHẾT 16/12/2013
1414 Chương 1414 Vĩnh Sinh - THƯỢNG THƯƠNG BÌ 16/12/2013
1415 Chương 1415 Vĩnh Sinh - THÁNH PHẨM VÔ THIÊN 16/12/2013
1416 Chương 1416 Vĩnh Sinh - LÔI ĐẾ HIỆN RA 16/12/2013
1417 Chương 1417 Vĩnh Sinh - TỐI CƯỜNG TẬP SÁT 16/12/2013
1418 Chương 1418 Vĩnh Sinh - CÁC LOẠI CỔ TỰ 16/12/2013
1419 Chương 1419 Vĩnh Sinh - LẠI BỊ ĐOẠT LẤY 16/12/2013
1420 Chương 1420 Vĩnh Sinh - MUỐN MẠNG NGƯƠI 16/12/2013
1421 Chương 1421 Vĩnh Sinh - TAM THẬP TAM THIÊN XUẤT HIỆN 16/12/2013
1422 Chương 1422 Vĩnh Sinh - CƯỜNG ĐẠI VÂY CÔNG 16/12/2013
1423 Chương 1423 Vĩnh Sinh - HOÀN TOÀN LIÊN THỦ 16/12/2013
1424 Chương 1424 Vĩnh Sinh - THIÊN MẪU? 16/12/2013
1425 Chương 1425 Vĩnh Sinh - ĐI THẦN GIỚI 16/12/2013
1426 Chương 1426 Vĩnh Sinh - ĐÀM PHÁN (THƯỢNG) 16/12/2013
1427 Chương 1427 Vĩnh Sinh - ĐÀM PHÁN (HẠ) 16/12/2013
1428 Chương 1428 Vĩnh Sinh - THẦN GIỚI KIÊU NGẠO 16/12/2013
1429 Chương 1429 Vĩnh Sinh - THẦN GIỚI KIÊU NGẠO (2). 16/12/2013
1430 Chương 1430 Vĩnh Sinh - TRU TIÊN MÔN. 16/12/2013
1431 Chương 1431 Vĩnh Sinh - MƯỜI KỶ NGUYÊN. 16/12/2013
1432 Chương 1432 Vĩnh Sinh - CHÉM GIẾT LONG PHẬT 16/12/2013
1433 Chương 1433 Vĩnh Sinh - ĐẢO KHÁCH THÀNH CHỦ 16/12/2013
1434 Chương 1434 Vĩnh Sinh - TẨY TRỪ TANH MÁU. 16/12/2013
1435 Chương 1435 Vĩnh Sinh - THỦY TỔ THÁNH VƯƠNG 16/12/2013
1436 Chương 1436 Vĩnh Sinh - CÔNG KÍCH KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI 16/12/2013
1437 Chương 1437 Vĩnh Sinh - TRẢM SÁT TIỀN SINH! 16/12/2013
1438 Chương 1438 Vĩnh Sinh - HUNG HĂNG THU QUÁT 16/12/2013
1439 Chương 1439 Vĩnh Sinh - PHỤC SINH THẾ GIỚI THỤ 16/12/2013
1440 Chương 1440 Vĩnh Sinh - HÀI CỐT THIÊN QUÂN THẦN TỘC 16/12/2013
1441 Chương 1441 Vĩnh Sinh - SUY TÍNH THIÊN MẪU 16/12/2013
1441 Chương 1441 Vĩnh Sinh - SUY TÍNH THIÊN MẪU 16/12/2013
1442 Chương 1442 Vĩnh Sinh - NHÂN MA 16/12/2013
1443 Chương 1443 Vĩnh Sinh - ĐI TRƯỚC THIÊN NGHI MẪU GIÁO 16/12/2013
1444 Chương 1444 Vĩnh Sinh - TAI KIẾP CỦA BẢO GIỚI 16/12/2013
1445 Chương 1445 Vĩnh Sinh - BẮT LẤY 16/12/2013
1446 Chương 1446 Vĩnh Sinh - THEO DÕI 16/12/2013
1447 Chương 1447 Vĩnh Sinh - LẺN VÀO 16/12/2013
1448 Chương 1448 Vĩnh Sinh - NÔ LỆ THIÊN QUÂN 16/12/2013
1449 Chương 1449 Vĩnh Sinh - TUNG TÍCH NHÂN HOÀNG BÚT 16/12/2013
1450 Chương 1450 Vĩnh Sinh - THƯ PHÒNG 16/12/2013
1451 Chương 1451 Vĩnh Sinh - CỨU ĐI 16/12/2013
1452 Chương 1452 Vĩnh Sinh - THIÊN TÔN THẦN Y 16/12/2013
1453 Chương 1453 Vĩnh Sinh - KINH ĐỘNG 16/12/2013
1454 Chương 1454 Vĩnh Sinh - VẠN VẬT MẪU KIẾM 16/12/2013
1455 Chương 1455 Vĩnh Sinh - KÍNH THẾ GIỚI 16/12/2013
1456 Chương 1456 Vĩnh Sinh - ĐOẠT KIẾM 16/12/2013
1457 Chương 1457 Vĩnh Sinh - LÃO MẪU XUẤT HIỆN 16/12/2013
1458 Chương 1458 Vĩnh Sinh - SO ĐẤU CĂN NGUYÊN 16/12/2013
1459 Chương 1459 Vĩnh Sinh - KIÊNG KỴ 16/12/2013
1460 Chương 1460 Vĩnh Sinh - QUÂN CỜ 16/12/2013
1461 Chương 1461 Vĩnh Sinh - SUY TÍNH TỪNG BƯỚC 16/12/2013
1462 Chương 1462 Vĩnh Sinh - THU NỮ 16/12/2013
1463 Chương 1463 Vĩnh Sinh - 5P! 16/12/2013
1464 Chương 1464 Vĩnh Sinh - MA GIỚI 16/12/2013
1465 Chương 1465 Vĩnh Sinh - HÀNG MA 16/12/2013
1466 Chương 1466 Vĩnh Sinh - CHÚA TỂ LONG PHẬT 16/12/2013
1467 Chương 1467 Vĩnh Sinh - NGOÀI DỰ ĐOÁN CỦA MỌI NGƯỜI 16/12/2013
1468 Chương 1468 Vĩnh Sinh - NGU XUẨN 16/12/2013
1469 Chương 1469 Vĩnh Sinh - NHẬT NGUYỆT. 16/12/2013
1470 Chương 1470 Vĩnh Sinh - BỊ ĐẶT BẪY 16/12/2013
1471 Chương 1471 Vĩnh Sinh - ĐỀU BỊ CƯỚP LÂY. 16/12/2013
1472 Chương 1472 Vĩnh Sinh - KHÔNG CHẾ CỤC DIỆN. 16/12/2013
1473 Chương 1473 Vĩnh Sinh - LIÊN SÁT MA CHỦ 16/12/2013
1474 Chương 1474 Vĩnh Sinh - CHỮ VẠN 16/12/2013
1475 Chương 1475 Vĩnh Sinh - NHẬN THUA 16/12/2013
1476 Chương 1476 Vĩnh Sinh - THÁNH TẾ MA GIỚI 16/12/2013
1477 Chương 1477 Vĩnh Sinh - NGOÀI Ý MUỐN 16/12/2013
1478 Chương 1478 Vĩnh Sinh - TAM SINH. 16/12/2013
1479 Chương 1479 Vĩnh Sinh - ĐUỔI GIẾT 16/12/2013
1480 Chương 1480 Vĩnh Sinh - NGƯỜI BỊT MẶT ÁO TRẮNG! 16/12/2013
1481 Chương 1481 Vĩnh Sinh - BÍ MẬT TIÊN VƯƠNG 16/12/2013
1482 Chương 1482 Vĩnh Sinh - TAM GIỚI THẦN PHỤC 16/12/2013
1483 Chương 1483 Vĩnh Sinh - TRƯỞNG THÀNH 16/12/2013
1484 Chương 1484 Vĩnh Sinh - GIỚI THƯỢNG GIỚI 16/12/2013
1485 Chương 1485 Vĩnh Sinh - VỊ DIỆN NGUY HIỂM 16/12/2013
1486 Chương 1486 Vĩnh Sinh - CỔ VU THÀNH 16/12/2013
1487 Chương 1487 Vĩnh Sinh - TIÊN VƯƠNG ĐAN 16/12/2013
1488 Chương 1488 Vĩnh Sinh - TU THÀNH VẬN MỆNH (THƯỢNG). 16/12/2013
1489 Chương 1489 Vĩnh Sinh - TU THÀNH VẬN MỆNH (HẠ). 16/12/2013
1490 Chương 1490 Vĩnh Sinh - CHÚA TỂ CÀN KHÔN 16/12/2013
1491 Chương 1491 Vĩnh Sinh - TAM ĐẠI VU SƯ 16/12/2013
1492 Chương 1492 Vĩnh Sinh - ĐA BẢO, THÁI THƯỢNG. 16/12/2013
1493 Chương 1493 Vĩnh Sinh - CHỮ NHÂN. 16/12/2013
1494 Chương 1494 Vĩnh Sinh - TRỘM GÀ KHÔNG THÀNH (THƯỢNG). 16/12/2013
1495 Chương 1495 Vĩnh Sinh - TRỘM GÀ KHÔNG THÀNH (HẠ). 16/12/2013
1496 Chương 1496 Vĩnh Sinh - ĐÁNH CHẾT ĐA BẢO (THƯỢNG) 16/12/2013
1497 Chương 1497 Vĩnh Sinh - ĐÁNH CHẾT ĐA BẢO (TRUNG) 16/12/2013
1498 Chương 1498 Vĩnh Sinh - ĐÁNH CHẾT ĐA BẢO (HẠ) 16/12/2013
1499 Chương 1499 Vĩnh Sinh - CÁI CHẾT CỦA ĐA BẢO.(THƯỢNG) 16/12/2013
1500 Chương 1500 Vĩnh Sinh - CÁI CHẾT CỦA ĐA BẢO.(HẠ) 16/12/2013
1501 Chương 1501 Vĩnh Sinh - MƯỜI BỐN KỶ NGUYÊN 16/12/2013
1502 Chương 1502 Vĩnh Sinh - CÀN KHÔN THÀNH 16/12/2013
1503 Chương 1503 Vĩnh Sinh - DẠ ĐẾ THIÊN QUÂN 16/12/2013
1504 Chương 1504 Vĩnh Sinh - TIN TỨC ĐIỆN MẪU. 16/12/2013
1505 Chương 1505 Vĩnh Sinh - THÁI HƯ THẦN THIẾT. 16/12/2013
1506 Chương 1506 Vĩnh Sinh - CHỮ THỌ 16/12/2013
1507 Chương 1507 Vĩnh Sinh - CHÚA TỂ SÁT NA 16/12/2013
1508 Chương 1508 Vĩnh Sinh - THIÊN ĐỊA HUYỀN MÔN. 16/12/2013
1509 Chương 1509 Vĩnh Sinh - KẺ NGHÈO HÈN 16/12/2013
1510 Chương 1510 Vĩnh Sinh - HAI TRIỆU 16/12/2013
1511 Chương 1511 Vĩnh Sinh - ÂM DƯƠNG NHẤT KIẾM. 16/12/2013
1512 Chương 1512 Vĩnh Sinh - PHONG ẤN TRỌN ĐỜI. 16/12/2013
1513 Chương 1513 Vĩnh Sinh - CƯỚP LẤY PHÁP THẦN 16/12/2013
1514 Chương 1514 Vĩnh Sinh - CÀN KHÔN XUẤT HIỆN 16/12/2013
1515 Chương 1515 Vĩnh Sinh - HOA THIÊN ĐÔ BÁI SƯ 16/12/2013
1516 Chương 1516 Vĩnh Sinh - LAI LỊCH CỦA PHƯƠNG HÀN. 16/12/2013
1517 Chương 1517 Vĩnh Sinh - NHỚ LẠI. 16/12/2013
1518 Chương 1518 Vĩnh Sinh - ĐI GIẾT THIÊN MẪU.(THƯỢNG) 16/12/2013
1519 Chương 1519 Vĩnh Sinh - ĐI GIẾT THIÊN MẪU. (HẠ) 16/12/2013
1520 Chương 1520 Vĩnh Sinh - TẠO HÓA THẦN ĐẠO. 16/12/2013
1521 Chương 1521 Vĩnh Sinh - ĐÁNH LUI! 16/12/2013
1522 Chương 1522 Vĩnh Sinh - THIÊN PHI Ô MA CẦU KIẾN! 16/12/2013
1523 Chương 1523 Vĩnh Sinh - ÂM MƯU CỦA THỦY TỔ THÁNH VƯƠNG! 16/12/2013
1524 Chương 1524 Vĩnh Sinh - CHIẾN TRƯỜNG TIÊN VƯƠNG. 16/12/2013
1525 Chương 1525 Vĩnh Sinh - THÁI HOÀNG THIÊN TÁI HIỆN! 16/12/2013
1526 Chương 1526 Vĩnh Sinh - NHẤT CỦA THÁI NHẤT MÔN. 16/12/2013
1527 Chương 1527 Vĩnh Sinh - BA VỊ THỦY TỔ 16/12/2013
1528 Chương 1528 Vĩnh Sinh - Ý TƯỞNG CUỒNG VỌNG 16/12/2013
1529 Chương 1529 Vĩnh Sinh - LIÊN THỦ THI TRIỂN. 16/12/2013
1530 Chương 1530 Vĩnh Sinh - CHÂN THÂN 16/12/2013
1531 Chương 1531 Vĩnh Sinh - MƯỜI SÁU KỶ NGUYÊN 16/12/2013
1532 Chương 1532 Vĩnh Sinh - TRỢ GIÚP TỪ HỒNG MÔNG 16/12/2013
1533 Chương 1533 Vĩnh Sinh - THIÊN ĐÔ ĐOẠT XÁ (THƯỢNG) 16/12/2013
1534 Chương 1534 Vĩnh Sinh - THIÊN ĐÔ ĐOẠT XÁ (HẠ) 16/12/2013
1535 Chương 1535 Vĩnh Sinh - ĐÁNH CHẾT CÀN KHÔN 16/12/2013
1536 Chương 1536 Vĩnh Sinh - CÀN QUÉT GIỚI THƯỢNG GIỚI 16/12/2013
1537 Chương 1537 Vĩnh Sinh - VĨNH SINH THẦN 16/12/2013
1538 Chương 1538 Vĩnh Sinh - TỰ NHIÊN PHỦ 16/12/2013
1539 Chương 1539 Vĩnh Sinh - THI THỂ HOÀNG TUYÊN ĐẠI ĐẾ 16/12/2013
1540 Chương 1540 Vĩnh Sinh - DIÊM XUẤT HIỆN 16/12/2013
1541 Chương 1541 Vĩnh Sinh - GIAO PHONG LẦN NỮA 16/12/2013
1542 Chương 1542 Vĩnh Sinh - THÚ TỘC TÁI HIỆN 16/12/2013
1543 Chương 1543 Vĩnh Sinh - NIÊN THÚ 16/12/2013
1544 Chương 1544 Vĩnh Sinh - CHÚA TỂ VẠN THÚ 16/12/2013
1545 Chương 1545 Vĩnh Sinh - ĐÃ CHUẨN BỊ TỐT 16/12/2013
1546 Chương 1546 Vĩnh Sinh - LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY 16/12/2013
1547 Chương 1547 Vĩnh Sinh - SO ĐẤU LẦN CUỐI 16/12/2013
1548 Chương 1548 Vĩnh Sinh - TU VI MƯỜI TÁM KỶ NGUYÊN 16/12/2013
1549 Chương 1549 Vĩnh Sinh - LINH HỒN CHẠY TRỐN 16/12/2013
1550 Chương 1550 Vĩnh Sinh - ĐỀU TỰ TU DƯỠNG 16/12/2013
1551 Chương 1551 Vĩnh Sinh - MƯU ĐỒ HAI PHÍA 16/12/2013
1552 Chương 1552 Vĩnh Sinh - THÚ CHỦ ÂM MƯU 16/12/2013
1553 Chương 1553 Vĩnh Sinh - MỌI CHUYỆN SẴN SÀNG 16/12/2013
1554 Chương 1554 Vĩnh Sinh - VŨ TRỤ TAN BIẾN 16/12/2013
1555 Chương 1555 Vĩnh Sinh - PHUN RA THẦN VẬT 16/12/2013
1556 Chương 1556 Vĩnh Sinh - TÌNH NGHĨA TIÊN VƯƠNG 16/12/2013
1557 Chương 1557 Vĩnh Sinh - ĐÁNH CHẾT ỨNG THIÊN TÌNH 16/12/2013
1558 Chương 1558 Vĩnh Sinh - TÍNH KẾ CUỐI CÙNG! 16/12/2013
1559 Chương 1559 Vĩnh Sinh - KHỐI U ÁC TÍNH CHUYỂN THẾ 16/12/2013
1560 Chương 1560 Vĩnh Sinh - TIÊN VƯƠNG THOÁT VÂY 16/12/2013
1561 Chương 1561 Vĩnh Sinh - TÁM ĐẠI TIÊN VƯƠNG 16/12/2013
1562 Chương 1562 Vĩnh Sinh - KHÔNG GÌ TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC! 16/12/2013
1563 Chương 1563 Vĩnh Sinh - ĐÁNH CHẾT HOA THIÊN ĐÔ 16/12/2013
1564 Chương 1564 Vĩnh Sinh - NHÂN DUYÊN CUỐI CÙNG 16/12/2013
1565 Chương 1565 Vĩnh Sinh - CHO CÁC NGƯƠI MỘT CƠ HỘI! 16/12/2013
1566 Chương 1566 Vĩnh Sinh - VĨNH SINH! 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vinh-sinh-931.html